четвъртък, 24 февруари 2022 г.

Агентите на Матрицата - Органичните Портали / част 2 /

 Влечение към земното срещу езотеричните среди

Органичните Портали са способни да действат или мислят в измерението на Матрицата. Това измерение се състои от земни идеи, които са лишени от истинските метафизични истини, истини които разкриват реалността в по-голяма степен, отколкото обикновения светоглед, който е програмиран в масите чрез образованието, културата и медиите. Тези неподходящи идеи, които принуждават хората да се подчинят на Матрицата се наричат А-влияния. Те са фактор, който има малка или никаква връзка с духовната еволюция на определен човек и служат за отвличане на вниманието. Понякога обаче са необходими.
Натискът да се размножава, венчае, да гледа телевизия, да се абонира за популярни списания, да гласува, да се ангажира в политическа активност, да запомня спортни статистики, да разказва реплики от филми, да обяснява странните феномени с ортодоксални обяснения и желанието да се преследват пари и власт – са примери за А-влияния.
Сглобяване на пъзела на истината, наблюдаване на нечия среда за дефекти и синхроничности, медитиране над проблеми, за да се решат, развиване на личността, следене за сигнали от Висшия Аз, анализ и учене от грешките на другите и развиване на независимо мислене и креативност, са примери за Б-влияния.
Органичните Портали са господари в измерението на А-влиянията. Те могат да мислят, говорят и действат в това измерение перфектно. Но те са неспособни да мислят или функционират в измерението на Б-влиянията. Те могат да се преструват, да оперират в тях с думи, но никога с действия. Често те дори не искат да говорят, или да признаят подобни неща.
Тяхното обикновено отказване да признаят странните феномени идва от два факта. Първият е, че им липсват висшите центрове и следователно те дори не могат да възприемат нищо друго освен това, което принадлежи на измерението на А-влиянията. Нисшите центрове са повече от удобни вътре в Матрицата, докато висшите центрове ни подтикват да се издигнем отвъд този обсег. Вторият факт е, че те са направлявани от хиперизмерната йерархия на негативните същества, които притежават студен изчислителен интелект. Когато калкулират риск срещу награда, за ОП-а е винаги изгодно да отрече двусмислено възможността за нещо извън Матрицата. Бидейки двусмислен ОП-а може да прикрие дадените му напътствия под мантията на невежество, типично за заспал човек с душа. Не признавайки нищо което е извън обикновеното, ОП-ът не подкрепя идеите на събуждащия се, одухотворен с душа. Обикновено се поставят прегради, за да се промени разговора към нещо по-земно! Оп-овете могат да разговарят изкусно, докато не се появи езотерична тема. Тогава ОП-ът или замлъква, или закрива очи, намръщва се, или веднага сменя темата – всякакъв пасивен начин да избегне дискусията. Цялата тяхна изкусност в този момент се разпада и се открива тяхната истинска същност. Те не могат да спорят логично за нематрични идеи, защото това е отвъд тяхното разбиране. Те могат да се преструват чрез използване на заучени фрази или да използват огледалото, но тези техни опити са лишени от дълбочина и никога не са подкрепени от съответни действия.
Разликата между спящ човек с душа и ОП в този случай, е че при човека с душа, думите и действията не спират рязко на границата между А и Б-влиянията. Въпреки че са скептични, те имат потенциала да преминат през тази граница и да растат, докато на ОП-овете им е отнета тази възможност. Те нямат това твърдо неизменно невежество, което ОП-овете показват. Органичните Портали не се интересуват от идеи, а от енергия и себеудовлетворение. Когато са притиснати в ъгъла, те могат да проведат разговор, в който да симулират лошо интерес към идеите на Б-влиянията, или да имитират научаването на урок, но техните действия никога не отразяват техните повърхностни думи и много скоро те се държат така сякаш разговорът не се е състоял. Макар и рядко, човекът с душа ще претърпи вътрешна промяна след научаването на урок и това видимо ще се отрази на неговото поведение.
Оп-овете имат пълната мобилност да прилагат огледалото за земните аспекти на техните цели, но те са неспособни да го правят в детайли, когато става въпрос за Б-влияния. Например ОП-ът може да има подобни хобита и лични изживявания, предпочитания за определени видове забавления, политически сдружения и да предпочита идентични спортове или дейности на открито. Но когато се стигне до духовен прогрес, преследване на истината и търсене на личната съдба, ОП-ът не може да следва и обикновено е програмиран да разубеждава своите жертви да вървят по подобни пътища. Поради това че те могат да имитират само първия тип от споделени интереси, те ги коментират нашироко, за да ги подчертаят и да прикрият тяхната неспособност, или че не им е позволено да следват втория тип интереси. Така набелязаната жертва, която иска да се събуди духовно, може често да попадне в капан от някой, който споделя същите интереси на А-влияния, като през цялото време човека бива възпиран да придобива Б-влияния. Още веднъж – разликата между ОП и заспал човек с душа, е че втория не поставя тухлени стени всеки път когато се стигне до идеи, които стигат извън Матрицата. Понякога ще помислят над една или две не-матрични идеи и те ще се загнездят в техния ум. Невъзможността на ОП-ът да премине тази линия трябва да бие камбаната за някой, който наблюдава такова постоянно поведение при други хора.
Поведението на Роботоидните Агенти не следва очертанията между А и Б влиянията обаче. Техните ограничения просто следват периметъра на тяхното програмиране или изобретателността на техните контрольори. Това което ги характеризира, е че когато се включат в дискусия, която има тема излизаща извън Матрицата – от духовни теми до извънземни отвличания, от алтернативно здраве до алтернативна наука и от философия до метафизика – те пропагандират фалшиви Б-влияния или дезинформация. Роботоидните типове са по-обиграни от ОП-овете, когато дискутират езотерични неща и както споменахме по-рано – изпълняват по-специализирани функции като активни агенти вместо пасивните ОП-ове, чиято сила се състои в броя им.
За да обобщим нещата, когато става въпрос за езотерични теми, ОП-овете обикновено осмиват, отвличат вниманието и потискат, докато Роботоидните Агенти изригват с дезинформация и извършват саботаж. Респективно тези техни действия следват от техните пасивни и активни същности.


Произход на Органичните Портали и Роботоидните Агенти

Роботоидните хора, познати още като Реанимирани Хора (върнати към живот), са произведени или създадени от съществуващи човешки тела, като се изменя техния не-физически компонент, за да се изпълни определена мисия или дневен ред. Независимо от това дали е с душа или е Органичен Портал всеки може да бъде кандидат за такъв процес който включва смърт, след това съживяване наново с нова душа, препрограмирана душа или с дистанционен кибернетичен интерфейс. Като цяло ОП-овете са по-лесни за тази цел, защото им липсва Висш Аз и нямат никаква защита като висша намеса. Сред другите фактори хората с душа са по-лесно податливи на подобна манипулация, ако имат негативна душевна честота, ако са на прага на смъртта и без това или ако са разрушили тяхната връзка тяло-душа чрез обширна употреба на дрога (лекарства).
Понеже ОП-овете са контролируеми, няма голяма нужда да се реанимират, освен ако няма специални обстоятелства, които абсолютно го изискват. Например когато определена личност трябва да направи нещо което само Роботоиден Агент може да направи. Подобно приложение може да включва прикрити военни операции, които съдържат езотерични, хиперизмерни или окултни фактори.
ОП-овете не могат да разберат тези неща. Ще се предадат на първичния страх и следователно ще бъдат неефективни. Но чрез реанимация те могат да извършат тези действия, както са предвидени.
Историята на Органичните Портали предхожда тази на хората с душа със стотици хиляди години. Те са най-ранните хора – естествено еволюционна прогресия от нашите прародители – примати. Както при повечето животни, тяхната еволюция е колективна и бавна вместо да е индивидуална. ОП-овете нямат креативност и ако бъдат оставени сами, не биха могли да създадат културно общество.
Периодично, физическата еволюция на човешкия род, който се състоял само от Органични Портали по това време, била генетично модифицирана от извънземни/хиперизмерни същества, за да се увеличат техните умения за работа като роби. Въпреки това след първоначалните модификации, духовната структура на човешкия род останала същата като на групова душа.
В последствие била представена душа от по-висше измерение в човешките тела. Това било постигнато чрез съглашение между душевна група от висше измерение, която искала физическо съществуване и хиперизмерни извънземни, които генетично подготвили човешките тела за тяхната инкарнация.
Бидейки от божествен произход новите хора съдържали искра на индивидуализирана висша съзнателност. Те били доведени до Земята, която била вече заселена с ОП-ове и през времето се смесили с тях до такава степен, че днес ОП-овете и хората с душа могат да бъдат намерени дори в едно и също семейство.


Сравнение между Органични Портали и Роботоидни Агенти

Има и други видове агенти на Матрицата, които използват метода на огледалото и те могат да бъдат разкрити по същия начин. Агентите, които трябва да спечелят доверие преди да извършат саботажни действия или някакъв вид разузнаване, могат да използват трика с огледалото. Алтернативният вариант е, когато се опитват да откраднат енергия, да сплашват, когато целите им се оказват неотстъпчиви. В този случай агентите използват бърза смяна на личността или методите си. Необикновената природа на тези 180-градусови промени могат да бъдат потресаващи.
Роботоидните Агенти са склонни да правят грешки и могат да тълкуват погрешно техните цели, защото не могат да събират образци от духовна енергия толкова точно или да извършват изчисления толкова бързо, колкото могат Органичните Портали. В случая с Роботоидните Агенти има по-голяма вероятност да направят номера с огледалото непълно и не така плавно, защото не знаят как да избегнат прага на подозрение на целта. Тъй като същата хиперизмерно насочвана изкуствено интелигентна мрежа, която направлява Органичните Портали, контролира и Роботоидните Агенти, те са способни на невероятни синхроничности и използване на огледалото. Но за разлика от ОП-овете, тяхната техника на използване на огледалото се базира главно на сведения събрани чрез наблюдение и технологии за четене на мисли и по този начин са по-малко ефективни.
Двата вида имат предимства и недостатъци. Докато ОП-овете прилагат ефективно „огледалото”, те имат по-голяма свободна воля, отколкото Роботоидните Агенти, поради сравнително по-голямото им ниво на съзнание. Това ги прави по-недостъпни за мобилизация или да бъдат накарани да работят по поръчка. Също така те имат нужда от енергия за поддържане на живота. Когато хиперизмерна група от негативни същества назначи ОП да открадне енергия от определена цел за тяхна консумация, ОП-ът взима част от тази енергия за себе си и за второизмерното душевно блато. ОП-овете и Роботоидните Агенти са аналогични на коне и мотоциклети или пък на пешки и топове в играта шах.
Роботоидните Агенти са на практика безсъзнателни и под пълно подчинение на външни механизми на контрол. Това означава, че те не са толкова ограничени тъй като се явяват кибернетични продължения на по-висши негативни същества с душа. Въпреки това те са податливи на дефекти когато срещнат трудности извън параметрите на програмиране.
Органичните Портали са основно пасивни агенти, докато Роботоидните типове са активни агенти. Силата на ОП-овете се състои в тяхната бройка – приблизително 3 милиарда. Тяхната основна функция е да държат хората с душа прекалено объркани в живота, за да се развиват духовно, да насочват общественото мнение като функционират като „наети клакьори”, да подтискат и осмиват тези, чийто мнение или мислене е противно на „реалността” на Матрицата, както и да функционират като портали за сили от по-нисши или висши измерения да взаимодействат с хора с душа от 3-то измерение. Оттук и тяхното име – Органични Портали. Те са като плевели в полето заграждайки и отслабвайки добрия посев.
Роботоидните Агенти са активни агенти и тяхната сила се състои в пълната им податливост на негативен външен контрол. Те са използвани често да се вклинят към определена цел за саботаж, отвличане на внимание или разузнаване. Това което често ги издава е тяхната нетърпеливост, твърдост, праволинейност, синхронична поява или изчезване, прекалено любопитство на определени теми (до степен на престорено глупави) изискващи прекалено да им се отделя време. Липсва им гъвкавост за настройка при разговори, които излизат извън определени параметри. Също имат безмислостни мераци да пропагандират и защитават източници на дезинформация. Повечето не споделят всички тези признаци наведнъж, но всички ги споделят в една или друга степен. Колкото по-наивна е жертвата толкова по-лесно агента може да включи в употреба тези характеристики без да бъде заподозрян.
Също така Роботоидните Агенти са по-стабилни във време на планетарен хаос, отколкото са Органичните Портали, защото ОП-овете не функционират добре когато тяхна земна реалност се разпада. Те са склонни да преминат в отричане, да се изключат или да станат неконтролируеми. Роботоидните Агенти обаче реагират, както са дистанционно контролирани да реагират.


По-широка перспектива

Във великата схема на нещата, Органичните Портали изпълняват полезна функция. Те са мостове между измерения, в частност между второ и трето. Хората с душа притежават висши центрове и са способни да произвеждат по-висши енергии. Когато същество от по-нисше измерение е изложено на такива висши енергии неговата еволюция се ускорява. Второизмерните групови души еволюират по-бързо в третоизмерни индивидуализирани души, ако има вливане на енергии от по-висши измерения. Органичните Портали изпълняват функцията на „енергийни скаути” във второто измерение, които съществуват в трето измерение смучейки енергията на хората с душа. Тази енергия се канализира в тяхната групова второизмерна душа ускорявайки колективната си еволюция. В момента Матрицата взима голям дял от тази реколта. Съотношението 50/50 между ОП-ове и хора с душа на Земята е оптимално за максималния енергиен трансфер между измеренията.
За разлика от животните, които еволюират в своето собствено второ измерение, ОП-овете са просто скаути в трето измерение. Това означава, че животните имат възможността да се развият до 3-то измерение дори за един живот, докато ОП-овете не могат. Органичните Портали са просто хранителна тръба – продължения на тяхната групова душа и съществуват главно да събират енергия за тази групова душа. Животните – в частност тези, които са домашни любимци – могат да придобият значителен опит и духовна есенция от своите собственици, която да индивидуализират и да се отделят от тяхната групова душа. След това те могат да се инкарнират в трето измерение като хора с душа обаче доста зле развити първоначално. Поради неперсоналната им природа, засега на ОП-овете им е невъзможно да се индивидуализират в рамките на един живот. Не и докато груповата душа не еволюира от второ до трето измерение като цяло и така индивидуализираните души да се инкарнират от нея.
Има разлики между ОП-овете и по-нисше еволюиралите хора с душа, които за пръв път се инкарнират, преминали преди това и завършили второ измерение. Последните имат души съдържащи божествена искра на индивидуалност с голям потенциал за пълно духовно развитие като зрели одухотворени хора. Въпреки всичко ще им отнеме много животи, за да узреят до същото ниво. ОП-овете също имат този потенциал, но не на индивидуално ниво и не в рамките на този цикъл на човешката еволюция. Животното може да премине успешно от второ до трето измерение независимо от неговата групова душа, докато както споменахме – ОП-овете не могат.
Душите, които са нови за трето измерение, избират катастрофални пътища в началото на тази реалност и така техните животи са първични, независимо от това къде те живеят – дали в града, покрайнините или в джунглата. Ще бъде уместно да се каже, че те живеят един първично емоционален живот, защото техните нисши центрове доминират над новосформираните интелектуални и още в зародиш висши центрове. Те дори могат да имат остатъци от тяхната предишна животинска есенция, която може да рефлектира в тяхната личност. Поради тяхната уязвима същност и още ненаучени много триизмерни уроци – външни сили лесно им влияят.
ОП-овете, които имат природа като на портали са дори още по-добри агенти на Матрицата. Тя ги назначава като хранителни тръби и пасивни потисници, които да строяват хората с душа пред доячната машина и да служат като отворени врати, през които Матрицата може директно да взаимодейства с тях. Да бъде доячна машина е основната функция на Матрицата. Това е начина по който по-висши негативни сили, които са откъснати от възможността да имат директен достъп до творческа енергия поради атрофирали висши центрове, могат да продължат своето съществуване.
Чрез агентите на Матрицата хората с душа са държани на място като енергиен ресурс както метафорично е показано във филма „Матрицата”, само дето действително тази енергия е от висш астрален вид, а не електрически. Това е мястото на хората в космоса, до голяма степен както кравите, които осигуряват млечни продукти и месо.
Някои могат да не се съгласят и да кажат, че кравите не заслужават да бъдат във ферми, но истината е че те са доени и колени, защото повечето не планират съпротива или бягство. Или пък имат способност да го направят. По същия начин хората не заслужават да бъдат поробвани и да бъдат използвани за ресурси, но ние сме в това положение, защото повечето хора не планират съпротива или бягство. Но само защото повечето не могат, не означава, че определени същества които са решителни не могат да избягат. Така докато ОП-овете, хората и Матрицата изпълняват еволюционни и метафизични функции, индивидуалните хора с душа имат избора дали да участват в този план или да се опитат да минат извън неговия обсег. Избора между това да си роб и да бъдеш суверенно същество. Някои се наслаждават да бъдат роби на комфорта, но други виждат илюзията и се опитва да се събудят и да се свържат отново с техните висши центрове. Тази работа е трудна, защото животът на Земята е проектиран да противостои на събуждането и избягването по всякакъв начин.


Ролята на Органичните Портали в обществото

Органичните Портали формират гръбнака на инфраструктурния социален контрол. Те са тези, които крепят обществото да върви с главна грижа за земното. От люлка до гроб хората с душа са подложени на натиск да се придържат към статуквото и да не задават опасни въпроси. Тези които се опитват да се събудят са подложени на прицел от Матрицата, за да бъдат приспани отново, за да не срещнат съпротива от тези около тях, които съзнателно са били поставени там за тази цел.
От механика до професора, от продавача до актьора от продавача на пица до президента, ОП-овете могат да бъдат срещнати на всяко ниво на обществото. Като цяло независмо дали те работят в бизнеса, науката, правителството, или религията, те окупират главните менажерски позиции. Това е така поради липсата им на съпричастност, сръчността им при измамите и кошерната им природа, която им позволява да достигнат до върха на всяка позната институция или корпорация.
Те са фаворизирани за развитие от други ОП-ове, които вече са се установили на високи длъжности. От такива позиции те имат възможност да прилагат матрични тактики за контрол по много ефективни начини. В училищата например те са инструмент за налагане на потискащи образователни климати, влияят на решенията на училищните бордове да приемат безплодно учебно управление и програми за индоктриниране и занимаващи се с лоши четива. В университетите те отхвърлят всяко изследване, което се противопоставя на това, което вече е било възприето. В правителствата правят това, което им е наредено от висшестоящи и манипулират изборното население, половината от които са Органични Портали, за да ги преизберат. Хората с душа също могат да правят всичко това, но имат свободна воля и потенциала да еволюират динамично, докато ОП-овете извършват същите рутинни действия статично и никога не се променят на основно ниво.
Отличителния белег на Органичния Портал е неговата абсолютна отдаденост на общоприетото. Независимо дали е общоприета наука или преобладаваща насока в модата ОП-овете са потопени в реалността на земното, като риба във вода. И се борят и игнорират всичко, което лежи извън него. Тъжно е, че много хора с душа са програмирани също да защитават Матрицата. Както казахме разликата е, че те имат потенциала да се събудят в този си живот, докато ОП-овете не могат.
Трябва да се подчертае, че те съществуват в широк спектър на обществото от най-нисшите мошеници до най-великите академици! Тяхната умела употреба на интелектуалния център им дава гъвкавост при заемането на позиции в матрично-контролираната социална система. Техният чар и прикрита безскрупулност им помагат да се инфилтрират и да покварят горните нива на всяка организация управлявана от наивни хора с душа, такива чиято доброта, съпричастност или сдържаност ги прави такива, че да подценят намеренията и възможностите на новодошлите. Това е главната причина поради която институции, които са започнали с благородни намерения впоследствие са покварени!
Социалната система формираща трето-измереното проявление на Матрицата е проектирано да подкрепя ОП-овете и всеки който действа линейно и наказва и потиска тези, които изразяват истинска креативност, оригиналност и индивидуалност. Разбира се Органичните Портали са просто механични приложители на Матрицата – пионки в Играта. В края на краищата те са част от система направена от негативни създания с душа, тези, които имат необходимата изобретателност да я направят и командват. Тези които на практика управляват шоуто в този свят и са с душа, само че с много негативна честота. ОП-овете са прости черноработници на Матрицата.


Ролята на Органичните Портали в семействата и връзките

Тяхното присъствие в нашия живот не е ограничено до неперсонални източници на авторитет. Те могат да бъдат доста персонални и да заемат места дори в нашите собствени семейства. Когато са пласирани близко до нас, тяхната основна функция е да ни държат прекалено подтиснати или разстроени, за да забележим или да преследваме Б-влиянията. Те не съзнават тяхната роля на агенти, защото тяхното ниво на индивидуално съзнание е доста слабо. Те просто правят това, което е в природата им да правят и това, което са манипулирани да направят от Матрицата. Това устройва по най-добрия начин Матрицата да има достъп до нашия живот чрез тези, които са ни най-близки. С тези, които прекарваме най-много време. И ако сме свързани с тези хора чрез финансови, юридически или емоционални ангажименти ние сме вързани на каишка за Матрицата, която държи другия край.
Тези персонални агенти са най-големият източник на източване на енергия, на който можем да се натресем. Ако прекараме прекалено много време (години) с Органичен Портал, като съпруга или любовница, респективно съпруг/любовник – енергията на човека може да бъде източена до степен без шанс за възстановяване. Това включва смъртта на един или повече центрове. Такава жертва е пресушена и става празна черупка, напрактика неразличима от ОП-а. Органичният Портал и Матрицата не могат да бъдат обвинени в такива случаи, само човека с душа си е виновен, че е бил прекалено глупав, неосведомен, или наивен за да разбере, или затова, че се е отдал на изкушения и желания на нисшите центрове.
Разбира се човекът няма избор в случай, че Органичният Портал се падне родител. Трудно е и дори невъзможно за Висшия Аз да предопредели присъствието на ОП в живота му, защото самите портали нямат Висш Аз, с който да се преговаря. Тази работа е оставена на Матрицата. Така че що се отнася до нечий житейски път ОП-овете са фактора неизвестност, който може да ни забави. Независимо от това уроците ще бъдат научени по лесния или по трудния начин. Пренебрегнатото присъствие на ОП в нечий живот, гарантира че това ще бъде по трудния начин.
Така че е важно да се знае за агентите на Матрицата, техните методи, характеристики и как да се неутрализират техните влияния. Без такова познание, хората с душа правят грешното предположение, че всички други са като тях, което ги поставя в значително неблагоприятно положение като подценяват потенциалните агенти позиционирани в техните животи или неразбирайки техните мотиви.


Oт Том Монтoлк

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.