събота, 28 юни 2014 г.

НАПРЕД И НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

Първото съмнение във физиката се появило с твърдението, че времето не е това, което изглежда, от теорията за относителността. Това е първото съмнение - че времето не е абсолютно и не управлява Вселената, че всемогъщият Бог не е отмерил една секунда и още една, и още една. Един метър, и още един... В гравитационното поле главата ви се движи малко по-бързо от краката. Според втория закон на термодинамиката нещата се движат напред и се получава грешка във времето. Но в квантовия свят, в микросвета този втори закон е несъстоятелен. Там нещата могат да вървят назад и да са безвремеви. Основните уравнения във физиката имат качество, наречено симетрия напред и назад във времето.  Това означава, че набор от закони, симетрични напред и назад във времето, са закони, които имат следното качество: За всеки процес, подчиняващ се на тези закони, същият процес, развиващ се в обратна посока, е в съгласие с тези закони. С настоящите си действия влияем не само на бъдещето, но и на миналото. Всичко това е погрешно и влиза в бурен конфликт с начина, по който психически преживяваме света. Една от най-трудно смилаемите идеи, въпреки че квантовата физика съществува вече от доста време, е възможността бъдещето да има причинно-следствен ефект върху настоящето. Вярваме, че миналото може да влияе върху настоящето. Държа топката, пускам я и тя пада - причинно-следствен ефект. Но възможно ли е земята да е причината да съм пуснал топката? Движението напред във времето е само преживяване на съзнанието. В квантовата теория можете да се движите и назад във времето. Има предположения, че мозъчни процеси, свързани със съзнанието, проектират назад във времето. 

http://www.occultism.biz/content/view/1158/77/

Сър Оливър Лодж - Психичната наука (част 1)

Халюцинации и видения

След създаване на експерименталната телепатията са изследвани и описани явления, които се наблюдавали отдавна и служели като основа на множество разкази, както в историята, така и във фантастиката. Явленията от спонтанна телепатия до спонтанна радиоактивност се считат отговорни за появата на видения, халюцинации или фантоми както на живи, така и на мъртви, особено за явяване пред хората, изложени на силни емоции, преживели нещастие или злополука, или били близко до смъртта. Разликата между тях и експерименталната форма за предаване на мисълта е, че при опита съзнателното внимание и волята на участника ще се стремят към постигането на резултат - въпреки че е малко вероятно да бъде доказано, че съзнателните усилия са ефективни в този случай - а при спонтанните явления се предполага че действа подсъзнанието, защото впечатленията се предават без съзнателно намерение и предполагаемият получател дори не знае какво точно се случва. Представете си един хипотетичен агент, претърпял корабокрушение или намиращ се в опасност. Съзнанието му е в такова състояние, че у него се събужда латентна форма на телепатична или на симатическа връзка и предава впечатления в съзнанието на намиращ се на разстояние приятел или роднина с такава яснота, че всички обстоятелства, в които се намира този човек възникват във въображението на приятеля му така, както ако те са приети с помощта на зрението и слуха. Фантом в мокри дрехи или викът, пълен с отчаяние са "видени" и "чути" от предполагаемия приемащ, но не чрез физическите очи или уши, а с помощта на съзнанието, мисловния образ с готовност се интерпретира като обективна реалност, която се случва с човек, намиращ се не на разстояние, а близо и може да се възприема от сетивата.
Например , един млад войник, който загинал в самолетна катастрофа, веднага след смъртта видял и чул друг офицер, който го поздравил и разговарял с него, като изразил изненада, че пътуването е свършило толкова бързо. Mъжът в дрехите, които идентифицирали личността му отговорил на въпросите и си тръгнал. Същата вечер офицерът научил, че този човек, с който се е запознал, е починал по пътя към местоназначението си приблизително по времето, когато видението се появило. Един по-цялостен обзор по този случай може да се намери в "Списание" S.P.R. Но в действителност има много случаи от този вид и те често са разказвани в биографии.

Гласът на Рочестър, който е чут на невероятно разстояние от Джейн Еър е невъзможно да се приписва на свръхестествен слух. Ако това се случва в действителност, то е възможно да се обясни с телепатията или симпатическата връзка между, така да се каже, сродните души, защото тя е двустранна. Г-н Kaскел чул от Шарлота Бронте, че този случай има реална основа.
Повечето семейства имат подобни истории в своите архиви. Всички трудности, възникнали във връзка с появяването на фантом - мокри дрехи, придружаващи коне, някоя дива сцена - които не могат да се разглеждат като обективна реалност, дори ако фантомът може да се счита като такъв, всички тези трудности изчезват или са сведени до минимум, ако си представим, че всичко това е умствено впечатление, и че получателят му автоматично е конструирал не само фантома, а и допълнение към него, като ментални образи, причинени от шок или някакъв стимул, които той е получил благодарение на неговите способности на възприятие.
Такива случаи са твърде много, за да бъдат обяснени с просто съвпадение. За тези, които търсят истината безпристрастно ще е разумно да приемат фактите, които демонстрирахме тук и да видят дали може да се намери по-добро обяснение от телепатията. Защото дори ако телепатията е вероятното обяснение, от това не следва, че тя е приложима във всички случаи. Нашата цел не е да сме самодоволни с тези обяснения, които при повърхностен преглед изглеждат вероятни, а е да се установи истината.
Като друг пример за фантом можем да вземем един инцидент, който се случил с майката на един моряк, плавал в Тихия океан. Тя имала сън или видение, че той стои до леглото си в мокри дрехи. Тя счита това за знак и го оплакала като мъртъв. 6 месеца по-късно той се върнал невредим, но постепенно в отговор на поставени въпроси признал, че едва не се удавил, след като паднал от мачтата във водата и с мъка бил спасен. Потвърдено е, че датата на произшествието съвпада с появата на фантома.

Г-жа Артър Севърн се събудила от удар в лицето в същото време, когато съпруга й, който е бил на борда на кораба в езерото Конистън е бил ударен в лицето при завъртане на руля. Това е още един потвърден случай на спонтанна безсъзнателна телепатия.

Видения на мъртвите

Нататък можете да предприемете следващата стъпка. Известни са случаи не само за появяване на фантоми на живи хора, има доказателства за фантоми на мъртвите. И двете групи явления преминават едно в друго, тъй като времето на смъртта понякога е трудно да се определи. Едно нещо е сигурно - виденията на мъртвите са факт и дали те могат да бъдат приписани на прехвърлянето на телепатични мисли от безплътна душа, този въпрос остава открит. Като цяло, хипотезата за телепатия от страна на мъртвите се възприема положително от компетентни хора.

Класически пример за такъв случай, описан от поета е когато удавника Кейко се явява на любимата си съпруга Aлционе и постоянната й убеденост в смъртта му. Тази история е красиво разказана, живо и подробно в 11-та книга на "Метаморфози" от Овидий. Трябва да се отбележи, че по време на явяването на фантома Кейкo вече няколко дни е бил мъртъв, и поетът го представя като пратеник на боговете, приел формата и гласа на починалия, за да убеди Aлционе в реалността на станалото.
И все пак телепатията, независимо колко е различна в своите прояви, не е единственото обяснение. Тя трябва да бъде значително разширена, за да обясни много явления, особено така наречените "постоянни местните привидения", които са обвързани с конкретно място и дом, имащи репутацията на "нечисти". Всеки чужд човек, оказал се там, може да види привидението в определено време, дори ако той не е запознат с легендата.
Първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че фактите са верни и че духът е реален. Разумно да се поддържа непредубеденост по този въпрос, тъй като въпреки че доказателствата може да заслужават внимание, но не са от решаващо значение, както е с други групи от фантоми. В случая с привързаните към едно място привидения има известна обективност : изглежда, че няма видим агент, на когото би могло да се припишат телепатичните импулси, а също и нещата, за които се твърди че понякога прави привидението, са несъвместими с едно психическо впечатление. Следователно можем да приемем хипотезата за сън наяве от страна на получателя, и цялата тежест по доказването трябва да се възложи на разказвача. Не е необходимо да се дават примери : историите с привидения от този вид са твърде добре известни, трудно е да се запомнят подробностите, но е лесно да се измислят.

Съществува ли някаква рационална хипотеза, която да обясни това явление, при условие, че фактът е установен? Помага ли това да обясни възможната независимост на съзнанието от материята или необичайната им връзка - временна свобода на съзнанието от тялото?Предполага се, че това може да се осъществи по два начина :

Ясновидство

Критично изследване на медиумните способности показва, че те могат по време на телепатия или каквото и да било да извличат информация не само от умовете на други хора, но понякога и от нормални предмети. Така те могат например, да отгатнат какво има в запечатан плик или пакет, или да прочетат страница на затворена книга. Това "четене на вътрешности", както се наричало по-рано, или четене на върха на главата или пръстите, или дори някоя част на тялото понякога се обяснява със свръхчувствителност, т.е. някои участъци от кожата, които обикновено не са чувствителни към зрителното възприятие, изведнъж стават такива в някакви извънредни обстоятелства, или ако зрението изведнъж става особено остро. Трудностите , произтичащи от такава полуфизична теория са непреодолими, така че е най-добре за този феномен да се прилага термина ясновидство, без да се опитваме като начало да го обясним и да продължим с щателно изследване на фактите.
Един добре познат пример е разказан подробно от великия философ Кант. Когато Сведенборг "научил" за пожара в Стокхолм, намирайки се на разстояние от него двеста мили, той в смут станал от масата, прекъсвайки угощението и бил развълнуван в продължение на 1-2 часа, докато най-накрая тревогата му не спряла. И той не могъл да убеди себе си и приятелите си за това, че огъня е потушен, преди да има време да стигне до дома му, въпреки че вече е бушувал в близост до него. Всичко това е потвърдено няколко дни по-късно.

При дистанционното четене понякога се задава текст от Библията, но това може да бъде направено и по памет. Трудно е, обаче, да се припише на паметта изявлението на един млад мъж, убит по време на войната, че утешителното съобщение за майка му е в долната част на страница 77 от третата книга на рафта, където стоят ученическите книги в къщата, където медиумът преди никога не е бил. И освен това, случаи като този се съдържат в т. нар. "книжни тестове", които са събрани и публикувани през последните години (например , Lady Glenconner "Еarthen Vessel") .
Фактите на ясновидство, различаващи се от всякакъв вид телепатия е трудно да се проверят, защото ако има някакви знания в съзнанието на човек, то телепатията или четенето на мисли може да бъде най-простата, или поне най-възможната хипотеза, а ако знание няма и никога не е имало, тогава за медиума е трудно или почти невъзможно да го долови. От друга страна, ако съдържанието на пакета е известно на починалия, понякога тази информация може да се получи.

При разгадаването съдържанието на запечатани пакети често има грешки. Но грешките, подобно на други негативни резултати не доказват нищо. Те могат да се дължат на обикновени пропуски в паметта. Темата на написаното послание може да си спомнят, но им е невъзможно да пресъздадат по памет точните думи, с които е предадено. Така се е случило в един известен случай, когато покойният Ф. В. Х. Майерс не успя да повтори фразата, която написа и ми даде в един плик 12 години преди смъртта си. Паметта относно темата на съобщението не бе достатъчна в този случай. Резултатът може да се счита за неудачен.

Психометрия

Дори и в случай на успешен експеримент доказателствата за оцеляването на личността, получени чрез четене на писма или отгатване съдържанието на пакета ще бъдат неубедителни, много по-малко убедителни, отколкото хората могат да си представят. Тъй като съдържанието на пакета или историята на вещите, принадлежащи на починалия или на намиращ се на разстояние човек, могат да се усетят от медиума, който ги взема в ръка - процес, наречен психометрия. Може също така да се четат страници от книги, дори и тези, които са в библиотеките, отдалечени от мястото на действие. Всичко това изглежда достъпно за невероятните способности на ясновидството. Изглежда така, сякаш самите предмети предават впечатления на човешкото съзнание.
Както и да е, това е предположение, което лежи в основата на хипотетични обяснения, свързани с привързаните към дадено място призраци. Предполага се, че по стените и мебелите в помещението, където е станала трагедията, остава фонографичен или фотографски запис, и че това скрито впечатление може да бъде психометризирано, извлечено от забвението чрез човек, имащ необходимите способности достатъчно живо да реконструира сцената и да опише действащите лица в драмата, сякаш отново живеят и действат. Друга възможна хипотеза е, че починалите участници в драмата възкресяват спомените си за минали събития и мислите им телепатично се предават на съзнанието на медиума. Жив литературен пример за случай от този вид е една прекрасна история на Петер Ибетсон, разказана от Джордж дьо Мюрие.

Материализация

Има и друго интригуващо обяснение, което някои хора са склонни да приемат, това е хипотезата, че не само материята може да действа върху съзнанието, а и съзнанието може да въздейства на материята без участието на мускулите, извличайки от тялото на медиума органично вещество от специален вид, да го събира и да създаде феномен, известен като материализация. Това необичайно физическо явление изисква особено ярки и убедителни доказателства, но то е едно от тези, чието проявление в определени благоприятни обстоятелства особено силно се утвърждава и някои европейски физиолози въпреки волята си са станали убедени в неговата реалност. Смята се, че това изисква големи количества енергия, и следователно - поддръжка от значителен брой хора ; това обстоятелство несъмнено усложнява изследването. Освен това, това изисква определен състав на аудиторията, за което не винаги може да се разчита в даден ден, когато компетентният изследователят решава да проучи невероятни явления от този вид.
За щастие, в миналото такива съюзи между силни медиуми и компетентни изследователи са били факт и в резултат са се явили свидетелства за забележителна серия от случаи от този вид. И днес има хора, които да засвидетелстват за действителна временна физическа материализация, която може да се види, докосне, отлее във восък или гипс, а често и да се снима.

Освен това, тази материална или полуматериална течност, или вещество, или плазма, се счита за способна да задвижи предмети със значителна сила, което предизвиква явление, наречено телекинеза, т.е. придвижването на обекти без обичайния видим контакт.

Ако способността за материализиране бъде установена, независимо с какво бива обяснена, тя може да се прилага за някои разновидности на призраците. Това наистина може да бъде нещо видимо и осезаемо.
Въпреки това, ние трябва ясно да заявим, че европейските наблюдатели, които успешно и внимателно са проучили материализацията и телекинезата не са склонни да подкрепят спиритичната хипотеза под никаква форма, те предпочитат да разглеждат тези явления като необяснима енергия на самия медиум, когато той е в безсъзнателно или хипнотично състояние. Те са принудени да признаят съществуването на сили, преустройващи молекулата на субстанцията, извлечена от тялото на медиума, която е известна като ектоплазма, и която предизвиква видима проява върху човешки тела или части на тялото. И те са принудени да признаят, че тя може да има значително въздействие върху околните предмети.

събота, 21 юни 2014 г.

Програмирането на нашето съзнание

  Човек не вярва в по-всеобхватна реалност само защото не може да я възприеме. Следователно, можем да кажем, че закоравелите скептици имат най-"закостенялото" и "програмирано" чрез общоизвестни догми и общоприети погрешни схващания съзнание. И това понякога стига до пълен абсурд - когато такъв човек започва да не вярва на своите очи и уши в името на общоприетото мнение.
   Такъв човек не е просто "биоробот", програмиран от детството от своето обкръжение (и съществата от други реалности) относно възприемането на точно определена част от реалността, той се превръща вече в истинско "зомби", тъй като е лишен от свобода на избор по отношение на излизане от обикновения модел на възприемане на света. С други думи, ако има нещо, което излиза извън рамките на възприемане на света от неговата картина, той просто "не вижда" и "не възприема" въпросното събитие.

   "Филтрите" на възприятието му просто не пропускат информация за това събитие в съзнанието. И ако част от информацията все пак проникне в съзнанието, човекът сам ще се уверява, че всичко това просто му "се е сторило" и е лишено от всякаква реална почва.
   Подобен извод за възможността за програмиране на съзнанието ни може да бъде получен от следните думи на професора Е. Бороздин : "По наше мнение, съзнанието е в пряка зависимост от количеството на информацията, възприемана с форма или тяло, както и естеството на обработката на тази информация.    Последното се определя от програма, достъпна за дадено тяло и намираща се в него от самото му появяване и раждане ... Освен това всяко тяло в зависимост от формата се програмира, т.е. възприема програми от общата информационна банка с програми на Вселената. В зависимост от програмирането обектът е в състояние да усвоява и обработва информация".
   По този начин, програмирането на съзнанието ни определя нивото на "усвояване и обработка на информация", или с други думи - нивото на възприятие. Подобно на програмирането на нашето съзнание е хипнозата : тя променя нашето възприемане на реалността и поведението ни, позволява да ни манипулират. Въпреки това, хипнозата не е единствения начин за програмиране на съзнанието ни. Кой може да гарантира, че наложената ни материалистична картина за възприемане на действителността не е резултат от програмирането на нашите умове ?
   Косвено потвърждение на това предположение може да се намери в следните думи на К. Медоуз : "Генетичните изследвания през последните години показват, че мозъкът е снабден с вътрешна програма, реагираща на определени енергийни схеми, възприемани от околната среда. Психолозите наричат тези реакции "черти на поведение". Разбира се, ние сме под влиянието на някои социални и икономически фактори, расови и културни въздействия, както и други обстоятелства".
   Може би затова смятаме, че ние живеем в един механичен и бездуховен свят, че ние сме просто "фиксирани" (програмирани) за такова възприемане на заобикалящата ни реалност, ние сме уловени на "куката" на чисто материални интереси и нямат представа за тези, които ни "ловят на стръвта", използвайки терминологията на риболова. Може би ние не сме по-умни от тези риби, които се хващат на нашите куки и стръв?
   И консерваторите, и догматиците, и фанатиците - всички те са като риби, заклещени на своята "кука", която позволява да се манипулира съзнанието и поведението им. Ето защо толкова много хора не са в състояние да възприемат реалността отвъд наложените върху тях стереотипи и догми, които се смятат за неизменни и единствено верни. По този начин няма разлика между догматици и фанатици - те вярват само във внушените им постулати, дори не правейки опит да проверят тяхната истинност. Това е лесно да се обясни с факта, че "куките" са един вид устройство за поставянето на нашата "събирателна точка на възприятие" в строго определено положение.
   За това как може да се манипулира съзнанието и поведението свидетелства историята, споделена от кандидатът на физическите и математическите науки В. Псаломщиков. Тази история станала през 1998 г. с една млада жена Ирина Петросян, която след смъртта на съпруга си (банкер) заела мястото му в борда на банка в Москва.
   Първо, без причина Ирина започнала да има тежко главоболие, за което не помагали лекарства. Когато жената се обърнала към клиниката, терапевтът не успял да определи причината за болка. И тогава още една жена, намираща се в лекарския кабинет, се представила като специалист по нарушения в мозъчното кръвообращение, поканила Ирина да бъде изследвана с най-съвременна техника в частна лаборатория.
   Тази лаборатория се оказала в обикновен многостаен апартамент, затрупана с различни компютри и електронно оборудване. На жената сложили на главата й енцефалографски шлем със сензорни електроди и предложили да си пусне в слушалките музика по свой вкус.
    Изследването е продължило около половин час, в хода на което Ирина понякога задавала безсмислени въпроси. Постепенно болката утихнала. Тогава един от компютърните специалисти съставил диагнозата на болката като резултат от "информационно претоварване".
    Скоро банката, в която Ирина работела, започнала да понася тежки загуби в резултат на няколко неизгодни сделки. Шест месеца по-късно тя прочела в едно списание за изобретението на някой си д-р Игор Смирнов, директор на Института по компютърни технологии РАЕН.
   Впрочем, за продължение на изложението на историята да дадем думата на самия В. Псаломщиков : "От известно време към Игор Смирнов започнали да проявяват интерес американските разузнавателни агенции. И това не е чудно : ученият открил начин за психосондиране, с помощта на което от човешкия мозък се извлича необходимата информация без използването на наркотици, хипноза и всякакви психотропни лекарства. При това човек не може да противостои на психосондирането, защото то е станало на подсъзнателно ниво. Изобретението на д-р Смирнов дори може да се нарече "детектор на истината", защото на подсъзнателно ниво човек не е способен на измама.
   Разпитът на "детектора на истината" изглежда доста просто : върху обекта на психосондиране слагат шлем с датчици, свързан към енцефалограф, и предлагат да послушате приятна музика. Въпросите са зададени на ултразвук в паузите между музикалните фрази и на нивото на слуха не се приемат, но се възприемат и разшифроват на подсъзнателно ниво (невероятно, но въпросът може да се задава на език, непознат за тествания човек!). "Отговорът" на подсъзнанието е регистриран като импулси на енцефалографа. Нищо неразбиращия човек, слушащ например мелодията на "Шербурските чадъри", става и си тръгва без да подозира, че е издал всичко от най-съкровените си тайни.
Именно това се случило с нашата Ирина, на която измъкнали основни банкови тайни, много важни за конкурентите".

   Жената също така си припомни, че под прозорците на апартамента й, когато тя отивала в клиниката бил точно същия "Ford" микробус, който я завел после в "лабораторията". Очевидно главоболието било предизвикано от излъчване на микровълнов предавател, който може да е в микробуса. Това е типичен пример за това как могат да манипулират нашето поведение : в този случай като предизвикат главоболие , била предвидена характерната реакция на жената - да се обърне за помощ в клиниката , където я очаквали с предсказуемите действия "стръв".
   По този начин хората, въоръжени със специфично оборудване или имащи психически способности (например , хипнотизират) могат незабелязано за нас да манипулират нашето поведение.     Манипулацията при същностите от паралелните светове е дори по-фина и незабележима. Тя се основава на предвидимите реакции на нашето чувство за собствена значимост на определени дразнители.

    Въпреки това, с развитието на своите "енергийни спирали " се увеличава енергийния потенциал на човека, хоризонтите на съзнанието му значително се "разширяват" и той е в състояние да противодейства както на специалното оборудване, така и на същности от други светове. В тази първа стъпка към "пробуждане" на своите спирали е отхвърлянето на робството към чувството за собствена значимост. Именно този трик пресича почвата под краката на всякакви манипулатори и показва на човека пътя към истинската свобода.
   Б. Maрчиняк отбелязва: "Нарушителите на правилата често стават изследователи на нови територии, а някои правила са създадени за нарушения, особено тези, които засягат свободата ви и указват какво точно да мислите, вместо да ви подкрепят при превръщането ви в творяща, мислеща и чувстваща част от любящото цяло. Владетелят на плана, превъзхождащ плановете на Семейството на Светлината и Семейството на тъмнината е силата, наречена любов".

   По материали от Интернет

сряда, 18 юни 2014 г.

МЕЧТИ В ЗАТВОР

Никой досега не е повдигал въпроса и не ви е давал достатъчно смислено разбиране за вашето прекрасно себе - как функционираме ние. Защо се пристрастяваме? Защото не намираме по-добра алтернатива. 

Никога не сме мечтали за нещо по-добро защото никога никой не ви е учил как да мечтаете по-добре. Обикновено психиатрията не дава достатъчно свобода за действие на хората, това означава много проблеми. Разбира се, не всички но едно огромно множество проблеми, които наричаме психологически се явяват при хора, които правят лош житейски избор. А те би трябвало да бъдат научени да правят по-добър избор.

Ние не съществуваме в асоциативните центрове на мозъка ни, които утвърждават нашата индивидуалност и нашата самоличност.

Обикновените хора по света, които се носят по течението често смятат живота си за досаден и лишен от вдъхновение. Това е защото те не са потърсили знание и информация, които да ги вдъхновят. Те са толкова хипнотизирани от обкръжението си от медиите, телевизията и от хората, които живеят и създават идеали, които всеки се бори да постигне и които никой още не е постигал. става дума за физически постижения като красота и достойнство, които са все илюзорни. Затова повечето хора се предават и водят един посредствен живот. И живеейки по този начин душата им може никога да не потърси свободата си техните желания може никога да не се сбъднат, така че те искат да бъдат нещо друго.

Но ако разумът излезе на повърхността и ако те се запитат само това ли е животът? Или защо съм тук? Какъв е смисълът на живота? Къде отивам? Какво се случва след смъртта? Тогава те започват да си задават такива въпроси. Започват да флиртуват с възприятието си и могат дори да получат нервна криза но това, което става всъщност, е че техните остарели възгледи за живота и света започват да рухват. В такъв случай попадаме на непозната територия в мозъка си. 

И понеже сме на непозната територия мозъкът ни започва да се пренастройва като изгражда нови връзки, съответстващи на новия мироглед. И в крайна сметка това ни променя основно. Ако аз променя ума си, ще променя ли избора си? Ако променя избора си, ще се промени ли животът ми? Защо не мога да се променя? Към какво съм пристрастен? Какво не искам да изгубя, към което съм химически привързан? И кои са тези хора, места, времена, събития или неща към които имам някакво химическо пристрастяване и с които не искам да се разделя? 

Това е коренът на човешките трагедии. 


http://www.occultism.biz/content/view/547/78/

събота, 14 юни 2014 г.

Изкривяване хода на времето и "времевите примки"

Още акад. Сахаров в работата си " Mноголистният модел на Вселената " и някои други статии, посветени на свойствата на изкривеното пространство признава, че заедно с видимата вселена има и много други.
Идеята за паралелните светове в днешно време вече е широко призната. И е възможно да стигнете до там, "пробивайки" пространството с мощен енергиен удар, както вероятно това се е случило с известния "Елдридж". Но такива "пробиви" в пространствено-времевия континуум могат да възникнат не само в резултат на въздействие на електромагнитни и гравитационни полета. Често тези явления се случват и по време на ядрени експлозии.

Ето го свидетелството на военния строител С. А. Алексеенко, работил в Семипалатинск на ядрения полигон, под ръководството на ген. Вертелов. Военните строители всеки път възстановявали разрушените от поредната ядрена експлозия инженерни конструкции. Един ден, през лятото на 1973, взривно устройство, разположено дупка на дълбочина 3 километра, се задействало с голямо закъснение : в момента, когато строителите се приближили до дупката.
Aлексеенко описва усещанията си:
"Чувствах как кракът ми висеше в празното пространство. Нещо ме повдигна, генералът и Иванов, които бяха отпред, изведнъж се озоваха надолу, някак смалени. Струваше ми се , че целият свят ... изчезна. След това някъде отдолу се чу тежка въздишка, и аз се озовах на дъното на оврага. Иванов изчезна, а Константин Михайлович бе на ръба на скалата, аз го видях, сякаш през огромен обектив: увеличен няколко пъти. Тогава вълната утихна, ние отново бяхме на равна повърхност, която се тресеше като желе ... След това сякаш рязко затръшнаха вратата към другия свят, треперенето спря, земята под мен застина и отново усетих силата на гравитацията ...".
Субективното описание на случилото се много напомня за отделянето на етерния "двойник", което само по себе си е един от начините за придвижване в паралелно пространство. Кандидатът на техническите науки A. Свияш дава следното описание на етерното тяло , което често е наричанo още "двойник" или "дубъл" на физическото тяло :
"Първото фино тяло - това е етерното или енергийното човешко тяло. То е точно копие на физическото тяло и съвсем точно повтаря силуета му, излизайки от неговите предели на 3 - 5 cm.
Това фино тяло има същата структура като физическото тяло , включително и неговите органи и части. То се състои от специална форма на материята, наречена етер. Eтерът заема междинно положение между плътната материята, от която се състои този свят и още по-ефирните от етера видове на материята. По принцип , в източната традиция етерното тяло не принадлежи към фините тела , а се смята за разновидност на плътното ни тяло.
От етерната материя са съставени телата на много същности, препратки за които откриваме в приказките и мистичната литература. Това са призраци, таласъми, различни подземни жители - гноми, тролове и т.н. "
Според изследователя В. Ярцев, етерното тяло свързва клетките на организма с енергия и информация в единно съгласувано цяло. В момента , освен излъчване, добре изследван от учените като астралното и менталното тяло. Така например проф. E. Бороздин отбелязва съществуването на тези тела при огромен брой организми : от едноклетъчни до бозайници.
Що се касае до историята на Алексеенкo, известният изследовател на аномални явления И. Царев отбелязва, че описанието на оптичните ефекти напомня за изкривяването на светлинните лъчи и на самото пространство. Като цяло при такъв феномен изкривяването на пространството води до "контакт" с паралелни светове. Освен това известната теория на Н. А. Koзирев свързва термоядрените реакции на Слънцето с енергията на потока на времето.
От което може да се направи заключение, че ядрените реакции, които възникват при експлозиите предизвикват изменение на потока на времето, което от своя страна променя целия времепространствен континуум. Времето и пространството се изкривяват и в резултат в нашия свят се образуват "дупки", през които е възможно свързване с паралелни светове, също така с миналото и бъдещето. Не случайно военните от много страни отбелязват наличието на ядрените полигони на НЛО, малко преди експлозиите.
И Aлексеенко си припомня необичайно заболяване, което се случвало от време на време със служителите от полигона на Семипалатинск и било наречено "болестта на д-р Жаров". Изследвайки животни , предимно овце, които са били изложени на въздействието на близка ядрена експлозия , д-р Жаров се натъква на странен ефект, напомнящ на някои феномени при индийските йоги. Някои от животните изглеждали като че са си отишли от живота в продължение на няколко дни - не дишали, не се движели, а след това изведнъж се изправяли и продължавали да живеят така, сякаш нищо не се е случило. Овцете, разбира се, не могат да говорят за чувствата си. Но същото нещо започнало да се случва и с работниците от полигона.
Подобни случаи с хората са ставали през цялата човешка история. Един такъв случай, станал в едно от най-отдалечените села на северен Урал по времето на Хрушчов е описано с думите на свидетеля С. Демкин :
"В едно село местният лидер на Комсомола Михаил "получил сигнал", че всички икони от затворената църква били отнесени от хората по домовете, а най-ценната от тях взела старицата Алевтина. И сега всички отивали при нея да се молят, ако някой в семейството е сериозно болен. И, както казват те, иконата помага по-добре от всяко лекарство.
Разбира се, такова "крещящо мракобесие" било невъзможно да се отмине. Комсомолците бързо извървели разстоянието до старицата и Михаил поискал да "върне заграбеното". Aлевтина помолила да й оставят иконата, но комсомолският лидер бил непреклонен. Накрая тя през сълзи дала иконата и помолила да не я оскверняват, а да я предадат в музея. Грамотна се оказала възрастната жена.
Бригадата прекарва нощта в местно училище, и когато вечерта запалили печката, Майкъл решава да сложи "този боклук" в огъня.
- Той отвори вратата на печката, взе иконата и започна да се движи , за да я хвърли, и тогава изведнъж замръзна - припомня си Яков Иванович - Отначало ние нищо не разбрахме. Някой каза: " Хвърляй де, какво чакаш". Но Михаил мълчеше, застинал в странна поза, сякаш в детска игра. С него ставаше нещо странно : очите му се блещеха, на лицето му - полуусмивка - полугримаса. И нито ръката, нито крака си можеше да мръдне.
Всички наши опити да го съживим бяха неуспешни. Дори и иконата не можахме да изтръгнем от ръцете му. След това ние отнесохме Mихаил в току-що затоплената баня, съблякохме го по някакъв начин, но ризата и фланелката не можахме да свалим заради иконата. Така и го разположихме заедно с нея. Пуснахме парата и започнахме да веем с метли. Никаква полза. Само иконата падна от ръцете му. За да не ни пречи, ние я хвърлихме под пейката.
На разсъмване нашият Михаил бе завит в овча кожа, качен на камион и откаран в местната болница. И от там, тъй като местните лекари не можаха да му помогнат - в някакъв медицински институт".
Според една от версиите това е типичен случай на дистанционно енергоинформационно въздействие на старата жена, която почувствала опасността, застрашила иконата. Но има и друга версия, както навежда със свои разсъждения М. Хоуп. Изследователят смята, че изкривяването на пространствено - времевия континуум е пряко свързано с нарушение на върховните закони на космоса, т.е. с това, което ние наричаме зло.
В този случай действията, насочени към нарушаване на тези закони довели до изкривяване на времевото поле около човека и като резултат - до временно или частично "изпадане" от нашето време.
Феноменът на "изкривяване" на реалното течение на времето често се наблюдава в различни видове контакти с НЛО и същности от паралелните светове. По време на тези контакти са възможни явления с частично "изпадане" от нашето време. Ето мнението по този въпрос на признатия авторитет в областта на уфологията (науката за НЛО), доктор на техническите науки В. Ажажа :
"В чужбина и в нашата страна се натрупаха много факти, за да твърдим, че в някои случаи , неидентифицирани летящи обекти, които летят или кръжат над хора и животни могат да причинят временна парализа на тяхната двигателна система, която обикновено изчезва след заминаването на НЛО ..."
Това за пореден път доказва , че независимо с какво е свързан проблема НЛО, той все пак насочва директно към способността на тези съоръжения да променят хода на времето. Не случайно в местата на кацане на НЛО изследователите отбелязват различни показания на хронометрите. Подобни експерименти е провеждал например професор A.В.Золотов, зафиксирал ускорението на времето с конвенционален морски хронометър.
Това може да се случи и при появата на полтъргайст. Ето каква история разказа A. Кардашкин - експерт в сдружение "Екология на непознатото" за един от признатите авторитети в областта на паранормалните явления - И. Мирсализе :
"... Mирзалис - професионалист. През юли 1990 г. е имало случай , когато са разговаряли хора, които са преживели ужаса на полтъргайст. Разговорът бил приятелски , предлазполагащ ... но когато един от преживелите приключението станал от стола си, Mирзалис погледнал часовника си и автоматично отбелязал в бележника си "20:10"... Човекът тръгнал и разговорът продължава в същия спокоен дух. Скоро - 15 минути по-късно, той се върнал. Игор Владимирович Mирзалис отново погледнал към циферблата и записал в бележника: "20:10". Отначало той не забелязал странното съвпадение; но после, по пътя към дома, сравнявайки цифрите на различните страници на бележника, дълго сверявал своя часовник с мигащите светлини от електронното табло над входа на тунела. Часовникът му бил наред!".
Друг подобен, но не по-малко интересен случай, свързан с "компресия" и времето, описва жителят на Москва Д. Давидов :
"Един ден през пролетта на 1990 г. се обадих на моя приятел , който живееше на разстояние една автобусна спирка от мен, и предложих да отидем на разходка. Разбрахме се да се срещнем на входа на къщата ми. Като си спомням, беше точно два часа следобед. След като затворих, аз веднага излязох навън, за да не седя в апартамента и да подишам малко свеж въздух в двора.Точно в този момент видях, че приятелят ми пристига. Но това не би могло да стане, защото, както казах, той живее твърде далеч от мен !
Придвижих се към него, когато изведнъж проблясък на светлина ме заслепи и след като примигнах, видях, че бях сам в двора.
Не разбирайки какво се случва, се качих на автобуса и се отправих към приятеля. Той отвори вратата и каза учудено : "Е, ти си просто като реактивен самолет! Току-що се обади, и вече си тук! Как успя ?"
Погледнах часовника си - беше точно 14:00 , въпреки че по мое усещане от момента на обаждането минаха около четиридесет минути. Може би часовника ми изостава? Но значи и часовника на приятеля изостава, тъй като също показа два. Така че аз все още не знам къде пропаднаха тези четиридесет минути..."
И в двата случая бива отбелязано изкривяване на времето, което често придружава различни аномални явления. Може незабелязано за себе си за кратък период от време да се окажете в много близка и подобна, но все пак паралелна реалност и след това също така незабелязано да се върнете обратно. По време на тези "пътувания" обратно във вашата реалност Вие може да се окажете почти в същата точка в потока на времето и по този начин за "пътешественика" субективно се появява "излишно" време.
Но понякога става така, че времето описва вид " примка ", т.е. неговото изкривяване става толкова силно, че започва да се проявява феномена на "близнаците". Човек може да види себе си как извършва някакво действие, а след известно време да види същото събитие вече през очите на своя "двойник", при което разменят местата си с него.
Това става точно така, както е описано от известния писател на научна фантастика Станислав Лем в "Звездните дневници на Ийон Тихи" само с една съществена разлика - в творбата на писателя "времевата примка" е образувана от въздействието на "черна дупка" и това вече се допуска от съвременната наука. Как това може да се случи в земните условия ? Еднозначен отговор на този въпрос все още не съществува.
Въпреки това такива случаи са доста редки, но все пак не са изключение в нашия свят. Например е добре известно, че известният немски писател Йохан Волфганг фон Гьоте през 1771, по пътя към Друзенхайм срещнал свой двойник, яздещ на кон срещу него. Двойникът бил облечен в сиво със златисто палто, каквото Гьоте не е имал. Но осем години по-късно той се завръща в родното място именно с такова палто, което видял на неговия двойник.
Ето как описва един такъв случай през 1975 г. жителят на гр. Нитва (Пермска област) В. Савицев, по това време студент в Пермския университет : "... Една вечер аз и моят приятел Александър - студент от друг факултет, и нашия общ приятел Игор ходехме из града с намерението да "прочетем" три "монографии". На нашия жаргон означаваше да изпием три бутилки доста отвратително вино. Заради това ние решихме да отидем до Игор , който живееше наблизо. И изведнъж у мен се появи някаква неразбираема апатия. Аз отказах да отида с приятелите. Въпреки техните молби скочих в минаващия тролейбус и си отидох в общежитието.
И тогава станало безпрецедентното : при пристигането до къщата, където на първия етаж живеел под наем Игор, приятелите видяли светлина в прозореца! Това изненадва Игор, тъй като единственият ключ от стаята бил у него, и никой не може да влезе без него. Той излязъл в следобедните часове и много добре си спомня, че светлината била изключена. Младежът се хванал за перваза и повдигайки се, погледнал в стаята. След миг той извикал, скочил на земята и трескаво погледнал към Александър.
"Там, там, ти, ти само виж какво е там" - промърморил той в ужас. Моят приятел погледнал през прозореца и също изпаднал в неописуем ужас и недоумение. В стаята седяли на масата ... той и Игор ! Техните двойници изглеждали точни копия на момчета и били облечени точно като тях. Освен това те държали чаши с вино и говорели за нещо, но думите не се чували. След това двамата двойника погледнали към прозореца, засмяли се, вдигнали за наздраве чаши и отпили вино ...
Александър също бил шокиран от видяното. Приятелите на бегом се махнали от невероятния спектакъл. Те дълго ходили по улиците и говорели за това, което се е случило. Накрая и двамата стигат до заключението, че всичко това им се сторило. Халюцинацията на единия се предала на другия -това е всичко. Окуражени от тази идея, те отново отишли в апартамента, където живеел Игор. Този път нямало светлина в стаята. Те предпазливо влезли в апартамента. Вратата към стаята на Игор била заключена.
Приятелите влезли в стаята и включили светлината. Нямало никой. Това ги успокоило. Те взели бутилката, налели в чаши вино, отпили, и седнали на масата, продължавайки разговора си за невероятните халюцинации. И Игор шеговито казал: "Може би нашите двойници сега са зад перваза на прозореца и ни гледат?" Двамата погледнали към прозореца и се засмели, вдигнали чаши за наздраве и пийнали вино. Александър разбрал, че сега те точно са повторили действията на своите двойници, наблюдавани преди това !"
Що се отнася до "изпадане" (частично или пълно) от нашето време-пространство, нещо такова, както си спомняме, вече се е случило с някои от членовете на екипажа на "Елдридж", които "изпаднали от реалния ход на времето".

Ето как описва "филаделфийския експеримент" Боб Фрисъл :
"Независимо от резултатите от експеримента Филаделфия, той действително има място в реалния живот и е проведен от ВМС на Съединените щати през 1943. За целта е използван военен кораб USS Eldridge. Учените искали да направят кораба невидим за радар, а не напълно невидим. По време на експеримента цветовете се променят от червено до оранжево, жълто и зелено.
Това не отнема твърде много време , но експериментаторите се провалили в опита да достигнат друга фаза.Това е горе-долу същото като да повдигнеш реактивен самолет с няколко метра над земята, а след това да спреш мотора. С други думи, експеримента моментално се е провалил. Военният кораб с целия екип бил извън полезрението за около четири часа. Когато се появил, някои от членовете на екипажа са били буквално притиснати в палубата, двама са открити в отделенията, някои от тях не били намерени изобщо, а останалите на моменти се дематериализирали, след което се материализирали отново. Излишно е да казвам, че всички оцелели са били напълно дезориентирани".
Но провалът на експеримента не спира военните и през 80-те години е направен друг опит (проект Moнтоук), който поражда времевата примка и обвързва в едно двата експеримента : " Двама от членовете на екипажа скочили във водата с надеждата да достигнат земята с плуване. И те наистина са стъпили на земята, но не във Филаделфия, а в Лонг Айлънд (един от районите на Ню Йорк) през 1983 година.Те са "изплували" точно в този момент, тъй като там тогава се провежда подобен експеримент, наречен "Проект Moнтоук". Той бил свързан с Експеримента Филаделфия от 1943. Тези двамата са били братя, техните имена - Дънкан и Едуард Камерън.
Двата експеримента били проведени на 12 август. Ако се съди по думите на Ал Биелек (твърдейки, че истинското му име е Едуард Камерън и той е един от двамата , които скочили във водата от кораба USS Елдридж), на нашата планета има четири биополета, и всички те да достигнат своя пик на интензивност на всеки двадесет години (1943, 1963 , 1983, и т.н.) именно на 12 август. Това води до факта, че магнитната енергия също достига пик по това време . Тази енергия е достатъчна, за да се създаде хиперпространствено поле и за това през 1943-та военен кораб да влезе в това пространство".
Ето и друго свидетелско показание за експеримента Филаделфия, което е получил американският математик и астроном Морис Джесъп през 1956 г. от физика K. Аленде, бивш "приятел на приятел" на Айнщайн : "Може би ще се заинтересувате от факта, че теорията на единното поле е наистина разработена от Айнщайн през 20-те години. Но той я отхвърли по морални причини; получените резултати го плашеха ... Въпреки това , изчисленията, направени въз основа на нея от моя приятел Франклин Рено бяха реализирани и се доказаха по отношение на физичните явления...
Резултатът от експеримента е пълна невидимост на военния кораб и целия му екипаж. Използваното поле приема формата на сфероид, сплескано на полюсите и разтегнато на стотина ярда зад борда на кораба. Лицата, които са били вътре в полето се виждали един друг като размазани силуети, а отвън не се виждало нищо. Сега са останали много малко хора от екипажа. Повечето полудяли. Едно просто преминал през стената на апартамента пред очите на съпругата му , детето и двама приятели, след което изчезнал. Няколко души са все още в това поле, където всеки може да получи помощ от другарите си, ако изведнъж "попаднат в празнотата". "Попадане в празнотата" - означава да се превърнеш в невидим за всички, независимо от своята воля. Единственото спасение е бързото докосване от други хора и мигновено изключване на полето.
Когато по време на експеримента някой "попадал в празнота", неговото тяло и лицето сякаш се вдървявали и били наистина ледени - там хората действително замръзвали. Размразяването продължава няколко часа, хората започват да стават видими, възвръщат нормалната си маса и тегло, повечето полудяват... Тези, които си възвърнали съзнанието твърдят, че такова състояние е най-лошото нещо, което може да се случи на едно човешко същество на този свят".
В края на писмото Аленде посочва своят флотски номер и имена на хора, които са участвали в експеримента. Всички тези факти в крайна сметка са изтекли в официалния печат. Не случайно американската армия отпуснала $ 2 милиона за опровержение на всички факти, свързани с "филаделфийския експеримент". А парите, както знаете, не се хвърлят просто на вятъра. А и няма дим без огън.
Въпреки това, най-вероятно "изпадането от реалния ход на времето" в този случай не е свързано с движението в паралелното пространство, а с преместване в зона на изкривяване на пространствено-времевия континуум в някаква "временна торба", "черна дупка", където дори не съществува време. Д. Андреев е описал в "Розата на света" подобно място във вселената като самото "дъно" от най-ниските области на ада, един вид "сметището на Вселената", където времето и пространството са се свили в точка. Това е най-първата, изходната точка на възходяща спирала на еволюцията.
Подобни на "филаделфийските" неграмотни експерименти в крайна сметка са довели до факта, че в нашето триизмерно пространство - време се отварят канали за комуникация с едномерния свят на "вселенското сметище", дори заобикаляйки двуизмерните светове на неорганичните същности.
Същността на възходящата спирала на еволюцията е да се премине към многоизмерно съзнание за живота във висшите светове на многоизмерни реалности. Пътят на деградацията води до падение в дву- и едноизмерните демонични светове на ада .
Сега става ясно защо Айнщайн унищожил разработките си по теорията на общото поле и в края на живота си придобил дълбока и искрена вяра в Бога. Той разбрал, че опасността от такива експерименти за човечеството могат да доведат до пълното му разграждане. Пътят към по-висшите светове е чрез създаването на вътрешна, а не външна "машина на времето".

По материали от Интернет

сряда, 11 юни 2014 г.

Ловецът на Души

През февруари 2001 се появи една от най-фантастичните доказателства за най-невероятната хипотеза за произхода на човека... Изстрелването на космическата совалка Atlantis на 8 февруари с мисия към Международната космическа станция беше едно от най-красивите до сега. Стартът беше 20 мин. след залез и 8 часа преди пълнолуние, с невероятни визуални ефекти, които бяха запечатани от фотографиите на Пат МакКракън от НАСА. Но в един момент се случи нещо необикновенно, за което НЕ БЕШЕ съобщено. Това беше дългата тъмна конусообразна сянка, свързала ракетата с пълната луна на хоризонта. Някои казаха, че това е дъга но повечето специалисти се чудеха как е възможно сянка да се простре от един изключително ярък обект като излитащата Atlantis, към друг ярък обект - пълната Луна. Във връзка с това само някои хора по света си спомниха за т.нар. ловец или хващач на души и за някои странни обекти, структури или даже постройки на Луната. Едната от тях е именно "ловецът на души". Става дума за високия няколко километра монолитен обелиск-игла на повърхността на луната. Според най-тайните архиви на CIA и КГБ тази структура е била построена от извънземните. Събраните предания и легенди споменават, че от нея се изстрелват души към Земята и ги хваща отново след като "пътуването им до земята е приключило". За това знаят само 50-тина посветени в USA и Русия. Те знаят, че с "ловеца на души" е свързана тезата, че създателите на човека е трябвало да се "спуснат" на Земята от Сириус, тъй като техният дом е бил разрушен. Преселниците са подготвили космически кораби, които най-напред са закарали доброволци физически да се заселят на земята и да я подготвят за пристигащите след това. Според тази теза основната група от души е пътувала заедно от техния свят до звездата SOL, която е Слънцето, около която се върти Земята. Основната група "са се заселили на Слънцето" докато завърши подготовката за пътуването на душите към Земята. Когато една душа е била подготвена индивидуално да замине на Земята тя е била "изстрелвана" от Слънцето към Луната. А от Луната чрез споменатия Обелиск към Земята. По онова време планетарната федерация е била поставила Земята под карантина и никой не е имал право на намеса докато не завърши "експериментът по отглеждането". Когато някоя от душите от групата на Сириус е била готова за пътуване до Земята, за да бъде "заселена" във физическо тяло тя е била изстрелвана най-напред до Луната а оттам към Земята. Когато душата завършвала своите уроци, тя е била изстрелвана обратно от друго "оръдие за души" което е в Хеопсовата пирамида. Монолитът на Луната е бил издигнат от Федерацията за да изстрелва душите към Земята или да ги хваща по обратния път. Обелискът обаче се използва все повече в отрицателен аспект, а не за целта за която е бил създаден. Той прехваща души но за да ги пороби, а не като метод за двустранно транспортиране, установен, за да може да се "влиза" на Земята докато е под карантина. Ако наистина душите се изстрелват от Луната дали на Atlantis не е била направена замяна на души? Дали някой от екипажа на совалката сега няма друга душа?
http://ufo-bg.hit.bg/soulhunter.html

събота, 7 юни 2014 г.

Мистериозната връзка между близките хора

  В наше време никой не е изненадан от твърдението на възможността за телепатична комуникация между хората. Според научни изследвания, тази връзка е особено силна в критичните моменти от живота на хора, свързани с роднински връзки, особено в моменти на раждането и смъртта.
   В московски родилен дом провели експеримент, чиято цел е била да се създаде възможност за телепатична комуникация между майката и детето. По време на експеримента, майките били в едно крило на болницата, а бебетата - в друго. Майките не можеха да чуят как техните деца плачат и не знаеха кога лекарят ги преглежда. Но когато детето плачело, докато му правели кръвен тест, у майката се наблюдавали ясни признаци на безпокойство.
   Телепатичната връзка между деца и родители течала с голяма сила и в момента на прехода на някой от тях в другия свят.     Известният ясновидец Инго Суон веднъж се разхождал на улицата. Изведнъж, без никаква причина той усетил остра болка в лявата част на главата и прекомерна слабост. Той паднал, скъсал панталоните си на асфалта и така се разкъсала кожата на лявото му коляно.
   "Аз бях в безсъзнание - припомня си той по-късно - но се усещах в тежко безпаметство, като пиян. Когато дойдох на себе си, реших, че един от моите роднини е починал. Но не можех да разбера кой. Понеже най-старата в семейството е баба, аз естествено помислих, че тя е умряла".
   Въпреки това, няколко часа по-късно Суон получава обаждане от друг град, където живеел баща му и му казали, че е починал от инсулт. Суон впоследствие научава от роднини, че ударът настъпил в лявото полукълбо на мозъка на баща му, на същото място, където ясновидецът усетил остра болка. Освен това, при падането в резултат на загуба на съзнание бащата на Суон тежко повредил лявото си коляно, същото се случва и с Инго Суон.
   Не по-малко интересни случаи на тайнствена връзка между хората привеждат д-р Муди и други чуждестранни изследователи.    Драматичен случай на пренос на една болест от един близък роднина към друг е историята на две сестри близначки, Бети и Боби Eлър от САЩ, живели в Северна Каролина.
   От раждането си момичетата били толкова неразделни и така си приличали , че в резултат не се превърнали в самостоятелни личности в пълна степен. Бети Елър била сянка на сестра си във всички аспекти на мисли, желания, действия. Скоро след като близнаците завършили училище, родителите им започнали да забелязват, че характерите на момичетата се променят. Боби започнала да седи с часове , взирайки се в една точка и отказвала да говори с когото и да било. И както обикновено, след известно време сестра й започнала също да се държи странно. Дълбоко привързани една към друга , момичетата отивали все по-далеч от външния свят.
   Родителите изпаднали в тревога и скоро момичетата били изпратени в психиатрична болница, където им е поставена диагноза - шизофрения. Цяла година те са били държани на лекарства и им провеждали интензивно психиатрично лечение. Но никой не успял да върне сестрите към външния свят. Накрая лекарите решили да разделят сестрите и да ги поставят в различни крила на сградата на болницата .
   Лекарите се надявали, че психичната изолация ще помогне да се разруши странната връзка между сестрите и да ги върнат към нормалния живот. На първо време състоянието на момичетата се променило към по-добро и у лекарите се появила надежда. Но една пролетна вечер Боби припаднала. Тя починала малко след полунощ. Знаейки за необичайната близост на момичетата и притеснявайки се за Бети, една медицинска сестра се обадила в отделението, където е била тя.
   Бети е била намерена мъртва на пода. Двете момичета в момента на смъртта лежали свити в ембрионална поза , и двете - на дясната страна. Както в живота , така и в смъртта Бети последвала сестра си. Учените психиатри , които изучили този случай заключават, че първата смърт - на Боби Елър - била усетена от сестра й Бети , която веднага загубила воля за живот.
   Но може би най-ярък случай за предаване на усещания от един роднина към друг е историята на 55-годишната домакиня Мишел Хозел и дъщеря й, 12-годишната Кони. Мишел заболяла от тежка форма на грип. Три дни имала висока температура, чувствала се много зле и лежала в леглото. Една вечер нейното състояние се влошава особено много. Дъщерята Кони по това време лежи в леглото си на горния етаж на къщата, и изведнъж у нея се появило чувството, че майка й ще умре сега.
   За да си поговори с майка си , Кони я помолила да й донесе малко вода. Майката й донесла. Кони била толкова уплашена от странното си усещане, че не посмяла да говори с майка си. Г-жа Хозел се спуснала надолу по стълбите от горния етаж в стаята си, отишла до леглото и изведнъж усетила че умира. Нейният съпруг бил нощна смяна и тя не е имало на кого друг да се обади за помощ, освен на дъщеря си.
   Изведнъж Мишел се озовала, както тя си спомня, извън тялото си. "Почувствах, че се рея във въздуха. Летях все по-бързо и по-бързо. Изобщо не беше страшно. Хвърлих един поглед към себе си, както лежах в леглото и все още си спомням как светеха белите чаршафи. Изведнъж се сетих за моите три деца". Мишел се притеснила, че трябва да остави децата. Освен Кони , в нейното семейство има двама по-млади синове. Mишел възкликнала : "Боже, аз те моля , понеже съпругът ми е протестант , а аз съм католичка, остави ме в живота, така че да мога да отгледам децата си католици". Тя повторила тази молитва три пъти и тогава отговорът бил : "За известно време можеш да останеш. Сега е 4.25 и някой друг ще трябва да заеме мястото ти". Когато се събудила, Мишел погледнала към часовника до леглото си : било 4.25.
   Възстановила се, Мишел поръчала заупокойна меса в памет на този, който починал вместо нея. В тези драматични часове на борбата за живота дъщерята на Мишел Кони чувствала всичко, което се е случило с майка й. Ето как го описва самата Кони : "Мислено аз видях , че майка ми умираше. Видях я да се издига над тялото си, докато лежеше на леглото. Бях уплашена и знаех, че не мога да помогна".
    Изминали девет години, преди Кони и мисис Хозел в разговор да си споделят какво са преживели тази нощ. Те били изумени от приликата на двете истории.
   Интуитивно човек винаги усеща, когато неговите близки са застрашени. Това усещане се изразява в необяснима тревожност, емоционална депресия и други признаци на емоционален стрес. Всичко това доказва едно нещо: свързаните помежду си чрез връзки на приятелство или родство хора чувстват състоянието си един на друг, а и често съпреживяват с тези, които се намират в затруднено положение, така да се каже като поемат част от страданията, понесени от техните роднини, както се случило с Инго Суон.
    Езотеричната философия твърди, че потенциално хората могат не само да чувстват състоянието на любимите си хора , но също така да им помагат енергийно в критични моменти в живота им - благодарение на една невидима , но ефективна астрална връзка, съществуваща на всякакво разстояние.

По материали от Интернет

неделя, 1 юни 2014 г.

Чемтрейлс

Чемтрейлс

Напоследък все по-полулярно (в лошият смисъл на думата) става явлението chemtrails, което буквално се превежда като "химически следи”, но за по-благозвучно може да бъде наричано "следите в небето".

Предистория и цел

Още през 1990 година НАТО официално и детайлно обяснява как всеки високолетящ самолет може да промени атмосферата чрез разпръскването на полимери, които абсорбират електромагнитната радиация. Американският патент номер 6315213 описва точно как кръстосано разпръстнати воднисти полимери се разпиляват и се превръщат в бурен дъжд. Преди 40 години, още във виетнамската война, американците използват химически агент наричан "Olive Oil”, по време на операцията "Popeye”, който предизвикал силни бури и дъждове. По време на войната в Сърбия очевидци разказват как черни облаци буквално се материализирали от синьото небе и само след минути започвала буря с невиждани гръмотевици и градушка, колкото кокоше яйце. НАТО не крие плановете си за "Климатичните оръжия", като най-безсрамно заявява, че до 2025 година ще командват климата, образуването и разпространението на бури, формирането на облаци, мъгли, подбуждане на наводнения, подбуждане на земетресения и други тектонични отклонения, изкуствено създаване на каквото си пожелаят време и климат. С две думи - контрол на земният живот чрез регулиране на слънчевата светлина и намаляване на атмосферната видимост, което води до промяна на климата. Озоновата дупка, както и глобалното затопляне, са също тяхно дело. Това е така да се каже екологичен тероризъм. Изсипването на тонове специални вещества от самолети, модифицира атмосферата, като я превръща в силно заредена електрическо-проводима плазма употребима (полезна) за военни проекти. Въздухът които дишаме е препълнен с азбесто-синтетични фибри и токсични материали, бариеви соли, алуминий, и според някои слухове радиоактивен торий. Тези материали играят ролята на елекролити за повишаването на електропроводимостта на военните радари и радио вълните. Отровни от части, с доказано наличие на арсеник и с доказано подтискане на имунната система. Атмосферният барий отслабва мускулатурата, включително и тази на сърцето. Погълнатият алуминий отива директно в мозъка и специалистите-медици потвърждават, че той окислява мозъчната тъкан, което води до алцхаймеровите нервни заплитания. Радиоактивният торий е познат като причинител на левкимия и други видове рак. Само малък процент от военните атмосферни проекти и модификации са видими и очебийни. Това, което не виждаме е също еднакво опасно. Йоносферата, Земята и нейните обитатели продължително се бомбардират с високочестотни микровълни. Те са използвани за манипулиране на атмосферата, метеорологични изменения, събиране на информация както и производство на тектонични оръжия (изкуствено създаване на земетресения). Независимият изследовател на Chemtrails (Химичните следи в небето) Clifford Carnicom потвърждава, че ние непрекъснато и всекидневно сме облъчвани и с ужасяващо ниски електромагнитни честоти, пулсиращи с разновидности около 4 херца – честоти, които дълбоко увреждат човешката биология и менталното функциониране. Съществуват добре документирани биологически компоненти за непрекъснато нарастване на атмосферното (следи се атмосферата на всяка нация и регион) скрито "ваксиниране" на вируси и зарази в тези райони, със специално създадени системи. Заразяване с вируси, бактерии, гъбички, микроплазма, изсушени кръвни клетки и екзотични "маркери" които предизвикват съответни реакции в човешкия, животинския и растителния организми. Също изкуствено предизвикване на алергии чрез генно-модифицирани гъбични форми, които мутирайки, често могат и да се превърнат в опасни и смъртоносни вируси. Какво представляват и каква е скритата им цел?Следите могат да се появяват навсякъде – над цяла Европа, САЩ, Канада, дори над Тихият океан. Те не са измислица, нито плод на изкривени или преувеличени наблюдения (През септември 2007 г. дори по телевизия RTL беше излъчен материал по темата, в който германският метеоролог Кирстен Брандт обяснява, че внезапно на радара се е появил облак, но не е ясно как се е образувал. Той предполага, че климатът се манипулира, и след допълнителни проучвания по въпроса опасенията му се потвърждават. През лятото на 2005 и през март 2006 над Германия се появяват внезапно облаци с дължина над 350 км. Германската армия потвърждава за военни тренировки на същото място и по същото време). Доказателство за това е и снимковият материал, който може да се намери по темата (На много от снимките ясно се вижда, че следите не излизат от двигателите, както твърдят скептиците, незапознатите или нежелаещите истината да се разкрие). И така - как действат и защо се правят химичните следи от самолетите. Когато елитът иска да предизвика буря, заметресение, наводнение или резки климатични промени (всички тях ги наблюдаваме вече доста начесто ), те пускат ХААРП. Пускат и самолет, който да разпръсне тези субстанции във въздуха. Те действат като един вид "огледало”, които по-точно насочват влиянието на HAARP в точното място и повишават ефективността му.Първоначално хората били силно смутени от ставащото. Те наблюдавали самолетите, които минават и следите оставяни от тях. Изглеждали като нормален пушек оставян от самолетното гориво. След малко обаче, вместо да се разсеят, те ставали все по-големи и по-големи. Превръщали се в облак, а по-късно направо (да го кажем) в пелена, която покрива небето.Има и други видове chemetrails. Има такива, които са като мрежа. Ако не наблюдаваме явлението от самото начало, спокойно бихме могли да кажем, че това, което виждаме е обикновен облак. За жалост в повечето случаи това е поредният смъртоносен пъклен план на елита.Може да се използва и с цел mind control. По местата, над които е наблюдавано явлението се наблюдава еуфория, необичайна радост и задоволеност. Т.е – хората не изглеждат много "мислещи”, а по-скоро реагиращи на нещо. На някакво вмешателство. Всичко е с цел по-лесен контрол. В същото време може да се случва нещо важно в общочовешки смисъл и точно по този начин то се прикрива. Хората просто не обръщат внимание, защото са щастливи и просто "не са тук”... Доста често chemetrails, се използват и без HAARP. Когато "играят” самостоятелно те имат друга функция. Да разпространяват зарази, болести, епидемии и да отслабват енергийният баланс на човека.Така чрез тези химични следи в небето и HAARP, методите на mind control-а се увеличават с още един. Ставаме свидетели на все по-зловещи планове за контрол над човечеството по най-мерзки начини, извършено от хора без всякакъв морал и вяра в доброто.