петък, 26 януари 2024 г.

Вперёд. Структура и работа на руските психотронни отдели. Поглед отвътре. - част 7

 Хибрид и създаване на хибрид. Малко информация за създаването и работата с така наречения информационен хибрид. Хибридът е така да се каже превозното средство на руския информационен агент. Най-общо и разбираемо казано е, че той се получава от съединяването на аватара на обекта с аватара на наблюдаващия. С хибрида работи основно Контрольор 1, който действа така да се каже от повърхността. За да се разбере как работи хибрида трябва да хвърля повече яснота върху технологията на работа с Аватара. Аватарът представлява торсионно-холографската матрица на наблюдаваното лице. Тя е интелигентна, самообучаваща се и непрекъснато ъпдейтваща и обогатяваща се с информация за обекта на контрол. В степени по-сложна е от аватарите, създавани от устройствата на центъра Козирев. От записите на наблюдаваното лице, които пак повтарям, действат на торсионно-холографски принцип, се извличат отбелязаните моменти и се интегрират в матрицата на наблюдаемия. За процеса на извличане, подобно при нулирането се използва техниката на замразяване на момента или стоп кадър. Само че в този случай конкретната информация не се нулира, а се обработва за по-нататъшно повторно интегриране в матрицата на Аватара. Ако информацията не е извлечена от лицето, тя трябва да бъде модулирана така че емоционално и ментално да резонира с обекта, иначе бива отхвърлена като чужда и не постига целта си. Затова се предпочита и се работи повече с фрагменти от записи от него, които се наслагват в матрицата на Аватара му. Прилича на съвременна и технологична вуду магия, нали? Когато Аватарът на наблюдавания се интегрира с аватара на Ка 1, се създава хибрид, който посредством управляемия сигнал достига целта си. Това служи и като един вид камуфлаж. Преди да открия как действа системата, когато се опитвах да се свържа, разгледам или въздействам на Ка 1, се сблъсквах само с отражение, което много приличаше на мен, но същевременно беше и на друг човек. Все едно човек, който ме наблюдаваше зад огледало. Имено това е ефекта на огледалото, който тези отдели използват чрез конструирането на хибриди, за да не усети наблюдаемият, че е наблюдаван. В определен режим на работа могат да разпитват направо Аватара и да извличат информация за наблюдаваното лице. Това обаче става при взаимодействие на двете матрици и ако се прекъсне управляемия сигнал на прикачане, взаимодействието с Аватара се преустановява и не може да се извлича и предава информация за човека. Хибридите се конструират от „капитана” или Наводчик и затова техните позиции пред апаратурата им позволяват да получават бърза информация от външния свят и да манипулират ловко с нея. Малко инфо за това как се получава огледало и отражението в него. Когато бъде уловен от Ка 1, матрицата на Аватара на обекта започва да се ъпдейтва с информация за него в реално време. Така както отразената светлина от тялото на човек попада върху повърхността на отразяващо огледало и той вижда своето отражение. Ако се усмихне и отражението се усмихва. Така става и при генерираното от Аватара огледало, но там има и някои особености – отражението никога не е едно към едно с това на наблюдавания човек.

Много важно внимание при създаването на Аватар и хибрид се обръща на гласа на наблюдаваното лице. По-късно ще дам примерна обработка на мой познат, която отнема около 15 - 20 минути всичко. Това са както казвам психотроно-електронни или психотронно-дигитални отдели. Не могат да действат върху някого, ако не получат реална информация за него от дигиталната мрежа – например снимки, звукови файлове с гласа му и кратка биография. И действат изключително бързо с огромни обеми от данни, като от някой футуристичен филм. Та да се върнем на гласа. Той се използва при самият хибрид и пак както и отражението не е абсолютен дубликат на реалният глас и слава Богу. Когато членовете на екипа комуникират по между си се чува именно този хибриден глас и това е така, защото аз ги слушам през хибрида, т.е. Ка 1 действа в активен режим. Прилича малко на едногласов превод. 

Ще дам пример с груби стъпки как се създава хибрид между руски контрольор и нова цел, нов шаран, който трябва да се улови. Започва разглеждане на снимков материал, като се почне от детството и се стигне до настоящето. Прослушват се звукови файлове, със запис от гласа на човека. Започва обработката на гласа. Пуска му се сигнал и чакат да зарегистрират реакция, отклик. Откликът е много важна част от обработката. След като са сигурни, че са уловили именно точния човек, започват да го тестват с различни сигнали, включително и такива, които предизвикват силен стрес. По този начин му правят профил и се определят така да се каже границите му. През този процес вече тече снемането на торсионно-холографски отпечатък, необходим за изграждане на матрицата на неговия аватар. Започва създаване на хибрид, при което гласа от матрицата на обекта се наслагва върху този на контрольора. Може да се направят няколко опита за това, защото не винаги от първия път се получава успешен хибрид. След това информационният агент се свързва с обекта си и започва да усеща гръдния кош, все едно диша с него. Започва хармонизация на сърдечния център. Както споменах по-рано, руските отдели отделят особено внимание на него. И когато ръката се напъха в ръкавичката, работният хибрид е вече готов. Хибридите като цяло не са константа и могат да търпят модификации. Както и при хората, така и между матриците на аватарите може да има несъвместимост.

Как и кога се генерира „канала на контрол” (за когото говорих в предишната публикация), в контекста на казаното дотук: 1/ Първоначално конструиране на Аватара на базата на развед информация получена по електронен път; 2/ Пускане на управляем сигнал към обекта; 3/ При достигане на сигнала до човека се активира Аватара и  едновременно с това се създава и „Канал за контрол”, свързващ темето на контрольора с темето на обекта (най-опростено казано). Големината и информационният капацитет на „информационният канал” при хората зависи от работата на епифизата; 4/ „Теперь все делаем вместе!” 

Произнасяне на вербални команди без задействане на хибрида не води до никакъв резултат. Проверено е! Тоест, системата не действа на принципа на хипнотично вкарана дума, която да активира режим или програма в подсъзнанието, ако Аватарът не работи. Системата за контрол работи само и единствено чрез активирана матрица на Аватара. 

Мониториране на торсионно-холографското поле на клиента. Посредством него работи системата за бързо разпознаване, защото всички взаимодействия на полето с други хора се индикират на екрана. Има разпознавателен маркер. Веднага се вижда „свой“ ли е другия човек или е „чужд“. Ако е „свой“ кой е и ако е „чужд“ кой е. След като се разпознае, като свой, дадения човек не се обработва, за да не се пречи на работата на отдела, отговарящ за него.

Как се действа по протокол с обекта при среща с други хора. Когато отиде в група от хора, които не са наблюдавани, първо екипът избира хора с пропуски възгледи, защото те са свързани с руското информационно поле и с тях се работи по-лесно. Ако няма такива се използват най-податливите и подходящи. Избраните служат като антени, които помагат да се хармонизира цялостното поле на групата. Тъй като се обработваше цялото мое обкръжение. много от хората от него развиха проруски възгледи, въпреки че преди това бяха русофобски настроени и лишени от каквито и да е симпатии към Русия. Така се работи, това е стандартна процедура при обработка на даден човек. Друг интересен ефект от въздействието е, че винаги когато говорех положително за Русия, започваше повишаване на настроението и обратно. 

Отделите могат да катализират някои процеси в живота на разработвания да се случат с лекота, докато на други да се попречи изобщо да се случат. Използва се и се работи с концепцията, че реалността подлежи на промяна и тези технологии се използват, както върху живи обекти, така и върху неодушевени, и върху определени райони и събития, като цяло.

Има специално разработен план за неутрализиране на врагове, но той се изпълнява само и единствено от определени отдели. „План Молния“ или „Мълния“ е план за дистанционно ликвидиране на набелязан враг от руските военни пси отдели. Името идва от начина на поразяване. Действа, както поразява и мълнията – от дистанция, бързо и унищожително. Прилага се основно при шофиране с моторно превозно средство, като се задава вариант на режим „Замърсяване“, при който се създава напрежение в човек, съпътствано с непрекъснато чувство за опасност и липса на контрол върху управляемото от него превозно средство. Прилага се при по-дълги пътувания, например междуградски, за да се увеличат шансовете за успех на плана. 

Важно е да се знае, че външните руски информационните отдели са обучавани и тренирани да действат предимно в Европа, САЩ или най-общо казано срещу колективния запад. Целта им е и беше да се задълбочат партньорските взаимоотношения и контакти, да се създава приятелство в международните отношения. След събитията в Източна Украйна и особено след началото на специалната военна операция, работата на самите отдели трябваше да се преориентира в посока на своите стратегически партньори. Откъде обаче идват трудностите в този случай? От това, че този тип отдели са пропити с недоверието от своите предшественици още от времето на СССР, че на Китай не може да се има доверие, на него не може да се разчита. Този факт в началото ме изненадваше, тъй като в единното руско информационно поле на повърхностно ниво се разпространяваше информацията за стратегическото партньорство между двете страни. Повечето от русофилите, включително и аз, вярваха че едва ли не Русия и Китай всеки момент ще се обединят и ще прекършат гръбнака на Америка с лекота. И някои може би все още вярват. Та проблемът откъде идва? В това че Китай е главния стратегически партньор на Русия. А всички досега работещи кадри са закърмени с неприязън към китайците, защото са тренирани да създават приятелство със Запада и да се пазят от Китай. Мислите ли, че този начин на мислене може да се промени за една две или повече години? Тъй като тази находка в началото ми приличаше на дезинформация, се наложи да е проверявам многократно и всеки път откривах потвърждение.


сряда, 24 януари 2024 г.

Вперёд. Структура и работа на руските психотронни отдели. Поглед отвътре. - част 6

 Продължавам да изреждам другите режими с кратко или по-подробно описание към тях.

Режим „Бяла мека шапка” (така го наричам аз, не е тяхно наименование) – този режим се използва по-често и по-масово от „Златен лъч”. За разлика от други режими, този не изисква създаване на цялостен скафандър. По–нехарактерен е и по-трудно отличим от „Златен лъч”. Чрез него се осъществява временно или по-дълготрайно улавяне и включване в енерго-информационната матрица на човек от страна на наблюдателя. Използва се и при синхронизация и хармонизация на група от хора. Усещането е за мека пухкава шапка, обхващаща горната част на главата. Много често усещането е приятно, защото води до успокоение на нервната система, а човек придобива леко замечтан вид. Наблюдавал съм го многократно в действие върху хора от моето близко и далечно обкръжение, върху политици, журналисти и други публични личности. Пак повтарям, много характерен и масов режим за въздействие. Но ако човек е по-чувствителен и в зависимост от уменията за работа на контрольора, режимът може да се почувства не като мека приятна шапка, а като похлупак върху главата. Не всеки контрольор може да работи добре с хора или да се напасне достатъчно със съответния човек. Нещо много важно, което трябва да се спомене тук, за да стане ясен механизмът на работа на режимите, програмите и системата на контрол като цяло е създаването и използването на т.нар. информационен канал. Информционните агенти не могат да работят без него. Той е и ключов при създаването на скафандрите. Създава се в областа на темето и те го наричат „канал за контрол“. Изгражда се веднага след улавяне на рибката и може да бъде използван и без създаване на шапка или друг режим – все едно шапката е събрана на върха на темето. Това е така, защото лъчът, формиращ канала, е концентриран. Както например лъч светлина може да бъде концентриран в една точка от лупа или разпръснат и да осветява по-голяма повърхност. Иначе казано, скафандърът се изгражда отгоре надолу, не от някаво друго произволно място.

Режим „Информационно нулиране“ или „Ирейзър” по международната класификация. За да се осъществи процеса на нулиране, се прилага замразяване на информация от записа. Да не се бърка със защитния режим. Нарича се още стоп кадър или както аз го наричам скрийншот. Хваща се даден участък от Призмата на активността, да речем някакво намерение да направите нещо и се нулира в реално време посредством аватара или торсионно-холографската матрица на клиента. По-подробно след малко. Това е един от най-мощните инструменти на контрол, който притежават. За нищо неподозиращ човек този режим действа безотказно.

Режим „Осознания“ или „Осъзнаване” – при този режим все едно се връщаш от Хималаите след хубава, прочистваща медитация. Усеща се като охлаждане и прочистване на съзнанието и ума.  

Режим „Безоблачное небо“ или „Безоблачно небе” води до спокойно, изчистено от емоции настроение.

Режим „Чист поток“, както се подразбира от името, води до приятно охлаждане на тялото и изчистване на мисълта.

Режим „Мобильник“ или мобилен телефон. Задейства се при работа с мобилен телефон.

Режим „Взаимопомоши“ или „Взаимопомощ“ – активира процес на сътрудничество, помощ и всеотдайност към приятелите, роднините и хората, като цяло. Добър режим за скрепване на социалната тъкан на обществото, стига да не се използваше като оръжие. Друго предимство на този режим е усещане за близост на всички прикачени към единното руско информационно поле. Много интересен ефект, който се наблюдава при хората обработвани от подобни отдели с основните режими е усещането, че този човек ти е познат, съпроводено с чувство на близост. Това е много характерен ефект. Паралелно през цялото време в матриците на обекта и на членовете на екипа резонира програма за формиране на най-доброто стечение на обстоятелствата при произволна ситуация. Така техният човек привлича правилните хора около себе си, което пък дава повече възможности за действие от страна на агентите. Иначе казано, рибката привлича и други рибки в мрежата. Някои няма да са ядливи, но може да се хване и нещо голямо и ценно. 

Режим „Карантина“ или „Замразяване“. Генерира се плътно, затварящо поле, целящо в  скафандъра нито да влиза, нито да излиза информация. Обикновено се прави при опасност от изтичане на информация или от други служби. Пуска се когато нещата са станали напечени.

Режим „Жили били“. Така започват руските приказки. Създадоха този режим специално за мен, за да не ги слушам. Той се състои в изкуствено генериран разговор, който действаше като торпедо примамка.

Режим „Руска водка“. Това е режим, при който се генерира плътно бяло поле в областта на главата, което започва бавно да се върти. Създава се усещането за забавяне на времето. При по-продължително въздействие човек започва да се чувства много пиян без да е пил, може да загуби способност и да ходи. Оттук идва и наименованието на този режим. Но има и режими, при които колкото и да пиеш се чувстваш трезв и можеш да мислиш все едно не си близнал и капка.

Режим на действие „Ребенок“ или „Дете“. От Ка 1 се прожектират анимационни филмчета, които са с много добро качество. Режимът е базов в софтуера и е създаден за обработка на деца. Неколкократно са ми го пускали вечерите, като наказание. Звучи безобидно нали, но не и ако продължава цяла нощ. Подборката от филмчета е предназначена за деца в различни възрастови групи. От бавно движещи се заоблени анимационни герои, такъв тип филмчета са предназначени за няколко годишни деца, и стигнем до тинейджърски анимета. Какво значи това, ами близко до акъла е, че след като ги има в базисния пакет на софтуера, е предвидено да се работи върху деца в различни възрастови групи. Дали има и подобни на моят детски отдели? Да, има. Какво се изпробва върху децата и за какво се използват тези деца не искам да знам. И без това, това до което достигнах е твърде голямо. Не само голямо, но и тежко. Товар, който твърде дълго нося със себе си. Но мислите, че това е върха – надскочили са възможностите си с още по-дълбок и надхвърлящ въображението режим. Това е режим „новородено“. При него  хибрида се генерира, като върху аватара на наблюдаемия се наслагва матрицата на няколко месечно бебе. След малко ще обясня технологията на създаване на хибрида. Идеята е да се генерира чувство на безпомощност, както едно бебе е уязвимо и безпомощно от външния свят. За да се създаде и изучи бебешката матрица е трябвало да се работи с бебета и то както се досещате не с едно и две. Така наречените стожери на морала на свободния свят нямат никакъв свян пред нищо. Всяка стара опитна сатанистка група би завидяла на възможностите и постиженията на руските психотронни отдели. Сигурно ви идва логичният въпрос, а с животни не могат ли да се правят хибриди. Не, не могат, защото матриците им са несъвместими с нашите...засега. Но ако някой от специалистите и разработчиците на системата открие как да го направи, не се съмнявайте че и това ще започне да се прилага. 

Понякога се запуска хармонизиращ режим подобен на едно от най-мощните устройства от центъра Козирев наречено Артау-МГ (https://www.youtube.com/watch?v=ep3KKDnk1xI ). Накратко по дефиниция какво представлява това устройство. Т-холографското устройство „Артау–MG” е индивидуално отгледан кварцов кристал, който се е формирал в продължение на 3-4 месеца (ексклузивна поръчка и технология за записване на информация на ЦОТ „Небесен Лотос“ Русия), който позволява да се създаде идеална съвършено чиста структура съдържаща холограма на Многоплановото Пространство на Висшите измерения, т.е. на онова ниво, където желаното вече съществува. За това е необходимо точно да бъде сформулирана матрицата на желаното събитие и да я напълните със своята енергия, т.е. с конкретни действия. „Артау-MG” действа в два режима: 1.Режим на повишаване на вибрациите. Именно този режим, като усещане и въздействие е и базов в системата. Втория режим на Артау е режим на трансформация и преобразуване. Кое е било първо, кокошката или яйцето. Дали този режим е разработен първо от военните и е пуснат за гражданска употреба или в центъра са създали успешен режим на действие, който е взет за употреба и от службите. Незнам, но независимо дали връзката е права или обратна, кокошката и яйцето не са се появили независимо едно от друго. Друга интересна връзка между центъра и психотронните отдели е, че по време на работа с торсионно-холографските устройства бях забелязал, че те много пъти все едно бяха изключени от щепсела, не работиха. Нищо не се случваше, а по принцип се усещаше поток от енергия и създаване на поле около мен. И този ефект на полето беше осезаем не само при мен. Както впоследствие разбрах, „приятелите” от отдела са можели да си играят с тях и да ги активират и дезактивират при желание.

Негативни режими – менгеме около главата и гърдите, което по команда се стяга и отпуска; изгаряне на тялото, все едно поток от заредени частици, които прогарят кожата; пускане на високи честоти. В зависимост в коя област на тялото се насочи високо честотния лъч, се инициира усещане на продухване и силен дискомфорт на ушите и около тях, челото, темето, гърдите и така нататък. Само да отбележа, че това е същият високочестотен сигнал, който се използва от Ка 1 за улавяне на целта ако тя се е изплъзнала; Карантина или затваряне и нейният краен вариант – руска водка, които споменах по-рано; непрекъснат словесен поток от негативни думи, все едно те обстрелват с автомат, съпровожда се и с умишлено нарастване на напрежението. Отделно може да се запусне само повишаване на тревожността.  Изстискване на лимон или скуизинг – това е система от негативни режими, които целят да смачкат обекта на контрол. След като свършат наистина се чувстваш, като изцеден лимон, откъдето идва и наименованието на този прийом.  

Режим на действие „Загрязнение“ или „замърсяване”. Те си го наричат така. Използват се такива честоти, които разболяват и интоксикират организма и като ефект се получава изстискването на лимон. Полето започва да почернява, все едно току що си преживял много стресова ситуация и започваш да се чувстваш като натровен. В този режим, както и при другите могат се модулират и допълнителни сигнали, които да насложат допълнителни ефекти върху основния. Например при режим замърсяване, може да се включи менгеме, с усещане за физическо притискане на главата и тялото. Също така затруднено дишане и прилошаване, но може да се вкарат серия от неприятни картини. Картините се използват, когато лицето е легнало да заспива с цел сънна депривиация, тоест лишаване от сън. Използва се като наказание срещу врагове, непослушни свои или просто за да се види реакцията на човек. Тук искам да вметна, че на уловените не се пускат само положителни режими, но и отрицателни. И това не зависи от любовта и привързаността им към Русия и руския народ. Задължителна част от протокола е да се намерят всички слаби страни на обекта и по усмотрение да се експлоатират. Във връзка с прожекциите - през деня, докато е активно на лицето дори да се пуснат картините, сигнала няма да постигне желания ефект и затова се използват други сигнали. Самите непрекъснато сменящи се картини, преливащи една в друга, се прожектира в съзнанието посредством носещия или основния сигнал, който при затваряне на очите се усеща като  движещ се в една или друга посока на часовниковата стрелка лъч или диск. Усещането е все едно гледаш компютърно генерирана анимация или SGI с високо HD качество. Всичко това е подръка и се използва от Въоръжените сили на Руската Федерация и се прилага от членовете на екипите по тяхно усмотрение или по предписание, дадено от капитана. А стриктен контрол върху техните решения, като цяло няма. Но по-големият проблем е, че няма и щателна проверка върху психическото здраве на членовете на екипа, а това неминуемо рефлектира върху обекта. Мога да дам множество примери. След като започнах да споделям с приятели доста подробности за отдела, на тях им стана ясно, че са загубили контрола. Затова започнаха подмяна на състава на екипите, някои от които бяха доста опитни вълци. Това от своя страна ми помогна да разширя своя хоризонт върху начина им на работа и по-точно къде свършва протоколът и каква свобода на действие и взимане на решения имат. Както споменах, в бездната някои прикрития могат да бъдат отстранени и да научиш много за наблюдателите и за техните непроверени тъмни страни и отклонения от нормата. А такива изобилстваха! Мога в бъдеще да направя отделна публикация по въпроса.

Действието на режим „Замърсяване” е изследвано върху руски затворници осъдени за тежки престъпления! 

Използват се няколко режима на заглушаване на обекта ако в контролната зала стане много шумно и членовете имат нужда да поговорят по между си. Единият режим се усеща, като бяла тапа върху главата – вариант на „бялата шапка”, а другият който се използва е „затъмняване”. Най-лесно е да се опише, като се даде следния пример. Представете си, че гледате хората от апартамента в съседния блок през техния прозорец докато са пуснали лампата вечерта. Всичко се вижда сравнително добре и в следващия момент някой загася лампата. Знаете, че някой е вътре, защото до този момент сте го наблюдавали, но вече не го виждате. Това представлява защитният режим на руските психотронни военни отдели, който за удобство го наричам „затъмняване”.

Освен вербалните програми, има и кодиращи думи, чрез които се отваря информационен канал ако не могат да уловят клиента лесно. Една такава дума например може да бъде съпътствана и с усещане за нежно погалване, което кара човек веднага да откликне! Използва се като своеобразна кукичка. Установено е, че произнасяне на думи, като „успех” или „късмет” водят до по-голямо отваряне и сътрудничество с контрольорите на подсъзнателно ниво. Когато се представяха с позивна Алексей, някои членове от екипа, за да ме успокоят, когато емоциите вземаха връх пускаха фразата „Дишай свободно, живей спокойно“. Човек би си казал, че тези хора са загрижени и бдят като орлици над малкото си орле. И точно по такъв начин се създава приятелска емоционална връзка. Звучи ли ви познато? Да, точно така, това е програма за приятелство, част от веригата за контрол или Цепочката за която говорех преди малко. Като част от Цепочката е създаването на Пинг-понг ефект – използва се наситеността на контраста между състояние на физически дискомфорт и обърканост от една страна и рязкото повишаване на настроението от друга. Пинг–понг ефекта може да се използва като вид калибрация и проверка. Вкарват несъществени убеждения, които да доведат до конкретни действия. Може да се предизвика и емоция с последващо освобождаване от нея. Друг прийом е ефекта на доминото – пуска се фраза и се оставя обекта да я дострои. Доминото се използва като дистанционна техника за разпит. Без човек да усети умишлено се пускат ключови фрази, за да почне да мисли за неща, които информационният агент иска да разбере. Използват се също така наречените „спирачки“ – те са много важна и задължителна част при обработка. Това е фин импулс пускан от контрольора да не се говори или прави нещо. Понякога, когато уловя, че се използва програма върху мен и я отхвърля включват подкрепяща програма, чрез която отново правят увличане.

Интересен факт е че в глобалното руско информационно поле също работят различни режими. Най-значим е режим „Замразяване“– много важна защитна реакция на интелигентната матрица управляваща полето. Задейства се автономно, работи подобно на системата Мъртва ръка за независим и автоматичен ядрен отговор към ядрена страна агресор. Само че в този случай нямаме автономно нападение, а автономна защита. Самият термин замразяване е термин използван от съответните отдели заради спиране на целия информационен поток в мрежите и каналите. Руското енерго-информационно поле се свива и уплътнява. Подобно е на персоналния режим „Карантина“ или „Замразяване“. Да повторя, това поле е глобално и действа като единен организъм. То не е разположено само в пределите на държавните граници на Русия, а границите му се определят от хората или групите от хора включени в неговата матрица. Има центрове в Руската Федерация, които са ангажирани с неговия мониторинг.  

По принцип когато действат такива отдели се работи не само когато клиента е в будно състояние, но и докато спи. Правят се конструирани сънища. Използва се подобна система и действат така наречените слипърси – специално обучени за целта псиони. Често се правят и разпити насън. Когато действат, слипърсите са минимум двама, може и повече, но никога не действат самостоятелно. Когато са двама, втория обикновено е по встрани и не участва активно в разговорите или увличането на вниманието. Защо са двама или повече, защо работят така? Защото се прави заграждане и конструкцията и атмосферата на съня остава под техен контрол. Отделно ако случайно единия изпусне целта, вторият я улавя и отново я увлича на тяхна територия. Виждате, че екипите и на контрольорите и на слипърсите действат сходно. 

В следващата част ще разкажа за какво представляват Аватарите и хибридите, как се създават и как действат!


понеделник, 22 януари 2024 г.

Вперёд. Структура и работа на руските психотронни отдели. Поглед отвътре. - част 5

 Малко по-подробно за това как работи системата им. Тя позволява да се записва цялата зрително-слухова, емоционална, когнитивна и друга информация от обекта по време на работа с него. Преди няколко години бях на диагностика в един частен лекарски кабинет. Апаратурата съчетаваше няколко медицинско диагностични уреда в себе си – ехограф и ядрено-магнитен резонанс и наистина правеше много точна диагностика, включително на тъканно ниво. На какъв принцип работи тази дошла от бъдещето апаратура? Цялото сканиране на тялото и записването на информация от него се извършва от кристали, които са разположени в слушалки, които пациента слага на ушите си. А самата информация се анализира от софтуер, разполагащ с огромна база данни и накрая се изготвя доклад с резултатите от прегледа. Уредът е руски. Използва се нещо подобно, като технология, само че се записва по-голям обем и по-разнообразна информация и се действа дистанционно. Руснаците наричат този дистанционно действащ сигнал управляем сигнал. Чрез него се прицелват, улавят и създават скафандър. Действа по подобие на управляемата ракета – поразява предварително набелязаната и фиксирана цел. След като се улови набелязания човек, се сваля информацията за здравния статус и се следят параметрите му в реално време. При значително понижение на някой от жизнените му показатели под някакво критично ниво се включва аларма, за да се обърне незабавно внимание на контролиращия екип. Така с две думи виждат и слушат не само чрез обекта, но и вътре в него. Сега мисля, че термина информационен агент е много по-ясен. Докато протича наблюдението, контрольорите маркират определени събития, които са им направили впечатление и които по-късно се преглеждат от записа и се използват при подработката. Да речем, че човек се сеща за някакъв приятен ярък спомен и започва да си го върти в главата. Това, което той вижда и изпитва го виждат и записват и контрольорите. Пак припомням, записва се от Контрольор 1, който работи с цереброто. По-късно след обработка могат да се пускат кадри от тази картина, която си е спомнил. Това се прави най-често при включване на някой от режимите – създава се подпрагов скрит кадър или кадри от спомена, т.е. човек в нормално състояние на съзнанието не може да ги открие. Защо се прави? Защото когато се пуснат споменатите кадри, които са част от приятен спомен, човек става по-предразположен към режима, приема го като свой. Така Ка 1 и Ка 2 се синхронизират и хармонизират по-лесно с клиента си и същевременно остават скрити и незабележими. Може да се използва всичко, дори музика. При вербалните програми ситуацията е същата – действа се на подпрагово ниво и се използват кратки програми. Никога не се използват дълги изречения, а само кратки и просто конструирани изречения.

Какво е това перемена или на български промяна? Обръща се много важно значение на нея. Става дума за многократната промяна на съзнанието през която всеки човек преминава през своето ежедневие. Например ако докато четете книга изведнъж чуете смях или звук от катастрофа навън. Или докато ходите по тротоара и видите нещо което ви ядоса, изненада, уплаши и така нататък. Всички тези фини или не толкова фини промени на психоемоционалното състояние и съзнание се отбелязват в записа и се анализират. Защо и как се използват? При създаването на Призмата на активността, за която говорих в предишната част и за изграждане на така наречената от тях Цепочка или преведено Верига. Отделните елементи на цепочката включват различни програмиращи режими и предизвиканите от тях изменения в психоемоционалния статус. Един вид побутване в една или друга посока с цел управление и контрол. Именно информацията за точно този преход или превключване на съзнанието се използва при направата на цепочката. Работата на екипите включва много нива и както виждате е доста сложна. Те не просто слушат, виждат и записват чрез човека, тоест той не е използван като обикновен FPV дрон, а го разработват в дълбочина. Цепочката може да включва и вербални команди оставащи скрити в нормално състояние на съзнанието. Преобладават програмите за доминация и приятелство, но има и други. Пример за програма за доминация е „Ние те контролираме“; „Ние сме по-силни от теб“; „Ние виждаме всичко“; „Ние знаем всичко за теб“ и така нататък. Програма за приятелство е например „Искаме да бъдем приятели“. Или програма за неутрализиране на намерението – „Нищо няма да се случи“. Както виждате това са прости и дори звучащи смешно вербални програми, но много ефективни при въздействие на подсъзнателно ниво.

За да се създаде дълбоко привързване към руската матрицата при подработка на хора от проруските общности се търси и се извлича емоционална информация за допирни точки с руската култура, социалистически строй, традиции, обичаи, обща история, сходство и близост между руския и българския народ  и други. Получената информация по описания вече начин се обработва и се започва редовно и периодично да се пуска заедно с някой от положителните режими. Така човек става още по-податлив за управление и както в отделите казват „става наш“ или „наш е“. Тук смисълът е само един - ние вече сме го уловили и го държим, а не че има някакво приятелство. Има приятелска програма на въздействие, но при тези хора приятелство няма и не може да има. Важно правило е да не се развива емоционално привързване към обекта на контрол, независимо че изповядвате една и съща идеология или кауза. На обектите на контрол се гледа като на риба, която трябва да бъде уловена. Точно този жаргон се използва при инструкция на новообучаващите се кадри. При мен основните кукички за дълбоко закачане и поддържане на положителна нагласа към Русия бяха кадри от едно от пребиваванията ми в Москва, които се пускаха винаги при запускане на възстановяващ режим тип „бял пашкул”. Най-интересно беше, че кадрите бяха мои спомени от тогава, а не реални снимки от местата, на които съм бил. Представяте ли си колко напреднала технология имат – да записват най-интимното на човек, неговите спомени и да ги използват за контрол върху ума и съзнанието му. Кадрите, които записват, вече описах в методологията, става именно чрез отбелязване на съответния момент в записа, замразяването му и използването му, като кадър. Системата им за прожектиране на кадри е много добре развита и гъвкава. Кадрите са подпрагови и двуизмерни. Научих се или по-скоро се обучих от системата да ги идентифицирам много добре.

Освен програмите използвани от отделите при активната разработка на човек има и общи програми в единното руско информационно поле или иначе казано в неговата матрица. Наблюдавал съм ги как действат сред симпатизантите, много от моите приятели и как те действат при мен самият. Общите програми са много силни. Пример за такава е „България без Русия не може и съответно аз без Русия не мога” или „Руснаците винаги са били за нас и винаги са ни помагали и който не мисли така е предател или не е от добрите”. Друга по-крайна такава е „За какво е да има Свят, ако Русия я няма“. Можете да проверите дали и до каква дълбочина при вас резонират подобни програми.

Режими и стратегии. Всеки може да бъде подложен на системата им, но не всеки е подходящ. Нещо много важно, което трябва да се знае. Ако сте подложени на временно въздействие и проверка, ще усетите само някои от режимите на въздействие, но ако сте избрани по някаква причина, ще се действа по протокол. Тоест, ще ви се пуснат основните базови режими на софтуера с цел да се открие най-подходящия за вас. Режимите, които не постигат целите си и не повлияват добре на сътрудничеството отпадат. Ето и някои от основните режими с които се въздейства.

Ще започна с един от най-прилаганите и най-мощни режими - режим нагряване, известен още като активиране, златен лъч, златиста шапка или златна корона. Усеща се като приятна златиста светлина около и над главата и веднага е съпътстван с повишаване на настроението, приятна релаксация и усещането, че всичко в живота е наред и върви в правилна посока. Чрез него се извършва синхронизация между обекта и оператора. Започва разширяване на енерго-информационното поле на обекта и включване на агента с лекота в неговия информационен канал. Тоест, имаме нарастване на информацията от околния свят към човека и от човека към агента. Извършва се заслепяване и скриване на оператора. Човек почва да усеща бодро и ведро настроение, но не и присъствието на агента. Заради отворените енерго-информационни потоци на обработвания човек могат лесно да му се запуснат командни програми, които поради синхронизацията, хармонизацията и ефекта на огледалото не могат да се разграничат като чужди. За ефекта на огледалото ще обясня след малко. Този режим позволява да се преодоляват естествените психически защити при всеки. Въпреки че се генерира положително настроение, приятна еуфория, усещане, че си на точното място в точното време и различни зелени вълни, тази система е мощно психотронно оръжие и това са нейните безценни и ефективни характеристики. Способно е да смачква съпротивителните сили на човек и да омеква неговата воля. Установено е, че тази система увеличава нивата на допамин в мозъка. Друга много интересна особеност, която се получава в режим „Золотой луч” при определен интензитет обаче, е способността да се обменят огромни обеми от информация, но не вербално. Ако знаеш как да използваш този обмен, можеш да получиш директна информация от някой контрольор. В този режим не може да се лъже, веднага се разбира дали е вярна информацията или не. Тъй като действа като детектор на лъжата в реално време се използва за разпит и извличане на информация от наблюдавания и то без той да разбере. Това, което неподозиращият може да усети при разпит е приятна еуфория и все едно говори с вътрешния си събеседник, какъвто в действителност всеки човек има. Обикновено такива разпити се извършват вечер, когато всичко се успокоява. Вечерно време се калибрира системата и клиента, защото тогава информационното зашумяване намалява.

Златен лъч много често се използва и за въздействие върху лявата половина на главата в областта на ухото и около него и това се усеща като затопляне или нагряване в тази зона. Може да се усети и проникване на два пръста над ушната мида съпроводено с неприятен натиск, но без режим златен лъч. Тази част от главата се явява важна точка за достъп и включване към информационният поток на обекта, като цяло. 

Обикновено през деня се извършва калибрация на сигнала за слушане. Може да се усети пищене в ушите, като при настройване на радио, но това е сравнително краткотраен процес.

Един интересен случай, при който беше използван режим подобен на нулирането, но работещ  по различен начин. Преди известно време имах сериозен пътнотранспортен инцидент с лек автомобил. Тъй като обмислях как да споделя информацията с която разполагах, въпреки че още не беше пълна, същия ден се мина в интензивен режим на златен лъч. Когато се увеличава интензитета на лъча твърде много започва потискане на симпатиковата нервна система, отслабване на концентрацията, унес и заспиване. По време на пътуването нагревките станаха още по-силни, в един момент последва силен удар и започнаха да хвърчат искри, всичко пушеше, колата се влачеше дълго на пътя. Аз бях останал жив и нямах дори драскотина. При подобен сблъсък дори с наполовина от моята скорост съм виждал как хората ги вадят отвътре само с помощта на флексове и други подобни инструменти. Но явно има сили, в които е последната дума за живота и смъртта. Въпреки че физически нищо ми нямаше, все пак подсъзнанието реагира и шокът от подобно събитие е неизбежен. С цел да запазят контрола, в продължение на два дни ми бяха пускани бързо сменящи се черно-бели кадри, нещо като дистанционен вариант на метода известен като психосондиране. Психосондирането е метод, в който се използват бързосменящи се комбинации от числа на монитор, докато лицето подложено например за отказване от някакъв вреден навик лежи и слуша музика. Създател на метода е руския учен Игор Смирнов, който е работил за психотронни отдели още по времето на СССР. Много от изследванията му са засекретени. Тогава отдела не ме беше дефинирал открито като враг, въпреки че вече ме третираше като такъв, но първия му опит да ме премахне беше претърпял неуспех. След като нямаха нужда от мен си мислех, че ще прекратят проекта и ще ме изключат от системата. Беше твърде рано да се радвам. Тепърва имаше да се случват много неща, благодарение на които успях да навляза дълбоко в система им за контрол. Към този момент все още се играеше по приятелската тангента за контрол, която е най-добрата, защото можеш да се пробваш да неутрализираш някой без той да се съпротивлява. Още за другите режими в следващата част!