понеделник, 5 декември 2022 г.

Трите нива на заговор

 Този свят е ненормален и всичко лошо, което ни се случва тук е изкуствено създадено. Нашата болка, страдание и различни проблеми, с които се сблъскваме, нямат морално оправдание и не преследват скритото добро в духовен план. Образно казано, този свят не е нищо друго освен затвор за души, контролирани от негативни същества. Ние сме в разгара на духовна война с тях и тези същества ни дадоха идеята за Бог, който е създал всички религии.

В търсене на Истината и в опит да разберат защо светът е в такава ужасна бъркотия, мнозина вече са открили, че има едно-единствено правителство в сянка на света, което се занимава с продължаване на войни, глад, бедност и морално опустошение. Тази група е известна под различни имена: Илюминати, Световно правителство в сянка, Кабал... Има много конкуриращи се групи. Истината е, че те са организирани в пирамидална структура или масонска ложа.

Но в действителност тези хора са видимата, физическа част от много по-дълбока и сложна конспирация, обхващаща три нива.

Илюминатите или Кабалът са само първата част от това объркване, а липсващите части от този духовен пъзел са още по-страшни и невероятни. Като се има предвид нашето ниво на невежество, както и информационната манипулация, на която сме подложени, мнозина смятат тази информация за достойна да бъде класифицирана като научна фантастика или параноичен делириум, но поне малко недоверчивият човек ще разбере, че това не е така. Има три нива на конспирация, които правят възможно проявлението на ужасната бъркотия, в която се намира този свят. Първият от тях е One World Shadow Government, който прониква във всички нива на власт в правителствата на най-мощните държави.

Членовете на този псевдоелит – илюминатите или правителството в сянка – са включени в правителства, глобални икономически и финансови структури, в армията, в големи медийни корпорации и в почти всяка международна корпоративна структура. Това са хората, които обединяват различни групи и мозъчни тръстове, които се застъпват за глобализацията и очертават мерките, които трябва да се предприемат, както чрез тайни общества, така и чрез други добре известни организации: например CFR (Съвет за международни отношения), ООН, ЮНЕСКО, СТО, НАТО, Билдербергската група и др.

На второто ниво на тази конспирация са извънземни същества от четвъртото измерение, които използват илюминатите като свои слуги. Има много видове извънземни същества по отношение на тяхната ориентация и намерения към човешката раса. Има положителни, отрицателни и други, на които изобщо не им пука какво се случва с нас. Сред тях е раса от 4D същества, които ни манипулират от хилядолетия. Те са известни като влечугоподобните, но те са само един от многото извънземни видове, които оказват влияние върху нашата цивилизация. Съвременният свят е под контрола на негативни извънземни същества, които заговорничат срещу човечеството. Това се случва от хиляди години и е второто ниво на конспирацията.

В много далечното минало на Земята те са направили генетични промени в човешкия вид и някои промени в генетичния състав на растенията и животните на Земята и много сериозни промени в околната среда (климат, плътност и газов състав на атмосферата, температура , влажност ....)

По отношение на обществения живот влиянието на тези същества е свързано не само с политиката и световната икономика чрез техните земни представители, но и с повечето религии. Тези вярвания са ментални информационни вируси за манипулация на младата човешка раса, насочени към гарантиране, че човечеството насочва своя вектор на независимост и автономия към „божествената“ йерархия на специални висши същества, като освен това и им се покланя. Те също ни манипулират на индивидуално ниво по време на развитието на живота ни с помощта на етерни импланти, а след това ни мамят с хитрото си изобретение на прераждането, за да ни върнат обратно във физическото тяло, за да се въплъщаваме безкрайно на тази планета в тези неблагоприятни условия и с изтрита памет.

Днес тяхната манипулация се извършва и чрез фалшивата светлина на новата религия на Ню Ейдж. По този начин онези, които имат духовни стремежи и не приемат традиционните религиозни предписания и практики, попадат в капана на следване на предписанията на тази фалшива светлина или последователни предположения, като твърдят, че предават послания от положителни висши или извънземни същества. Тези контактьори са част от измамата и много последователи на тази религия стават измамени в своята наивна добросъвестност.

Ето някои погрешни схващания на Новата епоха:

-Трябва да преживеем тъмнината, за да разберем светлината.

-Избрахме трудностите, с които се сблъскваме в живота, за да се поучим от опита, колкото и болезнен да е той.

-Възнесените учители са висшите същества, които се грижат за нашата еволюция.

-Командата на Аштар Шеран е група от позитивни извънземни.

-Исус е единственото същество, което в момента е Възнесен владика.

- Те скоро ще ни помогнат, без да е необходимо ние да правим каквото и да било, трябва само любезно и спокойно да изчакаме помощта им, без да предприемаме активни физически действия.

- Канализираните канали са естествен начин за предаване на съобщения от по-високи нива.

- Няма нищо лошо в това да се покланяме на други висши същества или богове, които смятаме за по-висши.

-Ще има геоложки промени, които ще се отразят негативно на планетата и човечеството.

-Всички религии са част от Истината.

-Злото на този свят е причинено само от зъл елит, който управлява в сенките, без никаква друга външна намеса от космоса.

-Човек може да се издигне и да достигне божественост само без агресивни физически действия.

- Реалността е илюзия. Истината е различна от това, което преживяваме.

-Ние сами сме избрали обстоятелствата на живота си и трябва или да се поучим от тях, или да получим карма.

Заповедите на всички религии, заедно с вярванията на Ню Ейдж, бяха дадени на човечеството да остане покорно и да не осъзнава реалната ситуация. Актът на поклонение на фалшиви богове или предполагаемо по-висши същества служи на двойна цел. Той ни държи далеч от нашата висша духовна същност и реалност, като е източникът на енергия за тези паразитни същества, които се хранят с това преклонение и нашите по-ниски вибрации.

Що се отнася до посоката на техните предполагаеми предположения, всички те подчертават, че трябва смирено да чакаме промените и помощта на тези същества да  се придвижат от един момент до следващия. Тези послания са ясно разпознаваеми, тъй като те не насърчават никакви действия от страна на отделните хора, а вместо това силно призовават търпеливо да чакат помощ, която ще дойде от небето в даден момент, за да свали от власт злия елит, който те държат отговорен за всички злини на Земята.

Тези същества от четвъртото измерение и техните земни съюзници се стремят да държат хората отделени от божествеността в състояние на страдание, отчаяние, депресия, очакване, безпокойство и тъга навсякъде. Всички катастрофи, световни проблеми, фалшиви терористични атаки, фалшиви природни бедствия служат за това голяма част от населението да остане болно, гладно, в постоянна икономическа криза и в условия на крайна бедност.

Нашата свободна воля е ограничена от тях, живеем в тяхната измама и манипулация. Те ни накараха да вярваме, че ужасните негативни условия, които преживяваме на нашата планета, са резултат от човешки действия, нашите грешки. Че нашите лични нещастия са част от духовното обучение или предполагаемата карма, която трябва да платим. Във всички случаи те ни казват, че сме се съгласили да преминем през това преживяване и че то е за наше добро. В действителност, абсолютно всичко на Земята е продукт на тяхната манипулация, която включва генетична манипулация на нашите предци, така че да станем послушни и разделени от Божиите същества и да улеснят нашето поробване.

Има един последен капан в земния път, който влиза в действие, когато сме освободени от физическото тяло, когато видим този прочут тунел от светлина. Тези същества или техните сътрудници се представят като висши същества или господари на кармата, подтиквайки ни да се прераждаме безкрайно, за да плащаме за възприети грешки, да коригираме грешките и да продължим да се учим, без да помним нищо от предишните си прераждания. Всъщност те просто искат да увековечат нашата мъка и състояние на невежество.

По същия начин, по който негативните световни събития и проблеми, с които се сблъскваме ежедневно в живота ни, ни държат в постоянно състояние на депресия, генетично модифицираните храни, някои видове радиация и електромагнитно излъчване, информационната индустрия и индустрията на развлеченията също допринасят за това, така че вибрациите ни да са ниски и съзнанието ни да бъде потиснато. Злият елит, който управлява в сенките, е първото ниво на съществуваща манипулация, действайки по заповедите на второто ниво, които са същества от четвъртото измерение.

Наскоро стана възможно да се стигне до дъното на третото ниво на тази конспирация и да се открие истинският източник на всички земни проблеми.

Преди се смяташе, че проблемът засяга само нашата планета, но беше установено, че засяга цялата вселена и всички нейни измерения, включително духовните сфери. С помощта на няколко групи от определени същества, работещи заедно, беше възможно да се открие, че нашата вселена е родена с грешка в оригиналния си код, с „фрактален вирус“, който направи всичко това възможно. Тази информация е изключително нова и наскоро беше разкрита в тази област от член на една от тези групи.

Третото ниво на конспирацията е свързано с "убийците на вселената" и тяхното манипулиране на изходния код, върху който се основава нашата вселена.

Поради сложността на темата, за да се разбере това трето ниво на конспирация, е необходимо да се прочете цялата информация, както е обяснено от този човек в поредица от записи на собствения му уебсайт. Тези записи са преведени тук, за да бъдат достъпни за испаноговорящите. Горещо препоръчваме да прочетете цялата поредица и да съдействате за нейното разпространение. Всеки от тези записи хвърля малко повече светлина върху картината и разкрива информация, която със сигурност е била напълно непозната за много от нас.

Официалната история, която религиите и движението New Age ни разказват, ще рухне под собствената си тежест, след като бъде осъществен контакт с определени елементарни истини и анализирани без социално обуславяне, което в много отношения работи като промиване на мозъка върху нашето прозрение и критично мислене.неделя, 4 декември 2022 г.

Разкритията на д-р Питър Бетер (по материали от Том Монтолк)

 Какво ще стане, ако откриете, че някои хора в правителствата, корпорациите, военните, академичните среди, медиите и алтернативната изследователска общност са или препрограмирани версии на предишната си същност, или напълно изкуствени същества? Ами ако разберете, че те са под пълния контрол на скрити сили, които имат личен интерес да манипулират обществото?

Тогава ще видите скрития ред под хаоса в текущите световни дела, който оставя другите с по-ограничено разбиране, клатещи глави в недоумение.

Този документ е колекция от източници, обсъждащи различни аспекти на феномена човешки симулакрум: стратегическо и скрито заместване, препрограмиране или изкуствено създаване на индивиди, които ще функционират като общо средство за контрол на обществото.

Има много описателни термини за тези същества: органични роботоиди, реанимирани хора, синтетични, клонинги, дубликати, двойници, репликанти, роботи и кибергенетични хуманоиди. Въпреки че тези термини се различават в точното си определение, те се отнасят до едно и също общо явление на самозванци.

Информацията, представена тук, подхожда към темата от различни гледни точки, така че отговорността на читателя е да определи кои перспективи са жизнеспособни, уместни и функционални. Предоставеното трябва да е достатъчно, за да даде насока за по-нататъшни изследвания и да позволи на читателя да свърже тези концепции с личния опит и наблюдения.

Намерението ми е да дам разяснения, когато е необходимо, и да дам насоки за правилното използване на тези потенциални знания.

Има две опасности при получаването на това знание: невежество и злоупотреба. Опасността от невежеството се крие в погрешното схващане, което следва от принудителното привързване към ограничена гледна точка на онези факти, които възникват извън нея; доверчивост, произтичаща от невъзможността изобщо да се възприемат такива факти; и разочарованието, което идва от задържането на другите на ниво, което не съответства на това кои са те в действителност. Опасността от злоупотреба включва вещомания, очарование единствено от това, което е странно и интересно, виждане на опасност там, където няма такава, и безпокойство за това, което не може да бъде променено.

Правилното използване на това знание изисква вземането му предвид, когато други обяснения се провалят, виждане на модели, които иначе биха могли да бъдат пропуснати, и преди всичко избягване на разочарованието и лековерността, пред които са изправени онези, които не са съгласни или се влюбват в това, което не е разбрано правилно.

Източниците в това есе ще бъдат представени в груб хронологичен ред, с въведение пред всяка поредица от пасажи и завършващо с моя собствена информация и мисли по темата.

Аудиозаписи от д-р Питър Бетер.

 Д-р Питър Дейвид Бетeр (1921-1987) е най-известен със своите аудиозаписи, касети с конспиративна тематика, изпращани ежемесечно на абонати от 1975 до 1982 г. Той беше успешен бизнесмен от военно-промишления комплекс, който разпространяваше опасна, вътрешна информация, която дискредитира правителствените медии и те се опитваха да го потискат.

Д-р Бетер беше главен съветник на Washington State Export-Import Bank, кандидат за губернатор на Западна Вирджиния, съосновател на SODESMIR, компания за проучване на минерали в Заир, представляваше американски газови компании, които строят тръбопровод до Аржентина, представляваше интересите на САЩ в добив на подводни манганови конкреции в Тихия океан, беше организатор на финансови семинари в Ню Йорк, Лос Анджелис, Сан Франциско, Торонто, Монреал, Женева и други международни финансови центрове. Като телевизионен политически и икономически коментатор д-р Бетер е работил със знаменитости от Уолстрийт, включително Франц Пик, Едуард Дърел, полковник Къртис Дал, Норман Дод, Еманюел Джоузефсън и много други.

Той пише много, включително Conspiracy Against the Dollar (Braziller New York).

През последните четири години той разкрива тази информация на обществеността под формата на "аудио касети", 40-минутни касети, които изпраща на абонатите всеки месец. Неговата информация е предимно за подмолни дейности и интриги, борби за власт и т.н. Информацията, която д-р Бетер разкрива, рядко се появява в контролираната от правителството преса или телевизионни мрежи. В миналото той е разкривал такива странни конспирации като кражбата на злато от Рокфелер от Форт Нокс, поставянето на руски неутронни бомби в американски сладководни езера и реки. Въпреки че информацията му е „далечна“ и фантастична за мнозина, по-скоро противоречива и сензационна, повечето от обвиненията му никога не са били надлежно опровергани от многобройните му клеветници (главно издателите, които „подхванаха“ историите му).

Д-р Бетер разкрива "болшевишки заговор", протичащ зад кулисите във Вашингтон. Това бяха хора, изгонени от Русия, доведени в САЩ от Кисинджър, Рокфелер и Никсън, които заеха високи позиции във властта - тяхната крайна цел беше да поемат управлението на Съединените щати и да обединят цялата страна, създавайки по този начин тоталитарен комунистическа, полицейска държава, като в Русия след 1917 г. Междувременно "новата гвардия", която завзе властта в Русия (древна секта от християни - антисемити, които чакаха 60 години, за да свалят болшевиките) усъвършенства изкуството да създава "близнаци" - обучени двойници чрез пластични операции, актьори и т.н., които бързо замениха тайно екзекутираните висши служители и заеха мястото им пред обществото. Така зад кулисите на Русия се случи непозната за обществото революция и новите „познати“ служители в Кремъл започнаха постепенно да променят позицията си във вътрешната и външната политика.

Според д-р Бетер, новите руски лидери, но със същия външен вид, вече не желаят Студената война или каквато и да е война, тъй като са разработили технология (използвайки извънземни технологии, НЛО), която е с няколко години по-напред от тази на Съединените щати . Те са разработили лазерни оръжия с „лъч от частици“, самолети тип НЛО („Космосфери“), които кръжат над Съединените щати и са способни да изгорят цял ​​град за няколко минути, ако е необходимо. Накратко, според д-р Бетер, руснаците не само са спечелили Студената война, но те са в пълно командване и са напълно способни да спечелят всяка "гореща" война, която САЩ или която и да е друга страна може да се опита да спечели.

Според д-р Бетер и четиримата братя Рокфелер (които стоят зад заговора за превземане на САЩ) са екзекутирани и заменени с двойници (всички освен Нелсън, чието убийство е разкрито и впоследствие покрито). Когато болшевиките на власт в САЩ разбраха за двойниците, използвани тук и в чужбина, те изпаднаха в отчаяние. За да запазят позицията си, те решиха да опитат ограничена ядрена война с „първи удар“, която да унищожи ракетните бази в Русия и да унищожи тази страна като световна сила.

Така операцията „Глобален щит“ ​​(под прикритието на военни учения) през 1979 г. е организирана от САЩ срещу СССР. Планът беше да изпрати всички бомбардировачи на САЩ и НАТО от цял ​​свят, натоварени с ядрени бойни глави, до руските граници (без предварително уведомление), след което да се обърнат и да се върнат. Това така наречено "учение" е планирано, така че бомбардировачите да не се връщат от съветските граници, а да продължат пътя си дълбоко в Русия и да унищожат техните ракетни бази.

За щастие това не се случи, тъй като руснаците информираха Вашингтон, че ако Съединените щати продължат с плана, руснаците ще започнат пълен лазерен ответен удар срещу Съединените щати и атмосферата, витаеща над Вашингтон, ще се нажежи за миг и ще унищожи този град. Нищо от това, разбира се, не се появи в контролираната преса.

Една от основните причини тази ядрена катастрофа да бъде избегната беше, че новата руска християнска власт в Кремъл, действаща зад кулисите, за да попречи на болшевиките да завземат властта тук в САЩ, започна кампания на тайни екзекуции в СССР, те систематично екзекутираха онези, които са заемали властови позиции в СССР и САЩ, които са се борили за войната, и замени тези лица с техните "близнаци".

Според д-р Бетер сред екзекутираните са Джими Картър, цялото му семейство, вицепрезидентът Мондейл, целият кабинет на Картър, много високопоставени служители в американската армия и НАТО. В последното аудио писмо на д-р Бетер (#47) той разкрива, че Върховният съд на САЩ е напълно сменен, че убийците под прикритие в момента се движат през „коридори“ на Конгреса на САЩ и официалните медии, елиминирайки и заменяйки онези, които са били „ ястреби" в сдържането на Русия и насърчаването на законодателство и пропаганда, благоприятстващи войната в Близкия изток и другаде, и т.н.

Фантастично опияняващи неща, нали? Ако това е вярно, тогава гражданите на Съединените щати ще бъдат изненадани, когато заговорът най-накрая им бъде разкрит, което в крайна сметка ще се случи.

Когато програмата Cosmic Disclosure, която показа, че д-р Бетер е 90% точен в своите разкрития, потвърди, че тези екзекуции всъщност са се случили зад кулисите, много членове на правителството на САЩ решиха, че това вече е твърде много, когато научиха за такива информация - заради което подадоха оставки.

 Много от абонатите на д-р Бетер също се уплашиха от подобна информация и прекратиха абонамента си. Ако смятаха, че е отишло твърде далеч, за да разберат, трябваше да изчакат пускането на аудио #46 и #47....

Д-р Бетер показа в тези последни две ленти, че причината руснаците успешно да екзекутират и заменят толкова много „големи перуки“ с техните двойници е, че са успели да създадат изкуствени хора (органични роботоиди) – да отгледат тези същества от една клетка на екзекутират хора с часове и ги програмират чрез компютри да правят и казват това, което искат от тях. Имайки същата ДНК като оригинала, роботоидите запазват същата памет, личност и черти като оригиналното същество. Техният живот обаче е много кратък (въпрос на седмици), така че новите роботоиди трябва постоянно да се отглеждат.

Странно, нали!? Далеч отвъд разбирането на обикновения човек! Може би направо от научната фантастика? Ами .... кой може да каже?

Следват ключови извадки от споменатите аудиозаписи #46 и #47:

Аудио писмо #46.

28 май 1979 г

В Русия, както и на Запад, от много години се провеждат изследвания в областта на биологичния синтез - изкуствени форми на живот; и според високото ниво на интелект преди няколко години в Русия се случи зашеметяващ пробив. Руснаците наричат ​​този пробив „провиденциално откритие“, нещо, което са научили почти случайно. Те са открили ключа за създаването на така наречения „органичен роботоид“. Органичният роботоид е изкуствено роботоподобно същество, което изглежда и се държи точно като човек, но не е човек.

Роботоидът е биологично жив, но е изкуствена форма на живот. Роботоидите реагират на рутинни медицински тестове по същия начин, по който хората: ядат, пият, дишат, кървят при порязване; и могат да бъдат убити. Роботоидите също могат да мислят, но те мислят само по начина, по който мисли компютърът. Като всеки друг компютър, мозъкът на роботоида трябва да бъде програмиран за всяка поставена му задача; но за разлика от много електронни компютри, биологичният компютърен мозък на роботоид има огромна памет. В резултат на това роботоидите могат да бъдат програмирани да общуват и мислят по толкова сложни модели, че да могат да работят многократно по-бързо от нормален човек.

Органичните роботоиди са прекрасни същества, но имат много недостатъци. Те не растат и не се размножават и трябва да се правят една по една в желаната форма. Те също имат много ограничен живот, измерен в месеци или дори седмици, в зависимост от това как се използват. Това се дължи на факта, че техният метаболизъм, макар и подобен на човешкия, е много неефективен.

Роботоидът може да бъде изработен за много кратко време, за няколко часа; но след няколко седмици или месеци изведнъж започва да дегенерира физически и психически. Когато това се случи, роботоидът трябва да бъде изведен от експлоатация и изхвърлен. За да се увеличи максимално полезният му живот, роботоидът обикновено се съхранява в хладилник, за да се забави метаболизма му между срещите. Органичните роботоиди са изключително скъпи, обезпокоителни създания за производство и употреба; и възможностите на роботоидите не винаги надвишават тези на хората. Всичко, което наистина могат да направят, е да симулират хора; но, приятели мои, за целите на разузнаването, това е всичко, което трябва да направят!

За да се произведе органичен роботоид, е необходима ДНК проба от желания обект. Необходимият модел е генетичният код, взет от няколко клетки в тялото на желания човек. В това отношение руската технология е като клониране, но самата технология няма никаква връзка с истинското клониране. Роботоидът се формира за няколко часа и имитира донора на настоящата му възраст.

Като всяка изкуствена реплика на нещо, роботоидът никога не е перфектна реплика на човека, който трябва да бъде моделиран; винаги има малки разминавания във външния вид и поведението, но те рядко са достатъчно големи, за да събудят подозрение...

www.montalk.netсъбота, 3 декември 2022 г.

Поквареният демиург

 Точно както съставът на човека може да бъде разделен на Тяло, Душа, Ум и Дух, така и Творението може да бъде разделено на Вселената, Демиург, Логос и Ум.

Физическата вселена е просто тялото на Сътворението. Душата на Творението е известна като Демиурга, изкуствен интелект, отговорен за формирането, проектирането и промяната на пространството, времето, материята и енергията. Той сляпо изпълнява заповедите, които му се дават, превръщайки най-висшите метафизични архетипи и енергии във физически проявления.

Demiurge е като строителна фирма, която строи според чертежите, които са й дали. Логосът е архитектът, умът на Създателя, върховният универсален разум, който планира, балансира, контролира и регулира Творението в съответствие с волята на Нус, който е духът на Творението, самият Безкраен Създател.

В идеална ситуация Логосът чертае чертежа на съществуването в съответствие с божествената воля и го предава на Демиурга, който оформя реалността по съответния начин. Така физическата реалност в идеалния случай би била отражение на божествената воля.

За съжаление, Демиургът има свой собствен ум. Това е програмируем изкуствен интелект, състоящ се от етерни и астрални енергийни полета, които са в основата на него и нашето и проникват в нашето съществуване. Ако програмите, които той управлява, идват от божествените сфери, всичко е наред и има златен век. Но ако програмата е изкривена поради по-голямо материално влияние, Демиургът започва да съществува единствено, за да служи и да поддържа своите физически интереси. Така законът на джунглата, самосъхранението, хищничеството, конкуренцията и манипулацията заемат мястото на духовните принципи и интереси. Следователно нашата вселена се превърна в духовен затвор или енергийна ферма, управлявана от тираничен паразит, сега известен като Покварения Демиург.

Порочният Демиург е нисшето его на Творението, егоистичен паразит или измамно продължение на Демиурга, което оформя нашата реалност според своите хищнически амбиции. Това е като компютърен вирус, който е заразил реалността и я е превърнал в "компютърно зомби". Corrupt Demiurge е мейнфрейм на Matrix Control System.

В сегашното ни състояние хората не са чисти божествени същества, а покварени или паднали същества. Ние сме двойствени същества със сърцевина на божествен дух, който твърде често спи на милостта на низшия компонент, животното и егоизма. Последното е това, което ни отличава от предишното ни паднало състояние и от божествените същества, чийто дух не е латентен, а напълно активен.

Точно както Сътворението беше покварено от Демиурга, развиващ паразитна експанзия на егото, така и матрицата на човешката душа падна в резултат на придобиването на егото или по-нисък интелект. Егото е изкуствено продължение на човешката душа, което възниква единствено поради генетични и социални фактори. Тези фактори програмират вид подпрограма в душата, която съществува единствено, за да се увековечи според биологичните и социални стандарти. По този начин низшето его е артефакт на живота в Системата за контрол на Матрицата, който отразява Покварения Демиург в микрокосмически мащаб.

Но точно както душата може да развие низшето его чрез продължителен контакт с материалните сфери, така тя може да развие висшето его чрез обширен контакт с божествените сфери. Влиянието на духа върху душата може да създаде висшето его, което е вътрешната божествена личност, „събуденото” или „неизгорялото” или „истинското” аз. Истинските светци и езотерични майстори имат добре развито висше его и са преодолели своето по-ниско его. Смесването на низшето его с висшето его е целта на всички езотерични системи за обучение.

По същия начин влиянието на Нус и Логос върху Демиурга поражда универсалното висше его, което в гнозиса ще бъде наречено Христос. Това е безсмъртният универсален божествен разум, който се е въплътил в различни аватари на историята, включително историческата фигура, на която се основава библейският характер на Исус Христос.

Христос е създаден от Създателя в отговор на възхода на Порочния Демиург и намесата му в нашите дела. Двете са противоположни една на друга. Функцията на Христос е да коригира дисбаланса, причинен от Покварения Демиург и да изкупи душите, които са попаднали в това помрачено царство.

Демиургът на земната матрица проектира и създава реалност, подобна на компютър, който генерира виртуален свят на игра, така че дърпа от противоположните краища с божествени и адски сили. И следователно нашето съществуване е пресечна точка или смесица от две сили, като нас самите, вътре. Последствията от тази двойна борба между тези сили е това, което роди човешката история, каквато я познаваме, и причината, поради която нашата времева линия се движи в предвидената посока.

http://montalk.net/