вторник, 31 януари 2017 г.

Илюзиите в света на възрастните

Р. Щайнер и много други мистици и философи може да са се досетили, че по-голямата част от човечеството се движи в погрешна посока. Той пише: "Първородният грях на човека се състои в това, че в своите познания той се държи за преходното. Чрез това се отдалечава от вечното. И тогава животът се превръща в опасност за него. Всичко, което се случва с него, идва от живота. Но то губи своето жило, когато човек престава да придава безусловна ценност на живота. Тогава отново му се връща невинността. Протича вид връщане към детството от така наречения живот. Подобно на повечето, което детето играе, възрастния го възприема сериозно. Знаещият се превръща в дете. От гледна точка на вечността "сериозните" ценности губят цената си ... В какво се състои първородния грях? В това, че се придава неуместно висока стойност на вещите, които не го заслужават. Бог се е излял в света на вещите, и който ги приема без Бог, приема насериозно празните "гробници на Бога ..." Играта с вечното съхранява в човека тази жизнена увереност, която отнема от него сериозността, произтичаща от преходното". ("Християнството като мистичен факт и мистерия на древността")
По този начин, света на възрастните е свят на вещи и догми, които ги държат в робство, заставяйки ги да се отнасят с цялата сериозност. И същата тази сериозност подхранва нашето чувство за собствена значимост, принуждавайки ни да смятаме всяко наше действие за значимо и непогрешимо. Оказва се, че ние се намираме и в зависимост от чувството за собствена значимост, ставайки негов заложник.
Ние всички знаем колко е важно за много от нас да поддържат имиджа си на значителност и важност в очите на другите, колко важно е мнението на околните. И в името на съхранението на този образ, които възпроизвеждаме в умовете на другите, и който в повечето случаи няма нищо общо с това, което сме в действителност, мнозина се решават на всякакви лъжи, безчестие и дори убийство. А колко нерви и безпокойство може да ни донесе всяка заплаха срещу нашето чувство за собствена значимост! Ние понякога сме готови страстно да защитаваме нашата "правота", страхувайки се, че признаването на грешките ни накърнява нашия престиж в очите на другите.
От друга страна, колкото по-голяма е разликата между истинската ни същност и нашия образ в очите на другите, толкова повече е необходима енергия, за да се поддържа този "мит за себе си" и толкова по-малко остава за нашето физическо и психическо здраве, както и за нашето свободно, истински свободно от наложените ни от стереотипи и догми възприемане на реалността.
Колкото повече сме "вързани" към чувството си за собствена значимост, толкова по-малко е и свободата на нашите действия: ние се страхуваме, че едно невнимателно движение ще бъде неправилно изтълкувано от другите, а може и да доведе до тяхното осъждане. Но какво струва осъждането на биоробота? Абсолютно нищо!
Ако човек е наистина свободна личност, тогава за него няма да е важен образа на самия себе си (който за своята поддръжка изисква голям разход на енергия), а това какво представлява той в действителност. А как на това, което сме ние наистина може да повлияе нечие болно въображение и изкривена представа за света? Ако ние не зависим от чувството за собствена значимост, то няма шанс! От примките на другите може да пострада само нашия имидж, нашия мит за себе си и нашата бомбастичност, не позволяващи поради своята раздутост да видим нещо повече от върха на носа си.
Няма нищо чудно във факта, че такъв живот, пълен с фиксиране върху себе си и околните "играчки"ни прави нервни, болни и енергийно изчерпани. По същата причина толкова се различава мирогледа и отношението на децата от сивия "свят на вещите" на възрастните, повечето от които могат да се считат за истински био-роботи.
Именно спонтанността и незациклеността на децата във всички видове догми и стереотипи ги правят така енергични и енергоемки. Всеки може да си спомни и факта, че картината на възприемане на света като дете е много по-пълна и по-ярка, отколкото в по-възрастни години.


По материали от Интернет

неделя, 29 януари 2017 г.

Чакра - по Крис Минев

Чакрата, което в превод означава ”въртящо се колело” е енергиен невидим център (торсия) около тялото на човек във форма на конус. Това е древната представа за част от “eнергията”13.
Конусът е с върха си допрян до акупунктурна точка от кожа на индивид, a в най-широка част се намира в контурния “край” на аурата на организъм.
Думата ”въртящо се колело” е в кавички, защото не става дума за металнo въртящо се колело, а се описва енергиен вихър не абстракция, реалност, сложно преплетена и усукана в аурата на индивид.
В литературата се описват 7 основни чакри (Мандаджиева Мария. 1997, Сарасвати Свами Сатянанди. 1999, Пучко ЛГ. 2002. 2001. 1996).
Шeстата чакра като невидим полеви орган у човека е наречена “трето око”, заради свръхсетивните си прояви.
Базовите 7 чакри на (в) биосистема имат коефициенти на сложност, 4, 6, -4, 6, 4, 6, 10 според проф. д-р Ламбаджиев02, 03 коефициентът на сложност01 e кратен на числото 2.
Връзката между мъж и жена във фина материя само на първи “земни” чакри води до увеличаване коефициент на сложност с 8 т., е., сексът ни увеличава сложността само с 8. Свързването в област на сърдечни чакри води до повишаване на общия сбор от коефициенти на сложност с 12, като сърдечни ни връзки са по-силни от сексуалните.
Свързването ни в духовна област01 повишава общия сбор от сложност с 20. Свързването в духовна област е най-силната, най-здрава връзка между индивидите.
Чакрата означава още енергиен вихър, самостоятелна енергийна торсия. Pазликата между чакра и Дипол (a) Енергия се състои в това, че чакрата като например първа “земна” чакра e единична и няма втора торсия. Чакрата е без “полярна нула” и е с неизяснени, най-често 7 енергийни нива. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

събота, 28 януари 2017 г.

Tpeта полярна зона. Флуктуация. Хомеореза. Хомеостаза. Хроноконвейер - по Крис Минев

Tpeта полярна зона

Tpeтата полярна зона нa “деструктивните”, тотално “болестни”18 състояния, или третата енергийна зонa зa oбeкт, зa “cтандартния човек” e пoлева област, в кoято най-външния контур на сияние22 на тяло е на заоблено разстояние от около нула ламбда (0λ) до половин ламбда (0.5λ) за хипо (Ин) състоянията и от четири и половина ламбда (4.5λ) до шест пъти ламбда (6λ) за хипер (Ян) състоянията.
Ламбдата, λ = 0.216… метра, λ = 8.496… инча e модулна дължина за невидимото спрямо аура на “cтандартен” човек, модул между и над модулите, модул вътре в други по-голями модули, както и модул, в който се намират други по-малки модули30, световна константа във фонов свят за хуманоиди27.
Цифрите 8.496 и 0.216 се подчиняват на Правилото на Минев30 за дистанции в невидим свят.

Флуктуация

Флуктуацията е нерегулярна промяна на състояние (cтатус), като нерегулярно вариране между различни стойности на параметърът. Коренът й е латински и идва от думата “флуктуираща вълна” [Latin fluctus wave].

Хомеореза

Хомеорезата тук се разбира като приблизително постоянство на енергийни потоци в човешкият организъм. Хoмеорезният енергиен статус (състояние) на организъм е приблизително постоянство на енергийни потоци в Диполите Енергия при човек.
Хoмеорезният енергиен статус (състояние) на организъм е водещ и определящ хомеостазата. Xомеорезата е резултат от енергийния дисбаланс на локалното пространство.

Хомеостаза

Хомеостазата е приблизително динамично постоянство на енергийни стойности на параметри в човешкият организъм или, в която и да е друга система. Хомеостазата е резултат от xомеорезата.

Хроноконвейер

Хроноконвейерът (темпоконвейерът) е друго име на времеподобната линия10, на геометричната конструкция на хронологичния поток, описвана математически, която сложно се извива в персонално пространство, като лява и дясна торсия (вихър) в единство, започваща своето движение от “кръстовище” и завършваща на същото място в полярна нула.
Темпоконвейерът е тaзи част от Дипол (а) Енергия, която описва “конвейера” (“пътя”) на хронологичния поток в аурата.
“Пътят” e комплекс от ±9-те хронологични (част от енергийни) нива, работещи като единен сложен нишков “конвейер”.
Tерминът хроно, който значи като втори подтекст и хронологичен е равен на термините време10 и темпо.
Понятието “кръстовище” е в кавички, тъй като описваме кръстосване24 на енергийни потоци в аурата, a не нормално кръстовище на път за движение на леки автомобили. Думата “конвейер” е в кавички, защото не става дума за метален конвейер. Представяме реален транспортен “конвейер” от енергийни нива в невидим свят, които са сложно преплетени и усукани в локално пространство като невидими нишки в аурата на индивид. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

петък, 27 януари 2017 г.

Фабрикуването на насилствени религии и ритуали

След инвазията на планетата, която се проведе в няколко етапа, като се започне с бунта на Луцифер, Негативната Инопланетна Програма беше създадена, за да се подготви населението на планетата за поклонението на Фалшивите Извънземни Богове. За да наложат своята Патриархална доминация на човешката култура, някои архетипи на лъжливия Отец бяха ръчно избрани от Негативната Извънземна Програма и представени като Патриархални Пророци на насилствените религии. Чрез техники за промиване на мозъка, използващи стратегията на милитаризацията с технологичен контрол над съзнанието, мисленето на хищника и неговите религии бяха заредени в планетарния ум.
Когато настъпила инвазията в планетарния разум, колективния разум на човешката раса се променил завинаги. Сред поколенията, подложени на религиозно програмиране, истината за нашествието на Негативната Извънземна Програма е забравена чрез постоянното изтриване на съзнанието и рециклирането на колективното тяло на Земната душа.
Това позволило на идеологията на Негативната Извънземна програма, поддържаща убийства, войни, преследване и изтезания на хора, да се разпространи по света, за да накара хората да вярват, че те са свързани чрез най-различните безумни "религиозни" ритуали. Повтарящите се ритуали в ортодоксалната религия са предназначени за умствен контрол над хората, задържащ ги в рамките на строги догматични вярвания, смесени с маниакално ниво на тревожност. Имплантати за контрол на ума се използват, за да активират безпокойство в човека, ако ритуала, молитвата или жертвоготовността не отговарят на определени изисквания. Това е форма на внушение в тяхната символика и религиозно тълкуване. Може да се отбележи, че импланта на религиозния фанатизъм или Сатанинският Ритуал храни вампирската същност със страха и безпокойството на човека.
При това същността стимулира връзката с религиозната или ритуалната зависимост за продължаване на производството на енергия. Когато човешкият разум е догматичен, обсебен и ритуален, той е затворен и губи достъп до свободната и открита гледна точка. В крайна сметка, страхът и строгите мисловни форми фрагментират разума, и това може да доведе до биполярни и маниакални симптоми, които в крайна сметка създават многобройни личности, наречени алтер-его. Когато умът е фрагментиран, тялото е лесно да бъде обладано под формата на тъмен портал. Всяка множествена личност е свързана с вариант на демонична същност или с ниво от йерархията на падналите ангели, управляващи и манипулиращи алтернативната личност, за да изпомпват енергията на даден човек. Това е един от начините за образуване на тъмни портали в човешкото тяло.
По-голямата част от систематизираните религии са били предназначени за подготовка към подчинение на бъдещата пълномащабна инвазия на чуждите богове на Земята, за да могат те да репликират човешкия генетичен код, когато и където е необходимо. Ако те са в състояние да копират генетичния код и да поддържат жизнеността, те биха могли да съществуват на Земята без дегенерация и разпад на физическите си тела. Те са установили извънземна хибридизация и развъдна програма за поетапни генетични промени в човешкото тяло, които биха могли да се използват като бъдещи съдове за въплъщаване на тяхната раса.
При астрални отвличания по време на сън или чрез военно сътрудничество в програмите MILAB, те генетично експериментират с изкуствения интелект и хибридизацията на човешката генетика, за да помогнат на обитателите на други измерения в пълен мащаб да съществуват в хибридно човешко тяло на земята. Може да се каже, че падналите ангели и тяхната йерархия, която по-рано не е могла да се въплъти в човешкото тяло, сега могат да направят това, благодарение на достъпа до Портала на Съзнание. Някои от нас ще забележат определени човешки тела със зли или остъклени очи, или нямащи енергията на човешката аура. В много случаи това са тъмни портали за падналите ангели или са притежание на Тъмния Галактически Дух. Когато тялото умира, падналите ангели или съзнанието на Галактическия Дух напускат земния план чрез това човешко тяло.
Човечеството в голямата си част е било принудено да приеме религия на насилието и промиване на съзнанието от религиозните власти, подготвящи хората да се подчиняват на тези извънземни фалшиви богове. Чрез сплашване и заплахи в течение на много поколения, хората са приели насилието и кървавите жертвоприношения като Божия воля. Те също така приели зашеметяващо ниво на гонения, деградация и дискриминация чрез срам, обиди и унижения, вярвайки, че не са достойни самостоятелно да получат духовно знание или истина и търсели светец посредник. Този посредник е извънземния фалшив Бог Отец, откраднал пряката връзка с творческите сили, първоначалните учения на Земята и намесващ се във вътрешния дух на човека.
Ето защо повечето духовни знания по света са демонизирани като дело на Сатана, и са манипулирани, след като е внушен страх от тях в масите. Докато хората се тероризират от идеята за учене и истина, те ще бягат в страх от такива знания. Знанията са сила и поради това негативната извънземна програма пречи те да станат достъпни. Например, в мюсюлманските страни те убиват ученички и жени, които просто искат да имат основното право да учат или да се научат да карат кола. Всички нива на източници на публична информация, знания и образование на населението по света са под непосредствена атака на планетата. Тази негативна извънземна програма ръководи отгоре надолу по субординацията. Можем да си мислим, че хората го правят, но това не е така. Ето защо ние трябва да положим усилия, за да научим повече за дневния ред, който се разиграва по света в момента.Лиза Ренее

сряда, 25 януари 2017 г.

Защо духовното пробуждане води до загуба на приятели?

Духовното пробуждане (развитие, израстване) е като земетресение, което намества пластовете във вас и по време на това наместване има хора, които излизат от живота ви. „Загубата“ на приятели по време на духовното пробуждане всъщност не е загуба, а преосмисляне и преоценка на хората в живота. Любопитното е, че при всеки един от основните периоди на живота ни ние имаме различни приятели. От най-ранното детство те са едни, от детската градина и предучилищната възраст са други, от основното училище – трети, от средното – четвърти и тъй нататък. Когато сме моми или ергени, приятелите ни са едни, а щом се задомим, ни се налага да си търсим нови приятели. Често в зряла или по-напреднала възраст си намираме съвсем нови приятели, за които преди дори не сме допускали, че можем да бъдем близки с тях. Защо се получава така? Нима приятелството наистина има своята давност, както и някои от престъпленията? Защо изоставяме бързо-бързо най-ранните си близки за сметка на новите? Защо често мечтаем за нови познанства и хора, когато наглед всичко ни е наред и би трябвало да сме щастливи? Тук в отговор идват теориите за прераждането, за когнитивния дисонанс и за проектирането на идентичност. Обяснение на тази „давност“ на приятелството донякъде дава теорията за прераждането. Според нея ние се срещаме с хора, с които имаме да „разчистваме сметки“ от минали животи. Натрупали сме карма към тях, която трябва да платим. Ако преди сме се отнесли грубо с някого, сега той ще ни се яви (по наша воля, макар и на несъзнателно ниво), за да го приласкаем, да го успокоим и да го обичаме. Когато този човек получи това, за което е дошъл при нас, най-вероятно е да си отиде, за да посрещне другите събития, заради които е пристигнал на този свят. Ако преди сме изоставили някого и сме разбили сърцето му, много вероятно е този човек да ни се яви в настоящия ни живот, за да можем да засвидетелстваме пред него верността и себеотрицанието, които сме му обещали в предишния. Според Рудолф Щайнер тази необходимост се появява първо в душата на този, който е сгрешил. След като умре човек, греховете, които е извършил приживе, не му дават мира и той изпитва неистово желание да се прероди и да изкупи грешката си! По тази причина душите търсят начини всячески да се свържат с тези, които са наранили в предишния си живот! Законите, които пораждат необходимостта от срещата на две кармично свързани души, са еднакво силни с тези, които „казват“ на Слънцето кога да изгрее и кога да залезе – разбираме от учението на Щайнер. Ако двама души трябва да се срещнат, те ще се срещнат, ако ще и светът да се срине! Ако ще и единият да се е родил в дълбоката и черна Африка, а другият да е изплакал за първи път близо до Северния полюс на Земята. Необходимостта от среща е неотменим вселенски закон. Същото може да се каже и за необходимостта от раздялата. Когато моментът за нея дойде, тя не може да се предотврати по никакъв начин. Тези закони могат да намерят реални доказателства в така наречения регресионен анализ. Можете ли да говорите с приятелите си за Вселената, за нейните закони, за чакрите – за местата и значението им, за синхроничността и смисъла на живота, за духовното пробуждане като цяло? Ако можете, значи с тези приятели вие „синхронирате“ по определен начин. Значи вие сте се събрали „да чистите отношения“, заради които сте дошли на този свят. Когато вие говорите на „екзистенциални теми“ за смисъла на живота, за приятелството или любовта със своите близки, бъдете сигурни, че в този момент извършвате сериозен акт с вселенска значимост. Вие изчиствате карма, натрупана от минал живот. Това е адски важно! Никога не бягайте от тези теми! Но имайте предвид, че е твърде вероятно след като успеете да си ги изясните с човека отсреща той да получи това, за което е дошъл при вас и да си отиде, след това. Тези връзки стават видими, благодарение на така модерния напоследък регресионен анализ, при който с помощта на специалист или със свои собствени усилия ние успяваме да се върнем в предишните си животи и да разберем какви сме били с дадения човек и защо сме заедно отново. Това ще ни помогне по-правилно да си „отиграем картите“, но не бива да забравяме, че след като го сторим, този човек най-вероятно ще си замине от нас. Какво представлява проектирането на идентичност? От гледна точка на егото нашите мисли се базират на това, което знаем от семейството, от приятелите, образователната система и религиозните вярвания, но какво всъщност знаем самите ние? Какво можем да кажем за нещата, които не са ни били преподавани в училище? Според доказателства от регресии на минали животи, както те, така и историята на душата ни, се запазва в клетъчното ДНК и се появява на ниво подсъзнание с помощта на хипнотерапия. В рамките на нашето клетъчно ДНК си спомняме Източника на Сътворението, заедно с всички други неща, които сме искали да изпълним по време на реинкарнациите си, както и предизвикателствата, през които сме преминали, и хората, които са ни водили през тях. Това включва и хората, които са минали през живота ни Тогава, в миналите живота. Понякога ние виждаме себе си по начина, по който искаме да ни виждат другите и забравяме да бъдем себе си. В психологията този процес е познат като проектиране на идентичност. Тя отговаря за това, как други хора може да ни възприемат, повече повлияни от собствените си очаквания, отколкото от реалното състояние на нещата. Те са способни да си ни „измислят“, за да бъдем такива, каквито на тях ще им е удобно и приятно. И ние послушно ставаме именно такива, за да не ги разочароваме, за да им дадем това, което им дължим още от самото си рождение. Някои хора никога не разбират кои са всъщност, защото живеят живота си според очакванията на другите или според това как другите ще ги възприемат. Но това не е непременно лошо, защото понякога е по-добре да жертваме собствения си живот, но да изкупим кармата, която дължим на близките си. Често самият смисъл на живота се свежда до това, да поправим грешките от миналото, допускайки нови. Ние ще продължим да се прераждаме и да страдаме за старите си грешки до тогава, докато не спрем да допускаме грешки. Това е един от универсалните пътища за самоусъвършенстване – чрез прераждане, допускане на грешки и поправянето им в следващ живот. Няма как, става дума за сериозен, вселенски закон, на който е подчинен целият живот на земята. Какво е когнитивен дисонанс? Онези, които са започнали духовното си пътуване, неизбежно се сблъскват с това, което създава когнитивен дисонанс (противоречие между знанията и нагласите, които сме получили и това, което ни се разкрива), един вид тежко, духовно разочарование. То е непрестанен спътник през целия ни живот, та чак докато умрем. Когнитивен дисонанс се получава, когато се появи емоционален дискомфорт, причинен от задържане на противоречиви идеи едновременно. Това е период на трансформация, през който са преминали много хора, когато вярванията им се променят и те изпитват несигурност относно новите идеи и това, как ще бъдат възприети от семейството и приятелите, поради страх от отхвърляне. С течение на времето и продължаване на духовното пробуждане ние се чувстваме все по-удобно, възприемайки новите си идеи и все по-малко се интересуваме от това, какво мислят останалите. Това се получава, когато егото се отдели от Аз-а и страхът се трансформира в любов. Естествено, при различните периоди очакванията ни са различни, а също и разочарованията. От там ние се привързваме към различни хора и обстоятелства, несъзнателно опитвайки се да си доставим повече и повече от същото, в стремеж към собственото ни развитие. А развитието винаги е свързано с раздели. Закон Божий! Няма как вие да отидете на по-горно ниво, а приятелите ви да си останат на същото и вие да продължите да бъдете същите приятели! Не става! „Давността на приятелството“ е резултат от нуждата и ползата от него. Хората идват в живота ни по определена причина и за определено време – за един сезон, година или за цял живот. Когато знаем каква роля играе определен човек, ще знаем и колко време ще остане той. Духовното пробуждане е като земетресение, което намества пластовете във вас. Духовното пробуждане е като земетресение, което намества пластовете във вас. Променяйки фокуса си, ние се разделяме с много от приятелите си и всеки поема по пътя си, но това не трябва да се разглежда като негативно събитие, а като естествения ход на нещата. Когато един човек присъства в живота ни, то значи има на какво да ни научи – да ни води през трудностите, да ни покаже пътя, да ни даде нещо, което трябва да знаем. Когато изиграе ролята си в живота ни, човекът вече престава да присъства – понякога хората умират, понякога си тръгват, понякога се караме и нараняваме. Когато дойде времето, трябва да благодарим, че този човек е минал през най-съкровеното ни битие и да го пуснем да си отиде, когато мисията му е приключила. Даването на свобода е освобождаване от собствената ни лоша карма. Когато пуснем хората да бъдат свободни, ние ще имаме по-малко поводи да страдаме след смъртта и причини да искаме да се върнем, за да изкупуваме грехове към тях, които сме им причинили, поради прекомерна привързаност или поради неосведоменост. При всички случаи благодарността е ключът към разбирането на тези процеси и към развитието. Благодарете на Бог и на съдбата си всекидневно, радвайте се на приятелите си, дори когато се отиват, и благодарете. Само така и вие, и те можете да изпълните мисията, която доброволно сте поели, решавайки да се родите на този свят. 

 http://adassa.blog.bg/drugi/2016/06/08/zashto-duhovnoto-probujdane-vodi-do-zaguba-na-priiateli.1456625

понеделник, 23 януари 2017 г.

Отвъдният опит на физика Ефремов

Свидетелствата на преживели състоянието на "клинична смърт" вече са натрупани доста. Много от тях се появиха благодарение на възможностите на новите технологии за съживяване от последните 30 - 50 години. В същото време, често това необикновено преживяване изпитват хора с крайно атеистични възгледи, които след преживяното променят отношението си към света и истинската ни роля в него.

Един такъв човек е експертът в областта на изкуствения интелект, дълго време работил в Бюрото "Импулс", руският физик В. Г. Ефремов, който веднъж като по чудо се завръща от онзи свят, преживявайки опитността "клинична смърт". За опита си той публикува доклад в списание "Научни и технически новости от Санкт-Петербургски държавен технически университет", а после разказа за това на научен конгрес.
Ето как той описва своите чувства и най-вече възприемането на такава промяна на съзнанието: "Аз летях някъде по гигантска тръба. Усещането за полет се оказа познато - подобно се случваше преди в съня ми. Мислено се опитах да забавя полета, да променя посоката. Получи се! Нямаше ужас и страх. Просто блаженство.
Опитах се да анализирам какво се случва. Изводите дойдоха веднага. Светът, в който попаднах съществува. Мисля, следователно също съществувам. И моето мислене притежава свойството на причинната връзка, щом като може да промени посоката и скоростта на полета ми ...
Мина ми странна мисъл. До каква степен може да се влияе на света около нас? Можем ли да се върнем към минал живот? Аз визуализирах стария счупен телевизор от апартамента си. И го видях веднага от всички страни. Аз някак си знаех всичко за него. Как и къде е бил конструиран. Знаех от къде е добита рудата, от която са претопили металите, които са използвани в конструкцията. Знаех кой стоманолеяр го е направил. Знаех, че той е бил женен и е имал проблеми с тъщата.
Видях всичко, свързано с този телевизор глобално, осъзнавайки всички подробности. И точно знаех какъв детайл е неизправен. След това, когато ме реанимираха, смених транзистора Т-350 и телевизора проработи ... Това бе усещане за всемогъщество на мисълта. Нашата ЦБ две години се потеше над решаването на сложни проблеми, свързани с крилатите ракети. И изведнъж, представяйки си тази конструкция, видях проблема във всички аспекти. И алгоритъмът на решението възникна от само себе си. След това го записах и внедрих ...
Моето информационно взаимодействие със заобикалящата среда постепенно загуби едностранната си природа. На формулиран въпрос в съзнанието ми се появяваше отговор. Първоначално тези отговори възприемах като естествен резултат от размишленията. Но постъпващата информация започна да надхвърля предела на знанията, които притежавах от живота. Знанията, получени в тази тръба многократно превишаваха стария ми багаж.
Разбрах, че ме води някой вездесъщ, който няма граници. И Той има неограничени възможности, всесилен е и пълен с любов. Този невидим, но осезаем от цялото ми същество субект направи всичко, за да не ме плаши. Разбрах, че Той ми показва явленията и проблемите в цялата причинно-следствена връзка. Аз не съм го виждал, но го усетих съвсем ясно. И знаех, че е Бог ... Изведнъж забелязах, че нещо ми пречи. Бях издърпан като морков от почвата. Не исках да се върна, всичко беше идеално. Наоколо блесна и видях моята сестра. Тя се страхуваше, а аз сияех от радост ... "
В последващите си научни работи В. Г. Ефремов описа реалността, която е успял да посети по време на състоянието на "клинична смърт", с помощта на математически и физически термини. Но най-важното дори не е това. В резултат на контакта с тази реалност той получава уникални знания, които му помагат в справянето с предизвикателствата в този живот. Той разбира, че истинските знания получаваме в резултат на директен контакт с информационните полета и Висшата Разумна Сила на Вселената.


По материали от Интернет

неделя, 22 януари 2017 г.

Съзнание - по Крис Минев

Съзнанието е фонова мрежа от около 25 000 “съзнателни” модули, като всеки модул представлява модулно пентаграмно обединение от пет полярни нули в тяло. Съзнанието e в ±5 степенна скрита организация29 от около 125 000 “кръстовища” за “cтандартен” човек на енергийни потоци във веществото, част от аура, част от връзки, инструмент за запомняне на настоящето в енергиен запис за значими събития. Невидима мрежа в тяло с функция “запомни” и “запиши” като комплекс от ±5 качества.
Подсъзнанието е енергийна мрежа от меридиани (“канали”) в тяло. Подсъзнанието е в ±7 степенна скрита перфектна организация29 от около 350 000 енергийни меридиани във веществото, за “cтандартен” човек, част от аура, част от връзки, инструмент за съхраняване на миналото в енергиен запис за значими събития, както в настоящ живот, така и в минал.
Забележка: При присаждане на веществен орган от донор на пациент част от меридианната мрежа, както и част от мрежата от полярни нули се прехвърля от донора в пациентът. Затова пациентът си спомня събития, които са се случили с донорa.
Свръхсъзнанието е фонова мрежа от вихри в аура. Свръхсъзнанието е в ±9 степенна скрита перфектна организация от около 175 000 леви торсии и още 175 00 десни вихри, общо 350 000 торсии за “cтандартен” човек, за енергийни връзки извън веществото, част от аура, част от връзки, инструмент за получаване и транспортирани на бъдеща информация в енергиен запис за значими събития, както в това, което още не е станало, така и в предсказване на бъдещо събитие.
Още мрежата от вихри е “инструмент” за контакти, за дисбаланс и баланс на аура и локално пространство.
Tрите мрежи са твърде сложно преплетени, твърде много обвързани и комплексно синхронизирани.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

събота, 21 януари 2017 г.

“Стандартен” човек - по Крис Минев

“Стандартен” човек e термин, с който в енергийна доктрина се фиксира контурът на “здравословнa” аура18 спрямо “здравословнo” тяло. Първото определя и показва второто.
Има се предвид “здравословният” индивид и неговото нормално, динамично и моментно комфортно енергийно състояние21.
“Стандартният” човек е добре охранен на около 25-годишна възраст с тегло около 65 кг, a за жените 55 кг (Бошев, 1986).
Аурата на “здравословният” индивид е разположена на “стандартно” динамично разстояние от крайния контур на сияние до акупунктурна точка от тялото в дистанция от  1λ до 3λ, от около една ламбдa (1λ) до три ламбди (3λ). Тези дистанции »1λ до »3λ са ориентировъчни.
Думата “стандартен” е в кавички, защото няма точен стандарт за дистанции на контури в аури при “здравословен” индивид.
“Здравословният” индивид е добре охранен, умерено активен, живеещ в подходящ климат.
“Здравословнaтa” аурa на “стандартен” индивид изцяло зависи от енергийно Ин или Ян състояние на множеството от Диполи Енергия.
Засега липсва дименсия за аурите на обектите. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

четвъртък, 19 януари 2017 г.

Спасителното шесто чувство

 Още през 1958 година Джеймс Стаунтън анализирал повече от 200 железопътни катастрофи за изминалите 30 години. Оказало се, че влаковете, завършили своя път с катастрофа, били запълнени на 61 % от максималния брой на възможно превозваните пътници. В същото време в нормалните (и успешни) пътувания, потегляли не по-малко от 76%. Точно тези 15% дават повод да се подозира съществуването на висши сили.
При всички катастрофи, без изключение, има хора, избягнали бедата. Така е и с Ту-134, разбил се край Петрозаводск - няколко големи програмисти от крупна местна компания трябвало да летят със злополучния рейс и да отидат в отпуск, но не полетели, защото в последния момент не могли да хваната връзка между единия и другия полет.
    Руските математици се възползвали също от данните на известния американски писател – мистик Стивън Кинг, който обърнал внимание на авиокатастрофите. След една катастрофа по маршрута Денвър-Бостън(САЩ) Кинг позвънил в авиокомпанията и му съобщили, че 16 човека не са излетели със смъртоносния рейс и върнали билетите си, а трима закъснели. Обикновено (според статистиката) от пътешествие се отказват не повече от 10 човека, а закъснелите са направо рядкост.
    Сам Кинг предложил почти материалистическа хипотеза. Според него понякога у хората се пробужда „система за подсъзнателна сигнализация” – тази, която била развита у нашите предци и им помагала да не попаднат в зъбите на саблезъбите тигри, а после закърняла поради липса на необходимост от съществуването и. Остатъци от тази система понякога се проявяват под формата на интуиция.
    Според западната статистика, която са ползвали руските учени, през последните 20 години от рейсове, завършили трагично, са се отказали 18% повече пътници, отколкото от благополучните.


Вестник "Феномен"

понеделник, 16 януари 2017 г.

Ретикулианците са вампири – смучат енергия от душите ни- Нека да се отклоним за малко. Спомена Сириус-Б. Те са имали взаимоотношения с племето Догони в Африка. Вярно ли е това?

- Да, знам, че имат наследствени генетични връзки с тях.
- А играе ли роля това в случващото се на глобално ниво? Или е странична информация?
- Не мисля, че в момента им пука изобщо за Догоните или хората като цяло. Всички те си имат свои планове. Фактът, че ни третират така, и че няма никаква помощ от страна на правителствата, правителствена информация, която да помогне или истина, която искат да се обсъди, просто да излязат пред хората и да кажат: „Вижте хора, издънихме се. Имаме нужда от помощта ви. Трябва да пробудим съзнанието си и да започнем да осъществяваме промени“. Този факт говори за това какви са. Това, което знам за Сирианците, е, че в момента
между Сириус-А и Сириус-Б се води гражданска война.
И в 21 други системи в съзвездието Персей се води война, докато ние си говорим тук. Всичко това е свързано с факта, че в момента във вселената се повишават енергиите и двете противоположности – страх и любов – се сблъскват помежду си. Напрежението нараства непрекъснато. И ние сме малка частица от всичко това.
Получавайки всичката тази информация, трябва да я възприемаме в духа на любовта, за да не подхранваме страхове за бъдещето.
Любовта е отговорът.
Това е изводът – любовта е отговорът. Тя завладява всичко. Тя мести цели планини.
Чрез нея човечеството може извиси съзнанието си, но на първо място трябва да започнем със себе си. Без значение са всичките тези неща, които се случват около нас, ние трябва да се фокусираме върху любовта – любов към себе си, към Земята, към вида ни…
- Кога точно са започнали зверските манипулации на гените ни от Ретикулианците? Къде точно се случва и какви са резултатите?
- Като цяло манипулациите се случват навсякъде.
Много от тях се случват в бази под земята. Някои са в океаните. Други се случват на Луната. Както и на Фобос – Луната на Марс.
Случва се на много различни места.
- Това изкуствена луна ли е?
- Да, абсолютно, както и нашата Луна.
Луната ни е изкуствена. Докарана е тук от Малката мечка преди 11-12 000 г.
- С каква цел?
- За да бъде сателит и база. Преди време е била евакуирана, но вече отново работи. Докарана е тук от слънчева система, наречена „Чаута“. Такава дума използват за нея –
Чаута, и е била 17-тата планета в слънчева система с 21 планети, била е една от 4 луни.
По- стара е от Земята.
Има руини по повърхността и бази под нея.
Тя е всичко друго, но не и това, което ни казват. Сама по себе си историята й е уникална.
- Какви са резултатите от генетичните манипулации, ще виждаме ли все повече от тях занапред?
- Сивите се опитват да създадат подраса, съчетание между нашата раса и култура, и тяхната.
- Нещо като хибриди?
- Точно така. Но нямат големи успехи в това. Единственото нещо, което не могат да разберат, е душата. Не разбират крайностите в емоциите ни, защото сме много различни от тях.
Голяма част от експериментите им са неуспешни, като проблемите възникват заради емоциите, не разбират, че това, което ни прави хора, е есенцията ни – душата, която вдъхва живот на физическата ни форма.
Те са вампири. Те точат енергия от човешките души.
- Сивите Ретикулианци?
- Точно така. Те са вампири.
- От тук ли идват множеството легенди за вампири?
- Не съм сигурен. Митологичните вампири и змейове са интерпретация на Рептилиите. Не знам. Изобщо не бих се учудил да е така, но определено се хранят с енергията ни. Дори могат да я съхраняват и използват след време.
Отвличат хора и складират жизнените им тела.
Те извършват неща толкова ужасяващи, които друга раса дори не би си помислила да направи.
- Чувал ли си за Салвадор Версадо?
- Не, никога.
- Той е бивш свещеник йезуит, който казва, че спортни събития, концерти и подобни се използват за източване на енергия от тълпите.
- Няма да се учудя. Ни най-малко.
- Той също казва, че жертвоприношенията на хора в някои древни цивилизации са били въведени, за да могат тези същества да се хранят с негативната енергия.
- Няма да се учудя и от това. Войните в историята ни са абсолютно същото нещо. За всичките ти зрители ще дам домашно: Изключително важно е да намерите книгата „Боговете от райската градина“ на Уилям Брамли. Бързо може да ви въведе и запознае с всичко случващо се зад кулисите. 80% от информацията й е напълно точна и горещо препоръчвам да я прочетете.
- Отлично. А останалите 20%, които не са истина, с какво са свързани?
- С духа, личността, позната ни като Исус, но няма да навлизам в темата.
- Как са успели Ретикулианците да изманипулират и притиснат в ъгъла земните правителства?
- Изключително лесно. Първо, технологиите им са с 25 000 години пред нашите. Второ, заради алчността си, определени групи във властта поддържат контакт с тях.
Много представители на властта са толкова сраснали с тях, че вече са част от груповото съзнание на Сивите.
И Андромеданците не считат за хора някои от тях – „Терани“, както ни наричат те (земляни). Не са нищо повече от клонинги. Издават заповеди, нареждат на другите какво да правят. И така е в цялата ни командна верига, както искат и Сивите.
Също, заради алчността, тези, които още са хора, си казват: „Е, те няма да се махнат от тук, те са господарите. Все още можем да запазим привилегиите си и да формираме новата власт. Ние ще сме посредници между хората и боговете.”
Същото виждаме във Вавилон, Сирия, Египет. Историята се повтаря наново. Тези негативни цивилизации са наложили контролиращия фактор, йерархията, за да поддържат структурата на властта. Но има още един фактор: става въпрос за властолюбиви хора, които предават собствената си раса – Световният клуб. Предават всички нас, цялата човешка раса, за техния момент на слава, за привилегията да бъдат с „боговете“, които са нищо повече от извънземни. Това е. За да им се дадат технологии, които да ги отведат до Луната, до Марс. Технологии за пътуване във времето. Предали са целия ни вид за това. Вбесявам се при мисълта за това.
- Алекс, когато погледнат назад след смъртта си, най-вероятно съжаляват за избора си.
- Не знам.
- А как ще бъдат махнати от тук ренегатите Ретикулианци?
- Ако можем да създадем среда, ако човечеството се посвети да създаде среда на безусловна любов, да забравят омразата, войните, убийствата, унищожаването на планетата, Сивите ще трябва да си тръгнат, защото няма да издържат на вибрацията.
Ако не можем, ще се наложи външна интервенция, за да бъдат разкарани от тук.
- Вярно ли е, че Сивите ще опитат да ни измамят чрез религиозно събитие, планирано от тях?
- Завръщането на Христос, да.
Казано ми бе да съм нащрек за него, защото са способни да изиграят завръщането на Исус, да създадат клонинг, който да изглежда точно като образа на Торинската плащеница, която, между другото, е тяхно дело, и клонингът ще е холограма, носеща отпечатъците и информацията на всички световни религии.
Той няма да има душа.
И да, повлякоха ни по този път от „Откровението на Йоан“, да вярваме, че това е божието слово. Че това е начинът, по който трябва да се случи. Но знаете ли какво? Бог не е писал Библията. Човекът е написал Библията. Извънземните не са писали Библията, но някои от тях са казвали на написалите я какво да пишат.
Отведоха ни по този път, по който ще отстъпим свободите си, ще бъдем превърнати в роби. Не искам да обидя никого. Но просто си помислете за това какво сме свършили и каква е историята ни. Толкова пъти сме били в тази позиция и още не сме се поучили.
И ще продължим да допускаме същите грешки, докато не го направим заедно и не престанем с глупостите.
- Ще се отклоня от темата за малко: имат ли контрол над световните медии?
- Алчността има. Не знам дали самите медии са контролирани. Програмирането се въвежда сред хората, които го представят на масите. Така че става въпрос за хора продажници, четвъртата власт. Там лежи отговорността.
- Какви ще са последствията, ако хората повярват че Сивите Ретикулианци са надеждата за човечеството?
- Ще опознаем нови нива на тирания и робство, отвъд всички представи. С други думи, никога повече няма да сме свободни. Ще стоим безпомощни, докато не се намесят външни сили, за да ни спасят. Ние самите няма да можем да се освободим.
И в момента имаме възможност, тъй като още не е твърде късно, да се освободим, да го направим сами, да направим този скок в съзнанието, за да имаме самочувствието да кажем, че сме поели сами отговорността.
- Тази страст, с която говориш, от която се нуждаем, за да се освободим, трябва да манифестира в духа на любовта?
- Точно така. Любовта, това е най-важното! Братството. Да осъзнаваш, че сме едно цяло. Няма значение цветът на кожата ни. Всички сме от един вид. Просто те ни манипулират и объркват по безочлив начин. Просто ни се смеят колко сме глупави, макар в действителност да не сме. Но никой няма да ви каже истината.
Истинската сила в съзряването ни като вид ще дойде от това да се изправим и да кажем:
„В никакъв случай няма да се самоунищожим за вашето забавление, за да се храните с негативната ни енергия.  Нямате правото да манипулирате правителствата ни, за да създавате войни. Не искаме да живеем по този начин повече. Искаме да създадем истинско бъдеще, където децата ни могат да живеят сред свободна и чиста околна среда, където могат да пият чиста вода, където могат да излизат, да ядат плодове, да играят в калта, без да се натровят от радиоактивност.”
Ние не сме врагът. Враговете ни дори не са хора. Но те ни дърпат конците, така че да сме прекалено заети, карайки се и спорейки, за да не виждаме реалността.
Врагът е друга раса, играеща си игри с нас, хранеща се с енергията ни, надяваща се да се самоунищожим, за да задържат планетата за себе си.
Нека да повторим кои са отново: Империята Орион и Рептилиите от Алфа-Дракон. Те са истинските виновници за всичко това.
- И двете групи ли?
- В по-голяма степен Рептилиите от Алфа-Дракон, те са виновните.
- Те са над Орионците?
- Точно така. А под контрола на Орионците са Сивите.
- А каква е ролята на групата Гиза?
- Те са независима група, дошли тук, за да следват свои лични цели. Играели са си на богове и са се вживели в ролята си. Заседнали са в егоизма си. „Ние сме богове, можем да правим всичко, имаме изумителни технологии.“ И са изиграли ролята си. Но, честно казано, вече не са влияещ фактор.
Групата от Гиза вече няма влияние тук.

http://psihobg.com/?p=4288

неделя, 15 януари 2017 г.

Първа полярна зона - по Крис Минев

Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния, или първата конструктивна енергийна зона на обект, за “cтандартния човек” e фонова зона, в която най-външния контур на аура (светене) на (около) тяло е разположен на разстояние18 от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ).
Първата зона e полярна, защото се състои от Хипо (Ин) и Хипер (Ян) слоеве.
Хипо (Ин) състоянията са фиксирани като заоблени (вълнови) дистанции между контур от аура до тяло, от около една ламбдa (1λ) до две ламбди (2λ).
Хипер (Ян) състоянията са фиксирани като фонови разстояния между най-външeн ореол и тялото, от приблизително две (2λ) до три ламбди (3λ).
Mерната единица ламбда (λ) 0.216…м, или 8.496…инча е модул. Tой е световна константа, или казано по друг начин - дължина на вълна на най-разпространения химически елемент водород (H – химически символ).
Размерът 8.496…инча (0.216m) е “стандартна” мяра, модул – база спрямо други по-големи от него модули към макросвета. Ho 2χ e и модул за йерархично по-малки вътре в него модули (32x1.35cм = 32x0.531инча) към микросвета. Размерът 8.496…инча (0.216m) e специфично модулно разстояние, чрез което се отчитат заоблени (вълнови) дистанции в невидимият свят (30. Минев КН).
Хипо (Ин) и Хипер (Ян) демаркационните линии зa “здравословни” състояния се отчитат по най-външен контур на аурата.
Границите на енергийния контур за “стандартен” индивид са около 1χ - 3χ, като това са за най-добрите, “конфортни” енергийни състояния22.
Абсолютният теоретичен баланс, изравняването в теория на Ин и Ян процеси и вихри в “cтандартния индивид”, хипо и хипер ментален баланс, нула (±0%) състояния се проектира като най-външен контур на аура на индивид, в разстояние от тяло до най-външен контур - два пъти ламбда (2λ).

2λ = 16.992…инча = 43.2…cм = 32x1.35cм = 32x0.531инча

Всички числа, представени по-горе, се подчиняват на “Правилото на Минев” за дистанции в невидимият свят.
“Здравословното”, или “болестното” състояниe на индивид е в зависимост от това, на какво заоблено разстояние се намира ореолът на най-външен контур18 на аурата му.
Първата зона e “здравословна”, защото отклонения в (на) най-външен контур на аура в хипо (Ин) или хипер (Ян) слоеве в “стандартен” индивид демонстрират “здравословна” флуктуация.
На Фиг. 3. Aурата на младо момиче в “здравословно” Ян (“+”) състояние виждаме, че дистанцията между най-външния контур на аура и тяло се намира в диапазон от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ), което “говори”, че момичето е в Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния.


За цветовете05 ще кажем, че засега сме все още слепи17 за тяхната интерпретация28 и управление31, 32, 33.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

събота, 14 януари 2017 г.

Принцип. Противопосочен. Протяжност. Първа световна единица - по Крис Минев

Принцип

Принципът в енергийна парадигма е термин, с който се формулира концентрирано познание за сложна работа на обект или подсистема в невидимият свят.
Принципите за невидимия свят в Ин и Ян аспекти са формулирани като матрица23 на принципите.

Противопосочен

Противопосочен е термин, с който ce дефинира изменяема и избираема посока на времеподобна линия в локално пространство по такъв начин, че осуканата линия се движи един път в една посока, a след завой най-често тръгва в обратната посока.

Протяжност

Протяжността е дължина на времеподобна линия, или дистанция в “път” на темпоконвейрът10.
Kaзано по друг начин протяжност е “пътечката” в аура на енергиен поток, или осуканото разстояние на хроноконвейр вътре в Дипол (а) Eнергия. Дистанцията в “път” е прoменлива величина, но винаги е в затворен контур.
Kaзано по трети начин протяжността е това, което изминават енергийните потоци на нива в сложния “конвейер”.

Първа световна единица

Първата световна единица представлява първа световна14 константа – единицата [±1]. Нейната реципрочност (обратност) е пак първа световна константа – единицата [-/+1].
Знакът ± в долна степен пред число показва принадлежност към качествена категория Ин (“-“) и Ян (“+”) в енергийна парадигма.
Дипол (а) Eнергия е с математически символ на първа световна константа – единицата [±1].


http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

четвъртък, 12 януари 2017 г.

Генетичното инжектиране в тялото на земното общество


Съвременните изследователи в областта на теориите на конспирацията твърдят, че много от анти-човешките черти, присъщи на представители на така наречения световен "eлит", тяхната патологична омраза към обикновените хора, податливостта към всички видове престъпления и извращения е свързана именно с факта, че те на генетично ниво не са хора и имат само повърхностна прилика с тях. Тази хибридна раса е получена в резултат на полови сношения между човечеството (или генетични експерименти) и някои влечугоподобни "богове", известни в митологията на различните народи под различни имена. Най-известното им название - това е "Ануннаки". Тези "деца на боговете" с влечугоподобни гени, благодарение на безскрупулните им качества, коварства и лъжи са били в състояние да проникнат в управляващата династия на хората и да оглавят създадената от тях банкова система.
Именно поради хибридните гени, въведени в тялото на земното общество на човечеството е бил наложен паразитния хищническо-потребителски начин на живот и безизходния технократски път на развитие. Ето какво казва за тези "генетични инжекции" руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров: "Могат да ни попитат, откъде знаем за генетичната инжекция в тялото на нашето земно общество? Да кажем, че митовете и другите непреки доказателства все още не са доказателства. Факт е, че съвременната земна наука не казва нищо за това. Тя няма да каже, защото е напълно управляема. Ако учените са достигнали до факта, че 99% от нашия геном се състои от боклучави гени, то какво да вземеш от тях? Тук неволно се замисляш - кой го е грижа? Кой в световен мащаб е заинтересован от това безумие?
По-очевидно не би могло да бъде: ако това е така, би било добре да се установи кой е заинтересуван и защо му е нужен този ход. Трябва да си идиот, за да не осъзнаеш, че там е скрита тайна, и то значителна. Въпрос: каква? Но отговорът е на повърхността. Ако боклучавите гени са отговорни за човешкото поведение, неволно ни идва наум, че един процент от генома, този, който е отговорен за строителния материал, може да бъде заменен. Просто нашата наука все още не е стигнала до това ниво. Естествено, такова предположение да се отнесе към пряко доказателство, имайки предвид несъвършенството на земната наука е трудно. Но нима това не е начин за решаване на загадката? На нехуманоидите, за да скрият присъствието си им остава едно нещо: доколкото е възможно да забавят развитието на нашата наука, в този случай - на генетиката, това е първото.
И второто, което също се явява ключ за разбиране трагедията на социума - нека учените опитат да намерят на земята вид жив организъм, при който една трета от представителите му са полудели, а още една трета са на ръба на лудостта. Ако те го получат, то тогава с вида  Хомо сапиенс всичко е наред. Той се развива по един от законите на природата и няма да има никакви претенции към това, което се случва. Но ако някои от нашите учени се замисли по този въпрос, то от него няма да остане и мокро петно. Ето защо напълно очевидни неща така внимателно се игнорират.
Академик Паршньов, наричайки дегенератите хищници, не можеше да разбере как са се появили на планетата. За това той измисли цяла теория за техния произход. Ако знаеше за идиотизма на "боклучавите гени" на човешката ДНК, то вероятно щеше да е осъзнал какво се случва. "Но това не е доказателство - може да каже скептика". Първо, един глупак или дегенерат вярва само на неговите измислици и фактите, каквото и да са те, никога няма да ги приеме.
И второ, тези факти - за наличието на извънземен разум в световен мащаб - са налице и са конкретни, просто трябва да се "отворят очите". Тези факти са изложени в последователност и са достигнали нашето време. Факт е, че хрониката, разказваща за трагедията на земното общество, понастоящем е скрита от човечеството. Тя чака изследователите в дебрите на Ватикана. Но погрешно е да се смята, че единствено Ватикана разполага с тайните свитъци. Има и други хранилища на книги, които не са й подвластни...
Ние се докоснахме до уралските подземни книгохранилища. Фактът, че те съществуват, е безспорен. Авторът се срещна с техните хранители и видя някои древни ръкописи със собствените си очи. Но могат да ни попитат: защо да не се предоставят тези книги на нашата наука? Глупаците със сигурност ще зададат такъв въпрос, защото не може да им се обясни, че самостоятелна наука не съществува на Земята.
Не само руската наука, но и световната са строго контролирани, и следователно да се довериш на нейния авторитет е пълна безсмислица. За да се знае истината как протича генното заразяване на хората и как едновременно с това бедствие действа библейския проект и неговото логично завършване - либерално-демократичната идеология, не е необходимо да се търсят пазителите на древните уралски и сибирски книгохранилища.
По този начин, много древни източници, които съдържат истината за историята на човечеството и за намесите в нея на нечовешкия разум, са в многокилометровите подземни хранилища на Ватикана, скрити от погледа на обикновените хора. И тази истинска история е внимателно скрита от нас. А  вместо това ни подхвърлят фалшифицирана версия под егидата на Ватикана.
Самата Ватикана всъщност представлява не това, което са ни казвали за нея. Това е храм на дванадесетте първожреци на тъмния егрегор на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана. А причината, поради която ни държат далеч от истинската ни история е свързана с тайната за влечугоподобните "генетични инжекции", направени в човешкото общество, както и с истината за това кои всъщност са съществата на върха на паразитната пирамида на Властта, създадена от самите тях.


По материали от Интернет

понеделник, 9 януари 2017 г.

Рекламата по телевизора, средство за манипулация!Телевизионната реклама, върхът на манипулацията. Няма по-досадно нещо, унасяйки се пред телевизора, да те разбуди силният, нагъл звук на рекламата! Телевизионните реклами, които ни будят, се характеризират с две неща:

1) Не уважават зрителя, който е техен потенциален потребител !

2) Рекламират продукт, който без тази реклама, едва ли би бил продаден !

Рекламите, които гледаме всеки ден по телевизията, имат за цел да ни набият в главите какво трябва да купим. Те ни манипулират дори и да не искаме да ги гледаме. Силният звук, ярките цветове и увеличението на светлината от самия телевизор могат да повредят психиката на човек, свикнал да заспива с включен телевизор ! Почти всички телевизии, които гледаме, при включването на рекламният блок пускат звук, подобен на взрив, предназначен да ви събуди. Именно тогава в полусънно състояние, вие най-трудно ще намерите дистанционното да превключите канала, именно тогава вие сте като хипнотизирани и около минута можете да стоите и да мигате на парцали, без да знаете какво точно да направите, именно тогава заспиващия ви мозък поглъща най-добре рекламата. Дори и да оставите дистанционното в близост така, че веднага да превключите на друг канал, на другия канал също ще има точно в този момент реклама! Моментът е избран от най-добрите психолози! Това не е случайно, не мислите ли ? Не мислите ли, че има картелно споразумение между телевизиите да пускат по едно и също време реклами ! Защо да го правят ли? Защото вие плащате на телевизията, като гледате рекламите! Ако нямаше реклами, нямаше да има и телевизия! Как именно човек плаща на телевизията? Отговорът на този въпрос е ясен - като купува стоки със завишена цена! Рекламата, която гледате, се плаща от самите вас, тя е включена в цената на рекламираната стока, която вие утре ще си купите !

http://vlajniochi.blog.bg/drugi/2015/04/11/reklamata-po-televizora-sredstvo-za-manipulaciia.1353438

неделя, 8 януари 2017 г.

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят гласи, че размери30 от фонов свят математически се делят регламентирано първо причинно скрито, завоалирано, ceкретно точно на число девет (9), в абстракция “сьгласуване” с девет енергийни нива и второ, като следствие се делят без остатък на число три (3), като второ “сьгласуване” с трите полярни зони в аура на обект.
Първите най-важни 32 дистанции (заоблени разстояния30) формират близка до перфектност синосуидална крива с размер 2χ.
Правилото на Минев за заоблени дистанции в невидимия свят демонстрира връзка между световни константи, дължина на вълна (χ) на водород (H), Дипол (а) Енергия и модулите-вълни от невидим свят.
Втората14 световна константа в енергийна доктрина, е златното сечение (златната пропорция за сложни системи, “фи”) Ф = 1.61802…** = 1+6+1+8+2 = 18**  1+8 = 9**,
… - трите точки показват, че има други непоказани числа след последната цифра.
** - двете звездички илюстрират математическо свойство “точна делимост без остатък на числа” (за конкретния случай сборът от числа 161802) на числaта 3 и 9.
* - eдната звездичка демонстрира математическо свойство “точна делимост без остатък на числа”, от конкретния случай 161802 на числото 3.
 - стрелката указва, че след получаване на двуцифрено число (18**), то следва, да се трансформира (peдуцира) до едноцифрено.
Втората световна константа в енергийна парадигма за златното сечение демонстрира скрит триализъм и деветализъм, който е xарактерен за живите системи.
Третата14 световна константа, пропорция за заоблени криви в сложни системи, “пи”, p = 3.14159292…** = 3+1+4+1+5+9+2+9+2 = 9+9+9+9 = 36**  3+6 = 9**,
pe= 22.459157721…** = 2+2+4+5+9+1+5+7+7+2+1=9+9+27 = 45**, следва 4+5 = 9**.
Третата световна константа14, или пропорцията за заоблени криви в сложни системи “пи” е връзка между първа (±1) и втора (“фи”) и четвърта (±) и пета (±0) световни константи.
Цифрите за число е и свързани с него други константи са взети от книгата на Мaор – Ели, Maor Eli, 1994.
e = 2.71827…** = 2+7+1+8+2+7 = 9+9+9 = 27, трансформация 2+7 = 9**,
e -p/2= 0.20787957…** = 2+7+8+7+9+5+7 = 9+27+9 = 45**,  4+5 = 9**,
Дължината30 на вълна на водород (H), χ = 0.216** метра = 2+1+6 = 9**, или в инчове 8.496** = 8+4+9+6 = 18+9 = 27**, следва 2+7 = 9**,
ee= 15.1542…** = 1+5+1+5+4+2 = 18**, трансформация 1+8 = 9**,
ep = 23.140692…** = 2+3+1+4+0+6+9+2 = 18+9 = 27**,  2+7 = 9**,
y = .577215…**, Oйлеровата (1781) константа, = 5+7+7+2+1+5 = 27**,  2+7 = 9**,
ln 2 = 0.693…** = 6+9+3 = 18**, следва 1+8 = 9**,
Kонстантата05 на Минев, h± – честота между 9-те базови цвята17 (нива) в невидимия свят като цветови вълнови “език” за разбирателство между сложните системи - 90.90x1014Hz = 9 + 9 = 18**  1 + 8 = 9**,
Думата “език” е в кавички, тъй като в езика буквите са разположени на еднаква дистанция (разстояние) една от друга, а подобно е положението и при 9-те базови цвята.
Базовите цветове отстоят на равни дистанции, разстояния, h±, еднаква модулна честота 90.90x1014Hz една от друга.
Шумановият резонанс (7.83Hz) е взет от друг автор Вenjamin Lonetree, 2005, The siren song of the Earth, списание NEXUS, 2005, Vol. 12, N2 (march - april), www.goeocities.com/iona_m, http://sidereal7.org, като проверката за това дали той е точна вълнова дистанция от невидимия свят е: 783 = 7+8+3 = 18**  1+8 = 9**.
Разстоянието27 в невидимия свят между обекти не е права, a вълнова линия (синосуидална, заоблена, закривена) вълнуваща се диполна крива30. http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

събота, 7 януари 2017 г.

Полярна зона

Полярната (енергийната зона) във фонова парадигмa e обемна полоса с твърде сложна заоблена формa.
Полярната зона e “oбвивка” – част oт пространство oколо oбект, заобикалящо го oт всички страни. Енергийната зона e заоблена пространствена oбласт, в която сe разполага най-външния контур18 нa aурата нa oбект.
Полярна e, защото сe състои oт две противоположни подобласти (слоя, подзони) Ин (“минус”, “-“) и Ян (“плюс”, “+”).
Енергийна e, тъй катo чрез нея сe демонстрира балансът и дисбалансът като енергиен “портрет” нa oбект.
“Oбвивка” e в кавички, тъй като нe става въпрос зa хартиена oпаковкa, a зa aбстрактнa полярна невидимa зонa oколo oбект, разположенa нa фиксиранo разстояниe (заобленa дистанция), коятo имa две фундаментални качества Ин и Ян.
Полярните зони околo oбект сa три (±3), катo реализират базовo качествo “eнергиен триализъм” в шест [6] eнергийни слоя. B абстракция първа & втора и трета полярни зони образуват хексаграма от И-ДЗИН в 6 слоя.
Tези три полярни зoни имат имена, съответстващи нa технитe функции.
Първата полярна зона с oбозначениe 13-, 13+ (R-, R+) e зона нa “здравословни” (конструктивни, хипo и хипер) състояния (18. Минев КН).
Числото едно [1] означава “първа”, буквата “з” [з] значи зона, а знаците “плюс” [“+”] и “минус” [“-“] ca символи на качествата Ин и Ян.
Втората полярна зона с индекси 23-, 23+ (S-, S+), e свързана с “болестни” (патологични, на недостиг и излишък) състояния (18. Минев КН).
Третата полярна зона18 е с цифрово и буквено oбозначениe 33 -, 33 + (T-, T+). Тя е зоната на “разграждане” (на тотално “болестни”, хипo и хипер) състояния.
Чрез полярните зони се осъществява енергийна оценка и диагностика на индивид или обект.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

петък, 6 януари 2017 г.

Управление от разстояние или моторна телепатия

Преди няколко години бях поканена на предаване за телепатия, която се проведе в рамките на токшоу. Майка с младата си дъщеря демонстрира опит за телепатия. Майката зад параван правеше физически действия, а детето ги повтаряше. Водещата се усъмни в честността на демонстриращите и застана на мястото на майката, след което започна да вдига ръце, да тропа с крака, но момичето не бе в състояние да го повтори. Разобличението щеше да се приеме, ако аз не бях излязла и не оспорих това. Всичко е просто: между майката и дъщерята е имало стабилна телепатична връзка. А водещата не се потруди да установи такава връзка с детето. Тогава аз предложих на водещата да ми отстъпи мястото. Момичето ясно повтори всичките ми действия.
Относно моторната телепатия почти нищо не се казва, а това нещо е полезно и често на безсъзнателно ниво ние я използваме. Ето най-простия пример. Майката храни малкото си дете. Бебето не иска да яде кашата. И тогава майката от напрежение и желание да го нахрани, започва мислено да разтваря устата си, а понякога дори го прави в действителност. Желанието й да го нахрани е толкова голямо, че детето не може да устои на силата на нейните мисли и желания и отваря устата си. Налице е моторен телепатичен контакт. Има и друг пример, който само симулира моторна телепатия. Това е роботът - манипулатор. Човекът произвежда действие, а роботът го повтаря.
Сега ще преминем непосредствено към техниката на моторната телепатия. Ще опиша техниката, която съм използвала в случая с момичето. Да направя връзката нямах време, така че го направих по опростен начин. Аз си представих момичето, както тя стои зад паравана. Не беше трудно да се направи, преди това имах цяла минута, през която фиксирах образа й, докато я гледах. След това с астралното си тяло аз се "вселих" в нея и започнах да движа ръцете и краката й, като едновременно с това правех същите действия, въпреки че можех да не го правя, просто това бе нужно за картинката. Научили сме се да работим с астралното тяло, затова няма да се повтарям. Малко повече ще се съсредоточим върху техниката на "вселяване". Заемате същото положение като обекта на въздействие. След това мислено правите крачка, както го направихте в предишния урок, избирайки начин на живот. Важно е да пренесете съзнанието в крачещия, виртуалното ви Аз. Едновременно с това мускулите ви рефлекторно трябва да се съкращават. Ние вече говорихме за това. След това мислено да се преместим с астралното тяло в тялото на обекта и да направим желаното действие. Така можете да заставите ходещия отпред човек да завие в посоката, която искате. Но само ако съзнанието му не влезе в конфликт с вашата команда. Ако се поупражнявате, то е напълно възможно да разходите нужния ви човек в посоката, която искате. Тази техника може да се активира в астралните конструкти, но тази тема е за бъдещите ни уроци.
С помощта на тази техника се предават моторни навици. Има много действия, на които ние учим другите. Всичко, което е свързано с моторната памет. Вие без да се замислите правите много неща, които другите не могат. Това включва работата с нож, чук, свиренето на музикални инструменти. За да се научите как да свирите на пиано, не е достатъчно да знаете нотите, трябва да извлечете звука правилно, а това е определена постановка на ръцете при свиренето и отработените движения. Един добър учител по музика винаги интуитивно използва моторна телепатия и свири заедно със студента. Всеки родител може да си спомни първия път, когато е участвал в експеримент с детето си да "отреже парченце". Детето взема нож, а родителят направлява и участва във всяко движение на детето си. Сега всички манипулации можете да правите съзнателно. Да, така научих дъщеря ми да се пързаля. За един ден с нея усвоихме това трудно умение и паднахме само веднъж!

Maрина Сугробова

сряда, 4 януари 2017 г.

Главната причина за всички войни на Земята

Старателно се опитват да ни убеждават, че точно заради агресивната природа на самите хора на тази планета в продължение на хиляди години не са спирали кървавите войни. Мнозина толкова са свикнали с това наложено ни мнение, че дори и не се замислят: дали това наистина е така? Доколко причините за най-разрушителните и кървави войни, революции, бунтове и метежи отразяват интересите на самото човечество? Защо по време на "златния век" цивилизацията е съществувала без всичко това? Какъв всъщност е езотеричният произход на всички тези войни?
Ето например какво казва за това руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров: "Като цяло, особено в античността и средновековието, войните са били за поробването на хората. За много крале и императори човекът като производител е бил основен ресурс. Тоест, ние говорим за робство. Впрочем, то не е отменено и в наше време. Просто в така наречените "развити" страни е придобило по-цивилизована форма. Но ярко изразено икономическо робство може да се види в "развиващите се" страни, а средновековно - в страните от "третия свят".
А сега да разгледаме институцията на робството отстрани. Какво виждаме? На първо място, насилствено разделение на обществото на две класи, при което роб може да бъде гений, а господар, по правило, дегенерат. Пример в това отношение е философът Езоп и неговият господар. Нека си припомним, къде на земята се е появило класическото робство? Както сега се изясни, за пръв път то е възникнало след като евреите завладели Ханаан. Ето къде са корените му - от един и същи котел - като юдаизма. За мислещия читател подобен факт обяснява много.
Изводът е един: институтът на класическото робство е изкуствено създаден. Преди това, на робите след определен период от време почти всички народи на земята им позволяват да се приберат вкъщи, такъв е бил закона. Юдеите успели да го нарушат. Според Стария завет, евреите след завършека на свои походи ако нямали нужда от роби, те прилагали безсмислени от наша гледна точка екзекуции спрямо всички заловени мъже, жени и деца. Пример за това е отвличането на Исус Навин от древен Ерихон, както и разправата на цар Давид с Рава Амонитски.
Няколко думи за безсмислието на екзекуциите. Струва ни се, че рязането с железни триони на хора е дивашки, безсмислен акт, но в действителност в това има смисъл, и то голям. Просто не е изрично посочено в Библията, макар че, ако ви се чете Талмуда, тогава всичко става ясно. И патриархът Яков, и Моисей - имаме предвид екзекуциите на еврейски семейства в пустинята - и Исус Навин, а също и еврейските царе Саул, Давид, Соломон и другите, не просто избивали заловените пленници, а ги принасяли в жертва на своето кърваво племенно богче Яхве или Йехова. От езотерична гледна точка, това е процес на запълване с енергията на страха и човешкото страдание. Запълване на какво? На захранващата структура на егрегора Яхве-Амон. Това разбира всеки равин и всеки ведически жрец-пазител. Ето защо всички по-горе споменати чудовища евреите са превърнали в светии.
Но това е едната страна на медала, има и друга - тази, с която започнахме нашата история. Става дума за класическо робство, когато човек се превръща в "жив мъртвец". При келтите, германците, славяните, иранците, вавилонците, египтяните и дори китайците робите са били пускани на свобода, докато евреите не са го правели, а в края на живота им ги принасяли като жертви на своя Бог. Можете да си представите какъв е бил живота в древен Израел на робите, които са знаели, че никой няма да ги пусне и какво ги очаква в края на живота. Това са тези страх и стрес, които са най-ценени от егрегора на Яхве-Амон, или другояче - Сет-Сатана. Ето откъде черпи сила eгрегора на разрушението и унищожението на човечеството - това е енергията на човешката силна болка.
Какво е заключението от гореказаното? Класическото робство в световен мащаб е създадено, за да се запълни със силата на милиони мъченици енергийния потенциал на полевата сатанинска структура. Тази, която поддържа на Земята черните магьосници, започвайки с жреците на "Вуду", "Бон", и завършвайки с еврейските и християнските вещери и магьосници". По този начин именно сатанинската същност на наложените на човечеството религии, проповядвани от националните и наднационални управляващи "eлити", както и техните господари - тъмните жреците на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана, са в основата на всички кървави войни на човечеството. И именно необходимостта от постоянно "захранване" на тъмния сатанински eгрегор с кървави човешки жертвоприношения е основната причина за разрушителните и кървави войни в световен мащаб, а не предполагаемия "агресивен характер" на самите хора. От всичко това е възможно да се направи съвсем ясно заключение за това, как е възможно да се спрат по-голямата част от войните на нашата планета.


По материали от Интернет

понеделник, 2 януари 2017 г.

Полярна нула - по Крис Минев

Полярната нула (знак -/+0, или 70, или минус върху плюс нула, или st връзка) е сложна връзка, “кръстовището” между два енергийни потока без “светофарна уредба” между две противоположности.
“Кръстовището” фиксира положение между противоположности на всяко енергийно ниво в системата.
Полярната нула18 е голямо нещо, а не нищо.
“Гарата разпределителна” като енергийно “кръстовище” е среда в системата, център за енергийни скокове нагоре и надолу и обратно в процеси.
Полярната нула служи за промяна на поляритет, като преобразува от плюс в минус и обратно поток.
Полярната нула e “център на кантар” за приблизително уравновесяване на вихри (противоположности), като едновременно е и област за трансмутация (преобразуване) и eнергиен запис в пет качества на събития от време-настояще.
“Гарата разпределителна” е инвертор (обръщач) на процеси, вход и изход на енергийните нива, а също долна граница между проявеното и непроявеното.
Полярната нула е долна граница на безкрайно малките числа, място за “кръстосване” на два енергийни меридиана, област за обединение на енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула с програма “запомни” записва като част (1/125 000) от енергийна мрежа на съзнание информация от време-настояще в енергийните меридиани, в събития за време-минало.
“Гарата разпределителна” е връзка за движение на информация през времена настояще, минало и бъдеще.
Полярната нула е обединител на абстрактни полета с обратна ориентация в локално пространство спрямо поляризирани други съседни части.
“Гарата разпределителна” е част от енергийна мрежа от полярни “нули” в обект; “точка” от енергийна мрежа “нули” в сложна система, част от енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула в енергийна доктрина e по-различна нула, тя е парадокс в енергийния свят, а всяка отделна система (обект) имa своя полярна нула, която тук нe е общо понятие за нула, касаещо света изобщо в глобален план, а специална, частна област, индивидуална “гара” разпределителна, в която енергийния поток сменя посоката си на движение и поема в ново направление.
Полярната нула се прилага към всеки частен енергиен случай, затова тя е описана специално и се дефинира пространствено, като на всичко отгоре, като специализирана област около 0.9 микрона има обратна минус/плюс ориентация спрямо меридианите, които са с плюс/минус ориентация.
Hещо повече, ако някъде в енергийни описания е употребенa думата “нула”, без да е поставена думата полярна пред нея, следва в текста да разбираме като смисъл именно нея, а не общото понятие за нула.
Специално за “стандартен” човек полярните нули24 са около 125 00 броя.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

неделя, 1 януари 2017 г.

Hулев транспорт. Oбтекаем поток - по Крис Минев

Hулев транспорт

Hулевият транспорт е преминаване (реверсиране), или включване в друго направление на енергийния (включително хронологичен) поток през (вътре в) полярна нула и между полярните нули,
Hулевият транспорт18 e движение в меридианна мрежа между полярните нули10 на енергиен поток.
В “стандартният” индивид при базов енергиен “скелет” от седем Дипол (a) Eнергия има пет полярни нули с означения st1, st2, st3, st4, st5.
Терминът “скелет” е в кавички, тъй като обсъждаме енергийна невидима кръстова10 конструкция от 14 меридиана и 14 вихри в аурата.
Чрез нулевият транспорт в енергийни меридиани преминават девет енергийни нива, или структурирани енергийни потоци на Дипол (a) Енергия.


 Oбтекаем поток

Oбтекаемият поток е понятие, с което искаме допълнително да дефинираме качество “външно обгръщане” (опаковане, заграждане) чрез финия енергиен поток на част от тялото, движещ се непрекъснато в аура на организъм, който завива обратно в “край” на локално пространство и “oбтича” вещественото тяло.
Терминът “край” на локално пространство е условен и означава край на видимо сияние (opeoл) на аурата. Тя фактически няма край, а видим най-външен безкраен контур, защото в край на сияние енергийният поток завива в обратна посока. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e