сряда, 28 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 18

Но нека се върнем към проблема за прераждането, за да го завършим окончателно. В шаманските кръгове е въведена концепцията за "карма". Предполага се, че това е запис на всички дела и перспективни "творчески" успехи. Има много писано за кармата. Ще допълним. Кармата е свойството на неутронната обвивка на мозъка да запази всички свойства при смяна на октавата от 73,450450 на 61,375375 при носещата октава 49,5 (костна структура). Това отнема приблизително 1200-2400 години, така че когато мозъкът бъде заменен, на ПЪРВО ВРЕМЕ се контролира неутронната структура на  мозъка. Ако това време е разделено на средната продължителност на живота, получаваме числото (броя) на въплъщения (прераждания), които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат тези октави на мозъка. Преди нападението и завземването на Земята и унищожаването на хората това не се изискваше, поради продължителността на биологичния живот на Човека, надхвърлящ тези величини. В случай на изчезване на носещата честота в рамките на част от секундата, кармата изчезва, а от човек остава малка купчина мокър пясък.
Понастоящем, независимо дали ни харесва или не, светът се разделя на два лагера - йоги и гои (йоги - управление или тези, чиято карма е поддържана от старата система за контрол на Земята, те са 12%; гои - работен материал за експерименти). По същия начин - БАР-РАБ. За гоите се проверява правилността на процеса на прераждане, а при йогите се произвежда.
Въпреки това има изключения. Тези изключения са добре описани в историята. Те се отнасят до евреите. Няма такава нация. Това е описано от Н. Морозов в монографията "Христос". Имаше племена на юдеите. 


Историята се основава на приказки и всички "антики" са написани през Средновековието, с началото на 500-годишната програма. Според Н. Морозов думата "евреин" означава ЕБР (имигрант). Тоест, този, на когото мозъкът е заменен. Предполага се и е представено, че са "преместени" или "експулсирани от Египет". Първите експерименти за промяна на структурите на мозъка са направени в Мала Азия. При прехвърляне на нов мозък, старият бива елиминиран и новият НЕ може да премине теста и не може да бъде инсталиран. В този случай контролът върху действията на мозъка е нарушен и такъв мозък трябва да бъде разрушен. Това важи и за днешните процеси. Характерно е, че този феномен става масов. В старата система за управление на такива хора е дадено името "евреин" - евреин (или йога) без мозък. За евреите това вече не се отнася. Лозунгът "Да бием евреите, да спасим Русия" имаше отношение към този феномен. За да се създаде обществено настроение, бяха организирани "Черни стотици", бунтовници, общество "Памет" и т.н.
За "евреите" старата система създава временна резерва (общо време на живот 54 г.) и правеше от тях обикновени биороботи със зададени функции. Ако в периода 1933-1945 г общият брой на биороботите е бил 6 600000 (почти всички са унищожени), то сега такива са повече от 33% от населението и поради това съществува опасност от нова (вече ядрена) война. При завършване на кармата роботите скачат от прозорците, причиняват инциденти, вдигат оръжия и т.н. Особено опасни са тези хора в армията. Съвременната наука няма способи и средства за откриване и неутрализиране на роботите. Първият доклад за появата на роботи в Русия е през 1472 г. Ако кармата била в нормата, системата за контрол на 100% подкрепяла възможността за прераждане и то се извършва веднъж на 12 години от всички йоги (или в изключителни случаи - чрез комбиниране на няколко тактови интервала и ако има възможност за замяна - например Aнастасия). Сигурен съм, че новата система за управление ще "намери" различен (освен войната) начин за премахване на роботите и причините за тяхното формиране.


Автор:

понеделник, 26 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 17

Важен аспект е начинът за трансформиране и преоразмеряване на структурата. Отново ще дам пример с еритроцит, който при диаметър 7-9 микрона се движи през съдове с диаметър от 1 микрон. Отговорът на въпроса, който поставя много хора в задънена улица - как еритроцитът се вмества там - в кръвта няма еритроцити, те се формират извън системата за управление (или мозъка) като утаечна структура със загуба на октава от своето състояние (с намаляване на октавата 2 пъти, общият размер се увеличава 1,284 пъти).

По същия начин е раждането на дете. Сперматозоидът има йонна структура и Мозък с 96 октави (по-малко от размера на атома). Попадайки в "пясъчната кутия", т.е. в структурата, в която се получава МАКСИМАЛНО разсейване, сперматозоидът бързо расте и едновременно с това губи октавите на мозъка. Когато се постигне равновесно състояние (октава 71.225625), се изпраща сигнал и се произвежда детето. Оттук следва важно заключение - НОВИЯТ Мозък се подава в по-висока октава и функциите на стария мозък могат да бъдат НАРУШЕНИ само ЧАСТИЧНО.
По-рано писах, че съвременната наука дори не подозира съществуването на неинерционна маса. При октави, по-големи от 64, имаме 8 различни атомни структури (те носят условни имена - неутронни и антинеутронни, неутринни и антинеутринни и т.н.). Всяка от тези структури има обхват на съществуване (заряд). Когато зарядът се загуби, потенциалът на долната октава се увеличава.
Пример: при превеждането на мощността на октавата от 65.5 на 32,125225 получаваме силни заряди от светкавици (съизмерими с мощността на голяма ВЕЦ в продължение на стотици години), въпреки че първоначалното състояние не може да се види.
Като се има предвид (освен официалната наука) съществуването на различни "божествени" явления, както и рекламираните астрални, ментални и други полета (от скоро модното поле е торсионното), искам да привлека вниманието към нарастването на броя на вечните двигатели или поне към желанието да бъдат създадени. Повече от 99% от тези произведения са очевидни глупости, дори от гледна точка на официалната наука, но ако в редица случаи има неинерционна маса в техническото решение, конвенционалните средства и устройства не решават проблема, особено след като атома на Бор не променя размерите си, а периодичната таблица на Менделеев не съдържа инерционна маса.
Възможно ли е съществуването на вечен двигател? Ако вземем период от 100 години, е възможно - чрез разпръскване на високи октави йонните маси могат да получат "хранене от нищото", но това е в случай на наличие или комбинация от инерционна и неинерционна маса. Пример за подобен вечен двигател е човекът, чийто мозък е в неинерционна структура.
Какво би станало, ако на някой му хрумне да посети Плутон на съвременен космически кораб? По време на движението ще става разсейване на високите октави (а това е мозъка), поради което при преминаване покрай Марс ще има мозък на питекантроп, а в КРАЙНИЯ ПУНКТ - купчина пясък. Всички обекти, движещи се в Космоса, имат гравито-магнито-електрически Генератор, поддържащ съществуванието на преместваемите матрици на всички честоти. Тези генератори стоят, както описва и Н. Левашов, върху "Вайтмари" и "Вайтмани" (първите са за междупланетни полети, а другите - за използване в планетарни условия). Това позволява на човек да пътува в космоса.
И така, откъде идват измамниците и тълкувателите от науката и какво използват те. На първо място - от самите стени на науката; второ, от неразбирането и невъзможността да изучат информацията, която ни оставиха Н. Левашов, А. Хатибов и други. Прилагането на "дипломата на конете" не ни позволява да разпознаем смисъла на физическите явления. Всички съществуващи инструменти са изградени върху свойствата на човешкото око. Липсата на инструментална основа не позволява на официалната наука да разпознава или отхвърля новите физически свойства на материалния свят (тук няма да се докосваме до "Божествения свят", защото това е друга теория).
Липсата на познания за света около нас и начина, по който той съществува, води до затварянето около тази пирамида на знанието, построена за над 500 години. Всъщност, наличието на такава наука е довело до съществуването в Русия на повече от 180 академии, всяка от които използва същото ниво на знание, което няма нищо общо с науката. Ще се промени ли тази ситуация? Да, това ще стане. След завършването на Основната програма системата за управление просто ще изтрие всичко ненужно и ще предостави информацията, която няма да позволи на Царя на природата да се намесва в системата за управление, включително създаването на нови атмосферни решетки.


Автор:

петък, 23 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 16

Днес вече се наблюдават процесите, описани навремето от Н. Левашов и А. Хатибов - системите за знания от "конската диплома" се отстраняват заедно с техните носители. Общата решетка на паметта ще съдържа само информацията, която Е НЕОБХОДИМА за поддържане на биоструктурите в самия живот. Освен това вече е създадена мощна решетка от контролни структури. Непреднамерените действия на биоструктурите (да се чете човекът) ще бъдат елиминирани заедно с техните носители (пример - създаване на атомни оръжия без знание за физиката на процеса).
Днес все още преобладава "научната гледна точка", но концепцията на ненаучното възприятие все повече и повече си пробива път в реалността, а тя носи в себе си следното:

Земята се управлява от система за управление, разположена под повърхността на Земята;
Системата за управление е сложна йерархична система;
На Земята има над 2000 контролни системи;
Основният мозък на всеки индивид се съхранява в архива на Системата за управление;
Във всеки тактов интервал става контрол над мозъка на индивида със записване на информация;
Системата за управление използва 7 типа време, от които един (60 * 60 * 24) е тактът на дъното на решетката;
За трансфера на информация Системата за управление използва музикален ред, а резонансните контури на гръбнака са информационни приемници;
За контролиране на мозъка системата за управление използва различен музикален ред;
Ред за контрола на мозъка: DO RE MI FA SOL LA SI NA, код LALALA   - позивни, които все още са валидни за определен генотип на мозъка;
Външността е дреха, а трансферът на мозъка е направен в дреха, която е съвместима с пренесения мозък според честотния баланс;
При прехвърлянето на мозъка информацията в архива може да бъде изцяло или частично запазена, защото индивидът прави това, до което преди това не е имал достъп;
Заменяемият мозък може да бъде запазен, но като правило той се разпръсква, докато йонната структура (и ДНК) остават старите (седиментни структури на стария мозък). Новият мозък не образува ДНК.

Когато мозъкът бъде заменен, системата за контрол приема, че в архива НОВИЯТ мозък е по-съвършен от този, който се заменя, но това не винаги е така - напоследък се наблюдава обратния процес. Старият мозък не може да бъде заменен, ако липсват или не могат да бъдат заменени някои контролни точки (несъответствие на генотипа, заболяване като СПИН или туберкулоза, тесен диапазон на паметта на белите дробове, надвишаване на потенциала на радиоактивните честоти и т.н.).
Основната задача, която се надявам да разреша в близко бъдеще, е всичко, свързано със "СЪХРАНЕНИЕТО" на "ИНФОРМАЦИЯ" (едно пълноценно копие на Мозъка или Същността) на този човек, който използва програмите "СветЛ" и е починал. Разбира се, може генераторът с всички програми и информация просто да се "разпилее", но разбрах, че това е грешно. Как да се промени (замени или "премахне") самия Генератор от носителя (Комплекса) - въпросът е решен и одобрен. На етапа на вземане на решение е въпросът за "ОПАЗВАНЕТО" на самия генератор с всичко, което е "акумулирано", за по-нататъшна употреба от мозъка (същността) при повторното въплъщение (ако това, разбира се, се случва). Това значително ще съкрати времето за "работа" на изгубения потенциал. Не мога напълно да обясня всичко и да ви го кажа сега по известни вам причини, свързани с преобразуванията, които се случват. Но се надявам, че скоро ще бъде възможно. Междувременно го "затварям" с точки, както би направил Н. Левашов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Автор:

сряда, 21 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 15

Концепцията на ненаучното възприятие и Прераждането

Много голям интерес винаги предизвикваше, а дори и днес предизвиква всичко, свързано с "научното" разбиране за "движението на душите" (същностите) и с прераждането. Незабавно правя уговорка, че прераждането, което съществуваше при управлението на интервентската система, вече не е някакво привнасяне в света чрез насилствени средства за контрол (от системата). На 7.01.2017 се навършиха точно четири административни години от включването на един от програмните процеси на пресъздаденото Управление на битието на хората по света, свързан с истинското състояние на всяко следващо въплъщение на "Духовните Същества" чрез изложения ред, а не чрез прераждане.
Фантоми и двойници, пълна загуба на памет, неочаквано разкрито ново познание за събития, в които той не е участвал преди това, спомени за минал живот и знание на чужди езици от пелени - всичко това е само малка част от това, което привличаше и привлича вниманието, на първо място на различни видове измамници, особено от средите на така наречената "наука". Тези и подобни случаи, записани от свидетели, снимани и фотографирани, включително и законно потвърдени, са средство за съществуване на всички, които "топлят ръцете си" на огъня на невежеството.
Академията на науките НЕ се намесва в "чудотворните" трансформации и това е само от полза на всички знахари, магьосници на черна и бяла магия и други подобни. Но днес честотите, при които те снемаха информация се разпаднаха. Вече не работят.

№ . Наименование  Основа - Сертификат за коне   -  Ненаучна гледна точка

1 Атмосфера       -      Смес от случайни газове    -     Строго организираната структура на редица решетки

2 Земя            -           образувана от прах          -            Съществува система за контрол (SS), разположена на определена дълбочина

3 Полета - Броят на наименованията е неограничен - от колхозни до астрални - Полета като физически структури - 3 условно могат да се наричат електрически, магнитни, гравитационни, различават се по честотите и свойствата на заряда (октави на заряда 4-512 в DI-структури и 16-128 в k -структури)

4 Материя - Целият свят, както на Земята, така и в Космоса, се състои от атоми на Бор. -  Ако октавата на заряда е по-малка от 66, се формира твърдата структура на протонния атом (материята)

5 Духът - Духът е обикновено свят, съществува отделно от материята  -  Ако октавата на заряда е повече от 64 (до 512), се формира неинерционна маса, квантувана от целите и свойствата

6 Луна - Парче от метеорит, заловен от Земята     -     Системата за външен живот на Земята, генератор на програми за биосферата

7 Човек - Произхожда от маймуна    -      Промяната в октавата на сперматозоида в подходяща среда образува човек (маймуна - хуманоид - човек)

8 Мозък - Всичко под черепната кост -  Човекът разполага с част от оперативния Мозък и малка част от дългосрочната памет

Ето някои термини и обяснения от А. Хатибов, който винаги се основаваше на предположението, че "основната константа в съвременната наука е конската сила, затова всичко, което съвременната наука познава днес, е конска грамота."


Термини и обяснения

"Незначителни" разлики на две гледни точки

 №       Официална наука          Ненаучна гледна точка

1 Слънчевата система е създадена след експлозията, има сфера на Хъбъл. -  Слънчевата система - изкуствена, Космосът никога не е избухнал, няма сфери на "Хъбъл

2 Живата клетка се е получила случайно от остатъци от прах, неподходящи за образуване на повърхността на Земята. - Живата клетка е най-високото постижение на Космическия Разум, съчетава взаимодействието на октави от 12 до 4096

3 Газови остатъци произволно образуват атмосферата. - Атмосферата е съставена от слоеве на решетъчна структура

4 Няма разлика между мозъка на мишката (върху който се тестват използваните от човека лекарства) и мозъка на човека. - Мозъкът на човека и всеки хуманоид не са съвместими

5 НЛО са случайни появления на инопланетяни, всеки се интересува от тяхното изучаване. Скоро тяхната тайна ще бъде разкрита и оръжията им ще станат достояние на Земята. -  Всички НЛО на Земята са от земен произход, това са оборудвания за контрол и наблюдение на състоянието на външната среда (като сонда); Луната си има свои НЛО

6 Еволюция на материята  -  Твърдо вещество → течност → газ → плазма(неорганизирана) -      Неинерционна маса (силно организирана плазма, подредена по октави) → инерционна маса (газ, течност, твърдо вещество)


Автор:

понеделник, 19 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 14

Всичко това работи като единна система, в която живее Човекът. Но днес има ПРОЦЕСИ, които засягат и влияят значително на почти всичко, посочено в таблицата.

Много хора знаят, че човек има "китайски точки" (точки на Фол) - това са точки на контрол и въздействие върху органите на човека чрез хомеопатично въздействие на игли, ток и т.н. Обикновено се смята, че ако промушите "китайските точки" с игли (златни, сребърни, платинени), тогава добри особи (духове) ще дойдат и ще се установят на правилните места, а злите ще избягат.
Но това е прието да се смята за този, който няма желание да мисли по различен начин. Всяка от ВСУ (Вторични системи за управление) формира своя контролен кабел, който в продължение на 2 часа и 10 минути създава пълен контрол върху човешката среда на обитание, като прави пълно завъртане около Земята за това време. Събраната информация позволява на автоматите на СВУ да направят КОРЕКЦИЯ на околната среда от -2200 м до 12400 м в рамките на няколко часа, създавайки идеални условия за съществуването на Човека и за тези, които той иска да изяде! Въпреки това, по принцип е невъзможно да се снеме информация от един човек само с един преглед. Така например, СВУ Кайлас за целите на мозъчния контрол отнема част от мозъка за дълъг период и прави сравнителен анализ със зададената програма. По това време Човекът е заспал, по време на контрола му се дава да погледа "нов видеофилм", което се възприема като сън. Останалите СВУ не могат да си позволят неограничено време да събират и анализират ситуацията, заради което е създаден уникален метод. Всяка честота, която човекът е имал, се копира в друга биоструктура и когато кабелът преминава, тази биоструктура реагира на запитването в резонансен режим. Така, милиарди биоструктури дадоха (всяка) в резонансен режим информация за здравния статус на човека в контролираната среда. Това е трудно да се сравни с нивото на настоящите ни познания, но е точно така. На Земята няма случайни биоструктури. Всяка от тях е поддържана въз основа на програмните изисквания. Увеличаването нивото на човешкия мозък изисква премахването на старите биоструктури и СЪЗДАВАНЕ на нови, което в действителност се наблюдава днес. Ако подкрепим казаното с един пример, преди известно време САЩ бяха атакувани от комари. Учените съобщават, че е разработен наркотик, който след изяждането му (от комарите) разрушава стомаха на комара и той умира в болезнени конвулсии.
Питайки известни биолози в Русия за структурата на комара, успяхме да  разберем, че комарът, като високо развито същество, ИМА не само стомах, но и всичко, което е необходимо за нормалната обработка на всяка храна. Докладите за успеха на американските учени са били излъчвани от всички медии и никой, освен А. Хатибов (по някаква причина), нямал никакви въпроси. Първото нещо, на което Александър Михайлович обърна внимание - какво яде един комар?
В мъртвата кръв еритроцитите като седиментни структури имат диаметър от 7-9 микрона, а в живите клетки - много по-малко, поради разликата в октавите, въпреки че медицината все още мисли, че червените кръвни телца се простират в подобие на наденица и се навират в тесен капиляр с морална подкрепа от сърдечните съкращения. На комара не е необходима нито плазма от кръв, нито други структури. Какво яде? Комарът се интересува само от червените кръвни клетки без ОБВИВКА и без адресен "етикет", т.е. червените кръвни клетки, които се намират в кръвта в СЪСТОЯНИЕ  НА ПЛАЗМА (по примера на разлян нефт в морето). В медицината, това е "захар" в кръвта, или диабет. Такъв еритроцит НЯМА връзка с контролната структура и е подложен на незабавно изтегляне от кръвоносната система. Този еритроцит има 12-честотни форми (не се разлага на атоми). Плазменото състояние на еритроцитите е сериозно нарушение на работата на бъбреците, черния дроб, панкреаса, но е невъзможно това да се контролира едновременно и поради това е създадена структурата на комарите, която разпознава само групата от 12 честоти и съобщава за тяхното присъствие.
При прекарването на кабела се записва информация за наличието на плазменото състояние на еритроцита и се анализира допълнително за вземане на решение. Ако информацията не е достатъчна, популацията на комарите бива увеличена. Комарът може да се сравни с Junkers-87 - при приближаването на целта се активира сирената. В комара тази сирена се включва автоматично и колкото по-далеч от тялото се включва, толкова има повече еритроцити в плазмено състояние у Човека. Кръвта има плазма и рН = 6.88-7.45. При рН 7.45 се развиват малки сензори - акари и дървеници. <6 .88="" 4="" br="">Преди създаването на генотипа 46 нямаше особени проблеми с еритроцитите и кръвната плазма. Основният проблем беше да се осигури развитието на самите червени кръвни клетки. За това е необходимо да се създаде дефицит на еритроцитите. За тази цел служеха пиявиците. Русия преди 1917 г. изнася 60 милиона пиявици годишно. В Санкт Петербург в тази област работели 8-12 хиляди души. Износът отивал в Европа.
В днешно време червените кръвни клетки в плазмено състояние са отрова за пиявиците, затова А. Хатибов, както винаги, по любимия си начин "препоръчва първо лечение с дървеници, след това с комари (трябва да бъдат стерилни и затворени в бурканче), и едва след елиминирането на плазмените еритроцити да се приемат пиявици. Разбира се, цивилизованото човечество е препоръчително да има в домашната аптечка (възможно е и в автомобилната) минималния набор от посочените средства и да ги използва само по предназначение.


Автор:

петък, 16 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 13

Всички видове растения, треви - това са честоти от октави 34-44, така че кравите ядат само трева, знаейки, че после ще се използва тяхното месо. Очевидно поради това в Индия - родното място на теорията на прераждането - кравите са свещени животни.
За кучетата основното е да знаете, че те имат прераждане (честотата на октавите е 78-80, комбинирана с честотите на октавите 64, но това са костите). Разсейването на високи октави се случва доста бавно, а ако има човек с потенциал за костна честота над 122%, то дори след 1000 години тези кости могат да бъдат приложени към болните места. Това е феноменът на "светите мощи".
Всички метаболитни процеси се контролират от мозъка, но разпространителят на "благата" за клетките на тялото е Сърцето. Всеки мисли, че мисловната дейност е функция на мозъка. Въпреки това, още по времето на Елцин (тогава работех в Северозападния район), на всички плакати от това време беше написано: "Помислете със сърцето си!" И ако сте на "ти" малко повече с хумора и иронията на А. Хатибов, още преди мозъкът да бъде даден, мисловен център беше Сърцето, а преди това - ДВЕ полукълба под гръбначния стълб. Като има едновременно три центъра за възпроизвеждане на мисли, човек може да  си организира ваканция така, че да не може да се разбере коя структура днес контролира организма. Разбира се, главният мозък има максимален размер. Процесът на мислене естествено е разделен. Между другото, всичките три мисловни структури (имащи приблизително една и съща структура) са сходни в едно - всички са разделени на лява и дясна половина. Мозъкът е консервативен и не реагира на външни промени. Сърцето и още по-низшият мозък се интересуват от всички промени, и тяхната форма зависи от рекламата в медиите. Има понятието "биче сърце", това е от удоволствието да консумирате бира.
Мозъкът (главният) - има много извивки, работи само за себе си - къде да открадне и кого да мами. Сърцето - няма никакви извивки, но взема основните решения и НИЩО НЕ ПОМНИ. Долният мозък е оборудван с една извивка, взема всички външни (държавни) решения. Това е особено очевидно днес. Броят на удоволствията за долния мозък е огромен, защото той е лидер в приемането на всички нови начинания.
Разбира се, винаги по-низшият мозък е отговорен за последствията от работата на главния мозък и особено за мисловните заключения на сърцето. В него се инжектират различни лекарства (инжекции), за него са разработени пръчки, камшици, ловни пушки. Ако трябва да коригирате мисълта, използвайте сол, за да увеличите рН (отрицателен логаритъм за концентрацията на водородни йони в разтвора). Солният заряд има благоприятен ефект върху коригирането на взетите решения.
 Ако направим трепанация на главата на тялото на хлебарката, тогава (вместо мозъка, според нашите традиционни понятия и подходи) не ще  намерим мозъка там, защото вместо това ще намерим нещо, което не се вписва в нашите представи за мозъка. Ще открием във всяка "половина" на черепа по една власинка с "макови" семена на върха. Естествено, стигаме до заключението, че хлебарката няма мозък и това ще бъде нашата "грешка", защото Мозъкът на същата хлебарка е в неинерционно (нематериално) състояние и това е достатъчно, за да изпълни функционалното си назначение, дадено му по-рано от Интервентната система, като приложение към Системата за биологичен контрол! А мозъкът й не е толкова прост, освен това той е в състояние да изпълнява доста сложни операции, за да събере информация за състоянието на биологичната среда по отношение на параметри, необходими за програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътната клетка", т.е. хората! По този начин мозъкът на хлебарката, като МИНИКЛЪСТЕРНА система доста професионално управлявал всички изпълнителски действия на тази въведена същност, играел важна и конкретна малка роля в системата на биоконтрола. Ето какво чудовище била тази хлебарка.


И така - какво е мозъка? Мозъкът е клъстерно систематично формирование от енергии в инерционни и неинерционни състояния, създадени за някои операции на управление, контрол, анализ и притежаващи свойството на съвършенството в определени допустими граници под нечии контрол от по-високо ниво на формиране.
Що се отнася до мозъка на Управленската система, като конкретно клъстерно управленско системно формирование в най-сложното структурно въплъщение, то осъзнаването от страна на хората на нейното конструктивно устройство, функции, технически и технологични възможности и много повече - е невъзможно в рамките на традиционната концепция за мозъка! Между другото, в мозъка на Системата за управление съществуват такива особено отличителни (не по заслуги) признаци на човешкия мозък като зрение, реч, слух, мирис и други постигнати "съвършенства" (очевидно, не без помощта на Дарвин и неговите роднини), но в несъизмеримо по-висше и съвършено състояние.


Автор:

сряда, 14 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 12

За създаването на "Дрехата", провала на завоевателите и за всичко останало...

Целият животински свят и насекомите са създадени, за да контролират честотите, които човекът има.
В структурата на атмосферата (-4400Нематериалните биоструктури бяха представени от два вида.
Тип 1 са всички видове призраци, привидения и други, с които навсякъде се сблъсква цивилизованото човечество.
Вторият тип са хуманоиди - от малки насекоми до човек. В състояние на хуманоид е възможно да се пребивава в продължение на хиляди години, докато не се създадат условия за материализация. Всички хуманоиди, по правило, са подложени на прераждане.
Пример. Ако "плеснете" комара, това не означава, че сте го унищожили. Променяте материалната структура на комара, но той също има структура в 77-ата октава, в неинерционно (нематериално) състояние и новото му материализиране може да се случи само за един ден. Съвременната наука само се догажда за това. Материализирането на човешките насекоми - скакалци, буболечки, въшки, паяци и други - използвани от човечеството, се извършваше от Системата за управление на интервентите само в случай на допълнителен контрол над честотите, които тези насекоми имат.


Неудобството на интервенционистите започна, след като решиха да използват дрехите, които останаха след инвазията и разрушаването на всеки и всичко. Първо, дрехите не могат да бъдат размножени, тъй като честотите на високите октави са унищожени (или по-скоро, намалени до 2-3%).
След това спешно трябваше да спуснат своя "резервен вариант", но имаше проблем с органите за "размножаване". И тогава беше въведен "националният обичай" - да се отреже излишното. След това беше забелязано, че при контрола не всичко може да бъде проверено. Трябваше да се гори сяра, която по-късно бе заменена със свещи. Имаше редица незначителни неудобства, които по-късно бяха преведени в религиозните култове. Но все пак комари, дървеници, бълхи и други полезни насекоми са разработени за контролиране на октавните честоти от 65, 67, 71.


Ако честотите, които бяха счетени за ненужни са бивали отстранени от Ноосферата, тогава биосензорните системи също бивали премахнати. А за да контролират новото състояние, бяха създадени нови биосензори или бяха добавени нови функции към вече съществуващите. Искам да отбележа, че понятието "паяжина", е свързано именно с понятието "паяк" и това беше една от 18-те структури на системите за управление. Под паяжината е създаден мозъкът, който може да "снеме" и обработва тази информация, която е необходима точно на системата за контрол на дадена структура.
Всички биоструктури, включително Човешката, са построени по такъв начин, че имат целия набор от октави от 16 до 128. Те са различни по предназначение и преобладаването на една или друга група октави формира основата на биоструктурата

Функционалното разделение на октавите беше:

16-32 - всички видове газове и вода (всеки има нужда от дишане и вода);
34-46 - структури за прераждане (всички структури търсят да натрупат потенциала на честотите на тези октави);
48 - разпределител;
50-52 - енергиен баланс;
56-62 - управление на органи;
64 - материални структури;
66-72 - Мозъкът;
74-86 - управление на прераждането;
96-126 - контрол;
128 - задаващ генератор на такта.


Автор:

понеделник, 12 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 11

Клъстер на държавното управление

Той в този исторически момент е от най-голям интерес, тъй като е конструкцията на управляваното организирано битие на хората. Управлението за момента се осъществява автомоторно - както външното (т.е. отвън, от системата за интервенционно управление в миналото), така и вътрешното управление, чрез организираните "инструменти за държавно насилие".
Изграждането на самата конструкция на клъстера на държавно управление по старата система за управление се основава преди всичко на:
- програмен текущ вектор на целите на бъдещите явления, действия и събития, съответстващи на времето на събитийния хронопроцес;
- заложените цели на всеки етап от изпълнителските действия на хората по въплъщението на две стратегически програми (Развитие на генотипа на мозъка и развитие на енергийната биогенеза на плътната клетка);
- стриктно изразена структура за налагане на вменената йерархия на управлението на социалното развитие, наложена от страна на системата за управление, по отношение на степента на относителната "управляемост и значимост" на всички индивиди, отчитайки специфичния израз на генотипа на мозъка на всеки от тях като общ (държавен) модел на изпълнителните действия на хората, представено им илюзорно като общество за "съжителство" в него с цел удовлетворение на възникващите социални, духовни и други ежедневни нужди и други по-малко значими.
Управлението на всяка сфера на съществуване, като отделно изразени елементи от по-нисък ред в общата конструкция на битието на хората, също се изразява в напълно специфични тематично функционални клъстери.
Връщайки се към разглеждането на планетарния клъстер, подчертавам, че хармоничното съществуване на целия спектър от вменени октави на енергията на всеки етап от цивилизационното развитие на Планетата трябва стриктно да съответства на такта на времето в собствения и общия събитиен хронопроцес на системните клъстери от по-висок клас. По време на интервентската намеса Ебровската система промени такта на времето и вмени своя еталон на такта на трептене на заряда по краищата на енергийните решетки, равен на референтната стойност = 1,0007 секунди, по отношение на която бе вменен и времевият модел 60х60х24 към всички релевантни времеви препратки, включително въртенето на Земята около нейната ос. Този еталонен такт на трептения, както и вмененото време, беше осигурен и зададен от трептенията на зарядите по краищата на енергийната решетка Cs 137 (латински цезий).
А сега основното нещо, което може да бъде казано ДНЕС:

На 2012.12.24, в 01.15 ч. контролът и поддръжката на такта на трептене (1.0007 сек.) от старата система за управление е изключен (Комплекс Стоунхендж);
На 2012.12.25, в 01.15 ч. е включен новия контрол и поддръжка на такта на трептене (1.008 секунди), което е истинското пресъздадено време на Земята в първия етап на цивилизационното й развитие. Включването е извършено от възстановения УК Алтай.
Този процес съответства на особената взаимна позиция на обектите от целия "Парад на планетите". В този момент на всички планети от "Парада на планетите" бяха възстановени истинските им времена. Именно поради тази причина "Майския календар" завършва точно на това Вселенско събитие.
Именно поради тази причина за в бъдеще няма да има никакъв апокалипсис!Автор:

петък, 9 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 10

Клъстер на социалното развитие

Много учени, съотнасяйки своето разбиране за света само към диалектическия материализъм, представят самия процес на социално развитие като самоинициирано проявление на цивилизационно развитие на обществото, подчинено на някакви ( "измислени" от подобни на тях класици) задължителни закономерности. Те също така са уверени в самия факт на СЛУЧАЙНОТО събиране на обществото, по волята и желанието на неговите участници, като "естествена природа" и само за "задоволяване на всички нужди, предизвикани от природата" в процеса на принудително съжителство. За да оправдаят самия факт на наличие на такава принудена "естествена природа", прикриващ истинските причини за вмененото насилие и пълното обществено ощетяване на преобладаващото мнозинство от незначително малцинство - бяха представени редица "неразрушими теории", които бяха позиционирани от тяхна страна като "перфектни" и с определеност във времето като "за всички бъдещи векове", т.е. - за вечни векове. Вярно е, че всички измислици на такива "политически мъдреци" се сринаха за една нощ. Те вече не могат да произвеждат други теории и дори не могат да формулират бъдещето. Загуба на прозорливост в неопределеното "светло бъдеще" или затъмнение на "ума и очите"? Управлението на такъв сложен програмен процес се осъществява с помощта на формиран клъстер на социалното развитие. Но трябва да заявим изрично, че този клъстър не трябва да се бърка с държавния апарат и всичките му инструменти на насилие, както сегашните и предишните учени са го обединили в едно понятие. Какво представлява той, какви са неговите основни функции?
В крайна сметка, Клъстерът на социалното развитие, за разлика от изявленията на социалните учени от миналото, е КОЛЕКТИВНА структура на системно управление отвън - от управляващите комплекси и техните сървъри. Неговата основна цел е формирането на текущото състояние на общественото съзнание и постоянно наблюдение на нивото на неговото състояние, чрез отчитане на енергийно-информационното излъчване за формиране на конкретни бъдещи изпълнителски действия на хората и подготовка на събития от програмен характер с тяхното участие.
Клъстерът на социалното развитие "формира и обуславя" целия набор от изпълнителски състояния сред основната част от обществото от хора чрез общественото им съзнание и е двигател на "съзнателните" мисли на обществото за последващото му управление от страна на Клъстера на държавното управление. Очевидно това не е едно и също нещо. Освен това, техните функции са напълно различни, но взаимно хармонични със своето управляващо въплъщение.


Автор:

четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 9

Планетарен клъстер

Това е строго проверена моделна конструкция на отделна взета планета, представена от комплекс от енергийни мрежи от целия енергиен обхват в техните материални и нематериални относително стабилни състояния. Такава конструкция се формира, за да придаде хармонично управляемо битие, за да осигури необходимата програмна взаимозависимост при въплъщение на текущия етап на цивилизационно развитие. Моделната клъстерна конструкция трябва да има Системен комплекс на автономно управление, който да е в състояние:
да осигури изпълнението на функционалното овластяване на дадена планета на всеки етап от развитието на нейната цивилизация;
да организира, управлява и контролира хармоничното съществуване на целия диапазон от вменените й енергийни октави на всеки етап, ориентирайки целия процес на своето развитие в рамките на вложения Вектор на целите, явленията, действията и събитията, и също стриктно съответствайки на такта на времето в собствения и общия събитиен хронопроцес на системни клъстери от по-висок порядък.
Планетарните клъстери, притежаващи условия за живот, допълнително разполагат със системи за управление на най-сложния процес на комплексни условия на живот, стриктно контролирайки и гарантирайки хармонията на съществуването на всяко вменено разнообразие от живи индивиди и различни форми на материално и нематериално съществувание. В този случай всяко състояние на хегемоничен паразитизъм на едни над други или количествено непрограмирано (неконтролирано) преобладаване, превишаващо нивото на взаимна достатъчност на програмата, се коригира чрез системите за контрол и ликвидация до нивото на необходимата достатъчност.
Планетарните клъстери, допълнително притежаващи опции за развитие на цивилизациите с Разумна ориентация, имат в своята система за управление:
управленски комплекси, обекти, системи за предаване и комуникация на енергийната информация, които като цяло осигуряват формирането и запазването в стабилно състояние на енергията на управление - Разума. Разумът, като най-висше конструктивно състояние на специфични енергии на управление, придобива формата на много конкретна "енергийна субстанция", която от своя страна има свойството да се развива до тези контролирани граници, които предварително са били включени в програмата на тази планета.
След постигането на пълна хармония на всички енергийни състояния в рамките на вменените октави и придобиване на нивото на развитие на Разума, което е достигнало определените граници, запазвайки субстанцията на Разума в стабилно състояние, Планетата се превежда в следващия етап от развитието на своята цивилизационна програма. В същото време се налагат нови граници от по-високо ниво относно границите на октавите на енергията в нематериално и материално състояние.


Автор:

понеделник, 5 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 8

Цивилизационен клъстер

Това е група от цивилизации, която има единно програмно функционално назначение за периода от конкретен етап на управляемото цивилизационно развитие. За разлика от другите клъстерни системи, всеки цивилизационен клъстер е представен от модел на определен брой звезди (планети), обединени от единна система за управление на програмираното цивилизационно развитие, като учебна структура. Обединяването на всички компоненти (планети) се дължи само на образуването на комуникационните тръби (контрол и мониторинг), чрез които се осъществява процесът на управление на постепенното цивилизационно развитие като такова. Всъщност, това е въплъщение на част от процеса на много специфична програма за хармонично управление, насочена към ориентиране на цивилизационното развитие в глобален мащаб. Ако търсим опростен начин за изразяване на сходство на клъстера на поетапното цивилизационно развитие, приемливо за дискусия в светска среда, това сходство може да бъде сравнено по огледален начин със степента на образование на хората, а именно: предучилищното образование, средното, висшето образование. Всеки отделен етап от развитието на цивилизацията е много специфичен етап от времето, включващ набор от строго идентифицирани (според програмата на предназначените, т.е. функционално заредени) планети във временен системен клъстер за преминаването от тях (определените планети) на своето необходимо цивилизационно развитие.
Определящият индикатор за постигането на резултатите от такова цивилизационно развитие на всеки етап е постигането на ХАРМОНИЯ В БИТИЕТО на енергиите в техните материални (инерциални) и нематериални (неинерциални) състояния в целия спектър от октави на енергийния модел на планетата (групата планети), вменени им за този СПЕЦИФИЧЕН период. За планетите с Разумна ориентация, безусловният индекс на съвършенство е допълнително постигането на необходимото (зададено) ниво на развитие на Разума на планетата за този етап на развитие. Не е излишно да си припомним, че за Земята развитието на Разума на човечеството (а не на човешкото общество) е част от развиващия се Разум на планетата.
Приложено към моделния комплекс на Земята, началната фаза на първия етап на цивилизационното развитие е придобиването на собствено съвършенство под настойничеството на цивилизационния клъстер на групата цивилизации "Орион" (фазата на предучилищното образование), която включва 384 цивилизации. Следващата фаза на първия етап на цивилизационното развитие на Земята трябва да бъде преход под попечителството на цивилизационния клъстер на цивилизационната група "Сириус", в която трябва да се обединяват 784 цивилизации (в момента са 783, това се дължи на отсъствието на един "ученик" - Земята). Но в събитийния момент на преходно състояние от настойничеството от групата цивилизации "Орион" към групата цивилизации "Сириус" (като най-нестабилен и слабо защитен преходен момент за контролиране отвън на Земята), стана интервенцията от страна на ОТМИРАЩИЯ цивилизационен клъстер на Ебровската система, която няма перспективи за развитие.


От този момент (преди почти 18000 години) процесът на цивилизационно развитие на самата Земя ЗАГУБИ целевата и управленската си независимост.
Това е повърхностно обяснение на въпроса защо и при какви обстоятелства се е случило интервентното залавяне на Земята и как това може да се случи изобщо.
В момента, т.е. след промяната на системната власт (2011.04.24) и пълното унищожаване на всички вменени програмни процеси на интервенционно управление от външния клъстер на системата за управление на Ебра, на Земята се извършват сложни трансформации на системата. Тези трансформации са стриктно ориентирани и са свързани с премахването на последствията от интервентската намеса и привеждането на всички управленски състояния, както и конструкциите на контролираното битие на енергиите до нивото, което нашата планета притежаваше по времето на излизане от настойничеството на групата цивилизации "Орион".
Веднага след като бъде завършена реконструкцията на бившите енергийни състояния (в тяхната инерционна и неинерционна конструктивна форма), ще бъдат възстановени истинските Комплекси за управление на Земята и ще бъде завършена реконструкцията на предишното ниво на управление на цялото битие от енергии - Земята ще премине към втората фаза на първия етап от своето цивилизационно развитие, т.е. ще отидат под настойничеството на групата цивилизации "Сириус". По това време всички предишни условия на обитаване на планетата трябва да бъдат пресъздадени, състоянието на контролируемост на променената среда ще бъде възстановено (реставрирано), самият човек ще е пресъздаден с ново ниво на по-високи октави, а също ще бъде приведена в хармония с общите промени, които се случват самата Структура на организираното битие - ЧОВЕЧЕСТВОТО, както и много други кардинални промени, включително във флора, фауна, вода и др. Ето как ще бъде пресъздаден истинският клъстър на комплексното състояние на управление на цивилизационното развитие на Земята, която тя притежаваше при напускане на попечителството от групата цивилизации "Орион". И едва тогава ще бъде възможен реален преход към друго ниво на последващото развитие на цивилизацията на нашата планета.


Автор:

петък, 2 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 7

Звезден клъстер (звезден куп)

Това е група от звезди, от една страна, свързани с тръби (гравитационни, информационни и други), представляващи конкретна моделна структура на контролирано битие на енергиите в строго определения им диапазон от октави на енергиите. От друга страна, такава група се явява единен, контролиран от програмата процес на своето цивилизационно развитие, в който на всеки комплексен елемент (определена звезда или група от тях) са ВМЕНЕНИ определени функции, които взаимно се допълват или осигуряват хармоничното съществуване на целия клъстер. Той олицетворява зададено и контролирано цивилизационно развитие или друга програмна цел и приложение в клъстерни системи от по-висок клас.

Галактически клъстер

Това е автономна суперструктура, представляваща определена зададена моделна конструкция от няколко галактики. Като суперклъстър, той притежава единно програмно функционално разпределение, единна система за управление, контрол и поддържане на сложното цивилизационно развитие на всяка цялостна галактика, система на формиране и хармонично разпределение в цялата граница на вменените им октави на енергиите в техните материални и нематериални състояния. Галактическият клъстер, като конструкция има многопластова сложна структура на комуникационните тръби между всички галактики и звездни клъстери в рамките на всяка галактика.