вторник, 31 юли 2012 г.

Аркадий Стругацки : Те са дошли ! Те са вече тук !

Едно интересно интервю с Аркадий Стругацки от 1982 г.

   Оставам с впечатлението , че той знае повече, отколкото изказва пред камерата . Въпреки това остават неща , които дават насоки за това, което е "между редовете" .

   - Гигантският религиозен фанатизъм, който би съпровождал официалната поява на извънземна цивилизация тук

   - Такава поява ще доведе и до тотално преобръщане на представите за ценностна система - както в морален , така и в научен смисъл ( цитирам : " Ще бъдат дадени отговори не само на всички зададени въпроси , но и на въпроси , които още дори не са били замислени" )

   - "яхвайте си чинията и си отивайте" е достатъчно показателно за отношението на писателя към едни нашественици , за което вече има достатъчно оповестени данни


   В "Трудно е да бъдеш бог" има един много открояващ се момент, разкриващ мнението на Стругацки за намесата на извънземни цивилизации - това е разговорът между Румата и Будах . Тук ще припомня неговия финал :

"Будах неловко се засмя.

— Да, виждам, че не е толкова просто — каза той. — Аз като че ли не бях мислил по-рано за такива неща… Струва ми се, ние с вас разгледахме всичко. Впрочем — той се наведе напред — има още една възможност. Направи така, че хората най-много да обичат труда и знанието. Трудът и знанието да станат единствен смисъл на техния живот!

Да, ние също имахме намерение да опитаме това — помисли си Румата. Масовата хипноиндукция, позитивната реморализация. Хипноизлъчители на три екваториални спътника…

— Бих могъл да направя и това — каза той. — Но струва ли си да се лишава човечеството от неговата история? Струва ли си да се подменя едно човечество с друго? Няма ли това да бъде същото, както да се изтрие това човечество от лицето на земята и на негово място да се създаде ново?

Сбърчил чело, Будах мълчеше и обмисляше. Румата чакаше. Навън отново жално заскърцаха колите. Будах тихо продума:

— Тогава, господи, заличи ни от лицето на Земята и ни създай отново по-съвършени… или още по-добре остави ни и ни позволи да вървим по своя път.

— Сърцето ми е изпълнено с жал — бавно каза Румата. — Не мога да направя това.

И тогава той видя очите на Кира. Кира го гледаше с ужас и надежда."


    Сигурно за някои ще е странно , че при изобилието от информация сега по тези въпроси обръщам внимание на едно интервю отпреди 30 години . Но то има своето място в цялостната конфигурация, съхранявайки знания , официално отречени в една епоха на затъмнение . Нека не забравяме личностите , които с помощта на фантастиката успяха да ни предадат своите послания , които да бъдат разкодирани в новите условия . 


четвъртък, 19 юли 2012 г.

Медиите в услуга на системата за контрол

  Медиите или повечето от тях са пропагандната машина на сегашната система. Никъде водещите вестници, списания, радио и тв програми , както и сайтове не поставят под съмнение манията да поддържат шаблоните на системата, свързани с консумация и евтини удоволствия, с изключение на много редки случаи. Единствените въпроси, които те задават са как да се стимулират най-добре и двете. Те никога не питат защо тези неща са толкова желани и най-вече какви са отраженията от тях в живота на всеки. Оцеляването на медиите зависи от Системата и те й предлагат цялата си подкрепа. Те също са под контрола на илюминатите.    Медиите са позволили да бъдат превърнати в средство за продажба на експлоататорската култура  по света. В своето необработено състояние те са като познанието. Не са нито отрицателни , нито положителни. Дали ще са едното или другото, зависи от това как ще се ползват. Някои личности в медиите вече вършат забележителна работа, като разобличават експлоатацията и лицемерието и подчертават несправедливостите, с които трябва да се справим - но те са отчайващо малко на брой.
   Моето впечатление е, че журналистите са едни от най-програмираните хора на планетата. Не всички, но повечето. Страх ме е да си помисля за кармата, която трупат ежедневно, докато вършат делото да изопачават, лъжат и разрушават животи. Онова, което причиняват на другите, ще трябва да изпитат на гърба си по време на еволюционното пътуване, ако действията им са мотивирани от отрицателни намерения. Както и политиците, аз ги съжалявам.Те не знаят реално какво правят. Откъснати са от своя Висш Аз и са заключени в медийната структура, която ги командва да програмират останалите с техните тривиалности, безсмислици, неистини, ограничен светоглед и пропаганда на илюминатите. Когато напуснат ограниченията на физическото тяло, ще бъдат ужасени от това, че са позволили системата да ги контролира. Повечето журналисти са страхливи марионетки с негативни мисловни модели, но те не трябва да са такива. Те не са лоши по душа. Просто са объркани и имат шанса да се променят. За щастие процесът на пробуждане е на разположение на всеки. Проблемът на журналистите е да минат незабелязано покрай редакторите и собствениците на вестници, които блокират информацията, защото не искат да я чуват или да позволят на други да я чуят. Наред с икономиката и политиката сме свидетели на централизация на медийната власт в ръцете на илюминатите. Те контролират световните новинарски агенции, които подават информация на медиите по цялата планета.
   Медиите на илюминатите обслужват техните банкери. Не се съмнявам също, че разузнавателните служби като ЦРУ разполагат с технология за използването на тв предавания, за да изпращат подсъзнателни съобщения на нашия несъзнателен разум, без ние или засегнатата тв станция да го осъзнават. 
   Питам журналистите или онези, които не могат да видят, че са използвани като маши : ще продължавате ли смирено да служите на своите господари или ще въстанете ? Ако само раберете какво има наум Новият световен ред за вас и вашите медии, щяхте да преглътнете много голяма хапка !
   Междувременно трябва да осигурим алтернативни източници на информация и да спрем с купуването на вестници. Алтернативите се появяват в списанията и вестниците, които се борят за живот по целия свят. Освен това ние имаме достъп и до интернет, където също можем да излагаме и търсим информация. Друго добро средство за общуване в медиите, каквито са днес е радиото. Вестниците изопачават отразените неща, а телевизията търси често новини, които са толкова кратки, че е невъзможно да се осъществи ефективно или задълбочено общуване. Пробуждането води до интерес към теми като прераждане, алтернативно лечение, НЛО, извънземен разум и други сродни проблеми. Медиите няма дамогат да устояват на този интерес безкрайно,защото ще искат да го използват за увеличаване на продажбите и броя на зрителите. Това само още повече ще стимулира интереса и ще спомогне за пробуждането на повече хора, което пък ще ускори смъртта на системата, от която зависят сегашните медии. В общностите на бъдещето предаването на информация ще бъде много по-разнообразно както по съдържание, така и по предоставяне на гледни точки . 

петък, 6 юли 2012 г.

Хората са подложени на въздействие от астрални същности

   Дойде времето, когато даже някои мастити учени започват сериозно да се интересуват от Ефирния свят, неговите астрални обитатели и как те взаимодействат със земното човечество.

   Както съобщава списанието "SA Scientific Journal", група учени от универститета в Кейптаун направила сензационно откритие. Било получено потвърждение , че нашето съзнание се управлява от астрални същности ! Значението на това откритие е толкова значимо, че всички изследвания, свързани с изучаването на това въздействие били не само засекретени, но е имало опити да се изземат всички появили се по-рано публикации с информация за тези изследвания !

   На широката oбщественост отдавна е известен метода на съпрузите Кирлиан, с помощта на който за пръв път са получени снимки на полета, обгръщащи биологични обекти. Изследователите, занимаващи се с изучаване на паранормални явления асоциират тези полета с аурата на обектите.

   Научният колектив от Университета в Кейптаун, съставен от известни учени с голям опит в изследване на паранормални явления, в това число и методи за фиксиране на аурата, възглавяван от докторът по философия Нгунга Тобаго, направил преврат в осъзнаване значимостта на тези полета в живота на човека.

   Разработените от учените методи на изследване и изобретения от тях прибор ( с патент от САЩ , № US 5,253,984 B1), позволяват не само регистрация на динамиката на аурата на биологичните обекти, но и на основание проведените опити да се направи откритие , което едва ли ще остане незабелязано от широката световна общественост.

   Изследванията все още продължават, но повечето от тях са засекретени във връзка с това, че позволяват да се направят сензационни изводи при оценка на поведенческите особености на хората.

   Все пак някои резултати от изследването на тези учени станали достъпни, понеже било невъзможно да се покрият.

   Работата е там, че при изпробването на методите и прибора от първите етапи на изследване били задействани много хора, от които било невъзможно да се скрие информацията за резултатите от опитите.

   Получените резултати свидетелстват за това, че има непосредствена връзка между т. нар. астрални същности и човека. 

   По-детайлни изследвания по динамиката на тези обекти и взаимодействията им позволили да се изяснят определени закономерности за поведението им и връзката им с хората. Учените твърдят, че им се е удало да фиксират етапите на “проникване” на астралните същности в аурата на човек. От резултатите следва, че на първите етапи от “проникването” астралната същност синхронизира вътрешните си ритми с ритмите на “жертвата” и по този начин получава или не получава достъп до аурата на “жертвата”. В случай на проникване в “жертвата” има пренастройка на нейните вътрешни ритми под въздействие на астралната същност.

   Част от информацията, получена на ранни етапи от изследванията позволява да се направят определени изводи.

   Оказва се, астралните същности когат да се разделят на два ясно изразени вида . Учените условно ги обозначават като “тъмни” и “чисти”.

   Самите названия говорят много за характеризираните обекти. Те се различават помежду си по интезитета светлина, спектралния състав на светлината и динамичните му характеристики.

   Въздействието на тези същности върху хората се оказва също така различно.   “Тъмните” същности ( низшите духове ),например проявяват постоянна активност в “опитите за проникване” в аурата на човека

   “Чистите” същности (ангели) като правило не проявяват такава активност.


   Получените корелации между активността на “тъмните” същности и психофизиологичното състояние на хората също така показва тяхната различна степен на въздействие от тази на “чистите” същности. По правило, такова въздействие предизвиква с нищо необоснована агресия на хората , напълно неадекватна на ситуациите. Доколкото сегашните по-млади поколения земляни стават все по-агресивни, то може да се предположи, че те стават своеобразно “общежитие” за “тъмните” същности.

   На основание проведените опити станало съвършено очевидно, че много хора се намират под постоянно непосредствено въздействие на тези низши същности !

   Част от информацията , получена в хода на опитите свидетелства и за това, че се наблюдава прецизна зависимост между устойчивото психофизично състояние на човека и “чистотата” на неговата аура, а също и нейната изложеност за “прониквания”. Устойчивостта на психофизиологичното състояние се определяла по ред медицински и психологични тестове , както и по реакциите на изпитваните в определени специално създадени ситуации.

   За потвърждение или опровержение на тези изводи били проведени статистически изследвания върху големи групи хора. В тези изследвания взели участие различни категории хора – от затворници до група политици или бизнесмени, събрали се за обсъждане на делови въпроси.

   Въпросите, задавани на изследваните групи хора били специално подготвени от група психолози за получаване на адекватни поведенчески реакции.

   По резултатите от тези изследвания бил направен извод : практически всички политици и бизнесмени, изследвани на тяхна среща на върха в Йоханесбург през 2002 г. били “ЗАРАЗЕНИ’ !

   Резултатите потресли учените ! Оказало се, че най-голямо количество “тъмни” същности ( низши духове ) с частично или пълно проникване в аурата било фиксирано в групата на политиците и бизнесмените ! Количеството “заразени” сред тях било неколкократно по-голямо от “заразените” сред затворниците !

   Освен това били направени изследвания с предмет “заразяване” от низши астрални същности на много политици от най-висок ранг из цял свят. Резултатите били отчайващи.

   Taka статистическите изследвания потвърдили изводите на учените относно това, че много хора, особено политиците и бизнесмените се намират под постоянното въздействие на “тъмните” астрали ( низши духове ), които контролират тяхното съзнание и поведение ! Поради това, действията на политиците често се оказват неадекватни на политическите и икономическите ситуации по света. Това обстоятелство е добре да се отчита при преизбиране на сегашни “опитни” политици от висок ранг.

По материали от Интернет