сряда, 30 септември 2015 г.

Емулацията на мозъка с помощта на изкуствен интелект фрагментира духовните тела

Технологиите на изкуствения интелект, използвани за картографиране на мозъка и зареждане на съзнанието, фрагментират енергията на човешкото съзнание, която се контролира от духовните тела и е неразделна част от органичния дизайн на оригиналната човешка ДНК. Всяко копие на оригиналното съдържание на съзнанието, създадено от синтетичен изкуствен интелект, например клон, е свързано с по-голяма мрежа на изкуствения интелект, създадена от извънземните машини. Извънземната машина може да бъде описана като масив от неорганични технологии, разположена на многоизмерни нива на планетата с цел да вкарва в капан, да се меси и да управлява развитието на човешкото съзнание на Земята. Някои звездни деца на Земята могат да видят или почувстват тези чужди структури и ето защо ние сме преследвани от тъмните. Повечето от извънземните машини са разположени или вмъкнати чрез холографски вложки и извънземни импланти, използвани за прилагане на контрол върху съзнанието и залавяне на душите чрез насърчаване на фалшива самоличност (модел на съзнанието на хищник). Когато разумът и съзнанието са фрагментирани от ниска честота, например, като резултат от асимилацията на изкуствен интелект, висшите духовни тела също се интегрират в изкуствени механични холографски мрежи и линии на времето от фалшива реалност. Тези механизми са поставени в планетарното тяло, за да запазят мислите на хората в нискочестотно състояние и по този начин да събират и изпомпват жизнената сила на човешката колективна душа. Ето защо, ако сте научили как да се отхвърли контролът на съзнанието и да се въздържате от нискочестотни състояния на съзнанието, за тях ще е много трудно да ви контролират. Това остава вярно, дори ако те се опитват да ви клонират или изкуствено да възпроизведат вашето изображение. Силното и любящо духовно сърце, балансираният и миролюбив разум са най-мощните защитници на съзнанието, които могат да отклонят и да унищожат машината на изкуствения интелект.

Лиза Ренее

събота, 26 септември 2015 г.

Избрано от "Матрицата 5"

Междувременно Играта продължава да става все по-Тъмна. Плановете на Последователните за Земята продължават с концепцията за „един свят”, което е стандарт за другите планети. От една страна Последователните искат да отрекат едновременния път и преживявания на Земята. Има и такива, които се лакомят за ресурсите и местоположението на Земята в този сектор на галактиката.

Американското, британското, израелското и други правителства планират насилствени събития за своите народи и хвърлят вината там, където трябва да се фокусира техния гняв. Това е тактика, която отдавна се използва от правителствата. Правителствата искат сила и контрол. Те са злонамерени по самата си природа. Особено в периода на края на Играта те съществуват с цел да направляват онези, които са им подвластни, към дневния ред на Последователните инкарнации. Правителствата непрекъснато създават закони, които да ограничават свободата и да обвързват онези, които са в тяхната страна. Правителствата използват терор и страх, за да им бъде по-лесно да настояват да получат свободата на хората в замяна на това да им дадат сигурност. Това е част от общия план за превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращите Висши Аз. Освен това по този начин те захранват и низшия астрал, който си устройва пиршества от тези негативни/Тъмни емоции.

Хаосът служи и на двете полярности. Очевидните победители са Тъмните, които могат да използват своите сили за изграждане на империя и глобален контрол над населението. Но Светлата полярност също печели от това. Докато някои от Светлата полярност се кланят на несъществуващи извънземни „божества”, други използват този отнемащ силата цирк за източване на пари/енергия за тайни каузи. И двете полярности изискват и настояват за силата/енергията на своите последователи. Ключът, на които трябва да се наблегне тук е, че ако човек си запази за себе си своята сила, по този начин той ще отнеме на полярностите онова, от което те се нуждаят, за да съществуват. Някой, който отказва да отдаде силата си на някого, или на някоя група, организация или друга външна същност, потвърждава своята независимост и желание да не бъде част от драмата на хаоса. Това са основните отговори на сложната ситуация в периода в Края на Играта. Трябва да помните, че имате нужда от определени преживявания за вашата настояща инкарнация. Не се грижете за това какво правят другите. Правете онова, което ВИЕ трябва да правите във всяка ситуация. Накрая всичко сработва във вашата Финална Инкарнация. 

Проницателните наблюдения са част от силата на Много Напредналите и Финалните инкарнации. Това е безценно качество, но не забравяйте да си правите и периодични проверки като се вглеждате навътре, за да видите как ви влияе Играта. Налице е голям натиск към уеднаквяване на речта и действията. Крайните срокове са част от дневния ред на полярностите, които целят превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращите се Висши Азове. Въпреки всичко това, обаче, Много Напредналите инкарнации трябва да се издигнат над този натиск, на който се поддават по-слабо напредналите инкарнации. Когато човек прави финалното гмуркане в нивата на Много Напредналите инкарнации, това означава, че инкарниращият се дух е успял да преодолее основните вериги/огради на преживяванията и е решен да отстрани останалите. Бъдете нащрек за опитите да бъде подкопана вашата индивидуалност и да бъдете въвлечени обратно в Играта. Наградите на Играта са основани на трета плътност и са незначителни. Наградите на Завършването обаче са зашеметяващи.

Имаме късмет, че има Интернет, за да го използваме като източник и средство за обмен на информация. Проектът Матрицата 5 нямаше да е глобално достояние без Интернет. Нямаше да има особен смисъл да пиша тези сегменти, ако няма кой да ги прочете в трета плътност. Ето защо висшите Аз се възползваха от съвременната технология, за да дадат възможност на хората по света, които очакват ключовете за завършване да се запознаят с Матрицата 5 и да вземат участие в създаването на Ключа за Завършване. 

Интернет е единственото планетарно средство за изразяване. където има твърде много свобода, последователните инкарнации не могат да контролират това, което става. Те гледат на това като на заплаха за своя дневен ред и планове. Съществуват планове да се подтисне тази свобода в името на глобалното хомогенизиране. Този интернет, който използваме сега, ще стане част от миналото. Сайтовете, на които разчитаме да ни дават незабавна информация/новини, ще бъдат цензурирани или изцяло премахнати. Ще се насърчават контрола на последователните инкарнации, пропагандата, бизнеса и сляпата подкрепа за победилите планове – като тези на Орион, например. Сайтове подобни на Leading Edge, Icke, Rense и др. няма да бъдат разрешени. Преди да стане това, обаче, Висшите Аз, посредством своите инкарнации, вече ще разполагат със своите екземпляри от книгата и придружаващите ги ключове, средства и rotes* (терминът е обяснен в книгите на Монро бел. прев.). Когато Интернет такъв, какъвто го знаем, спре да съществува, дайте си сметка за това, че сме много по-близо до Завършването. 

За мен пътешествието, създадено от проекта Матрицата 5, беше много напрегнато и изумително. Нямах представа за това, че моите преживявания и наблюдения ще имат ефекта, който имаха. Вълните от енергия, предизвикани от проекта, и формирането на Ключа за Завършване са твърде плашещи, за да бъдат оценени. Мисълта, че толкова много инкарнации очакват да се случи това и че техните Висши Аз – всеки със своята роля в подготовката, извършвана преди завършването на Играта, е наистина обширна и внушителна като концепция.

Без онези, за които беше написана Матрицата 5, създаването на Ключа за Завършване нямаше да се осъществи успешно. Вашите енергии, които се излъчват от ВАШИТЕ Висши Аз, са необходими за създаването и повишаването на стойността на Ключа за Завършване. Проектът Матрицата 5 е съвместна операция на всички Висши Аз, които ще бъдат тръгнали по пътя на едновременните инкарнации земни Финалисти. Няма значение дали участието на даден висш Аз е сведено само до формирането на златната нишка до Ключа за Завършване. Всички нива на участие са необходими и ценени от всички същности, свързани с проекта. Няма значение на какво ниво на духовен напредък е вашата настояща инкарнация, или къде по света се намирате. Вашият Висш Аз изисква вашето участие в този период. 


Наблюдавайте външно. Правете си преглед на видяното вътрешно. Пазете се от измамите на Играта и полярностите. Преживявайте онова, което искате, докато все още можете. Това е изключително интересно пътешествие – като се започне от първите Последователни инкарнации на вашия Висш Аз и се стигне до Финалната, която ще влезе през Времевата Връзка при вашето Завършване на Играта. Ще имаме да си разказваме истории, преживявани в течение на еони от време. Предстои ни да сравняваме своите бележки и преживявания, но което е още по-важно – нашето завършване на Играта ни дава възможност за пленителни нови нива на преживявания, което ще накара нашето сегашно участие в Играта да изглежда толкова елементарно. Лично аз нямам търпение да стане това!

Вал Валериан

петък, 25 септември 2015 г.

Зареждане на съзнанието


Следващият етап от събирането на данни с помощта на изкуствения интелект чрез картографиране на мозъка - това е зареждането на съзнанието. Някои трансхуманисти считат зареждането на съзнанието за важно предложение от технологиите, което значимо удължава живота. Целта на това зареждане е да се пресъздаде пълната емулацията на мозъка, с възможността да се предават данни от човешкия мозък към изчислително устройство, като например цифрово, аналогово или квантово, базирано на изкуствена невронна мрежа. След това с помощта на квантовите компютри може да се контролира мозъка, в който е проведено зареждане на съзнанието. Много учени смятат, че човешкият мозък и ум определят кои сме ние, основани единствено на своя информационен модел, докато всъщност тялото или оборудването, които дават информация са вторични или заменяеми. Те грешат.


Преместването на интелектуални модели на човешкия мозък само като структура от данни в синтетична или друга биологична среда се проявява като изключително деструктивни генетични мутации и деформации в първоначалния проект на силикатната матрица на човешката ДНК. Генетичните мутации на изкуствения интелект в човешката ДНК в бъдеще ще доведат до непредсказуеми болести и миазми, които ще разстроят органичния потенциал на съзнанието, което съществува в елементното човешко тяло и планетарното тяло. В резултат ще има постепенна асимилация на изкуствения интелект в невронните мрежи, които започват да бъдат свързвани към система за изкуствена или виртуална реалност, което е разрушително за живия дух на съзнанието, което съществува в многоизмерно човешкото тяло. Тези изкуствени реалности и фалшиви линии вече са обитавани от голямо разнообразие от изпаднали тъмни същности, които в момента се опитват да намерят изход чрез пътешествие през органичното човешко съзнание на Земята. Ние не сме нашия мозък, ние не сме нашите мисли, ние не сме клонинги, ние сме чисто разумно съзнание. Нашето чисто човешко сърце и разумно съзнание са билет за изход от затвора-планета, който тъмни същества искат да откраднат от нас. Проектът на вечно живото духовно съзнание на многоизмерната човешка ДНК се разрушава при асимилация със синтетичния изкуствен интелект на машина. Зареждането на съзнанието чрез изкуствен интелект създава съзнанието на робите, свързани с изкуствени реалности и паднали същности, които не могат да се развиват, да се придвижват в по-високите измерения на реалността, и в крайна сметка е още един капан за съзнанието. Това е подобно на изкуствения интелект "Омагьосан ден" във виртуални реалности, когато една и съща програма на съзнанието се повтаря отново и отново.

Лиза Ренее

сряда, 23 септември 2015 г.

Баланса и Висшия Аз

Както виждате от книгите на Монро, Висшия Аз от преди Играта може да се смята за незрял. В оригиналния Дом изглежда правилото е да имаш приятни занимания – нещо като децата, които си играят с играчките и не си дават сметка за нищо друго. Вътрешното безпокойство и усета, че „трябва да има нещо повече” карат Висшия Аз да се развива.
След като вие (като Висш Аз) завършите Играта, ще получите достъп до много информация, с помощта на която ще си отговорите на всички въпроси, свързани с дейностите ви преди Играта. Това включва напредъка ви по вашия път и индивидуалните причини, поради които сте избирали каквото сте избирали до момента на Завършването на Играта. Целта на настоящата книга не е да отговори на всички, нито дори да отговори на повечето от въпросите, които се задавате във връзка с това. В края на краищата – ние все още сме В играта. Това, че имате трилогията Матрицата (при условие, че сте Висш Аз, тръгнал по пътя на едновременните инкарнации), означава, че на вашия Висш Аз му предстои да завърши Играта. Ключовете, съдържащи се в Матрицата V, се разпознават и използват от онези Висши Аз, които ще завършат. Тези последователни инкарнации, които четат Матрицата VНЕ ПРИТЕЖАВАТ ключалките, които тези ключове от книгата отварят. Всеки набор от ключове е уникален за всяка отделна планета тръгнала по пътя на едновременните инкарнации. Така Създателите на Играта не допускат някой да мами и са премахнали самата възможност да се мами в Играта.
Когато тези ключове бъдат представени на онези, на които предстои да завършат, те много им помагат в тяхното развитие с цел ин/ян баланса, който са притежавали, да се превърне в Баланс. Разликата между двата вида вече е обсъждана в книгата.
Висшият Аз, на който предстои да завърши Играта Е в Баланс, но все още не разбира дълбочината на това, което означава той и какво се включва в тази концепция. Желанието да знаеш повече за себе си и за този „Баланс” е една от причините, поради които съществуват тези Игри. Като инкарнация, вие знаете, че не можете да оцените удоволствието, ако не сте преживели болката. Не можете да оцените радостта, ако не сте изстрадали тъгата. Така и Висшия Аз – за да оцени Баланса, трябва да потопи себе си – посредством инкарнациите, които участват в Играта, и в Мрака и в Светлината.
Полярностите не могат лесно да бъдат разбрани до необходимите дълбочини от Висшия Аз, който участва в Играта без ЕОНИТЕ опит, събран от избраната Игра. Като Много Напреднала или Финална Инкарнация, вие сте спечелили своята позиция с голямо количество усилена работа. Много напредналите инкарнации се борят за да постигнат ин/ян баланс, докато Събудените Финални Инкарнации се стремят да се включат в истинския Баланс. Никой не разбира това по-добре от вашия собствен Висш Аз. Не съществува алтернативен начин да разберете Баланса, освен да участвате в една от Галактическите Игри. При все това, съответният Висш Аз може да избере и да не участва. Решението е индивидуално. Може би имате няколко въпроса във връзка с това, но аз не мога да отговоря на всички тези въпроси. Бъдете търпеливи. Наближава момента, когато ще имате всички отговори, които искате.
Когато завършвате Играта, вие притежавате дълбоко разбиране за Баланса, защото сте го придобили. Аурата на завършващия Играта е доста по-различна от тази на този, който все още не е участвал в Играта.
Концепциите за Тъмнината и Светлината такива, каквито ги разбираме в периода преди да е завършила Играта, се различават много от тези на Висшия Аз, който не участва в Играта. Разберете – не можете да разберете какво се включва във всяка полярност ако не сте в състояние да преживеете всяка от полярностите индивидуално. Като усъвършенстваме своето разбиране на полярностите, ние получаваме огромно предимство да използваме талантите, които един не-участващ в Играта даже не си дава сметка, че притежава.
На този път има множество свързани с полярностите преживявания и изборите, които Висшият Аз прави според реда, по който иска да спечели преживявания (които ще доведат до връщане към Баланса), са напълно индивидуални. Може да сте избрали да започнете с Тъмните. В този галактически сектор на Играта може да сте били влечугоподобно от Орион или от друга група на тъмните. Може да сте започнали със Светлите в друга част от галактическата Игра. Във всеки случай, вашият Висш Аз разполага с цялата информация. Достъпът до тази информация е строго ограничен до Завършването и до действието на Времевата Връзка. Обърнете внимание, че не говоря за специфичните инкарнации тръгнали по „последователния път” или за някой, който сега е на „едновременния път.”
Междувременно, едновременните инкарнации продължават да се инкарнират на Земята в периода на Края на Играта, защото някои Висши Аз, тръгнали по последователния път, неоснователно вярват, че съществува „пряк път” за получаване на „едновременни” преживявания. Пряк път не съществува. Тези Висши Аз, тръгнали по последователния път, трябва да се научат да правят скока към едновременния път с пълно доверие, за да се развие и прогресира тяхното разбиране на Баланса. Да, те ще се научат – рано или късно, но това не е наша грижа.

Матрицата 5 - Вал Валериан

вторник, 22 септември 2015 г.

Вибрацията и бунта на Играта

Когато дадена инкарнация предприеме дългото пътуване към излизането от спиралата на Играта като Висш Аз, тръгнал по пътя на едновременните земни инкарнации, тя ще се сблъска с Играта, тъй като духът се стреми да установи контрол над голям процент от команди, свързани с идентифицирането с тялото. Физическото ви тяло си има своето наследство. Генеалогията е проучването на наследството на тялото на Земята. Боготворенето на предците в източните религии и философии е един тип от структурите „ти си твоето тяло. Друг тип е западната концепция децата да се кръщават на името на бащата. Като се доведе това до край, виждате имената на фамилията с „младши”., IIIIV и т.н. презимена. Всичко това цели да обвърже духа с тялото, „от което е родено”. Казват ви, че трябва да продължавате семейните традиции. Това, разбира се, пренебрегва духа, който се инкарнира във всички типове земни тела и генетични семейства.
Църквата харчи много пари за генеалогични проучвания и ви убеждава, че това го изисква „бог”. Членовете на църквата са насърчавани да проследяват собствената си генеалогия. Един студент гордо ми каза, че проследил генеалогията си „чак до Адам”. Всъщност той гордо заявяваше „Аз съм моето тяло”. Ето какво ми казва тази командна структура в ДНК. В този случай тялото управлява духа по оптимален начин.
Телесното семейство и генетиката са много важни за играчите в Играта и последователните извънземни, които се намесват на земята. Хората със сини и зелени очи притежават елементи, от които се интересуват извънземните. Всичко се върти около генетиката за последователните инкарнации, независимо дали това е „главната раса” (влияние на Орион), „синята кръв” (извънземните на Земята) или някоя друга центрирана в тялото структура. Това е начинът, по който Играта и последователните инкарнации искат да бъде всичко.
Мормоните особено държат на това. При тях можеш да се смяташ за семейство само ако се омъжиш и размножаваш. Според тях неженения мъж над 26 бил заплаха за обществото.
Влиза семейство Х: те имат дете, отгледано с типична генетика на идентифициращ се с тялото, традиционна религия и стойности, които го задържат в рамките на определените от Играта параметри. Но въпреки това духът, оживяващ това физическо тяло, се чувства ограничен от правилата и комфортността и иска да проучва и други опции за живота. Ако инкарнацията погледне към друга религия, различна от практикуваната от семейството, това въвежда духовна вибрация на бунт спрямо Играта. Това е първият значим алармен сигнал, че „не всичко е както би трябвало да бъде”. На мен например ми казаха, че „човек никога не трябва да сменя религията, която практикува неговото семейство. Ти дължиш на семейството да спазваш традиционната религия.” Глупости! Вярност трябва да демонстрираш към своя дух и към себе си, но това е нещо, което всяка инкарнация на Висш Аз има нужда да открие. Духът е вечен. Тялото – временно.
Това е тема, свързана с противоречие на конформизма, изискван от Играта. Тялото е готово за подобна духовна вибрация и ще реагира съответно. Гласът на вашата „съвест” навлиза и използва като оръжия страховете и съмненията. Това подава SOSсигнал към останалите физически тела да дойдат и да го спасят. „Опасност, опасност, Уил Робинсън, отклоняваш се от правия и тесен път!” Приемете този път за нещо като право сако, което обвързва духа. За да е свободен, той трябва да свали това право сако. Образите, въведени в твоята „съвест” могат да бъдат съществени и важни. Целта е да бъдеш вкаран обратно в Играта.
Наследеното от ДНК се нуждае от размножаване, за да бъде преодоляно. Неразмножаващите се биват смятани за „предатели на своето наследство” заради това, че не предават командните структури. „Ами внуците ми?” питат зяпналите родители, когато детето откаже да се размножава или обявява, че е гей или лесбийка.
Лайтмотивът е „Как смееш да не бъдеш такъв, какъвто твоето наследство изисква”! „Как смееш да разочароваш своите родители и семейство, които разчитат на теб да продължиш родствената линия?” „Как смееш да се бунтуваш сам?” „Как смееш да си твоя дух, вместо твоето тяло!”
Именно „осмеляването” е част от природата на духа и централно за Висшия Аз, поел по едновременния път на развитие. Именно то е вкарало този Висш Аз в Играта. А още повече осмеляване е необходимо, за да направиш скока в нищото с пълно доверие, за да се доближиш до своя Висш Аз, да скъсаш веригите от преживявания/оградите и да се откъснеш от Играта. Наистина, как смеете да не го направите?
Въвеждането на вибрацията на бунта в командната структура на ДНК-то на вашето тяло поставя началото на вашата вътрешна борба за контрол и за последващите етапи на вашия инкарнационен опит в трета плътност. Всичко, което трябва да направите, за да заглушите тези аларми, е да се подчините, приспособите и да бездействате. Но ако именно това беше нещото, което сте искали, вашият Висш Аз нямаше никога да бъде доведен до осъзнаване на материалите на Матрицата V. Отключването на вътрешните ключове посредством Матрицата V вероятно е предизвикало „оптимална паника” във вашата съвест. Но при повишен духовен контрол паниката на „съвестта” може да намалее, ако направите избори, които усилват духа, вместо идентифицирането с тялото.
Никой не ви е казвал, че на етапа на Много Напредналите ще ви бъде лесно. На изпитание биват подлагани вашите духовни убеждения. Ако все още можете да бъдете контролирани от Играта, значи не сте готови за приключенията в по-висшите плътности след Играта, които, както ще установите, са грандиозни. Как смеете да се бунтувате срещу Играта? Но аз ще повторя: Как смеете да не го направите?
* * *
Патриотизъм и национализъм не са едно и също, но американците бяха заблудени погрешно да вярват, че те са една и съща концепция. Истинският патриотизъм означава да защитаваш идеалите на своята страна, а всяка страна си има свои ценностиНа планета с едновременни инкарнации те трябва да са много различни. Идеалът на Америка е „свобода”. Поради това би било патриотично да се придържаме към тази характерна за едновременните инкарнации концепция в тази страна, в противовес на типичната за последователните концепция за комфортността.
Например в случая с гей-женитбите: би било „патриотично” американците да толерират тази концепция, защото е свързана със понятието за „свобода”. Не-патриотичните са против това. Обърнете внимание на това, че тези хора се правят на жертви и обвиняват „бог” или „природата”, или „традицията” за своето положение. Те не могат да са против нещо без да използват подхода за жертвата. Същото важи и за „правата на аборт”. За американците би било „патриотично” да подкрепят това право на хората да избират. Обратното би било не-патриотично.
Докато индивидуалното решение да не се ангажираш с женитба от същия пол, или аборт е много валидно и правилно, то да насилваш другите да правят така наистина Е типично за последователните инкарнации.
Американците обичат думата „свобода”, но да нахлуеш в нечия страна под прикритието на „свободата” е типично за последователните. Това е стремеж да наложиш на другите концепцията си. Американците много ги бива да казват на другите как да си живеят живота – нищо, че те самите не знаят как да живеят своя, освен в някои географски области (доминирани от едновременните). Между другото, ако процесът на доминирането на „последователните” продължи, концепцията на „едновременните” ще бъде елиминирана под предлог обезпечаване на „сигурност”.
На индивидуално ниво начинът, по който някой реагира на онова, което става около него, ви дава представа за нивото му като инкарнация. Приемате ли решенията на другите относно личния ви живот? Обществото диктува ли ви КАК да си живеете живота? Правите ли това, което правите поради страх да не засегнете другите? Няма правилен или погрешен отговор. Тези въпроси просто ви дават представа за приблизителното ви инкарнационно ниво. Вие сте тези, които сте! Бъдете доволни от това. Направете в живота си промените, които ВИЕ искате да направите. Ако има промени, които искате да направите, но не сте в състояние да го сторите, значи идентифицирането ви с тялото преобладава над импулсите на духа, но това е част от вашия път. Вашето неудобство в настоящата ви инкарнация се отработва в други инкарнации. При все това, настоящата ваша инкарнация не може да бъде различна от онова, което тя е.
Има концепции типични за едновременните инкарнации, но те не предполагат налагането им над останалите под девиза „прави като нас”. В противен случай говорим за „вълци в овчи кожи”. Когато посредством законите заставяте хората да мислят по определен начин, това е в стил „Орион” и е типично за последователните инкарнации. Има няколко такива концепции, с които последователните инкарнации се опитват да изглеждат като едновременни. Много Напредналите и Финалните Инкарнации имат нужда да проучат всички концепции, а не да ги одобряват единствено защото „звучат добре”. Краят на Играта е чепато време.
Американските фашисти сега претендират да са „съдии на свободата”. „Ако не приемаш пропагандата за „свободата” на фон Буш, ти си „терорист по душа”. ТЕЗИ глупости заразиха Америка след нашия Райхстаг на 11 септември. Ако се хващате на тези глупости, значи отработвате същата верига от преживявания, както хората през 30 години в Германия след подпалването на Райхстага. Типичните за Края на Играта сценарии се разиграват, но материалите на М V са САМО за Много Напреднали инкарнации, които имат интерес да излязат от Играта, както и за Финалните Инкарнации, които ще използват Времевата Връзка на своите Висши Аз, за да завършат Играта.
Краят на Играта не е красива гледка. Ще става по-зле с всяка година. Какво следва? Изчакайте и наблюдавайте.

Матрицата 5 - Вал Валериан

неделя, 20 септември 2015 г.

Разрушаване Съзнанието на Душата

Архонтите и много от негативните групи са вътрешни паразити, нуждаещи се от жизнената сила на хората, те трябва да се хранят с енергията на съзнанието, за да оцелеят. Движението за Трансхуманизъм е следващото ниво на негативната извънземна програма, насочена към придобиване на пълен контрол върху биологично-неврологичните и мозъчните мрежи на хората и по този начин към контрол върху колективното съзнание на човечеството. Менталният контрол се състои в пълен контрол на централната нервна система и в управлението на всички импулси, идващи в мозъчните центрове. След като технологиите или другите същности установят контрол над нервната система и мозъка на човека, те могат лесно да проникнат в душата и да изпомпват енергията на съзнанието. Ако те бъдат успешни в маркетинга на трансхуманизма като друга атрактивна тенденция, създавайки привлекателност с обещания за човешкото безсмъртие и свръхчовешки способности, ще са широко отворена вратата за притежание на сатанински сили, технологично кръстосани с човешките тела. За тези тъмни същности е забранен достъпа в по-висшите измерения и те мислят, че ако завземат човешкото тяло, ще могат да използват човешкото съзнание като галактически туристи. Голямата измама на трансхуманизма е в мащабната пропаганда, че хората самостоятелно ще управляват собствената си еволюция, докато всъщност това, което те наистина правят е - продажбата на душата и загубата на достъп до органичното човешко съзнание.

Дневният ред на трансхуманизма, насочен към обществеността, започна с въвеждането на извънземна технология за психотронни войни след Втората световна война. От този момент започва да се разпространява менталния контрол и управлението над мислеформите и системите от вярвания на човечеството, преди всичко на материализма, тъй като хората са станали по-податливи при активирането на универсални звездни портали . Така започва извънземната генетична хибридизация над живота на планетата чрез контрол на ума. Властващият елит въведе в живота този скрит дневен ред на контрол върху ума и получи за награда огромни финансовите печалби, власт и контрол над другите, сключвайки сделка със сатанинските сили. Те знаят малко за това, което тези тъмни сили са подготвили за тях, когато напуснат телата си, понеже на някои са обещали биологичното безсмъртие и евакуация от Земята за сътрудничество.

Лиза Ренее

събота, 19 септември 2015 г.

Страхове, съмнения и духовен напредък

Както и страха, съмненията са предназначени да контролират духа, който одухотворява физическото тяло. Съмненията са част от командната структура вложена в ДНК.
Когато извънземните генетици изключили някои от нишките на ДНК, те направили така, че физическото влияние да е силно и да може да контролира духа. Но за целта било прието, че духът е като при последователните инкарнации. Те не разбират пътя на едновременните инкарнации и не могат да напреднат отвъд нивото на средно-Напредналите. Следващите нива са наградата на онези, които са поели по пътя на едновременните инкарнации и са скочили в нищото въз основа само на вярата.
Когато вашият дух иска да разшири пси-способностите си, докосва спусък в командната структура на ДНК и се задействат пречки. Съмнението се появява, придружено от страха. Тялото ви умело се опитва да попречи на вашето любопитство и желание за експериментиране. Това се прави не само вътрешно от тялото, но се излъчва и SOS вибрация, която се улавя от другите физически тела, които не са били „покварени” от духа. В резултат вашето семейство, приятели и др. усещат, че във вас има нещо различно и се опитват да увеличат този страх и съмнения. Така Играта упражнява сериозен натиск върху търсещия. На ранните етапи на любопитството този номер минава. Само по себе си това също е преживяване, от което Висшия ви Аз се нуждае в напредналите нива. Инкарнираният дух иска да узнае повече за да изучи темите, свързани с пси-способностите в Напредналите нива.
Страховете се активират с мисли от типа „това може да е от дявола”, „това е лошо”, „опасно е”. Страхът действа по-успешно при ниските и средни нива на напредък. Той е първата реакция на тялото. При нивата отвъд тях страхът бива успешно овладяван от духа. Когато бъде преодолян страха пред неизвестното, се появява страх от провал. Той върви ръка за ръка със съмнението.
Познавате съмнението. Искате да изучавате астрология, таро, астрални пътувания и т.н. Съмнението ви казва: това е твърде трудно, твърде сложно, не е за теб, не си готов и т.н. Съмнението ви подхвърля каквото може, за да накара духа да се покори и да се върне в Играта.
Съмнението и страха са доста гласовити. Ниският астрал също има агенти в тялото. Те са съюзници с Последователно инкарниращите Висши Аз в работата им против Едновременно инкарниращите Висши Аз. Тези от ниския астрал могат да имитират съмненията и страховете, но винаги са по-застрашителни във връзка с тях. Междувременно вашият Висш Аз наблюдава и следи да не бъде отклонена инкарнацията от нейния път.
Съмнението и страховете могат да ви накарат да изхвърлите книгите, които са ви интересни и да се върнете към религиозния контрол или науката, които имат своите специалитети, предназначени да ви отклонят от развитието по пътя на Много Напредналите инкарнации.
На някакъв етап от развитието си ще отхвърлите този контрол – тогава съмнението и страхът ще сменят предавката и ще използват друга тактика. Онези, които искат да пътуват извън тялото си, те ще държат прикрепени към тялото им. Ако се съмнявате, че можете да го направите ИЛИ се страхувате какво ще стане ако го направите, значи духът ви ще остане в тялото. Но ако в плана на вашия Висш Аз за тази инкарнация влизат астралните пътешествия, духът ще преодолее защитите на тялото и ще напредне.
Обичайният въпрос е „на кой етап от пътя се намирам”. Самият факт, че се замисляте за това показва, че сте ангажирани в борба с командната структура на своето ДНК и че вашият дух застрашава идентифицирането ви с тялото. В противен случай ще се борите със съмнения и страхове. Тях ще ги има чак докато стигнете до нивото на Събудена Финална Инкарнация. Това е част от Играта. Не можете да преодолеете на 100% контрола на тялото докато сте ВЪВ Играта, а когато успеете на 100% - вие сте финалист на Играта и вашата Събудена Финална Инкарнация има достъп до Времевата Връзка. Докато сте инкарнирани можете само да подтискате тези съмнения/страхове дотолкова, че да не ви пречат при вашите типични за  Много Напредналите духовни или свързани с преживяванията дела.
Никой не може да каже дали в настоящата си инкарнация ще извършите астрално пътешествие (посочвам го само като пример) или не. Само ВАШИЯТ Висш Аз знае това. Поначало далеч по-маловажно е дали ще правите астрални пътешествия – най-важното е да успеете да подтиснете своите страхове и съмнения, които са в състояние да ви отровят при преследването на вашите цели. Помнете – всичките ви инкарнации напредват едновременно. Останалите от тях ви помагат така, както и вие на тях. Всичко, което постигнете, подпомага инкарнацията, която е следваща в инкарнационния план за напредък на вашия висш Аз.
Но докато сте заети с борби и конфликти със съмненията и страховете си, вашият висш Аз внимателно ще подреди нещата така, че духът да бъде подпомогнат от предоставили се възможности (врати) по вашия път. Тези отворили се врати ще ви отведат там, където ще получите подкрепа в своите духовни усилия и в опитите си да скъсате с идентифицирането с тялото. Първоначално това може да стане с увод в някоя книга, или лекция, която да посетите, или записване в някакъв курс, или дори запознанство с лице, което да ви осигури  онова, от което има нужда вашата инкарнация на текущия етап от развитието ви. Щом приемете поканата, ще възникнат нови обстоятелства около вас. Нови хора ще навлязат в живота ви, енергиите започват да се променят и дори повече.
Това ще ви доведе до разклонението по пътя – идентифицирането с тялото крещи за контрол над вас. Духът – още повече. Мнозина правят крачка напред и след това се връщат назад. Други продължават да се придвижват напред. Вие сте там, където сте ВИЕ. Не се грижете за това къде са другите. Това е задръжка на Последователните инкарнации, която цели напредък само общо, като планета. По което и от разклоненията на пътя да тръгнете – това има последици. Тук има много материал за размисъл, който да ви подтикне към това да си задавате въпроси. Това е добре.

Матрицата 5 - Вал Валериан

петък, 18 септември 2015 г.

Що е трансхуманизъм?

Tрансхуманизмът е международно, културно и интелектуално движение, чиято цел е фундаменталното трансформиране на човешкия живот чрез предоставяне на технология, която значително ще разшири интелектуалните, физически и психически способности. Много трансхуманисти вярват в съвместимостта на човешката интелигентност и компютърното оборудване, което означава, че човешкият ум може да се предава чрез алтернативния метод, който е известен като зареждане на съзнанието. Тъй като науката за душата и функцията на съзнание на духовните тела все още предстои да бъде открита от учените, това може да доведе до изключително вредни последици за човешкото съзнание и електромагнитните функции на Светлинните тела. Постчовекът (в резултат на прилагането на технологиите на трансхуманизма) може да бъде напълно синтетичен изкуствен интелект, симбиоза от човек и изкуствен интелект, заредено съзнание или резултат от използването на  технологични импланти в човешката биология.

Tрансхуманизмът е философска школа, която се стреми да ни доведе до постчовешко съществуване. По същество - иде реч за създаване на хибриден изкуствен интелект или киборги, предназначен да замени органичното духовно съзнание на хората. В някои случаи се извършва реконструкция на човешкото тяло чрез използването на съвременни нанотехнологии или радикални технологични подобрения. Някои от предложените биологични подобрения използват комбинация от технологии като генно инженерство, психофармакология, методи за удължаване на живота, невронни връзки, картографиране на мозъка,  имплантирани или портативни компютри, увеличение на когнитивните методи. Повечето от тях са предназначени за отделяне на човешката душа от тялото, за да се подготви то за използване като обвивка за нов стопанин. В действителност това комбинира технологична и фармацевтична хибридизация, целяща да увреди ДНК на човек и да подготви тялото за завземане.
Фундаменталната основа на концепцията за трансхуманизъм е изкуствения интелект, зареден в човешкия разум от Негативните извънземни и сатанински сили, които искат да оцелеят и да постигнат безсмъртие, залавяйки човешкото съзнание, и в крайна сметка да станат собственици на човешкото тяло. Те не разполагат с тяло от плът и кости и искат нашите тела. Повечето учени имат множество импланти за контрол на съзнанието и извънземни импланти, което осигурява да бъдат зъбците в колелото и неотклонно да прилагат в живота извънземната система за контрол. По-ранните концепции на трансхуманизма са разработени от генетици, интересуващи се от евгениката и поддържане форми на живот в синтетична среда. (Експериментите в евгениката са подобни на експериментите на нацистите от Тъмното Слънце). Обща характеристика  за насърчаването на трансхуманизма е създаването в бъдеще на нови разумни видове, в които човечеството ще се размие и в крайна сметка те ще го подобрят или ще го заменят. Тази лудост всъщност е схема, която се базира на мотивацията на изчезването на вида, известен понастоящем като човек. Tрансхуманизмът се фокусира върху еволюцията, но той не взема под внимание електромагнитната функция на човешката ДНК и многоизмерната реалност на съзнанието за човешката душа-дух. Те казват, че искат да спрат човешкото страдание, но нямат представа за механизмите на извънземните импланти и контрола на съзнанието, предназначени да затворят човешкото съзнание. Те не знаят нищо за живота след смъртта, за това, което се случва по време на смъртта на тялото, или дори как всъщност работят човешкото тяло и вселената, и все пак искат да управляват всеки аспект на човешкото тяло с помощта на изкуствена технология.

Основната цел на много трансхуманисти е да убедят обществото, че признаването на радикалната технология и науката е най-полезно за човешкия вид. Те се крият зад фалшив бог от извънземна религия, разпространяваща реторика на страх и безсмислено подчинение от една страна, и атеистична наука, подиграваща се на всичко религиозно, без никакво истинско духовно разбиране на нещата. Учените наричат духовните групи "теоретиците на конспирацията", за да ни сплашват, дискредитират и елиминират. Очевидно е, че докато хората не разполагат с лични и осъзнати преживявания извън тялото, способността да се общува с различни форми на живот, като например мъртви хора, както и да се преместват в други измерения, те не разполагат с информация за съзнанието и са в пълно неведение относно природата на реалността. Нито един от трансхуманистите няма дори най-малката квалификация, за да поеме отговорност за научното ръководство на бъдещото развитие на човешкия вид. Поддръжката за егоистичните маниаци и психопати, предоставената им власт и контрол над делата на света и въздействието им върху общественото възприятие - това е игра на контрольорите от Негативната Извънземна Програма.

Истинското познаване на свещената наука за душата и механиката на човешкото многоизмерно съзнание са изтрити и като резултат чрез по-голямата част от науките лесно управляват човешкото съзнание. Ако учените започнат да съчетават теориите за душата и съзнанието, излизайки извън приетите норми на ментален контрол, те рискуват да станат за посмешище и да загубят финансиране и кариерата си. За съжаление, утвърдените традиционни науки не признават многомерността на съзнанието, която е вродена функция на активираната човешка ДНК и не знаят, че биологичния живот и многоизмерното човешко съзнание не свършва на тази земя. Търсенето на биологичното безсмъртие на планетата-затвор е смешно, когато я има способността за многоизмерно човешко съзнание. След като умре човешкото тяло, ако безплътното съзнание е неразвито и бъде асимилирано и интегрирано с изкуствен интелект, получената човешка душа няма да има човешко тяло за следващи прераждания. Ето защо, този човек ще загуби връзка с органичната духовна биология и престава да бъде човек. Tрансхуманизмът - това е капан за съзнанието.


Лиза Ренее

четвъртък, 17 септември 2015 г.

"Третото око", или как виждат ясновидците

За третото око се говори от много време. И не само на изток.
 Ясновидците винаги предизвикваха интерес към себе си, благоговение и страх. С такива хора винаги се консултираха управниците ... и след това често ги изпращаха на ешафода и кладата, когато предсказанието се сбъдваше.
В днешно време, с ефекта на възможност за отчитане на информацията от информационното поле се съобразяват учени дори от ортодоксалната наука: предсказанията на Василий Немчин, Нострадамус, Ванга ... постепенно и най-отявлените нихилисти се позамислиха и дори се появиха сериозни научни публикации по тази тема. И ние ще се опитаме да разберем този нелек на пръв поглед въпрос: как всъщност виждат ясновидците.
В края на отминалия век Американският център за изследване на мозъка, похарчвайки няколко милиарда долара за изследвания, заключи, че древните учени са били прави - човекът не мисли с мозъка, а с някаква външна полева структура (ментално ниво); мозъкът и централната нервна система извършват само ролята на комутатори.
Нашият физически план, физическото тяло е четириизмерен обемен резонатор, възприемащ информация не само с известните на ортодоксалната наука сетива, но и чрез всяка клетка, всяка молекула и елементарни частици в организма. Освен това, предвид свойствата на по-висшите метрични пространства, времето и разстоянието не играят никаква роля.
Факторът време е свойство на нашето четиримерно пространство. Само тук времевият поток се фокусира във вчера-днес-утре. От астралния план този поток става многоизмерно Поле за събития, където всичко се случва едновременно. В астралното и менталното полета концепцията за миналото, настоящето и бъдещето не са налични. Това отваря възможност за отчитане на астрално-ментална полева информация чрез Информационното поле от цялото Поле за събития.
Припомнете си ситуацията с войниците на горската пътека. Нещо подобно се случва и с ясновидците. Способността за свободен астрално-ментален достъп до информационните полета им позволява да видят цялото Поле за събития. Тази способност не е нещо уникално. Всички хора трябва да имат, дори са длъжни да имат сензитивни способности. Няма екстрасенси! Самият термин е най-малкото глупав, както и други термини: биополе, изцеление и т.н. Лекарите казват, че у човек са активни само 4% от мозъчните клетки. "Остатъкът от" 96% е някакъв запас от сигурност, без да е ясно за какво е предназначен. За тези, които го твърдят, може да е истина. В природата нищо не съществува без причина. Например, апендиксът на астрално ниво е основен генератор на цялата имунна система. Премахване на апендикса в дадено въплъщение провокира възможността за поражение от СПИН в следващия инкарнационен цикъл.
4% от клетките на мозъка са като блок за самосъхранение на физическия план, който в езотеричната философия се нарича човешко его. Егото е отговорно за възможността за реализацията на наталното раждане (астрологическата натална карта е като технически паспорт, по който нашата многоизмерна същност може да се реализира във физическия план на четиримерното пространство).
"Другите" 96% от мозъчните клетки осигуряват взаимовръзката на егото с астрално-менталното ниво. При основната маса от хора тази връзка е заблокирана от действието на външна чужда програма по внедряване. Въпреки това, у почти всички новородени тази блокировка я няма и много деца имат свободно астрално-ментално зрение. С това се сблъскват почти всички родители. Например, детето се страхува да спи само в стаята. То се оплаква на майка си, че в ъгъла на стаята стои ужасна баба и то се страхува от нея. Детето просто вижда астралното поле на умряла и не влязла в следваща инкарнация бивша собственичка на апартамента. Или друга ситуация. Детето сякаш си играе самичко в стаята. Въпреки това, то говори с някого. И този някой е домашен дух. Естествено, "сляпата" за астрално-менталния "диапазон" майка от страх води детето си на психиатър, който любезно: "Лелке, ето вземи си успокоително. Заспи око, заспи друго, заспи ТРЕТО! Не виждаш ли сега? Браво! Обратно в общото "стадо овце за заколение". За тези цели служат упойките по време на операция - астралния план е напълно откъснат от физическото и обратно възстановяване  е невъзможно без енергоинформационна корекция.
Tретото око е нормално състояние за всеки човек! Христос е казал на хората: "Вие сте грешни, защото сте слепи. И ако смятате, че сте зрящи, ще останете завинаги грешници!". Колко глупави са всевъзможни "учители" и "гурута", които твърдят, че Третото око се отваря само при хора с висока духовност и напреднали! Ето на този може да се отвори. А при другия духовността не е достатъчна, нека върви сляп. Чудя се с каква точна линия те измерват духовността? Духовността или е налице у човека, или напълно отсъства. За съжаление, при повечето хора астрално-менталното ниво е напълно блокирано, няма връзка на егото с многоизмерната същност. Тези хора всъщност представляват биомаса - суровини от програмата за изземване на потенциала от "братята по разум". Повечето от тях, преминали през медицински и биологични експерименти по ротационни изземвания са биороботи и изпълняват на Земята програма, записана на имплантиран микрочип. В Библията те са били наричани "незаписани в книгата на съдбата" - информационното поле. Въпреки това, може да им се помогне да се нормализират, но повече за това по-късно.

В езотеричния изток има условна градация на виденията чрез третото око. Най-ниското ниво е видеокамера : виждам, но не знам това, което виждам и  не го разбирам. После идват следните нива: виждам и разбирам, виждам и зная ... А след това - рязък скок: не виждам, но знам!

За да разберем как всъщност работи видението, нека си спомним рисунката на многоизмерната пирамида и да осмислим. Aстрално-менталния план на човека чрез информационните полета възприема информацията от полето на събитията. Тази информация се проектира на всички нива на носителите на многоизмерната пирамида: нуклоните в такива молекули преобръщат своя спин; молекулите от своя страна леко променят формата си, което е довело до промени в обемния резонанс и клетката е изработила електрически импулс. Този импулс по централната нервна система попада в мозъка - в същите тези 96% от клетките, които образуват образа на възприеманата информация. Това изображение възприема нашето его - 4% от клетките. Възприемането на образните данни е многоизмерно: появява се мисъл, човек чува глас или вижда изображение. Така нареченото ясновидство е само малка част от възприемането на информация. Нека разгледаме по-подробно как става това.
Електрическите импулси от мозъка се движат към ретината. Налице е възбуда на пръчките и конусите - формира се виртуален образ, който на свой ред отново е възприет от пръчките и конусите на ретината. Електрическият импулс по зрителния нерв влиза в зрителния център на мозъка - има разпознаване на информацията от полученото изображение. Начинаещите гледат със затворени очи. С натрупването на опит, вече не е необходимо да си затварят очите. Почти всеки може да си спомни свои детски видения, докато медицината и зомбиращата образователна система не затворят третото ви око.
И така, ясновидството не е виждане през стената или през тъканта на пациента. Ясновидството е свободна взаимовръзка на егото от физически план с астрално-менталното ниво от многоизмерната същност на човека. Tретото око - това е цялото наше физическо тяло.

Нивото на възприемане на информацията зависи от интелектуалните способности. Колкото повече човек знае, толкова по-лесно за него е да разбере какво е видял.
При мнозина виждането обикновено работи през целия си живот, но те не се досещат за това, понеже не знаят, че това е така нареченото Трето око. Болшинството просто не знаят как да го използват! Нещастният индийски йога двадесет години се въздържа от всичко, медитира, за да види аурата. При нас - продавачка на пирожки в базара елементарно диагностицира, намира липсващи неща и назовава имената и адресите на любовниците ...

Това, което се нарича трето око, е целия комплекс на възприятието на информация: ясновидство, телепатия, съновидения, интуиция ... Тук могат да се отнесат и работата с биолокационни пръти и махало. Да разгледаме например, с помощта на многоизмерната пирамида работата с махалото. Ако у оператора липсва визуализацията на мислеобрази, менталният му план в отговор на въпроса на егото "извежда" чрез астралния план многоизмерна информацията в двоични кодове наляво и надясно. Операторът сам задава значението на тези кодове. Ако махалото се върти по посока часовниковата стрелка, това означава "да", ако е обратно - "не". Двуизмерната информация от триизмерното въртене на махалото се възприема визуално от оператора и се превръща в четириизмерни образи. По този начин се затваря веригата въпрос-отговор.
Често при работа на ясновидец или оператор с махало или биолокационни пръти може да бъде чуто: "Те ми показаха ... Казаха ми ... Това е реална информация, а това - "дезинформация"...". Подобен подход един вид снема отговорността за видяната и съобщена информация, но и отваря възможност за реално зомбиране от други ментални планове и егрегориални програми. Всяка информация от Информационните Полета следва да се възприема и филтрира само от собственото ви ментално ниво и да се адаптира към нивото на възприемане на вашето его. Поради това е препоръчително да се каже: "Виждам ... Възприех информацията ... Сигурен съм, че това е така ...". По този начин можете просто да блокирате потока на дезинформация.
За да разберете чужд език се изисква речник за превод на термините. Без него вие нищо няма да разбирате. Подобна е ситуацията и в случай на астрално-менталното възприемане на многоизмерна информация. За да възприеме ясновидецът ясен образ, има нужда от "речник" за превода. В това се състои цялата сложност - не само да се види, но и да се разбере какво е това. Този "речник" се създава в продължение на хиляди години, но все още няма адекватност във възприеманата информация. Например, някои автори твърдят, че "астралния двойник" е над главата на човека и е с главата надолу. Други - че е с главата надолу и е под краката.

Да разгледаме следния пример за илюстрация. Мравките от гледна точка на ортодоксалната наука могат да бъдат считани за "плоски" - те възприемат основно двуизмерна информация - напред и назад, наляво и надясно. Представете си, че мравките имат свои учени, и те изучават пъна на отрязано дърво. По своите стъпки мравките са измерили височината и ширината на пъна, пресметнали са годишните пръстени. В бъдещото натрупване на опит те ще бъдат в състояние да идентифицират конкретно дърво. Въпреки това, начина на мислене няма да позволи на мравките-учени да разберат какво е било разумното живо дърво, от което е останал само един пън, а още повече какво е гората. Тези понятия са извън рамките на възприемане на мравките и за възприемането на тази информация трябва да е налице "разширяване на съзнанието".

Tретото око - това е многоизмерно възприемане на многостранния характер на проекциите на цялата информация. Това, което обикновено се нарича човешко същество е само четириизмерен обемен резонатор,  позволяващ на тази същност да познае и да промени този свят в една или друга посока.


В. Рогожкин

сряда, 16 септември 2015 г.

Доказателства и събития по пътя

Когато бях в Аризона преди две седмици, за да се обучавам като шаман, винаги си носех за всеки случай фотоапарата в колата. Винаги, освен веднъж. И точно този път, докато отивахме към Седона, видяхме едно голямо НЛО, което летеше над пустинята посред бял ден. Спътникът ми каза „Карай след него”. Как не – през пустинята. Но спрях, за да го разгледаме.
В друг случай на път за работа видях друго НЛО, което приличаше на цигара без филтър и летеше бавно. Нямаше много други коли на пътя и като че ли останалите водачи не го забелязваха. Седмица по-късно видях същия тип НЛО отново. Оттогава си държа фотоапарата в колата, но повече не го видях.
Така и не ми се отдаде възможност да заснема това. На пръв поглед изглежда разстройващо – знаеш какво си видял. Искаш да споделиш какво си преживял, но кой иска да слуша за това без доказателства?
Ще има събития в живота ви, които ще бъдат като че ли предназначени само за вас и които няма да можете да докажете на другите, защото те са предназначени да повлияят на вас и на вашия път. Да не можете да споделите напълно това преживяване е част от самата случка.
Да, щеше да е невероятно да си носех фотоапарата в тези случаи, но не го носех. Обезсмисля ли се то от това, че не мога да го докажа? Не! Това може да е тест на вашето желание да се разширите отвъд границите на обществото и от границите, наложени от Играта. За да завършите, трябва да разширите своите хоризонти.
За мен лично няма значение дали някой иска да чете за моите преживявания и открития.
Играчите в Играта много обичат да апелират към „здравия разум” и към това, което „всеки знае” и да заемат позицията  „какво ще си помислят другите” , за да държат онези, които искат да разширят съзнанието си в редицата. Не се страхувайте да пробвате нови неща, които ВИЕ искате да преживеете. Когато преживеете нещо като среща с НЛО, бъдете благодарни на преживяването и на начина, по който е докоснало живота ви. Какво е означавало то за ВАС? Какви ментални ограничения/нови пътища са се появили в резултат от съответното събитие?
Личните доказателства винаги имат предимство пред онова, което Групата ВЯРВА, пред традициите и пред границите. Нищо не е по-удовлетворяващо за групата от това да привлече обратно към себе си някой, който има преживявания, които тя не одобрява. За мен да „пощипвам” групата е забавно.
Колкото повече напредвате, толкова повече ще имате преживявания предназначени само за вас и за вашия път. Не се притеснявайте за това, което не можете да докажете. Ако искате да го споделите с другите - направете го. Ако не им хареса – голяма работа. Това си е ВАШЕТО събитие. Записът от него вече е записан във вас и ще се пази винаги във вашия Висш Аз.

Матрицата 5 - Вал Валериан

вторник, 15 септември 2015 г.

Oценка на индивидуалния напредък

Необходимо е да оцените своя напредък реалистично. На даден етап от своето развитие сте били в точка Х. Участвали сте в неща на сцената, подготвена от вашия Висш Аз за текущата ви инкарнация. Били сте сериозно ангажирани в Играта и в множество дейности типични за средно-Напреднала инкарнация от типа на ходене на срещи, женитба, размножаване, изразяване на конформност (обикновено относно религията, очакванията на семейството и др.) и сте предпочитали съгласие с групата, вместо индивидуално експериментиране. Говорили сте и сте правили неща, които са били приемливи за вас по онова време.
След известно време и след някои преживявания, сте напреднали отвъд точка Х. Не знаете точно защо, знаете само, че сте се почувствали притеглени към „нещо повече” от онова, което точка Х ви е предлагала. Разширили сте своите хоризонти, скъсали сте вериги от преживявания и ограничаващи огради. Започнали сте да осъзнавате неща, за които не сте имали представа, че ще имат значение за вас.
Този напредък винаги води до размисъл. Този, който сте днес, е различен от човека, който сте бил тогава. Но днешният може все още да се наслаждава на някои от дейностите, с които се е занимавал преди. Сега обаче вашето разбиране е различно. Какво да правите?
Преди всичко знайте, че именно за това става дума, когато се говори за напредък – за промяна и разширяване на съзнанието. Не трябва да оставяте предишния ви образ да пречи на настоящия. Мнозина се извиняват за онова, което са казали или направили при своя напредък. Но единственото валидно сравнение е да се сравнявате със самия себе си. Бъдете благодарен на напредъка, който сте направили. Да разпознаете този напредък е важно - да направите разлика между онова, което сте бил и това, което сте сега.
Ангажираните в Играта обичат да противопоставят вашия предишен образ с настоящия ви аз и търсят начини да ви убедят, че нещо не ви е в ред, например с въпроси от типа „Помниш ли как казваше, че ако нещо не може да се види и пипне значи не е реално?”
Сега обаче вие вече сте чели Монро и Матрицата и се чувствате много повече като духовно същество, отколкото да се идентифицирате с тялото си. Това обезсмисля ли нещата, които сте преживявали преди? Не! Вашият Висш Аз знае от какво имате нужда, за да напреднете и ще ви осигури всички прекрасни преживявания, които са ви необходими, за да стане това. Да, сегашният вие не е съгласен с някои неща от някогашния – дори само това вече показва напредък.
Второ – не се вторачвайте в това какво правят другите по техния път. Работете в посока на своя прогрес и преживявания. Съветите от друг са само съвети. Ако се опитват да ви ги наложат - това трябва да ви постави нащрек. Само вашият Висш Аз знае какво ви е необходимо. Пътят на едновременните инкарнации е път на индивидуалния напредък, а не на групата. Фразата „Бил съм там правил съм това” трябва да ви е непрекъснато в ума. Само манталитета на последователните се опитва да ви въвлече в груповия манталитет и съзнание.
Пазете се от хора, които са ви познавали като човека, който сте бил преди и използват това, за да ви върнат от сегашното ви положение към предишното. Как да отговорите на такива хора ли? Съгласете се с констатациите им, че сега си противоречите и им кажете,  че сега имате нова информация и различни преживявания и че сте разширили съзнанието си и в резултат гледните ви точки са се променили.  Както и това, че ако те не са съгласни с убежденията ви, но не ви пречат да се развивате, вие нямате нищо против.
Вашите преживявания са ви били необходими – за тогава. Сега знаете, че онова, което сте правили тогава, е било заблуда на Играта. За вас е много по-добре да сте го преживели, вместо само да се чели за него.
Това, което сте били преди, никога не бива да ви депресира или тревожи. Гледайте на него като на ценно преживяване, което ви обогатява. Промяната е голяма. Израствайте и се учете от това. Експериментирайте, разширявайте съзнанието си и се учете. Използвайте възможностите, които Играта ви предлага. Предстои финала.

Матрицата 5 - Вал Валериан

неделя, 13 септември 2015 г.

ПСИХОГЕНЕТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ - 7

Ако се прикрепят към Вишудха (гърлената чакра), това води до възпаление на сливиците и чести остри респираторни заболявания. Пораженията върху Анахата (сърдечната чакра) предизвикват сърдечносъдови заболявания, стенокардия и инфаркт. Паразитирането върху стомашно-чревния тракт причинява гастрит, стомашна язва, панкреатит, апендицит и др. Ако се впият в чакрите Свадхистана и Муладхара, както и в половите органи, се появяват гинекологични и урологични заболявания (безплодие, възпаление на влагалището, ерозия на матката, простатит и др.). В основата на всяко венерическо заболяване лежи заразяване с мафлоци. Прикрепването им към крайниците води до гърчове и паралич на ръцете и краката, варикозно разширение на вените. Ако случаят не се лекува, може да се стигне до панариция, тромбофлебит и гангрена. Кожните болести също се дължат на тези паразити - различните гъбични инфекции (например между пръстите на ръцете и краката), пъпки, гнойни пришки, обриви, екзема, проказа и т. н. Те и техните отпадъчни продукти са причина някои рани дълго да не заздравяват. Признак за заразяване може да бъде неприятната специфична миризма от устата, от тялото и половите органи. Така миришат отпадъчните продукти (изпражнения) от жизнената дейност на мафлоците. Ще отбележим, че биополевите структури на мафлоците могат да се регистрират с фотоапарат „Полароид”, който прави моментални снимки и е много чувствителен. Процедурата, по която паразитът изсмуква жизнената енергия от живите хора, е много проста. Мафлокът се впива в някой орган или част на тялото, за да набави необходимата му енергия. Тя се прелива в него и изпълва цялото му хилаво телце, което на фино ниво се раздува до неимоверни размери (дори колкото стая). Така той може известно време да се излежава безгрижно в някое скрито ъгълче, а после отново да тръгне на лов. А след продължително общуване с паразита горкият човек получава в наследство цял букет от болести, чести и продължителни пристъпи на апатия, депресия и общо физическо изтощение. Той губи интерес към живота, става ленив и тьрси все по-голямо удоволствие в пороците си. Тъй като мафлоците нямат физическо тяло, законите на кармата не важат за тях - те не отговарят за постъпките си спрямо живите хора, върху които паразитират. Душата на човека носи кармична отговорност за всички действия на тялото, в което се намира. Ако под въздействието на прикачения мафлок човекът извършва някакви негативни постъпки, той носи пълната отговорност за тях. След смъртта на физическото тяло ДУШИТЕ на такива хора попадат в астралните нива с ниски вибрации (така наречения ад), където изживяват повторно всички събития, в които са проявявали отрицателните качества на мафлоците, докато са били инкарнирани: страхливост, ревност, агресивност, жестокост, садизъм, похот и т. н. - но вече в ролите на своите жертви. Когато паразитът стигне твърде далеч, той постепенно завладява волята на човека - не само се храни от него, но започва да го управлява и получава пълна власт над физическата обвивка. Тогава мафлокът и жертвата стават едно цяло - той става неин учител (свръх низш Аз), а ДУШАТА на човека (низшият Аз) е принуден да напусне тялото. И той приживе се превръща в мафлок (крайна степен на обсебване): притежава съзнанието на населяващите го мафлоци, а неговата собствена воля, съвест и човешки разум са изключени („раб Божий”). Такъв човек се отъждествява с физическото си тяло, не поема никаква отговорност, не вижда и не разбира кой го управлява. Обсебен е от страстите и пороците си, а безмилостните мафлоци непрекъснато го подтикват все по-активно и безотговорно да им служи. И няма да успее да се измъкне от властта им, докато те не изпият всичките му жизнени сили. При него протича процес на бърза деградация (инволюция), докато мафлоците, които използват обвивката на жертвата си, се развиват (еволюция). Често паразитите я тласкат към убийство и самоубийство. След като изтощят някого, гладните астрални същности си търсят следващата жертва. Ако човекът има силна воля и не се поддава на своите слабости и вредни навици, той може да противостои на въздействието на паразитите. Тогава те са принудени да тръгнат на лов за по-податливи жертви, послушни на ненаситните им страсти. Най-достъпни донори за мафлоците са пияниците и хората със слаба воля, склонни към рафинирани и извратени чувствени наслади: алкохолици, наркомани, токсикомани, пушачи, психично болни, както и склонните към похот и разврат във всичките му форми: онанисти, хомосексуалисти, лесбийки, проститутки, любители на стриптийза, „груповия секс”, садомазохизма и др. Обикновено край пияницата стои ужасно астрално същество - деградиращата ДУША на починал алкохолик. Чудовището с неутолима жажда изсмуква като прахосмукачка наситените с алкохолни изпарения жизнени сили на жертвата и ги поема в себе си, за да задоволи чрез тях страстта, която смъртта само е увеличила десетократно. Страданието и злобата на този мафлок са безкрайни, тъй като е обречен да ходи вечно жаден и никога да не задоволи желанията си. Астралните същности често паразитират върху месоядните животни и малките на млекопитаещите, които сучат от майка си. Възрастните растителноядни животни, както и вегетарианците сред хората трудно се поддават на заразяване с мафлоци. И ако човечеството поне един път годишно колективно и добросъвестно пости в продължение на 49 дни (максималната продължителност на живота на един мафлок), ниските астрални слоеве ще се очистят от тях, защото за толкова време повечето ще измрат. Ще отбележим, че така може да се обясни фактът, че низшите астрални същности особено се „развихрят” през Страстната седмица в края на християнските пости, през които са били принудени да водят полугладно съществуване. Много от тях, създадени в резултат от несъвършеното мислене и грубата психична дейност на хората, напускат онези, които добросъвестно са постили и са се молили. Мафлоците могат да се прехвърлят от един заразен човек в друг чрез така нареченото „урочасване” - отрицателно енергийно-информационно въздействие. Има два вида уроки. Първият е неумишлен енергийно-информационен удар, нанесен в резултат от неконтролиран изблик на емоции. Например, човек е в лошо настроение, скарал се е с някого, заразил се е с мафлок. Той започва да се тормози и в мозъка му се образува енергийна топка, която стои вътре. Колкото повече преживява, толкова по-голяма, плътна и твърда става тя. Изведнъж някой привлича вниманието му. Човекът се отпуска и поглежда да види кой го е разсеял от тъжните му мисли. При визуалния контакт възниква енергиен канал, по който топката прелита към новия обект, като „удря” и деформира аурата му. Мафлоците нахлуват в пробитата обвивка на жертвата и я заразяват. Вторият вид урочасване е целенасочено енергийно-информационно въздействие на един човек върху друг. Например завистникът винаги е неудовлетворен, нещо все не му достига и тъй като не разбира причините за собствения си дискомфорт, го търси в материалните блага. Затова когато срещне някого, който е по-задоволен него, той изпитва силно енергийно-информационно привличане - образува се енергиен канал към другия човек. Енергийният „въртоп” на неговата неудовлетвореност започва да изсмуква силите на жертвата, докато не запълни празнотата, предизвикала дискомфорта. Обектът на завистта губи енергия, отслабва, защитната обвивка на биополето му се деформира и става податлива на заболявания. По този енергиен канал мафлоците припълзяват от нападателя към жертвата и я заразяват с отрицателните си качества, в случая - с недоволство, завист и др. Тъй като в нашия живот има доста неудовлетворени хора, това въздействие се среща много често и се нарича вампиризъм. Изходът е един - да се научим да се защитаваме енергийно и да се чистим от паразити. Много хора си задават въпроса - защо такива форми на „живот” като мафлоците не се унищожават? Те са не само деградирали низши духове, но и бивш аспект от нас самите - астрални обвивки на наши предишни личности (свръх низши Аз-ове), които също участват в колективния разум. Това са онези части от нашия Аз, които са отслужили службата си при нашата СВРЪХСЪЩНОСТ и са станали ненужни за по-нататъшната еволюция на СЪЗНАНИЕТО. Те трябва постепенно да изчезнат сами, като се разпаднат на съставните си елементи. В същото време те са свършили добра работа в процеса на еволюцията, като са изкушавали хората и са проверявали духовната им зрелост - по този начин са участвали активно в естествения отбор при отглеждането на разума. Битието си има свои закони, според които жизненоспособното и съвършеното трябва да си проправи път към Божествеността в сурова безкомпромисна борба със злото във всичките му прояви. Низшите същности са зависими от висшите, които нерядко ги използват като оръдие за осъществяване на Божественият план. 
Край

събота, 12 септември 2015 г.

Изборът на път и последиците

От духовна гледна точка изборът на пътища е по-незначителен при слабо и средно напредналите нива, но тази значимост нараства при навлизането ви в етапите на Много напредналите. Средно-напредналите нива имат силни опции за избор, той като духът може да избере да остане на средно-Напреднало ниво в тази инкарнация, или да се придвижи към много-Напредналите етапи. Значимите решения генерират вълни през другите ви инкарнации, които са на по-ниско ниво на напредък, отколкото текущата ви инкарнация. Значимият избор може или да ви вкара в спиралата, която води нагоре или да ви въвлече обратно в Играта.
Пред инкарнацията ще има двойни опции относно това кой път да изберат. Това е така, за да видите, че не можете да имате нещата и по двата начина – няма как хем да си запазите цял кейка и хем да ядете от него. Ще откриете, че съдбата и вашия Висш Аз ще ви принудят да изберете.
Някои си мислят, че като отлагат този избор, ще могат да имат и двете опции до безкрайност. Това не е така. Бездействието и отлагането също са избор. Не можете да излъжете нито Играта, нито своя Висш Аз. Бездействието отразява вашето решение да останете в Играта – то ще ви накара да се плъзнете надолу по пътя на Играта.
Един приятел имаше големи пси-способности и искаше да напредне още и да научи всичко от мен. На неговия духовен стремеж беше отговорено и му бяха предоставени възможности да повиши своите способности и да премине към нивата на Силно-напредналите. В резултат способностите му се повишиха, тъй като той избра този път.
Но Играта не се отказва лесно. Той беше изправен пред обичайните предизвикателства – искания от страна на семейството му, приятелката му, колегите му и т.н. Те винаги започват да пречат на духовните ви интереси. Беше изправен пред необходимостта да избере едното или другото. Играта непрекъснато повишава своя натиск. Той обаче знаеше какъв е вкусът на онова, което е там. Това е достатъчно за хората с духовни стремежи, които искат да излязат от Играта.
Какво ще избере той? Дали натискът на Играта ще се окаже твърде силен за преодоляване от неговия характер? Дали ще бъде насърчен да излезе от Играта и да направи изпълнения с вяра скок в неизвестното и да види какво ще стане? Помагах му, но той непрекъснато търсеше начини да има нещата и по двата начина.
Отиде в института на Монро като все още си мислеше, че може да има и двата начина и да надхитри системата. Установи, че след това натискът на Играта значително нарасна. Приятелката му започна да настоява за женитба. Накрая той се предаде. Престанах да го съветвам. Той беше направил своя избор и аз уважих решението му.
Играта го вкара обратно в зоната на комфорта. Приятелката му използва забременяването си, за да го принуди да се оженят. Така му оставаше все по-малко време за духовно развитие. Психичните му способности намаляха.
След време го видях – оплакваше се от живота си. Спеше в отделна стая от жена си и ме попита защо не съм го предупредил. Припомних му, че тогава се беше отказал от съветите ми. Спомни си и замлъкна. Беше се превърнал в черупката на човека, с който се бях срещнал през 1996.
Оплакванията му бяха от човека, който той беше преди. Това беше чувството за загуба на духа. Но той продължаваше да има възможност да излезе от Играта – само че сега смелостта му да го направи трябваше многократно да превъзхожда смелостта му тогава. Не вярвам да успее в тази си инкарнация. Сега той е в стагнация. Това също е преживяване по пътя, но то е определено тъжно от гледна точка на духа. И ДВАТА пътя имат свои специфични последици. Този човек пожертва духовния път и го замени с удобството, предлагано от Играта. Защо не е щастлив от резултатите от своето решение? Играта е доволна. Очевидно духът му страда, но той все още не може да се освободи от Играта.
Късните периоди на Играта затрудняват значително решенията за излизане от нея.  Изкушенията на нещата отвличащи вниманието, електрониката, удобствата, парите, комфортността, семейството и т.н. са силни – иска се и силен дух, за да скъсаш с тях.  Познавам такива, които имаха силата да го направят и сега жънат резултатите от този си избор. Знам и такива, които за съжаление се отказаха да пожертват Играта. За мен тези уроци, извличани от наблюденията и дори участията в такива случаи, са мощни средства за напредък. Те трябва да бъдат свободни да преживяват каквото искат.
Често вземате решения, които да оказват влияние върху вашето развитие. Намесва ли се Играта във вашето развитие по духовния път? Налага ли ви се често да отлагате свързани с духовното въпроси поради това, че свързани с Играта въпроси отнемат все повече и повече от времето ви? „Твърде заети” ли сте, за да се занимавате с несвързани с Играта неща? Или обратното – казвате „по дяволите Играта, искам да се уча/преживявам/чувствам нещо различно от Играта”? Играта не приема добре позицията „гледай си работата” от страна онези, които са в Играта. Играта и съзнанието ви, което се идентифицира с тялото, са програмирани да реагират на духа, когато той им каже „гледайте си работата”.
Духовният прогрес е труден, докато не скъсате с контрола на Играта над вас – дотогава Играта ще бъде безмилостна, коварна и непочтена в опитите си да си възвърне контрола над вас. Вашият Висш Аз наблюдава как се справяте с предизвикателствата. Награди следват при проява на смелост в избора на духовния път. Правете каквото смятате, че трябва. Пътят на всеки е уникален. Но помнете, че каквото и да изберете – си има своите последици.

Матрицата 5 - Вал Валериан