понеделник, 28 февруари 2011 г.

Космобиология, мидпойнт

Какво е Космобиология?

Космобиологията е научна дисциплина, която се занимава с възможните съответствия и въздействия на космическите ритми от движението на планетите към заложбите на хората и техните характери и съдбоносни възможности. Същото се отнася и към животинския и растителен живот на земята. Днес Космобиологията си служи с общоприети методи и научно изследователска дейност, като статистики, анализи и компютърни програми. Понятието Космобиология произхожда от австрийския лекар Д-р Ферхов и е било прието по-късно от швейцарския статистик K. E. Крафт. В последните 50 години Космобиологията поучава голямо развитие и разграничение прямо традиционната астрология, чрез Райнхолд Ебертин. Астролог, който се занимава с консултация на хора и иска да дава истинска помощ, няма да може да се откаже от космобиологичната и космопсихологичната диагностика след като се е запознал веднъж с нея. От друга страна Ебертин констатира, че са нужни солидни психологически и медицински знания, за да може да оценява правилно и интерпретира "индивидуалното значение" и единичните фактори на тълкуване в рождената картина на човека.

Искам да дам някои указания към хората които сега започват да се занимават с астрология и имат астрологична програма и могат да изчисляват хороскопи с нея. Много важно са точните сведения за градусите на географските дължини и ширини и зачитане на лятното време в момента на раждането, както часа и минутата.

Мидпойнт

Какво представлява мидпойнта? Това е изчисление на средното положение на две планети. Разполовяването на дистанцията между две планети по дължината на зодиака дава тяхната средната стойност, или така наречения мидпойнт. Мидпойнти, които попадат върху планета в картата, ще бъдат взимани под внимание, по правило с орбис от плюс/минус 3 градуса. Също така важно е да се отчете дали двете планети, които участват в мидпойнта, се намират в аспект помежду си (тригон, квадрат, секстил и т.н.) или не образуват аспект една с друга. Обмяната на енергия между двете планети е голяма, когато между тях съществува аспект. Разстоянието на една планета, измерено от 0 градуса Овен до конкретната й позиция, дава точното й местоположение в хороскопа.

Например: Слънцето стои в 13 градуса Лъв и Луната в 0 градуса Дева. Ако изчислим Слънцето от 0 градуса Овен, то неговото местоположение възлиза на 133 градуса, местоположението на Луната - 150 градуса. Двете цифрови стойности (133 и 150) се събират и се делят на две, което в конкретния пример дава резултат от 141 градуса 30 минути (141°30`). Това означава, че мидпойнта на Слънцето и Луната се намира на 21 градуса и 30 минути в знака Лъв. Начинът на изписване на мидпойнта между Слънце и Луна е следният: СЛ/ЛУ = 21°30' Лъв.
Съществуват два вида мидпоинти: директни и индиректни. Директни мидпойнти са тези, които се намират в аспект съвпада или опозиция към една планета. Индиректни са тези, които се намират в аспект квадратура към дадена планетата. В книгата на Райнхолд Ебертин „Комбинации на планетните влияния" подробно са описани значенията на мидпойнтите на всички планети по между си, техните принципи и психологически, социологични и биологични съответствия. Аз конкретизирах мидпойнтите от школата от Ебертин, като добавих към всяка една планета значенията на съответния дом, в който стои.

http://www.astrophoenix.at/astrologie_bg.htm

неделя, 27 февруари 2011 г.

Акупресура

Древноизточната медицина се е зародила в края на второто и началото на първото хилядолетие преди новата ера. В основата й лежи концепцията "у-син", според която съществуват пет първо елемента дърво, огън, земя, метал и вода /в индийската философия се прибавя и шести елемент - съзнание/.
Тези елементи са свързани помежду си с градивни или с разрушителни взаимоотношения. Освен това първоелементите са символи на движението: дървото - на възраждането и развитието /ян/, огънят - на максималното развитие /ян/, металът - на упадъка /преход на "ян" към "ин"/, водата - на пасивността /"ин"/, а земята - е център на цикличните изменения.

Вътрешните органи се свързват с определени първо елементи - черният дроб и жлъчният мехур съответствуват на дървото сърцето и тънките черва - на огъня, далакът и стомахът - на земята, белите дробове и дебелото черво - на метала, бъбреците и пикочният мехур - на водата. Те също са свързани с градивни и с разрушителни взаимоотношения.
Градивните взаимоотношения се представят като предаване на енергия от един орган на друг в определена последователност: дърво-огън-земя-метал-вода-дърво. Всеки елемент е "майка" на следващия го и "син" на предходния.
"Майката" отдава енергия, а "синът" я приема. По такъв начин може да се повлияе засегнатият орган - ако в него има излишна енергия, то се въздействува върху точката за тонизиране на "сина" или върху точката за успокояване на "майката". Ако енергия е намалена, то въздействието е в обратна посока. "Ин" и "ян" са двете противоположни начала на всеки предмет и явление. Те не могат да съществуват едно без друго и се стремят да се изместят взаимно. Отнесено към човешкия организъм "ян" е неговата функция, а "ин" е неговата структура.
Органите са разделени на "ян" и на "ин"-органи:
  • Към системата "ин" се отнасят плътните органи , наречени органи на натрупване на енергия - сърце /огън/, бели дробове /метал/, далак /земя/, бъбреци /вода/, черен дроб /дърво/.
     
  • Към системата "ян" се отнасят кухи органи които се наричат работещи - стомах /земя/, дебело черво /метал/, тънко черво /огън/ жлъчен мехур /дърво/, пикочен мехур /вода/.
Всички останали органи се наричат второстепенни.
Меридиани и точки в човешкото тяло
На всички главни органи в човешкото тяло съответствуват т.н. "меридиани" върху кожата - сбор от точки, чието убождане или притискане довежда до промяна във функцията на органа. В началото са били открити десет меридиана - пет на органите "ян" и пет на органите "ин". След това са били прибавени меридиан на перикарда, преден срединен и заден срединен меридиан и меридиан на "трите съгряващи точки" /функционална система, обединяваща функциите на органите в гръдния кош, корема и таза/.
Предният и задният срединни меридиани са не чифтни, а всички останали меридиани са чифтни. Главните меридиани имат разклонения,които се наричат линии "ло". Съществуват 15 надлъжни и 12 напречни линии "ло".
По хода на всеки меридиан се разполагат от 9 до 68 точки. 8 от тях са определящи и се наричат "стандартни пунктове". Те са следните:
1. Възбуждаща /тонизираща/ точка. Тя стимулира дейността на свързаните с меридиана органи;
2. Успокояваща /седативна/ точка. Тя подтиска дейността на органа;
3. Точка "помощник". При убождане със златна игла тя има възбуждащо действие, а при убождане със сребърна игла - успокояващо действие;
4. Стабилизираща точка. Тя се разполага в мястото на прекръстосване със съседен меридиан. Въздействието върху тази точка се използува за подтискане на по-активния съседен меридиан или за активизирането му, ако е подтиснат;
5. Точка на "съгласието". Тя се намира извън дадения меридиан и в много случаи се разполага главно върху меридиана на пикочния мехур;
6. Точка на "тревогата". Най-често тя се намира извън меридиана. Възникващата в точката болка е сигнал за поразяване на съответния орган;
7 и 8 са точки на "притока" или на "оттока" на енергия. Те се използуват както за възбуждащо, така и за подтискащо въздействие върху органа.
Древноизточната медицина приема, че по меридианите циркулира жизнената енергия "чи". В хода на тази циркулация се осъществява взаимодействието между главните органи. Енергията прави пълен кръг по 12-те основни меридиана за 24 часа. Максималното и минималното ниво на енергията във всеки меридиан се задържа 2 часа. Всички "ин"-меридиани се поддават на лечебно въздействие най-добре във време-"ин" /от 12 до 24 часа/, а всички "ян"-меридиани - във време-"ян" /от 0 до 12 часа/.
При нарушаване на потока на енергията в един от чифтните меридиани се нарушава потокът и в другия меридиан. От тук е възникнало правилото при засягане на едната половина на тялото от някаква болест да се въздействува върху меридиана на противоположната половина. При остри болки в горната част на тялото трябва да се използуват точките на меридиана, разположени по краката, и обратно.
Принципи и противопоказания на масажа
Физическо или психическо състояние, при което се наблюдава излишък на функция в сравнение с нормата, се означава като "ян"-състояние, а недостигът - като "ин"-състояние. В зависимост от това и масажът се дели на "ян"- или "ин"-масаж.

"Ин"-масажът е тонизиращ и се прилага при "ин"-състояние. Той представлява меко въздействие, движение от периферията към центъра, от здравата област към болната. Изпълнява се по хода на меридиана.
Всяка точка се масажира в продължение на 10-20 секунди.

"Ян"-масажът е силно въздействие, движение от болното място към околните области. Той е успокояващ. Изпълнява се против хода на меридиана. Натискът върху точките се прави със сила и бързо. Усещанията от страна на пациента са на границата на болката. В началото точките се разтриват кръгово 2530 секунди, след това се притискат 5-10 пъти и накрая отново се разтриват.Ориентировъчната продължителност на тонизиращия масаж е 3 минути,а на успокояващия 10-15 минути. Първият сеанс винаги трябва да бъде лек и кратък. Средно се провеждат 10-15 сеанса. След изчезване на болката трябва да се правят още няколко процедури за закрепване на резултата.
Абсолютни противопоказания за масажа са острите трескави състояния, острите възпалителни процеси, остър стадий на ревматичен артрит, активна туберкулоза, кръвоизливи, рани, гнойни възпалителни процеси, тромбоза, разширени вени с трофични изменения, съдови аневризми, остра сърдечна недостатъчност и остър стадий на психично заболяване.
Техника на масажа
Акупресурата представлява масажно въздействие върху активните точки /точков масаж/ или линейно въздействие върху меридианите и посоката на енергията в тях /повърхностен масаж/. Съществуват осем основни начина за масажиране:
1. Поглаждане /"туй"/ - извършва се с палците на двете ръце, а останалите пръсти се държат повдигнати или се поставят върху кожата. За една минута се правят от 50 до 200 движения. Прилага се главно върху точки по гърба, мишниците и главата;
2. Защипване /"ние" или "ня"/ - с палеца и показалеца или с всички пръсти се захваща кожата с подлежащите й тъкани и се притиска силно до поява на желания ефект;
3. Притискане /"ан" или "циа"/ с един пръст, или със ставите на пръстите, или с лакътя се натиска силно до поява на желания ефект;
4. Разтриване /"му" или "ка"/ - с пръст, с цяла длан, с гърба на ръката или с двете ръце;
5. Въртене /"жу"/ - въздействува се с въртеливи движения с пръсти, длан, с гърба на дланта;
6. Почукване - с пръст /"цзюо"/, юмрук /"щуп"/ или с длан /"пай"/;
7. Въздействие върху става /"яо"/ - масиране и раздвижване на ставата;
8. Вибрация /"цзен"/ - въздействие с пръсти с ритмични или неритмични вибриращи движения.
При масаж върху меридиан първото въздействие е само леко докосване, след което натискът постепенно се усилва. Особен начин, известен от древността, е масажирането с вендуза. С вендузата се създава вакуум посредством изгаряне на спирт, като тя веднага се поставя върху намазаната с вазелин кожа. Ако се е създал вакуум, кожата хлътва във вендузата. След това вендузната процедура се повтаря покрай гръбначния стълб /при радикулит/ или по междуребрията /при заболявания на дихателната система/. Въздействието може да бъде тонизиращо при слаб прилив на кръв към кожата или успокояващо при силно зачервяване.
Масажът на ушната раковина се прави с пръсти или с помощта на пръчица. Масажът по хода на часовниковата стрелка предизвиква тонизиране, а в обратна посока - успокояване. В началото масажът предизвиква усилване на телесната болка, а след това - отслабването й.

http://rehabilitation-massage.hit.bg/acupresura.htm

сряда, 23 февруари 2011 г.

Непознатата мислеграфия

Мислеграфията , известна още като проектирана термография е способността да се "възпламенят" картини от ума на човек върху физическа повърхност, както и от един човешки ум в друг. Най - известните изследователи в тази област са  :

     Томокичи Фукурай

   Обратната страна на Луната била фотографирана с технически средства през 1959 г. благодарение на съветската сонда “Луна 3”. Но малцина знаят, че още през юни 1931 г. японски ясновидец представил фотографска пластина, на която нанесъл изображение на невидимата страна на Луната благодарение на своята психическа енергия.
   На 24 юни 1931 г. проф. Томокичи Фукурай поставил 2 фотографски плаки в кутия. На разстояние 40 км от нея Коичи Мита – авторитетен медиум, с помощта на ясновидство се опитал да запечата образа на скритата половина на Луната върху поставените в кутията плаки. Когато те били проявени, върху тях се появило отчетливо изображение на лунната повърхност.
   Фукурай и Мита били помолени да повторят опита публично и на 12 ноември 1933 г. 4000 души запълнили градската зала в Хифу . Фукурай поставил 12 запечатани фотографски плаки на масата и накарал Мита да проектира изображението на обратната страна на Луната върху 6-та поред отгоре надолу. Негативите били проявени в присъствието на свидетели и след 5 минути на шестата плака се появило ясно изображение на Луната.
   Автор на думата “мислеграфия” е самият Фукурай, когато през 1910 г. открил, че някои хора могат да проектират физически свои мисли и образи върху фотолента. През 1913 г. в книгата си “Ясновидство и мислеграфия” той публикувал резултати от дотогавашната си работа.
  Както е известно, когато някое ново познание се опитва да си пробие път преждевременно , винаги се натъква на яростна опозиция . Така се е случило и с опитите на д-р Фукурай. Животът му се превърнал в трагедия . Той бил принуден да напусне работата си в Токийския Императорски университет ( сега Токийски университет ) . Преди смъртта си през 1952 г. д-р Фукурай основава Институт по психология “Фукурай”, който продължава изследването на паранормални явления и в наши дни.

     Тед Сириос
   През 1960 г. Тед Сириос започнал да получава изображения, като просто гледал през обектива и натискал копчето на своя полароид. Джулия Айзенбад – психиатър от Денвър, се заела с изучаването на необичайните способности на Сириос и направила каталог на повече от 400 получени от него тайнствени изображения.

Обратна страна на Луната


Снимки на Тед Сириос

четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Човешката аура

Човешката аураАурата е енергийно поле, което обгръща човешкото тяло. Виждат я много сензитивните хора, а вероятно и някои животни.

В последната си книга “Аурата” (изд 1945г.) един от най-известните пророци на нашето време – американецът Едгар Кейси казва: „От момента, до който се простира паметта ми назад във времето, аз винаги съм виждал цветове, свързани с хората. Не си спомням случай, когато съм се срещал с човешки същества, ретината ми да не е регистрирала синьото, зеленото или червеното, меко струящи от техните глави и рамене… Беше изминало дълго време, преди да осъзная, че другите хора не виждат тези цветове. Измина също така много време, преди да чуя думата „аура” и да се науча да я прилагам към този феномен, който за мен беше нещо съвсем обичайно. Аз никога не мисля за хората по друг начин освен за тяхната връзка с аурата им. Аз наблюдавам промените при моите приятели и близки с течение на времето – при болести, униние, любов, удовлетворение – всичко това се отразява на аурата, а за мен тя е индикатор на душата. Тя ми показва в какви посоки духат ветровете на съдбата.”

Аура имат сички живи същества, растенията и някои твърдr структури като минералите и изделията от метал. Човешката аура е триизмерна, има формата на яйце и се простира от 2 см. до 3,5 метра извън тялото. Аурата на високоеволюиралите души, на въплътените представители на висшата Духовна йерархия, е много по-голяма и може да се простре на километри извън физическите тела, които обитават. Ореолът, който се рисува около изображенията на светците в иконографията,всъщност представлява рисунка на аура.

Присъствие на аура около човека, животните, растенията, минералите, дори металите, е регистрирано от учените още в края на 19 век, а в средата на 20-ти век се създават и първите апарати за нейното заснемане. Известни през четиридесетте години на 20-ти век стават фотографиите на съпрузите Кирлиан,които заснемат излъчваната електромагнитна енергия от човешките ръце и от растения.

Аурата на човека е многопластова. Най-отчетливо обаче се различават два слоя. Първият е близо до тялото и следва неговия контур. В различни източници може да се срещне като чи, прана или етерно тяло. Най-лесно се вижда излъчването около пръстите на ръцете, дланите, стъпалата, около главата и раменете. Ширината варира от 1-2 см. около по-голяма част от тялото и стига до 7-10 см. около ръцете. Цветът на този слой на аурата може да бъде от сивкав до меко бледо синьо като започва непосредствено до тялото с тънка ивица в черно.

Поради фината енергия, от която е съставена аурата в нейната цялост, може да бъде видяна от много малък брой надарени с духовно зрение хора. Но пък може да бъде заснета с подходяща апаратура. От времето на кирлияновите фотографии досега, вече близо 70 години, са създадени устройства, с които се заснема аурата и промените, които настъпват в нея при различни психични и емоционално състояния, от влиянието на околната среда и начина на живот, и при провеждане на различен вид лечения

Аурата отразява физическото и психическо здраве на човека. Пробивите в нея, промяната на обема, цвета, интензитета показват начало на деструктивни процеси в съответните зони, органи и системи. Има цял клон на алтернативната медицина, който се основава на състоянието и промените в ауричното поле.

Финални думи на една история

И най-дългият път започва с първата крачка и трансформацията на човешкото разбиране може да започне с една мисъл и един бунтовник.
Всяко подобрение в положението на човека е произлязло от някой, който се е опитал да промени хода на събитията и е говорел открито, независимо от последиците. Тази личност е вътре във всеки от нас. Бунтът и желанието за положителна промяна е в основата на човешкия дух.
Смисълът на думата бунт често е разбиран погрешно. Много виждат бунтовниците като хора, които повеждат война срещу държавата. Сигурно и онези, които всекидневно убиват и осакатяват в Северна Ирландия се мислят за бунтовници. Но отново те са просто марионетки на дисбалансираното съзнание и Илюминати, действащи и от двете страни. Бунтът, за който говоря не включва въоръжени въстания или каквото и да е насилие. Това е бунт срещу индоктринирането и контрола над ума ; отказ да бъдем програмирани от "ценностите", наложени ни от други поколения и от манипулаторите в политиката, икономиката, науката, религията и мрежите на Илюминати.
Да мислиш самостоятелно и да притежаваш смелостта и куража да живееш според вярванията си - това е истински бунт.
От него ще произтече промяна във всеки аспект от живота на Земята. Пробуждащите се хора ще търсят начини да се откъснат колкото е възможно от зависимостта и нейните деструктивни заблуди. Те ще имат куража да говорят високо и убедено, понеже знаят, че процесът е необратим. Не е моя работа да казвам на хората какво да правят. Но подкрепям кампанията за несътрудничество и мирна съпротива, която набира вече скорост. Вярвам в нейното разрастване и че някои от нейните проявления може да са следните :
1) Бойкот на всички банки, които правят пари от нищото и начисляват лихва върху тях. Надявам се хората да изтеглят парите си от тези банки и дори да откажат да плащат лихва върху заемите си. Последното решение трябва да е добре координирано, така че милиони да го направят по едно и също време.
2) Подкрепа на банките на общностите и етичното банково дело, което инвестира в проекти, предназначени за полза на хората и планетата.
3) Отказ да се сътрудничи на училища, университети и министерства във всяка страна, докато не получим свободен поток от информация за онова, което наистина се извършва в тайна и за цялото налично познание.
4) Постоянни седящи демонстрации и масови протести пред правителствените управления във всяка страна, особено при ключови играчи като САЩ, Русия, Великобритания, Япония, ЕС и ООН.
5) Мирно оспорване на всички тържествени случаи във всяка страна, докато не ни бъде казана истината, и постоянно присъствие около парламентарните сгради.
6) Масова мирна съпротива срещу проекти, които вредят на околната среда. Ако има такива протести навсякъде, властите скоро ще трябва да преосмислят нещата и да се вслушат.
7) Бойкот на всички съдебни дела, които могат да възникнат от подобни действия и масови седящи демонстрации пред съдилищата за разстройването им.
8) Обаждане на програми с открит телефон и програми с участие на публиката с въпроси и информация за тайното правителство и какво могат да направят хората, за да спрат неговите манипулации.
9) Протести и седящи демонстрации пред централните управления на медийните организации, докато не откажат да бъдат слуги на Илюминати и не започнат да съобщават истината на хората. Бойкот на вестниците, обслужващи системата.
10) Същото пред централните управления и клоновете на масоните във всяка страна и окръг и незабавна оставка на всички членове на масонските и други тайни организации, които вече не искат да бъдат използвани като параван за манипулирането на света.
11) Отказ да се гласува или да се подкрепя политик, който откаже да разкрие дали е член на тайно общество или с кого е тясно свързан. Също отказ за подкрепа и на политик, който е член на която и да е прикриваща организация на Илюминати от рода на СМО, Тристранната комисия или Групата Билдерберг
Трите най-важни думи тук са - мирен, решителен и непрекъснат протест. Ние трябва да протестираме с любов, защото това е нергията, която искаме да разпрострем по света. Но любовта ни не трябва да е сляпа, а мъдра. Да не забравяме, че в света на Илюминати черното е бяло, а бялото - черно. Помнете също, че мълчанието е удобно. Време е да помислим, да поемем отговорност и да заговорим и действаме срещу мълчанието, тайната, тиранията. Илюминати знаят каква заплаха са за техните амбиции личности, които мислят самостоятелно и откликват с действия :
Няма нищо по-опасно от личната инициатива. Ако тя е качество на гениален човек, той може да направи много нещо от милионите хора, вред които ние посяхме семето на раздора. Ние трябва да насочим възпитанието на гоевските общества така, че при всяко дело, където силната личност може да прояви инициатива, ръцете й да увиснат в безнадеждност и безсилие. Импулсът от свободата на действие на една личност, когато се срещне със свободата на друга личност, намалява своя ефект. От това произлизат тежки нравствени сътресения, разочарования и несполуки. ( Протокол 5 )
Един индивид може да промени нещата. Ние не сме безпомощни, а манипулацията не е непобедима, нито пък злините по света - непреодолими. Зависи от вашето душевно състояние. Проблемите могат да се превърнат в решения с промяна на мисълта.
Ако ще връшаме свободата на Земята, трябва сериозно да изтормозим Системата, за да разбере, че хората повече няма да й сътрудничат. Няма да бъдем лъгани и манипулирани. Ние сме милиарди, а манипулаторите, които управляват световното правителство са шепа хора. Те не могат да наложат волята си на нас, освен ако ние им го позволим. Роб ли ще сте , или бунтовник ? Това е избора за всеки, защото няма да има средно положение.
На пръв поглед бунтът може да изглежда обратното на мир и любив, но аз не вярвам, че е така. В цялата поредица решително поставях под съмнение мисловните модели, които контролират икономиката, политиката, религиите, медиите, науката и голяма част от Ню ейдж. Някои могат да сметнат това за присъда. Но да говорите открито против отрицателните мисловни модели не е произнасяне на присъда и не означава, че не обичате хората. В крайна сметка, какво е любовта ? Да обичате означава ли да пренебрегвате онова, което тези модели причиняват на хората и планетата ? Трябва ли щом обичате, да казвате, че всичко е наред и че няма нужда да променяме действията си ? Да обичате означава ли да избегнете да разстройвате хора, когато ако говорите открито, може да успеете да предупредите други за опасностите и експлоатацията ? Мисля, че не. Има моменти, когато любовта означава да кажете истината в очите, ако това е нужно за положителната промяна.
Срещал съм доста хора, които мислят, че протестът и преките действия, били те и мирни, за които се застъпвам, били нелюбящи. Не съм съгласен с това и смятам, че докато не започнем сериозна кампания за несътрудничество със Системата, ще позволим на елита на Илюминати да извършат някои отчайващо неприятни неща като последица от евентуалното общо бездействие. В статиите се промъкнаха някои негативни теми, но те нямат за цел да стряскат, а да информират и предупреждават. Не се страхувайте. Очаква ни нова зора и тя ще сложи край на тези ужаси.
Ние сме на прага на една голяма промяна, когато Земята отново се присъединява към останалата част от Вселената и повишава своето съзнание до по-високо измерение на любовта и хармонията. Когато си мислиме за всички прекрасни неща, които стават в света, дори на фона на описаното от мен, помислете какъв ще бъде животът, когато това разрушение и дисхармония изчезнат. Този ден е близо. Ние ще осъзнаем истината, че човечеството не е зло или глупаво, а е любящо, интелигентно и преливащо от любов и творчески сили, на които отчаяно иска да даде израз. Понякога нещата може и да не изглеждат така, но за това си има причини , както видяхме, периодът на благоприятни възможности за дисбаланса е почти на края си.
Ние ще обичаме Земята и ще се обичаме едни други. Ние ще обичаме и обичащите ни, и мразещите ни. Ние няма да правим избор между тях, защото всички сме ние и ние сме всички. Ние сме едни други и истината за това отново изплува в съзнанието. Отворете сърцето си, следвайте го и вашият живот, както и целият живот на планетата ще се трансформират.
Ние сме тук, за да променим света. Избрали сме да дойдем и нашето време е дошло. Ние не трябва и няма да се провалим !
http://universalnite000.blog.bg/drugi/2010/01/22/finalni-dumi-na-edna-istoriia.477509