четвъртък, 30 юни 2016 г.

Кукловодите


Технократският начин на живот превръща хората в безмозъчни био-роботи и дори образованието е насочено за създаване в интерес на държавата на общество от безразсъдни "ходещи енциклопедии" и "зубрачи", които не могат да използват креативността и нямат истинска мъдрост.


Хладният интелект, без развитието на духовността, сърдечността, способността да обичаме е довел цивилизацията ни до много проблеми. Интелектът е част от разума, ето защо наличието на развит интелект все още не е признак за разумност. Разумът притежава не само интелект, но и интуиция. Именно благодарение на нея са станали всички велики открития, а развитата интуиция насърчава пробуждането на екстрасензорните възприятия. И ако интелектът е свързан повече с мозъка, то интуицията е със сърцето.

В хармоничния човек и интуицията, и интелектът не се отричат, а се допълват взаимно. Но сега дори жените, създадени за да формират пространство на любовта, под влиянието на феминизма често отхвърлят "пътя на сърцето", предпочитайки да се развиват само интелектуално. Това е една от основните причини за увеличаването на разводите и за превръщането на семейството в брак, в истинския смисъл на думата: "Върховенството на разума в една жена - това е най-големият проблем както на жената, така и на живота като цяло. Умната, но лишена от любов жена - това е голямо нещастие за нея самата, а и за околните. Жената, предназначена от самата природа за внасяне в света на любов, за създаването на пространство на любовта, овластява логиката и се превръща в чудовище, разбиващо съдбата на мъжете, своите деца и бъдещите поколения. Умните жени са много, а мъдрите засега са малко". (A. Некрасов).

Използвайки липсата на тази мъдрост и с помощта на пирамидата на властта, наложена върху нас, завоевателите с всякакви средства се опитват да запазят статуквото. Именно поради тази причина човечеството не може да се отърве от войни, революции, тероризъм, наркомания и други "цветя", засадени в плодородната почва на религиозния, идеологическия или научния фанатизъм. Всяко откритие или учение, извеждащо съзнанието на хората отвъд "тесногръдата" материалистична парадигма е опасно нарушение на статуквото, защото разкрива на хората информация както за наличието на нашественици на нашата планета и контролираната от тях структура на пирамидата на властта, така и за възможности за освобождаване от безграничната власт на същностите, принадлежащи към "тъмния полюс на вселената".

За невидимото влияние върху историята на човечеството от външни сили пишат и много изследователи на проблема НЛО. В различна степен това се споменава в работите на Д.Кил, Ж.Вале, В.Ажажа, Б.Стайгер, Ф.Зигел, А.Кузовкин, А.Золотов  и много други. Мисълта за това, че човечеството е под контрола на други невидими същества са изразявали и А.Казанцев, А.Минц, Дж.Беджби, Е.Меткалф, Ф.Кларк, Ч.Форд, В.Фоменко, В.Зайцев, Ф.Стеклинг, Дж.Леонардо и много други учени и изследователи. Така например, Дж. Леонардо в началото на ХХ век е анализирал многобройните наблюдения от астрономите на летящи неидентифицирани обекти около Земята с явно изкуствен произход (а това е било дълго време преди пуска на първия спътник) и стига до недвусмисленото заключение: "Ние сме нечие стадо. Нас ни пасат".

И ето например какво за тези невидими "кукловоди" пише А.Клюев: "Мъдрият (просветлен) човек е наясно, че безброй същества, които обитават вселената са само играчки в ръцете на вселенските сили, които като брилянтни кукловоди прожектират приказно представление, наречено живот. Хората, които живеят в неведение, са слепи играчки в ръцете на "собствените" мисли, желания и емоции, които буквално заливат ума. Ние сме склонни да ги приемем за свои собствени и изобщо да не забележим, че те идват от околното пространство под формата на неясни усещания и след това, намирайки в разума вербално изражение, да станат "наши".

Относно възможностите за такава манипулация на човечеството свидетелства A. Зорин: "Преди "покорното стадо" е било държано в подчинение чрез псевдо-религиозна дрога и социално-сугестивна норма, която владеела стереотипите на поведение: "По-добре да не се отлъчвам", "Аз съм един малък човек, нищо не зависи от мен", "не е моя работа", "след мен и потоп".

В днешно време, "системата на тъмнината" държи всички жители на планетата в състояние на зомбита с помощта на съвременните аудио-визуални системи. Говорим за видеосистеми и компютри, както и за дискотеки, стереоуредби и т.н. Проблемът е много остър, дори ужасен ... Отрицателното въздействие на всички досега създадени аудио-визуални системи ние сме пропуснали или просто поради небрежност и мързел, или, както някои смятат, точно такива технически средства са предназначени съзнателно за контролираното аудиовизуално зомбиране на земляните...

Що се отнася до компютърните игри, които услужливо ни предлагат виртуалните дискове, то общата тенденция е: това е пътят към Ада. Всички тези дискове с безкрайните преследвания, битки и убийства, с които са натъпкани игрите, предизвикват чувство, че нашите деца са дресирани, тренирани, готвени да изпълняват определени функции. "Системата на тъмнината" има нужда от лекомислени биороботи. Свободният човек, който отговаря за своите мисли, думи и дела, не й е необходим".

Ето защо се унищожава цялата информация както за най-древните свободни цивилизации на Земята, така и за техните постижения в различни области на знанието, които за нас все още не са на разположение. Всяко откритие, поне малко заплашващо да разкрие тайните на древните цивилизации или да насочи следите към тях, се натъква на "щиковете" на невидимата "армия на мрака" и многобройните им съучастници. А учените, които са направили тези открития са унищожени или физически, или психично (например, чрез обвинения за "псевдонаука" и "шарлатанство").

По материали от Интернет

вторник, 28 юни 2016 г.

Р-вълните - ключ към интуитивните и телепатични възможности

Явлението телепатия не може да бъде поставяно под въпрос. Не само са натрупани огромни количества от съответния фактически материал, но почти всеки човек в дадено семейство не отказва да съобщава за лично изпитани телепатични явления. Почтен е опита да ги обясним от научна гледна точка.

К. Е. Циолковски


Най-красивото от чувствата е любовта. Тя върши чудеса, издига човека към небето и го хвърля в бездната. Любовта си има една особеност - влюбените в душата си винаги чувстват другия, без значение колко далечно е разстоянието между тях. Каквото и да става, семеен конфликт или несъгласие и др.

Едно и също цвете, разцъфтяло едновременно в две души остава там завинаги, дори ако трябва да се разделят. А чувството остава в сърцето на любимия човек, с неговите емоции и чувства .

Това е понякога трогателна, понякога трагична, всеизвестна особеност на човешките емоции.

Да опитаме без да засягаме деликатните чувства, просто да се поинтересуваме за феномена на изразяване на емоции, образи и видения на разстояние, а след това да пoизследваме дали то е свързано с човешките взаимоотношения.

На сериозно научно ниво се занимава с този проблем още през 50-те години на миналия век член-кореспондентът на Академията на медицинските науки, Л.Л. Василиев. Той не само експериментира, но също и събрал огромен, реален фактически материал. Той се приближи, както казват "почти" пред отварянето на тайните на човешките отношения със "света без думи" - телепатията

Стойността на неговите изследвания е била в строго научния, академичен подход към изследователската работа. Поради това, резултатите от експериментите му са ценни за сериозната наука.

Тук, в името на предпазливостта, е редно да се каже, че живота завършва трагично за Василиев. Той просто бил застрелян и на обществеността случая бил представен като случай на самоубийство заради любовницата му, лаборант. Глупости! Но нека това да служи като пример на "науката" към тези смели изследователи, които ще тръгнат по същия път ....

Тук се съдържа материал от различни достоверни източници. Целта - да се предложи една от теориите, обясняващи как хората се чувстват на разстояние един от друг, обичат, мразят, усещат предателство или загриженост. И това, което е най-интересно, че същите неща усещат растенията , когато хората мислят за тях. Формулирането на темата е интригуващо. Разумните растения !


Нека започнем с примери. Известен случай от живота на Ломоносов. Той живеел в Санкт Петербург, когато баща му починал по време на риболов на Бяло море. По време на смъртта на баща си Михаил Вaсилиевич преживял сърдечен удар и ясно разбира: с баща му е станало нещастие ...

А ето протоколирани данни.

"Ние, долуподписаните, удостоверяваме, че Борис Шабер на 17-ти декември 1918 г. ни разказа за странно видение на Надежда Aркадиевна Нeвадска, която се явила пред него днес сутринта (в 9:25. ). Б.Н. Шабер чу последната дума на видението "тлен" и допълни, че в нощта преди 16 декември, той чул някакъв далечен, познат, сякаш приглушен от разстоянието разговор: "Борис, Борис!". Витебск, 17.12.1918г..

Сред лицата, подписали оригинала, както и това копие, заверено с печат, полагат подписите си - Й. Maкуня (учител по математика) и П. Kрасовски (адвокат). Адресите на подписалите също са там.

"Ние, долуподписаните, удостоверяваме, че на този 23 декември 1918 Борис Николаевич Шабер, получил от Петроград от майката на Н.А. Нeвадска, Евгения Николаевна, писмо с известие, че нейната дъщеря е била ранена на 16 декември тази година и е починала от раната в осем и половина часа сутринта на 17 декември. Нейните последни думи били: "Няма прах, няма тлен. Витебск, 23.12.1918 г. "Заверено копие с печата и подписите на И. Maкун и П. Kрасовски ....

Според М. Шабер, Е. Нeвадовская не е преживяла трагичната загуба на дъщеря си и скоро се самоубива. Рядката характеристика на този случай, пише Василиев, е появата на две телепатични състояния - визуални и слухови.

Но с течение на времето и съвременните учени твърдят, че на човешките емоции на разстояние (телепатия) не реагират само хора, а като цяло всичко живо.

Например, докторът на техническите науки, професор Николай Kолпаков споделя за свои "мистериозни" изследвания, "Аз говоря с цветята. (Въпреки че всеки градинар ухажва цветята, гали ги, и някак им говори.) Точно така, растенията чувстват всичко. Но аз обменям с цветята конкретна информация. В лабораторията съм свързал две цветя към общо устройство с дисплей. Когато мислено се обръщам към едно от тях, стрелката се отклонява на устройството, свързано с него. Променям мисълта си към другото цвете - реагира второто устройство.

Има и обратна връзка от цветята, но какво точно съобщават те , надявам се да науча малко по-късно. За сега проучванията не са приключили, аз не искам да давам преждевременни подробности »


Авторът на статията не е професор, а медицински психолог, но по професионално наблюдение и обобщаване на входяща информация от други източници, мога да представя следното: В една къща, където хората носят "в пазвата камък", или постоянно се карат - цветята не растат или растат много слабо. В края на краищата, наред с други неща, цветето е живот, която трябва да се роди и развива в желаната атмосфера. Така, обратната връзка - от растенията към хората може да се каже е емпирично изследвана - цветята реагират със собствените си живот и смърт. От присъствие на зли мисли растението просто умира, както и от вътрешната човешка доброта, царуваща в къщата - цъфти с пищен цвят.

Има над какво да се помисли. Някак изведнъж си спомних- че някои от моите приятели се оплакват, че при тях цветята не успяват да оцелеят по някаква причина ...

Професор Колпаков обяснява механизма на взаимодействието между растението и човека със съществуването на някакви поляризирани р-вълни, които той при експерименти с лазери в своя институт (1978) случайно открил, а след това, след много изследвания, те са били открити в свободното пространство (1996).Ето някои от физическите характеристики на тези вълни:
"В контраст с електромагнитните вълни с честоти от порядъка на милиони херца в секунда, при поляризационните количеството трептения в секунда се изразява от единица с четиридесет нули! И скоростта на разпространение е стотици хиляди квадрилиона пъти по-бързо от скоростта на светлината. За тези вълни почти няма разстояние, те не се разпадат.

Ако светлината от далечните звезди идва за милиони години, информацията с помощта на Р-вълните е за секунди.

Така проф. Koлпаков обяснил мистериозното явление, открито от видния съветски астроном Николай Козирев. Наблюдавайки звездите през телескоп, Николай знаел, че улавя светлината, която отлита към Земята за много светлинни години . А в момента, тази звезда е на друго място. Козирев правел разчет къде е то. И насочвал телескопа към място, където няма видими звезди , но тя трябва да бъде там. Той замъглява обектива на алуминиев екран, но чувствителният резистор изменял електросъпротивлението - т.е. е реагирал към невидимата звезда. Козирев се опита да обясни ефекта с парадоксите на времето. А за Koлпаков всичко е много по-просто: резисторът реагира на Р-вълната, долитаща от невидимата точка на звездното текущо местоположение.

За нас е интересно друго. Koлпаков доказва, че всяка форма на живот е в състояние да генерира тези Р-вълни и да реагира на тях. При хората, "предавателя" или "генератор" на р-вълни се намира в дълбоките структури на мозъка, както и достъпът до него е възможен само чрез подсъзнанието.

Т.е., ако слушаш своите подсъзнателни чувства, или по думите на известния психоаналитик Карл Густав Юнг, на тъмната страна на личността си, можем да "чуем" мислите на други хора, предавани от лице на лице, посредством Р- вълни . Защо именно към подсъзнанието? Просто защото в експериментите на професор Василиев се оказа, че телепатията идва от несъзнаваното на подсъзнанието. Ето защо чуваме чувствата на другите хора в сън или изменено състояние на възприятие, когато съзнанието е "изключено" и подсъзнанието разполага с "решение". Както обикновено, когато се събудят, хората се опитват да разберат , по познатия ни начин , "какво се крие зад това видение?"

И все пак, какво отношение има това към хората ежедневните проблеми, проблемите на любовта и омразата, и т.н.?


Ще опитам да изчисля с помощта на примери, доказващи, че използаме телепатия повсеместно, но само инстинктивно, мислейки, че това е предчувствие , а не всепронизващите Р-вълни, носещи отпечатък за личността на хората.

Всяка опитна майка чувства детето си на всякакво разстояние, а жената може лесно да почувства, ако нейният съпруг при отсъствието и доведе в собствената си къща любовница.

Попитайте опитен бизнесмен, независимо дали той чувства неуспех или напротив успех от предстоящи дела, свързани с определени хора. Отговорът ще бъде положителен. Той ще каже нещо от рода на "Аз имам развита интуиция"

Попитайте агент на разузнаването с висока квалификация дали той чувства приближаване на опасност, дори когато нищо не се случва? Отговорът ще е - да.

Помислете за ситуация от собствения си живот. Когато се настройвате за някое дело и упорито отивате към него (попътно излъчващи в ефира P-вълна с подходяща информация.) "Приемниците на P-вълни , които се интересуват в същата посока на човешката дейност, бъдете сигурни, че ще ви чуят", а в реалния живот това би изглеждало като "чудотворно" появаване на точните хора на точното място ...

Малко лоши новини. Има хора, чието подсъзнанието е настроено да унищожи или потиска противоположния пол . Това се излъчва от P-вълните, които носят информация. А тези хора не осъзнават това


Например, ако е жена, обикновено нейният съпруг умира или пие твърде много. Такива жени обикновено се оплакват от злодея - съдба, уроки и др. По няколко пъти се омъжват, но всичко се повтаря. Те наистина не осъзнават, че системата се намира в тяхното подсъзнание (което съдържа предавателя на P-вълни) Ако става дума за мъж, същото нещо се случва, разбира се, с противоположния пол.

Нека ви дам още един феномен. Когато човек се приготви да отиде някъде, то с помощта на P-вълни той вече е налице на мястото, където физически още само има намерение да дойде. Ако в този район има Р-вълни с носители на личните отпечатъци от други хора, тогава има интересен феномен. Ако тези индивиди нямат нищо един срещу друг , то в техните физически тела ще има чувство за безопасно и комфортно пътуване до това място. Но ако това са противници, те физически няма да искат да отидат на това място. Те ще усещат "пробив" и т.н. Но както винаги ще победи най-силния , който устои на себе си , а това значи и на работещата против него програма на Р-вълните на другия човек.

Ако развием тези мисли по-нататък, положението става още по-необичайно. Очевидно с развитието на цивилизацията и прогреса, които принасят ползи идва разбиране и нови знания, които вместо да дадат по-голяма свобода ни предупреждават за повишено внимание, дори в собствените си мисли. Наистина Еклесиаст е бил прав: "Знанието създава скръб".

понеделник, 27 юни 2016 г.

Проект Син лъч

 Проектът Син лъч е замислен, като въведение към новия световен ред. Той включва в себе си идеи като една световна армия, обединяване на религиите в една обща, елиминиране на парите в брой, плащане само и единствено по електронен път, поставяне на чип на всеки един жител на планетата. Всичко това ще се контролира от световния елит.

Тези на пръв поглед плашещи идеи са замаскирани така, че човек да ги вижда само от “добрата” им страна, да му се втълпи, че се прави за негово добро, за неговата сигурност и спокоен живот. Тук на помощ идват медиите – втълпяване на страх и паника в обществото с постоянното натякване на опасност от тероризъм, глад, войни, финансови кризи, фалити, оръжия за масово унищожение и т.н. Това е типично използване на формулата “проблем-реакция-решение.”

В проекта Син лъч (Bluebeam) съществуват планове за изценировка на извънземно нападение над планетата и хората. За целта ще бъде използвана развита технология за холографски изображения. С нея ще се “прожектират” извънземни кораби, които ще се виждат по цялото земно кълбо.

Медиите ще отразят събитието по подобаващ начин, съобщавайки, че планетата е нападната от зложелателни извънземни цивилизации.

Единственото решение (предварително режисирано) в случая, ще бъде въвеждането на единно световно правителство и армия, които да спасят и закрилят човечеството. Тази идея беше споделена още преди години от президента Рейгън, според когото лесна причина за обединяване на човечеството, би било нападение идващо от космоса.

ХААРП

В проекта са включени и други идеи, като например използването на Blue Ray холография и технологията ХААРП. С тяхна помощ ще бъдат възпроизведени предсказания, библейски “чудеса и знаци”, с помощта на които хората да могат да видят религиозните божества от най-разпространените религии и да ги възприемат като нещо реално случващо се. Целта е създаването на единствена световна религия, с която управлението на масите би било много по-лесно.По материали от Интернет

неделя, 26 юни 2016 г.

П. Полуян: "летящите чинии" са направени на Земята


Известният изследовател от Красноярск - водещ инженер на "Енисейгеофизика" счита, че всички наблюдавани НЛО в нашето небе са свързани с тайните разработки на специалните служби от различни страни, които по различни причини продължават да бъдат секретни за обикновените граждани.


Ето какво пише той относно своята хипотеза: "Разбира се, че не съм единствения, който доказва, че "летящите чинии"са направени на земята. В САЩ например, същата гледна точка споделя Дж. Уилсън (J.Wilson) - бивш редактор на списание «Popular Mechanics" (виж статията му «The CIA's  Secret UFO Files» :. http://www.ufoevidence.org/documents/doc2027.htm).

Освен това, в този момент са издадени маса книги, чиито автори отдават честта за откриването на технологиите на "летящата чиния" на немските инженери, чиито разработки са станали трофеи на Съединените щати и са били използвани при изграждането на модерните секретни НЛО. В най-концентрирана форма тази теория, например, е описана в статията на английската версия на онлайн енциклопедията "Уикипедия", "нацистки НЛО" (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_UFOs) ...

Въпреки това, преди да започна разказа, трябва да направя една важна забележка. За неидентифицираните летящи обекти вървят много различни легенди и за мнозина е предпочитана версията за тайнствените извънземни същества. Аз няма да развенчавам всички тези разкази - Вселената, в края на краищата е безкрайна и крие много чудеса. Но в този случай всичко чудно спокойно можем да отнесем за разследване, тъй като "летящите чинии" на земляните съществуват съвсем реално – били са построени от земни инженери и нямат никакви връзки с извънземно присъствие.

Аз вече тридесет години се занимавам с този проблем, получавал съм информация от различни източници, включително и военните, и повярвайте ми - с цялата си отговорност мога да кажа, че в продължение на повече от шестдесет години се развива с успех изцяло земна (при това не е фантастична) технология, благодарение на която и летят горепосочените НЛО - беззвучни превозни средства с различни форми и размери.

Между другото, тази технология е била създадена, доколкото мога да преценя, в недрата на ВМС на САЩ в края на 40-те г., когато американците са изхарчили много пари за изграждане на летателни апарати, подходящи за морско базиране. Такива апарати в резултат са били създадени (вероятно опирайки се на трофейните немски разработки) ...

Да се запитаме: нека "летящите чинии" не са направени от извънземни, а от напълно земни инженери, но защо тази обещаваща технология от толкова дълго време се пази в тайна? В края на краищата, това е истински пробив в техниката, който ще донесе икономически ползи! Отговорът на този въпрос е прост.

Революционен пробив в технологиите - това е радикална промяна на цивилизацията, заплашваща да засегне множество интереси. С такива устройства е лесно да се проникне през границите на държавите - мечтата на терористи и наркотрафиканти, тези машини са в състояние да изместят бензиновите превозни средства - неудобство за автомобилните производители и за енергийния бизнес. Ето защо тайната на "летящи чинии" за толкова дълго време остава мистерия. И най-важното, разбира се е, че толкова удобно средство за проникване през границите осигурява важно предимство, от което никой  здравомислещ човек не би се отказал. Затова - повишена секретност. Но, както се посочва в Евангелията, всичко тайно рано или късно става явно".

Въпреки валидността на тази хипотеза по отношение на повечето от техногенните НЛО, наблюдавани от нас по света, нека си позволя да не се съгласия изцяло с уважавания от мен автор. Многото случаи на феномена НЛО, различните му форми, способността за трансформиране и особено давността на проявленията на това явление ясно показват, че то не може да се обясни врамките на само една хипотеза. Най-вероятно има различни варианти за проявление на този феномен.

Ако повечето от наблюдаваните на Земята през последните десетилетия НЛО могат да бъдат обяснени с хипотезата на П. Полуян, то в нея очевидно не се вписват случаите на наблюдение на феномена, станали в древността и Средновековието, както и постоянните наблюдения на НЛО с гигантски, чудовищни размери - както на Луната, така и близо до слънцето. Тези гигантски НЛО, дълги десетки километри, очевидно не може да бъдат произведени от нашата земна технология, а още повече със запазване на пълна секретност.

И все пак изглежда малко вероятно, че никой от земляните не е могъл да наблюдава появата на гигантските обекти от повърхността на нашата планета. Следователно, те са явно продукт на космическите извънземни технологии и не са свързани с нашата цивилизация. И затова не е необходимо да изоставим напълно възможността за ангажираност в НЛО феномена на пътешественици от други планети, паралелни светове, или дори пътешественици във времето, както и прояви на паралелни форми на живот или непознати природни явления.

По материали от Интернет

събота, 25 юни 2016 г.

ЗА ЙОГА ПРАКТИКИТЕ И ОБСЕБВАНЕТО

Ако се занимавате с йога,трябва да внимавате. Самият термин „йога” означава „единство с Бога” - целта на йога е да ви доведе до единство с Бога, но това е индуисткия Бог.
Ако погледнете ръководството за йога, там се говори за отваряне на седемте чакри, които са духовните центрове в тялото - това е реално. Когато стигнете до петата чакра, в наръчника ви казват: „Внимание: не се препоръчва да се отваря петата чакра, защото не може да се каже какво ще стане, ако го направите.” Предупреждават ви и ви казват, че някои хора, които са отворили петата си чакра, буквално откачат.
Работата е там, че петата чакра е разположена в основата на врата - когато отворите петата чакра, обикновено започвате да произнасяте звуци, които са ви непознати - това са демонични езици - това е духовно преживяване и е демонично.
Почти всеки с проблема сколиоза е имал нещо общо с йога. Причината е енергията Кундалини, която понякога предизвиква извиване на гръбначния стълб - като змия.
Не ви казвам да не правите упражнения, а да сте внимателни, защото всички пози в йога - тези, които представят животни, привличат духове според позата, която заемате.
Същото е с позите при бойните изкуства - ако се каня да се моля и започна да ги правя, какво ще си помислите? Това са пози за молитва - можете да ги познаете веднага. Ако вие можете да ги разпознаете, мислите ли, че демоните не могат да ги разпознаят?
Апостол Павел казва, че ще бъдете подвеждани да почитате богове, които не са богове, а демони. Така че преди да бъдете спасени, вие боготворите неща и мислите за богове същности, които в действителност са демони, но за вас те са богове. Обаче демоните не идват да ви кажат: „Виж, аз съм демон, искаш ли да ми се покланяш?” Те не правят така - те просто се възползват от преклонението и вие си мислите, че се прекланяте пред Бога, докато всъщност се покланяте на демони. Демоните не ги е грижа какво знаете - те се възползват от онова, което НЕ знаете.
Затова, когато започнете да се молите - поради това, че сте човек, вие сте на по-високо ниво като същество от демоните. Поради това вие генерирате повече духовна сила, така че те, като паразити, искат да теглят от тази сила, затова ще се опитват да ви измамят и заблудят да заемете такива пози, всяка от които е посветена на определен демон. И когато заемате тези пози, вие повиквате този демон и те - като паразити, се прилепват и теглят тази сила от вас.
Когато тренирах бойни изкуства и се стараех да повиша нивото си и да покрия изискванията за черен колан, трябваше да напиша есе за определена техника - имаше един блок, който - изпълнен правилно, можеше да абсорбира всеки удар - значението му беше „молба към Буда за помощ”. Никой не ни каза това - наричаха го по друг начин и го означаваха като вид блок. Но демоните не се интересуват как наричаш дадено нещо - те търсят съответната поза, която ги притегля, защото е поза за молитва и когато я заемеш - това ги притегля. Всяка поза в йога е поза за молитва към различно божество и това отваря чакрите - това позволява на тези демони да ви обсебват и да теглят сила от духовността.
Хората си мислят, че само защото намеренията ти са правилни, всичко е наред, но това не е вярно. Иисус е казал, че е възможно да му се покланяте напразно - само намеренията не са достатъчни. Как може да стане това - като наричате Бог някой, който не е. Затова можете да седите цял ден, да се молите, да пеете псалми, да се покланяте, но това да е напразно, ако не правите каквото Той е казал да правите и ако само се покланяте. Защото е дошло време, когато Бог търси такива, които да му се покланят в дух и истина, така че не е достатъчно да се покланяте само на думи.   
Къри Блейк
 
 
 

петък, 24 юни 2016 г.

Техниката "разширено дистанционно наблюдение" се използва в полза на специалните служби


През 80-те и 90-те години американският учен Г. Путхоф заедно с екстрасенса И. Суон в рамките на изследвания, проведени в интерес на разузнавателната агенция (тези проучвания са били наричани "Старгейт"), заедно със Санфордския институт са разработили уникална програма за обучение, която позволява на всеки, който има потенциална способност за "дистанционно наблюдение", да постигне успех в това.


Тази програма за обучение включва възможността да овладеят три техники на "дистанционно наблюдение", позволяващи им да наблюдават хора и различни предмети (включително секретни военни) и да ги опишат в интерес на американското разузнаване. Най-интересното е техниката на разширеното дистанционно наблюдение, която представлява, според изследователите, един вид астрално пътуване.

Тази техника включва използване на транс медитация и физическа релаксация и визуализация на своеобразен "астрален паркинг" - един вид междинна безопасна "база", където наблюдателят е трябвало да проектира съзнанието си, преди да предприеме астрално пътуване до обекта на своето наблюдение. Този метод е най-ефективен в смисъл на получаване на данни, а следователно и най-надежден.

Ето как описва тази техника Д. Тайсън в книгата си "Извънтелесни пътувания": "Техниката на разширеното дистанционно наблюдение започва с постепенна релаксация на тялото и ума, която в програмата СТАР ГЕЙТ се нарича охладителен процес. Операторът-наблюдател лежи на удобно легло в тиха, потопена в полумрак стая, слушайки тиха класическа музика. Около наблюдателя се намира друг човек, който е бил наречен следящ: по време на експеримента той е трябвало да задава въпроси и да записва устните отговори на оператора.

Целта на на охладителния процес е навлизането в тета-състояние. На жаргона на учените нормалното, будно съзнание съответства на бета-състояние. Когато то се отпусне, преминава в алфа-състояние. В крайна сметка съзнанието се потапя в тета-състояние. В интервю през 1997 г. за Nexus Magazin Дейвид Морхаус, автор на книгата "Психичен войн на ЦРУ: програмата Stargate", обясни: "Изглежда, че в тета-състояние се откриват канали за предаване. Това се нарича и "Инкубационно състояние на мисълта", по времето, когато прагът на физическите усещания, отделящи съзнанието от подсъзнанието, става по-нисък".

Морхаус е работил за американското военно разузнаване като дистанционен наблюдател. Той описва началото на дистанционно наблюдение като отиване в четвъртото измерение. Бил е обучаван за създаването на астрално ниво на специално място, където да отиде след влизане в транс или медитативно състояние, благоприятстващо дистанционното наблюдение.

"Ние трябваше да стигнем до мястото, наречено "светилище". Отивахме там, за да съберем мислите си и да се аклиматизираме. Всеки създаваше свое собствено светилище. За едни наблюдатели то изглеждаше доста голяма градина, за други - сигурен дом или подобно безопасно място". Морхаус обясни, че в това светилище той проектирал своето призрачно или фантомно "аз", прозрачния двойник на физическото тяло.

Оказвайки се в безопасното светилище във вид на прозрачен астрален двойник, Морхаус започнал "спускане към целта". Неговото светилище било прозрачен куб, висящ в Космоса и от всичките шест страни той бил заобиколен от звезди. Когато бил готов да започне, в пода на куба се образувала въртяща се фуния. Морхаус бил всмукан във фунията - този етап от процеса бил наречен "скок в ефира" - след което с увеличаване на скоростта той летял с главата напред през светлинен тунел, докато астралното тяло не се сблъскало с нещо като мембрана и се промъкнало през нея в областта, която са имали за цел.

Няма съмнение, че тази техника е форма на астралната проекция. Пробивът на мембраната в края на светлата фуния прилича на щракването при затварянето на "епифизния проход", за който пише теософът Оливър Фокс ... Създаване на астрално място за ритуална работа е често срещана практика в модерните западни системи за магия, като например системата Златна зора. Светилището на дистанционните наблюдатели, изградено от тях на астрално ниво и служещо им за нещо като база и отправна точка за пътуване е много подобно на астрален храм, създаден от маговете по време на ритуална работа. Той може да приеме всякаква форма, тъй като субстанцията на астралния свят е материал, податлив на силата на въображението".

Понякога като отправна точка за астрално пътуване съзнанието на наблюдателя може да създаде ж.п. гара или станция, а методът за астрално пътешествие до местоназначението на пътуване може да се възприема от нашето съзнание като пътуване с влак. Така че много от нашите сънища, свързани с такива изображения могат действително да са астрални пътувания, особено ако те са придружени от изумителна яснота на съзнанието и яркост на възприятието.

Връщането на астралните "дистанционни наблюдатели" се извършва в обратна последователност. Първоначално те се връщат в своята "временна база", която е безопасно място, създадено от тяхното собствено съзнание, а след известно време вече се връщат в своето физическо тяло, лежащо на леглото в стаята за експерименти.

Трябва да се отбележи, че изучаването на астралните пътувания, подобни на програмата "Старгейт" са се провеждали по същото време и в СССР. Но и в Съветския съюз, и в САЩ тези програми впоследствие под фалшив предлог са били признати за "неефективни" и тяхното финансиране било прекратено. Изследователите предполагат, че това се дължи на факта, че властите се страхуват, че по този начин ще бъде изровена и информация за собствените им тъмни дела. Но в действителност това не е съвсем вярно.

Но най-вече тези изследвания, докосващи "забраненото познание", са причинили недоволство не на националните правителства, а на световния паразитен "eлит", представителите на който с помощта на цялата система от тайни общества и разузнавателни агенции следят внимателно такива "забранени знания" да не са достъпни за обикновените хора. Всичко това може да подкопае могъщата власт на глобалната паразитна пирамида, създадена от силите на мрака на планетата.

В края на краищата, ако хората овладеят подобна техника, всякаква измама от страна на властите, излъчена в съзнанието на хората чрез медиите и новите информационни технологии, ще стане веднага очевидна. Ще стане очевидно и фалшифицирането на историята, както и многобройните неверни научни догми, вградени в нея, за да инхибират научния прогрес и прикриването от учени и изследователи на истинското познание за света и вселената, известно още от древни времена.

Ако хората се научат да четат информацията директно от полетата с данни на вселената, то ще станат безполезни всички зомбиращи програми, въведени в съзнанието на хората чрез образователната система, подготовяща "биороботи с ляво полукълбо". Също ще лъсне истинската стойност на "ценностите" на западния свят, които са наложени на хората чрез глобалната информационна система, тоталните лъжи и изкривяването на реални събития.

С всичко това властта и контрола на паразитната пирамида на властта може да се срине за една нощ. Изводът е, че ако не искаме да попаднем в тоталния "електронен концлагер", който приготвят за нас господарите на световния "eлит", просто трябва да изучаваме и да използваме точно тези "забранени знания", които така внимателно са скривани или дискредитирани чрез различни псевдонаучни "комисии" и други аналогични организации, служители на световната паразитна система.

По материали от Интернет

сряда, 22 юни 2016 г.

КРЪВНАТА ЛИНИЯ УИНДЗОР-БУШ

Тази кръвна линия и нейните разклонения съдържат дълга поредица от фараони в древния Египет, включително Рамзес втори (1295-1228 пр.Хр.). Тя съдържа и хибридите между извънземни и хора, които са управлявали Шумер, Вавилон, Гърция и Троя, и които днес управляват света.
Една обща връзка в тази кръвна линия е Филип Македонски (382-336 пр.хр.), който се оженил за Олимпия и техен син бил Александър Велики (356-323 пр.хр.) - тиранин, който ограбил този ключов регион на Гърция, Персия, Финикия, Египет, Вавилон, бившите земи на Шумер и Индия, преди да умре във Вавилон на 33г. възраст. По време на своето властване над Египет, той основал град Александрия - един от най- големите центрове на езотерични познания в древния свят. Александър бил обучаван от гръцкия философ Аристотел, който получил знанията си от Платон, а той от Сократ. Кръвната линия и скритите напредничави познания винаги са вървели ръка за ръка.
Тази ключова кръвна линия се спуска от най-известната египетска царица Клеопатра (60-30 пр.Хр.), която се омъжила за най-известния римски император Юлий Цезар и му родила син, който станал Птоломей четиринадесети. Тя родила и близнаци от Марк Антоний, който имал свои връзки с тази кръвна линия и многото й разклонения; тази кръвна линия се свързва и с Ирод Велики - оня Ирод от историите на Иисус и продължава до римското семейство Писо, написало историите от Евангелието и "открило" митичната фигура наричана Иисус!!! Същата кръвна линия включва и Константин Велики - Римския император, който през 325сл.Хр. въвел Християнството въз основа на древните истории в религията, които знаем днес, както и крал Фердинант от Испания и кралица Изабела от Кастилия - спонсори на Христофор Колумб.
Нещо повече - най-често използваната версия на Библията е била съставена и спонсорирана от друг клон на същата кръвна линия, Крал Джеймс първи на Англия. Просто съвпадение, не се притеснявайте! Линията на Джеймс, според изредените по- долу генеалогични източници, може да бъде проследена назад до 1550 пр.Хр. и включва много Египетски фараони, включително Рамзес Втори.
Същата кръвна линия е свързана със семейство Медичи, което подкрепило Христофор Колумб и създало Катерина Медичи, кралица на Франция, умряла през 1589. Неин доктор бил Нострадамус: линията включва Рене д'Анжу, Дюкът на Лоран и Къщата на Лоран, където били наети Нострадамус и Христофор Колумб. Роднините по кръвна линия на Медичи и Къщата на Лоран, Кралица Изабела от Кастилия и Крал Фердинанд от Испания, също били спонсори на Колумб, когато "открил" континентите Америка.
Тази кръвна линия включва и династията на Хабсбургите - най-мощната фамилия в Европа под владичеството на Свещената Римска Империя; Джофри Плантадженет и кралската династия Плантадженет в Англия; крал Джон, който подписал Магна Харта; Крал Хенри първи, втори и трети, които били изключително близки до рицарите Темплиери, както бил и крал Джон; Мария Стюарт и династията Стюарт, включително Крал Джеймс Първи в Англия, спонсор на версията на Библията, съставена от Крал Джеймс; Крал Джордж първи, втори и трети; Едуард първи, втори и трети; Кралица Виктория; Едуард седми; Джордж пети и шести; Кралица Елизабет втора; Принц Чарлз и другите разклонения на Елизабет, Ана, Ендрю и Едуард; Принц Уилиам и Хари, от женитбата на Чарлз с принцеса Даяна; Американските президенти Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Джон Куинси Адамс, Томас Джеферсон, Франклин Делано Рузвелт и Джордж Буш - всички са разклонения на тази кръвна линия; тя продължава до година 2000 с президента на САЩ Джордж Буш младши и неговия брат Джеф Буш - губернатор във Флорида.
Ако направите едно задълбочено генеалогично проучване ще откриете, че ВСИЧКИ президенти са от тази кръвна линия. Проучването на родословните дървета показа, че тридесет и трима от проучените четиридесет и двама президенти до Клинтън, са свързани с Шарлман, а 19 са свързани с Едуард Трети в Англия. Всички президентски избори от и включително Джордж Вашингтон през 1789г, са били печелени от кандидата с най-кралските гени. Сега вече става ясно как и защо. Президентите на САЩ не са избирани с бюлетин - те са избирани по КРЪВ! И това е само ЕДНА от кръвните линии на влечугоподобните и само НЯКОИ от нейните разклонения.
Моите проучвания на родословните дървета на известни личности недвусмислено потвърждават, че не става дума за това, че извънземните ще дойдат или, че ще ни завладеят - става дума за това, че те всъщност контролират планетата във все по- нарастващ мащаб от хиляди години до днес. И когато казвам извънземни, нямам предвид всички тях, а само определена група - влечугоподобните. Има хора, които твърдят, че "демонизирам" влечугоподобните, като показвам връзката им с глобалната конспирация и че ги обвинявам за всичко, но аз не слагам всички тях под общ знаменател и не твърдя, че те са основната причина за съществуването на глобален контрол.
Истинската причина е в милиардите хора, които отдават умовете си на установените "норми" и се оправдават с това, че всеки друг прави същото. Ако хората мислеха самостоятелно, никой нямаше да може да управлява живота им, независимо дали е влечугоподобен или не. Истинската причина сме ние и поради това, ние самите държим ключа за превръщането на затвора в рай.
Не всички влечугоподобни са злонамерени - става дума само за една група от тях, която се стреми да манипулира човечеството. Други групи от тях се опитват да ни помогнат. Нямам намерението да превръщам целия вид влечугоподобни в демони. Съществуват твърдения, че Новият Световен Ред ще се наложи и ние нищо не можем да направим срещу това. Според мен МОЖЕМ, защото в края на краищата, тестето с картите е в нас.

Откъс от книгата на Емилия Манолова "Тайните Проекти"

понеделник, 20 юни 2016 г.

Хипотеза: ние се намираме в гигантски космически ковчег?


 


По съвет на един от моите "приятели в мрежата" гледах няколко филма за хипотезата за "плоската земя" и установих, че наистина има много "неясни моменти", за които официалната наука или мълчи, или дава нелепи обяснения, неиздържащи никаква критика. Всеки може да се запознае самостоятелно с тези факти, за да си оформи свое собствено мнение.

Не казвам, че тази хипотеза ме е убедила в своята вярност, но ме накара сериозно да се замисля. И в рамките на хипотезата ми дойде една интересна идея, която също се формира в хипотезата, способна да съгласува разнопосочните гледни точки за "плоската земя", която искам да обобщя.

Аз съм далеч от мисълта, че живелите до преди нас учени и изследователи са били толкова глупави, че не са забелязали всички тези "слабости", свързани с научното разбиране на реалността около нас, или дори съзнателно са участвали във фалшифицирането на научното познание. Не напразно и Джордано Бруно отиде на кладата заради своите убеждения, които се различават от ватиканските картини, описващи света.

Значи, най-вероятно, преди такова множество "слабости" в официалната представа за заобикалящата ни действителност не е имало и ние наистина сме живяли на сферична планета в орбита около нашата звезда - Слънцето. Обаче структурата на Слънчевата система е много по-различна с разположението на планетите от другите звездни системи, което предполага, че тя е създадена изкуствено. А това означава, че е съществувала и галактическа свръхцивилизация, която е създала нашата слънчева система.

Слънчевата система е създадена явно с цел развитието на разумен живот в нея, и е възможно самото човечество да е част от експеримента на тази супер-цивилизацията за "отглеждането" на разумен живот във Вселената. Тази идея не е нова и много изследователи са изразили идеята, че човечеството има своите "звездни куратори", които следят за резултата от експеримента.

Но в даден момент се е появила реална заплаха от унищожаване на тази част от нашата галактика, или на възникналия в нея живот. Същността на тази заплаха е непозната за мен: би могло да бъде огромна "черна дупка", междузвездни облаци от киселина, анти-материя или взрив на свръхнова - например от тази Бетелгейзе, която учените очакват от десетилетия, предупреждавайки за опасността над целия живот на Земята.

Научавайки за това, свръхцивилизацията естествено е реагирала с цел да спаси "засетия" от нея живот и създава гигантски космически ковчег, в който са пресъздадени условията на нашата планета, а след това в него са прехвърлени в безсъзнателно състояние хората и другите живи същества. И сега ние наистина сме в плоската "килия" на Ковчега, защитени със защитен купол и с полета от неблагоприятните условия на космоса.

Естествено, че за "чистотата" на продължаващия експеримент този факт е внимателно скрит от хората, но не от всички. Сред земляните има такива, които са напълно "наясно" с това, което се случва, въпреки че не го признават на официално ниво. С помощта на съвременни технологии, системата от тайните общества и други инструменти за манипулиране на съзнанието, у хората старателно създават илюзията, че реалността около нас не се е променила. Но понякога създадените холограми все пак дават аварии.

Пребиваването ни в този космически ковчег е вероятно да продължи до момента, докато опасността премине, или пък ни изберат подходяща планета, на която да пресъздадат облика на Земята такъв, какъвто го познаваме. И тогава експериментът ще продължи в естествена среда.

Имайки предвид и друга интересна хипотеза - за клетъчната структура на  Земята, състояща се от множество подобни на нашия чертог - светове, намиращи се под защитен купол, ще изразя предположението, че ние с нашия свят може би съвсем не сме единствените обитатели на Ковчега. Може да има много такива светове-клетки, с пресъздадени условия на други планети и собствените си съзнателни същества.

Всеки от тези светове е изолиран от другите, но във всеки свят има определени точки на преход в местата на силата, отбелязани чрез древни мегалитни структури. Все пак по-голямата част от тях в нашия свят вече не са активни. Персоналът на ковчега за изпълнение на задачите си може да се движи между клетките-светове и да приема облика на жителите на различни светове. Ето такава е хипотезата като цяло.

По материали от Интернет

събота, 18 юни 2016 г.

Телегонията

Телегония е гръцка дума. Произлиза от Tele - далечно, и gonos – произход. Обобщено – ако жената се е омъжила и родила дете от мъжа си, то това дете може и да не прилича на биологичния си баща. То може да наследи гените на мъжа, с който майката е направила първия си полов контакт.
Този факт е добре известен в развъдниците. Ако първия самец на чистопородната майка не е бил чистопороден, значи няма смисъл да се чакат чистопородни потомци. Дори и когато всички останали самци след това са чистопородни. Възможно е и предците ни да са се досещали за телегонията. Сгрешилата девойка е била разкарвана гола из селището, а след това са я изгонвали от там. Жестоко. Но предците ни са считали, че е възможна здрава наследственост, ако невестата е девствено чиста, а от разгулно момиче няма да получиш добро потомство. В някои племена е имало обичай – първия мъж на всяко момиче от племето е вождът. А за вожд е избиран най-добрия от племето. Затова съплеменниците са смятали, че най-добрите качества могат да бъдат предадени на детето, точно от вожда.
Сега е известно, че при първият полов контакт с алкохолик, наркоман, психически болен, дори и да няма забременяване, в бъдеще ще се раждат деца, страдащи от тези пороци. Защо се случва така? Отговорът на този въпрос можете да намерите в книгата „Магичният преход” на Тайша Абелар. Според мнението на автора, мъжът оставя в тялото на жената енергийни влакна, приличащи на светещи червеи. Живеейки в матката, тези влакна осигуряват оттичане на женската енергия към мъжа, който ги е посял.
Може ли някак си да се премахне следата на първия мъж в жената? В една статия от интернет се казва, че ако ако в продължение на 7 години жената няма полова близост, то тя се прочиства и тогава може да се разчита на чистокръвно потомство.
Тайша Абелар предлага още един начин на очистване, който нарича „припомняне”. Жената трябва да си припомни всички мъже, с които е имала полова близост. След което да работи със всеки от тях мисловно, като се постарае да възкреси в паметта си възможно повече детайли, свързани с конкретния мъж. Чак след това трябва да се прочисти с дишане. Трябва да попие в себе си тази енергия, която са оставили мъжете при полов акт.
При секс, мъжът оставя в жената енергийната си следа и взима със себе си много от женската енергия. Според толтеките жената трябва да подхранва енергийно мъжа, да му служи, защото това е фундаментална биологическа закономерност, а не социално условие. Тази закономерност е отговорна за 2 произтичащи функции. При полов акт, освен размножителната функция има и друга, според която, жената дълго време след акта непрекъснато подхранва енергийно мъжа. Жената отдава много сили не само за раждането и възпитаването на децата, но и за привличането на мъжа в този процес. На свой ред, мъжът става зависим от жената и е привличан постоянно от възможността отново да се захрани с енергия. В продължение на 7 години след половия акт, жената подхранва енергийно мъжа, след което вече влакната избледняват и изчезват. Това е причината техниката на спомняне, или по друг начин казано - преразглеждане, за жените започва от спомнянето на половите си партньори.
Превод: Анита


https://www.youtube.com/watch?v=5VyEsnXhLKk


http://www.liveinternet.ru/users/light2811/post218564120/ 

петък, 17 юни 2016 г.

Нашата матрица - учебен полигон за въплътени души?


Съществува хипотеза, че нашата планета е един вид  практически "полигон" за култивиране на душите в Школата по Създатели на реалността. Условията на обучение в този "полигон" са възможно най-близо до "боевите". Учениците не помнят своите превъплъщения, както и съществуването между животите и само в процеса на успешното обучение започват да придобиват тези умения. Освен това, съществуването в света на плътната материя ограничава възприемането на реалността само чрез обикновените сетива, а развитието на свръхспособностите е заложено в учебната програма.


В този свят на дуалната реалност, над съзнанието на учениците въздействат както злонамерени, така и приятелски сили, същества и същности. И от обучаемите се иска не да "заровят главата си в пясъка" като щраус, а да се учат на правилно взаимодействие с тези сили. Много е вероятно появата на паразитната система, затрудняваща развитието на душите и отсяваща към карантина "двойкаджиите" и "повтарячите", да е заложенa в условията на обучение като фактор от изпита, осигуряващ преход на ново ниво (в следващия клас).

В тази реалност са ни оставени много "подсказки" под формата на различни видове "артефакти", с изучаването и разкриването на тайните на които трябва да си помогнем по пътя към пробуждането на съзнанието и постигане на по-голяма яснота на възприятията, както и развитието на латентните способности в нас. А намек за това може да се намери в следното изявление на руския изследовател на езотеричното познание Роман Дол, който в своята "Книга за древните пророчества" пише:

"Последните пазители на нашата планета, преди да дематериализират телата си, отивайки във вечността, деактивират реактори, запечатват пирамиди, замаскират и скриват aртефакти и библиотеки. На повърхността на Земята остават само загадки, за чието решаване човечеството ще избере нишката на Ариадна и ще се съсредоточи да търси съвършеното знание, хармония и просперитет ...

Наред с външните артефакти боговете скрили своето присъствие в нашето подсъзнание. Подсъзнанието съхранява информация за мъдрите и съвършени мангуси, мистичните циклопи, силните и коварни титани и верните на идеите на доброто гаруди. Боговете живеят вътре в нас и чрез отваряне на достъпа до определени информационни слоеве на вътрешната Вселена, ние можем съзнателно да използваме такъв ценен опит. Технологията на взаимодействие с древните сили на планетата изглежда доста фантастично, но кой знае, читателю, какво ще ти даде знанието за праисторията на човечеството?"

Така че - познаването на реалната ни история е много важно за нашето развитие и за постигане на хармонично взаимодействие със силите на природата. Не е случайно, че за важността от разбирането на тайните на древните цивилизации споменава и ориенталистът Алексей Маслов в книгата си "Изгубената цивилизация: в търсене на изгубеното човечество". Така например, той пише: ".. Много от великите цивилизации на древността са изчезнали, но те са ни оставили следи от мъдростта си. Остава само да положим усилия, за да ги разберем ... И тогава най-невероятното се оказва единственото възможно".

Но разбирането на "невероятното" позволява само нестандартното мислене. Възможно е именно в него да е "ключа" за прехода на друго ниво. В края на краищата, нашето "пробуждане" и "осъзнаване" започват с различните от "официалните" или "ортодоксалните" възгледи за заобикалящата действителност. Само в този случай е възможно да се разбере простия факт, че ти си вътре в обучаващата матрица. Възможността за изход извън нейните граници дава само разширяването на способностите на съзнанието, след овладяването на съответния обучителен материал или информация, която просто е скрита в най-различни древни "артефакти".

Естествено, паразитната система, съществуваща в света на Матрицата, се съпротивлява по всякакъв начин на този процес. Това е в същността на нейното съществуване: за да продължи успешно автономното си функциониране, тя се нуждае от енергията на обучаващите се "души". Поради това е създадена цяла паяжина от информация, отвличаща вниманието от учебния процес, обгърнала съзнанието на студентите под формата на всякакви стереотипи и догми в системата на съмнителни ценности и удоволствия. И много от по-слабо развитите души попадат с лекота в плен на тази паяжина в продължение на много превъплъщения.

Но съзнанието ни е изпълнено с възможност за преодоляване на миражите и фантомите на Матрицата, за успешно противопоставяне на паразитната паяжина, излизане извън наложеното ни изкривено възприемане на реалността. Всеки, който чувства силното желание за следване на този път, има сериозен шанс да се събуди. А тези, на които им допадат наложените върху тях от паразитната паяжина  правила на играта, могат да продължат да ги следват. Тук никой няма да ви предложи "червено или синьо хапче" - този избор трябва да се направи самостоятелно. При това с пълно осъзнаване, а не следвайки модни тенденции.

По материали от Интернет

сряда, 15 юни 2016 г.

Прехвърлянето на придобити умения

Прибрам смята, че холографският модел хвърля светлина и върху нашата
способност да прехвърляме придобити чрез обучение умения от една част на тялото
към друга. Както си четете тази книга, спрете за момент и напишете малкото си име
във въздуха с вашия ляв лакът. Навярно ще откриете, че е сравнително лесно да го
сторите, а все пак по всяка вероятност то е нещо, което никога преди не сте правили.
Тази способност може и да не ви изглежда удивителна, но за класическия възглед,
според който различни области на мозъка (като например областта, контролираща
 движенията на лакътя) са „пряко свързани", или способни да изпълняват задачи само
след обучение чрез повторение, посредством което да бъдат установени съответните
нервни връзки между мозъчните клетки, това е нещо като загадка. Прибрам
отбелязва, че проблемът става много по-податлив на решаване, ако мозъкът би бил в
състояние да обърне всичките си спомени, включително спомените за придобитите
чрез обучение способности, като например писането, в един език на интерфериращи
вълнови форми. Подобен мозък би бил много по-гъвкав и би могъл да прехвърля
съхранената в него информация със същата лекота, с която един изкусен пианист
транспонира някоя песен от една музикална тоналност в друга.
Същата тази гъвкавост може да обясни способността ни да разпознаваме
нечие познато лице, без значение от какъв ъгъл го виждаме. Освен това, щом
мозъкът е запаметил едно лице (или някакъв друг обект или сцена) и го е
преобразувал в език на вълнови форми, той може, в известен смисъл, да превърта
тази вътрешна холограма от всички страни и да я изследва от каквато си иска
перспектива.


Усещанията за илюзорен крайник и как създаваме „свят извън нас"


За повечето от нас е очевидно, че чувствата ни на любов, глад, гняв и т. н. са
вътрешни реалности, а звукът на свирещ оркестър, топлината на слънцето, мирисът
на изпичащ се хляб и т. н. са външни реалности. Не е толкова ясно обаче как нашите
мозъци ни дават възможност да разграничаваме двата вида реалности. Прибрам
например отбелязва, че когато погледнем някого, образът му в действителност е
върху повърхността на нашата ретина. Но все пак ние не възприемаме този човек
като съществуващ върху ретината. Ние го възприемаме като съществуващ в „света
извън нас". По същия начин, когато си ударим пръст на крака, усещаме болката в
него. Но реално тя не е там. В действителност болката е неврофизиологически
процес, който протича някъде в мозъка ни. Как тогава нашият мозък е в състояние да
предаде множеството неврофизиологични процеси, проявяващи се като наше
преживяване, които са все вътрешни, и да ни подлъже да мислим, че едни са
вътрешни, а други са разположени извън границите на нашето сиво вещество?
Да създава илюзията, че нещата са разположени там, където не са, е най-
типичният признак на една холограма. Както бе споменато, ако погледнете някоя
холограма, тя като че ли има пространствена протяжност, но ако прекарате ръката си
през нея, ще установите, че там няма нищо. Въпреки това, което ни казват сетивата
ни, никакъв инструмент не ще улови присъствието на някаква ненормална енергия
или вещество там, където холограмата изглежда да виси. Така е, защото холограмата
е виртуален образ - образ, който изглежда разположен някъде, където не е, и
пространствената му протяжност е не по-голяма от тази на триизмерния ви образ,
който виждате, когато се погледнете в огледалото. Точно както този образ е
разположен в живачната амалгама, нанесена върху задната повърхност на
огледалото, така действителното местоположение на една холограма е винаги във фотографската емулсия върху повърхността на филма, на който е записана.
Допълнително доказателство, че мозъкът е в състояние да ни подлъже да
мислим, че вътрешни процеси са разположени извън тялото, идва от физиолога
Георг фон Бекеши, носител на Нобелова награда. В серия от експерименти,
проведени в края на 60-те години на XX в., Бекеши поставя вибратори върху коленете
на участниците в тях, като те са с превръзка на очите. След това променя честотата
на вибриране на инструментите. Докато го прави, той открива, че може да накара
подопитните да преживеят усещането, че източникът на вибрацията се прехвърля от
едното коляно на другото. Ученият установява, че дори може да накара участниците в
експеримента да усетят източника на вибрация в пространството между техните
колене. Накратко, той показва, че хора имат способността да изпитват привидни
усещания в места на пространството, където те нямат абсолютно никакви сетивни рецептори".
Прибрам смята, че работата на Бекеши е съвместима с холографския възглед
и хвърля допълнителна светлина върху това как интерефериращите вълнови
фронтове - или както е при Бекеши, интерфериращите източници на физическа
вибрация - дават възможност на мозъка да определи местонахождението на някои от
своите преживявания извън физическите граници на тялото. Той смята, че този
процес може да обясни и феномена „илюзорен крайник", или усещането, което имат
хора, претърпели ампутация, че липсващият крак или ръка все още са на мястото си.
Често те преживяват свръхестествено реалистични гърчове, болки и пробождания в
тези илюзорни придатъци, но може би преживяваното е холографският спомен за
крайника, който все още е записан в интерференчните картини в техните мозъци. 


Холографската вселена - Майкъл Толбът

понеделник, 13 юни 2016 г.

Страданието и колективната душа на вида

Страданието е скритата причина за много човешки постъпки. Ерих Фром твърди, че "раздялата предизвиква страдание; тя определено е източник на страдание. Раздялата означава изолация, при която няма възможност да използваме човешките си заложби. Чувството, че си отделен, че липсва сплотяващата сила на любовта, предизвиква срам. Раздялата предизвиква едновременно срам и болка. Следователно най-силната необходимост на човека е да превъзмогне раздялата и да излезе от затвора на своята самота".
Изниква въпросът: защо съществува такъв срам от изолацията? Изолация от какво? Оюевидно тази необходимост за единение съответства на връзката с колективната душа, т.е. с централния компютър. Всеки опит или вероятност за раздяла чрез външно или вътрешно влияние предизвиква ужас и именно такъв ужас преживява "животното-човек", когато го заплашва отделяне от стадото.
Тези разсъждения ни помагат да разберем размера на болестта, от която страда хомо сапиенс. Той не само че не желае да бъде човек, но изпитва дълбока болка, когато го заплашва отдалечаване от животинското му състояние. По тази причина страдащият хомо сапиенс е изобретил някои трикове - безплодни и изкуствени решения, чрез които временно да притъпи дълбокия си страх. Фром описва следните опити да се избяга от състоянието на откъснатост:

1. Оргиастично състояние

Чрез оргии индивидът постига преходно състояние на превъзбуда, по време на което външният свят изчезва заедно с вътрешното чувство за изолираност. "Оргията" може да се предизвика чрез наркотици, някои обреди, алкохол и сексуални преживявания. Такова средство са обредите на първобитните племена, но същото средство се използва и в по-цивилизованите държави при религиозните ритуали - индивидът изживява сливане с групата и божеството, което опрощава греховете му и възнаграждава вярващия със "състояние на благодат".
Алкохолът и наркотиците предизвикват бурно, но краткотрайно усещане за единство с хората и със света, но това оргиастично състояние е последвано от още по-силна самота и страдания.

2. Приспособяване към групата

Това е съюз, при който отделното същество до голяма степен изчезва, а резултатът е принадлежност към стадото. Индивидът се спасява от изолацията, а следователно от самотата и страха в такава степен, в каквато се отъждествява с ближните си и възприема техните идеи, модели на поведение и обичаи, без да мисли или да се колебае.
Но за това се заплаща и висока цена, защото тук се намесват свободата и индивидуалността. Освен това, както посочва Фром, обединението чрез конформизъм не е бурно или насилствено. То е спокойно, продиктувано от навика и по тази причина понякога не е достатъчно, за да облекчи болката от самотата, като тогава се появява необходимостта от оргиастични наслади. Фром счита, че стадният конформизъм има само едно предимство - той е постоянен, а не спазмодичен, тъй като индивидът се приучава към модел на конформизъм на три-четири годишна възраст и от този момент нататък не губи връзка със стадото. Той дори предвкусва собственото си погребение като последното общественозначимо събитие и остава стриктно в рамките на този модел.

3. Творческа дейност

При всеки вид творческа работа творецът се обединява с материала си, който представлява външният свят. В творческия процес човек се слива със света. Но единството, постигнато чрез творчество не е междуличностно и затова, както посочихме и в горните точки, дава само частичниотговори на проблема за съяествуването. Пълно решение може да се постигне чрез междуличностно обединение - сливане с друг човек чрез любовта.

4. Сливане чрез любов

Такова пълно решение може да се постигне само когато има истинска любов, а не страстна или симбиотична връзка. При страстната връзка лицето е роб на страстта си и "действията" му на практика са "пасивни", защото двигател е принудата и лицето е обект, а не извършител на действието. Симбиотична връзка има, когато двете страни са зависими една от друга и взаимно "се поглъщат". Това е форма на паразитизъм или вампиризъм. Връзката чрез любов е валидна само когато съществува зряла любов, т.е. съюз, който позволява и поддържа индивидуализма.

От проникновеното описание на Фром виждаме, че основната движеща сила в живота на хомо сапиенс, дълбокото страдание, се основава на страха, че ще се освободи от централния компютър. Читателят може сам да анализира всички аспекти на социалната психология, използвайки като ключ познанията си за колективната душа на хомо сапиенс. Независимо дали става въпрос за любов, политика, война, морал, справедливост или несправедливост - всичко може да бъде анализирано, ако предварително знаем тайната на централния компютър.
На това място много читатели ще бъдат озадачени, тъй като може би са си представяли повече "магия", тайнственост и окултизъм. Може би желанието им е било да разкрият фантастични тайни с едно просто "абракадабра" или да постигнат ясновидство чрез отваряне на трето око. Търпение! Най-припряните и най-повърхностните най-малко виждат! Само онзи, който усеща, че голямата истина е скрита в простите неща, ще успее да проникне под повърхността. Хората винаги търсят сложното, вярвайки, че сложността и истината са тъждествени. Дълбокият анализ ни показва, че е много по-трудно да забележим простото, отколкото сложното. Простото е толкова непривлекателно, че никой не си дава труд да го изследва, нито се старае да проникне под повърхността. Все пак истината се съдържа в простите неща и затова се казва, че "е написана в отворената книга на природата". Тя е "пръсната" навсякъде и никой не я забелязва. По-трудно е "да се познае онова, което вече знаем", отколкото нещо, за което нямаме представа. Вече известното не заслужава внимание, пък и е помрачено от предразсъдъци.
Именно поради тази причина интелектът е заровен сред купища маловажни и безполезни неща и така пренебрегва истинското съкровище, което може би е скрито в него.
Тайната на окултизма и магията се състои в разбирането на онова, което всеки знае, но никой не разбира. Ето защо простолюдието се лута без път и без посока, мъчейки се да открие тайнствени учители в Индия, да придобие странни парапсихологични способности, да намери необикновени скрити ръкописи, съдържащи "магически тайни".
Думата "окултизъм" не означава неизвестно познание, а учение за онова, което е скрито поради човешката глупост, снобизъм, повърхностност, фантазии и отсъствие на състоянието на висша съзнателност. По тази причина, много често, тъй като липсва "абракадабра", ученикът се чувства излъган, защото е очаквал "магия". Но каква е общата представа за магията? Магията е храна за надеждите на мързеливите, които вярват, че е достатъчно да научат няколко трика или да придобият някои "способности", за да бъдат изпълнени - по чудо - всичките им желания. С други думи те си представят магическото изкуство като произволно упражняване на някакви способности по правилата на някаква процедура, при което светът и природата се подчиняват на желанията и прищявките на магьосника. Тук трябва да ги разочароваме, тъй като във вселената няма произволни неща, а ако имаше, това би причинило гибелта на космоса. Хората не обичат да полагат усилия и затова "лесната магия" е необикновено привлекателна за непредпазливите. Ако перефразираме думите на Хермес Трисмегист: "Както е горе, така е и долу", можем да твърдим, че придобиването на нещо физическо или материално предполага труд, време и усилия. Все пак не трябва да забравяме, че усилието е свързано със значимостта на преследваната цел, а ние не познаваме по-висока и по-благородна цел от това да се превърнеш в истинско човешко същество с висши духовни способности.
Много хора отъждествяват магията с парапсихологически дарби и мислят, че най-важната цел на окултизма е да развива пси-способности. Тази грешка е естествена, поради пълната липса на познания за окултизма, при който духовните цели не са временни или относителни, а безкрайни, вечни и абсолютни, надвхърлящи материята, историческото време, живота и смъртта.

Джон Бейнс - "Звездният човек"

неделя, 12 юни 2016 г.

КРАТЪК РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ В ТРИЛОГИЯТА НА РОБЪРТ МОНРО

КРАТЪК РЕЧНИК

Бушуващите страсти: Моментно усещане за „нечия“ атака в съзнанието в момента на започване на вибрационното състояние.
 
Техника на броене: Метод за постигане на пълно отпускане (релаксация) чрез употреба на аудиорегулиращи записи. Регулирането осигурява релаксацията, като се брои наум от едно до двайсет.
 
Частична релаксация: Обикновен метод за постигане на отпускане чрез заповеди наум към всяка част от тялото, една по една.
 
Точка на задържане: Когато се достигне до състояние на пълна физическа релаксация, а съзнанието е изцяло будно. Наречено е така, защото това е моментът, в който човек „задържа“ да не заспи.
 
„К“-повикване: Продукт на аудиорегулиращите магнетофонни записи, помагащ при осигуряване на мигновено и лесно връщане към физическото тяло. Когато връщането е желано, буквата „К“ е сигналът, подаден наум, в пълно съзнание.
 
Издигане: Най-директният, макар и често труден метод за отделяне от физическото тяло. Техника, при която с обикновена мисъл за движение нагоре и навън се постига отделяне.
 
Процедура на спомена: Способи за повторно установяване или на пълна релаксация, или на вибрационно състояние чрез припомняне и усещане на подобно предишно състояние.
 
Отплесване на съзнанието: Феномен, който често се случва по време на процедурата по релаксацията или в точката на задържане. Преминавайки през рутинната процедура и в двата случая, мигновен луфт в концентрацията ще открие, че мозъкът мисли за напълно различен въпрос, макар и да не сънува, и ще трябва да бъде върнат към „правилния курс“.
 
Дишане през уста: Техника на дишането с полузатворени устни, с цел да се усили вибрационното състояние. Описано е в Глава 16.
 
Олющване: Техника за отделяне от физическото тяло, при която бавно се преобръщаме надолу, докато лежим по гръб, и напускаме физическото тяло. Това е най-лесният и ефективен метод, който съм открил.
 
Сигнал за връщане чрез физическо движение: Най-надеждният метод за мигновено връщане към физическото тяло. Когато връщането е прекъснато, мисълта за физическото тяло като такова обикновено е достатъчна. Ако е необходимо моментално връщане, начинът е да опитате да раздвижите някоя част от физическото тяло (например пръст или крак).
 
Протягане на 90 градуса: Необясним метод за установяване на вибрационно състояние, описан в глава 16.
 
Техника на повикването: Един от методите, описан по-горе, за връщане и влизане във физическото тяло.
 
Образец на релаксация: Една от няколкото системи, използвана за постигане на физическо отпускане.
 
Пристигане: Способи за обратно връщане във физическото тяло от непосредствена близост. Второто тяло се движи в същата ос като физическото, след това се доближава, както дънер, влачен от водата, докато не се постигне правилно свързване.
 
Образец на сексуалния център: Ранен метод за подпомагане на вибрационното състояние чрез отклоняване на сексуалния нагон към други части на тялото.
 
Свръхсъзнание: Мисловният процес и част от личността обикновено отсъстват или са изцяло възприети от съзнанието. Описано в глава 14.
 
1-20/LQ: Техника за релаксация, включваща броене от едно до двадесет.

 
Край

събота, 11 юни 2016 г.

V. ПРЕДПОСТАВКА: СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОТРИЦАНИЕТО (Робърт Монро)

Заедно с животните и всички живи същества ние споделяме обща команда — да се върнем назад към зачатието. Тя заема мястото на всеки друг инстинкт. Заповедта, незаличимо врязана в нашето същество, е: ОЦЕЛЯВАЙ!
Тази действена сила е създала страховата бариера, която трябва да бъде преодоляна, преди отделянето по своя воля да се случи. Защото едно преживяване извън тялото твърде много прилича на смърт, което може да бъде наречено — последен провал да се придържаме към тази заповед.
За да задоволим нагона за оцеляване, ние се храним. Често ядем насила, защото това е един начин да откликнем на главната заповед, когато сме заплашени от нещо, различно от глада. Ние превеждаме командата в натрупване и защита на материалната собственост. Този нагон да възпроизвеждаме отговаря на командата по друг начин. Всяка опасност към личността извиква на повърхността автоматичните защитни механизми или отказ. Познатото — „Бори се или бягай“ — е физическата реакция на печата на оцеляването. Оцеляването, като най-главна заповед, означава предпазване от смърт по всякакъв възможен начин.
Отрицанието е в това, че принципната идеалистична представа на човека, благородните добродетели, великите дела — всички те имат като основа отказа и/или отхвърлянето на тази главна заповед. Човекът, който дава другиму своя хляб, който осигурява семейството си с цената на своята ранна смърт, който отдава себе си на обществото и държавата, без каквато и да е лична облага, който отчаяно се нагърбва с трудности и вероятно посвещава живота си на другите, е извършил Истинското.
Ето защо, вършейки тъкмо това, което трябва да се прави — най-уважаваното човешко дело, най-божественото според нашите стандарти, той директно осквернява главната Божа заповед за цялата природа. При това, за да му бъде опростен грехът, не е възможно да постигне Второто състояние, без подчинение и/или зависимост на най-основните форми на инстинкта за самосъхранение.
Дезоксирибонуклеинова киселина, твоите кабели май са се кръстосали.
От тези основни предпоставки възникнаха хиляди вторични като мехури, изскачащи от най-старата маса под органичната баластра на океанското дъно. Преминавайки през всеки слой на утаечни недоразумения, те проникват нагоре към светлината. Дали не е по-добре да изгорим доказателството, да го отхвърлим? Или с помощта на целия съществуващ потенциал да направим опит за разширяване на пътя?
С последното се появява и следната възможност: през 2025 година едно момче от Място I натиска бутона на уред, приличащ на портативно радио. Аз долавям Сигнала и му обръщам внимание.
— Здравей, синко — поздравявам го с топлота и моят праправнук ми се усмихва в отговор.

Робърт Монро