четвъртък, 30 юни 2016 г.

Кукловодите


Технократският начин на живот превръща хората в безмозъчни био-роботи и дори образованието е насочено за създаване в интерес на държавата на общество от безразсъдни "ходещи енциклопедии" и "зубрачи", които не могат да използват креативността и нямат истинска мъдрост.


Хладният интелект, без развитието на духовността, сърдечността, способността да обичаме е довел цивилизацията ни до много проблеми. Интелектът е част от разума, ето защо наличието на развит интелект все още не е признак за разумност. Разумът притежава не само интелект, но и интуиция. Именно благодарение на нея са станали всички велики открития, а развитата интуиция насърчава пробуждането на екстрасензорните възприятия. И ако интелектът е свързан повече с мозъка, то интуицията е със сърцето.

В хармоничния човек и интуицията, и интелектът не се отричат, а се допълват взаимно. Но сега дори жените, създадени за да формират пространство на любовта, под влиянието на феминизма често отхвърлят "пътя на сърцето", предпочитайки да се развиват само интелектуално. Това е една от основните причини за увеличаването на разводите и за превръщането на семейството в брак, в истинския смисъл на думата: "Върховенството на разума в една жена - това е най-големият проблем както на жената, така и на живота като цяло. Умната, но лишена от любов жена - това е голямо нещастие за нея самата, а и за околните. Жената, предназначена от самата природа за внасяне в света на любов, за създаването на пространство на любовта, овластява логиката и се превръща в чудовище, разбиващо съдбата на мъжете, своите деца и бъдещите поколения. Умните жени са много, а мъдрите засега са малко". (A. Некрасов).

Използвайки липсата на тази мъдрост и с помощта на пирамидата на властта, наложена върху нас, завоевателите с всякакви средства се опитват да запазят статуквото. Именно поради тази причина човечеството не може да се отърве от войни, революции, тероризъм, наркомания и други "цветя", засадени в плодородната почва на религиозния, идеологическия или научния фанатизъм. Всяко откритие или учение, извеждащо съзнанието на хората отвъд "тесногръдата" материалистична парадигма е опасно нарушение на статуквото, защото разкрива на хората информация както за наличието на нашественици на нашата планета и контролираната от тях структура на пирамидата на властта, така и за възможности за освобождаване от безграничната власт на същностите, принадлежащи към "тъмния полюс на вселената".

За невидимото влияние върху историята на човечеството от външни сили пишат и много изследователи на проблема НЛО. В различна степен това се споменава в работите на Д.Кил, Ж.Вале, В.Ажажа, Б.Стайгер, Ф.Зигел, А.Кузовкин, А.Золотов  и много други. Мисълта за това, че човечеството е под контрола на други невидими същества са изразявали и А.Казанцев, А.Минц, Дж.Беджби, Е.Меткалф, Ф.Кларк, Ч.Форд, В.Фоменко, В.Зайцев, Ф.Стеклинг, Дж.Леонардо и много други учени и изследователи. Така например, Дж. Леонардо в началото на ХХ век е анализирал многобройните наблюдения от астрономите на летящи неидентифицирани обекти около Земята с явно изкуствен произход (а това е било дълго време преди пуска на първия спътник) и стига до недвусмисленото заключение: "Ние сме нечие стадо. Нас ни пасат".

И ето например какво за тези невидими "кукловоди" пише А.Клюев: "Мъдрият (просветлен) човек е наясно, че безброй същества, които обитават вселената са само играчки в ръцете на вселенските сили, които като брилянтни кукловоди прожектират приказно представление, наречено живот. Хората, които живеят в неведение, са слепи играчки в ръцете на "собствените" мисли, желания и емоции, които буквално заливат ума. Ние сме склонни да ги приемем за свои собствени и изобщо да не забележим, че те идват от околното пространство под формата на неясни усещания и след това, намирайки в разума вербално изражение, да станат "наши".

Относно възможностите за такава манипулация на човечеството свидетелства A. Зорин: "Преди "покорното стадо" е било държано в подчинение чрез псевдо-религиозна дрога и социално-сугестивна норма, която владеела стереотипите на поведение: "По-добре да не се отлъчвам", "Аз съм един малък човек, нищо не зависи от мен", "не е моя работа", "след мен и потоп".

В днешно време, "системата на тъмнината" държи всички жители на планетата в състояние на зомбита с помощта на съвременните аудио-визуални системи. Говорим за видеосистеми и компютри, както и за дискотеки, стереоуредби и т.н. Проблемът е много остър, дори ужасен ... Отрицателното въздействие на всички досега създадени аудио-визуални системи ние сме пропуснали или просто поради небрежност и мързел, или, както някои смятат, точно такива технически средства са предназначени съзнателно за контролираното аудиовизуално зомбиране на земляните...

Що се отнася до компютърните игри, които услужливо ни предлагат виртуалните дискове, то общата тенденция е: това е пътят към Ада. Всички тези дискове с безкрайните преследвания, битки и убийства, с които са натъпкани игрите, предизвикват чувство, че нашите деца са дресирани, тренирани, готвени да изпълняват определени функции. "Системата на тъмнината" има нужда от лекомислени биороботи. Свободният човек, който отговаря за своите мисли, думи и дела, не й е необходим".

Ето защо се унищожава цялата информация както за най-древните свободни цивилизации на Земята, така и за техните постижения в различни области на знанието, които за нас все още не са на разположение. Всяко откритие, поне малко заплашващо да разкрие тайните на древните цивилизации или да насочи следите към тях, се натъква на "щиковете" на невидимата "армия на мрака" и многобройните им съучастници. А учените, които са направили тези открития са унищожени или физически, или психично (например, чрез обвинения за "псевдонаука" и "шарлатанство").

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.