вторник, 30 май 2017 г.

Жителка на Италия разказа за проблема с кемтрейлс

Преди няколко дни имах контакт на "лични" по въпроса с кемтрейлс с бивша сънародничка, която живее в Италия. Тя каза, че в Западна Европа кемтрейлс са много често срещано явление, което сериозно влияе върху здравето на хората. Но много хора са толкова зомбирани, че не обръщат внимание на това явление. Има активисти, които изучават кемтрейлс и се опитват да привлекат вниманието към тях. Но на властите изобщо не им пука.
Мисля, че Олга (името на жената) няма да ми се обиди, ако публикувам нейната информация, която ще бъде интересна за жителите на нашата (а и не само на нашата) страна.
"Аз живея в Италия от дълги години, занимавам се с преподаване на руски радиестезични технологии и пропаганда на руската култура и знания като цяло. Имам много читатели в мрежата, което е хубаво, а имам и студенти. И така за кемтрейлс ... На 26 май миналата година, излизайки от дома на сутринта, видях небето в малка клетка. Също нямаше въздух за дишане. В мрежата се разпространиха съобщения със снимки, че е така по цяла Италия. На следващия ден падна ужасна градушка, унищожила всички посеви (така се унищожава всичко местно, за да внасят продукти от Мексико и Тунис .. вероятно от Монсанто).
Откакто те забелязаха, че нарастват протестите в мрежата (от ФБ, където ние активно снимаме и пишем), започнаха да работят повече през нощта. Слънце - в Италия! - от доста време не сме виждали, има белезникава мъгла. Чертаят пентакли ... масонска подигравка? Дъждовете придават на водата цвета на урината. Моят балкон е пълен с малка черна "прах", но не е и точно прах. Между другото, възрастни хора имат масово деменция и Алцхаймер през последните години.
Друго интересно: тези, които живеят дрогирани от пропагандата на медиите, просто НЕ виждат кемтрейлс. При тях вероятно просто мозъкът не декодира някои визуални знаци.
Но най-лошото е, че тук ни наблъскаха с негри, а те вече са стотици хиляди безделници, напълно обслужвани, официално - уж бежанци, незнайно откъде, но добре нахранени и с айфони. Скоро ще започнат да се организират в банди? Вече има квартали, в които полицията не стъпва. Хората пасивно приемат всичко и не виждат перспективи за в бъдеще ... не виждат, че иде край на техния сит и егоцентричен живот."
Благодаря на тази смела жена за интересната информация, която за пореден път потвърди, че световният "eлит" с помощта на различни технологии (включително кемтрейлс), усърдно унищожава с помощта на своите корумпирани слуги човечеството, и на първо място - бялата раса. А коренното население на Западна Европа не се чувства стопани в собствените си страни.
Човек може да разбере тези хора, които потърсиха щастие в чужбина в "елегантните 90-те", а на тези безмозъчни идиоти, които дори и сега искат да заминат там за постоянно местоживеене - прав им път. Използвачите и корумпираните представители на "петата колона" само ще ни пречат да противодействаме на анти-човешките планове на сатанинския световен "eлит". А за всички адекватни представители на бялата раса, и особено на хората от Русия, препоръчвам ви да помислите сериозно по въпроса за завръщане през следващите няколко години. Изглежда, че "светлото бъдеще" в Западна Европа и Северна Америка повече не съществува. И е време всички здрави (непаразитни) сили на човечеството да започнат да се консолидират, докато сатанистите и канибалите не ни унищожат един по един.


http://michael101063.livejournal.com

неделя, 28 май 2017 г.

Shifting & Lifting – начинът за трансформация - 1


Какво е събирателна точка (СТ)?
Предполага се, че повечето от нас са чели Кастанеда...
Тя е фокус на възпиятието, обединяващ външните и вътрешни еманации и т.н и т.н.
Възможно ли е да излезем от интерпретационната си система (познато-приемане-непознато-отричане)? Можем ли да съберем огромната налична информация, интерпретирайки я практически?
Асемблиращата (събирателна, монтажна) точка е до голяма степен загадка за нашето осъзнаване.
Основната “хитрост” на нелинейното мислене е, че предизвиквайки следствията, можем да творим първопричината (и да ги комбинираме произволно, разбира сеJ).
И така – малко теория.
Събирателната точка /СТ/ има здраво фиксирано положение в енергийното тяло на човека. Тук елементите на сензорния поток оформят определена структура, където се извършва извличането на едни сензорни данни и пренебрегването на други. Перцептивната „картина на света" възниква именно в това преплитане на енергийните влакна и е резултат на нашата психическа дейност.  
Като уникален елемент на пашкула фокусира всички излъчвания - и външни, и вътрешни - тук се събират „нишките" отвсякъде, и отвътре, и отвън. СТ не просто поема в себе си външните излъчвания, но и се движи към тях чрез множество светещи снопчета. Раз­делянето на импулсите на визуални, аудиални и т.н. става чак след като нишките са събрани и в съответствие със стереотипите, присъщи на нашия перцептивен апарат.

На биологично равнище фиксацията й е заповед на Орела; на психо-социално – резултат от обществен консенсус. Изместването й предизвиква промяна на общия режим на енергообмена на субекта с външното поле, като всяка определена позиция на СТ активизира едни или други полеви структури.
Двете най-важни точки на стабилността на нашата енергийна форма - събирателната точка отзад и „пролука­та" на фронталната пластина на „пашкула", се намират във фино равновесие и по този начин осигуряват нашата безо­пасност и неизменчивост. Хомеостазата на нашия „аз" е най-вече психоемоционална и биохимична. Природата на нашето енергийно тяло се е погри­жила добре за неговата стабилност.Трансмутацията на фи­зическото тяло е сериозна опасност за изпитателя, дори само защото категорично налага разрушаването на опазващата ни от промени хомеостаза.Ригидността й е поддържана от: всеобщия консенсус; затвърдената себепредстава, проекцията ни в представата на околните за нас и в трите ремъка (чувството за собствена значимост /ЧСЗ/, жалостта към себе си и страха от смъртта).
Един от аспектите на трансформацията е не само промяна на режима на възприятие /обикновено плаващо и трудно за фиксация от първо внимание/, а получаване на нова стабилност. Обемът на натрупаната лична сила определя вектора на преместване на СТ и отразява огледално нивото на безупречност на всеки един от нас.
Между СТ и пъпната „пролука" минава атавистичен енергоканал, прокаран още в предродилния период на съзря­ването на съществото. Докато зародишът расте, СТ все повече се оформя енергийно и в същото време постепенно се отдалечава от пъпа към гърба на плода и чак след раждането се оказва между плешките му. Съществуването на този атавистичен енергоканал води до това, че всяко колебание на СТ се отразява на формата и размерите на пъпната „пролука", като отклоняването на СТ от цен­тралната траектория на канала непременно довежда до увеличаване на размерите на „пролуката" на фронталната пластина. Биофизичните последици от това състояние са: рязко се увеличават загубите на енергия, понижава се тонусът, влошава се имунитетът на организма, бързо се увеличава психическата слабост, която може да прерасне в неврози и психози. Общото намаляване на имунитета провокира възникването на най-различни соматични заболявания, като се стига и до онкологични.
Егоистичните установки могат да ни накарат отново и отново да преживяваме отрицателни емоции от един и същ характер, като по този начин посте­пенно изтласкват събирателната точка към десния край на „вдлъбнатината" й. СТ деформира „пролуката", организмът започва да губи енергия, а онези отрицателни емоции, които преди това са се подхранвали единствено от самовлюбеното ни его, придобиват почти физиологи­чен характер - стават досадни и мъчителни като чисто фи­зическа болка.
При психоенергийната транcформация на тялото финото управляване на всички психоемоционални механизми е абсолютно необходимо, за да се удържи събирателната точка в центъра на „човешката ивица", или естествената траектория на изместването.
Именно за това толтекските магове обръщат голямо внимание на така наречения „път на воина" или „безупречността". Психоемоционалният контрол, култивиран в обичайната позиция на събирателната точка, води до двояк резултат. Първо, чрез тази практика се привиква към абсолютно необходимите безстрастие и предпазливост, необходими в другите светове на възприятието, и второ - правилното положение на събирателната точка в центъра на „вдлъбнатината", т.е. правилната позиция за старт. Нещо повече, при непрекъснатото практикуване на “безупречност" събирателната точка проявява тенден­ция леко да се потапя в повърхностните пластове на пашкула. В това ново положение тя непрестанно получава увеличен приток на енергия от съседстващите с нея излъчвания. Резултатът е забележимо повишаване на енерготонуса на организма - личната сила.
Лесно е да се досетим, че постоянното практикуване на безупречност неизбежно оказва именно такъв ефект върху СТ.
Спирането на вътрешния диалог е универса­лен тригер за изместването на СТ. Ако спирането e постигнато, ефектът винаги е рязък и ясно забележим. Егоистичните установки просто спират да рабо­тят, защото СТ се оказва сред излъчва­ния, които нямат подходящ материал за тях. Този вътрешен вакуум понякога дори се усеща като че тялото e увиснало във въздуха, като загуба на тегло.
Сънуването е много по-бърз начин за изместванe на събирателната точка. Рязкото изчезване на отделни егоистични базални мо­тиви и поведенчески установки обаче може да провокира ексцентрично, от гледна точка на обикновените хора, и дори асо­циално поведение. Сънувачите минават през трансформацията така да се каже с взрив и във върхови моменти на психически промени са непредсказуеми, затова социума не ги обича и те му отговарят със същото. Обикновено сънувачите са затворени и предпочитат самотата.
Съсредоточаването на вниманието върху дишането или върху енергийното тяло е метод, който се отнася към техниката на „не-правенето". В този смисъл той е близък до практиката на сънуването. Но така или иначе, и в този случай механизмът на егото губи материа­ла, с който е свикнал и блокира.
Късайки последователно „веригите" на своя его­истичен апарат, вие в крайна сметка можете дотолкова да отслабите навиците му на реагиране, че без съзнателно усилие от ваша страна СТ да ви отнесе в други светове на осъзнаването. 


Из: KKK program /Ксендзюк, Кастанеда и Класен/


Превод и компилация: aya
http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

събота, 27 май 2017 г.

Кой ни наложи дегенератите и нехората като "елит"?

Ние живеем в свят на преобърната реалност, където всичко е обърнато буквално с главата надолу. Тоталитарните полицейски държави учат другите на демокрация, псевдоучените осъществяват своята PR кампания под мотото "борба срещу псевдонауката", а най-арогантните и корумпираните призовават хората към митинги под надслов "борба с корупцията". Създателите и основните спонсори на международния тероризъм претендират да са най-главните "антитерористи". Дебилите, педофилите, сексуалните перверзници, канибалите, убийците и сатанистите с измама и хитрост завзели властта на планетата, наричат себе си "елит" и налагат "ценностите" на своята "цивилизация" над останалия "див" и "нецивилизован" свят. В същото време, нивото на тяхното лицемерие и лъжи е необикновено.
Целият този "театър на абсурда" е продукт на световната сатанинска система - система на "обърната реалност", която поддържа съществуването си за сметка на обучението на всички нови продажни слуги на паразитната пирамида на властта. Ето защо сред управляващия "елит" и най-богатите семейства има най-голям брой дегенерати и нехора. И този процес по формирането на паразитни управляващи "елити" не е със спонтанен и неконтролируем характер. Паразитната система съзнателно ни налага точно такъв "елит" и помага на дегенератите и нехората успешно да се придвижат до висините на властта.
Ето как описва процеса руският пътешественик, биолог и антрополог Г. Сидоров в книгата си "Тайната хронология и психофизика на руския народ": "Нека поговорим за нашите властови структури. Добре известно е, че държавните ведомства управляват чрез корпуса на специално обучени служители. Но кой подготвя тези служители? Както и служителите на правоприлагащите органи, никой специално не ги подготвя. Всички те са деца от социалния конвейер, който както у нас, така и по целия свят е системата на висшето образование. Към подобна щампа можете да добавите връзкарството, кумовството, корупцията и т.н. Но това е така само на пръв поглед. В действителност, корпусът на ръководителите по цял свят бива подготвян и възпитаван.
Можете да ни запитате - от кого? От определени структури на световното правителство. Ако държавата се откаже от специално обучение на своите чиновници, то за тяхното образование и обучение се грижи наднационалната структура на световното правителство. Това е нашата реалност. Демоните от Лондонското Сити, Ватикана и окръг Колумбия не пропускат своето. Те имат достатъчно и средства, и учители от многобройните масонски ложи. Всъщност, заради това извънземният разум създадена Земята масоните и илюминатите: да променят под себе си съзнанието на чиновниците и чрез тях да контролират всички народи на планетата.
Толкова е просто. Сега е разбираемо защо корпусът от управленци на всеки държавен орган (без значение какъв - европейски, азиатски, американски или африкански) винаги се състои от най-бездушните индивиди: основно дегенерати, психопати и перверзници. Масоните специално избират себеподобни нехора и ги прокарват по своите канали с елементарни подкупи до върха на властовата пирамида. В допълнение, за да управляват структурно подобни нечовеци, те биват приети сред масоните. Ако чиновникът не иска да се присъедини към ложата, започват да го спускат по йерархията надолу, докато се пречупи и даде съгласието си. Когато той стане "брат", един от свободните зидари, той се кълне да не се подчинява на държавната машина, част от която е, а на главата на масонския орден. Ясно е, че за нарушаване на клетвата го очаква неизбежна смърт.
Ето защо, колкото по-високо стои чиновника в служебната йерархия, толкова е по-глупав и дегенерирал ... Каква идеология разбива психиката на чиновниците по целия свят? Разбира се, либерално-демократичната, какво друго! Това е пътеводна звезда за развитието на Земята на това, което виждаме: завземането на властта над обществото от контролираните, свързани със световното правителството дегенерати".
По този начин, всички тези дегенерати и нечовеци, в болшинството си съставляващи националните "eлити", наложени ни от хибридните нечовеци от "световното правителство", и именно върху всички тях, както и върху техните нечовешки господари лежи отговорността за всичкото зло, което се случва на нашата планета: започвайки с революциите, войните и тероризма, и завършвайки с изкуствено провокираните с помощта на разнообразни технологии природни бедствия, а също и настоящата генетична и психологическа война срещу човечеството.


По материали от Интернет

сряда, 24 май 2017 г.

ИДИЛ - филиал на "Мосад"?

Много се говори, че ИДИЛ не само е създадена, но също така се финансира и контролира от Израел, или по-скоро - от израелската разузнавателна служба "Мосад". Първо, арабите и евреите са семитски народи. И мога да ви уверя, че ако махнете традиционните им дрехи, едва ли е възможно да ги разграничите един от друг. Едновременно с това, дори и някои от религиозните практики на исляма и юдаизма също допринасят за това. Всичко това създава идеални условия за внедряване във "върхушката" на ИДИЛ на израелски агенти от "Мосад".
На второ място, има доста странна връзка между ИДИЛ и Израел. А би трябвало ислямските фундаменталисти да мразят евреите и да имат за цел да унищожат държавата Израел. Но на практика терористичната държава ИДИЛ действа само в интерес на ционизма. Самият "Ислямски халифат", за чието създаване заявиха терористите, следва просто да обедини земите на различните народи, които според ционисткия план след това трябва да станат част от "Велик Израел". Още повече, че по това време целият му управляващ "eлит" ще се състои от внедрени израелци. Защо не Нова Хазария, в която целият управляващ "eлит" (както в сегашна Украйна) да е еврейски?
Изглежда прекалено фантастично. Но нека да се опитаме да анализираме косвените данни. Моля, кажете ми, дали поне веднъж израелската армия, която по всякаква причина и без причина бомбардира и обстрелва  сирийските войски и съюзниците им от "Хизбулла", е обстрелвала терористите от ИДИЛ? А терористите от ИДИЛ дали причиниха някакви щети на армията на Израел? Дори наскоро, след случайно обстрелване на окупираните от Израел Голански възвишения, ИДИЛ официално се извини на Израел.
Е, не е ли абсурд? Международната терористична държава, убивайки хиляди християни, в това число не щадяйки живота на западните журналисти, се извинява на държавата Израел. Но "ковчега" се отваря лесно. И дори в заглавието на ИДИЛ се съдържа ключ към загадката защо  "военни експерти" от САЩ и Израел обучават бойците на ИДИЛ.
Ето например какво каза по този повод руският учен, кандидат на физическите и математическите науки С. Сал: "ИДИЛ, както е известно, е създадена от разузнавателните агенции на САЩ и Израел. А самото име ИДИЛ или ISIS в латинската терминология е - Israeli Secret Intelligence Service - оригиналното име на организацията "Мосад". А" Мосад " е организирана от МИ6 на свой ред. Така, когато много хора на Запад научили дешифрирането на това съкращение, след това се появява ново име на организацията. Между другото, тази организация се ръководи от служители на "Мосад".
И така, какво се прави с помощта на ИДИЛ? Можете да видите, че цялата зона на действие на ИДИЛ съвпада с територията на бъдещ "Велик Израел", т.е. се "разчиства" територия чрез организиране на война между шиити и сунити, както и други елементи. Като цяло, това е такава "война на всички срещу всички" ... Но целта на тази война е идването на Мошиах".
По този начин, неразбираемото "приятелство" между Израел и ИДИЛ става разбираемо. Както и този факт, че терористите могат да бъдат приятели само със същите такива терористи, които унищожават ливанските и сирийските мирни граждани. Освен това, в същността си ИДИЛ е един вид "филиал" на израелския "Мосад". И е време да бъде разбрано от тези измамени мюсюлмани, които чрез измама и хитрост са привлечени от вербовчиците на ИДИЛ. Това, за което те дават живота си не е ислямския халифат, а Велик Израел. За самите араби (както и за другите мюсюлмани) в него са приготвили, в най-добрия случай, съдбата на безсилни роби, които са на "дъното" на социалната стълбица. Всичко е в пълно съответствие с талмудическите догми.
По материали от Интернет

понеделник, 22 май 2017 г.

Дейвид Айк за микрочиповете

Има и още един зловещ аспект, на който трябва да се противопоставим с всичко възможно. Всичко, свързано с нас се съхранява в компютри и сега Илюминати искат да отидат още по-далеч и да контролират изцяло нашите действия. Те отново се опитват да го направят тайно, под маската на "убедителното" предложение да ни помогнат. Колко са мили. Сега се шуми за нарастване на измамите с кредитни карти и как трябва нещо да се направи, за да могат да се идентифицират хората по-лесно. Онова, което ще бъде предложено е един вид бар код за всеки човек - като онези, които използват в супермаркетите - и по този начин властите ще знаят кои сме и какво правим във  всеки един момент ( спомнете си за телекраните от "1984"). Той ще се използва и за предаването на съобщения до нас като при компютрите и роботите, каквито ще бъдем, ако допуснем това ! Те вече са подготвили почвата, като са изпробвали върху животни и в САЩ - върху емигрантите от Латинска Америка, а ние сме следващите. Хуманитарното дружество "Марин"в САЩ обяснява техниката в една статия : 
    " В продължение на близо година "Марин" имплантира във всяко осиновено куче и котка от приюта микрочип с удостоверение за самоличност - високо технологичен отговор на вековния проблем с постоянното разпознаване на домашния любимец. Микрочипът, с големина колкото оризово зрънце е затворен в биомедицинско стъкло. Върху него е отпечатан код от 10 букви и цифри и се имплантира с обикновена инжекция между лопатките на животното. С размах на сканиращото устройство, което се побира в ръка, чипът се активира и предава кода на компютър, който изписва името и адреса на собственика, наличните медицински данни и най-важното - телефона на собственика. " 
    Илюминати искат да стигнат по-далеч с хората.Те искат да имаме бар-кодове, така че да можем да бъдем "четени" в супермаркетите и банките, както сега касиерът разчита консерва. Един човек от Ай Би Ем, който изобрети лазерния бар-четец за магазините е разработил и метод за поставяне на същото устройство под човешката кожа за една милиардна от секундата. Той е невидим за невъоръжено око и може да пренесе цялата информация, която някой иска да получи за вас. Ние бихме могли да сме постоянно свързани с компютър и кой може да каже дали сигналите няма да бъдат изпращани и в двете посоки ? В Швеция има вече хора, приели знака върху ръцете си като част от опит за общество без пари.
    Д-р Карл Сандърс, високо ценен електронен инженер казва в интервю в списание "Нексус" как проектът му за микрочип, който да помага на хората с прекъснати гръбначни връзки е бил иззет с правителствена програма, наречена проект "Феникс". Хенри Кисинджър и служители на ЦРУ присъствали на срещите за проекта. По време на една от тях бил зададен въпрос: "Как може да се контролират хората, ако не могат да бъдат идентифицирани ?" Интересното е, че чипът се презарежда чрез промените в телесната температура и те установили, че най-подходящото място за него е на челото, точно под линията на косата. Спомняте ли си за "знака на звяра", споменат в "Откровението на Св. Йоан" ? Сандърс бил на 17 срещи за микрочипа с бригадата "Единен свят", като някои се провели в Брюксел и Люксембург. Според Закон за контрол на емиграцията (1986), раздел 100, американският президент има право да узакони всяка идентифицираща маркировка, която сметне за необходима 
  Микрочиповете се имплантират в хората по време на отвличанията. Сега те искат да излъжат всички да го узаконят. Идеалът им е във всяко новородено бебе да бъде имплантиран микрочип като част от нормалния ход на нещата. Това е т. нар. план "от утробата до гроба". Те ще си послужат с извинението, че е полезно от медицинска гледна точка (този чип щял да препрограмира тялото за да се бори с болестите), че намира изчезнали хора (само си помислете, детето ви никога вече няма да се изгуби) и цял куп други причини. Всяко извинение само по себе си може да звучи разумно, но вижте тайния дневен ред. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ !!!
    Електромагнитната и високоразвита технология не е ограничена само до контрол над ума. Нейното използване причинява катастрофални увреждания на физическото тяло и околната среда, освен, че е била усъвършенствана за военна употреба. Нашият фин Аз е конфигурация от взаимосвързани електромагнитни полета, така че самата сърцевина на нашето същество се засяга от други електромагнитни полета. А ако безсмъртното ниво бъде засегнато, физическото тяло излиза от строя. Заради контрола над ума и за да се създадат още по-ефикасни оръжейни системи, вълни от електромагнитни импулси се генерират по цял свят , най-вече от суперсилите. Американската мрежа "Омега" със станции в Норвегия, Аржентина, Япония, Хаваите, Либерия, Австралия и САЩ изпраща нискочестотни приземни вълни като част от системата за реагиране на ядрени оръжия. Тези вълни имат неприятни последици за онези, които живеят в районите и за енергийното поле на Земята. Мрежата "Омега" е само част от множеството електромагнитни честоти, излъчвани заради въоръжението и контрола. Те са отговорни за огромен брой ракови заболявания, катари, генетични дефекти и психични заболявания. Д-р Робърт Бекер, писател и специалист по електромагнитни замърсявания е цитиран от списание "Нексус" : 
    "Всички анормални, създадени от човека електромагнитни полета, независимо от честотата им имат едни и същи биологични последици. Тези последици, при които се наблюдава отклонение от нормалните функции и са реално или потенциално опасни, са следните : Въздействие върху растящите клекти от рода на увеличаване скоростта на деление на раковите клетки ; увеличено разпространение на някои видове рак ; развиване на аномалии в ембрионите ; изменения в нервохимикалите, водещи до аномалии в поведението като самоубийство ; изменения в биологичните цикли ; намаление на имунната защита ; изменения в способността за учене."

четвъртък, 18 май 2017 г.

Биоенергийна диагностика: теория

Преди да се появят във физическото тяло, заболяванията първоначално се проявяват на биоенергетично ниво. Нормалното енергийно поле на човека обикновено е гладко, разпростирайки се на 10-15 см от физическото тяло и го заобикаля като черупка на яйце. При болест външните параметри на полето се изменят: проблемите могат да бъдат представени като изхвърляне на енергия, жлебове, промени в структурата на полето, тъй като медиумът субективно получава от различни органи смесени усещания: топлина, студ, парене, вятър и т.н. 
Достоверни инструментални методи за определяне на биополето все още не съществуват. Това се дължи на неопределената структура на полето, която е функция от наслагването на различни по величина и качество на излъчване всякакви органи и тъкани. При човека са установени повече от 300 ритмично вариращи в период от около 24 часа периодични функции. Всяка функция се състои от два фактора: екзогенен и ендогенен. Екзогенният компонент се поддържа от ритмите на околната среда, така че по продължителността на протичане биологичните ритми съвпадат с геофизичните цикли. Разграничават се двучасови ритми (пикове в 5-7 и 11-13 часа), дневни (23-25 часови), за които универсален синхронизатор е светлината и циркадните ритми по отношение на Слънцето, луната и звездите. Сред тях се различават лунни (месечни), сезонни (72 дни), годишни: 11, 22, 90, 178, 600, 1800-ни по Слънцето и 12-, 60-ни по Юпитер. В ролята на сензори за екзогенните ритми са еднократните влияния на всички компоненти на околната среда: светлина, температура, магнитни и електромагнитни полета на светилата и планетите, елементите на географската област, екологичната обстановка и т.н. Тези екзогенни фактори, вариращи в пространството и времето, служат като сензори на времето за биологичните системи и ендогенните ритми. Тези периодични промени в организма са насочени към активно съпротивление на промените на условията на околната среда и създаването на хомеостаза, т.е. равновесие с външната среда чрез изравняване и корелация с физиологичните функции. Трябва да се отбележи, че всички ритмични функции са синхронизирани във времето на клетъчно ниво под контрола на наследената структура на ядрото и протоплазмата. Ендогенните ритми се предават на човека през поколенията и отразяват вътрешните промени в тялото. Те се контролират от синхронизацията на ритмите на всички клетки на неврогенно, eндогенно и клетъчно нива. Така цялостния организъм следва да се разглежда като мултиосцилаторна система, в която ритмичните процеси са взаимосвързани и разположени от раждането до смъртта на организма. В основата на всеки ритъм е периодичния вълнов процес. Интервалът между еднаквите положения на две вълни се нарича период, последният се състои от две фази: подем и спад. За повечето физиологични процеси се споменава едновременно налагане върху кривата на поредица от ритми с различна дължина на периода. В резултат на смесване на ритмите и на взаимното им събиране и изваждане се образува сложна, постоянно променяща се във времето картина. Според представите на някои изследователи, тя може да бъде многоизмерна, многокомпонентна, специфична, холограмна. В зависимост от интензивността на лъчението от отделните органи се променя общата картина на биополето, което се усеща от екстрасенси. Трябва да се отбележи, че при успешното прилагане на екзогенни и ендогенни ритми помежду им ефектът може да се прояви не в аритметична, а в геометрична прогресия (попадане в резонанс). В случай на съчетание на противоположни фази на ритъма може да възникне пълно анулиране на ефекта; освен това, при антирезонанса ефекта може да бъде противоположен на очаквания. Представените материали позволяват да се допусне основателността в  сравнението на астралното тяло с радиопредавател и радиоприемник, настроени на тяхната честота и дължина на вълната. Всички обекти имат специфични електромагнитни полета, присъщи само на тях и съдържащи характерна информация, способна при наличие у тях на резонансни честоти да взаимодейства с електромагнитните полета на други обекти. Тези свойства са присъщи на образа на пациента на снимката или на манекена: техните следи остават завинаги в информационно-енергийното поле и при определени условия те могат да бъдат възстановени, което се използва от екстрасенсите при биоенергетична диагностика. При настройване към резонансната система на пациента, медиумът може да диагностицира чрез един от методите: - пондемоторно писмо, основано на фантом, снимка или предмет; - пластово търсене на аномални зони; - извличане на информация с помощта на махало, биолокационна пръчка, ръце и очи; - диагностика по собствените усещания в органите; - диагностика по първата мисъл; - кармична диагностика. Напредналите екстрасенси  използват за диагностика телепатия, ясновидство, излизане в астрала, работа с двойника и т.н. Както вече бе споменато, усещанията са субективни, но се характеризират с: топлина и опора в ръката - нормално състояние на полето;. горещо - възпаление, излишък на енергия; усещане за парене в пръстите - промяна на потока на течността (жлъчка, урина, лимфа) локален студ - застой или липса на енергия, сгъстяване, белези, камъни; студ по цялата длан - рак; вятър, движение - липса на енергия; отблъскване на дланта - освобождаване на енергия; отдръпване, теглене, дупка, фуния - язва, изтичане на енергия; вкочаненост на пръстите на ръцете, изтръпване - наличие на органични промени, нарушен имунен статус, промяна в кръвта.
Избор на място за работа
За извършване на диагностичната и лечителска работа е необходимо да се избере мястото и времето на лечение: астрологично и метеорологично благоприятен ден.  По-добре е да бъдем внимателни при лошо време - при валежи, буря, в дните на слънчевите и лунните затъмнения, при водопади, на брега на реките и морето, в рамките на избраното място в зоната на Хартман. Пациентът, облечен в памучни дрехи без синтетика, е удобно да бъде разположен така, че да няма кръстосване на ръцете и краката, за предпочитане с лице на изток, да се отпусне, а след това да се изгради мисловна защита на себе си и него. Трябва да се работи само въз основа на чистата духовна енергия и да се помни правилото на бумеранга. После трябва да получи мислено разрешение от информационното поле за работа с пациента, да се отървете от желанието да познаете диагнозата, да постигнете  състоянието "празна" глава и безразличие, да включите пълно йогийско дишане, да направлявате енергията в ръцете (третото око).
Процедура на диагностиката
Диагностиката започва с определяне на общото биополе и определяне на контура на чакрите. Вдигнете ръка във форма на клюн до седмата чакра, отворете "човката", приближавайки ръката до върха на главата, докато не усетите упор и на прага на това усещане издишайте и насочете ръката към по-долу разположените чакри (шеста, пета, четвърта, трета, втора, първа), като сравнявате силата на въздействие. Ръцете се движат по часовниковата стрелка. Прегледът може да се извърши с едната ръка на зиг-заг. След намирането на центровете се включват двете ръце, които започват да чувстват потоците от едната ръка в другата. Подобен преглед може да се извърши и по органите. Ако има диагностичен преглед чрез поглед, то не трябва да гледаме пряко на пациента, а да се опитаме да го видим само с периферно зрение, а обследването на енергетиката да проведем с третото око. Подобна е последователността от действия по време на прегледа на пациента чрез рамката по фантома. Получените локални промени на биополето могат да бъдат корелирани със заболявания на близко разположени органи. Общи здравословни проблеми могат диагностически да се проявят с локални промени на енергетиката. Така например, повишеното вътречерепно налягане, невралгията, черепно-мозъчните нерви, мигрената дават сигнал в горната част на челото; промените на кръвното налягане най-лесно се определят на сънните артерии (на врата), те се чувстват уплътнени при хипертония и меки при ниско кръвно налягане; при уроки и магия се усеща "яма, вятър или издутина" над седмата чакра. При отсъствието на пациента някои лечители диагностицират и лекуват по фантом, по снимка и по метода на пондемоторното писмо. При работа със снимка е нужно мислено да бъде  продължена за получаване на фантома в цял ръст. Ръцете или очите получават топлинни усещания. Внимателно се изучава лицето, неговите характеристики, а после от снимката се извежда фантом, последвано от енергийно обследване над него. Методът на пондемоторното писмо се изразява в графично изображение върху фантома на общото биополе и енергетиката на човешките органи. За времето на въздействие е добре да се договорите по-отрано, най-добре - по време на сън за пациента, когато той се отпуска. Подготвителната работа над концентрацията на лечителя се извършва в същата последователност, както и при реалното присъствие на пациента. За тази цел В.Б.Поляков разработи диагностичен лист, на който са дадени рисунки на основните органи и системи в организма. За да получите умение се препоръчва да практикувате върху фантома на напълно здрав човек, например по снимка във вестника на забележителен спортист. Последователността на работа с енергетиката се запазва, както при реално съществуващ пациент: общо поле, чакри, органи. Диагностиката се осъществява еднократно, понеже повторенията крият опасност от заблуда. Ръката с молива трябва да следва границата на полето сама, без всякакво напрежение на мисълта, проследявайки посоката на енергийните потоци. В случай на откриване на аномални зони в органите се извършва  томографско изследване. За това е необходимо да знаем анатомичната структура на органа, колко слоеве и мембрани има той, специфичните му особености. Всички тези образувания се проверяват пондеромотографично. Оценката на резултатите става чрез сравнението на полетата на здравия човек и пациента.


По материали от Интернет

понеделник, 15 май 2017 г.

Луи Пастьор - един от крупните измамници в медицината

Във всички енциклопедии и медицински учебници са описани «епохалните открития» и «заслуги пред човечеството» на авантюриста Пастьор. С благоговение е описан прославеният пастьоровски опит с овци през 1881 год, заради «блестящата демонстрация пред научната общност по това време, за научната основа на гениалното откритие». Но на малко места може да срещнете описание на последните дни от живота на «великия» Пастьор, който, бидейки на смъртния одър,  се разкаял за съучастието и, образно казано, «анулирал» своите «открития». И наистина, не всеки се представя пред Бог, бидейки отговорен за гибелта на милиони хора. Така «великият» Луи не пожела в последния си час, макар и в собствените си очи да си остане злодей.

Той действително е бил гений, но на фалшификациите, кариеризма, интригите, кoрупцията, в които е бил изобличен още приживе. А медик, което е странно, не е бил. Бил е химик, изучаващ пречупване на светлината в органическите вещества. Биолог става по случай процесите на ферментация на виното, по поръчка на приятели - винопроизводители, където е търсил способи за предотвратяване на болести при няколко винени сорта, и открива, че болестта може да се предотврати чрез загряване (впоследствие методът е наречен пастьоризация). «Основоположник на имунологията» става чрез изказаната налудничава идея за ваксинацията и блестящо доказва своя опит със стадо овце, описан във всички учебници, книги и енциклопедии....
Идеята (да напомним на изоставащите) е, че отслабените (според Пастьор - от топлина и светлина) бацили, въведени в здравия човек предизвикват лека форма на болестта и създават имунитет към сериозни инфекциозни заболявания. През 1881 г. Пастьор "открил" първата изкуствена ваксина в света срещу антракс (по-късно тя безшумно e отстранена от оборот - като негодна, а повече или по-малко надеждна ваксина срещу антракс няма и до днес). И в една ферма за добитък близо до Париж той е демонстрирал нейната ефективност със знаменит опит. 24 агнета получили чудесна ваксина от  "отслабени" с 43 градуса температура бактерии - носители на антракс, същият брой овце били контролна група. След това на всички овце инжектирали бактерии (които пет години преди това са открити от микробиолога Koх), след което неваксинираните овце починали, а ваксинираните оцеляват, въпреки че при тях се появило някакво разстройство на здравето.
Триумфът на Пастьор е пълен. Той бива приет от парламентите и академиите, облагодетелстван е с почести и пари, основава и оглавява известният Пастьоров Институт по микробиология, който се е превърнал днес в крупна световна фармакорпорация... Въпреки това, всички експерименти с овцете, проведени в Русия, Аржентина, Германия, Италия и много други страни, завършили с неуспех, "имунизираните" овце винаги умирали. И още през 1883 г. сподвижниците на Пастьор признали, че по време на известния експеримент Пастьор в пълна тайна прибавя към препарата за антракса за "ваксинираните" овце калиев дихромат - отрова, която с гаранция убива бацили. Но било твърде късно. Голямата политика, официалната наука, капиталът (институтът Пастьор, разбира се, за известно време остава монополист в производството на ваксини, заради което било нужно да се завърти на пълни обороти и машината на фалшификациите).
Научният свят не оставил и камък върху камък от "откритието", но срещу печалбите от "ваксинация" науката е безсилна. През 1885 г. Пастьор "открил" ваксина срещу бяс (много преди откриването на самите вируси), партньорите в правителството започнали масово ваксиниране. А Пастьор, чрез достъп до документи на Министерството на здравеопазването, лично разглеждал всеки смъртен случай, настъпил след ваксиниране, чиито брой през 1886 г. се увеличава сериозно, намирал обяснения (което дори и днес не са се променили - "некачествена ваксина", "нарушаване на условията на съхранение" и т.н.) и ги заличавал от статистическата отчетност. През 1887 г. ваксинаторите "затворили" статистиката. И от този момент до смъртта на Пастьор, който напуска този смъртен свят през 1895, повече не се отваря. Не я отварят и до днес.
Независимо от това, руски, английски и немски учени (включително откривателя на антракса Робърт Кох) са подготвили достатъчно научна база за премахване на тази най-голяма измама в историята на медицината, както и творението на Пастьор - института, наречен на негово име. Само световната война възпрепятства предотвратяването на измамата в международен мащаб и предотвратяването на Пастьоровия институт като най-просперираща фармацевтична компания в света.
Век по-рано войната по същия начин "спасява" група спекуланти начело с непосредствения предшественик на Пастьор - основателя на ваксинациите "доктор" Едуард Дженър. В края на XVIII век английският "доктор" (изобщо не е учил медицина, а според обичая на онова време закупил званието за 17 гвинеи) решава да запише името си в историята с "откритието" на кравешката шарка, ваксинирайки човек, уж предпазвайки го от човешката едра шарка. Няколко години "докторът" безуспешно се молел за отпускане на средства от Академията. Той бивал убедително и задълбочено опровергаван. Провеждат се много експерименти, събран е богат фактически материал, показващ, че ваксинацията не само не предпазва от едра шарка, но и допринася за нея. Но с началото на войните на Наполеон в ХIХ век Дженър изведнъж е признат "спасител на човечеството." Бива основан Дженеровския институт. Ваксинацията е широко въведена в практиката. Все пак - само в континентална Европа, а у дома си британците се постарали да ограничат използването на "откритието" в същия XIX век чрез приемане на закон срещу задължителната ваксинация срещу едра шарка. В резултат на това, дори и през 20-те години, цял век по-късно, заболеваемостта и смъртността от едра шарка в Обединеното кралство е 5-7 пъти по-ниска, отколкото във Франция и съседните държави. Всичко това съвсем малко напомня за науката, а по-скоро прилича на биологична война, успешно провеждана от островната държава срещу Наполеонова Европа. И продължила вече векове - отчасти по погрешка, отчасти от умисъл.
Днес ваксинациите съществуват заради огромните печалби, които носят както на създателите на ваксините, така и на правителствените агенции, провеждащи кампании за ваксинация.
петък, 12 май 2017 г.

За папа Йоан Павел Първи и Ватиканската мафия

За да разберем кой бе кардинал Лучани или папа Йоан Павел Първи и защо бе отровен, трябва да се върнем доста назад във времето, когато Ватикана става част от мафията чрез структурите за пране на пари IOR , Banco Ambrosiano, на масонските ложи, преди всичко Р-2 и нейните шефове Джели, Калви, Марчинкус и Синдона.     Началото най-вероятно е поставено с договора между папа Пий XI и Мусолини от 1929 г., който узаконява съвременното богатство на католическата църква. Тогавашния папа продава църковните права срещу колосално количество пари, същите, които са прокълнати от религията. Вместо нея се появи огромна машина за пари. За тази цел Пий XI създава Специалната администрация. Той назначава за неин шеф Бернадино Ногара, конвертиран ционист, който поискал от папата позволение да се разпорежда с богатството като банкер, т.е., без съображение със законите на църквата. При тези условия той обещава да прави пари за Ватикана. Така през 1929 г. Ватикана става финансов консорциум с активни спекулации на международните пазари, пране на мръсни пари, криене на данъци и т.н. Спекулациите в навечерието на войната позволяват на Ногара да увеличи неимоверно парите на Ватикана.    През юни 1942 г. цялата собственост - движима и недвижима на Ватикана излиза на борсовия пазар със създаването на IOR (Институт за църковни дела) , един вид банката на Ватикана. Чрез неа даренията на вярващите не са използвани според техните чисти намерения, а за борсови спекули.     През същата година Мусолини, в условията на Втората световна война изключва Ватикана от плащането на такси върху дивиденти, т.е. върху капиталистическия приход.Ногара и наследниците му използват IOR като безданъчна зона в Рим. Самият Ногара е пенсиониран през 1954 г. и умира 4 години по-късно, след като е успял да осигури непоклатимост за "златния телец" във Ватикана, чийто бог стават парите, а закон - печалбата.    По тази причина "корпорацията Ватикана" не се съгласява с искането на италианската държава от 1967-68 г. фискалните улеснения, дадени им от Мусолини да бъдат отменени и да почнат да плащат данъци като всеки друг. Започва сериозен сблъсък с държавата. Ватикана прибягва до шантаж и заплаха за цялата икономика със срив,ако хвърли акциите си на пазара. Но държавата не се поддава на този блъф и Ватикана поискали отсрочка, за да могат междувременно да намерят резервен маршрут за капиталите на "църквата на бедните". Но следващият папа - Павел VI има сериозен проблем и потърсил помощ от Горилата и Акулата.    Горилата е Пол Марчинкус, роден в Чикаго, градът на Ал Капоне. Той доказва, че не пада по-долу от него. В Милано е личен приятел с Паскале Мачи, частен секретар на Павел VI. За да може да извърши деликатната нелегална маневра и да изнесе богатството на Ватикана най-вече в САЩ, папата прави Марчинкус свой личен бизнесмен. Но тъй като Горилата няма никакъв опит в тази област, той назначава за свой помощник Акулата, или Микеле Синдона, член на мафията. Напълно корумпиран и безчовечен, Синдона е родом от Сицилия и практикува омертата - законът на безмълвието, в неговото сицилианско решение - убийството, като "естествен начин" за гаранция на продължаване на бизнеса.    В Милано Синдона вече е показал качества за местене на пари в и извън Италия без да занимава с тях данъчните. Той е бил директор на много компании, свързани според неписания закон на големите световни мошеници "най-добре се краде от банка, ако се купи една банка". Естествено, с чужди пари.    За Синдона по онова време казват, че неговото лице е мафията, а силата - свободната масонерия. Това отговаря на истината. Ложата е Propaganda Due или Р-2, чиито велик майстор бе Личо Джели. Това е секретна и нелегална ложа, която подмолно и всеобхватно контролирала целия живот в Италия, правителство, служби, армията. В Милано кариерата на Синдона тихо се подпомагала от Личо Джели. В замяна Синдона организира своите банки, които трябвало да умножат съдържанието на куфарчетата на масоните от Р-2 .
  Чрез езотеричния кардинал Бертоли , Джели успява да получи достъп до Ватикана. Той обядвал с Пол Марчинкус, имал е аудиенции с папа Павел VI, поддържал приятелство с кардиналите Баджо, Касароли и адвоката Умберто Oрталони. По този начин от мафията към банката и от банката към масонската ложа Ватикана има трасиран път.     Трупането на капитали е благословено от Павел VI, но финансовите далавери на Ватикана довеждат Италия до остра криза в началото на 70-те години.    Тогава до Ватикана приближава нова акула - Роберто Калви. Станал асоцииран директор на Banco Ambrosiano в Милано, той бива запознат с Пол Mарчинкус през 1971 г., който междувременно е бил повишен в епископ. Така Калви се включва в клана на богоизбраните ватикански финансови мошеници. Banco Ambrosiano става мощен център за пране на пари, трансфер на валути и всякакви спекулации. Реално Ватикана е собственик на цялата тази пералня. И логичното става - този силен тим от мошеници започва да трансферира от ватиканските към своите сметки, сметки на приятели и кръстници.    Започва да се появява дупка. По свои канали в акцията се включват ЦРУ, ФБР, Интерпол. Накрая се усещат и италианските данъчни власти. Р-2 се налага да работи все по-усърдно при растящите нужди на Ватикана и Banco Ambrosiano. Шантажът и корупцията се придружават от добре познатото "италианско решение" - елиминация или убийство на магистрати, узнали твърде много.    Но рано или късно идва момента, когато някой обикновен банков чиновник или акционер открива дупката.    През 1972 г. вече има един човек, който вижда всичко това много ясно. Това е кардинал Албино Лучани. За него не е тайна, че Banco Ambrosiano е перачница на мръсни пари от търговия с наркотици, оръжие, малолетни деца и други подобни мръсотии.     От всички венециански епископи само Лучани се е осмелил да протестира. Той прави свои проучвания и узнава, че с позволението на Павел VI Пол Марчинкус е продал католическата банка на Венеция - Banco Cattolica del Veneto, на Роберто Калви без знанието на епископите в провинцията. Лучани отива в Рим за да протестира, но там попада на Марчинкус, който просто го изпъдил.     През 1973 г. секцията на Държавния департамент на САЩ по криминалистика и рекет открива, че със съгласието на Павел VI Ватикана иска да продаде пакет от фалшиви облигации с номинал 1 милиард долара. Отново намесен е Марчинкус , а пръв съучастник е Синдона. Ватикана упорито отрича , но това е без значение.    Но даже сумата от 2 милиарда долара не спира фалита на Franklin bank  в САЩ през 1974 г. Това е един от най-големите банкрути за времето си. Федералните фондове губят милиарди депозити в тази банка. Точно тогава инспекторите откриват, че банковата ватиканска империя на Синдона е фалшива. Марчинкус и Калви наблюдават затъването на Синдона. Правят големи заеми в други големи международни банки  под благословията на Ватикана, с които рефинансират Ambrosiano и я оставят на международния пазар. В замяна на това Марчинкус получава по-високи дивиденти от тази банка. Реално през 1978 г. Калви вече  е на ръба на бръснача. През месец август той бива притиснат от много страни. Империята му е пред разпад. Точно тогава той заминава за Южна Америка, където и Личо Джели търси спокойствие , докато техният съратник Синдона трепери в затвора на Ню Йорк да не бъде екстрадиран обратно в Италия.     Реално продължава да ги свързва една точка - Марчинкус, който продължил да е шеф на ватиканската мафия. В случай и на негов провал, това би означавало затвор, самоубийство или фалит за всеки от тях .     Появата на кардинал Албино Лучани на папския престол във Ватикана като Йоан Павел Първи става по време на кулминацията на престъпната дейност там на масоните от Р-2 и банкерите. Те трябвало на всяка цена да му попречат да рови в банките.    Когато кардиналите на Конклава избират Лучани през август 1978 г. , на трона стъпва един почтен и некорумпиран папа, който неизбежно трябва да влезе в конфликт с мафията на Ватикана. "Пазарните сили" от ватиканските мошеници са щели да бъдат елиминирани от Лучани. Сред тях  са кардиналите Вийо и Марчинкус, в комплект с банкерите Синдона и Калви, всички членове или асоциирани с ложата Р-2 и нейният шеф Личо Джели.    От гледна точка на мафията, този сблъсък е трябвало да се предотврати на всяка цена. Трябвало е да се извърши перфектно убийство. Присъдата на Йоан Павел Първи е била прочетена .
    През 33-те дни на своето управление Албино Лучани си спомни как свещениците и бедняците от неговия предишен диецез бяха ограбени от миланската и ватиканска мафия, когато Католическата банка на Венеция бе продадена. Той си спомня и за други неща, които са му казани от неговия приятел кардинал Бенели и си е давал сметка, че трябва да изчисти тези авгиеви обори.    Но неговите противници са на точно обратното мнение и започват да заговорничат. Как се стига до това престъпление ? Нещата вече са изяснени.    В неделя, 27 август 1978 г. Лучани помолил Вийо да продължи изпълнението на функцията държавен секретар за още известно време. Това всъщност е било тиха заплаха. Чрез нея Лучани продължава да държи под наблюдение своите врагове, докато се е подготвял за финален удар. Папата нарежда на Вийо незабавно да започне разследване на всички финансови операции на Ватикана. Трябвало е да се провери всеки департамент, конгрегация и секция.     Новият папа казва на секретаря си , че след като разгледа доклада му, ще реши какво да прави по-нататък.     До средата на септември 1978 г. Лучани искал да въведе ред в къщата си. Ватиканската банка е била пред пълно разобличение. Професионални банкови експерти е трябвало да разкрият всички кражби, измами и всякакви престъпления,извършени под прикритието на Ватикана.     За капак избухва и нов скандал. Той се сдобива със списък , в който личат имената на 121 члена на Римската курия - членове на масонската ложа. Сред тях са Вийо, Касароли, Баджо, Марчинкус и дори секретарят на папата Мачи. Шапката над всички тях е държавния секретар Вийо.     Йоан Павел Първи е имал сериозно намерение да се справи с тази престъпна клика, което е лоша новина за Роберто Калви, който неминуемо затъва, ако падне и неговия покровител Марчинкус. Ако по някакво чудо Лучани е могъл да умре, преди да освободи Марчинкус, тогава Калви би спечелил време за маневри. Затова той се обръща към шефа на Р-2 Личо Джели, който го успокоил : "Проблемът може да бъде и ще бъде решен".     Още двама души са в същото положение. Микеле Синдона - заплашен с екстрадиране в Италия и кардинал Коди, застрашен от разследване за злоупотреба с фондове в своя диецез. Фактът, че той е изпрал стотици  милиони долари чрез Ватиканската банка за Павел VI и римските епископи, едва ли би го оправдал пред моралния трубунал на Лучани.     Те също желаят да се случи чудо, според максимата : "Когато един папа умира, с него умират всички тайни, освен ако неговият наследник не пожелае да го наследи и в тази област".     Синдона, Марчинкус, Калви, Коди ... До 28 септември 1978 г. всеки от тях би загубил много, ако Йоан Павел Първи можеше да осъществи това, което е замислил. Други пострадали от това са щели да бъдат Личо Джели и Умберто Ортолаци. Евентуалната загуба на Калви е загуба на техния основен ковчежник.     До същата тази дата още едно име бива прибавено към тези , които биха загубили всичко в случай, че акцията на Лучани бе доведена до успех. Това е кардинал Жан Вийо, държавният секретар на Ватикана.    .... Сутринта след лека закуска с кафе и кроасан, Албино Лучани е на своето бюро в 8 часа. Работата не чака. Датата е ... познахте : 28  септември 1978 г. След сутрешните си аудиенции папата е имал среща с кардинал Баджо. На дневен ред са били няколко въпроса.     Първият - Лучани е решен да отстрани кардинал Джон Коди от Чикаго. Баджо е доволен от това. Но след това идва голяма изненада за него - Венеция е без патриарх и папата предлага това място на ... самия Баджо .     Лучани има няколко причини да отстрани Баджо от Рим и да го прати във Венеция. Едната от тях е в списъка на масоните, където Баджо фигурира с масонското име "Себа", номер в ложата 85/2640, приет на 14 август 1957 г.     Срещата между папата и Баджо е била много остра, с гняв и разочарование от страна на Баджо и спокойствие откъм папата .
   Друга важна среща през същия ден е имало в края на следобеда, след 2 телефонни разговора. Първият е с кардинал Феличи, който е в Падуа, а вторият - с кардинал Бенели. Папата казва на Феличи за трудния разговор с Баджо, чиито отказ да приеме мястото във Венеция го е изненадал. Папата казал на Бенели и за второто назначение, предстоящо да бъде съобщено - на държавния секретар Вийо същата вечер.     Малко по-късно папата и Вийо пият заедно чай. Лучани говорел за Ватиканската банка, при положение, че вече е бил изучил отчетите, както и е имал среща с Марчинкус. Папата наредил на Вийо незабавно да отстрани Марчинкус, и то още на следващия ден. Той е трябвало да бъде заменен от ключовата фигура на Ватиканския финансов трибунал монсеньор Аббо - почтен и принципен човек.    След това папата имал намерение да се разправи с цялата мафия на Марчинкус, с Banco Ambrosiano, Синдона и Калви.    Кардинал Вийо посрещнал думите на Лучани без коментар. Мълчанието е тайната на оцеляването във Ватикана и той го е знаел добре. Папата му казва, че новият държавен секретар ще е Бенели на мястото на самия Вийо. Отговорът бил само : " Мислех, че готвите Касароли на мое място." Лучани признал, че е имал такива намерения, но са се появили някои резерви относно политиката му спрямо Източна Европа. Вийо остава привидно равнодушен. Когато техният разговор завършил било почти нощ.     След всичките тези решения папата искал да говори по телефона с кардинал Коломбо от Милано. Но Лоренци, неговият секретар казва, че Коломбо не може да бъде открит до 20:45 ч.    В 21:30 ч. Йоан Павел Първи казва на своя секретар - Buona notte. A domani. Se Dio vuole. Но Господ пожелал повече от своя слуга.     Кардинал Вийо също телефонирал на няколко места във въпросната вечер. На Марчинкус ? Несъмнено. За мафията въпросът вече е решен. Спрямо папата трябвало да бъде приложено "италианското решение" - ликвидация, ако искали да избегнат затвора или самоубийството. Трябвало е да го убият по такъв начин, че да не се разбере. И статуквото на корупцията да продължи да съществува и след неговата смърт.     Най-ефективният начин да се убие един папа е да бъде отровен. Отровата обикновено не оставя външни следи. Има поне 200 такива "лекарства". Едно от тях е digitalis. Онзи, който е трябвало да убие папата, със сигурност е отлично запознат с процедурите във Ватикана.Той е знаел, че независимо какво се мисли, след смъртта на папата няма да има аутопсия или ако има някакви външни признаци, те ще бъдат заличени. За конспираторите основното е да няма аутопсия на починалия.     Но както всеки знае, перфектно убийство няма, даже и по филмите.    Силата на ложата Р-2 е такава, че тя може да наложи своята измама на журналисти, полиция и публика. Рано или късно идва Видов ден, но дотогава тя вече е "древна история" и съмненията позволяват на всеки да се приддържа към своя версия.    Убийството на Йоан Павел Първи е трябвало да има всички характеристики на масонско убийство, като смъртта му бъде представена като естествена. Това е едно от най-големите престъпления на 20-ти век според мен.    Първото съобщение е било, че папата е взел погрешно свръхдоза от своето лекарство след разговора с кардинал Вийо. Самият Вийо заявил : "Това, което стана, е трагичен инцидент. Папата е взел свръхдоза от своето лекарство."    Но никой не е вярвал, че папата е сбъркал дозата си. Обяснението е смешно - как са разбрали какво е глътнал без аутопсия ?! Това е невероятно. Лекарството на Лучани Effortil не може да бъде причина за внезапна смърт, ако дозата е двойна или тройна. сряда, 10 май 2017 г.

Изследвания на феномена прогнозиране на бъдещето

Въпреки голословните твърдения на "борците срещу псевдонауката", научни изследвания на предвиждания и предчувствия на бъдещето са се провеждали в различни страни. В Съединените щати с подобни изследвания се е занимавала д-р Луиза Рейн, съпруга на основателя на научната парапсихология - д-р Джоузеф Рейн. В продължение на няколко десетилетия тя събира един вид "колекция" от случаи на екстрасензорни възприятия на бъдещето в Съединените щати, проучвайки и анализирайки повече от 12000 истории за прояви на телепатия, ясновидство и предчувствия за бъдещи събития.
Тези проучвания отначало са проведени в лабораторията по парапсихология в Университета Дюк, а след това в Центъра за научни изследвания на Рейн. Те до голяма степен са допринесли за това предвиждането и предчувствието за бъдещето, срещани при хората с екстрасензорни възприятия да се разглеждат като важна област на научните изследвания. В хода на изследванията си Л. Райън предлага следната класификация на каналите постъпваща информация за бъдещето:
1. Реалистични сънища.
2. Символни сънища.
3. Интуитивно чувство.
4. Халюцинации под формата на видение или глас.
Тя твърди, че извън зависимостта, че именно ние разглеждаме като опит телепатията, ясновидството или предчувствието, всички тези явления настъпват с помощта на един от тези информационни канали. А ето какво пише за тези канали Джин Ван Бронкхорст в книгата си "Предчувствията във всекидневния живот":
"Реалистичните сънища - ярки и конкретни, с подробности, които толкова точно отразяват бъдещи събития, че не възниква дори сянка на съмнение в тясната връзка между тях ...
В символичните сънища фигурират изображения, които имат значение за отделния човек и са непонятни за другите ... Възможно ли е в този случай да се счита вашия сън за предчувствие? Повечето учени не разглеждат символичните сънища в изследванията си ...
Интуитивни чувства - те са така нареченото "шесто чувство", както и предчувствието и дори видението, които ние изпитваме в будни моменти. Тези инстинктивни усещания са най-неясни от предчувствията, но те привличат вниманието ни с невероятна настойчивост ...
Халюцинациите могат да бъдат както зрителни, така и слухови. Чутият от нас глас може да бъде толкова силен, че да ни стресне, а може да бъде и толкова тих, че да го приемем за мисъл на глас. А видението е жив образ, толкова ярък, сякаш съществува в реалността. Виденията биват толкова впечатляващи, че веднага привличат вниманието ни, дори и да продължат само няколко секунди ...
На пръв поглед може да изглежда, че виденията и гласовете са подобни на халюцинации, които са характерни за психично болни. Въпреки това, в действителност те са много различни: при лудите халюцинациите се повтарят за дълго време - месеци или дори години - и влияят върху всички аспекти от живота на пациента. Без лекарска намеса те могат да попречат на работата на човека и да го лишат от пълноценното му общуване с близки и приятели. Виденията и гласовете като израз на предчувствията са редки и са по-скоро като мимолетно впечатление. Те не подкопават способността ви да работите и не изискват лечение".
Но тук става дума за всички спонтанни прояви на дарбата за предчувствие и прогнозиране на бъдещи събития. В най-развитата си форма тази дарба зависи от съзнателните волеви човешки желания, а не от сигналите, идващи от нашето подсъзнание. Но твърде малко ясновидци могат да управляват собствената си дарба, а не да чакат нейна спонтанна проява.


По материали от Интернет

неделя, 7 май 2017 г.

Защо убиха Джон Кенеди?

Президентът на САЩ Джон Keнеди е бил убит по време на обиколката си на 22 ноември 1963 г. в Далас, Тексас. Истинските поръчители и изпълнители на убийството все още не са открити и наказани, и този факт само доказва, че от убийството на 35-ия президент на Съединените щати е бил заинтересуван самият "елит" на световната пирамида на властта.
И така, с какво толкова ги е "издразнил" Джон Keнеди? Сред различните версии на причините за това престъпление конспиролозите често  споменават речта му, която той е трябвало да произнесе в Далас. Ето например какъв текст от речта на президента дава Г. Сидоров в книгата си "Пути,  дороги,  встречи":
"Въпреки факта, че официално не са ни обявявали война, аз знам, че сблъсъкът не може да се избегне. Ние сме нападнати, на атака бе подложен нашия начин на живот, врагът настъпва навсякъде, и въпреки че държавната граница не е нарушена от вражески набези и няма ракетни атаки срещу нашите приятели, над цял свят е надвиснала смъртна опасност.
Мога само да кажа, че заплахата никога не е била толкова очевидна и реална. Пред лицето на тази опасност е всеки от нас: правителство, хора, бизнесмени, профсъюзните лидери, собствениците на медии - всички те трябва да променят възгледите си, да коригират тактиката си.
Ние стоим на прага на монолитна, арогантна, глобална конспирация, умело маскирала истинските си цели и тайно разпространяваща влиянието си. Свободните избори са заместени с насилствено сваляне на правителството, свободното изразяване на волята - със сплашване, откритата конфронтация - със скрити атаки: и тази система, мобилизирайки големи човешки и материални ресурси, създават силна, високо ефективна машина, която извършва военни, дипломатически, развлекателни, икономически, научни и политически операции.
Подготовката им се пази в тайна от хората, грешките им се крият и не се разкриват. Тя идва безшумно, без оглед на разходите и слуховете, без да разкрива тайните си".
Кенеди тук очевидно не говори за Съветския съюз, а за опасността, надвиснала над цялото човечество. И тази опасност идва от силите, които са разработили и внимателно прилагат плановете за създаването на "нов световен ред", както и от първоначалните господари на тези сили.
Джон Keнеди е първият от лидерите на страните, който се опитва да се включи в опозицията на порочната пирамида на властта, създадена на нашата планета от слугите на мрака. И може би бунтът му срещу световното задкулисие не е бил напразен. Ще дойде време, когато обединени от една обща цел за спасяването на човечеството, лидерите на някои от водещите страни ще се противопоставят на плановете на престъпната клика и ще имат подкрепата на цялото прогресивно човечество.


По материали от Интернет

сряда, 3 май 2017 г.

Защо НЛО унищожи Фалкон-9?

Странно събитие стана на 01 септември 2016 г. На този ден, по време на старта в Кейп Канаверал се взриви считаната за един от най-надеждните ракетоносители Falcon 9 на американската частна компания SpaseX, занимаваща се с космически туризъм. Но дали това е свързано с факта, че компанията е предоставила възможност на всеки, който желае, за 250 хиляди долара да осъществи полет в космоса? В крайна сметка, преди космоса беше достъпен само за "избрани".

Специалистите веднага заподозрели нещо нередно, тъй като в епицентъра на експлозията се оказва кислородния резервоар. Причината за тази авария е могла да се изясни с помощта на преглед на кадрите от записа на стартирането на ракетата. В момента на експлозията се вижда странно НЛО във вид на сфера, което се носело над стартовата площадка със скорост повече от 500 мили в час. Експлозията възникнала по време на неговото максимално приближаване към ракетата-носител. Но, както се оказва, с това демонстрацията на възможностите на НЛО не свършва дотук.
Ето какво разказва за тази случка руският уфолог Ю. Григориев: "Нашето разследване разкри, че е имало няколко появи на НЛО около "Фалкон". В началото имаше разузнаване, а след това унищожение на самата ракета.. После "летящите чинии" полетяха над догарящата ракета. След това имаше втори взрив. След това демонстративно НЛО под формата на три свързани "сфери" полетя бавно срещу вятъра".


Сред версиите, които изказаха уфолози е и тази, че извънземните не искат да ни пуснат в космоса. Но защо тогава те пускат там апаратите на официалните космически агенции? Може би въпросът е там, че това не са "извънземни", а тези, за които не е изгодно истината за тайните космически програми на световния "eлит" да стане известна на простосмъртните? В крайна сметка, всеки знае, че НАСА всъщност не е гражданска институция. И нейните служители подписват "неразкриване на сведения за националната сигурност". Същото може да се каже и за астронавтите на другите космически агенции.
И както изглежда, всички тези ведомства имат какво да крият от нас даже по отношение на близкия космос. Официалните (също и неофициалните) полети на космическите агенции са под контрола на някаква тайна наднационална космическа организация. Не е случайно, че един и същи символ присъства на емблемите на напълно различни космически агенции от различни държави. А "независимите" полети на компанията SpaseX биха могли да подкопаят едноличния монопол на тези сили над "забраненото" за обикновените хора знание.


Така че отново се опитват да отклонят далеч от истината. Ако в това  участват и някакви "извънземни", то това са само тези нехуманоидни сили, които живеят в продължение на хиляди години в подземни градове и управляват от там хибридния световен "eлит". Създадената от тях с помощта на верните им слуги паразитна сатанинска световна система с помощта на религиите и "официалната" наука ни дава само едно изкривено знание, не допускайки до "забраненото" знание, достъпно само за "избрани". И дори сред уфолозите има специално внедрени "агенти", които или разпространяват откровени небивалици, или поне така изкривяват вярната информация, че тя да се превърне в ненадеждна.
Слугите на гущероподобните отдавна се ползват с технологии (включително НЛО), чиито възможности чрез специално създадените псевдонаучни комисии на официално ниво се отричат и осмиват, създавайки у лекомисления еснаф фалшива увереност, че всичко това е невъзможно. Разбираемо е, че винаги е по-лесно да се контролира безмозъчно стадо. И поради това образователната система не учи да мислиш самостоятелно, а напротив - дебилизира населението, за да може след това да им подава всякакви наукоподобни "приказки". На тези, които не вярват в извънземни им казват, че ги няма. А на тези, които вярват -  ги плашат с външна инвазия.
Само че този инцидент няма никакво отношение към външни космически сили с демонстрацията на възможностите на НЛО. Това беше само акт за сплашване на "конкурентите", чиито действия биха могли да нарушат монопола над "забраненото" знание за близкия и далечен космос. От всичко това си правете полезни изводи какъв процент от истината може да има в "официалната" информация, идваща до нас от държавните космически структури и длъжностни лица.


По материали от Интернет

понеделник, 1 май 2017 г.

Растенията - нашите естествени съюзници в борбата с нехуманоидния разум

За все повече хора стават очевидни протичащите на нашата планета, изменения на климата, които все по-често водят до най-различни климатични аномалии. И докато някои учени говорят за "глобално затопляне", а други - за началото на "ледена епоха", всъщност случващото се на планетата има много по-различен характер. Виждаме, че температурните разлики са все по-големи. Не всичко е наред и с атмосферното налягане. И може би именно този фактор, а не нарастването на въглеродния двуокис има доминиращо влияние върху изменението на климата.
Все пак, във всеки случай всичко това има пряка връзка с хищническото обезлесяване на планетата ни, което особено през последните години е достигнало опасни размери. В същото време, различните езотерични източници споменават, че през древността климатичните условия на Земята са били много по-благоприятни. При по-високо атмосферно налягане е била друга и топлоемкостта на въздуха, което е направило комфортни условия на съществуване на почти цялата повърхност на планетата, а благодарение на по-голямото съдържание на кислород във въздуха животните, растенията и хората са с много по-големи размери, отколкото сега.
Ето какво мнение по този въпрос изказа доктора по философските науки В. Шемшук: "През XIX век налягането е било 1400 mm по живачния стълб. Сега вече за нормално се счита 770-740 .. Тъй като горите са унищожени безпощадно. Те създават потенциално налягане. А това създава и тази атмосфера. Ето например, 2 атмосфери е нормално налягане, т.е. топлопроводимостта на въздуха е висока, а след като има висока топлопроводимост, то е топло и на север. След като там е топло, това означава, че няма лед и тази вода е изпълнила растенията. Тази вода, която сега е концентрирана в ледените шапки. Представете си сега каква маса от растенията е била унищожена на Земята?
Ето, да вземем за пример Луната... Възможно е да се разбере защо Луната е без атмосфера, тъй като няма растения, няма това порциално налягане. Няма обмен. Тъй като самото привличане на планетата няма да удържи точно този газов компонент ... А когато има някакъв процес - геоложки, биологично ... всеки процес, който предизвиква циркулация на въздуха, тогава има атмосфера. Тогава тя бива привлечена .. Ако няма жива биомаса - геохимична, геофизична, тогава няма атмосфера".
Характерно е, че не толкова отдавна някои учени заявиха, че Земята губи своята атмосфера и въз основа на хипотезата на Шемшук става съвсем ясно защо. Поради глобалното обезлесяване. Много старателно се опитват да ни внушат, че човечеството води това хищническо разработване на земните недра и обезлесяването. Но нима обикновените хора имат някакъв доход, а и някаква изгода от огромните печалби на транснационалните корпорации? Не, следоватално за това не е виновно човечеството, а паразитният хибриден световен "eлит", контролиран от нехуманоиден разум.
А в началото на ХIХ век, съдейки по картините на художници от онова време, очевидно е имало някакво катастрофално събитие, при което са загинали почти всички дървета. И най-много то се е отразило на територията на Русия, въпреки че и Западна Европа пострадала. Трудно е да се каже от какво точно е причинено: падането на метеорни потоци или разрушителни оръжия, изгорили дърветата върху земната повърхност. Едно нещо е ясно - дърветата са загинали и вероятно са се променили както състава на въздуха (количеството кислород), така и неговото налягане. И в двата случая това може би е използвано от гущероподобните господари на световния "eлит" против въстаналото срещу него човечество.
И не е случайно, че точно в този период от време са направени много "промени" в официалната версия на историята. Но едновременно с това, всяко споменаване на катастрофално събитие е било изтрито от нея. Единственото нещо, което тя споменава, това е относно 1816 г. като "годината без лято", което може и да е пряка последица от започналата на планетата "ядрена зима".
Също така е характерно, че през XX век, в хода на множество тестове на ядрени оръжия отново кислорода изгаря, а обемите на обезлесяването вземат катастрофални размери. Всичко това неизбежно води до спад в атмосферното налягане и последващо изключително неблагоприятно за човечеството изменение на климата. Но ако приемем, че някой умишлено, използвайки слугите си от световния "eлит" изменя климата "за себе си"? И тогава става ясно, че този "някой" няма нищо общо с човечеството. В крайна сметка, за човечеството, тези условия само се влошават.
Но защо ние позволяваме на тези нехуманоидни сили да променят нашата планета "за себе си"? Може би е време да се спрат техните престъпни планове, докато атмосферата не е станала абсолютно негодна за нашия начин на живот? Все пак изгарянето на кислород, промишлените емисии на въглероден диоксид, както и унищожаването на растенията не само води до промяна в състава на въздуха, но също и в атмосферното налягане. Време е да се разбере, че растенията, произвеждащи кислород, са нашите естествени съюзници в борбата срещу нашествениците и тази паразитна сатанинска система, която те са изградили на Земята с помощта на слугите си.
Необходимо е не само да се прекратят всички ядрени опити, но и варварското обезлесяване, да се премине към екологично чисти и евтини енергийни източници, към безгоривна, ефирна технология, която се крие от паразитите, защитаващи интересите на нечовекоподобните си господари. И е нужно активно участие в засаждането и отглеждането на растения - нашите естествени съюзници. Само не ГМО, които не са в състояние за възпроизвеждане и затова толкова грижливо са ни налагани чрез "борците против псевдонауката", корумпираните чиновници и другите служители на паразитната система, която обслужва интересите на нечовекоподобните господари. Трябва да се отговори със "зелена революция" на всички тайни опити за промяна климата на Земята.По материали от Интернет