четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Самотата е сигурен признак , че сте близо до излизането от Самсара

    Страданието и самотата могат да ви направят силен и невъзмутим. Необходимо е само да се разчетат интуитивно преживяванията, които сте имали ...


   Нееднократно съм споделял, че инкарнираното съзнание на тази планета обитава в условията на затворен цикъл, известен като Самсара. В какво с няколко думи се изразява този цикъл : раждане - остаряване - болести - физическа смърт ... и отново същото ! Това е най-опростен поглед ; разбира се конфигурациите са по-сложни. След множество размисли и наблюдения успях да изведа един общ знаменател, под който протичат преживяванията с условие да са част от Самсара - това е активния начин на живот с опция за "изкачване" в пирамидалната структура на социума. За ниските и средни нива на инкарнация е напълно в реда на нещата да следват този шаблон , а и те са преобладаващи на Земята . Затова няма да се спирам върху тях, всеки , запознат с "Матрицата 5" на Вал Валериан знае добре нужното.
   По какво да познаем , че вече нямаме желание да обитаваме Самсара ? От моя опит съм установил няколко сигурни признака : желание за усамотение , висока степен на търпимост , смирение пред обстоятелствата - резултат от прозрението, че те са програмирани от Висшия Аз. Ако се занимавате с медитация има и още по-добри резултати : енергийна икономия, прочит на Акашовите записи. При осъзнаване от гледна точка на чистия интелект вие започвате да виждате своя обстоятелствено протичащ живот не като затвор, а като даденост, която ще ви помогне да излезете успешно от затворения цикъл.
    Имам една ключова инкарнация като отшелник, в която суровите условия на живот се оказаха мой голям помощник, за да установя стабилна връзка с моя Висш Аз. Когато тази връзка е слаба или липсва, доминира постъпващата информация от 5-те сетива. Но в тези условия тя е манипулативна и оставя вибрациите на съзнанието в ниските честоти. Когато възстановите връзката си с Висшия Аз, където вече има панорамен поглед върху ситуацията, установявате в какъв затворен кръг сте вкарани. Започват процеси по прекъсването на връзки с хора, невибриращи на вашата честота. 
    Същевременно ставате "отворен" за прозрения. Това е естествен етап от периода на излизането ви от цикъла. Други характеристики тук са доброволното самоограничение и безразличието към т. нар. "светски живот". Съвсем естествено не се нуждаем от нечия компания, понеже сме установили, че когато правим нещо, ни ръководи някаква привидно "непозната" сила. Но в нея няма нищо тайнствено. Всеки, който някога е правил нещо със сърце, познава тази сила. Трябва да й се довериш и да не задаваш въпроси.


       Знанието е като дървото - има горчиви корени, но и сладки плодове !


вторник, 11 октомври 2011 г.

Връзка между звездните спектрални класове и седемте основни чакри

Наскоро започнах свое изследване , в хода на което осъзнах , че има закономерност в цветовете на спектралните класове на звездите . Тяхната последователност е същата , както при седемте основни чакри . При това тук става въпрос само за видимите спектри ( както е известно има също инфрачервен и ултравиолетов участъци от спектрите, които са невидими за човешкото око ). Звездите както всичко останало са жив организъм , със своя степен на еволюция. Цветовете отразяват тяхното еволюционно състояние и моментното им място в галактическата конфигурация. Тук давам основните положения на видовете звездни спектри по примера на Т. Агекян , както и характеристики на 7-те основни чакри .

Звездни спектри 


В спектъра на самостоятелно светещите течни или твърди тела , например, свещ или електрическа лампа, яркостта при прехода от виолетовата към червената част се изменя плавно. В звездните спектри на този непрекъснат фон има тъмни, а при някои звезди също така и ярки линии. Тези линии показват, че над ослепително светещите повърхности на звездите има атмосфера, състояща се от различни газове. Всеки газ дава линия в определени места от спектъра.
 Комбинацията от линии в звездните спектри и тяхната интензивност се изменят от звезда на звезда и практически няма да се намерят 2 звезди с абсолютно еднакви спектри. В същото време съвкупността от звездни спектри има забележителна особеност – всичките спектри могат да са разположени в непрекъсната последователност.

Цветът на една звезда се определя главно от нейната температура. Най-горещите звезди имат синкав или синкавобял цвят а най-хладните - червеникавооранжев или червен. В зависимост от температурата на повърхността си повечето звезди са причислени към 7 спектрални класа O, B, A, F, G, K, M. На тези класове съответстват следните температури 50000, 15500, 8500, 6600, 5500, 4100, 2800 К.


• Клас О - имат повърхностна температура в диапазона от 28000 К до 50000 К и синьобял цвят. Техният спектър съдържа линии на неутрален и йонизиран хелий. Пример за такава звезда е Минтака.
• Клас B - тези звезди имат повърхностна температура в границите (11000-25000) К и синьобял цвят. Характерни за техния спектър са линиите на поглъщане на неутралния хелий. Пример за такива звезди са Спика и Ригел.
• Клас A - имат повърхностна температура в границите (7500-11000) К и бял цвят. В техните спектри преобладават линиите на водорода, а също така има линии на тежки елементи - желязо, особено в по-хладните звезди. Примери за такива звезди са Сириус и Вега.
• Клас F - имат повърхностна температура от порядъка (6000-7400) К. Техният спектър се характеризира с линии на поглъщане на йонизиран калций, които са по-изразени от линиите на водорода. Има и линии на поглъщането на желязо и други тежки елементи. Такива звезди са Процион и Полярната звезда.
• Клас G - звезди от типа на Слънцето с подобни маса и радиус и температура на повърхността (4900-6000) К. Техният цвят е жълт. В спектъра им има линии на поглъщане на неутрални и йонизирани метали. Друг пример за такава звезда освен Слънцето е Капела.
• Клас К - звезди с оранжев цвят и температура (3500-4900) К. Примери за такива звезди са Алдебаран и Арктур.
• Клас М - звездите от този клас имат повърхностна температура (2400-3480) К и червен цвят. Примери за такива звезди са Проксима от Кентавър и свръхгигантът Антарес.
Различията в температурите на светещите звездни повърхности, вследствие на което излъчването не е еднакво по мощност и по разпределените в него кванти на високи и ниски честоти води след себе си различно състояние на атомите от химическите елементи в атмосферите , а това определя разнообразието на звездните спектри.
При най-хладните звезди от клас М имаме червен цвят . При клас К – оранжев. Нашето Слънце и други звезди от клас G – жълт. При клас F – светло-жълт , от клас А се виждат в бяло. Още по-високата температура от класове В и О прави цветът им син към виолетов. При излъчването на звезди с ниска температура преобладават светлинни кванти със сравнително ниски честоти, съотвестващи на червената част от спектъра, а в излъчването на звезди от О и В , имащи много високи температури преобладават квантите от синия и виолетов спектър. 

 Седемте основни чакри 

Чакра  САХАСРАРА - Корона (темето на главата).
Свързана с епифизата "вътрешния часовник". Приема Космическата енергия, седмо чувство. Функция: тук се намира духовността. Качества: свързва се с висшето "АЗ" и просветление, усъвършенства съзнанието, тялото, духа. Цвят - виолетов. Кристали - аметист, планински кристал.

Чакра  АДЖНА - Третото око.
Елемент: Телепатична енергия, шесто чувство, висша интуиция (физическа сила). Свързана е с хипофизата. Център на духовни виждания, прозорливост, истинска мъдрост и висша интуиция. Физическа енергия - стимулира лицевите нерви, очи, глава и мозък. Цвят - индиго. Кристали - аметист, сапфир, флуорит, лазурит, содалит, опушен кварц.

Чакра  ВИШУДХА – Гърлена.
Елемент: Етер - слух. Свързана е с щитовидната и паращитовидната жлеза. Качества: отговаря за интелегентността и за общуването. Цвят - син. Кристали: аквамарин, лазурит, тюркоаз, цитрин.

Чакра  АНАХАТА - Сърдечна.
Елемент: Въздух. Свързана с любовта, вътрешното равновесие, нежността, състраданието. Във физически план отговаря за тимусната жлеза, контролира имунната система. Енергията й стимулира сърцето, белия дроб. Цвят- зелен. Кристали - нефрит, розов кварц, изумруд.

Чакра  МАНИПУРА - Слънчевия сплит.
Елемент:   Огън - зрение. Център на силата, пълнотата на живота, властност, свързващо звено между разсъдъка и емоциите. Във физическото тяло отговаря за черния дроб, панкреаса, стомаха и червата. Цвят - жълт. Кристали - цитрин, хризокол, родонит, родохрозит, лунен камък.

Чакра  СВАДХИСТХАНА – Полова.
Елемент : Вода - вкус. Занимава се с всичките ни
взаимоотношения в живота, творческото начало, силата. Седалище на сексуалната енергия. Отговаря за надбъбречните жлези, пикочния мехур. Цвят - оранжев. Кристали - карнеол, яспис, цитрин, тигрово око, лунен камък, опал, хризопраз.

Чакра  МУЛАДХАРА - Коренна .
Елемент: Земя - обоняние. Отговаря за обонянието, инстинкта за оцеляването, физическата и жизнена сила. Седалище е на кундалини, целта е да се издигне и да премине през всичките чакри - да достигне височините, процеса на просветление. Контролира дебелото и тънкото черво, мъжки полови органи. Цвят - червен. Кристали - ахат, хематит, карнеол, гранат, тигрово око, хелиотроп, ролохрозит, апатит.


Този материал предстои да бъде допълван . 

вторник, 4 октомври 2011 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ТЕЛА

Koгато Земята започнала да попада в по-плътни измерения, светлинните същности като цел от работата в тези изменения и проектирайки в тях своето информационно-светлинно поле, започнали да създават матрицата на плътно-ефирното тяло. На основата на тази матрица станало структурирането на плътно-ефирното тяло (поле), което по-нататък послужило за основа на създаването на физическото тяло.

   Изначално вибрациите на плътно-ефирното тяло били еднородни. В процеса на трупане на познание човекът придобивал различен опит, в това число дуален, който изменял вибрациите на ефирното поле и влияел на състоянието на ефирните чакри, ограничавайки свободното протичане на енергия и формирайки енергийни блокажи. Намалението на енергийния поток и понижението на вибрациите му въздействало на състоянието на органите и системите от физическото тяло на човека.   При по-нататъшното “падение” на човека в плътните измерения, когато фокусът на неговото съзнание започнал да се смества в чакрата на слънчевия сплит, енергийната му структура започнала да се променя. Различните органи и системи се характеризират с различни диапазони на вибрация. Най-ниски вибрации имат стомашно-чревния тракт и отделителната система. Най-високи вибрации – при мозъка и сърцето. Далакът например също функционира на високи вибрации, понеже изработва кръвни телца на основата на постъпващата информация. Стандартните диапазони от вибрации на различните органи и системи при човека се влошават в зависимост от натрупаната карма. В резултат – вибрациите на общото енергийно тяло на човека също се понижават.

   Но енергийната матрица на физическото тяло съдържа цялата информация, необходима за повишаването на вибрациите на всички органи и системи. Тази матрица се активира под влиянието на постъпващите високочестотни енергии от центъра на Галактиката.
   Отначало информацията във вид на светлинен код постъпва в информационно-светлинното поле на човека, което е нелокално, след което се предава в плътно-ефирното тяло, а оттам – във физическото.

   Светлинната и ефирната матрица са свързани помежду си с особени светлинни канали. Ефирното тяло също така има своя система от ефирни канали, които съответстват на енергийните канали на физическото тяло. При съвременния човек всички тези системи, включително енергийната, работят неефективно. Дори повече – връзките между всички матрици, особено между светлинната и ефирната като цяло са латентни. Това е в резултат от инволюцията на съзнанието.

   Фокусът на съзнание на обикновения човек се намира в неговото физическо тяло и в низшите енергийни тела – астрално и ментално. Енергийният център на физическото тяло при такъв човек се намира около чакрата на слънчевия сплит. Съответно всичките му интереси са за личностно формиране и адаптация в социума и в по-компактни групи, например в семейството. Светлинните тела не се използват съзнателно, понеже жизнената цел е много заземена и ограничена в рамките на третото измерение. Обикновеният човек като цяло води безсъзнателен живот и неговите постъпки и избори се ръководят от подсъзнанието.

   В сегашно време тези, които са на пътя на просветлението, разширяват своето съзнание и постепенно преместват фокуса му в сърдечната чакра. При този процес става осветляване на подсъзнанието и човек се учи да управлява съзнателно своите мисли, емоции и действия. Също плътно-ефирната матрица се чисти от инкарнационните наслоявания и блокажи, разширява се и започва да взаимодейства по-ефективно с информационно-светлинното човешко тяло. Основните съединителни точки на светлинното и ефирното тела са сърдечната чакра и епифизната жлеза. Цялото светлинно тяло е пронизано от светлинни канали, приемащи и предаващи информация от Космоса.   За трансформацията на физическото тяло в съответствие със задачите на еволюцията, т.е. за повишение нивото на светимост на тялото и всичките му клетки, което се явява основа за възнесение не само на съзнанието, но и на неговия носител – физическото тяло, е необходимо да се възстановят и активират всички информационно-светлинни връзки между светлинното, плътно-ефирното и физическото тела на човека ( при това астралното, менталното и тънкоефирното тела образуват единно поле, еднородно по вибрации, което се случва в резултат на обработката на основните кармични блокажи).