неделя, 31 юли 2011 г.

Лъжите на Църквата през вековете - 3

По него време Катлин изцери с билки един вол, три овце и една свиня на Спилман, но не можа да изцери кравата на Жан Белун. И той я обвини, че е магьосница. Каза, че тя е направила магия на животното, тъй като, когато давала билките, я милвала и й приказвала сигурно на някакъв дяволски език, защото почтен християнин не бива по никакъв начин да говори на животно.
Споменатият Жан Белун добави, че е съсед на Спилман, чиито вол, овце и свиня тя бе изцерила, и че щом е убила неговата крава, тя несъмнено е била подбудена от Спилман, който завиждал, че земите на Жан Белун са по-добре обработени и по-доходни, отколкото неговите, на Спилман. По свидетелствуването на Питер Мьолмистер, почтен и с добро име човек, както и на Жан Белун, който удостовери, че в Дамме Катлин е известна като магьосница и че сигурно е убила кравата, Катлин беше арестувана и осъдена да бъде подложена на мъчения, докато признае престъпленията и злодеянията си.
Тя беше разпитвана от един съдия, обзет от непрекъсната ярост, тъй като през целия ден пиеше ракия.
Той нареди да подложат Катлин пред него и пред съда на първите мъчения.
Палачът я съблече съвсем гола, след това острига косите и космите по цялото й тяло, като прегледа дали няма скрита някъде някаква магия.
След като не намери нищо, той я върза с въже го за пейката на мъченията. Тогава тя каза:
— Света Дево Марийо, срам ме е, че стоя гола пред тия мъже! Изпрати ми смърт!
Тогава палачът сложи мокри кърпи на гърдите, корема и бедрата, след това вдигна пейката и наля толкова много гореща вода в стомаха на Катлин, че тя цялата се изду. После смъкна пейката.
Съдията попита Катлин ще признае ли престъпленията си. Тя кимна отрицателно с глава. И палачът отново наля в нея гореща вода, но Катлин я повърна.
Тогава по нареждане на лекаря я развързаха. Тя не каза нищо, но се удряше в гърдите, за да покаже, че горещата вода я е изгорила. Когато съдията видя, че тя си е починала от първото мъчение, каза й:
— Признай, че си магьосница и че си направила магия на кравата.
— Нищо няма да призная — каза тя. — Аз обичам всички животни толкова, колкото е по силите на моето слабо сърце, и по-скоро бих причинила болка на себе си, отколкото на тях, защото те не могат да се бранят. За да изцеря кравата, аз й давах билки, каквито трябваше.
— Ти си й дала отрова — рече той, — защото кравата умряла.
— Господин съдия — отговори Катлин, — аз съм във ваша власт тук; и все пак се осмелявам да ви кажа, че животното може да умре от болест, както човекът въпреки грижите на лекар и на хирург. И аз се кълна в името на господа Исуса Христа, който умря на кръста заради нашите грехове, че не съм желала нищо лошо на тая крава, а просто да я излекувам с билки.
Тогава съдията се разлюти:
— Тая дяволска брантия ще престане да отрича, щом я подложим на второ мъчение!
И глътна голяма чаша ракия.
Палачът намести Катлин върху капака на един дъбов ковчег, сложен на дървени магарета. Капакът, който имаше формата на покрив, бе остър като нож. Беше месец ноември и в огнището пламтеше буен огън.
Както бе седнала върху капака и върху една чивия от заострено дърво, обуха Катлин в много тесни обувки от прясна кожа и я туриха точно пред огъня. Когато усети как режещото дърво на капака и на чивията се забива в тялото й, а огънят я сгорещява и свива кожата на обувките й, тя извика:
— Страшно ме боли! Няма ли кой да ми даде отрова?
— Приближете я до огъня — рече съдията.
И се обърна към Катлин:
— Колко пъти си яхвала метлата, за да идеш на магьосническо сборище? Колко пъти си унищожавала житата още на клас, плодовете още по дърветата и деца в утробите на майките им? Колко пъти си превръщала родни братя в смъртни врагове и родни сестри — в омразни съперници?
Катлин искаше да отговори, но не можеше и само мръдна ръка, като че искаше да каже — не. Тогава съдията рече:
— Тя ще заговори само когато усети как всичката й магьосническа тлъстина се топи на огъня. Приближете я още повече.
Катлин изрева. Съдията й каза:
— Моли се на сатаната да те разхлади.
Тя направи движение, като че искаше да махне обущата си, които димяха на буйния огън.
— Моли се на сатаната да те събуе — рече съдията.
Удари десет часът, часът, когато тоя свиреп човек обядваше; той излезе заедно с палача и писаря на съда и остави Катлин сама срещу огъня в бараката за мъченията.
В единадесет часа те се върнаха и намериха Катлин седнала, вцепенена и неподвижна. Писарят каза:
— Май че е умряла.
Съдията заповяда на палача да вдигне Катлин от ковчега и да изуе обущата й. Като не можа да ги събуе, палачът ги разряза и нозете на Катлин се показаха — червени и разкървавени.
Съдията мислеше за обеда си и я гледаше, без да каже ни една дума; но скоро тя се свести, падна на земята и като не можа да стане отново въпреки всичките си усилия, каза на съдията:
— Някога ти искаше да се омъжа за тебе, но и сега няма да успееш. Четири пъти по три е свещено число, а тринадесетият е съпругът.
И като видя, че съдията искаше да каже нещо, той продължи:
— Не говори, той има по-тънък слух от архангела, който брои в рая ударите на сърцата на праведните. Защо идваш толкова късно? Четири пъти по три е свещено число. То убива ония, които ме пожелават.
Съдията каза:
— Тя блудствува с дявола.
— Побъркала се е от мъченията — рече писарят.
Отведоха Катлин в тъмницата. След три дни съдебните заседатели се събраха в съда и след съвещание осъдиха Катлин на наказание с огън.
Палачът и помощниците му отведоха Катлин на площада на Големия пазар в Дамме и я качиха на издигнатия там ешафод. На площада бяха комендантът и съдиите.
Тръбата на градския глашатай протръби три пъти и той, като се обърна към народа, каза:
— Съдът на Дамме се съжали над обвиняемата Катлин и не пожела да й се наложи наказание съгласно най-строгите закони на града, но за да се подчертае, че тя е магьосница, косата й ще бъде изгорена, тя ще трябва да плати двадесет жълтици глоба и ще бъде изгонена за три години от територията на Дамме под страх на отсичане на един крайник.
И народът одобри гласно това жестоко снизхождение.
Тогава палачът върза Катлин за стълба, сложи на остриганата й глава снопче от кълчища и ги запали. Кълчищата горяха дълго и Катлин викаше и плачеше.
След това я отвързаха и отведоха извън територията на Дамме с каруца, защото краката й бяха изгорени.

"Тил Уленшпигел" - Шарл Костер

събота, 30 юли 2011 г.

Лъжите на Църквата през вековете - 2

— Хубавецо, поклонниче от Фландрия — каза тя, — защо си дошъл тук?
— За да приказвам с папата — отговори Уленшпигел.
— О — каза тя, като сключи ръце, — да приказваш с папата! Ами че аз съм оттук и никога не съм могла да говоря с него.
— А аз ще говоря — каза Уленшпигел.
— Но — рече тя — знаеш ли де живее той, как изглежда, какви навици има, какъв е начинът на живота му?
— Разправиха ми по пътя — отговори Уленшпигел, — че името му е Юлий III[1], че е гуляйджия, веселяк и развратен, добър събеседник и изкусен в препирните. Казаха ми също така, че се сприятелил извънредно много с някакъв просяк, черен, мръсен и див, който просел милостиня с една маймуна, и че когато се възкачил на папския престол, той го направил монтски кардинал и че се разболява, щом не го види един ден.
— Пий — рече тя — и не говори толкова високо.
— Разправят също така — продължи Уленшпигел, — че един ден, когато не намерил за вечеря студения паун, който той казал да му запазят, изпсувал като простите войници „Al dispett di Dio, pottadi Dio“. — „Аз, наместник божи, мога да напсувам заради един паун, щом господарят ми се е ядосал за една ябълка!“ Виждаш, нали, миличка, че познавам папата и знам какъв човек е той.
— Ох — рече тя, — не приказвай за това на други хора. И все пак ти няма да го видиш.
— Ще говоря с него — рече Уленшпигел.
— Ако това стане, ще ти дам сто флорина.
— Спечелени са вече — каза Уленшпигел.
На следната сутрин, макар че краката му бяха изморени, той се завтече до града и узна, че тоя ден папата ще служи литургия в църквата „Сан Джиовани Латрански“, Уленшпигел отиде там, настани се, колкото можеше по-напред, за да го види папата, но всеки път, когато папата вдигаше потира с причастието или светите дарове, Уленшпигел се обръщаше гърбом към олтара.
До папата се бе изправил един кардинал, който служеше заедно с него, с мургаво присмехулно и дебело лице, на рамото си имаше маймуна и причестяваше народа с твърде неприлични движения. Той обърна вниманието на папата върху Уленшпигел и веднага след литургията папата изпрати четворица здравеняци войскари, каквито има в тези войнствени страни, да му доведат поклонника.
— От каква вяра си ти? — попита го папата.
— Ваше светейшество — отговори Уленшпигел, — от същата вяра, от каквато е стопанката, дето съм отседнал.
Папата каза да доведат и нея.
— От каква си вяра? — попита я папата.
— От каквато е и ваше светейшество — отговори тя.
— И аз също — каза Уленшпигел.
Папата го попита защо се е обръщал гърбом към светото причастие.
— Чувствувах се недостоен да го гледам — отговори Уленшпигел.
— Поклонник ли си? — рече му паната.
— Да — каза Уленшпигел, — ида от Фландрия, за да измоля опрощение на греховете си.
Папата го благослови и Уленшпигел си отиде заедно със стопанката, която му наброи сто флорина. С тоя товар той напусна Рим и тръгна обратно за Фландрия.
Но трябваше да плати седем дуката за написаното на пергамент опрощение.

"Тил Уленшпигел" - Шарл Костер

четвъртък, 28 юли 2011 г.

Лъжите на Църквата през вековете

Който не иска да бъде пържен бавно, печен или насечен хиляда години в чистилището или непрекъснато да гори в пъкъла, нека си купи индулгенции — милостиви и опрощаващи, с малко пари, които бог ще му възвърне.

И от десетина левги наоколо идваха при тях купувачи.
Единият от братята често проповядваше на народа; той имаше цъфтящо лице и леко носеше тройната си гуша и корема си.
— Клетнико! — казваше той, впил очи ту в един, ту в друг от слушателите си. — Клетнико! Виж, ти си вече в пъкъла! Огънят те гори жестоко: варят те в котел, пълен с дървено масло, в който се приготовляват мекиците на Астарта; ти си само една кървавица в тигана на Люцифер или задушено в тигана на Гилгирот, великия дявол, защото предварително са те нарязали на късове. Виж тоя голям грешник, който не искаше да знае за индулгенциите; виж тая паница с фрикасе, това е той, неговото нечестиво тяло, неговото прокълнато тяло, преобразено така.
И какъв сос! Сяра, смола и катран! И всички тия нещастни грешници биват изяждани, но така че непрекъснато възкръсват, за да бъдат измъчвани. И тъкмо там са истинските сълзи и скърцането на зъби. Смили се, боже милостиви! Да, ето те в ада, клети грешнико, за да търпиш всички тия мъки. А само една аспра — и ти веднага ще почувствуваш облекчение на дясната ръка; още половин аспра — и двете няма вече да са в огъня. А останалото тяло? Един флорин и росата на опрощението ще те поръси. О, сладостна прохлада! И за десет, и за сто дни, за хиляда години, според това, колко е платено — няма да има печено, нито тиганици, нито фрикасе! И дори да не е за тебе, грешнико, няма ли там някъде, в скритите дълбочини на огъня, нещастни души, твои роднини, любима съпруга или някоя хубавичка девойка, с която ти с удоволствие си съгреша вал?
И като каза това, монахът бутна с лакът другия, който се бе изправил до него със сребърно блюдо в ръце. А братът, навел сега очи, раздвижваше умилително съда, за да примами парите.
— Нямаш ли — продължаваше другият, — няма ли в тоя ужасен огън син или дъщеря, някое любимо детенце? Те крещят, те плачат, те те викат. Може ли да останеш глух към тия жални гласове? Не, не можеш, твоето ледено сърце ще се разтопи и това ще ти струва само един флорин. Виж, при звука на монетата върху тоя презрян метал… (другият монах отново раздвижи блюдото) в огъня се образува празнина и злочестивата душа възлиза до кратера на някой вулкан. Тя вече е на чист въздух, на свобода! Няма огнени мъки! Наблизо е морето, тя се гмурка в него, плува по гръб, по корем, по вълните и под тях. Чуй как вика от радост и лети, тъй както плува във водата! Ангелите я гледат и са щастливи. Те я очакват, но тя още не се е наситила, иска й се да стане риба. Тя не знае, че там, горе, има приятни води, изпълнени с благоухания, дето се търкалят големи късове бяла кристална захар, студени като лед. Идва някоя акула, но тя не се бои. Тя се качва на гърба й, но акулата не я усеща, душата иска да отиде с нея в дълбочината на морето. Тя отива там, за да поздрави водните ангели, които ядат waterzoey в котлета от корал и пресни стриди в седефени чинии. И как я посрещат там, как я приветствуват, как я галят; а ангелите непрестанно я викат отгоре. И най-сетне не я ли виждаш как тя, разхладила се и щастлива, възлиза и пее като чучулига до седмото небе, дето бог седи на своя престол в пълната си слава! Тя среща там всичките си земни роднини и приятели освен тия, които са злословили за индулгенциите и за нашата майка светата църква и които горят вдън пъкъла. И така непрекъснато, непрекъснато, непрекъснато, чак вовеки веков във вечния всеизгарящ огън. Но оная душа, другата, тя е от бога, тя се разхлажда в приятни води и хруска кристална захар. Купете си индулгенции, братя: те се продават срещу крузати, срещу златни флорини, срещу английски суверени! Не се отказваме и от медни пари. Купете си! Купете! Това е свето дюкянче: тук има и за бедни, и за богати, но за зла чест не продаваме на вересия, братя, защото престъпление пред господа-бога е да купуваш, без да плащаш веднага.
Братът, който не проповядваше, клатеше блюдото. Флорини, крузати, дукати, патари, петачета и аспри валяха вътре като град.


"Тил Уленшпигел" - Шарл Костер 

понеделник, 18 юли 2011 г.

Откровение

Бъдете верни на дълга си, пред злите сили не скланяйте глава, на Нулата истината вечна ще сочи верния ви път . Словата ми с тази истина пропити са и чуйте ги : Просветленият Дух тревите на злото ще попари, ще пръсне посивелите облаци , закрили истинската Светлина

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 22)

Отстранете петрола и по същество няма да има система. Ако това стане, ще се сложи край на безумието при което една страна изнася продукт в другата част на света, докато внася обратно от онази част на света друга версия на същия продукт. Това е оправдано в името на избора, но какъв е този "избор" ? Да разполагаш например с 10, 20 , 100 различни шампоана, от които да купиш, всички от които са едно и също нещо в основата си ? А какво да кажем за отказаната възможност на хората да излизат на слънце през определени периоди от годината, защото системата, която говори за "избор" е унищожила озоновия слой до такава степен, че ракът на кожата се превръща в епидемии в някои райони ? Знаете ли, че продуктите често се транспортират от страна в страна, като всяка добава нов компонент, защото това е най-евтиният начин за производството им от мултинационалните компании ? Нашите пристанища и летища са пълни с кораби и самолети, използващи гориво и ресурси, причиняващи огромно замърсение, когато повечето от тях не са необходими. Те служат само на корпорациите и банкерите. На практика те съвсем не удовлетворяват потребностите и "избора", а отказват и двете на повечето хора. 
    Ще дойде време, когато държавите и общностите ще бъдат по-загрижени да задоволяват насъщните си нужди, отколкото да изнасят своите продукти по света. Това ще отключи много творчески сили. Ако икономическата система е начинът хората да се контролират, помислете какви възможности ни очакват след краха й или ако се откъснем от нея и този натиск бъде елиминиран. Китайската дума за криза, уей-че, означава както опасност, така и възможност. Докато падането на Системата може да се разглежда като опасност за нас, то наистина е възможност за разгръщането на цялата безкрайна сила на човешката изобретателност. Тя е държана в плен от системата, при която мисленето е последното нещо, което се иска от вас. Заповеди се издават отгоре от малцина, а множеството прави това, което му е заповядано. Тяхното мнение не се иска, те са третирани като роботи. Ако искате да намерите най-добрия начин да направите нещо, не питате шефа на офиса, а онези, които вършат работата ден след  ден. Но тези хора рядко са търсени за консултация. В бъдеще няма да има "ние" и "те", нито заповеди отгоре. С напредването на духовната трансформация онези, които сега налагат възгледа си на другите, ще бъдат в една и съща равнопоставеност с всички останали. Икономическата дезинтеграция, причинена от множество причини, ще ни даде празен лист хартия, върху който да започнем отново.
    Забързващите се честоти ускоряват у нас желанието за контрол над собствения ни живот. Това ни води към по-малки икономически единици и желание да се откъснем от сегашната система, доколкото можем. Необходимостта да вземем мерки в зората на краха ще наложи същия курс на действие. Най-малкото през периода на прехода ударението ще пада върху бартера - стоки и услуги в замяна на стоки и услуги., като често малки суми пари ще сменят собствениците си или изобщо няма да се използват пари. Това разширение на бартерните сделки се извършва и днес. Пробуждащите се хора ги използват, за да излязат от Системата, доколкото могат, а с нарастването на безработицата милиони хора виждат, че Системата повече не може да се грижи за тях и семействата им и няма никакви изгледи за това. Този подход ще бъде от решаващо значение с намалението на социалните помощи и използването им за превръщането на хората в нещо малко повече от роби на Системата .

петък, 15 юли 2011 г.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 21)

   Ударението ще пада върху обединяването на общностите, за да задоволят потребностите си и да не са зависими от система, върху която нямат контрол. Тя вече дотолкова е изглупяла, че ако някой пусне слух на Токийската фондова борса за извършването на финансово убийство,ефектът от удара може да се отрази върху живота на хората, живеещи от другата страна на планетата. Увереността в себе си и задоволяването на насъщните потребности ще бъдат основен модел за бъдещата икономика, защото това намалява зависимостта и връща властта на хората. При този възглед нуждите на местното население ще се задоволяват на първо място, а не тези на мултинационалните компании. По-бедните страни са убеждавани и манипулирани да вярват, че най-добрият начин за "просперитет" е да използват земята си за отглеждане на култури изцяло за продан на западните компании и да използват тези пари за внос на храни от Запад. Това означава, че Западът не може да загуби. Нещо повече, той контролира цената на културите, отглеждани изцяло за продан, които внася от тези страни и на продуктите и храните, които изнася за тях, понеже Западът контролира финансовата система. Или по-скоро Илюминати. Страните от Третия свят знаят, че ако откажат да приемат тази несправедливост, компаниите ще се преместят на друго място, като настроят някоя бедна страна срещу друга в свой интерес. Начинът за излизане от оковите на контрола чрез зависимост е да се произвеждат нещата от първа необходимост на местна почва, когато е възможно. Местното производство за местни нужди и без това ще ни бъде наложено от времето, геологичните, политическите и икономически катаклизми. Погледнета какъв хаос може да причини една снежна буря, ураган или период на обилни валежи. Представете си какво става, когато това се увеличи. Ще видим колко точно слаб е нашият "модерен, технологичен свят", когато се изправи пред реалностите и силата на природата.
    Споразумението ГАТТ, което е предназначено да отвори света за още по-голяма конкуренция като отстрани импортните бариери, отново е елитът на Илюминати в действие. Ако искате да направите всички държави по света зависими от Системата, митът за свободната търговия трябва да бъде продаден и внедрен у хората, защото без нея силните няма да могат да експлоатират повече слабите в същия размер. Истината е, че търговията никога не е била свободна в съвременното общество. Тя е лиценз за експлоатация на слабите. ГАТТ е опит на елита да породи повече контрол и зависимост. Онези политици и икономисти, които не могат да видят истинския дневен ред, лансират ГАТТ в отчаян опит да намерят повече места, където да продават продуктите и да отчетат "растеж". Но все още има прекалено много хора и прекалено много пари и на всеки, който продава повече в резултат на това споразумение има друг, който продава по-малко. Продаващите повече са тези, които продават най-евтино и са готови да експлоатират планетата и хората повече от опозицията. Защото на всеки победител трябва да се падат няколко загубили ( спомнете си за оптимума по Парето). Превърнали сме търговията и икономиката в спортно състезание, един вид икономически Олимпийски игри. Говорим, че Япония се откъсва напред или Китай напредва бързо, докато по-голямата част от света никога не стига до стадиона.

петък, 8 юли 2011 г.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 20)

   Все още ще има добичета на Илюминати, които ще се опитват да задържат и оправдаят всичко това, което описах, защото те вярват, че лично за тях това е най-доброто и затварят умовете си за променящото се съзнание. Но опитът да се подкрепя тази икономическа лудост ще е като да се опитвате да запушите дупките в рушаща се дига. Защото на всеки процеп, който успеете да възстановите временно, ще изкочат дузина други, докато цялата дига не бъде отнесена. Икономическата система трябва да си отиде и ние трябва да спрем да й сътрудничим. Онова, което трябва да осъзнаем, е организираният срив на глобалната икономика от Илюминати с намерението да се въведе световна централна банка, обещаваща да я възстанови. Това е тяхното намерение и докато всички като мен искат Системата да бъде разрушена, ние трябва да се противопоставим на централизацията и да използваме срива, за да се откъснем от Системата. И без това виждате как Илюминати предизвикаха крах на глобалните стокови пазари. Застрахователните компании, които все по-често се изправят пред искове, породени от престъпления и природни бедтсвия, и малцината, които могат да си позволят застрахователните премии вече усещат, че промените стесняват кръга. Добавете към това финансовите последици от променящото се отношение към живота, крайностите във времето и геологичните явления и ще видите, че дните на икономиката на лудницата са преброени. Продължавам да подчертавам, че единствената опасност е, ако позволим крахът да оправдае по-нататъшна централизация. Ако това стане, Системата ще бъде възстановена с още по-голям контрол.
    И така - какво можем да направим ?
    Не мога да кажа точно какво ще стане, защото никой в подробности не знае какво ще донесе бъдещето или как ще използва човечеството правото си на свобода да реагира. Но ако искаме да сложим край на властта на икономическия елит, трябва да се придвижим от голямото към малкото; от централизиран контрол към самоконтрол на общността и индивида; от хората в служба на технологиите към технологии в служба на хората. Пробудените умове настояват за тези промени и те така или иначе ще са необходими, когато световния икономически ред окончателно потъне. На събитията ще се реагира по всякакви начини и ние ще трябва да се придвижваме бързо. Ще видим, че всички ние зависим един от друг, а духът на общността ще се завърне в пълния смисъл на думата.
    По време на индустриалната ера тенденциите са следвали друга посока. Финансовата власт е била концентрирана в ръцете на малцина с цената на инсталирането на технологии за масово производство и необходимостта от конкуренция с други страни. Това е дело на банкерите. Виждали сме как малкият бизнес се проваля, сблъсквайки се с нечестната спекулативна конкуренция на големите банки и корпорации, които са под контрола на Илюминати. Благодарение на тази несправедливост националните компании са се разрастнали и са се превърнали в мултинационални, които носят огромна власт по целия свят. Много от тях имат по-голям годишен оборот от много страни и това им дава сила да ги експлоатират и дори да ги управляват зад кулисите. Това води до гротескната гледка на обработваеми земи в бедните страни, които се използват за отглеждането на луксозни растения за богатите. Това често е подстрекавано от мултинационалните корпорации и корумпираните политици на Илюминати.
    Това манипулиране на търговията и дълговете от страна на Запада е породило почти невероятна ситуация, при която всяка година от бедните страни изтичат повече пари към богатите, отколкото обратното. Спомнете си това, когато видите западни политици да говорят за "помощта", която изпращат на бедните, или когато чуете хора да критикуват тази "помощ", защото благотворителността започва от родината ви. Не е така. В новия утрешен свят благотворителността ще се използва само в разказите за човешката история. Ще има даване и получаване, но няма да има зависимост, а следователно и благотворителност. Днес тя съществува само защото експлоатацията и манипулираната зависимост са породили необходимостта от нея.
    Системата ни контролира чрез зависимостта за всички неща от първа необходимост - храна, дрехи, топлина, подслон. Това е нейната амбиция, вдъхновена от дисбаланса и до голяма степен е реализирана. Тази зависимост за нещата от първа необходимост означава, че ние трябвада играем играта на Системата или няма да оцелеем. Първият приоритет на всяка нова икономика трябва да е намаляване, а след това и отстраняване на зависимостта от Системата за тези неща. Когато имате достатъчно храна, дрехи, топлина и подслон, незабавно получавате и шанс за избор. Вече ня трябва да правите онова, което Системата налага на вас. Отстраняването на зависимостта налага и отстраняване на централизираната власт във всички области на вашия живот. В икономически и политически план това означава, че малкото, а не голямото е хубаво .

четвъртък, 7 юли 2011 г.

EГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 19)

    Теорията, която се опитва да оправдае растежа като начин за премахване на страданията, се нарича "капка по капка". Има убеждение, че ако се позволи на богатите да експлоатират и да станат все по-богати, така на върха ще се натрупат пари, които "капка по капка" ще отиват  в надници и услуги, за да се осигури прихода на онези, които се намират по-долу в икономическата скала. Същото оправдание се прилага и за държавите. Ако богатите стават все по-богати, те ще търгуват с бедните и парите бавно ще потекат към тях. Проблемът е, че това не действа, и банкерите на Илюминати знаят, че не действа. Не се и предполага. Повечето от парите остават в близзост до върха на пирамидата, понеже колкото по-близко сте до върха, толкова повече ви плащат. Онези от дъното трябва да преживяват с остатъците, които падат от масата на богаташа и които, просто казано са онова, което наистина изтича. На дъното на пирамидата повечето от хората по света се борят дори за насъщните си потребности, а често и не успяват да ги задоволят. Повече от век светът изживяваше период на бърз икономически растеж и въпреки това половината от световното население живее в относителна или абсолютна бедност. Около 1 милиард живеят в бедност, определението за която е - условия на живот, характеризиращи се с такова недохранване, неграмотност и заболеваемост, които са извън всяко приемливо определение за приличен живот. Но заблудата от растежа "капка по капка" е зомбирала всички политически движения, с изключение донякъде на зелените партии. Запитайте някой капиталист, комунист, социалист или либерал-демократ за начин за икономическо подпомагане и те ще ви дадат версия на направи, използвай и изхвърли, основаваща се на бавното капене.
    Сигурно ще ви е интересно да разберете още една икономическа парадигма - т. нар. "Оптимум по Парето". Според него, не е възможно да подобрим благосъстоянието на един пазарен субект, без да влошим благосъстоянието на друг пазарен субект. А ако се загледаме трезво, не на един, а на няколко субекта се влошава благосъстоянието на практика. Или Парето има много ограничени възприятия, или чисто и просто си играе добре ролята под давлението на Илюминати.
    С повишаване на честотите и разширяване на съзнанието тази илюзия се отхвърля от милиони хора и техният брой ще нараства с още по-голяма скорост. Дори онези, които някога са отхвърляли или пренебрегвали подобни анализи, започват открито да поставят под съмнение икономическата лудост, която ни втълпяват да почитаме. Известният финансист милиардер Джеймс Голдсмит споделя в лондонския "Таймс":
    "Икономическият растеж е начин за измерване на успеха, а науката и технологиите са негови основни оръжия. Това твърдение е в основата на съвременната мисъл, но аз го поставям под съмнение. Водещото съвременно общество, Америка, е родило най-големия в историята изблик на икономически растеж и материален просперитет. През изминалите 50 години нейният БВП е нараснал от 1,5 трилиона$ на 5,9 трилиона $, изчислено в твърди, коригирани според инфлацията долари. Американската наука и технологии са постигнали невероятни изобретения. И при все това американското общество е тежко болно."

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 18)

Системата вижда в повишаването на цените на жилищата икономически успех, докато хиляди живеят на улицата, защото не могат да си позолят дом. Успехът трябва да се преценява въз основа на това колко малко хора са бездомни, а не колко повече пари ( и съответно - кредити ) ви трябват всяка година, за да си купите дом.
    Целият производствен манталитет е толкова абсурден, че транспортните министри приветстват увеличението на продажбите на коли ( когато го има ), докато в същото време се оплакват, че не могат да отделят средства за построяването на всички нови пътища, необходими за да се справят с натовареното движение (последица от производството).
    Ускорението на човешкото и индустриалното производство няма да реши проблемите на света. То поражда повечето от тях. Америка е консумирала повече изкопаеми горива и минерали през последните 60 години, отколкото цялото останало човечество през целия период на човешката история. Ако растежът е начин да се елиминират бедността, бездомността, глада и всички други човешки злини, защо Америка не е успяла да го направи, въпреки че е унищожила планетата в такива самоубийствени размери ? И какво щеше да представлява Земята, ако всяка страна се опитваше да прави същото ? Но точно това те са тласкани да правят. Манипулираните от Илюминати политици и икономисти дори са измислили невъзможното в отчаяния си опит да оправдаят това и да скрият реалното състояние на нещата. Помните ли, че допреди по-малко от 2 години те масово говореха за глобален икономически растеж, докато такова нещо всъщност няма и не може да има. Никакъв растеж не е значителен, защото живеем на планета с ограничен размер, с ограничени възможности да понася наказанието. И при все това журналистите никога не ги питат за това очевидно противоречие.
    Зелените партии са осмивани заради тяхната платформа, насочена към ненарастваща икономика. Но какво би могло да бъде по-разумно и ефективно ? Според тази политика не трябва да има растеж, а ежегодно намаление на скоростта, с която се използват природните "ресурси". Това намалява деструктивното производство, като се извлича повече от по-малкото ; Нещата се правят толкова дълготрайни, колкото позволяват технологичните познания ; като отпадъците се рециклират обратно в производствения процес и по този начин се намалява нуждата да се взима повече от планетата ; като се изолират сградите, за да се занижи количеството гориво, необходимо за отоплението им ; и като се насърчи местното производство за местна консумация, за да се снижи потребността от транспортиране, голямото количество камиони, шосета и т.н. Начините, по които можем да извлечем повече от по-малкото чрез здравия разум е безкраен. Това ще доведе до устойчива, стабилна нация, до икономика, при която от Земята няма да се взима повече, отколкото тя безопасно може да усвои. В бъдеще няма да имаме изобщо нужда да взимаме нещо от Земята за горивата, понеже вече няма да има такава необходимост, след като се разбере естеството на свободната енергия и как тя ще ни дава топлина и сила .

сряда, 6 юли 2011 г.

Хармонични възли

Съжителството и проявлението на множество многопосочни и разнокачествени енергийни решетки в пространствата на Земята в сегашно време създава доста сложна структура на енергийните взаимодействия. Решетките на съзнание от различните нива, които продължават да съществуват и функционират като ретранслатори ( предаватели и приематели на идеи и мисли ) , създават  интерференция на звуковите и светлинни модели, които изкривяват и така неустойчивия пространствено-времеви континуум на планетата. Идеите и понятията във вид на вибрационни матрици понякога проникват през тези хаотични наслоявания, но попадат в “капана” на обичайните мисъл-форми и в резултат се занижават/изкривяват . По този начин, приемайки информация от по-високи сфери, която протича през много остаряли и еволюционно спиращи филтри, ние понякога не сме способни да разпознаем нейната достоверност и актуалност. И  само пречупвайки съзнанието си през тези препятствия, ние можем да се доберем до смисъла на изпратената информация.
 Едновременно става промяна на времевите потоци, в които съществува човечеството. Цикличното (сферично) време внася в тези потоци сериозни изменения. Понякога събития от бъдещето (по нашето разбиране) се оказват в миналото ни и обратно. Възникват “капани на времето”, свързани с проявлението на сферичното (циклично) време вътре в изкуствено създаденото линейно време, фиксиращо събитията на основата на праволинейни причинно-следствени връзки от хоризонтален ред. Този нов процес разрушава изкуствено създаденото платно пространство-време, характерно за триизмерната реалност и през възникващите “процепи” започва да надниква реалността от другите измерения. В тези капани на времето става колапс на различните пространствено-времеви континууми и възникват проходи към паралелни реалности. Времевите изкривявания могат да приемат форми на “дежа вю”, при което много събития, станали в триизмерния свят вече са били в сънищата, но в малко по-различни вариации. Така става възстановяване на истинските връзки между наблюдаваните и ненаблюдаваните ( т.е. неосъзнаваните ) събития . Понякога времето “сега” от паралелната реалност се възприема от вас като бъдеще, макар и да не е така. За паралелното пространство времето “сега” може да породи други варианти, докато във вашата реалност следствията ще бъдат други. Хаос във възприятието на време и пространство – така може да се опише текущото състояние на земните континууми.


Много важно е да се настройваме на основната честота от съзнанието на Земята, която избира свой вариант на развитие в хармония с варианта на Галактическия център. Останалите варианти също са проявени на ефирен план и генерират определени импулси, които понякога пречат да се разпознае накъде отива основния поток на еволюцията.

Малцина от вас имат способност да чуват и възприемат импулсите на Галактическия център. Около Земята се активира решетката на Единното Съзнание, транслирана през портала на Великото Централно Слънце. И тези , които са способни да се настроят енергийно на тези вибрации, започват да транслират тези енергии на всички нива на Земята, поддържайки еволюцията. Така се създават “хармонични възли”. Те са проявления на висшата целесъобразност на еволюцията на слънчевата система и нашата галактика, която за сега е проникната и регулирана от очевиден хаос. Може да се каже, че висшата хармония си пробива път през хаоса, създавайки “хармонични възли”, балансиращи “хаотичните възли”. Ако по вибрациите долавяте хармоничния резонанс от висш порядък, то закотвяте хармоничните вибрации във всички полета на своето проявление. Укрепването в такъв “възел” дава възможност за еволюционно развитие без явни рецесии за сметка на постоянния приток от звездните и галактически честоти , носещи неизкривения образ на Светлината.

Решетката на Единното Съзнание се състои от висшите тонове на Божествения Източник и почти не се долавя от менатлното поле на човечеството. Един от пътищата за съединение с тази решетка е пълната вътрешна хармония на проявения Дух отвътре и отвън). Това състояние позволява да се премине през слоевете на създадените мислеформи и емоциоформи и да има резонанс с честотите на Източника. Това е много близко до състоянието, наречено Божествен екстаз. Но същността му не е в емоционалната топлина, а в концентрираната хармония, която се разпростира като лъч кохерентна светлина и преобразува пространството около вас.

Осъзнатото съединение с тази решетка дава достъп до Висшето Знание и активира Висшето Знание , което се намира у вас. Намирайки се в това състояние, вие можете да изберете всеки Път, и това решение е невъзможно да го оцените със земните понятия за целесъобразност, обичайно местопребиваване, удобство и т.н. Помнете , че върху избора на Път влияе избора на вашата по-високочестотен аспект от същността ви, която резонира по-устойчиво с тоновете на Първоизточника . Този по-хармоничен избор отчита вашето висше благо, макар и да е възможно да не го разбирате. Засега. Но ще дойде време, когато ще разберете цялата квантова целесъобразност на разгръщащия се Божествен порядък, която се проявява във вид на хаос, причинени от енерг. натиск върху всички енергийни структури, в това число и енергийните полета на човека.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 17)

Дори с население от 6 милиарда на планетата, все още е възможно да се задоволят потребностите на всеки. Онова, което е невъзможно ( както казва Махатма Ганди ), е да се задоволи алчността на всеки. Икономическата система, която задоволява исканията на малцина, като пренебрегва потребностите на мнозинството, е в упадък. Тя е екологично неиздръжлива и дори в своите примитивни икономически начала е достигнала края на пътя. Не се оставяйте да бъдете лъгани от онези компютърни екрани във финансовите центрове и от икономистите с техния жаргон и език на системата. Те са програмирани и са научени да повтарят като папагали курса на Системата, понеже нямат проницателността да виждат отвъд нея. Това ги прави лесна плячка за елита на илюминатите, които ги убеждават или подкупват да подкрепят още по-голямата централизация. Настоящата система не работи и затова въз основа на "нещо трябва да се направи" те предлагат още по-централен контрол от рода на една Световна централна банка. Това не променя нищо. Същото безумие, контролирано от шепа хора.
    Първото нещо, което трябва да направим, е да изключим икономическия растеж от нашата преценка за човешки и икономически успех. Брутният вътрешен продукт (БВП) е величината, която хипнотизира и контролира политиката на правителствата по целия свят. Но мога да ви уверя, че той е безсмислен. Всичко, което той измерва, е количеството пари, сменили собственика си срещу продадени стоки и извършени услуги през коя да е година. Това е БВП. Икономическият разстеж не е мерило за икономическия успех, той е просто измерение на икономическата АКТИВНОСТ. Все едно да измерите успеха на футболен отбор въз основа на броя изпълнените тъчове в един мач, вместо според броя вкарани голове ! Всеки път, когато има природно бедствие, причинено от преследването на икономическия растеж, парите, изхарчени за противодействие на това бедствие се ДОБАВЯТ към икономическия растеж, защото те допълват икономическата активност ; всеки път, когато някой е болен и се нуждае от лечение, то се добавя към БВП ; същото е и по време на война.  Системата на самоунищожение взима парите, натрупани от растежа, и парите, натрупани от ПОСЛЕДИЦИТЕ от растежа, и вместо да разграничи едните от другите, тя СЪБИРА двете. Потресаващо ? Така е, но това е системата, която контролира вашия живот и разрушава планетата.
    Всяка система, която използва показателя на растежа като измерение на националния, човешкия и икономически успех, трябва да създаде просто свят с едно измерение, който отразява характера на неговата икономика. Точно това искат банкерите на Илюминати. Всяко нормално общество, в каквото ще се превърне нашето, трябва да има измерения на човешкия прогрес, които отразяват съществата с множество измерения, каквито сме ние, от вида на :
    - Колко малко са бедните ?
    - Колко малко са бездомните ?
    - Колко малко са гладуващите ?
    - Колко малко са нещастните, недоволните и нереализиралите се ?
    - Колко малко чувстват, че не са успяли да реализират пълния си потенциал ?
    - Колко малко чувстват, че животът им е контролиран от други ?
     Това са някои от истинските показатели на човешкия прогрес и при все това те са тези области, които сегашната система игнорира, защото контролиращите я искат да държат хората в безпросветен плен, а не да ги виждат свободни. За да оцелее тяхната система, тя трябва да увеличава, а не да намалява всичко от този списък. Онова, което е добро за хората , е гибелно за Системата. Забележете, че измеренията, които изброих, се отнасят до "колко малко?". Днешната система измерва успеха само в "колко много?". Увеличение на производството е всичко, за което може да се мисли. Колкото повече единици работа може да произведе, толкова по-успешна се твърди, че е. Замисляли ли сте се например защо здравните министри от много страни оправдават искането си за повече пари от бюджета с "Ние лекуваме повече хора откогато и да било преди" ? Но защо ? Как толкова много хора се нуждаят от лечение ? Със сигурност успехът в здравните грижи трябва да се измерва с това колко малко се нуждаят от лечение и колко много хора са здрави, а не колко много са болните !

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 16)

ЮДЕИТЕ РАЗЧИТАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗНАТЕЛНОСТТА НА НАРОДИТЕ.
Когато извършим нашия държавен преврат, ще кажем на народите: “Всичко беше извънредно лошо, всички страдаха, но ние унищожихме причините на вашите мъки: политическите гонения и различия, границите, различните монетни системи. Няма съмнение, че вие сте свободни да произнесете над нас вашата присъда, но, нима тя може да бъде справедлива, ако вие я потвърдите, преди да изпитате това, което ние ви даваме?”... Тогава те ще ни възвеличаят и в единодушен възторг от надежди и упования, ще ни понесат на ръце.Гласуването, което направихме оръдие за нашето възцаряване, като приучихме към него дори най-долните членове на човешките общества, ще изпълни своята служба и ще изиграе този път своята последна роля като чрез единодушно гласуване народите ще изразят желанието си да се опознаят с нас по-отблизо, преди да ни присъдят.
. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство. ( Протокол 10 ) 
   Време е онези политици и техните поддръжници, които искрено искат свобода, да се съберат и да спрат разправиите за незначителни, изфабрикувани от Илюминати различия. Всички вие, без изключение сте използвани за воденето на измислена политическа война ! През последния век в много т. нар. "демократични страни" политическата битка се провеждаше и провежда между леви, десни и центристи, докато през цялото време едни и същи хора дърпат конците на всяка политическа кукла. Събудете се ! Елементи от Фабианското общество манипулират партиите на трудещите се, а профсъюзите и други "работнически" организации , било то политически или не, се използват за внедряването на диктаторското Световно правителство, като в повечето случаи те дори не осъзнават как са използвани :

ЮДЕИТЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ЕДНОВРЕМЕННО ЩЕ ПОВИШАТ ЦЕНИТЕ.
Ние ще увеличим работната заплата, но това няма да принесе никаква полза на работниците, защото в същото време ще предизвикаме поскъпване на предметите от първа необходимост, уж като резултата от упадъка на земеделието и скотовъдството. Освен това, майсторски и дълбоко ще подкопаем изворите на производството, като насочим работниците към анархия, като ги приучим на спиртни напитки и заедно с това вземем мерки, за да прогоним от земеделието всички интелигентни гоевски сили.
А, за да не могат гоите преждевременно да забележат истинската страна на нещата, ние ще я прикрием, като представим работата уж като стремеж да се услужи на работническите класи и на великите икономически принципи, за които нашите икономически теории водят дейна пропаганда. ( Протокол 6 )

    Зад този опит за завършване на "великото дело на епохите" стоят някои от същите мистични учения на инфилтрираните Илюминати и техните мистични школи, възникнали още по време на Древен Египет и Вавилон. На едно ниво Новият световен ред изглежда ще включва коронясването на "Месия", Второто пришествие на царя на света. Този нов Месия изглежда ще бъде някой (поне в заблудените представи на Илюминати) който твърди, че има кръвна връзка с цар Давид през Исус, Мария-Maгдалена и тяхното поколение. Друга цел на Новия световен ред е установяването на единна Световна църква - основаваща се на вярванията на тамплиерите. Както казвам, няма значение дали вярвате на тези хипотези, следвани от Илюминати, тъй като докато те вярват в тях, всички ще бъдем засегнати. Те не са глупави, но са много странни хора.

неделя, 3 юли 2011 г.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 15)

    Това е кулминацията на дългосрочния план за пораждане на зависимост чрез "държавата, обезпечаваща социални грижи за всички". Първо премахват независимостта на хората,като ги правят зависими от работата си в полза на военно-промишления комплекс. После намаляват броя на работните места и правят все повече хора зависими от т. нар. подаяния, като така отнемат всички възможности за самостоятелен начин на живот, независещ от икономическата лудница на Илюминати. Сега използват тази изфабрикувана зависимост за по-нататъшните си манипулации. Намаляват плащанията по социалните помощи и се опитват да принудят хората да работят за държавата в замяна на оскъдно подаяние. Те искат да съзадат ( и го правят ) чувство за горчивина, което в крайна сметка да доведе до гражданска война между имащи и нямащи. Освен това искат да сломят човешкия дух и да го изтощят до такава степен, че да не се съпротивлява на Новия световен ред, а дори да го приветства като свои спасител от това изкуствено създадено положение.  Когато нещата станат толкова зле, що се отнася до икономика, войни и болести и светът изпадне в пълен хаос, на сцената ще се появят Илюминати с маска на състрадание и великодушие и ще обещаят да оправят всичко. Онова, което няма да кажат е, че злините, които обещават да премахнат са били нагласени от тях, за да програмират човешкия ум .Те ще хвърлят цялата вина върху политиците, които са контролирали и системата, която са създали. Бомбардирането на човешкия ум с непрекъснати ужаси чрез медиите е политика, известна като "шокът на бъдещето". Тя има за цел да направи ума безчувствен и да му внуши, че е безсилен пред такива огромни проблеми .  

Напълно възможно е да се разработят груби математически модели (алгоритми и т.н.) които, дори и да не са способни да прогнозират точно, то поне могат да предскажат със сигурност тези събития. Това, което не може да се придобие чрез сътрудничество, може да се изчисли и придобие чрез принуда. Хората са машини, лостове, които могат да бъдат хванати и завъртяни в нужната посока. Разликата между автоматизираното управление на обществото и на един увеселителен парк е незначителна. ( Тихи оръжия за безшумни войни ) 

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти
Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси. ( Протокол 9)

петък, 1 юли 2011 г.

ТЕЛЕПАТИЯ

Накратко телепатията може да се определи като канал за връзка между два ума без посредничеството на известните пет сетива. Според материалната наука ако хората нямат непосредствен контакт помежду си, то не са възможни никакви връзки. Окултистите обаче знаят, че съществуват и други сетива извън известните на науката. Петте сетива имат съответни астрални двойници, чрез които в астралната област човек може да вижда, чува, вкусва, мирише, и дори да осезава без употребата на физическите органи. Нещо повече - той притежава шесто чувство, което може да приема мисли от други умове на големи разстояния. Петте астрални чувства са съответни астрални части на петте физически - те функционират в астралната област така, както физическите във физическата област. Шестото или телепатичното чувство също има физически орган и съответен астрален двойник. Физическият орган на телепатията е също тъй осезаем, както и носът, ушите, устата. Вдълбано в мозъка, близо до средата на черепа, почти право ! над върха на гръбначния стълб се намира малко тяло с червено - лилаво или лилаво - син цвят, конусообразно, поставено върху основата на третия отдел на мозъка през церебела. Това е маса от нервни клетки и т.нар. "мозъчен пясък". Познато е на западната биология и физическата наука го нарича "Конусообразно тяло", но учените не знаят функцията, целта и употребата на този орган в мозъка. В някои учебници се отбелязва фактът, че този орган е по-голям у децата и по-развит у жените, а това е забележително явление.
          Йогите и много други окултисти от дълбоки векове знаят, че това конусообразно тяло е органът на телепатията. Чрез него мозъкът приема трептения от мисли, изпратени от други мозъци. Не е необходимо за този орган да има специално отверстие, както имат ухото и носът например. Трептенията на мислите преминават през физическите тела. Когато някой мисли, той произвежда трептения, с по-малка или по-голяма интензивност в обкръжаващия етер, който, подобно на светлинните вълни, се разпространява в различни посоки. Тези трептения, достигайки телепатичния орган, възбуждат мисли в мозъка на получателя. В зависимост от обстоятелствата тези мисли могат да преминат в областта на съзнанието или да останат в инстинктивния ум. Следователно:
Телепатията е получаване, съзнателно или не, на трептения или мисли от дадено лице, изпратени, съзнателно или не, от ума на друго лице. Мисловните вълни се различават по своята интензивност и сила. Целенасоченото получаване или изпращане, или съсредоточаването от страна на двамата увеличава силата на връзката, както и точността, и яснотата на получаваните мисли.

EГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 14)

    Правителствата не управляват света - това е дело на Илюминати. Човек дори не може да се кандидатира за президент в собствената си партия в САЩ - без огромни суми зад гърба му и без масирана финансова подкрепа няма никакъв шанс да се състезава за президентския пост. Веднъж като приемеш това условие, има услуги, които трябва да се заплащат, но ако не искаш да играеш играта, няма да бъдеш подкрепен по никакъв начин от финансистите. Моята препоръка е при възможност да гледате филма "Измамата на Обама" (The Obama Deception) на известния разследващ журналист Алекс Джоунс, за да си съставите по-пълно картината, която ви описвам. Политиците обикновено не са посветени в целия заговор на Илюминати, дори да са от техните по-ниски нива. На тях само им се казва онова , което трябва да знаят, а поканените на срещите на "Билдерберг" са длъжни да поддържат курса на Илюминати по възможно най-добрия начин за управлението на света.Постоянният изпълнителен директор на "Група Билдерберг" командва парада, като положението е същото и в останалите организации-паравани. Между другото, един от поканените на срещата на "Билдерберг" в Баден Баден през 1991 г. бил тогавашният губернатор на Арканзас, някой си Бил Клинтън, който впоследствие стана президент. Той нямаше да стане, ако елитът не е искал това. 
    Целта на Илюминати е въвеждането на световно правителство, на което ще бъдат подчинени всички континенти. То ще диктува външната политика и ще контролира световната армия. Основа на всичко ще бъде една световна централна банка, основаваща се на принципите на днешните централни банки и ще има единна валута, изцяло под техен контрол. Те биха искали да стигнат и по-далеч и буквално да превърнат хората по планетата в роботи по начини, които ще отбележа. Ако се вгледате в днешния свят, вие виждате, че отделните нации губят възможността да взимат решения по отношение на гигантските икономически блокове като Европейския съюз и Северноамериканското споразумение за свободна търговия ( NAFTA ). В Европа вече има страни, приели еврото за своя валута, а и други се движат в тази посока. Фигурите започват да се придвижват по дъската в подготовка на "ужилването". За да се разбере загадката, забележете също колко политици, които се противопоставят на това унифициране и загуба на национален суверенитет, внезапно се оказват дискредитирани и лишени от власт. Най-ярък пример за това бе Маргарет Тачър. През май 1989 г. "Спотлайт" съобщава, че на срещата на "Билдерберг" същия месец е решено тя да бъде отстранена като премиер на Великобритания заради "отказа й да предаде суверенитета на Великобритания на Европейската свръхдържава, която предстои да се появи през 1992 г." Точно това стана, когато през 1990 г. тя бе отстранена от поста й в нейната Британска консервативна партия. Това не бе нищо друго, освен удар на Илюминати за улесняване пътя на САЩ към Европа. А така нареченото "Споразумение ГАТТ" ( общо споразумение по митническите тарифи и търговията ), което разширява границите на "свободна" световна търговия е друго творение на елита на Илюминати за унищожение способностите на държавите да взимат самостоятелни решения в областта на икономиката.
    Планът на играта е следният : Илюминат работят за пораждането на конфликти по целия свят и на всички нива. Сега това се превръща в неудържим стремеж. Те подкопават и световната икономика, която контролират ( намирате ли прилики между сегашната криза и "Великата депресия" от миналия век ? ), за да унищожат и малкото останало у населението доверие към политици и правителства. Илюминати са се погрижили хора с ограничени възможности, интелект и прозорливост - марионетки - да достигнат политическите върхове, което води до две основни последици. Гарантирано е, че те ще са лесни за манипулация от "съветниците" на илюминатите, които действат зад кулисите, а очевидната им липса на способности би спомогнала за още по-голямото намаляване на доверието в политиката и политиците. Планът винаги е целял точно това, за да се подготви поредния икономически крах, в основата на който винаги са Илюминати


Казаната вражда още повече ще се усили при икономическите кризи, които спират борсовите сделки и вървежа на промишлеността. С всички възможни средства и с помощта на златото, което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели тълпи работници, едновременно във всички страни на Европа. Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да проливат кръвта на ония, на които те с простотата на своето невежество завиждат и чиито имущества ще им бъде тогава възможно да ограбят. Те няма да засегнат нас – юдеите, защото нам ще бъде известен денят на нападението и ще вземем мерки за запазване. ( Протокол 3 )