четвъртък, 30 декември 2010 г.

Космически вибрации (енергии) за изхвърляне на отработен материал, работа с ДНК и ефирните тела, работа с подсъзнанието ...

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИЯ, ОТРАБОТЕН МАТЕРИАЛ

ЗАЗЕМЯВАНЕВРЕГОРД - Енергия, вибрация, “изсичаща” всичко ненужно, което все още е останало в телата ви.

ЗОРИАСМЕРТ – Ток за изчистване от разрушителни програми, свързани със застарели (дълбочинни) страхове и неувереност в собствените сили и възможности. Пренастройване на вътрешния “резерв”, който е пряко свързан с Душата и нейната Светлина. Възстановява осъзнаването на мисията-програма на Земята, заложена в човека от Висшия Аз. Токът коригира негативните ментални програми. Съединява с енергетичния източник на Божествената Истина и Вяра.

МАНИОДАНА – Разпространява светлината в дълбочина. Проникването на висшите вибрации в по-плътни пространства. Осветяване на материята. Съединение на светлината и сянката.

МИРТЕСТРЕЙМ – Енергията на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива от Съзнанието.
ОКСУДАР – Помага за изхвърляне на ненужния материал

ОМО – Изпълва с вибрации на по-висши измерения , дава презареждане.

ОНИТАШКЕ – Стартира процесите на изчистване на ниво висши тела. Ефирна настройка на светлинните кодове.

ОСИЛИУМ – Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСТОФОРИУС – Систематизира разпокъсаните вибрации по завършване на процесите в човешкия организъм, помага за осъзнаване на проблем , който пречи за завършека на процеса “раздяла със старото”.

РИМЕНАЙТ – Подравнява по-тънките и по-плътни ефирни тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СИНАРЛЕН – Способства за активното включване на съзнанието в процеса на трансформация. Пробужда за действие. Вибрация на Едиството. Способства активизацията за общопланетарна трансформация.

УМИНАЙРЕПШОЦ - (ударението на втората сричка ) . Ток-вибрация, явяващ се аналог на включването в пространството на плътната – материална земя. Включват се незадействани възможности на активизацията по съединение с ядрото ( матрицата ) на Земята. Ток за подравнение по вертикалата със заземяване в точката на изход в инкарнацията, т.е. “обратен” ход към началото на текущото проявление. Изместване на точката на влизане на Духа, центриране в сърцето .В тази точка може да се изцелят много програми и да се поиска опита от други въплъщения ( паралелни , минали и бъдещи ).

УРИКЕТАЛН - Енергия, вибрация, премахваща състоянието на тревожност от съзнанието.

ФЕНЕРГЕЙМ – Космическа вибрация на Сатурн. Измества отработените програми , подготвя материала за изхвърляне. Организира каналите за изхвърляне. Спомага за изхвърляне на отработена карма, изчистване на ефирните тела от блокажи. Възстановява първоначално създадената енергоструктура в съответствие с монадичната програма.

ЕМИЛАЕР - Ток-близнак на ЕМИЛЕЕЛ, но с акцент на безусловната Любов и приемане на всичко и всеки. Енергетично е по-силен от “близнака си”, понеже “копае” по-надълбоко, по-силно, но и по-меко. Отваря “абсцесите” и освобождава от обиди и раздразнения. Работи с изчистване на паметта и възстановява изгубената цялост.
ЕМИЛЕЕЛ – Ток на пробуденото Съзнание, който прочиства всички стари застоявания и преустройва възприятието на ситуациите в новата “светлина” на енергиите. Този ток има в себе си ярко изразен компонент на Времето, когато става изтриване на стари записи чак до клетъчно ниво. Токът носи качеството на уравновесеност за енергиите , хармония на душата и тялото.ЕМПИТЕРИОЗАНИКС – Носи в себе си качеството по изхвърляне на стари програми и помага да се заменят с нови.

ЕНРИТАРМ - Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.

ЮНИМОРК - Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

РАБОТА С ДНК. РАБОТА С ЕТЕРНО-ФИЗИЧЕСКОТО

АСТРАЛНОТО И МЕНТАЛНОТО ТЕЛА

АМБИЛАЦЕТОР – Ток за укрепване на енергийния скелет . Става усилване на енергетиката за сметка на кристалния ефект – кристалните матрици във възлови точки от решетката започват да вибрират усилено. Също и за работа с минал опит.

ДЕНИКАРС – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК .

ИСОЛКСТАУД – Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

КРАНИОРАН - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

ЛЕВЕРДУКА – Настройване на клетките към новите енергии, повишение вибрациите на физическите структури от организма.

ЛУМБИРАГЕТЦ - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

МЕРИЛЕСКОПАД – разтваряне на ментални връзки, основани на резки програми за отрицание и неприемане, които препястват развитието на любов към себе си и другите, а също и на съответстващи им енергетични блокажи в астрално, етерно и физическо тела. Настъпва преразпределение и изравняване на енергиите във всички тела.

МЕРУЩАТОЖ – Съединение на “разкъсани” тънкоматериални тъкани в астрално-ментално-ефирните тела. Уплътняване на етерната енергия , възстановяване на нарушени енергийни връзки.

ОМИКОРОН – Плеядиански ток. На клетъчно ниво променя параметрите на клетъчните структури, които отговарят за усвояване на енергията.

ОСИЛИУМ - Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСОЦИНИУМ - Космическа вибрация от алфа-Кентавър. Включва в работа ДНК в пълен обем. Открива нови енергии, съставящи човека. Трансформира готовите за промяна астрално-ментални конфигурации и затвърждава новите начини за приемане на енергийно светлинните пакети. Хармонизира и съединява ментално-астралните полета в процеса по формиране на Единно Лъчисто тяло.

ОСТЕРО – Активира незадействаните нишки на ДНК, осъществява предаване на импулси от изменената ДНК на клетъчно ниво.

ШРАНЕОГУРЦ – ток за отваряне на сърдечния център. Отмива енергийните блокажи, препятстващи излъчването на сърдечната енергия. Укрепва матрицата на Безкрайната Любов.

ЯМИНЕЩУРОСКА – ток за междувидовото разграничение на нискочестотните ареали за обитаване ( бактерии, вируси, гъбички ) . Стимулира изчистване и настройка към еталнните честотни диапазони на органите и телесните системи в организма.

РАБОТА С ПОДСЪЗНАНИЕТО
АМИРАТЕНОКС - Енергия (вибрация) за работа със своето подсъзнание и разкриване потенциала на пълното доверие у себе си, увереност в собствените сили. Старайте се да работите с тези вибрации по-често. Те ви дават възможност да осъзнаете ненужните бариери и препятствия в своето подсъзнание.

ВЕПОЗИНАЙРА – Мощно закотвяне на прииждащите токове-лъчи към центъра на Земята. В тялото включва енергиите на ДОМА, разширява творчеството. Стабилизира процеса на “Вяра в себе си”.

КАРОНИЛЮС – Укрепване на сушумна (централният канал, по който се издига Кундалини) като проводник на енергията за конкретния човек. Усещане на тънките енергии в гръбначния стълб.

МИТРАПОШЕНИД – възстановява преминаването на енергийните потоци в етерното и физическо тела, способства центрирането в сърдечния център. Това е женския вариант на тока :

МИТРОПОШЕНИДИ – действа по-меко, напомняйки действието на елемента Вода, която разтваря и усилва протичането на енергия по системата на ефирните меридиани.

СЕРЮЛАШД – ток, разтварящ астралните страхове , които са причинени основно от други хора. Възстановява енергийния баланс на сърдечната чакра. Токът “гаси” емоционалната превъзбуда в ситуации, предизвикани от групови подсъзнателни програми на страх и паника.

ПРАВЕДИНОВ – токът помага за трансформацията на собствените страхове на ниво Слънчев сплит, разтваряйки енергийните възли и блокажи. Има разслабващо и успокояващо действие. Възстановява свободното протичане на енергия през чакрата Слънчев сплит.

ЕЛАЙГУДЕРОС - (ударението на последната сричка) – Концентрация и спиралообразно завъртане на енергията в половия център (Свадхищана) за разтваряне на наличните блокажи. Обезпечава възстановяването на енергийните връзки между половия и коренния център. Произнасянето на тока с ударение върху предпоследната сричка помага за подем на енергията до чакрите на слънчевия сплит и сърдечния център.

събота, 25 декември 2010 г.

Доколко реално е времето ?

"Ако се опитате да се хванете за времето, то винаги ще изтече през пръстите ви", казва Джулиан Барбър - британски физик и автор на книгата "Краят на времето - следващата революция във физиката". Докато това твърдение все още витае в стаята, физикът и журналистът вероятно вече нямат никаква връзка със самите себе си отпреди секунда. Барбър смята, че хората не могат да уловят времето, защото то не съществува.
Независимо, че тази теория не е нова, тя никога не се е ползвала с такава популярност като теорията на Айнщайн или теорията за струните. Концепцията за Вселена без време не само е невероятно привлекателна за учените, но и подобен модел може да даде обяснение на парадокси, с които се сблъсква съвременната наука в опит да обясни Вселената.
Свикнали сме да мислим и чувстваме, че времето има линейна природа и потокът му неизбежно тече от минало към бъдеще. Това е не само лично възприятие на всеки човек, но и контекст, в който класическата механика разглежда всички математически функции в пределите на Вселената. Без такава концепция от рода на принципа за причинната връзка и нашата неспособност да присъстваме едновременно на две места започват да се разглеждат от съвършено друго ниво.
Предложената от Барбър идея за нееднородността на времето се опитва теоретично да обясни Вселена, състояща се от множество точки, които той нарича "сега". Но такива "сега" не трябва да се възприемат като мимолетни мигове, които са дошли от миналото и изчезват в бъдещето ; това "сега"ще бъде само едно от милионите съществуващи в дадения момент във вечната универсална мозайка на особеното измерение, което не може да бъде открито, всяко "сега" е свързано с тънка нишка с другите, но нито едно от тях не е по-важно от съседните. Всички те съществуват едновременно.
Простата и едновременно сложна идея на Барбър може да е от голяма помощ за онези, които са готови да се съгласят с недостига на време преди т. нар. Голям взрив. Барбър смята, че концепцията за времето може би е подобна на теориите за целите числа. Всички числа съществуват едновременно и би било безсмислено да смятаме, че числото 1 съществува преди числото 20.
В този момент най-вероятно ще попитате : Искате да ме убедите, че движението на ръката, което правя точно сега не съществува ? Ако безкрайно малките фрагменти "сега" не са свързани помежду си, защо помня първите мисли на тази статия ? Защо си спомням какво съм закусвал ? Защо ставам и отивам на работа, ако работата принадлежи на онова "аз", което няма никакво отношение към мен ? Ако бъдещето вече съществува, защо въобще се стремим към каквото и да било ?
Такива дилеми са резултат от илюзията, че времето е мимолетно като водата в реката. Ние можем да си представим безкрайната Вселена като дълъг ванилов крем, чиито център по цялата му дължина е запълнен с шоколад. Когато торежем от него пласт, ще получим това, което наричаме "настояще", "сега".
Представете си, че шоколадът в центъра обозначава самите нас : тогава бихме сметнали, че нашето парче е единственото съществуващо във Вселената и че предишното и следващото парчета съществуват само като понятия. Тази идея би се сторила смешна за наблюдателя на крема, който знае, че всички парчета съществуват едновременно.
На този пример бихте могли да отговорите, че "аз" не е същият човек, който е започнал да пише това изречение. Аз съм уникален и може би се намирам в явна връзка с всеки от субектите, написали всички предишни думи в този абзац. Въпреки това безкрайните "сега", независими едно от друго, не биха се оказали разпръснати. Те продължават да съставят структура, те са единно цяло, цял крем без бучки.
Именно в това се състои теорията на Барбър : в пространството на Вселената бъдещето (нашето бъдеще) вече съществува, разгръща се и всяка секунда от нашето минало също съществува не като спомен, а като живо настояще. Най-болезнен за хората, мислещи в духа на източната философия, би бил опитът да се наруши установеното бъдеще. Мъдрецът, който върви по предначертания път, би бил щастлив човек сред космическия ванилов крем и би се постарал да преживее уникални и изключително дребни отрязъци "сега".
Повечето хора са дълбоко убедени, че на подсъзнателно ниво гигантските космически часовници отчитат всяка секунда на огромното пространство, наречено Вселена. Но в началото на 20-ти век Айнщайн демонстрирал, че времето е относително за всеки обект във Вселената и че времето е "предмет", неотделим от пространството. Дори специалистите, които синхронизират времето в целия свят знаят, че светът се управлява по произволно установени белези, тъй като часовниците по начало не са способни да измерят времето.
Очевидно единственото, което остава е да се потопим в "илюзията на времето" за безкрайността, знаейки, че има пространство, където нашето минало все още съществува и това, което правим, не го променя. Или, както би казал Айнщайн : "Хората като нас, вярващи във физиката, знаят, че разликата между миналото, настоящето и бъдещето е само една упорита илюзия" ...

По материали от Интернет

неделя, 19 декември 2010 г.

Наименования на космическите енергии ( вибрации ) за работа с ефирните тела, съединението на полярностите в човека, изпълване с нови енергии ...


етерно тяло


астрално ( емоционално ) тяло


ментално ( интелектуално ) тяло


причинно тяло


Комбинация : физическо до причинно тяло

РАБОТА С ЕФИРНИТЕ ТЕЛА

АЙЛИСАН – Натрупване в ефирните тела компоненти на Светлината.

АЙСМЕХАНЕОНИЙ (вибрация на радостта) – разширява диапазона за енергията на сърдечната чакра, генериране енергия на радост, благост и благодарност от вътрешния източник ( сърцето ) и изпълване с тях на всички ефирни тела. Съдейства за изравняване между енергиите на сърдечната чакра и чакрата на слънчевия сплит. Хармония между личното и божественото “аз”.

АМБИЛАТОР - космическа вибрация на Съзнание – Време. Укрепва енергетичната структура , един вид я “армира”, “обшива” я с високочестотни конци. Придвижва в точката на “монтаж” – космическият пространствено-временен поток, съответстващ на галактическия импулс на еволюцията. Медитацията по тази вибрация спомага за укрепването на енергетичния вибрационен скелет на всички тела, настройва го на нова “вълна” и я поддържа в зададения диапазон.

АРИКОДЕР – Включва качеството на преходните процеси в ефирните тела на човека. Способства за проектирането и сгъстяването на пространството в съответсвие с новото време. Увеличава синхронизма на събитията.ВЕРИТАМЮЗ – токът, възстановяващ първичната енергия в ефирните тела и хармоничното им съединение . Усилване потока на сърдечната енергия . Проявление на истинското в човека.ИСОЛКСТАУД - Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

ЙЕЛАУНИЙ – ток за изграждането на ефирните тела по хоризонтала и вертикала , в целия обем , необходим за еволюцията . Токът носи качеството на синтеза и интеграцията . Виолетов цвят с всички оттенъци и златисти капки . Токът е много мощен. На ниския край от вибрационния си диапазон прочиства енергетичните “застоявания” и блокажи , докато по-тънките му вибрации “полират” резултата . Включва по-качествени (тънковибрационни) нива на Съзнание. Способства за отделяне на качествения от некачествения (еволюционен) материал. Препоръчва се за работа на по-високи нива от духовната самоподготовка , в това число за изграждане на светлинните тела ( 2-ро до 4-то ниво ) .

ЙОРАЛЕН – Подравнява пространствено-времевия компонент .

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .

КОРИТОРМ – Енергия (вибрация) за работа с менталното тяло.

МЕРАНИУМ (МЕРИНИУМ) – У всеки се отваря собствената памет относно миналия опит за завършване на цикъла (планетарен, звезден ...). Енергията отваря нашата клетъчна памет.

МИРИНЕЛ– Носи качеството за съединение на времената от различните измерения. Способства за устройването в точката Тук и Сега , за балансирането на времевите оси на Земята , за смяна направлението при движение на времето (от центъра идва примката на безкрайността).

ОРИОНЕЙМ – Трансформира ефирните тела на човека и включва към работа незадействани по-рано пространства.ЕКСИНТЕНЦ – Енергия (вибрация), прочистваща каналите на ефирните тела.ЕНХИБРАТОН – Стабилизира пространствено-времевия континуум в триизмерното пространство . Осъществява смяната на “котвата” на сърдечната чакра.ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна РешеткаЮКАРИМОТЕЙД - Вибрация, помагаща за съединението на светлинното тяло в Единното Цяло.ЗАКРЕПВАНЕ ВЪВ ВСЕЛЕНСКАТА РЕШЕТКА И РЕШЕТКАТА НА ЗЕМЯТА

ЛИКЕРЕМЕРЕН – Способства за укрепването във Вселенската Решетка.МЕТАРЛОКИ – Вибрацията на Еридан . Усилва пропускателната способност на енегийните канали , управлява нови механизми на обмяната с предавателните възли на връзката. Укрепва връзката с Решетката на Земята .ЕМБИСАЛИКЕРП – Носи в себе си качеството по укрепване в Единното Поле на Съзнанието.

ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна Решетка.СЪЕДИНЕНИЕ НА ПОЛЯРНОСТИТЕ В ЧОВЕКА

ИЗПЪЛВАНЕ С НОВИ ЕНЕРГИИ

АБРИМЕСОЛ – Съединение на полярностите

АЙЛИ – Помага за усвоението на енергии от висшите измерения и приспособяването на физическото тяло към тях.

АЛИМЕТОРЕСТ – Енергия на радостта , Вярата.

АЛКАФОН – Плеядиански ток, активира новите светлинни структури . Работи активно в течение на 3 дни след първоначалното му провеждане .АПРИОНАТИОРУМ – Съединение между глава и сърце (разум и чувство).АРИКО – Активизира всичките процеси в човека.АРЕТОНМ – Енергия за намиране точката на приложение на собствените потенциални сили.

АУМИТОН – Носи енергията 1 – Лъчът на Волята на Бога.

ВЕНИСТАРЕЛ– Активиране и поддръжка на процесите по съединение на полярностите.

ИМЕПАРСЕТИОНЕЛ – Съединение на мъжката и женска полярности .ИХОРИМЕТЕЗЕЙ – Съединение на пространствените координати ( горе-долу , дясно-ляво ).

ЙЕНИМАЗОШ – Съединение с пространствата, преход в други реалности. Включва в действие по-високо ниво на честотите.

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .ЛЕПОТИМАК – Пулсацията във висшия сърдечен център. Разширение на собствения стълб-канал за увеличение способността да пропускате през себе си енергия, необходима на Земята. Усещания в областта на ушите, разкриване на канали за ясночуване. Активира енергията на състраданието.

МАНИОДАНА – Разпространение на светлината в дълбочина. Проникване на висшите вибрации в по-плътните пространства. Осветляване на материята. Съединение между светлината и сянката.

МЕРИМЕЛД - Енергия, вибрация, включваща състоянието на благодарност.

МЕРИНАКОРД – Повишение на вибрациите на собственото тяло в енергийния канал. Усещания в гръбначния стълб. Приближаване и адаптация към вибрациите на Висшия Аз и на Галактиката.МИКАРЕЙН – Вибрация, включваща потока на Висшето Съзнание.

МИРТЕСТРЕЙМ - Енергия на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива на Съзнание.ОКИЛАНА – Съединява мъжките и женски енергии, помага за повдигане над дуалността.

ОМО – Изпълва с вибрациите на по-високи измерения, презарежда.

ОРТАНАЗАХУР – Космическа вибрация, сливаща малките, отделни воли на хората в единната, проявена Воля на Твореца. Пребивава се в малкия лъч на Волята , който се транслира от съзвездието Голяма Мечка. Големият лъч ще се усети после, когато Земята завърши трансформацията си на 50-60%. Към този период човечеството вече ще е обособено на тези, които ще бъдат в новата раса и тези, които няма да са в нея, но ще останат за сега на Земята за поддръжка на останалите 40% от триизмерната реалност , за да не се получи енергиен колапс.

ПОНТИМЕНАТОСОЛ – Активира вибрациите на електромагнитното тяло.РИМЕНЕЙТ – Балансира ефирните тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СЛЕМОНИАНД – Ефирни цветови образи в областта на третото око. Качеството на тока носи повишение на вибрациите за преход от ниво на ниво. Енергия на Изтока , качество – ИГРА , игривост , лесен живот. Ефирна енергия .

ЕМБИЛЮМЕРЦ – Енергия, вибрация , активираща вибрациите на любовта във физическото тяло на човека.

ЕМБИСЛЕТР – Разширява способността на клетките да задържат светлинаЕНРИТАРМ – Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.ЮНИМОРК - Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

ЮНИПАСКОЛШЕЗ – Стабилизация централния канал на сърдечната енергия. Съединение с енергиите на Земята и Космоса. Прочистване на канала и запълването му със светлина от висшите измерения.

вторник, 14 декември 2010 г.

Информация за основните чакри

КОРЕННА ЧАКРА ( МУЛАДХАРА )

Първата чакра е разположена в основата на опашната кост . Проявява се чрез надбъбречната жлеза, управлява функциите на бъбреците и гръбначния стълб. Тази чакра се нарича чакрата-корен, тя изразява разбирането на човек за физическото измерение.

Визуализира се в червен цвят.

Основни функции на първата чакра:оцеляване, сила, утвърждаване на жизнената енергия, прочистване .

Свързани органи: дебело черво и ректум .

Свързани жлези: надбъбречната жлеза .ПОЛОВА ЧАКРА (СВАДХИЩАНА)

Разположена е в средата под пъпа, а в гръбначния стълб - под 1-ви лумбален прешлен. Проявява се чрез гениталиите, половите жлези. Тази чакра ръководи отношението ни към другите, половия живот и възпроизвеждането и потока на сексуалната енергия. От тук се управляват отношенията ни при интимни и творчески връзки.

Визуализира се в оранжев цвят .

Основни функции на втората чакра: творчество, създаване на потомство, сексуална функция, повишаване на жизнения тонус.

Свързани органи: дебело черво, пикочен мехур, бъбреците и половите органи.

Свързани жлези: половите жлези.

Основен съответстващ нервен център: простатният сплит (при мъжете), утеровагиналният сплит (при жените).

СЛЪНЧЕВ СПЛИТ (МАНИПУРА)

Намира се в областта на слънчевия сплит, а в гръбначния стълб – над 7-ми гръден прешлен. Като жлеза се проявява чрез панкреаса. Управлява дейността на черния дроб, стомаха, жлъчния мехур, далака и част от нервната система. Тя е центърът на емоционалната чувствителност, личната власт, чувствителността и егото. Трябва да балансираме егото си, защото то е голяма пречка към нашия растеж.

Визуализира се в жълт цвят

Основни функции на третата чакра: воля, индивидуална сила, храносмилане и усвояване на хранителните вещества.

Свързани органи: черен дроб, далак, стомахът и тънките черва.

Свързани жлези: панкреасът.

Основен съответстващ нервен център: слънчевият сплит.

СЪРДЕЧНА ЧАКРА (АНАХАТА)

Намира се в областта на сърцето, а в гръбначния стълб – над 5-ти шиен прешлен. Проявява се чрез тимуса. Управлява сърцето, кръвта и кръвообращението, имунната и ендокринната система. Санскритската дума – “анахата” – означава, “това, което винаги е ново, това, което само се поддържа”. Това е чакрата, чрез която се влюбваме и се научаваме да приемаме и да даваме любов. Медитацията върху тази чакра помага на човек да се научи да обича първо себе си и по този начин и любовта към другите хора възниква много по-лесно.

Визуализира се в зелен цвят.

Основни функции на четвъртата чакра: любов; състрадание; имунитет; сърдечна дейност, функциите на белия дроб и бронхите.

Свързани органи: сърцето и белите дробове.

Свързани жлези: тимусът.

Основен съответстващ нервен център: сърдечният сплит.

ГЪРЛЕНА ЧАКРА (ВИШУДХА)Намира се в гърлото, а в гръбначния стълб – над 3-ти шиен прешлен, изразява се чрез щитовидната жлеза. Управлява работата на белите дробове, гласните струни, бронхиалния апарат и метаболизма. Това е центърът на преценяването и общуването. От тук се регулира нашият импулс да казваме истината такава, каквато е, но без да нараняваме другите.Визуализира се в син цвят.Основни функции на петата чакра: висше творчество и общуване.

Свързани органи: гласните струни .

Свързани жлези: тироидната (щитовидна) жлеза .

Основен съответстващ нервен център: ларингалният сплит.ТРЕТО ОКО (АДЖНА)

Намира се в центъра на челото, а в гръбначния стълб – над 2-ри шиен прешлен. Тя се проявява под формата на хипофизата, управлява долната част на мозъка и нервната система, ушите, носа и лявото око, което е окото на личността.
Тук в тази чакра са концентрирани идеализмът и въображението.Този център управлява начина, по който се представяме на света. Съсредоточаването върху “третото око”, премахва ограниченията. Тази чакра разтваря нашето его и обусловеностите, нашите лоши навици, расистките ни идеи и всичките ни погрешни идентификации.Визуализира се в индигов цвят.Основни функции на шестата чакра: висш интелект, ясновидство, интуиция, изострен слух.

Свързани органи: мозъкът.

Свързани жлези: хипофизата.

Съответстващ нервен център: кавернозният сплит.ТЕМЕННА ЧАКРА (САХАСРАРА)Намира се на върха на главата, на темето, а в гръбначния стълб – над 1-ви шиен прешлен. Проявява се като епифизата, управлява дейността на горната част на мозъка и дясното око. В тази седма чакра се намират съответствията на останалите чакри. Чрез нея човек достига до усещането за единение с Бог. Това е центърът на крайното Божествено единение. Седмият център, Сахасрара, е чакрата, която обединява всички останали центрове и съответстващите им качества.Тя се визуализира във виолетов цвят, стигащ понякога до бяла светлина.Основни функции на седмата чакра: космическо съзнание.

Свързани органи: мозъкът.

Свързани жлези: епифизата.

Основен съответстващ нервен център: кавернозният сплит.

ВАЖНОСТТА ОТ ХАРМОНИЧНО ДИШАНЕ ПРИ МЕДИТАЦИЯ :Търпеливото наблюдение върху хода на собственото дишане в крайна сметка води до способност за контрол върху жизнените сили и за насочването им към различните нива според индивидуалната воля. Човек постепенно се приучва да разпознава промените във вибрацията, които настъпват при преминаването на дишането или на жизнената енергия през различните нива. Докато дишането се извършва на приливи и отливи, ние се намираме в света на полярностите, в света на формата.

Мантрите, използвани в съчетание с дишането, могат да са полезни за онзи, който се стреми да навлезе в медитацията и да я усвои - на теория и на практика. Това е обширна тема, която не може да бъде изчерпана тук напълно, но ще дам пример с мантрата Су Хаам, използвана от йогите. Су се изрича на вдишване и представлява деликатния звук на изтънчените, фини вибрации при издигането на жизнената енергия нагоре към по-високите чакри. Хаа се изрича на издишване, представя по-грубия звук на ниските вибрации при спускането на жизнената енергия надолу, а в края на Хаам се изговаря при затварянето на устата и тъкмо това м прави звука обективен.
По идея на приятеля ми alexmunro ( благодаря ти много , Алекс ! ) - към постинга има и две чудесни клипчета , даващи визуална представа за чакрите .

http://www.youtube.com/watch?v=Y9esJNm6AsI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=WK0yqB67IFU&feature=player_embedded

вторник, 7 декември 2010 г.

Общи положения за самостоятелни занимания с медитация по вертикалните енергии (вибрации)

Вертикалните енергии – това са вибрациите, които идват от планетите, съзвездията, звездите. Имената на енергиите (вибрациите) носят в себе си максимално доближено до Изначалния еталон качество на звучене за дадена енергия. Работейки с тях, ние можем да хармонизираме нашите ефирни и плътни тела с техните вибрации, което носи отработване на нашите проблеми, болежки и ни води към ново енергийно ниво. Освен това спомага за повишение вибрациите на телата ни, което води до съзнателно създаване на Светлинно тяло, необходимо за прехода към други измерения на Сътворението.
Моето предложение от общ характер за медитация : седнете изправен(а), заемайки поза, която ви е удобна ( може също и в легнало или седнало положение ). По възможност си осигурете спокойствие. По-нататък, когато овладеете тази практика в достатъчно добра степен, ще можете да медитирате във всяка обстановка. След това е необходимо да произнесете ( било на глас или на ум ) името на вибрацията ( с напредъка на медитативния процес е нужно да се прави за всяка чакра поотделно ) и да се концентрирате върху горния край на главата, където е коронната чакра. През нея енергийния поток идва вътре в главата и се спуска надолу, към точката между веждите – чакрата Трето око. Съсредоточавайки се върху този център, може да усетите изпълването му с вибрацията ( с напрежение, пробождане, тежест или друго ; всичките усещания в чакрите и тялото са индивидуални ). После вибрацията протича надолу в гърлената чакра и по-надолу по гръбначния стълб към всички останали чакри : сърдечната, слънчевия сплит, половата и коренната чакри. След всчико това насочваме тази енергия обратно към върха, като отново следваме всички чакри, завършвайки с коронната.
Недейте по време на протичането на енергията да си представяте нещо странично или да се опитвате да ускорите движението й с волеви усилия. Всичко трябва да става естествено, при максимално възможна отпуснатост на съзнанието. Тогава всяка чакра ще пропусне през себе си вибрация с интезитета, на който максимално е способна в този момент, а ефирните тела ще попият толквоа енергия, колкото са способни да усвоят. Ние по този начин позволяваме на енергиите-вибрации да действат вътре в тялото ни.
При протичането на енергията някои започват да виждат цветове, други усещат раздуване, натиск, нагряване – не само в чакрите, но и в тялото и неговите различни части. Не се плашете : така се движи, тече и прониква у вас тази енергия. Освен това – дори да нямате усещания, това не означава , че енергията не действа ; както и наличието на усещания не значи, че всичко е нормално, някои от тях могат и да са изкривени от съзнанието. Излизането от медитативно състояние е добре да става постепенно, както например след ставане от сън и връщане към обичайното будно състояние. Понякога след медитацията известно време остава леко усещане от протеклата енергия.
Важно е да се спомене, че има и хора, които работят по-лесно с енергиите, започвайки от коренната чакра. В такъв случай се концентрирайте отначало върху нея, после насочете енергията към половата чакра, след това към слънчевия сплит, сърдечната, гърлената, Третото око и завършете с коронната чакра.
Можете да започнете занимание с която и да е от енергиите, така чакрите ви ще възприемат оптималното количество енергия през тях. Медитацията може да бъде с едно от названията или няколко на един път ( на названията ще се спра в следващите постинги ) , един път или няколко в деня, времето за медитиране остава по ваше усмотрение
При желание за видими резултати е желателно ежедневна практика, примерно по няколко пъти на ден и в началото времето за медитация да е от порядъка на 2-5 минути. Особено внимание обърнете в случай, че усетите как енергиите проникват нормално и всичко се получава добре. В такъв случай под влиянието на тези вибрации започва пренастройка на ефирните тела и чакри, и при енергетичното “пренабиране” са възможни непредсказуеми последици като например загуба на съзнание и нарушена координация, както и обостряне на хронични заболявания. Усвояването на новите енергии от организма на човека често е съпроводено от неприятни усещания или леки неразположения, които после изчезват : мигрена , емоционален срив . Всичко това е свидетелство за започналата пренастройка на ефирните ви тела.
Ако по време на медитацията вие почнете да заспивате, то не трябва да се плашите, понеже в първите опити е трудно да се задържи бодрото състояние при включени в медитацията ефирни тела и съзнанието ни като че ни “застрахова” от голямото изобилие на енергии. Понякога при медитация може да възникне усещане за разтягане, като че ли се е увеличил ръста. Не се противете на това, съзнанието и подсъзнанието знаят какво точно става с вас. Ако все пак през медитацията възникне постоянно чувство на дискомфорт, по-добре е да се прекрати.
Добър вариант е да медитирате в двойка с още някой човек. Разбира се, при възможност оптимален вариант е до вас да има човек с опит в медитативната работа.

Пожелавам успех на всички, които ще се решат на тези медитации !