събота, 31 юли 2021 г.

Причини да съществувате в човешко тяло на Земята

 Земята не е единственото място във вселената, където има време-пространствена система на реалност, нито пък е единствената с такова ниво на вибрации, но животът тук (поради неговото естество и екстремните дуалности и полярности, които са замесени) представлява уникално предизвикателство за всяко същество, избрало подобна дестинация.

Въпросът „защо съм тук?“ се явява може би НАЙ-ГОЛЕМИЯ въпрос в живота на много хора и сам по себе си е доста сложен. Затова още в началото ще бъдат изброени някои конкретни причини:
1. Просто любопитство. Тези, които никога не са били въвлечени в изискващо съществуване, в което да управляват физическото си въплъщение го намират за предизвикателство.
2. Това е възможност да се експериментира в рамките на определен момент от историята на планетата.
3. Ограниченията, които са наложени спомагат да се концентрирате върху специфични аспекти на енергията, които са налични само при въплъщение (инкарнация).
4. Това означава интензивен процес на обучение, при който имаме форсиране на смесица от полярности, които доставят възможност за разбиране на замесените страни.
5. Това е възможност да се осъзнае и разбере едно въплъщение различно от това, с което сте свикнали.
6. Затвор.

За да разберете каква „напаст“ е да влезете в тяло в сравнение с това да сте без такова (като есенция) трябва да разберете, че когато нямате тяло, можете да отидете навсякъде, където пожелаете във вселената просто чрез мисъл и емоция. За да попаднете в ситуация като тази (да сте с физическо тяло) трябва да се съгласите, че линейното време „съществува“ (времето е сферично по природа при други нива), за да се сдобиете с първично „човешко“ съзнание. Вие трябва да възприемете, че съзнанието, което се изразява чрез „човешката“ психология и генетика е драстично ограничено. Също трябва да възприемете факта, че за да го направите, трябва да потиснете паметта си преди да се решите на стъпката и да забравите мисловните си процеси преди нея и на всички спомени от други изживявания, както физически, така и нефизически, така че да не пречат на житейския ви път в това Въплъщение. Спомените стоят на ниво есенция заедно с вас, но не са достъпни при нормални обстоятелства. Тези спомени, които стоят при „есенцията“ могат обаче и да са значителна част от задвижващата ви сила в този живот в зависимост от това какво сте дошли да постигнете.

След това се изисква да изберете подходяща времева точка за раждане, със съответните генетични, природни, социални, политически и икономически модели, които предварително сте калкулирали, че ще спомогнат да реализирате целите си (от вашата гледна точка, в която се намирате преди въплъщението всичко това се вижда много ясно въпреки наличието на много променливи, които могат да спънат оригиналната цел; понякога може да се наложи да предприемете действия, които да ви върнат обратно на първоначално зададения курс). Тъй като има много същества, които търсят изживявания свързани с инкарниране (както и много, които пък искат да ги избегнат на всяка цена), много често набелязаната входна точка към физическия живот бива изпусната. Все едно да скочите с бънджи, но без въже.

Бам! Излизате от тръбата и сте на светло. Вече не сте в ЕСТЕСТВЕНОТО си състояние и неочаквано откривате, че физическото тяло има драстични ограничения. Известно време прекарвате като си играете с играчки и други странни израстъци, над които се опитвате да придобиете контрол преди те да вземат контрол над вас (това се случва по-късно когато „телесното съзнание“ се налага максимално в обществото). Във вашето естествено състояние енергията просто се е вливала във вас, а сега имате това непреодолимо желание да консумирате хранителни вещества за тялото. И всичко това сред една какофония от сензорно претоварване, генетично програмирани нагони (а по-късно и бушуващи хормони) генетично (а по-късно и културно) програмирани модели на отговор, които се превръщат в навици и генетични спомени от всички, които са имали нещо общо с ДНК-моделите, от които се състои тялото ви, болка и удоволствие, сексуална стимулация и пораждани от тялото емоционални комплекси. Какво бънжди само!

Тъй като очевидно сте заседнали в тялото ставате субект на различни механизми за учене. Първичното заучаване се постига когато се фокусирате над нещо. Това върху, което не сте фокусиран докато сте фокусиран над нещо друго, е пътят за втория начин на учене. Третата форма на входяща информация се случва, когато вашето тяло спи и се озовавате в кратка нефункционална празнота. Вероятно през една значителна част от живота ви вашето внимание е мотивирано от цикъла удоволствие/болка. След това отивате на „училище“.

Училището е процес на не-образователно програмиране наблягащо на нискоразредни повтарящи се изживявания и физически стимули, които водят до неестествена ситуация центрирана около познание, манипулация и контрол над физическата материя и нискоразредни енергийни системи, които налагат „imprint-и“ на оцеляване и социална его-ориентация, както и модели на ВЯРВАНЕ, които не са базирани на действителен опит, което води до вторичен психологически нагон в обществото да търси „къде е истината“. Училищният процес също така елиминира всякакви останали следи от контакт с паметта на есенцията и знанието за вашият истински произход и идентичност. След това се интегрирате в „обществото“.

Обществото е мястото, където личността е моделирана да се идентифицира с тялото и след това с егото и да натрупа емоционални привързаности, които могат да бъдат изразени само във време-пространствена реалност. По този начин се формира натрапчива нужда да се завърнете (след физическата си смърт) във време-пространствения континиум (което става първо чрез засядане в долните нива на астралните пръстени) само за да си задоволите нуждата („да си върнете дълговете“, „да си довършите къщата“ и т.н). „Човешкото“ съществуване може да бъде пристрастяващо. Вашият оригинален генетичен стремеж за оцеляване бива изменен чрез културно програмиране, което води до изкривени модели, които са фокусирани върху защита на тялото (къде ми е оръжието?), поддръжка на тялото (какъв е този нов парфюм?) сексуалност и размножаване и нуждата да „защитите това което притежавате“ за да подпомогнете тялото. Сексът като креативен акт е изменен до степен при която се получават ирационални и рестриктивни „привързаности“ и „обвързвания“ базирани на културни идеали, които са в действителност непостижими. Но... не са ви казали това.

Фокусът над всичко това е допълнително подсилен (особено ако тялото ви има различен цвят от този на останалите около вас) от културния внос на опиатна дрога, алкохол и други субстанции, които да държат осъзнатостта ви притъпена към долните три структурни зони на мозъка както и финансово да поддържате културни и икономически структури базирани на его, идоли, сигурност, усещане и власт. Никоя от тях няма нищо общо с това КОЙ в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ сте и ЗАЩО сте тук... което води до търсения за „смисъла на живота“. Креативната енергия идваща от есенцията и която се манифестира чрез емоциите е допълнително културно изкривена до степен в която ИЗТОЧНИКЪТ е забравен (има ли БОГ?), подтиснат или отхвърлен, което води до хаотична смесица от погрешно насочена енергия, която трансформира „човека“ в сложна единица базираща преценката си на базата на реакции вместо да бъде творчески насочена. Този фокус промотира психологически проекции и копия като истинска репрезентация на „реалността“. Сигурни ли сте че искате да дойдете на Земята?

Как да не бъдете прихванати от пръстените при излизане
Как може да се отървете от това да не бъдете хванати от пръстените, когато напуснете тялото си? Трябва да осъзнаете, че вие не сте вашето тяло и че емоционалните привързаности се отнасят САМО до време-пространствената реалност. Запазете любовта и се освободете от сексуалните привързаности. Не се закрепостявайте с продължителна емоция към никакви ваши физически действия или действия на други същества и направете усилие да приведете себе си към ВЕЧНОТО СЕГА. Физическите обекти съществуват в рамките на времето и пространството, за да се ИЗПОЛЗВАТ, а не притежават. В действителност ние не притежаваме нищо нито пък никой – дори тялото, което ползваме е назаем. Складирайте паметта, изживяванията и мъдростта и оставете емоциите свързани с тези изживявания зад вас. Вие сте отговорни за резултатите от вашите действия в рамките на време-пространството. Наслаждавайте се на космическия хумор в живота си. Идентифицирайте емоционалните енергийни окови в базираните на удоволствие/болка-шаблони на паметта и се стремете да ги отстранявате. Максимизирайте периодите си на сън и третия начин за учене, за да си дадете почивка от мисловните шаблони на лявото полукълбо и „физическата“ входяща информация. Свободната Воля като активна операционна концепция в човешкото време-пространствено съществуване е доста ограничена поради различни влияния и лесно може да бъде манипулирана докато не се свържете с есенцията, КОЯТО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СТЕ и която не е свързана с време-пространствените събития. Зрелостта се равнява на това колко от илюзиите сте успели да осъзнаете и отстраните целенасочено... произвеждайки мъдрост. Ако не можете да овладеете изживяването ще го повторите, или негови вариации докато успеете.


Из Матрицата IV 

петък, 30 юли 2021 г.

О. Павлюченко: Скалигер и Петавий са основателите на изкривяването на историята

 Много от онези независими изследователи, които са започнали самостоятелно да изучават истинското ни минало, отдавна са се досетили, че през изминалите векове фалшификатори на историята от няколко поколения са фалшифицирали историята не само на нашата страна, но и на целия свят. Един от координационните центрове на този общ проект беше Ватиканът, който скри оцелели артефакти на допотопни цивилизации в многокилометровите и многостепенни хранилища на своята библиотека.

Един от руските алтернативни изследователи, авторът на канала ASPIK, О. Павлюченко, също посочва тотален проект за фалшифициране на историята на човечеството. Ето какво той разказа за това в един от последните си видеоклипове: „Мисля, че веднага от 18-ти век, веднага след потопа в края на 17-ти век, който унищожи древната цивилизация, която наистина е съществувала през Средновековието, започна тотално фалшифициране на историята на света.

Милър, Шлетцер и Байер са само част от този цялостен процес. Те изкривиха историята в Русия и я изкривиха според общия замисъл на Скалигер и Петавий. Скалигер и Петавий са основателите на изкривяването на историята. Те изкривяват историята на древността, точно преди потопа в края на 17 век. 

В първоначалното време на това изкривяване на историята от първата половина на 18 век, общата концепция за тази фалшификация изглежда все още не се е утвърдила. И фалшификаторите, и йезуитите, докато преписваха древни документи, допуснаха много грешки. Грешки, разбира се, по отношение на общата концепция за фалшификация. И всички събития до началото на XVII - XVIII век, т.е. преди катастрофата йезуитите, използвайки метода на Скалигер и Петавий, преминаха към новата хронология, приета след Потопа, която започна в целия свят и не само в Русия от 1700 г. ...

Целите и задачите на това фалшифициране на историята от първия период е да се "изчисти паметта" за древните времена. И това „прочистване“ беше извършено от самите хора от картините на руинистите, които влязоха в разрушените древни градове, които те не са строили. Вторият труден период на фалшифициране на историята се състоя след Потопа в средата на 19 век, който унищожи вече междупотопната цивилизация".

По този начин О. Павлюченко отбелязва два основни периода от цялостния проект за фалшификация на историята. И тук съм напълно съгласен с него. Ако първият период е осъществен под ръководството на Ватикана, който е скрил от света много артефакти на древните цивилизации от „златната ера“, то през втория период „палмата на първенството“ е прихваната от Британската империя с нейните колонии , която след последната катастрофа се превърна в „център“ на новия свят, точно както преди това беше Ватиканът, доминиращ в периода между потопите.

И затова много артефакти от древни цивилизации сега са скрити в складовете на музеите на Смитсоновия институт, както и в частните колекции на най-богатите банкови кланове и кралските династии на Земята. До този момент ловът за древни артефакти от цивилизациите на „златната ера“ продължава по целия свят. Включително с помощта на провокиране на войни и революции с последващи обири на национални музеи, както се е случвало неведнъж през последните десетилетия в Близкия изток и други региони на Земята. В същото време се решава и задачата за унищожаване на оцелелите останки от сградите на древната цивилизация с помощта на тероризъм и военни действия. Така че „прочистването“ на истинските артефакти от древността продължава и до днес.четвъртък, 29 юли 2021 г.

Нацистите и терористите са „братя-близнаци“ с общи господари

 Добре известно е, че нацизмът произхожда именно от англосаксонската империя и много преди Хитлер. По същия начин първите концентрационни лагери са използвани от англосаксонците, първо срещу американските индианци, след това по време на англо-бурската война, а след това по време на руската интервенция през 1919-1920.

Хитлер с неговия „Трети райх“ също е проект на англосаксонския „елит“, целящ завладяването на световното господство и унищожаването на Русия. Казвате: какво общо имат англосаксонците и Германия? Да, всичко е много просто: Русия винаги е била на пътя на англосаксонците към световно господство и ако Русия успее да обедини усилията си с Германия, тогава на англосаксонската империя може да се постави „тлъст кръст“.

Поради усилията на англосаксонския "елит" Русия и Германия два пъти успяха да "поблъскат главите си" в световните войни. И точно в интерес на нацисткия "елит" на англосаксонците загинаха милиони германски войници, донасяйки разрушения и смърт в собствената си страна. Разбира се, англосаксонските разузнавателни служби, с подкрепата на Ватикана, осигуриха незаконна "евакуация" в Южна Америка за много от германските нацисти. Е, а обикновените граждани на Германия трябваше да изпитат всички последици от нацисткия режим.

Съвсем подобна картина сега се разкрива в Украйна. Отново англосаксонският "елит" (с помощта на корумпирания украински "елит") е в разгара си, разгръщайки не само антируски, но и нацистки терористичен проект. Дори американският вестник "Ню Йорк Таймс" публикува статия за украинските неонацисти и ислямски батальони, убиващи етнически руснаци в Източна Украйна.

Ето например това, което това издание пише за батальона „Азов“: „Това са неприкрити неонацисти, използващи символа„ SS “Wolfsangel („ капан за вълци “). Чеченските бойци и неонацистите намериха общ език, защото не харесват тяхната родина и руснаците". Оказва се, че дори централното американското издание е успяло да "изследва" нацистките групи в Украйна, които уж не са там.

Но това не е всичко. В статията се говори и за сливането на нацистки и ислямистки терористични групи: "В Украйна неонацистките щурмоваци се сливат с ислямска терористична група, която се нарича "братя" на ИД. И тези "отряди на смъртта" унищожават етническите руснаци в източната част Украйна".

Като се има предвид, че точно както нацизма, ислямските терористични организации (талибани, Ал-Кайда, ИД и др.) са проект на нацистите от англосаксонския "елит" и именно затова англосаксонските специални служби стоят в основата на създаването на тези терористични организации, които ги финансираха и продължават да ги финансират.

Ето как двата англосаксонски проекта сега се сливат в един: „нацистко-терористичен“. И именно Украйна беше избрана за „полигон“. И следователно, ако тази нацистко-терористична „инфекция“ не бъде спряна сега, тя в крайна сметка ще се разпространи по целия свят. В същото време нацистите и ислямистите чрез такъв „съюз“ все по-често демонстрират пред целия свят както присъствието на общи господари, така и истинската им същност.

Не се съмнявах обаче, че украинските и англо-американските власти (и управляващият „елит“) са по същество не само нацисти, но и терористи. Контролирани от англосаксонския "елит", нацистки и терористични организации по целия свят действат в съответствие с единен план, целящ постигането на световно господство с цел установяване на "нов световен ред" на Земята на основата на една държава на "пълен контрол".

И опитайте се да отгатнете от три пъти кой точно ще трябва да оглави това "Световно правителство" според техния план? Но този план не е предопределен да се сбъдне. Не целият свят е готов да се продаде на Ротшилд-Рокфелер-Морган-Барух-Дюпон и т.н.
сряда, 28 юли 2021 г.

Г. Сидоров за древната карта на Тартария

 Информацията за съществуването на древна високо развита цивилизация на евразийския континент в миналото започва да се появява в публичното пространство преди около 15 години. И първият, който спомена тази цивилизация, беше руският изследовател Н. Левашов. Днес в публичното пространство можете да намерите и средновековни карти и атласи, разсекретени от архивите на Ватикана, изобразяващи последния период от съществуването на Велика Тартария - ведическата конфедерация на нашите предци, която още по-рано е била известна като Велика Скития, която някога е включвала не само Сибир и Далечния изток, но и много други територии, включително тези, разположени в Източна Европа.

Друг руски изследовател - пътешественик, биолог и антрополог Г. Сидоров обаче имаше късмета да вземе много по-древна карта на Велика Тартария още през 90-те години, която му беше показана от един от сибирските отшелници. И тази карта ясно показва, че северните територии на Евразия и Америка някога са били гъсто населена зона и климатът в тези територии е бил много по-благоприятен за живот на хората. Ето какво пише за това Г. Сидоров в книгата си „Наследството на Белите богове“:


"... Отидох до масата с отворена карта на Тартария и започнах да нанасям на съседната контурна карта нейните градове и линиите на бившите пътища. Работата беше интересна, особено бях увлечен от пътищата. Те очевидно идваха от изток, от Тихия океан, на запад, чак до Днепър и дори по-нататък, от север на юг - от Таймир до Хималаите. Но най-много бях изненадан от пътните линии, които бяха изобразени в Изток и североизток от Азия.

- Виж, пътните линии вървят към Камчатка! - бях изненадан.

- Погледни по-внимателно, на едно и също място маркировките на градовете, всички те някога са били свързани с пътища.

- И вижте какво се случва на брега! Село след село! Не може да бъде! - съмнявах се.

- Защо? - хранителят ме погледна. - Само защото Камчатка е почти необитаема сега? Това не е аргумент. Погледни какво се случва в Чукотка и Аляска. Показани са същите пътища, предимно по крайбрежието, и древни селища. Сред тях има села, но има и градове. Например тук, недалеч от устието на Анадир. Прочети как се нарича.

- Фе ри ас, - прочетох сричките.

- Преведено на съвременен език просто - „светлият град на асовете“. Или на брега на американския континент. Градът не е малък. Какво е името му?

- О на бар - погледнах запитващо към хранителя.

- Защо си изненадан? Името му се превежда по следния начин: „стоящ на голяма земя“. Не гледай мен, а картата. Виждаш ли колко градове и пристанища има на нея, които някога са стояли в устията на реки? - показа пазачът на брега на Северния ледовит океан. - Виждаш ли?

- Не съм сляп, виждам. Само че и без това не мога да повярвам.

- Относително наскоро, само преди 6 хиляди години, климатът в северната част на Евразия беше различен. Предците на ескимосите, чукчите и юкагирите са се появили там три хиляди години по-късно, но техните легенди разказват, че ябълките и крушите растат в северната част на Сибир. За да си сигурен, че не лъжа, погледни картата на Гренландия. Какво виждаш?

- Изглежда, че островът е пълен с градове и всички те са свързани с пътища.

- Много пътища някога бяха застлани с чакъл, но просто били засипани с пясък и пръст с течение на времето. И така те могат да ни служат и днес, ако, разбира се, бъдат разчистени. Виж колко от нашите села бяха при Юкон?

Започнах да броя, бяха седем. Всички градове имаха свои собствени имена и бяха свързани с пътища.

- Но очите ми отказват да повярват на всичко - измърморих.

- Не ми закачай проблемите си! Ако не искаш, не вярвай! Виж, в Гренландия няма ледници, но на южното й крайбрежие има белези, някакви села. Разбираш, че арийците от Скандинавия са отишли ​​в Гренландия с някаква причина. Те знаели къде плават. Вярно, те бяха разочаровани. През 9-ти век на острова почти не са останали гори и след няколко века Гренландия се превръща в ледена пустиня.

- Оказва се, че преди 6 хиляди години в северната част на Евразия е било толкова топло, че не е имало зоната на тундрата?

- Тя беше там, но на островите. Например, в северната част на същата Гренландия или в северната част на Нова Земя и на континента, горите се доближават до океана. Остров Колгуев и южният остров Нова Земя бяха покрити с гори. Виждаш ли, и на Колгуев има градска маркировка. И няколко града по онова време стояха на Нова Земя. Ако не ти е трудно, прочети имената на тези пристанищни градове.

- Фин ди ас, - прочетох името на древния град, който беше отбелязан на един от фиордите на Нова Земя.

- А това е Гориас, - хранителят посочи друг град. - Виждаш ли, той стои до Приполярния Урал, но недалеч от остров Вайгач.

- Изчакай! - бях притеснен. - В крайна сметка на същите тези градове се разказва в ирландските саги за племето Туата де Данан! Най-накрая разбрах къде са!

- Тук е град Муриас, той беше на полуостров Канин, а Фалеас беше на остров Колгуев.

- Но все още има цял куп други, непознати градове! Някога те са стояли по целия руски север. И на мястото на Архангелск, и на крайбрежието Терск на Колския полуостров!

- Както виждаш, някога всичко е било обитавано, младежо. Много от тези древни градове датират от Биарния, онази Северна империя, простираща се далеч на запад.

- Но това е просто времето на неолита?

- Всичко е правилно, от гледна точка на съвременната историческа наука това са времената на новата каменна ера. Епохата, когато се твърди, че са опитомени туровете, тарпаните, дивите кози и овцете. И на нито един съвременен учен не му хрумва, че диво животно не може да бъде опитомено чрез просто опитомяване. Само генното инженерство може да се справи с тази задача. И това ниво не е наше, млади човече, то е много по-високо, нивото на съвсем друга цивилизация.

- Какво мислиш за металите? Градската цивилизация на Юга и градската цивилизация на Севера? Невероятна древност! Всичко това - градове, пристанища и пътища - изградени с каменни инструменти?

- Защо мислиш така?

- Неолит е! Цялата тази цивилизация процъфтява в края на неолита!

- А събитията от „Махабхарата“ се случиха в ерата на горния палеолит - засмя се магьосникът. - Не разбираш ли, че всички тези палеолит, неолит, мезолит, бронзова и желязна епоха са истински фалшификати? Приспособяване към еволюционната теория на дядо Маркс. Всички тези глупости започнаха с леката ръка на друг чичо, чието име беше Чарлз Дарвин. Последният нямаше никакво образование, но успя да наложи своята еволюционна теория за произхода на видовете на маститите учени. Марксизмът пониква от еволюционната теория. Където е възможно, теорията за еволюцията ни се налага: и в биологията, и в историята, и в икономиката, и в политиката ... Въпреки че теорията за еволюционното развитие не обяснява нищо, тя е много удобна за „третата сила". Еволюцията, подобно на смокиновия лист, може да покрие всичко. Всъщност тя крие истинския хронологичен процес на колебателно развитие и деградация на земното общество. Ще говорим за това по-късно, сега нямаме време за това. А за металите, момче, - пазачът се замисли за секунда, след което каза: - Всеки метал има свойството да бъде унищожен. И златото не трае вечно. И няма какво да се каже за желязото. Нашите и чуждестранни археолози често намират различни стоманени изделия, но проблемът е, че те са прах. Не може да се използва за определяне на това, което е било. Следователно в официалната наука е обичайно да не се забелязват подобни находки, те само усложняват живота. Естествено, никога не е имало бронзова епоха. Хората винаги са се опитвали да използват желязо, те са преминавали на бронз само, когато желязото не е било под ръка.

- Ами камъкът и костите?

- Имаше ера на каменните оръдия. Каменните оръдия са направени от архантропите. Камъкът също е бил обработван от потомците на белите богове, но само когато не е било възможно да се получи желязо или бронз. Каменната индустрия винаги е била временно явление за тях, по време на глобални катаклизми и след разрушителни войни. Казват ни също, че нашите предци са еволюирали от архантроп до съвременни хора и техните каменни изделия също са еволюирали заедно с тях. Прекалено просто! Навсякъде лъжи и лъжи. Но „третата сила“ се нуждае от тази лъжа, за да скрие присъствието си на Земята. Така че всички тези градове, пристанища и пътища, - посочи магьосникът към картата, - не бяха построени с каменни брадви, а със стоманени. Да, на север предпочитаха да правят всичко от дърво. Следователно е много трудно да се намерят древни градове и села. Това се усложнява от факта, че нашите предци не са имали врагове и не са издигали високи укрепления около селищата си. Но ти, момче, имаш карта и молив в ръцете си, така че се захващай! Опитай се да запомниш всичко, което виждаш на нея, това е много важно! Някой ден хората ще искат да пренапишат своята хронология и ти ще бъдеш в челните редици.

- Възможно ли е това, за което говориш, да стане реалност? - съмнявах се.

- Процесът на преосмисляне на миналото продължава отдавна, човечеството не стои на едно място. Да, инерцията на мисленето все още е силна, освен това стотици масонски ложи служат като сериозна подкрепа за това. Ясно е, че няма да има лесна победа над онези, които изкривяват нашето разбиране за миналото, но началото е положено".


Както виждаме, тази информация напълно развенчава много псевдоисторически митове, върху които стои цялата сграда на т.нар. "официална история". И напоследък все повече независими изследователи опровергават тези митове със своите изследователски трудове. Този процес стана толкова бърз, че принуди служителите на паразитите да започнат процедурата за въвеждане на цензура в Интернет, естествено, прикривайки плановете си с измислени съзнателни оправдания. Сред лидерите на подобни ограничения за нерентабилните фалшификатори на информационната история бяха такива ресурси на паразитната система като Facebook и YouTube. Но и за други ресурси това е само въпрос на време. Обаче процесът на пробуждане на съзнанието на хората паразитите и техните корумпирани слуги вече не могат да го спрат и истината за истинската история на човечеството и „третата сила“, която го пороби с помощта на техните слуги, ще бъде все повече и повече отворена за обикновените хора.вторник, 27 юли 2021 г.

Ю. Петухов за юдеохристиянството на Ватикана

 Добре известно е, че Ватиканът, от момента на своето формиране, е признал еврейския „Стар завет“ като свещено писание, превръщайки католицизма в „клон“ на юдаизма. И с течение на времето влиянието на юдаизма върху Ватикана само се засилва. Това вече е писано повече от веднъж, както и фактът, че именно Ватикана, чрез своите слуги, е положил много усилия да наложи юдео-християнската същност на източното християнство, което сега се нарича православно. Но въпреки факта, че „върхът“ на РПЦ явно е попаднал под влиянието на Ватикана, това не засяга обикновените вярващи и в техните сърца те остават много по-близо до ведическата вяра на своите предци благодарение на реформата на С. Радонежски , който помири и обедини двете църкви.

Ето защо Ватикана винаги е смятал и продължава да разглежда руснаците като „фалшиви християни“ и „езичници“, които никога не са приемали коригираните „ценности“ на юдео-християнството. Тази характерна разлика между съвременните православни християни и западните клонове на юдео-християнството е отбелязана и от изследователя на културата на древните цивилизации Й. Петухов.

И така, в книгата си "Произходът на русите" той пише: "Най-голямото и страшно от гледна точка на последствията беше разделянето ... на християнската църква на западната римокатолическа и източната православна ... "Реформирането" на християнството доведе до появата на Ватикана и папския престол като такива, до хилядолетното "нападение" на Ватикана на север и изток от Европа, до "инквизициите", "религиозните войни", а след хиляда и повече години до реалното подчинение на католическия престол на юдейските първосвещеници, тоест до появата на такова непредсказуемо явление като юдео-християнството.

По-специално, папа Йоан Павел II (Войтила) и след него патриарх Алексий II (Редигер), от опортюнистични съображения, открито признават „старшинството и приоритета“ на еврейските равини, наричат ги учители и се разкайват за „престъпленията“ на християнската църква срещу юдаизма и евреите. Така и двамата открито се отказаха от християнството и Христос и открито се превърнаха в антихристи, тъй като християнството и Христос отричат ​​и отхвърлят юдаизма. В същото време католическата църква естествено и закономерно сваля маската на християнството, която е носила в продължение на хиляда и петстотин години. Православната църква обаче остава християнска по своята същност, въпреки опортюнистичните действия и изявления на нейните отстъпнически йерарси (които очевидно са се оказали не на място).

Ние цитираме толкова пространни аргументи по „религиозни теми“ само защото през последните години има много публикувани трудове, в които се казва, че християнството е изкуствена религия, създадена от евреите, за да държи „гоите“ в подчинение. Това определено и недвусмислено е погрешно. Лъжа е. Тази хитроумна информация, пусната от антируски центрове, е предназначена за милиони миряни. Нещо повече, юдаистите са тези, които се възползват от налагането на такава гледна точка върху човечеството и следователно това налагане се инициира от самите юдаисти, които желаят да подчинят християнската църква. Те вече са разрешили този въпрос със Западната католическа църква. Сега всички сили са хвърлени върху източната православна, наистина християнска църква, която отрича юдаизма".

Юдаистите, които разчитат на папския трон, успяват в своя „дранг нах остен“. За съжаление, понякога им помагат и нашите наивни привърженици на руското езичество, истинската ведическа вяра, които все още не осъзнават очевидния факт - православието е естествено продължение и развитие на оригиналната Истинска вяра на русите ... Работите отиват натам, че скоро ще отсечем сами дървото, на което седим. И тогава първоначалната вяра на нашите предци руси ще бъде заменена от самото юдео- "християнство", от което фанатиците се страхуват толкова много. Ще премине като смъртна пързалка както през руските езичници, така и през православните руснаци, без да се интересува чии кости под него пукат. Вече е в ход ... "

С правилната обща мисъл ще си позволя да не се съглася с Ю. Петухов в някои отношения поради неговото непознаване на някои подробности. Първо, православието е истинската ведическа вяра на древните руснаци, а изобщо не е „езичество“ - термин, измислен от византийските свещеници, след като са дошли в Русия. Източният клон на християнството, донесен от Византия, отдавна е наричан „православното“ християнство от гръцкия обред. Но в Русия, благодарение на С. Радонежки, то наистина погълна много руски ведизъм - истинско православие.

Първоначално обаче Никон, под натиска на Ватикана, извърши собствена реформа, която приближи православната църква до католицизма и доведе до нейното неизбежно разделение. След това, чрез усилията на евреите и същия Ватикан през 19-ти век, те успяха да „пробутат“ еврейския „Стар завет“ в ортодоксалното източно християнство, което беше първата стъпка към признаването на юдаизма като доминиращ.

След това, през 1943 г., на територията на СССР по решение на И. Сталин е пресъздадена християнската църква, която започва да се нарича „руска православна“. Основното условие за създаването й е непризнаването на еврейския „Стар завет“ като „свещено писание“, тоест тази църква е замислена като пресъздаване на църквата на С. Радонежки, тъй като ведическият мироглед е в основата на истинското учение на Христос. И е напълно ясно, че тази църква е трябвало да се превърне в „естествено продължение и развитие на Истинската вяра на русите“.

Но отново всичко се промени с убийството на Й. Сталин и завземането на властта от троцкистко-ционистката клика начело с Н. Хрушчов-Пердмутер. Църквата започна открито да настоява за сближаване с Ватикана и отново евреите чрез своите слуги успяха да наложат на руснаците своята „Тора“, която няма нищо общо с историята на самия руски народ, за чието прикриване е извършен в продължение на няколко века цялостен проект за фалшифициране на историята. И отново, координаторът на този проект беше Ватикана и силите, които стоят зад него. И така, продължаването на опитите за сближаване с Ватикана на „върха“ на РПЦ - колкото е възможно повече подчертава истинската им същност на роби и слуги на евреите.

Но това не се отнася за повечето от „долните нива“ на самата църква и за преобладаващото мнозинство от обикновените вярващи православни християни, които не приеха всички тези регалии на еврейски роби, както не приеха и еврейския племенен „бог“ и не признават „богоизбраността“ на евреите и легитимността на техните стремежи за власт над останалите народи. Ето защо православните християни са истинските съюзници на Ведическата Рус (да не се бърка с фашистките новоезичници) в общата борба срещу икуменистката сатанинска църква от „новия световен ред”, която според плана на паразитите , трябва да замени всички съществуващи църкви на Земята. В същото време тя трябва да се основава на еврейския талмудизъм, който е най-древната форма на истинския нацизъм, както и на вече неприкрития сатанизъм, в който представители на световния „елит“ и неговите лоялни слуги сред националните „елити“ отдавна участват. И прогресивните сили трябва да се обединят срещу всички тези зли духове, а не да организират междуособици поради различни интерпретации на някои религиозни догми.понеделник, 26 юли 2021 г.

Духовни и недуховни същества

 1 . Недуховните същества живеят изключително в рамките на петте сетива и вярват, че ако не могат да видят, докоснат, помиришат, чуят или вкусят нещо, значи то просто не съществува. Духовните същества знаят, че освен петте физически сетива съществуват и други, с които можем да възприемаме света на формите.

2. Недуховните същества вярват, че сме сами във вселената. Духовните знаят, че никога не сме сами.
3. Недуховните същества се съсредоточават върху външната сили. Духовните - върху силата вътре в себе си.
4. Недуховните същества се чувстват отделни и разграничени от другите - същества сами в себе си. Духовните същества знаят, че са свързани с всички останали и живеят така, сякаш споделят човешкото битие с всеки срещнат.
5. Недуховните същества вярват изключително в причинно-следствения механизъм на живота. Духовните знаят, че във вселената действа по-висша сила от принципа на причината и следствието.
6. Недуховните същества са мотивирани от успеха, постижението и притежанието. Духовните са мотивирани от етиката, ведрината и живота.
7. В съзнанието на недуховния човек няма място за медитация. Духовният човек не може да си представи живота си без нея.
8. За недуховния човек интуицията се свежда до попадение или случайна мисъл, изскочила неочаквано в ума. За духовния човек тя е много повече от това. Тя е напътствие, идващо от Бога, и на такова вътрешно прозрение никога не се гледа несериозно и с пренебрежение.
9. Недуховният човек ненавижда злото и е изпълнен с решимост да унищожи онова, което смята за зло. Духовният знае, че всичко, което мрази и с което се бори, го прави по-слаб, а всичко, което подкрепя, му дава сила.
10. Недуховният човек не изпитва чувство за отговорност към вселената и почит към живота. Духовният човек изпитва преклонение пред живота, с който е пропито всяко същество. 
11. Недуховният човек е обременен от злоба, враждебност и потребност за отмъщение. Духовният човек няма в сърцето си място за тези пречки по пътя към чудотворството и истинската магия.
12. Недуховният човек вярва, че в реалния свят съществуват граници на възможното и макар да има известни свидетелства за съществуването на чудеса, те се смятат за случайности, които се реализират за неколцина щастливци. Духовният човек вярва в чудеса и в собствената си неповторима способност да получава любящи напътствия и да познае света на истинската магия.

Уейн Дайър  неделя, 25 юли 2021 г.

За какво е нужен икуменизмът?

 Малцина са чували за такъв термин като „икуменизъм“ и още по-малко хора имат представа какво представлява. Външно всичко изглежда някак благородно и заявената цел за обединяване на всички религии от „библейския проект“ в една единствена, изглежда, е да сложи край на междуконфесионалната вражда. Икуменизмът се насърчава активно от Ватикана, но същевременно действа, изпълнявайки волята на истинските си господари. Малко хора обаче се досещат за истинските цели на икуменизма, като един от задължителните пунктове от плана за установяване от глобалистите-сатанисти на техния „нов световен ред“.

И така, защо наистина е необходим на сатанинската анти-човешка система или анти-система? Интересна информация за всичко това получи руският пътешественик и писател, изследовател на тайните на древните цивилизации Георгий Сидоров от сибирските отшелници, пазителите на древните знания. Ето как той описва диалога си с тях в книгата си „Система и общи закони на Вселената“:


„- Чувал ли си за теорията за икуменизма? - попита Велемир.

- Чувал съм. Но така и не разбрах какво е.

- Подхвърлят всичко на Ватикана, казват, че папата излязъл с идеята да обедини около католическата църква всички религии, секти, различни вероизповедания и така нататък. Всъщност понтификът няма нищо общо - той просто изпълнява изискването отгоре. Системата се нуждае от цялото това объркване, за да раздели още повече изповеданията под прикритието на обединяване на църкви. В наше време всяка църква или секта е затворена, основно, за себе си. Междурелигиозната борба продължава, но е външна и протича вяло. Ако всичко се смеси, ще започне такъв хаос - не дай боже! Борба на всеки срещу всички! Всяка секта или религия ще започне да дърпа одеялото към себе си, за да докаже, че само тя е от Бог, а останалите не са. Светът ще закипи. И отново ще бъде пролято море от кръв, въпреки че планът изглежда доста благороден. Поддръжниците на икуменизма настояват, че всички религии имат един Създател, което означава, че той е общ. Всъщност Богът на всички изкуствени религии и секти е Системата, която управлява нашия болен свят.

- Има още една важна подробност, - каза Чердинцев, който стоеше до него. - Системата винаги използва много ходове. Това не трябва да се забравя. Фактът, че икуменизмът ще доведе не до обединение, а, напротив, е безспорен. Но това е видимата част на айсберга, невидимата е друга. Имам предвид нарастващата църква на Сатана. Засега тя не се рекламира, но времето ще дойде и под друго име тя ще се опита да погаси междурелигиозните разногласия, които ще бъдат насърчавани от икуменизма. Икуменизмът не е необходим заради самия себе си.

- Необходим е като прецедент за довеждането на откровени сатанисти към властта над обществото?

- Никой няма да се нарече сатанист, в противен случай народните маси няма да разберат и приемат подобна псевдорелигия. Не става въпрос за името, а за същността. Целият свят чака нещо. Християните очакват новото идване на Христос, евреите - идването на Мошиаха, мюсюлманите - друг пророк, който ще обедини исляма. Защо мислиш, че всички тези митове са създадени, Белослав?

- Честно казано, никога не съм мислил по тази тема.

- Но напразно. Митът за Месията е създаден от емисарите на Системата, за да може всяка деноминация да приеме като свой човека, който ще ръководи църквата - архитектът на Вселената.

- Но това е Бафомет! Или нещо такова. - избухна бомба от мен.

- И какво? Ти знаеш същността му. На други ще бъде казано точно обратното и хората ще повярват. Това е свойството на психиката на мнозинството. Основното оръжие на Системата е лъжа, трябва да се помни, тотална във всички сфери на човешкото съществуване. Така че не се съмнявай. Християните ще приемат Сатана за Исус, евреите - за техния Мошиах, а мюсюлманите - за новата поява на Мохамед, войнстващ срещу неверниците ... "


И така, цялата тази информация напълно потвърждава написаното в книгата „Комитет 300“ от бившия британски разузнавач Джон Колман за ролята на икуменизма в установяването на сатанински „нов световен ред“. Следователно плановете на сатанистите-глобалисти и техните слуги са напълно разбираеми. Но никой няма право да въвлича хората в този „нов ред“ против волята им. Ето защо тоталните лъжи и ресурсите на всички световни медии за дезинформация, контролирани от паразитите, се използват за примамване на хората там с помощта на глобална измама.

Но всеки свободен човек, който не се е продал на паразитната сатанинска система и не е загубил светещата си същност, има пълното право да заяви за алтернатива на „новия световен ред“ - хармонично бъдеще без паразитите и техните слуги, като за свой съзнателен и окончателен избор. И всеки привлича към себе си точно такава версия на бъдещето, в реализирането на която той влага енергията на своето внимание и намерение.събота, 24 юли 2021 г.

Унищожават човешкия имунитет и продават здравето под формата на експериментални течности

 Естественото здраве на човека, дадено му от Бог, винаги е било основната пречка за сатанистите да поробят населението. Дори липсата на пари не позволява да се подчини един свободен човек, тъй като здравият човек все пак ще оцелее и може да бъде независим от системата. Осъзнавайки смисъла на вековната максима „Да бъде здраве, а останалото ще си дойде“, заговорниците замахнаха върху най-свещеното - естествените защитни функции на човека. С помощта на РНК ваксини човешкият имунитет ще бъде напълно унищожен, след което хората ще могат да живеят пълноценно едва след следващата ваксинация - като диабетици, които са зависими от инсулин. Самите "ваксини на живота" ще се полагат за добро поведение или ще се продават за много пари. По този начин всеки човек, останал жив на планетата, най-накрая ще бъде окован за сатанинската система.

Всеки ден в тялото на всеки човек се образуват няколко милиона ракови клетки. Това е непрекъснат процес, но по-голямата част от хората не се разболяват поради вътрешен биохимичен механизъм за контрол, при който болните клетки просто отмират и не причиняват вреда. Биозащитната функция понякога може да се разпадне и тогава се активира ново ниво на защита - имунната система. Имунитетът също убива милиони ракови клетки всеки ден. И ако той вече не се справя, тогава човекът се разболява. Бдителните пазачи и спасителните ангели, предпазващи хората от рак, са кръвните клетки "Т-убийци" (цитотоксични Т-лимфоцити). Те работят като антивирус: откриват ракови клетки, атакуват ги и ги неутрализират. В продължение на хиляди години хората са живели в естествено и природно магнитно поле. Радиотехническият прогрес и всякакви нови видове радиовълни и радиация първоначално не се приемат от човешкото тяло и предизвикват защитни реакции. 5G технологията работи с невероятно опасни за хората милиметрови и микровълнови вълни, които разрушават клетъчните мембрани (защитни слоеве на клетките) и - доказано от биофизиците - ПОТУШАВАТ производството на Т-убийци (убийци на ракови клетки). В резултат на това тялото губи своята защита и клетките, засегнати от микровълните, не се унищожават, а се натрупват като секрети, които заразяват цялото тяло. Наличието на такива клетки се проверява при тестване за COVID-19. В допълнение, 5G лъчението унищожава микроелемента В12, жизненоважен за човешкото тяло, който е отговорен за протеиновия метаболизъм, образуването на мозъчни неврони и функционирането на нервната система. Липсата на витамин В12 води до анемия, загуба на памет, невропсихиатрични проблеми, умора, депресия, мускулно-скелетни нарушения, изтръпване на крайниците и др. И всичко това се обявява като симптоми на "коронавирус". Ако по време на аварията в Чернобил хората не са знаели за радиацията, тогава всички болести и смъртни случаи също могат да бъдат приписани на нов неизвестен вирус.

По този начин сега съществува и един вид естествен подбор за нова радиационна среда на обитание на планетата. Хората са сортирани според техните защитни функции, а слабите и болните ще бъдат изхвърлени като неприспособени към новите условия на живот. Хитрият план на световния кабал за заблуда на човечеството и скриване на истинската причина за болестта се пръска по всички шевове. Коронавирусът е пускът на 5G микровълнови кули, без които пълният контрол над планетата е невъзможен. И който не издържа на въздействието на радиацията и не може да се адаптира към нея, ще бъде унищожен - от самата радиация или от системата. За пълноценната работа на 5G системите (мобилни комуникации, Интернет на нещата, изкуствен интелект, телемедицина, безжични системи за видеонаблюдение, интелигентни градове с милиони сензори, безпилотни превозни средства, пълен и психотронен контрол ...), е необходим ОГРОМЕН капацитет на базовите станции - например такъв като стартирания за пръв път 5G в Ухан, където хората са загинали от електромагнитния ад по улиците. След китайския Армагедон операторите решиха да увеличават мощността на кулите постепенно - за да адаптират хората към радиацията: всяка нова вълна на пандемията е поредното увеличение на мощността на базовите станции. Такъв геноцид над населението под прикритието на коронавирус може да се осъществи, докато мощността на 5G излъчвателите достигне необходимото ниво (над границата за всички живи същества) в ущърб на здравето и живота на милиони хора. В Африка на практика няма 5G и пандемията не е форсирана, тъй като ционистите трябва да неутрализират и подчинят високо развитите нации с най-голям процент образовани и мислещи хора, които пречат на тяхното господство. Следователно основните цели на пандемията са максималното унищожаване на хората от бялата раса (славяни, европейци и американци) и законодателният преход към цифров концентрационен лагер и фашистка диктатура.

Препрограмирането на човешката ДНК и намаляването й до нивото на инстинктите, насочването на населението на Земята към цифрова система за крепостни селяни е основната супер задача на "архитектите" на планетата. Спирането на неконтролираната раждаемост, суровата евгеника и производството на индустриални хора според определени параметри с помощта на генно инженерство са новата им стратегия за развитие на земната цивилизация. След имунните паспорти световното (дълбоко) правителство вече е планирало генетични паспорти и за това в много страни вече са започнали да се насърчават закони за събиране на ДНК и биометрични данни от населението. Рептилоидните нечовеци се нуждаят от здрави човешки органи и за това те трябва да знаят генетиката на всеки човек. И не само да знаят, но и да я модифицират. Бил Гейтс открито заяви, че ваксината ще промени ДНК на човека завинаги. Мечтата на сатанистите е да демонизират хората и да премахнат душата от тях. Освен това, според еврейските „надзиратели“ на планетата, хората (особено белите хора) са станали твърде свободни, образовани и богати, което според Талмуда е неприемливо за „обслужващи“ народи, всички които са неевреи. Гоите трябва да са тъпи, полугладни и слугински. В продължение на много десетилетия по цялата планета се извършват тайни операции за почистване - с помощта на еврейски специални служби (Моссад, Аман, Шабак, Шин Бет, Натив), които са нахлули във всички страни, а особено в САЩ и Русия. Тяхната задача е да идентифицират и тайно да "удушат" или да премахнат (инциденти, болести и др.) всички морални, талантливи, необикновени и обещаващи гои. Всеки, който може да се конкурира с „избраните от Бога“ и всички потенциално опасни за еврейския свят, изкуството и бизнеса, биват преследвани. Според еврейските "концепции" умственият труд, науката и творчеството са привилегия изключително на евреите, а всички останали трябва да бъдат обслужващ персонал. Само евреите могат да бъдат богати, известни и щастливи или по изключение гои, които са работили добре за идеология (например реклама на еднополов секс и т.н.). Ако някой безкомпромисен, интелигентен или талантлив представител на нееврейската общност някак си по чудо се е проправил нагоре (до върховете на професия, слава или бизнес), в крайна сметка той все пак ще бъде лишен от всичко и съсипан, доведен до болест, смърт или до проблеми с близките ... Теоретичната основа на отношенията и методите на репресии срещу гоите като добитък е заложена не само в еврейската „Тора“ и „Талмуд“, но и в съвременните книги и „учебници“ за евреи, например, както в практическото ръководство "Катехизис на евреина", публикуван в Израел (правила за отношения с гоите), където е написано как да се унижават, потискат, очернят и изолират от обществото най-моралните, мислещи и талантливи руснаци и славяни. Еврейското правило казва: „Убийте най-добрите от гоите“ (Zohar III, 14, 3 според Rolling, стр. 86 в Brandt). А най-популярният метод на ционистите през новия век е изкуственото и тайно облъчване, довеждащо до онкологията и снабдяващо с „клиенти“ еврейските онкологични клиники с астрономически ценови етикети за „лечение“. Свободните и свободолюбиви руснаци са основните врагове на ционизма. Следователно православните и моралните семейства, които могат да поддържат идеалите за добро и справедливост до последно, ще бъдат идентифицирани като нежелани чрез ДНК и изтребени до крак. Такъв беше случаят през 30-те години на миналия век, когато под етикета „врагове на народа“ еврейските комисари на НКВД (98%) унищожиха милиони руснаци и украинци - и на първо място, интелигенция. Имената на лидерите на ГУЛаг (главното управление на лагерите) от онези времена говорят сами за себе си: Коган Лазар Йосифович, Берман Матвей Давидович, Плинер Израел Израилевич ... Сега всички постове в правителствата на повечето страни по света също са завзети от евреи или от техните зомбирани поддръжници. Всъщност Русия и Украйна (и много други страни) се управляват от еврейската фашистка секта Хабад, чиято цел е да унищожи християнството и да пороби славяните и цялото човечество. Вековната мечта на световния кабал - да изкорми света и да унищожи всичко духовно - и започна да се осъществява на планетата под прикритието на специалната операция „Коронавирус“. Израел има специална роля по време на кампанията за ваксинация - да се покаже най-обиден и нещастен народ. По целия свят хората трябва да чуят от всички медии за безпрецедентните в тяхната жестокост ограничителни мерки и принуда за ваксиниране на населението на Израел. Образът на многострадалния еврейски народ и бедните евреи трябва да се поддържа по всяко време - за последващи гешефти, морални и материални обезщетения от всички възможни страни и народите-нарушители, както вече е правено много пъти. Организирането на клане и преструването на най-засегнатия е вековен еврейски трик. Според входящи данни от еврейски инсайдери, т.нар. „ваксини“ за евреите се различават от истинските ваксини за останалия свят и измамата с евреите е продължение на пълната измама за пандемията.

Идеолозите и стратегите на новия световен ред прилагат доктрината за нов тип война, при която разорени хора се унищожават в своите страни под прикритието на жертви на смъртоносна пандемия. В големите градове събраните израелски наемници вече се крият под маски, които координират действия за установяване на нов фашистки ред. Във всички страни дневният ред включва едни и същи закони за "карантина", включително: задължителна ваксинация, лишаване от всички права и свободи, подбор на неваксинирани деца (за органи и за педофили), изземване на превозни средства и имущество под предлог за тяхната заразеност, лагери за всякакви неугодни под прикритието на пациенти с коронавирус. Еврейските фашисти винаги действат с чужди ръце - с помощта на изнудване, подкуп и разиграване на хората помежду им. Девизът на еврейската хунта: „Унищожете гоите чрез ръцете на самите гои“ (измамени или купени) - лекарите трябва да лекуват и да убиват собствените си хора с ваксини, полицията да наказва своите съплеменници-съпротивяващи се и т.н. А еврейската банда, завладяла юздите на правителството, трябва да наблюдава отстрани и да коригира процеса на саморазправа с гойското население. Подлостта, лицемерието и измамата са в основата на еврейския морал, а стратегията на световното робство е да се промъкне във властта и да унищожи страните отвътре с хитрост. За унищожаването на всеки народ, той трябва да бъде оглавен и след това обезглавен. Ционистите започнаха безпрецедентна в историята кървава жътва с милиони жертви - чрез глад, репресии и ваксинация.

Обществото е в опасност, но не захранвайте тъмните сили с енергията на страха си. Не се оставяйте да бъдете измамени и чипирани. Пометете злото и прочистете страната от заразата. От истинската зараза. В своите предсказания Лаврентий Черниговски, Серафим Саровски и други старци предупреждават, че „в Русия ще бъде последното, но най-страшното иго - еврейското иго. И всички, които ще склонят вратовете си под тази сила на дявола и ще й служат, ще отидат с тази сила в огнения ад, приготвен за тях”. Огненната геена очевидно е смъртоносната радиация на 5G и портите на ада, а еврейският фашизъм е нож в гърба с усмивка на лицето и обещания за по-светло бъдеще. Евреите, като основни помощници на тъмните сили, изпълняват мисията си да унищожат всичко човешко и КОРОНАцията на сатанизма на планетата.

Специалните операции "Коронавирус" и "Принуда към здравето" демонстрират открит заговор срещу човечеството, който се подготвя от много години. Необходим е УНИВЕРСАЛЕН оживен протест срещу разгръщащия се геноцид, 5G кули, фалшива пандемия и незаконни ваксинации и в същото време започване на съдебни дела срещу онези, които са решили да поробят хората. Всеки законопроект и тези, които го прилагат, имат име, фамилия и бащино име.

петък, 23 юли 2021 г.

Паразитната система и нейната неизбежна гибел

 На нашата планета отдавна е утвърдена паразитна сатанинска сила, враждебна на човечеството, чийто произход се крие в адски свят, невидим за обикновените очи. Паразитните същности, които са в основата на световната паразитна система, се хранят с енергиите на страдание и болка на живите същества. И именно те стоят зад големите бедствия и природните катаклизми с огромни загуби на живот и зад войните, кървавите революции и други масови кървави жертвоприношения, тъй като основният им „деликатес“ е избликът на енергия, отделена по време на смъртта на хората.

Но те не действат директно, а чрез контрола върху съзнанието на хибридни нечовеци и деградирали нечовеци, които са завзели властта. В същото време генерираните от адските паразити - социалните паразити, правят всичко възможно да скрият тази информация от обикновените хора, използвани като енергийни "дойни крави". За това наетите им бърборковци разпространяват много измамни концепции и участват в дискредитиране на всяка изтекла информация за паразитната система.

Руската изследователка на езотеричните знания Н. Ковалева в книгата си "Друга реалност. Четирите пътя на кармата" пише следното за това: "В пресата бе изказана особена теория за катастрофите, в чиято основа лежеше идеята, че природата, не получавайки от обществото положителна енергия, но е пренаситена с отрицателна енергия, като в даден момент се опитва да "вземе своето", провокирайки катаклизми - урагани, торнадо, земетресения, транспортни бедствия. Поддръжниците на тази теория смятат, че смъртта на много хора наведнъж е в състояние поне частично да компенсира дефицита на жизнена енергия, който обществото провокира в природата.

Но тази теория е фундаментално погрешна. Подобна жестокост не е характерна за природата. А енергията на умиращите хора изобщо не попълва енергийните й ресурси и не може да възстанови хармоничния енергиен обмен между нея и обществото. Освен това отчаянието, страхът и болката на хората, умиращи от земетресения, урагани и катастрофи, само засилват енергийния дисбаланс в самата природа. Енергията, освободена при смъртта на голям брой хора, по никакъв начин не е необходима на природата и по никакъв начин не се използва от природата. Цял рой астрални вампири имат нужда от нея. Именно те се опитват с всички сили да нарушат енергийния баланс на природните елементи, както и да провокират големи транспортни бедствия, което много често се случва с тяхно участие.

Тъмните обитатели на паралелния свят имат много фин метод на въздействие - на внушение и подсъзнателно програмиране. Но това е възможно само когато аурата на човека има така наречените „обвързвания“, тоест психоенергийни канали, чрез които се осъществяват тези внушения. С други думи, когато аурата е лишена от естествена защита от външни влияния поради някаква морална слабост и психическа зависимост на нейния притежател. А сега повече от достатъчно има такива хора. И в случаите, когато небрежността на някого води до смъртта на стотици хора, често има тайно влияние на другия свят. Понякога обаче тайната става явна. Много учени, разследващи обстоятелствата на бедствия, отбелязват някои необичайни подробности, сякаш присъстващи специално, за да провокират аварийни ситуации. Тези подробности бяха различни - от повишено ниво на радиоизлъчвания до появата на халюцинации, миражи и други нетипични явления. Всички тези отвъдни влияния, които отдавна са в арсенала на нематериалните сили на злото, са им служили добре, неведнъж събирайки тяхната кървава жътва.

В допълнение към катастрофите и природните бедствия, обстоятелствата, които са изключително полезни за тъмните сили, са войни, революции, въоръжени конфликти и други ситуации с използване на оръжия. При появата на "военни" обстоятелства негативните сили на другия свят играят огромна роля ... Трудно е да се измисли по-удобна ситуация за тях: в този случай нематериалните вампири получават храна по много канали наведнъж . И изобилието от негативна психоенергетика, и изливащата се кръв, и преждевременната смърт на много хора превръщат зоната на войната в чудовищна фабрика за изпомпване на енергия от физическия план към финия план, или по-скоро към долните му деградирали слоеве.

При отприщването на войни по правило основната отговорност принадлежи на доста тесен кръг от хора. Именно те стават на първо място обекти на търпеливо и упорито психоенергийно „преработване“ от основните сили на астралното зло. Политическата власт има най-силната „окултна“ страна, привличайки към себе си цяла армия от нематериални същества, които искат да я използват за свои цели. На политиците, които вземат решения за развихряне на войни, може да изглежда, че действията се основават единствено на интересите на нацията, определени финансови и политически кръгове, в най-лошия случай - на личните им интереси. Но в действителност зад тези рационални вярвания може да крие продължителна подсъзнателна обработка, в резултат на което съзнанието на човек започва да слуша не толкова гласа на разума, колкото постоянните подсъзнателни импулси, изпратени от долните слоеве на астрала. Можем да си представим цялата социална опасност от психическата зависимост от негативните създания на паралелния свят на онези лица, в чиито ръце са концентрирани лостовете на политическата власт. Междувременно тази зависимост сред най-високопоставените политици е много по-често срещана, отколкото можем да си представим".

Но всъщност всичко е още по-сложно. Защото каквато и видима власт да има политик или дори държавен глава, той е само изпълнител на волята на глобалната мафия на най-богатите банкови кланове и кралски династии на Земята, които съставляват т.нар. „черна аристокрация“ и „световно правителство“. Смятате ли, че Хитлер би могъл, против волята на своите господари, да не се бие срещу СССР, който Сталин през 1937 г. изтръгна от лапите на банковия юдеохазарски клан на Ротшилдови, чиято резиденция е Ситито на Лондон? Тогава той щеше да загуби цялата финансова и икономическа подкрепа на глобалистичните банкови кланове, поради което Райхът съществуваше до самата си гибел. И в края на краищата същите тези кланове, с помощта на контролираните от тях тайни служби на ционистката англо-саксонска империя и с подкрепата на Ватикана, успяха да спасят повечето от нацистките престъпници от справедливо възмездие. И, разбира се, именно тези кланове на лондонското Сити и Уолт Стрийт са се възползвали добре от страданията и смъртта на десетки милиони хора след няколкото предизвикани от тях световни войни, от които официалната история признава само две.

Хибридните нечовеци, съставящи т.нар световен „елит“  вече бяха генетично отгледани слуги от враждебна на човечеството „външната сила“ и цялата адска паразитна система. На свой ред на тези хибридни нечовеци служат корумпирани, деградирали нечовеци, които защитават интересите на своите господари, като заблуждават и мамят обикновените хора. Така че ние имаме в нашия свят цяла паразитна Пирамида на властта, чиито по-ниски нива са в нашия свят, а горните нива са в света на адските паразити. Ето защо баналната смяна на националните лидери и правителства не решава проблема с изграждането на социално справедливо общество. И дори ако това успее за известно време в една конкретна държава или дори група държави, тогава цялата сила не само на физическите, но и на адските нива на тази паразитна пирамида пада върху тях.

Победа може да бъде постигната само чрез разрушаването на самата тази пирамида, подкопавайки нейната икономическа, идеологическа и енерговампирска основа. И за това всеки трябва да започне с работа върху собственото си Съзнание и с организирането на индивидуална защита от адските паразитни същности и техните „връзки“. Колкото повече светлина, светли хора се появяват, толкова повече потокът от негативи, изкуствено създадени от социални паразити от всички степени, ще се трансформира в позитиви, толкова по-слаба ще бъде тази паразитна система. От друга страна, това ще провокира процеса на пробуждане на съзнанието на обикновените хора от „помрачението“, наложено на тяхното съзнание. Използването на насилствените методи на паразитната система ще я нахрани с необходимата енергия и ще засили нейната власт над света.

Това не означава, че светлите хора нямат право да се предпазват от атаките на слугите на тъмнината. Всякакви подобни опити трябва да бъдат спрени, но без освобождаване на омраза и други негативни енергии, които са „храна“ за различните адски паразити. В същото време човек трябва да се опита да избегне провокиране на ситуации с масивна загуба на живот, но да се срещне с всеки враг лице в лице, когато няма начин да избегне директна конфронтация.

Също така не е необходимо да се подкрепя икономическата основа на паразитната система - финансовата банкова система на глобалното поробване на човечеството чрез „лихвени проценти“. За да направите това, не трябва да вземате заеми от банки, попадайки в робство на социалните паразити. На пропагандата на деградиращите паразитни ценности на глобалистите-сатанисти трябва да се противопостави  пропагандата на целия положителен опит на човечеството в еволюцията на съзнанието и пробуждането на творческите способности на „създателите на положителната реалност“. От това се страхуват паразитите от всички нива, защото когато човечеството достигне нивото на „богове-създатели“, то ще престане да бъде „дойно стадо“ както за социалните, така и за адските паразити. Паразитната система не е в състояние да предотврати това, въпреки че е в състояние да го отдалечи.

Но всички поддръжници, участници, спонсори и вдъхновители на кървавата „жътва“ трябва да разберат, че техният сатанински „нов световен ред“ никога няма да дойде и в един прекрасен момент всичките им античовешки действия ще се обърнат срещу тях и планетата ще бъде напълно „почистена“ от Върховните сили от паразитиращия вирус, който я е ударил. Това трябва да се разбере и от онези хора, които продължават да служат на паразитната система и участват в „храненето“ на паразитите от адския свят.четвъртък, 22 юли 2021 г.

За „Пазителите“ на света на съновиденията

 Всички, които практикуват осъзнато сънуване, рано или късно се сблъскват с определена сила, която започва активно да се противопоставя на пробуждането на осъзнаването в света на сънищата и опитите да се поеме контрола върху сюжета на сънищата. Някои от сънувачите наричат ​​тази сила „пазители“, други - „защитна програма“ на света на съновиденията.

Към последните принадлежи групата на сънувачите, които са приели името „хакери на сънища“. Ето например какво разказва за тази сила един от основателите на тази група, който има псевдоним Сергей Изриги: „Всеки изследовател на сънищата в крайна сметка се среща с „пазителите“. Тези „пазители“ („защитници“, „чудовища“) плашат хората, ако започнат да изучават характеристиките на пространствата на сънищата. Аз лично познавах момчета, които след среща с "пазител" не спяха три-четири дни. Страхът, който изпитваха, доведе до нервни сривове и дори в един случай - до тежко заболяване.

Психолозите казват, че „пазителите“ са олицетворение на нашите проблеми и изходите на несъзнаваното. Мистиците и окултистите казват, че „пазителите“ и „чудовищата“ са астрални същества или сили, които в контакт с човек приемат формата на огромни и опасни чудовища. Интересно е да се отбележи, че в наше време „изходът на несъзнаваното“ се счита за по-научен, отколкото „контакт с астрално същество“. Така че, ако опишете "защитата" на програмата за сънища, използвайки персонификации и човешкото безсъзнателно, ще получите някаква степен на учен. А ако говорите за "астрални същества", тогава ще бъдете наречен шарлатанин или жертва на предразсъдъците от миналото. Хакерите имат своя гледна точка за това. Ще говоря за това по-късно.

Програмата на сънищата има още един слой „защита“. На определено ниво на изследване сънувачът попада под натиска на „силите на съдбата“. Животът му се превръща в поредица от неприятности. Той рискува здравето си и благосъстоянието на близките си. Този „кармичен рекет“ може да се възприеме като „тест за зрялост“ или като „укрепващи духа препятствия“. За да бъда честен, този обрат на събитията беше пълна изненада за нас. Претърпяхме тежки загуби. За щастие можете да се възползвате от нашия опит. Ще Ви бъдат дадени предпазни мерки и мерки за безопасност, за да можете да се предпазите от този „кармичен рекет““.

И така, според концепцията за „хакери на сънищата“, светът на съновиденията има две нива на защита. Първото ниво се проявява под формата на някакъв вид „пазители“, които пречат да получите контрол над сънищата си. А второто ниво се проявява под формата на влияние на "силите на съдбата". Кои са тези „пазители“ - същества от външния свят или продукт на нашето собствено съзнание? Мисля, че по време на осъзнати сънища се озоваваме в световете на нашата вътрешна вселена в един вид „симулатор на обучение“. Следователно, всички същества, които срещаме там, са наши собствени отражения и продукти на нашия вътрешен свят. Ето защо е много важно да се отървете от вътрешната тъмнина и негативизъм, ако решите да се занимавате с осъзнато сънуване.

Когато сънувачът преминава от „тренировъчен симулатор“ към реални извънтелесни пътувания в световете на външната Вселена, тогава той среща там различни същества и взаимодейства с различни външни сили. Следователно е необходимо да преминете към това ниво, след като отработите всички „извънредни ситуации“ на „симулатора за обучение“. Натискът на "силите на съдбата" също е призован да закали духа на сънувача. Но за всички полезни съвети, които "хакерите на сънищата" дават по тази тема, можете самостоятелно да научите от книгата "Хакери на сънищата. Пътеводна звезда" на един от членовете на тази група, известна като Равена Леа, или да изчакате публикацията ми на тази тема.сряда, 21 юли 2021 г.

Случай на самозапалване на човек е официално регистриран в Ирландия

 Рядък случай на самозапалване на човек е отбелязан в Ирландия. Точно така разследването формулира официалната причина за смъртта на 76-годишния пенсионер Майкъл Фахърти в края на 2010 г.

Трагедията се разиграла в град Голуей. Според Telegraph овъглените останки на Майкъл Фахърти са намерени в дома му, докато нито един предмет в дома не е бил повреден от огъня. Патологът Кириан Маклафлин казва, че това е първият подобен случай в неговата 25-годишна практика и най-вероятно първият официално регистриран факт на самозапалване в Ирландия.

Отначало разследващите били объркани. Огънят в камината не е изгорял, никой не е влизал в къщата на нещастника и не е излизал от нея. Трупът бил силно изгорен, докато таванът в хола бил само леко опушен, а подът останал практически недокоснат.

Професор Грейс Калаги, призована като експерт, подкрепила колегата си, като заключила, че няма адекватно научно обяснение за причините за изгарянето на пенсионера.

Самозапалването на човека предизвиква много противоречия сред учените.

Човек, без да влиза в контакт с огън или запалими вещества, започва да гори и изгаря до пепел. Малкото очевидци на такива случаи казват, че синкавите пламъци, които внезапно се появяват в слънчевия сплит, са източникът на самозапалване.

След самозапалване от човек остават само шепа пепел или изгорели остатъци. Огънят не докосва околните предмети, дори ако те са класифицирани като запалими.

Феноменът на самозапалване е доста рядък. Първият такъв случай е официално документиран през 1613 година. Общо от 17 век до наши дни са регистрирани няколкостотин случая на самозапалване на хора, но само няколко от тях са потвърдени от експерти. Въпреки редица изложени теории, не е намерено правдоподобно обяснение на явлението.вторник, 20 юли 2021 г.

"Голямото нулиране" на глобалистите

 Все по-малко хора се съмняват, че пандемията на коронавируса, изкуствено създадена от сатанинските кланове на глобалистичния „елит“, е техният глобален проект за „голямото рестартиране“ на нашия свят. Бойните вируси, редовно освобождавани от биологичните лаборатории на САЩ и НАТО, контролирани от глобалистите, по своята същност са истинска „кутия на Пандора“, отворена от враждебна сила за постигане на техните антихуманни планове.

И една от основните задачи е да се провокират многократни ваксинации на населението, които дори и с най-благоприятния ефект на ваксините върху човешкото тяло, са в състояние напълно да атрофират имунната система поради постоянното й „подбуждане“. Вземете за пример кочияш, който бичува кон, за да ускори бягането и да позволи и на двамата да изскочат от пръстена на вълците, който ги заобикаля. Ето как работи обичайната ваксина, не изпълнена с тежки метали, микрочипове, „интелигентен нанопрах" и други боклуци, характерни за ваксините на СЗО, която е глобалистка организация. Всички ваксини, произведени от фармацевтичните корпорации, контролирани от глобалистите, са пълни с едни и същи боклуци.

Но нека приемем, че руските ваксини не са такива и единствената им цел е да стимулират имунната система да се бори с коронавирусите, тъй както кочияшът призовава коня, използвайки камшик, за да избегне смъртна опасност. Ами ако започне да бие коня твърде често? Той ще го изтощи и конят ще падне! Същото ще се случи и с имунната система, ако продължите реваксинацията на всеки шест месеца или година. След няколко години имунната ни система просто ще „изчезне“ и дори обикновена настинка ще може да убие човек. Но знаете ли какво пише на уебсайта на Световната банка, която също е глобалистка организация? Пише, че първият етап на финансиране за програмата Ковид-19 ще продължи до 31 март 2025 г. И какво означава това? Само това, че до тази дата глобалистите ще продължат да пускат всички нови биологични вируси, за да провокират нови вълни на пандемия и нови етапи на реваксинация. И преди тази дата може да се извършат още 7 реваксинации. Това е коварният план на глобалистите по отношение на Русия и останалия свят.

Разбира се, вярвайте или не, това е личен избор на всеки, но самите представители на паразитните сатанински кланове на световния „елит“ дори не крият своите античовешки планове. Например, през 80-те години един от „пророците“ на античовешкия престъпен план на „новия световен ред“, добре познатият сатанист-масон Жак Атали, говори съвсем ясно за плановете на днешната биологична война на глобалистките кланове и техните господари срещу човечеството. Всеки може самостоятелно да намери тези твърдения в Интернет.

Но днес искам да ви запозная с още един източник - книгата на и без това модерния „пророк“ на сатанинския „нов световен ред“ - Клаус Шваб, озаглавена „Ковид-19. Голямото нулиране", за което използвам машинен превод, редактиран за по-добро разбиране. И така, какво интересно той пише в нея за съвремието и за изкуствено провокирани пандемии и реваксинации?

Първо, кой е авторът на тази книга? Клаус Шваб е основател и изпълнителен председател на такава известна глобалистична организация като Световния икономически форум. Той е доктор по икономика и инженерство, както и магистър по социални науки и е професор в Женевския университет. Така че компетентността на този научен слуга на глобалистките кланове е без съмнение. В допълнение към тази книга той е автор и на книги като Modern Management Enterprise (1971), The Industrial Revolution (2016) и Shaping the Future of the 4th Industrial Revolution (2018).

Сега да преминем към съдържанието на тази книга. Самото въведение ни казва това какво значение придават глобалистите на тази своя програма за намаляване и генетична промяна на човечеството: "Глобалната криза, причинена от пандемията на коронавируса, няма аналози в съвременната история. Не можем да бъдем обвинени в преувеличение, когато казваме, че тя потапя света ни като цяло и всеки от нас поотделно в най-трудните времена, с които сме се сблъсквали през последните поколения.

Това е нашият определящ момент - ще се справим с последиците от него през следващите години и много неща ще се променят завинаги. Това води до икономически шокове с колосални размери, създавайки опасен и нестабилен период на много фронтове - политически, социален, геополитически - предизвикващо дълбока загриженост относно околната среда, както и разширяване на обхвата (вредно или по друг начин) на технологиите в живота ни. Никоя индустрия или бизнес няма да бъдат пощадени от въздействието на тези промени. Милиони компании са изложени на риск от изчезване и много индустрии са изправени пред несигурно бъдеще; а някои от тях ще процъфтяват. В индивидуален план за мнозина животът, както винаги са го познавали, се развива с тревожна скорост.

Но дълбоките екзистенциални кризи също са благоприятни за самоанализ и могат да крият в себе си потенциала за трансформация. Линиите на разломите в света - най-видимите социални различия, липса на справедливост, липса на сътрудничество, провал на глобалното управление и лидерство - сега са разкрити повече от всякога и хората смятат, че е време да преосмислят. Ще се появи нов свят, чиито контури можем както да си представяме, така и да рисуваме. От момента на настоящото писание (юни 2020 г.) пандемията продължава да се влошава в световен мащаб.

Много от нас се замислят кога нещата ще се нормализират. Краткият отговор е: никога. Нищо никога няма да се върне към „нарушеното“ усещане за нормалност, което е господствало преди кризата, тъй като пандемията на коронавируса бележи основен повратен момент в нашата глобална траектория на развитие. Някои анализатори наричат ​​това сериозно раздвоение, други се позовават на дълбока криза с „библейски“ размери, но същността остава същата: светът, какъвто го познавахме в първите месеци на 2020 г., вече го няма, той изчезна в контекста на пандемия. Радикалните промени идват в такъв мащаб, че някои специалисти след това ще разделят епохата на „преди коронавирус“ (BC) и епохата „след коронавирус“ (AC). Ще продължим да бъдем изумени както от скоростта, така и от неочаквания характер на тези промени - тъй като те се сливат помежду си, те ще провокират вторични, третични последствия от четвърти или по-висок ред, каскадни ефекти и нежелани резултати.

По този начин те ще формират „нова норма“, която е коренно различна от тази, която постепенно ще оставим зад себе си. Много от нашите вярвания и предположения за това как може да изглежда или трябва да изглежда светът ще бъдат унищожени в този процес. Широките и радикални твърдения (напр. „Всичко ще се промени“) и черно-белите анализи „всичко или нищо“ трябва да се използват с голямо внимание. Със сигурност реалността ще бъде много по-фина. Една пандемия сама по себе си може да не промени напълно света, но е вероятно да ускори много от промените, които вече са се случвали преди избухването й, което от своя страна ще даде ход на други промени. Единствената сигурност: промените няма да бъдат линейни и ще преобладават резки прекъсвания. "COVID-19: Голямото рестартиране" е опит за идентифициране и хвърляне на светлина върху предстоящите промени и скромен принос за определяне на това как може да изглежда тяхната по-желана и устойчива форма.

Нека започнем с поставянето на нещата в перспектива: хората съществуват вече около 200 000 години, най-старите бактерии са на милиарди години, а вирусите са на възраст поне 300 милиона години. Това означава, че най-вероятно пандемиите винаги са съществували и са били неразделна част от човешката история, откакто хората започнаха да пътуват; през последните 2000 години те са правило, а не изключение. Поради деструктивния си характер, епидемиите са били движещата сила на дългосрочните и често радикални промени през цялата история: причинявайки вълнения, причинявайки сблъсъци и военни поражения, но също така предизвикващи иновации, прекрояване на националните граници и често проправяне на пътя за революции. Избухването на болести принуждава империите да променят курса, както се е случило например с Византийската империя, поразена от чумата на Юстиниан през 541-542 г., а някои други дори напълно изчезват, например, когато императорите на ацтеките и инките умират заедно с повечето от техните поданици поради внесените от европейците микроби.

Нещо повече, авторитетните мерки за ограничаване на болестите винаги са били част от политическия арсенал. Като се знае това, няма нищо ново в ограниченията и заключванията, наложени на голяма част от света за управление на COVID-19. Това е обичайна практика от векове. Най-ранните форми на ограничаване на свободата дойдоха с карантината, въведена в опит да се ограничи „черната смърт“ (чумата), която между 1347 и 1351 г. уби около една трета от всички европейци ...

Ако такива дълбоки социални, политически и икономически промени биха могли да бъдат предизвикани от чума в средновековния свят, може ли пандемията COVID-19 да отбележи началото на подобен поврат с дългосрочни и драматични последици за нашия свят днес? За разлика от някои минали епидемии, COVID-19 не представлява нова екзистенциална заплаха. Това няма да доведе до непредвидени масови гладувания или големи военни поражения и промени в режима. Цялото население няма да бъде унищожено или изместено от пандемията.

Това обаче не означава окуражаващ анализ. Всъщност пандемията рязко изостря вече съществуващите опасности, които не сме успели да издържим адекватно твърде дълго. Това също така ще ускори тревожните тенденции, натрупани в продължение на дълъг период от време.

За да започнем да развиваме смислен отговор, ние се нуждаем от концептуална рамка (или обикновена мисловна карта), която да ни помогне да осмислим какво ни предстои и да ни помогне да го разберем. Идеите, предоставени от историята, могат да бъдат особено полезни. Ето защо толкова често търсим успокояваща „умствена котва“, която може да служи за ориентир, когато сме принудени да си задаваме трудни въпроси какво ще се промени и до каква степен. По този начин ние търсим прецеденти с въпроси като:


Пандемията подобна ли е на испанския грип от 1918 г. (изчислено е, че е убил над 50 милиона души по света в три последователни вълни)?

Може ли това да прилича на Голямата депресия, започнала през 1929 г.?

Има ли прилика с психологическия шок, причинен от 11 септември?

Има ли прилики с това, което се е случило с ТОРС през 2003 г. и H1N1 през 2009 г. (макар и в различен мащаб)?

Може ли това да прилича на голямата финансова криза от 2008 г., но много повече?


Правилният, приветстван отговор на всичко това е: не! Нито едно от тях не съответства на мащаба и естеството на човешкото страдание и икономическите смущения, причинени от настоящата пандемия. Икономическите последици, по-специално, не приличат на нито една криза в съвременната история. Както много държавни и правителствени ръководители посочиха в разгара на пандемията, ние воюваме, но с невидим враг и, метафорично, разбира се: „Ако това, което преживяваме, наистина може да се нарече война, това със сигурност не е типична война. В крайна сметка, днешният враг е общ за цялото човечество ”...

По-широкият смисъл е следният: възможностите за промяна и произтичащият от това нов световен ред сега са безгранични и ограничени само от нашето въображение, за добро или за лошо ...

Този том е хибрид на лека академична книга и есе. Той включва теория и практически примери, но е предимно обяснителен, съдържа много предположения и идеи за това как би могъл и може да изглежда светът след пандемията. Той не предлага прости обобщения или препоръки за свят, преминаващ към нов нормален живот, но ние вярваме, че ще бъде полезен. Тази книга е разделена на три основни глави, предлагащи панорамен изглед към бъдещия пейзаж. Първият оценява какво ще бъде въздействието на пандемията върху петте ключови макро нива на категорията: икономически, социални, геополитически, екологични и технологични фактори. Вторият разглежда последиците на микро ниво за конкретни индустрии и компании. Третата хипотеза предполага естеството на възможните последици на индивидуално ниво".

И така, анализът на това леко съкратено въведение от мен от книгата ни позволява да направим някои изводи. Първо, Шваб обяви глобалистичната програма Covid-19 - Голямото нулиране, която трябва напълно да преформатира съществуващия световен ред в „нов световен ред“, общите характеристики на който ни бяха дадени от Джон Колман в книгата му „Комитет 300". И тази програма е създадена за преодоляване на нежеланата за глобалистите „несъстоятелност на глобалното управление и лидерство“, сполетяла предишната им програма.

Също така има явен опит да се прикрие тази античовешка програма като естествени епидемии. Така че, казват те, това вече се е случило в нашето минало и те напълно са променили политиката на някои държави, напълно са унищожили други и понякога са преформатирали целия свят. Но всички приведени примери само пораждат много силно подозрение, че много от предишните глобални епидемии и кризи като „Голямата депресия“ изобщо не са били случайни спонтанни процеси, а внимателно планирани действия на враждебна към човечеството сила с цел насърчаване на многоетапен план за пълното поробване на човечеството ... И именно на тази враждебна към човечеството сила служат хибридните сатанински кланове на световния „елит“.

Друго интересно заключение, направено от професора-глобалист е заключението за истинската война, разгърната срещу човечеството, но тази война изобщо не е „метафорична“, а съвсем реална, започната от глобалистите заедно със своите господари срещу цялото човечество. И тъй като глобалистките кланове на лондонското Сити и Уолт Стрийт са господарите на западната цивилизация, Русия се оказа заобиколена от бактериологични лаборатории на САЩ и НАТО, разположени в много страни от бившата ОНД, включително Казахстан. И не само, че популацията на всички тези страни, „заложена“ заедно с националните управляващи кланове под сатанинските кланове на световния „елит“, се използва като „лабораторни плъхове“ за тестване на нови видове биологични оръжия, но и същите тези редовно използват оръжия срещу страната ни. И нашите военни и държавни служители вече започнаха да говорят за това.

Да, разбираемо е, че нито един вирус не е в състояние да мутира самостоятелно от няколко вида наведнъж и дори за толкова кратко време. А големия брой на „мутиралите“ щамове говори само за факта, че са създадени изкуствено в биологични лаборатории, контролирани от глобалистичните сатанински кланове на световния „елит“. Слугите на тези кланове вече открито изразиха плановете си да намалят броя на човечеството и да създадат от хората чрез генетични експерименти биологични киборги от типа "обслужващ човек" - идеални роби на управляващия "елит", загрижени само за изпълнение на официални задачи и лишени от всичко човешко. В същото време финансирането на първия етап от тази програма от глобалистите приключва чак на 31 март 2025 година. Има само един начин да се спрат техните престъпни планове - чрез унищожаване на всички враждебни на човечеството биологични лаборатории, откъдето биологичните атаки произхождат под формата на появата на доста подозрителни „мутиращи“ вируси от всичките последни десетилетия.

Но само това не е достатъчно, защото паразитната сатанинска сила, враждебна на човечеството, със сигурност ще измисли някаква нова „далавера“ за изпълнение на техните престъпни планове. Необходимо е да се унищожи самият източник на всички проблеми и неприятности на съвременното човечество, който от няколко века води тайна война срещу него, маскирайки престъпната си дейност като уж „случайни“ и „спонтанни“ явления. Тъй като целият този хибриден нечовешки елит, заедно с деградиралите нечовеци, които му служат, не искат да изоставят своите античовешки планове, то този проблем може да бъде разрешен само чрез „редукция“ и генетични промени на самата паразитна сатанинска сила. Следователно цялото им оръжие трябва да бъде обърнато срещу самите тях.