понеделник, 29 ноември 2010 г.

Накратко за космическите вибрации ( енергии )

Космическите енергии (вибрации) имат съзнание и носят определена информация. Можем да говорим за тяхното качество, т.е., възможността за предаване на определени вибрации и информационни пакети, които разкриват едни или други качествени характеристики на Вселената и си взаимодействат с определено ниво на съзнание. Колкото по-високо е нивото на човешкото съзнание, толкова по-голям кръг то възприема вибрациите на тези енергийни източници. Работа (общуване) с космическите енергии - това е медитативна настройка за техните вибрации, индивидуалното откриване на всеки да отговори на информацията, предадена от тях и тези усещания, които се появяват при хората под влиянието на тези енергии, но също така изразено намерение изцяло да усвои тези енергии в своето тяло на Светлината.

В този случай, Божествената любов присъства във всяка от космическите енергии, но в различна степен. Това е основната енергия на сътворението. Няма такива места, където я няма. Енергията на Любовта е налице дори там,където е тъмнина в човешкото разбиране (всъщност тъмно - това е само временно неизвестно), но там тя е в скрито (Неактивирано) състояние.

Универсалната калибровъчна мрежа (УКМ) работи с всички вибрации, някои по-силни, други по-фини. Това се дължи на факта, че Космическата УКМ, взаимодействайки със Земята продължава да се развива и да повишава обхвата на въздействие. В нея дълго време са се използвали енергетически ограничители. И сега същества от други измерения "дозират" изпращането на енергия на Земята, за да може трансформацията да протече най-плавно. .Ние все още не сме в състояние да възприемем пълната гама от висока честота вибрации. Същността на електромагнитното поле за балансиране е следният: едно лице е временно изключено от триизмерната реалност и се свързва с областта на високите измерения, за да може в съответствие с изразените намерения - да поиска по-високо темпо на промяната.Като цяло всичката духовна и медитативна работа е насочена към трансформация, обаче при ребалансирането тази работа се увеличава, главно поради ненамеса на нашия Низш Аз, който при други обстоятелства през цялото време се стреми да контролира и управлява Душата . И, разбира се, както е в Рейки и други упражнения, балансирането на ЕлектроМагнитнотоПоле вече е придобило силен канал, който не е сравним с индивидуалните канали и възможностите на индивида.

събота, 27 ноември 2010 г.

Дезинформацията и нейните проявления

Всички медии съществуват за сметка на рекламата. Може ли да се очаква от тях тогава критика по адрес на изхранващите ги ? Може ли изобщо да очакваме, че те говорят и показват истината ?
Все пак човекът е удивително "животно". Толкова дълго са го убеждавали, че живее в прозрачна демокрация, че в крайна сметка е повярвал в това.
Солидните и стабилни доходи във всеки бизнес са възможни само при наличие на постоянна и растяща с времето клиентела. Ако например компанията произвежда лекарства, изгодно ли е да продава по-ефективни - такива, при които с една таблетка болестта да изчезне ? Не - категорично ! За рентабилността й са нужни не здрави, а болни хора. При това в интересите на икономическия растеж е желателно болните да се увеличават всеки изминал ден.
Отново пример : фирма произвежда дълго време някаква продукция - полезна и търсена, но изведнъж на пазара се появява чужд аналогичен продукт, но много по-евтин и с добро качество . Каква опасност ! Няма чудно, че фирмите се обединяват в корпорации - национални и мултинационални, за да следят неотклонно стабилното течение на печалбата да не бъде нарушено от някоя нова технология.
Да вземем за пример учен, който години наред е изучавал някаква теория. след това е добил международна известност като доказан специалист в тази област, но в един момент открива, че теорията му е коренно погрешна. Колко биха били учените, които в така описаната ситуация да си признаят честно, че са сгрешили, като по този начин зачеркнат цялата си научна кариера и авторитет ?
Хубав пример е Никола Тесла - открил неизчерпаем , идеален в екологично отношение и напълно безплатен източник на енергия . Тогава защо и досега воюваме за нефта и си хабим здравето с атомни електроцентрали ?
Представете си, че научните открития демонстрират по категоричен начин пълната несъстоятелност на някои политически изгодни и икономически печеливши теории (например глобалното затопляне по "наша вина" ). Нима не е по-изгодно за членовете на специалната комисия на ООН да продължат с фалшификацията на научни данни, отколкото да спасят хората , макар и от измислена от тях катастрофа ?
Има азбучна истина: колкото по-малко мисли човек, толкова по-лесно е управляван. Целта на управлението в съвременното общество на потреблението е превръщането на всеки в потребител ! Мислещите с главата си виждат поставените от Системата капани, те трудно могат да бъдат манипулирани. Те купуват само нужните им неща, а не онези, които Системата постулира за нужни. Те не са обичани и постоянно са поставени под натиск да капитулират. Системата е създала нова порода интелигенти : псевдоенциклопедисти, горди с това, че знаят всичко ... което е нужно на Системата.
Златно правило на дезинформацията е, че излишъкът от информация действа по-добре от дефицита й. За кое е по-добре ? За незабележимото превръщане на информацията в дезинформираност. За да се купува не това, което е нужно на всеки, а това, което е наложено като мисловен модел, изхождайки от стандартния набор от "знания". При това под "покупка" се има предвид не само купуването на вещи : в широк аспект се продават и иновативни идеи, "модни" течения, културни и дори духовни ценности.
Не всичко, предложено от Системата е лошо, както и не всички алтернативи обезателно са добри. Но това може да бъде осъзнато само със собствения усет и ум, а за целта те трябва да се използват .

По материали от Интернет

вторник, 23 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите (част 6)

ОБОБЩЕНИ ДУХОВНИ ПРИНЦИПИ :1. Душата не се поддава на определения или измервания. Най-съдържателното описание на проявената й същност е, че тя представлява интелигентна енергия, която е безсмъртна и се проявява чрез специфични вибрационни вълни от светлина и цвят .

2. Всяко човешко същество има една душа, която остава в него до смъртта на тялото му. Душите действително играят роля в избора на следващото си тяло в цикъла от прераждания. Появяват се във физическото тяло още в майчината утроба, някъде между петия месец и края на бременността.

3. Всяка душа притежава уникален, безсмъртне характер. При съчетаване с човешки мозък тя се слива с емоционалния темперамент или човешкото его на това тяло, при което се получава една временна личност, която ще съществува само в този живот. Именно това се има предвид под “двойнственост на ума”.

4. Макар че паметта на душата е блокирана от съзнанието посредством амнезия, мислоовните й модели влияят на човешкия мозък, пораждайки мотивация за дадени действия.

5. Душите се прераждат като човешки същества безброй пъти, за да преминат през различните нива на развитие, преборвайки се с кармични проблеми от минали животи. Така техните знания и мъдрост нарастват, защото между преражданията размишляват върху мислите и делата си пред по-опитните души – техни наставници.

6. Нашата планета е един от безбройните светове, които са училища, служещи за напредъка на душите. По време на физическите си въплъщения на Земята душата има възможност да напредва, като придобива мъдрост по пътя на опита и грешките. Животът на човека не е предопределен. По време на преражданията различните възможности и вероятности , породени от кармични влияния и споразумения на душата, зависят от нейната свободна воля.

7. Земята е място на голяма красота и радост, но и на невежество, омраза, страдания, причинени от човека, които са в комбинация и с планетарни катаклизми. Неизбежно е, че ще се справяме с тези положителни и отрицателни елементи на земния живот. Духовна зла воля не съществува в Изначалния порядък на любов и състрадание,откъдето произхожда душата ни.

8. Личното просветление идва по вътрешен път и дарява човека със способността да постигне своята Универсална сила без посредници.

9. В момента на физическата смърт душата се връща в духовния свят, при източника на своето сътворение. Тъй като част от нейната енергия не напуска духовния свят по време на прераждането, завърналата се душа се съединява отново с нея. По този начин духовното й израстване е непрекъснат процес. Духовният свят дава възможност на душата да почине и да поразмишлява между преражданията.

10. Душите очевидно участват в духовни групи, към които са прикрепени от създаването си. Всяка група си има духовни наставници. Духовните другари от групата се прераждат заедно с душата и приемат важни роли в живота й на Земята.

11. .Духовният свят явно не е място на недействие – или нирвана – а такова, където душата преживява преход, за да се развие до по-висши енергийни форми, способни да творят въодушевени неодушевени предмети. Енергията на самата душа е сътворена от по-висш източник. Духовният свят влияе върху определена територия, чиито граници все още не са установени, но очевидно включва нашата Вселена и съседни измерения.

12. При завръщането си душата не вижда никакви божества от земните религии. Най-близкият контакт с Първоизточника е чрез нейния личен духовен наставник. Душите от Земята усещат присъствието на Универсалната свръхдуша или Първоизточника, което се излъчва някъде над участващите в индивидуалните им съвети с мъдреци.

13. Духовният свят очевидно се направлява от високо развити непрераждащи се специалисти, помагащи на душите от своята група. Когато стигнат по-високи нива на мъдрост, прераждащите се души престават с преражданията и заемат мястото си до специалистите, за да помагат на все още прераждащите се. Специалистите обикновено се подбират според мотивацията, талантите и представянето си.

14. Крайната цел на всички души очевидно е да постигнат съвършенство и да се съединят с източника, който ги е създал.

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 5 )

ХИБРИДНИ ДУШИВ работата си с хибридни души д-р Нютън се е натъквал често пъти на физически предизвикателства. Тези хора може да не са се нагодили както трябва на Земята. Връзката им с човешкия мозък и засилената енергийна гъстота на тялото все още може да е съмнителна. Някои клиенти са чувствали тялото си като чуждо. Самоубийствата сред хибридните души при първите им прераждания на Земята са по-чести, отколкото при нехибридните. Ето списък с въпросите, които д-р Нютън е задавал на свои клиенти – хибридни души :

1. Можеш ли да ми кажеш дали планетата, на която си бил е част от нашата Вселена или е от друго измерение ?

2. Ако е част от нашата Вселена, дали не е част от галактиката Млечен път или може би близо до Земята ?

3. Още ли съществува и какво е името й ?

4. Това физически или мисловен свят е ?

5(а) Ако е мисловен свят – опиши ми този свят и мястото ти в него

5(б) Ако е физически свят – този свят по-голям или по-малък е от Земята ?

6. Сравни топографията на тази планета със земната – планини, пустини, океани и атмосфера

7. Ако на тази планета има живот, коя е най-интелигентната форма ? (Обикновено тялото на клиента по време на онова му прераждане е принадлежало към нея)

8. Кажи ми как си изглеждал там , опиши ми действията и мислите си ?

9. Защо си престанал да се прераждаш там и си дошъл на Земята ?

10.Обясни ми разликите в мисленето в онова ти тяло и сегашното

11. Сравни технологичното развитие на онази планета и на Земята

12. Има ли някой друг от земните ти прераждания, който да е бил с теб на онази планета ?

Докато се прави преглед на миналите животи, не е изключено усещането за влияние отвън при клиенти, твърдящи, че са се прераждали само на Земята. Два примера от действителни случаи на Нютън :“В първите ми животи на Земята исках да придам малко съвест на този примитивен мозък, за да го направя по-човешки.”

“Едно от значимите ми прераждания бе преди последната ледникова епоха (преди 25000 години), когато повиших съзнанието на моето племе, откривайки една смес от билка и минерал, тя успокояваше нервната система и изостряше възприятията. Това направи моите хора не тъй примитивни и по-разумни”


В общи линии всички минали прераждания са повлияли върху развитието на душата, някои повече от другите. Но именно докато човекът визуализира живота си в духовния свят, може да му се помогне да свърже поуките от миналите преживявания с настоящия си живот. Изборът на това тяло в действителност представлява психологическата сума от всички предишни избори на тела тук и на други планети ......

петък, 12 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите (част 4)

ГЛАВНИ СРОДНИ ДУШИВсеки, който наистина е имал връзка с голяма любов в живота си знае, че химията на духовната или физическата среща е в състояние да преобрази духа. Същността на тази съединяваща енергия е в усещането, че част от теб изведнъж е станала част от друг човек. Когато са заедно, сродните души се чувстват по-пълноценни. Съжителството в истинска любов трансформира старото аз в нещо по-силно. Въплътяването с цел да се изразиш в материална форма е една от основните подбуди за сродните души да идват на Земята и да се срещат. Хората често се притесняват, че ако си изберат неправилния партньор, може да пропуснат своята звезда. Но и това никога не става случайно.

Всички души имат правото да избират живота си, защото без свободна воля уроците не биха означавали нищо за нас. В живота си срещаме хора, които ни научават на нещо, както и ние тях. Уроците са безбройни, включително и проблеми като : алчност, самонадеяност, ревност, нетърпимост и безчувственост. Кармата се простира върху действията ни от много инкарнации, не само от една. За тези уроци сродната ни душа може да приеме роля на кръвен роднина или най-добър приятел. Нютън споменава за случай , в който негов клиент е имал връзка със своята духовна половинка, но само за кратко – научила го е на нещо и след това са се разделили. След подобно осъзнаване много хора започват да разбират, че животът не е просто безразборна купчина от несвързани помежду си събития.ЦВЕТЕН СПЕКТЪР НА ДУХОВНИТЕ АУРИПърво ниво :

Подниво 1 : бяло ; подниво 2 : светлосиво / сивкаво с лек нюанс на розово

Второ ниво :

Подниво 3 : бяло и червеникаво розово ; подниво 4 : бледо оранжево-жълто с нюанси на бяло

Трето ниво :

Подниво 5 : жълто ; подниво 6 (което влиза и в Четвърто ниво ) : наситено златисто / златисто с нюанси на зелено

Четвърто ниво ;:

Подниво 6 ( виж по-горе ) ; подниво 7 : зелено или кафеникаво зелено

Пето ниво :

Подниво 8 : светлосиньо ; светлосиньо със златисто ; зелени или кафяви нюанси ; подниво 9 ( влизащо и в Шесто ниво ) : тъмносиньо

Шесто ниво :

Подниво 9 ( виж по-горе ) ; подниво 10 : тъмносиньо с нюанси на лилаво

Седмо ниво :

Подниво 11 : лилавоТази класификация показва как основните цветове на душите стават по-тъмни с напредъка на еволюцията. Често основният централен цвят на душата е обграден с различен ореолен нюанс. От Първо до Четвърто ниво има преливане и в самите цветови аури .

ПРЕГЛЕД НА МИНАЛИ ПРЕРАЖДАНИЯПрегледът на аспекти с важно значение от преражданията са важни за човек, за да разбере по-добре характера на душата си. Той осъзнава, че е уникално същество. Безсмъртието на душите се оформя от волята, желанието и въображението, като се повлиява от действията и постъпките на многото ни тела.

Човешкото общество, особено в гъсто населените територии, понякога кара човек да се усеща празен, самотен и неспособен на обвързване, ако не е сигурен какво сме ние във великия план на нещата. Важен елемент от прегледа на минали прераждания е разкриването на истинската самоличност на клиента, а тя се постига с анализа на различните тела, в които е пребивавал. По този начн се изяснява защо в минали животи човек е вземал определени решения, засягащи неговото настояще.

Един важен въпрос, който д-р Нютън задава на клиентите си е : “Кога беше първият ти живот на Земята ?”

Според него познаването на световната цивилизация е безценно. Човек може да отговори с описание на живота му в племе от каменната ера преди 70 000 години например. Друг може да се види през неолита , може би преди 5 или 10 000 години. Освен ако клиентът не е съвсем млада душа с едва няколко минали прераждания, човекът няма да си спомня всичките си минали животи – само онези с най-големи постижения. Но въпреки това повечето помнят първото си прераждане на Земята.

Д-р Нютън отбелязва и друг интересен аспект – имал е няколко случая от свои клиенти, които са посещавали Земята в тела на извънземни , било като участник в някакъв опит за колонизация в ранната история на човешката цивилизация, било само за кратко посещение. Отделно от тези случаи има и т. нар. “хибридни души”, чиито ранни физически прераждания са ставали на други планети ....

събота, 6 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 3 )

ЕТАПИ НА ХИПНОЗАТАПредставете си, че умът се състои от 3 концентрични кръга. 3-те пръстена не са строго отделени. Те са по-скоро като порьозни слоеве, система за филтри на човешките мисли. Представете си хвърлен във водата камък. Първият, най-външен слой е съзнанието – нашият ежедневен център за критика, анализ и вземане на решения. Вторият- среден слой – е подсъзнанието, където се съхраняват физичните ни споемни, включително от минали прераждания. Той е и центърът на емоциите и въображенията. Творчески настроените хора с доминираща дясна мозъчна половина като че ли черпят по-лесно от тези източници, отколкото другите. В средата пък лежи третият концентричен кръг – на свръхсъзнанието, в което са складирани спомените на божествените ни души. В различни етапи от хипнозата имаме възможност да минаваме през ниват, съдържащи съзнателните, безсмъртните и божествените ни спомени. Умът на вечната душа е произлязъл от енергиен източник на върховна концептуална мисъл, далеч надхвърляща битуващите тук представи. Свръхсъзнанието разкрива безсмъртието и дългата ни история. Докато сме в тета-състояние, ние имаме възможност да видим своя произход, миналите прераждания, живота между тях и съществата, които са ни помагали в нашия напредък. Върховно е !СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТОА) Бета-състоянието е напълно будното състояние на съзнанието

Б) Алфа-състоянието включва леко, средно и дълбоко ниво на транс:

- по-леките етапи са онези, които обикновено използваме при медитация

- средните като цяло се свързват с възстановка на спомени от детството и минали травми. Този етап е подходящ за модификация на поведението, например отказ от цигарите.

- дълбоките състояния включват възстановка на спомени от минали прераждания

В) Тета-състоянието се намира на границата на загуба на съзнанието и разкрива областта на свръхсъзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията

Г) Делта-състоянието е фазата на дълбок сънВ МАЙЧИНАТА УТРОБАЧесто ще откриете, че има препятствие пред сливането на душата с плода в майчината утроба. Освен съпротивата на телесния ум има и втори фактор, който ограничава душата по време на ембрионалния етап на живота. Умът на майката може да е затворен за бебето поради емоционални или физически травми, включително тревога, страх, потиснатост, гняв или желание за аборт. Тези отрицателни фактори може да се появят при първо дете или съвсем млада майка, особено ако тя е неомъжена. Може да има недоволство, че е бременна с нежелано дете в късен етап от живота. Ако майката има брак без любов, това също може да причини блокаж. Разбира се по-опитните души могат да преодолеят в доста висока степен отрицателните емоции от страна на майката като използват усъвършенстваните си в хода на еволюцията енергийни полета.ЕДНО ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВРЕМЕТОТвърде възможно е в сега-то на духовния свят събитията всъщност да не се движат, а да се движат единствено времевите линии на нашата застаряваща материална Вселена. Във всяко събитие хората имат възможност да избират и влияят върху курса на живота си. Тъй като можем да подходим към дадено събитие различно, значи сме в състояние да променим изхода му. Питане към онези, които смятат, че събитията не могат да бъдат променяни от свободната воля – дали поне приемат факта, че реакцията и поведението ни към тези събития имат известно влияние върху изхода ?