понеделник, 30 март 2015 г.

Илюминатите служат на древни нефизически същности

Илюминатите не са свободни и са ограничени от договор с много древни нефизически същества.


Илюминатите се страхуват от свободата, осъзнанието и обединението на душите - това, което извежда хората и другите същества извън рамката на различните ограничения, както и извън веригата от прераждания в грубите материални светове, от колелото на самсара - но защо? Защото самите те не са свободни и са ограничени от договор с много древни нефизически същества, с дълъг живот, които в далечното минало са признавали за богове, на които те вярно служат за предоставената възможност да имат много силна и постоянна власт над този свят и хората на Земята.
Тъй като "боговете-паразити"се нуждаят от тираничната система, която съществува само в грубите и насилствени вибрации на ниските измерения, техните слуги - илюминатите, в действителност планомерно пречат на сливането и сублимацията на различни многостранни съзнателни енергии, отварящи изход за душите на хората към по-високо ефирноматериално ниво. Чрез системата от тайни общества, които образуват пирамида на знанията с посветени човешки лидери от демоничен вид на върха, тези междупространствени същества контролират еволюцията на човечеството, пренасочвайки потока на жизнената сила на масите от хора в сферата на техните интереси - за обезпечаване на съществуването си ...

Как става това?

На външно, материално ниво, поради постоянното многоизмерно разделение на хората един от друг, над тях се извършва "задкулисен" контрол и се извлича огромна полза във всички сфери на живота за също толкова контролирания "елит". И това е само онова, което лежи на повърхността. Илюминатите от векове внедряват своите агенти да заемат ръководна длъжност във всички социални структури - в религията, науката, политиката и изкуството. Тези агенти привеждат в действие и насърчават сред обществото маса планирани илюзии, предназначени да насочват мислите на хората в блуждаещ кръг от фалшиви теории и вярвания, които хвърлят умовете в съмнение, разочарование и разстройство - неспособност за концентриране и възприемане на действителността. Тази разрушителна атака на задкулисните структури използва по-специално медиите, всички видове електронно оборудване и дори храната, за да се нарушава самата способност на масите от хора непосредствено да възприемат заобикалящата действителност.
По този начин, хората губят своята сила на осъзнание и разбиране на истината, губят чистото възприятие, тъй като съзнанието им блуждае в невежество, в околни пътища и всякакви религии. За сметка на масовите нарушения на енергийните потоци и способността на възприятие, Илюминатите, водени от своите богове, нарочно удължи пътуването на човечеството със "заобиколки" на Истината, което е от огромна полза за властовите структури. Но, най-важното е, че непрекъснатия контрол и програмиране на човешкия опит, неговата повторяемост и цикличност обезпечава паразитното съществуване на много богове, започващи с дявола и завършващи с "личните" вампири на конкретни хора. Това е възможно благодарение на факта, че боговете от демоничен тип експолатират неизползваните от хората потоци от собствената им жизнена енергия, вибрираща в честотните диапазони и в области на съзнанието, от които хората умишлено са "отрязани".
Следователно, има много богове, които са заинтересувани от робството на хората и има много хора в по-високите етажи на властта, които обслужват тези богове. Този въпрос си струва разглеждане в дълбочина, тъй като от неговото разбиране зависи освобождението ни като съзнателни същества. Има много исторически данни, които са част от "загубените" древни познания, скрити от Илюминатите в тайни общества - за това от кого и как човечеството е било отделено от пълноценната си природа, за да упражняват над него контрол и паразитизъм. Но от практическа гледна точка - за избавяне от контрола ще бъде по-полезно да се разгледа практическото значение на тези процеси ...
Ако се вгледате в това, което се случва от гледна точка на подсъзнанието и фините енергии - то с помощта на "храната за ума", противоречащи си идеи и концепции, религии и умозрения, на вътрешно енергийно ниво става разделение на душите на хората. Кризи, войни, негативни емоции на стрес, болка, депресия и страх - всичко това в по-голямата си част е изкуствено създадено единствено с цел да се застави колективната енергия на хората да вибрира на нивото на долните чакри с понижена честота. Затова, чрез активиране на всеразделящото ляво полукълбо на мозъка, хората се насърчават да се дистанцират един от друг, да изпитват раздразнение, враждебни чувства и агресия, намаляващи честотата на вибрациите на тяхната жизнена енергия. Хората целенасочено и систематично са тормозени чрез внушение на масови съмнения и деструктивни мисли, което забавя тяхната съзнателна скорост и честотата на вибрациите, с което предизвикват чакрите на хората да "изхвърлят" голямо количество нискочестотна енергия.
Тази "тежка" енергия, уплътнена от вибрации с ниска честота, минава по ръба на видимата "груба" материя на веществото и невидимата "тънка" материя на звука - което дава чудесна възможност за лесно захващане и поглъщане на тази енерго-материя от по-опитните паразитни съзнателни същества. Така тандемът на нематериални същества и илюминатите, които са в основата на тайните окултни общества, нарочно създават в човешките светове конфликти, огнища на агресия и масови убийства, за да използват ниско-честотна енергия, излъчена от хората за своите цели. Колкото и странно да звучи, но голяма част от хората се използва като батерия, източник за паразитното хранене - точно като във филма "Матрицата", а хората не го осъзнават! Те само понякога чувстват липса на енергия и умора.
Нашето съзнание представлява многоизмерно пространство, състоящо се от разночестотни полета от вибрираща енергия, обединяващо същността на абсолютния център на нашата душа. Всяко енергийно поле се извежда от определена чакра във фините тела на човека, а във физическото тяло се материализира под формата на конкретни части от генетичния код на ДНК-то ни. Ако някои от енергийните полета на нашата душа са неосъзнати и разпръснати, твърде отдалечени от централната същност, съответстващите на тези вибрационни честоти чакри и генетични кодове на макромолекулите са откъснати от съзнанието, или не работят напълно.
Именно този фактор на неосъзнатост използват различни паразитни същества в интерпространствата и вампирските лидери в света на хората, под чиито контрол човечеството съществува от древни времена. Т.е., ако си представим нашите енергии под формата на плодородна земя, то тази земя, която ние не засяваме (енергиите, които ние не осъзнаваме) бива окупирана от нежелани същества от други измерения и те събират от нашите енергии урожай, за да го използват за свои цели. Те идват в нашето спящо съзнание от паралелни пространства без нищо и си отиват, преливащи от богатството на нашата жизнена сила, която ние не използваме.
Тъй като тези енергични паразити са същите тези богове, на които служат всички тайни общества в света на хората, илюминатите стриктно поддържат контрол, разделяйки човечеството с противоречия и фрагментиране на човешкия ум, за да подхранват с нашата неосъзната енергия своите древни богове.
Те са водени от дивата си природа, жестокото желание за владение и контрол, власт над другите души. Те вземат изначалната истина, която им е добре известна от древните източници и която те крият, и пренаписват всичко по такъв начин, че да оставят вратичка за появата на много противоречия между хората, които ще последват тези фалшиви учения и измислени религии. Всички тези разпокъсани истини, които те изкуствено създават са помрачени от семената на раздора, от безброй спорове и безкрайни конфликти между хората, които ги следват. Целият смисъл на тези тайни дейности на илюминатите е безкрайно примитивен и абсурдно прост: да създадат и настойчиво да култивират всякакви несъответствия в рамките на всички религии, науки, политически партии, секти и всички обществени организации, за да скарват и разделят хората, а след това дълго и систематично да ги контролират за сметка на провокираната борба помежду тях.
Всички наши скърби, страдания, ранна старост и смърт - всичко в действителност е поради това изкуствено разделение на душите ни, изваждането ни от изначалната наша природа, създадения дисбаланс от коренно различни енергии, липса на комуникация между различните области на съзнанието и стагнацията на нашата жизнена сила, която използват всички възможни богове. В по-голямата си част всичко това е умишлено предизвикано и причинено от тотално непознаване на истината, злонамерено скриване и недостъпност на древните познания за законите на Вселената, монополизирани от тъмния елит. Ако се чудите откъде идва цялата сила и мощ на демоничните властови структури (малцинство от нашето общество), отговорът е само един - от незнанието и безсилието на останалите.
По този начин, както е било в миналото и се повторя днес, с помощта на страх, масово насилие, конфронтация на енергиите, раздробяване на цялото съзнание, отдалечаване от същността си и източника на живот - Единния Създател. На рубежа на смяната на епохи и цивилизации се разрушава неделимата структура на нашето ДНК, която контролира целия ни живот във физическото измерение. Когато ДНК е раздробена на части, хората стават несъзнателни същества, биороботи с ограничен набор от емоции и пет или шест програми в главата. Наистина, съвременните хора е трудно да се нарекат докрай живи, защото те живеят и действат по някаква писана отвън програма, без да осъзнават и да се направляват сами себе си.
За да се измъкнем от контрола на всички вампирски общества, специализирани в разделението на хората един от друг и в отделянето на всеки човек от връзката с душата му, е необходимо да се повиши глобалното съзнание на човечеството до нивото на горните чакри, предизвиквайки масовата енергия да вибрира на по-висока честота. Високите честоти на енергията са твърде духовни и нефиксирани, така че те не могат да се отдават или прихващат, те не могат да бъдат паразитирани, тъй като са имперсонални. Колкото по-висока е честотата на вибрациите, толкова по-близо енергията се намира до същността на душата, а тогава всички части на съзнанието, които се придвижват с енергията се приближават до оригиналния единствен център на самите себе си. По този начин, сублимацията на енергия и сливането на души възниква естествено, когато хората се обединяват, намирайки нещо общо навсякъде наоколо и вътре в в себе си, вместо безкрайни разлики.
Ето защо, ако хората започнат да се обединяват, повишавайки съзнанието, съсредоточавайки енергията си и преминавайки към по-висока честота, независимо от религиозните различия, политически партии, социален статус и умствени нагласи, източникът на захранване за паразитните богове под формата на нискочестотна енергия бързо ще изчезне. Гладните богове ще трябва да се трансформират, да повишат честотата си или да напуснат. В този случай, илюминатите ще останат без господари и цялата пирамида на насилствена власт на тайните общества бързо ще се разпадне.
Не само, че никакви структури не ще могат насила да контролират големи групи от спонтанно обединени хора, тези групи могат да се обединят срещу самите контрольори и манипулатори, а това за тях е истински кошмар.
Предвиждайки този ужасен (за тях) изход, илюминатите постоянно следят и пресичат в обществото и най-малката склонност към междурелигиозни и надполитически обединения между хората. Те последователно поставят пречки, направлявайки всички опити за обединение във фалшива посока под контрола на фалшиви нови лидери на религиозни и политически секти, използват множество измами, манипулации, провокации и тотална лъжа. Но всичко това само допълнително доказва цялата безнадеждност на положението им и безсмислието от изграждане на тираничен контрол, защото обикновените хора са милиони пъти повече, отколкото тъмния елит.
Неконтролираното обединяване ще предизвика естественото унищожаване на всички егрегори, поддържани от сектантската идеология и предаването на енергия чрез безсъзнателните молитви за спасението на собствения си егоизъм. Всички eгрегори са егоистични формирования, в които егоизмът започва от фините духовни нива, и те са създадени предимно от слабо осъзнати и егоистични хора. Всички тези религиозни клубове, секти и общества, както и политическата структура задържат своите членове в ограничено съзнание и пространството за сметка на силовото поле на собствения им егоизъм. Единствената разлика е, че в религията действа егоизъм от фините нива, който е много по-концентриран от материалния егоизъм: това е моята практика, енергията ми, моят учител, моите духовни братя и сестри, моето постижение, и всичко това е моя път към просветлението. Това е едно и също нещо като апартамента ми, колата ми, моята заплата, моята кариера и така нататък. Различните видове духовен егоизъм и подчинението на хора от различни божествени и демонични външни сили, различни полубогове или един и същи Бог под различни имена формират съответни многобройни eгрегори и ако се унищожат - това означава да се отървете от повтарящите се прераждания и да излезете от самсара.
Излизането отвъд пределите на егрегора прави по-свободни нашия ум и енергия, тъй като безконечните идеи, концепции, практики и другото изфабрикувано и пробутано на човечеството в продължение на много векове - всичко е това, за което хората трябва да плащат постоянно. Това е просто един голям енергиен капан. В същото време истината е елементарно и директно взаимодействие с реалността, прякото осъзнаване на същността на нещата чрез своето собствено съзнание. Ето защо, в идеалния случай, на нас ни трябва само един върховен и естествен егрегор, изчистен и освободен от всички останали. Когато погледнем към живота с този нов свободен поглед, ще видим, че почти всички хора живеят, без да разбират чистата реалност такава, каквато е, а се намират в различни хипнотични състояния, държащи ги до самата им смърт с един или друг енергоинформационен егрегор.
Ние живеем в един много труден момент, когато илюзията, замъгляваща съзнанието ни е много силна. Хората гледат зашеметяващите открития и не виждат нищо, чуват големите истини и не чуват нищо. Масите хора са програмирани от интензивен поток от информация и претоварени от стрес дотолкова, че почти непрекъснато възприемат всичко наоколо като фонов шум и картинки от филма, а не като ръководство за необходимите промени и самоусъвършенстване. Влошаването на глобалната хипнотична илюзия е причинено от факта, че сега се събуждат и излизат наяве всички древни слоеве от разнообразни източници на енергия и кармични фиксации, до момента спящи в етажите на нашето многоизмерно съзнание. В тази връзка, обикновеното всекидневно съзнание и контролиращите го насилствени структури са много уплашени в стремежа си за самосъхранение и слагат самохипнотизираща защитна бариера. Въпреки това, най-различни мощни енергии и въздействието на различни видове съзнание ни дава уникална възможност рязко да се измъкнем от всички обичайни и удобни рамкови ограничения и ускорено да променим себе си.
За световните лидери, стоящи по върховете на официалната религия, политическата власт, или шефовете на най-големите корпорации, ние трябва да разберем едно нещо: те обикновено не са на страната на народа си. Те просто служат на своите демонични богове, обезпечавайки своето елитно съществуване. Те просто ни използват, за да подхранват своите древни богове, както в древността, неразбирайки нищо и действайки по заповед. Ние служим като батерии, поради което за момента не ни хвърлят в кофата за боклук и до известна степен се грижат за нас, докато ние доставяме на тираничните богове достатъчно от нашата жизнена сила.
Под претекст за установяване на нов световен ред илюминатите искат да обединят всички религии и социални системи, под ръководството на един такъв Бог, единен дух на тъмнината, Луцифер или Грифон, което се нарича еднополюсен свят. Но истинската цел на човечеството всъщност е неполярен, трансцендентен духовен свят. Това е съгласувано съзнателно обединение във вътрешния свят на всички души, което свързва светлината на всяка душа със светлината на Твореца на Вселената.
Въпросът за освобождението ни е въпрос за пълнотата и силата на осъзнаване на енергоинформационното поле на нашата душа. За да направим това има различни духовни практики, чрез които се отварят и активират подсъзнателните ни спящи чакри и енергийни потоци. Прилагайки някои от тези традиционни или езотерични практики, ние трябва за самите себе си да съберем всички разпръснати енергии на нашата душа и да се отворим към единния осъзнателен център за реализация на истинската ни същност, да вземем цялата си жизнена дейност под пълен съзнателен контрол.
Ние трябва да се издигнем над цикличността на нашето съществуване и да се научим да вземаме непрограмирани решения, които излизат извън логиката на повторение на стари преживявания. За да направим това, трябва да сме в състояние напълно да свикнем с всички източници на въздействие в различните области на нашето многоизмерно съзнание,  прецизно да разпознаваме собствените си и чуждите потоци от енергия, веднага разграничавайки своята воля от чуждата и фино да възприемаме усещанията си от различни енергийни вибрации: дали преобладават в тях страх, насилие или любов.
Борбата между светлината и тъмнината е вечна, докато Вселената съществува и в нея няма никой да спечели, защото силите са равни. Това естествено следва от факта, че светлината и тъмнината са взаимозависими огледални елементи, които отразяват противоположности, родени от разделението на единния Абсолют и съзнателното разделяне енергиите на Твореца. Всякакво грубо двойно разделение, обозначено като мъжко и женско, светло и тъмно, демонично и божествено - всичко ще се върне към Твореца, оригиналния източник на това разделение. По същество целият свят е създаден от Твореца, за да се натрупа опит и душата да търси изход от мрежите на ограниченията, да намери своя път към първоизточника, пътят към реализация и свобода.
И колкото и да говорим, никой няма да ни разкрива някаква тайна, с изключение на това, че всичко е илюзия. Всички планове на масоните, илюминатите, пророци, гурута, светли борци за истината, цялата игра на демони и богове, цялата тази вселена - всичко е моделирано и е велик експеримент, стартиран за да ни върне към Единния Бог, Създателя и по-нататък към истинското аз, абсолютната същност на душата ни.

Когато това, което сме направили се връща обратно към нас, най-голямата тайна е, че се налага да сме колкото е възможно повече и по-наясно с всички процеси, да не се обвързваме с нищо, нито към обекта (частиците на осъзнателния опит), субекта (своето аз) и към самия процес на познанието. В действителност, ние сме чисто свръхсъзнание, абсолютна същност, източникът на сътворението, централната точка на цялото съществуване. Ако ние осъзнаваме това, ще разберем същността на пустотата, Висшия Аз извън пределите на самопознанието, който надхвърля разликата между себе си и което и да е  друго.

По материали от Интернет

неделя, 29 март 2015 г.

Тренировка за виждане на етерно ниво

Нека да предложа нещо по-напредничаво от гледането по контурите на предмети (обичайна техника за виждане на етера). За начало ви трябва превръзка от плътна черна кърпа, не пропускаща светлина. Този плат трябва да се намотае около главата, със затворени очи. Добре е светлината да не прониква никъде - дори и отдолу, и да е пълна тъмнина.

В допълнение, можете да затворите очи, макар че при такъв блокаж на светлината това е маловажно. Сега започнете да гледате през превръзка. Именно гледайте, както по обичайния начин напрягате очите, като че ли ще видите нещо. Може да са ви нужни няколко опита, докато се получи. Какво ли ще ви се разкрие? Изненадващо, вие ще забележите, че черното пред очите ви има дълбочина, определено пространство, т.е. вие някак виждате през превръзката. В тази черна дълбочина ви чакат открития. Може да забележите, че във въздуха има плаващи светещи облаци с различни цветове - прости етерни форми. Ако ги докоснете, можете да почувствате хлад. Опитайте се да прокарате ръката над превръзката - кръгозорът на вашата визия ще бъде запълнен от нейното светене.

Ако продължите да проучвате възможността да гледате като през очите, но без помощта на биологичните им части, ще забележите, че в черното пространство се вижда само на около няколко стъпки. Облачетата от енергия, въртящи се тук и там не създават светлина. Наред с другите неща, можете да откриете етерните двойници на мебели, които отдавна не стоят на тези места. И също така няма слънце. Тук е един вид "ниво на Сумрака".

Мнозина са запознати с видението през затворени клепачи в просъница - между съня и събуждането, когато то е включено, можете да съзерцава етерното ниво, но още по-ясно.

За да се повиши вашето виждане през превръзката, можете да се съсредоточите върху очите. За отбелязване е, че може да забележите бял блясък - това сочи активиране на чакрата Аджна или третото око.


Защо е необходимо това. За екологично чисто (без химически допинг) разширяване на възприятието. Правилото е просто: колкото по-големи са възможностите за нашето възприятие, толкова по-голяма свобода ще имаме. Така или иначе всеки път започва с една малка стъпка. Дори и толкова скромен, какъвто е виждането на етерното ниво през превръзката.

събота, 28 март 2015 г.

Карлос Кастанеда пред Уестуудския семинар

КК говореше за разликите между жените и мъжете . Жените притежават права линия енергия , която минава от гърба към долния център, който е в матката. Мъжете за разлика от жените имат странна по форма крива линия от енергия, свързана с тяхната уязвимост. Виждащите констатират, че и при жените и при мъжете тази черта на енергията е повредена. Тя е накъсана или на парчета. При жените този разрив е постоянен и е около осем дюйма широк. Беше подчертано, че във всички жени, без значение къде живеят -- в САЩ, Русия, Япония или на Южния полюс -- у всички тях има този проблем -- накъсана лента на енергията. И при мъжете може да се наблюдава същото.

В следващата лекция КК ни говори за летачите, същностите, които поглъщат нашата светимост на осъзнаването и тези разриви в енергията бяха обяснени по-подробно.

Карлос каза, че тези повреди имат всеобщ характер поради маневрите на летачите. Веднъж някой го попитал дали живее в безбрачие и отговорът бил да. Той още каза, че повечето от нас са просто мастурбатори; повредите в лентата на енергията не ни дават възможност да изпитаме истински оргазъм, като проблясък от енергия.

Той подчерта, че летачите правят с нас същото, което правим ние с домашните си животни. Кастрираме ги, връзваме ги, за да не могат да излязат от двора ни, и са длъжни да ни обичат. Те са под наш контрол, докато не умрат. Тези пукнатини в енергията ни са един от способите на летачите да ни държат в своя власт. Резултат от това е ниската енергия и фригидността при мъже и жени. Хората придават голямо значение на АЗ-а в действията си. Това е защото сиянието на осъзнаването, която трябва да покрива цялото наше “светещо яйце”, достига едва нивото на петите ни. В тази зона се намира запаса от сияйност на осъзнаването, там и възниква нашето себеотразяване.

Всички ние имаме ужасната склонност да “търсим любов”. Ние продаваме себе си Ако някой ни каже ”Аз те обичам“ то ние сме готови да се отдадем изцяло. (Някой каза, че е много тъжно, че с Карлос завършва приемствената линия.)

Тайша спомена Глобус и Фебиус, двамата съюзници или неорганичните същества които са се присъединили към нейното съзнание. Тя каза, че те са безупречни и че за тях нашия свят е неизвестен. Тайша описа три начина за влизане и излизане от паралелните светове. Те приличат на нашия, само че са неорганични, по-бавни, безкрайно по-стари от нашия, и също като него наподобяват слоеве на луковица. Трите начина са - сънуването /това е естествения начин/, вътрешната тишина и използването на пролуките между световете. Тях ги има на много места като входове в друти светове. Ако някой се окаже в положение да мине през такава пуктатина най-важното е да запази своята трезвост. Някой може да избере да се огледа наоколо или просто да остане на място. Воините не полудяват те просто се абстрахират от своето АЗ.

Третия път за влизане в тези светове е вътрешната тишина. Тя говори за чернотата, която възниква в момента, в който човек достигне своя праг на вътрешна тишина, който може да трае от 10 мин. до 1 час.

Карол Тигс подчерта, че теглото на нашите умове, извън зависимостта от нашето мнение, са достатъчно еднакви. Тя също описа летачите, които ядат нашето осъзнаване. По-вярно е да се наричат скачачи тъй като се предвижват чрез скокове. Тяхното осъзнаване е толкова тежко, че тежи в нас като олово. Летачите ни държат в “човечарници” ("Humaneros") така както ние държим пилетата в кокошарници. Тези човечарници са нашите градове. Странно е да се мисли, че съществувaнето на тези същества е “такава глупост”. Още по-странно изглежда това как по тайнствен начин ние погрешно се вкопчваме в нашата вяра в Бог, Богове и грехове, които нямат никакво отношение към нашия живот и благополучие.

Летачите са ни дали ум. Карол каза, че ние имитирайки ги сме създали ужасна съдба на нашите домашни животни. Кастрираме ги, фиксираме ги, поради което те даже не се опитват да ни напуснат.

Тя каза, че древните са знаели това и че ДХ ги е ненавиждал заради това, че те като че ли те са се продали за да не ги ядат. Те са били носители на това знание и са го използвали за усилване на своята лична сила и власт. Снимката на летача беше знакът, който ги накара да започнат да говорят за тях. Карол подобно на евтин екшън разпитвала КК: Кои са те и какво искат от нас? Самите ученици дълго време са били скептично настроени към съществуването им и нищо не са предприемали, но когато в крайна сметка ги “видели” останали ужасени. Те преминават през нас. Маговете открили следното -- летачите не обичат озъзнаването, постигнато чрез дисциплина Магическите паси създават именно такова осъзнаване. Това също се постига чрез прегледа на живота и вътрешната тишина. Възможно е човечеството да успее да се върне в своето естествено състояние, състояние на “светещо яйце”, ”пашкул” и да се изтръгне от космическите паразити


http://pencil.hit.bg/los_Voladores.htm

петък, 27 март 2015 г.

Идентифициране с тялото по време на Края на Играта

Степента на идентифициране с тялото през цялото време на периода на Края на Играта е висока, особено в Америка. Много хора следват стриктно модните тенденции, което е силно показателно за идентифициране с тялото. Изгряващият знак на държавата определя мнението на населението на съответната страна – в Америка това определя знакът Близнаци – типично за него е следването на капризите на модата. Отчасти това е причината Америка да бъде толкова консуматорска страна. Това са хора, които превеждат нуждата на духа от промяна като подтик да си сменяват гардероба при всеки каприз на Медисън Авеню. Когато сериозно се интересуваш какво си мислят другите за това как се обличаш и как пасваш на младежките идоли, това Е наистина ИДЕНТИФИЦИРАНЕ с тялото.
Онези, които все още се борят с подобни вериги от преживявания, не са управлявани от духа – те искат да са част от стадото. „Ако искаш хората да те приемат, трябва да се обличаш, ядеш и живееш както се иска от теб”. Ако живеете по стандартите на другите, обаче – вие прегръщате конформизма, за сметка на индивидуалността. Коренът на маниите да се правиш на млад това е страхът на тялото от смъртта, която ЩЕ настъпи независимо от това какво правиш и как се опитваш да я скриеш.


Що се отнася до мен, аз обичам удобното облекло. Не съм слагал костюм от 1981 и няма и да сложа. Всички тези пристягащи дрехи! Колегите ми казваха „изглеждаш толкова добре в костюм” (контрол от страна на стадото и опит за влияние). Казах им, че ако харесват костюма, могат да го облекат на стола ми, но ако харесват мен – ще трябва да ме харесват такъв, какъвто аз харесвам себе си. Аз се обличам не за другите, а за себе си и нося това, в което се чувствам удобно.

Матрицата 5 - Вал Валериан

четвъртък, 26 март 2015 г.

За лъжите в ченълингите и наивниците

Oтдавна съм недоверчив към Крион. Неговите учения са духовни сурогати. А от преситената му любов почва да ми се гади. В сектите използват такъв прийом - бомбардиране с "любов", при което на новака раздават любов и прегръдки, само и само да влезе в орбитата на сектантския егрегор. При Крион е същото. 

Основната му идея е, че човек трябва да поиска от по-висшите сили "неутрален имплант" - един вид енергиен модел, който ще ускори отработването на карма и ще увеличи общата просветленост. Аз веднага отхвърлих тази глупост, думата "имплант" не внушава нищо друго, освен отхвърляне. 

 Когато започна истерията във връзка с календара на маите и датата 21.12.2012, Крион сладко обеща общо възнесение в петото измерение. Когато до датата остана около месец, Крион и съучастниците му - Архангел Метатрон, Архангел Михаил, Йешуа, Сананда, Мария, Сен Жермен и т.н. ( впечатлението е, че дори да не са от една команда, то поне са близкородствени) драстично промениха реториката. Започнаха да говорят, че хората е добре да планират живота си и след датата 21.12, защото възнесението ще "протича на вълни" в продължение на няколко години. В момента, тази шайка продължава по същия "любящ" начин да заблуждава наивните глупаци по общодуховните въпроси, обещавайки възнесение, но вече без да се обвързват с конкретни дати. 

 Важно нещо има и в други ченъли - от "Създателите на човешката ДНК" - както те наричат себе си. Накратко: възнесението в 4 и 5 измерение ще се случи в рамките на 20-30 години с много бавни темпове. Фойерверки! А там както се казва - я камилата, я камиларя. Ето ви една грандиозна измама по манипулиране на човешкото внимание и енергия от някои сили, които искат да изглеждат много приятелски, но в действителност не са.

понеделник, 23 март 2015 г.

Ключ: Пред-инкарнационни оценки на Висшия Аз

Преди едновременно инкарниращият се Висш Аз реално да се инкарнира на Земята, Той/Тя прави предварителна оценка на цялата времева линия достъпна за „едновременния” прозорец. Това включва задълбочено проучване на културите, нивото на технологиите, за да се види кога ще бъде от най-голяма полза да се инкарнира този Висш Аз, така че да получи желаните от него преживявания. Висшият Аз има достъп до всички земни култури във всички времеви периоди, а след това обработва това изумително количество информация доста бързо, за да види в какъв пол да бъде съответната инкарнация като отчита и редица други фактори.
Ако иска женска инкарнация, която да преживее традиционната роля на жена в Америка, значи трябва да пренебрегне възможността за инкарнация през 20 век и по-нагоре. Остават обаче огромен брой от възможности, между които да избира. Какви други преживявания иска Висшият Аз за тази инкарнация - женитба, проституция, живот в робство, с деца или без – схващате ли насоката?
Висшият Аз избира нивото на инкарнацията и времевия период. Различните нива са разхвърляни в различните времеви периоди според плана на Висшия Аз и при всеки Висш Аз са различни. Може да имате средно-Напреднала инкарнация в Атлантида, ниско ниво в Китай в година 600 пр. Хр., средно ниво в тъмните векове, Доминантна инкарнация в Египет по време на управлението на Сет, слабо-Напреднала в сиукско племе през 1543, ниско ниво в САЩ през 1922,Средно ниво в Тайланд през 1621, Доминантна инкарнация в Нигерия през 863г., Много Напреднала - в Гърция, по време на златния век в Атина. Така обработката на информацията от Висшия Аз продължава и продължава и се решава къде е най-добре да се отиде и какви преживявания е най-добре да бъдат преживяни. С оглед на преживяванията къде е най-полезно да си идентифицираща се с тялото си инкарнация и къде – да си управлявана от духа инкарнация?
Крайното решение за Висшия Аз ще бъде къде да постави своята Финална Инкарнация. В много отношения най-трудният период е настоящият период на Края на Играта. В Китай, Бразилия, Намибия или Корея да бъде? Какво трябва да свърши тази инкарнация и в какво обкръжение? Дали Япония ще й предложи необходимото? Или Перу и Монголия? Кой времеви период ще е най-добър за Финалната Инкарнация? Може би в Мексико през 1300 ще бъде далеч по-благоприятно, отколкото в България* [Bulgaria Бел.прев.] през 1942. Всичко това се обработва от Висшия Аз преди да се вземе решение.
Тук става дума за случая, в който Висшият Аз реши да влезе в Играта като едновременен играч. Количеството на обработената информация зашеметява всеки, докато все още е инкарниран.
Това ме навежда на мисълта да споделя с вас още нещо, тъй като настъпи времето за това. Цялостният контрол на тази духовна проекция на Висшия Аз остава на отделния Висш Аз, който функционира според приетите правила на Играта. Количеството присъствие на Висшия Аз определя дали инкарнацията да бъде от Ниско, Средно, или Напреднало ниво, или от някое от под-нивата в рамките на всяко от основните три. Колкото е по-силно присъствието на Висшия Аз, толкова по-Напреднала е инкарнацията. Финалната Инкарнация, щом веднъж бъде събудена, има най-голямо количество присъствие на Висшия Аз, докато е В Играта, въз основа на правилата на Играта. Тази информация не е била разкривана досега. Ако не сте прочели първия том на Матрицата поне веднъж, тя няма да ви говори нищо. Това е основен ключ, който се чакаше и който не би могъл да бъде оповестен в глобален мащаб в никой друг времеви период по време на земната версия на Играта. Това е нещо, които някои Много Напреднали Инкарнации очакваха да чуят/прочетат, докато са инкарнирани. С пускането на този сегмент в книгата и сайта беше изпълнено още едно обещание.

Матрицата 5 - Вал Валериан

неделя, 22 март 2015 г.

Галактическата история

Галактическата история, Старата Вселена (Старата империя), Хранещи се със Съзнанието/ДНК, от Стюърт Суердлоу, от „Каквото посеем, това ще пожънем”

Преглед на Галактическата история
Съществува една паралелна Вселена, която е наречена „Старата Вселена”. Тя съществува в нейната собствена времева линия. Събитията, които са се случили в Старата Вселена са имали голямо влияние върху развитието на нашата Вселена. Цивилизацията, която съществувала в Старата Вселена се казвала Империята. Империята контролирала почти цялата Вселена и била изключително зла. За да завършат пленяването на цялата Вселена, учените на Империята създали същества, които се хранели със Съзнанието (Mind Eaters). Те били геоплазмени енергетични същества, които се прикрепвали към физическия мозък и към аурата на съществата, които нападали като премахвали мисловните модели на жертвите си и ги заменяли с такива, програмирани от Империята.

Учените пуснали хранещите се със Съзнанието в незавладени светове, а също ги ползвали да програмират и собствения си народ. Представете си шока им, когато разбрали, че тези същества можели да се множат. Когато едно същество, хранещо се със Съзнание приемало определено количество енергия, то се разделяло на две отделни такива. Накрая хранещите се със Съзнанието станали неконтролируеми като започнали да се хранят със създателите си – версията на СПИН в Старата Вселена. За период от векове буквално нямало никакъв живот в Старата Вселена освен хранещите се със Съзнанието. Единственото бягство от тях било физическата смърт. Една малка група оцелели от кръга на Императора или от Съда, създали технология, която им позволила физически да се транспортират до друга Вселена, като по този начин избегнали и смъртта и хранещите се със Съзнанието. За съжаление оцелелите влезли в тази Вселена по времето на цивилизацията Лира. Това е единственият начин, при който ДНК от друга Вселена физически се проявява в алтернативна Вселена, иначе няма физическа връзка. По този начин нашата Вселена станала замърсена.

Сатаната искал да създаде една Вселена модел за неговите вярвания. Той почти го направил в Старата Вселена, но Божествения План предотвратил амбициите на Сатаната. Създанията на Сатаната са средството за неговото унищожение. Целта му била тотално да контролира всички физически Вселени и да ги изолира от Спасението. Тъй като Сатаната контролирал почти цялата Стара Вселена чрез негативните девет аспекта от Съзнанието на Бог, които той създал, важността на Спасението за тази Вселена както и за всички други е очевидна. Сатаната все още иска да контролира Съзнанието на всички същества, така че единствената връзка, която имат със Съзнанието на Бога е това, което той позволява.
Група паднали същества (паднали ангели, демони), които работили като дясната ръка на Сатаната, създали една цивилизация в тази Вселена като използвали ДНК-то от Старата Вселена. Те се превърнали в Дракони (студенокръвни влечуго-подобни), чиято цел била да създадат едно влияние на лявото полукълбо на мозъка и една опорна структура за замърсяването, което навлизало в тази Галактика. В центъра на Галактиката била цивилизацията Лира, която била границата между извънземната и физическата реалност. Лира била изцяло управлявана от дясното полукълбо, наподобявала на Христовото Съзнание, била етерна и много благородна. Лирианците (Lyraens) били най-развитата култура позната някога в тази Галактика. Тяхната сфера на влияние обхващала не само тази Галактика, но и много други в продължение на милиони години. В тяхното чисто състояние Лирианците не били с физически тела, а с такива направени от светлина. Тяхната първа колония на Земята била началото на първородната атлантска цивилизация, която била подобна на етерно-извънземна. Първият опит на Лирианците да заселят Земята включвал делфините и китовете (топлокръвни бозайници). Тъй като Лирианците нямали опорна точка какво представлявала негативността, те били лесно измамени от оцелелите от Старата Вселена, които били приети като братя в Христовото Съзнание. Накрая Лирианците осъзнали, че цивилизацията им била в опасност както от проникналите в нея оцелели от Старата Вселена, така и от Дракон. Те решили да създадат един баланс във физическа форма между тях самите и техните противници, с надеждата да предотвратят конфликт. Това било създаването на расата на амфибиите (хибрид от влечуго-подобно и бозайник). Това също бил един гигантски галактически, между-галактически и между-вселенски експеримент. Расите на амфибиите били проектирани от Охалу (Оhalu) чрез Сирианците (sirians), за да бъдат един мост. Съветът на Охалу е извънземно-ангелска група, която има функцията на таберналъл (това, което обхваща и защитава) и действа като мост. Целта му е да обхване дупката между физическата реалност и истинската реалност. ТАЗИ КНИГА Е ЕДИН ОТ ТЕХНИТЕ ПРОЕКТИ. Председателят на Съвета на Охалу е ИСУС ХРИСТОС. Тъй като физическите същества не могат да се чифтосват с етерните, а всички оцелели от Старата Вселена били мъже, последните се възпроизвели чрез клониране. Появило се изкушение за извисените Лирианци да се въплътят във физически тела и това било началото на техния край. Постепенно все повече и повече Лирианци се спускали във физически тела, за да преживеят физическата реалност с физическо тяло вместо със светлинно. Самата идея за спускане във физическата реалност е едно изкушение, което е затваряне, заключване чрез ДНК-то и нуждата от Спасение. В отговор на това, извънземната група, която извършила функцията на Охалу изразила желание да спусне част от себе си, която да действа като мост или баланс за този погрешен модел. Групата станала позната като Сириус А.
Докато Лирианската империя западала, се развили фракции, тъй като ДНК била манипулирана и променена, за да послужи за необходимите среди, в които вече живеели светлинните същества. Били направени физически тела, които били пригодени за атмосферата и условията на различните планети, които обхващали Лирианската цивилизация. Тази галактическа цивилизация, която преди се състояла от обединени идентични същества, сега била съставена от същества с различни тела, което довела до различни раси. Сега те нямали избор освен да следват модела на 12-те лъча, произлизащи от Съзнанието на Бога по този начин произвеждайкигалактически раси. В същото време негативната страна (расата на Драконите) се развила във влечуго-подобна и накрая в насекомо-подобна. Империята Дракон също имала колонии, направени по образец на империята от Старата Вселена. Тя колонизирала Земята като забила Луната, която е едно изкуствено средство, в орбита. Тяхната първа колония на Земята била позната като Лемурия. Двуполови и изключително физически, тези същества съществували рамо до рамо с етерно-извънземната атлантска цивилизация. Положителната страна на същата енергия се развила като вида на хората и на бозайниците.
В съответствие с погрешния мисловен модел на съществуване, смятайки се за специални и превъзходни, много от 12-те раси на тази Лирианска цивилизация въстанали една срещу друга, като всяка се опитвала да доминира. Това бил краят на тази цивилизация както е позната, който оставил 12-те групи уязвими за атака от силно обединените Дракон. Последвали много ужасни битки (гражданска война), които траели много векове и все още се водят. В опита си да създадат баланс, Сирианците дали технологии и на двете страни, за да ги поддържат равностойни. По този начин се стигнало до загубата на цел за Синанците (Sinans), тъй като те били изкушени да станат търговци и разпространители на технологии. Части от старата Лирианска цивилизация били погълнати от империята Дракон. Между тях били звездните системи: Ригел, Зета Ритикюли 1 и Зета Ритикюли 11, които оттогава са познати като конфедерацията Орион. Друга група се образувала, наречена Плеядианският съвет. Плеядианците били бегълци от първоначалната Лирейска звездна система. Плеядите са група от 7 звезди с 16 населени планети. Плеядианският съвет имал намерението да пресъздаде физическа версия на първоначалната Лирианска цивилизация, направена по образец на Старата Империя от Старата Вселена. Една група Плеядианци, която се противопоставяла на това, последвала своите извънземни прадеди до Земята. Te положили началото на това, което е познато като първата физическа атлантска империя или втория атлантски цикъл, познат като Атланите (atlans), първият цикъл представлявал една етерно-извънземна колония, съставена от първоначалната Лирианска цивилизация. Цялата тази дейност била своевременно забелязана от други групи от други галактики.
Никога до този момент в тази Вселена не се било получавало такова разделение между Лявото и Дясното. Свикан бил един конгрес или съвет в галактиката Андромеда (най-близката до Млечния път) на планета, наречена Хатона. Тази група, която била съставена от много цивилизации и групи, които били в непосредствена близост до Вселената, решила, че Слънчевата система на ръба на Млечния път ще бъде една експериментална зона с цел повторното изграждане на 12-те лъчи, които в този момент били 12-те коренни раси. Много от тези коренни раси се разклонили на под-раси. Земята била запланувана да бъде ключова точка за Спасението на душата. Наблюдавано от едно Сирианско наблюдателно съоръжение на Марс, различни раси представляващи 12-те коренни раси както и онези, представляващи негативната страна щели да бъдат доведени на това място, за да преобразуват негативната страна и да отприщят позитивната страна от робството на ДНК. Като допълнение на генетичното програмиране, познато като Кундалини, което било създадено с цел Спасение, бил въведен и предмет, познат като Кристалния череп (отидете на секцията за Кристалния Череп на страница 45.; бел. прев.: очевидно става въпрос за някоя от книгите на автора).
Също така било въведено едно същество или модел или прототип, наречен Спасителят, който щял да покаже обратния път към истинската реалност.
Главната група от съвета на Хатона, позната като Крел, наблюдавала физическата ситуация в Млечния път. Тя била една от главните цивилизации от галактиката Андромеда. Съществата от Крел били светлинни и използвали физически тела когато било необходимо. Те били няколко групи, които се противопоставяли на колонизацията на Земята. Една група, позната като Мардук си имала свой собствен план. Тя създала изкуствен свят, също познат като Мардук, изпълнен със същества, чиято цел била да прекосяват Галактиката като актуализират това, което смятали че е долнопробна генетика или животинска ДНК, за да създадат една нова раса. Съществата от Мардук, познати като Аббенаки (Abbenaki) не са против използването на робството. Тяхното транспортно средство било запратено към нашата Слънчева система със сила, която унищожила петата планета, която съществувала между Марс и Юпитер. Това обяснява защо на това място има астероиден колан. Сирианците спасили много от тази цивилизация преди разрушението й, като завели жителите й в подземията на Земята и на Марс. Мардук продължил по пътя си към Земята, като я чукнал по оста й, като по този начин причинил първия катаклизъм на Атлантида.
За да премахнат Атланите (Аtlans) и Драконите (Draco) от Земята, Нордиците (Nordics), които контролирали Плеядианския съвет се възползвали от ситуацията. Нордиците съвместно работещи с Аббенаките, създали една робска раса от генетиката на примати, която се развила до черната раса. В същото време последвали жестоки битки между съюзниците на Нордиците и Аббенаките срещу Драконите/Лемурийците. Когато Драконите осъзнали, че ще бъдат прогонени от Земята, те подготвили обширни подземни бази, които били поддържани в летаргия за бъдещи времена. Драконите също така създали същества, наречени Деросите (Deros), които били хибрид между хуманоиди и Дракони. Драконите си остават до ден днешен под земята докато не завърши времето на Откровението. Много от Драконите/Лемурийците избягали към Венера. Амфибианите (бел. пр. означава земноводни) били атакувани, тъй като били балансът между двете групи. Те запечатали голяма част от цивилизацията си в подземни помещения, пазени от делфините и китовете. Остатъкът от Амфибианите избягали към Тритон, който е луна на Нептун.
Конфедерацията Орион решила да създаде раса същества от хуманоидна генетика, която да наблюдава събитията на Земята вместо Дракон. Това са Сивите (Grays), високи от 90 до 120 см., имащи черно покритие около очите си, известни с това, че отвличат хора. Сивите са под контрола на Ригелианците (Rigelians), които работят директно за империята Дракон. Ригелианците някога са били част от Лирианската цивилизация и са били физически равностойни на високите русокоси или Нордиците. По време на инвазията на Драконите върху този сектор (гражданска война), планетата на Ригелианците била до такава степен бомбардирана и замърсена от ядрени отпадъци, че те се превърнали в една генетично и хормонално слаба раса, която оцелява, използвайки живият материал на другите. Междувременно оцелелите от петата планета се развили до цивилизацията на Шумерите, използвайки помощта на Сирианците. В същото това време се развила третата атлантска империя, която била доста зла. Атлантската империя била разделена на две религии. Първата била наречена „Децата на Закона на Единствения”, а втората „Синовете н Белиал (Belial)”. Белиал бил бог на Драконите. Сирианците, Плеядианците и конфедерацията Орион тайно проникнали в цивилизацията на третата атлантска империя, като всички от тях оказвали тяхното си влияние и се конкурирали за доминация. В отговор на тази враждебност, много от населените вътрешни светове от тази Галактика се обединили и формирали Галактическата Федерация.
През последните две хилядолетия на третата атлантска цивилизация, били проведени ужасяващи генетични експерименти от атлантите и извънземните. Необходими били модели на роби в съзнанието на тези хора, тъй като те обичали технологиите и водели свободен живот. Създадени били същества отчасти хора, отчасти животно-насекоми, за да изпълняват различни задачи. Това било правено, тъй като е била достъпна една определено нечиста порода генетичен материал. По време на първоначалната колонизация на Земята, когато съществата от светлина се появили за пръв път, много се опитали да се въплътят в животински тела, за да имат преживявания на Земята. Когато най-накрая се втвърдили във физическа форма, чрез проникването на атлантите, много от светлинните същества запазили животински характеристики в допълнение на тяхната хуманоидна форма. Същото се случило и с Лемурийците, чиято генетика включвала динозавърско/влечуго-подобна ДНК. Когато двете групи най-накрая се слели в края на Лемурийската цивилизация, рептилоидният мозък станал централна характеристика в новия човешки прототип. Тук намира място и историята за Адам и Ева в райската градина. Ролята на Кундалини, представена от извиването на свилата се на кълбо змия (влечуго-подобно) е необходимо като метод да се преодолее ниската страна на съществуването.
По време на този период били създадени колонии на Земята от расите Арктур (Arcturus), Антарес (Antaries), Тау от Кит (Tau Ceti), Процион (Procyon), Сириус Б както и от няколко други. Също така било решено от Съвета на Хатона, че Мардук ще е отговорен за наблюдаването на новата раса, създадена от самия Съвет. Проблемът бил, че Мардук бил на една програмирана орбита през Галактиката, само преминаващ близо до Земята веднъж на 12 хиляди години. По време на периодите когато Мардук не е бил близо до този район, Съветът от Хатона наблюдавал създанията си чрез една извънземна раса, позната като Мечките (Bears), които били под директния контрол на Аббенаките. Последният път, когато Мардук преминал през Слънчевата Система, последните части от Атлантида потънали под морето. Атлантите до такава степен били злоупотребили с магнитното поле на Земята и толкова много били отслабили стабилността на земната ос, че нищо не можело да се направи, което да предотврати оста на Земята да се обърне. Мардук трябва да се завърне по график през 1998 година. В резултат на смяната на оста на Земята, Атлантида ще се издигне. Символично потъването на Атлантида беше потапянето на дясното полукълбо на мозъка, оставящо лявото непроверено. Следващата смяна на оста ще издигне Атлантида над повърхността и всички записи ще бъдат разкрити включително и онези под Сфинкса и в Юкатан.
Последният път, когато потънала Атлантида, тамошните бежанци избягали до други нейни различни колонии по Земята. Някои побягнали към новообразувана земя, като например Северна Америка. Колонията в Египет (Кем) била ръководена от съществата от Сириус А. Колонията в северозападна Европа (келтите) била ръководена от съществата от Плеядите. Колонията в Северна Америка (индианците по източното крайбрежие) била ръководена от съществата от Процион. По време на периода на Сирианското влияние върху египетската цивилизация, е имало нужда от по-нататъшно генетично пречистване. Староеврейската раса била създадена от Сирианците като един по-нататъшен опит да се преодолее рептилоидния мозък и да се балансират дясното и лявото полукълбо. Символично староеврейската раса е една хипофизна жлеза, през която може да се издигне глобалното Кундалини чрез появата на едно лице с Христово Съзнание. ДНК е програмирана да бъде освободена на различни етапи докато това бъде постигнато. Освобождаването на децата на Израел от робството им в Египет, е символ на разделението на хипофизната жлеза от лявото полукълбо. Египет представлява егото. 12-те племена на Израел представляват 12-те честоти както те се отнасят до Земята и тяхното обединяване обратно при Източника. Хората сега живеят в това, което може да се нарече края на времето или последните етапи на програмирането на деветото завършване на Книгата на Откровението. Всички честоти се завръщат да вземат своето и с прочистването на техните честоти на Земята, те самите ще бъдат пречистени, което ще доведе до перфектността на илюзията за всеки от 12-те лъча и ще позволи завръщането на Съзнанието на Бог. За някои целта на ДНК ще бъде изпълнена, а за други ще е нужно още по-голямо страдание и лишаване от свобода.
ДНК представлявана от вериги символично се отнася за Сатаната и неговите ангели, затворени в бездната на физическата реалност. Тяхното ДНК ще бъде повторно програмирано докато техният цикъл не бъде завършен. Извънземното ниво на съществуване има няколко експерименти и проекти в тази насока. Кодирането на ДНК изключително много ги интересува. По време на историята много хора са били премествани на други места във Вселената, за едно развитие в различна насока. Онези хора, които ще бъдат взети по време на този цикъл, наричат това „Екстазът”. Дори и в границите на Слънчевата Система съществуват лаборатории, съдържащи генетичен материал, който да бъде използван ако и когато се наложи за по-нататъшни експерименти. Сирианците имат подобни лаборатории на Марс, Драконите на Венера, амфибианите на Нептун и Тритон, Плядианците на луните на Юпитер, конфедерацията Орион на Луната и някои извънземни групи на луните на Сатурн. Много от луните в тази Слънчева Система не са природни обекти, а са огромни станции за наблюдение и лаборатории. Драконите вече вкарват кораб в Слънчевата Система, който ще бъде използван като една втора луна. Някои групи възнамеряват да спрат този кораб като разбият планетата Юпитер в него. Една последвала такава експлозия и химическа реакция би превърнала Юпитер във второ Слънце и по този начин би създала една Система с две Слънца. Ако това се случи, ефектът върху другите планети ще бъде опустошителен. 

събота, 21 март 2015 г.

Личен дявол

С помощта на ефирно виждане е установено, че всеки човек има в областта на шията някакво ефирно образувание в черно, което при по-внимателно вглеждане прилича на дяволче. Това дяволче може да контролира вниманието на човека - да закрива с лапи очите, ушите, да обръща главата на носителя в определена посока и така нататък. Различните хора имат различни дяволи. Колкото по-егоистичен е човек, толкова повече той е под ръководството на своя дявол, който може да нарасне до внушителни размери и в най-тежките случаи да покрие лицето и горната част на главата, блокирайки достъпа до по-висши енергии през Сахасрара-чакра. Показателно в това отношение е едно видение на дявол при някакъв важен поп по време на кръстно шествие - дяволът изглеждал като една голяма маймуна, седяща на раменете на носителя.

Личните дяволи са доста разумни и се захранват от нашите нисковибрационни енергии. Също така, уместно е да се нарекат "матричен имплант", защото всеки въплътен в триизмерен план човек има тази структура. Да се избавиш от него докато си тук не е възможно, защото не можеш да се отървеш от егото, което е олицетворение на дявола. Той може да бъде задържан само в разумен размер чрез духовни практики, не позволявайки му да расте.

Важно е да се разбере, че борбата с него е безполезна. Всяка борба само ще засили дявола поради вливането на внимание, а също и енергия. Той може само да се игнорира, докато прекарваш живота си в духовна практика.

Друга важна характеристика е способността на дявола да предизвика нарушаване на възприятието: едно е писано, а четеш друго и така нататък.

При последните наблюдения се забелязва, че дяволите на пияниците поне за известно време мутират в нещо като дракон или змия със зъби, които изяждат светимостта на носителя. На пушачите дяволът слага внимателно в устата фантомна цигара, вкарвайки желанието за пушене. С оглед на това е ясно, че задоволяването на отрицателните навици са функция, идваща от дявола и неговото презареждане.

Дяволите на различни хора могат да контактуват помежду си, дори и ако хората не са познати.


Различни духовни системи разказват за паразитите на съзнание. В този случай можем да видим ясна взаимовръзка. Но е добре да се знае, че на паразитите на съзнанието сме дали доброволно съгласие преди въплъщението в плътния свят. Т.е. личният дявол - това е един вид хендикап-утежнител за въплътената духовна същност, без която въплъщение на физическо ниво е невъзможно.

По материали от Интернет

петък, 20 март 2015 г.

Телевизията, електронните въздействия, доверието и Краят на Играта

Питат ме дали се оказва влияние върху нас посредством вълни с изключително ниска честота, с вибрации посредством телевизията/компютрите и чрез други подобни източници. За това е писано много в томове 1 и 3 на Матрицата – за опитите за контрол посредством химически и електронни средства. (На български: „Тайни проекти – това, което винаги сте искали да знаете, но е било скривано от вас”, изд. Аратрон. Електронен вариант – чрез emi_manolova@abv.bg).
Поради тези влияния някои стигат до крайности – като тази да не гледат телевизия. Съгласен съм, че гледането на сапунени сериали не може да ми даде нищо полезно. Но пък ако искате да гледате телевизия – гледайте. Вашият път е ВАШ и ако на някой той не му харесва – кажете му да си гледа работата. От телевизията можете да спечелите доста ценни наблюдения – повече ще научите от ВВС, отколкото от ABCCBSNBC и FOX, който е най-лошия. Всички те принадлежат на организации, които са говорители на Играта и искат контрол над умовете. Въпреки това, аз гледам някои неща по телевизията.
Онези, които не гледат телевизия, не са изложени на вредни влияния, но разполагат и с по-малко информация. Това е техния път. Той е добър за тях. От времето на Атлантида на Земята не е имало преки комуникации – това дава големи възможности за учене.
В САЩ има много неща, които да подпомагат вашия растеж, както и много капани, свързани с електрониката на над 100 телевизионни станции или с Интернет и със забавленията.
В зависимост от личното ви ниво вие можете в една или друга степен да се справите с тях. Носете си винаги Т-1 капсулата, освен когато спите, или се къпете, или правите секс с друг човек. Докато спите си я дръжте до главата. Препоръчвам ви тази капсула – самият аз я нося винаги – тя предпазва от електронната интерференция. Щом чуя електронен тон в едното си ухо, вдигам капсулата нагоре и звукът се изгубва. Тази капсула наистина работи. Повече подробности за нея има в Интернет сайта.
Стратегическите компютърни игри според мен помагат с това, че се научавате как да се справяте със сложни ситуации или светове. След като завършите Играта и станете Възнесен Учител, ще имате възможност да проявите уменията си и да творите. Има някои компютърни игри, които могат да ви дадат представа за това в малък мащаб. Например в Master of Orion III можете да се научите как се управляват цели планети. Интересни са и Warcraft 3 и Sim. Това не значи, че сега трябва да започнете да ги играете – това, което е интересно за мен сега, може да не е добро за вас точно сега – следвайте СВОЯ път.
И накрая – за пълното доверие: отнасяйте се с пълно доверие само към своя Висш Аз – не към другите божества. Не се страхувайте от смъртта, от електронния контрол и т.н. Духът не се страхува от тези неща, защото е продължение на Висшия Аз. Да, духът на инкарнацията е с блокирана памет, но Висшият Аз не е и ако трябва – ще се намеси пряко, за да предотврати нежелана намеса спрямо вас. Идеалната защита за вас е вярата във вашия Висш Аз. Ако той ви подтикне да си купите капсулата – носете я. Ако иска преживявания, свързани с електронния контрол и поради това ви накара да „забравите” да я носите – така да бъде.
Вярата в своя Висш Аз обаче идва с Напредъка. Първо трябва да осъзнаете кой е Висшия Аз. После едно е да го знаете теоретически и интелектуално, а друго – да го прилагате на практика. Това може да не стане преди вашите доминантни инкарнации да получат достъп до Висшия Аз и докато не се срещнат там. Пълното доверие във Висшия Аз е придобивка за Финалната Инкарнация. Пълното доверие във Висшия Аз ще ви помогне да отсеете златните зърна от всичко, което промивате всеки ден, защото то ви осигурява менталния филтър, за да ги отсеете. Само че пълното доверие идва на етапи.

Матрицата 5 - Вал Валериан

четвъртък, 19 март 2015 г.

Венчавката се явява ритуал от черната магия, програмиращ съзнанието за измяна и нещастие

Сватбата е ритуал на доброволнo любовно заклинание.
Брачните халки са символ на енергията на партньора, подсилена с волята и енергията на църковния егрегор и се отразяват на човешкото биополе като постоянен синхронизатор на енергиите на двама души, обединявайки и свързвайки ги пожизнено. Укрепването на този ритуал се извършва от тройния обмен на пръстени между младоженците.


Слагането (символичното държане над главата) на корони (венци) - усилва влиянието на църквата (нейния егрегор) над брачната двойка, укрепвайки връзката от името на църквата и нейната сила. По този начин е налице отсичане на енергията откъм сахасрара чакра и налагане на блокаж с църковния егрегор. Така става и кражба на енергия в полза на църковния егрегор - което реално снижава живота на венчаните. Така за укрепване на съюза църквата е вкарала и обиколката на аналоя три пъти. Такъв е магическият ритуал по затваряне на цикъла.

Същността на всяка церемония е свързване към конкретен eгрегор. Все пак има и ритуали, които са освен това програмиране на съзнанието и зомбиране. Сватбената церемония в настоящия си вид може смело да се отнесе към тези ритуали.Нищо чудно, че повечето от тези, които са преминали през този ритуал, не могат да си спомнят подробности за това, което се е случвало, понеже по време на церемонията са били в някакъв полутранс. В същото време, има нещо, на което да се обърне внимание.

Защо са думите на свещеника, произнесени в ключов момент от венчавката:

"Венчава се раб божий (име) с рабиня божия (име) за слава на Израел!"

Или думите, които свещеникът казва на булката и младоженеца:

на младоженеца - "Възвиси се, младоженецо, както Авраам ...", "... благословен да си както Исаак"

на булката - "А ти, булка, се възвиси като Сара, радвай се като Ревека, умножи потомството като Рахил".

У всеки разумен човек възниква въпросът - какво отношение имат другите народи към Авраам, Исаак, Сара и другите като тях?!

Още въпроси се появяват при вглеждане по-отблизо в тези персонажи:

Спомнете си, че според старозаветното предание Авраам за жена си Сара е и брат по баща ... Исаак е чичо по братовчед на жена си Ревека... Рахил е братовчедка на съпруга си Яков ... Тоест има кръвосмесителни отношения (стриктно табу за всички наследствени традиции). Но това не е пределът на тяхното морално разложение.

"Но Сара, жената на Аврам, не му раждаше деца. И тя имаше слугиня, египтянка, на име Агар. И Сара каза на Аврам: Ето, Господ ме възпря да родя; Ела при слугинята ми, може аз да имам деца от нея".

Това се казва за въпросната Сара, която Авраам пробутвал на египетския фараон, когато тя е била вече над 60. В същото време, той не лъже фараона, когато му казал, че е негова родственица. Просто това не й пречи да бъде и негова съпруга. Чудно ли е тогава, че Авраам и Сара избрали като място за тяхното пребиваване Содом ...

"Рахил остана бездетна и завидяла на Лия за плодовитостта. Отчаяна, тя, както и  Сара (Битие 16: 2-4), дава прислужницата си Билха за наложница на съпруга; родените от Билха Дан и Нафтали Рахил счита за собствени синове (Бит 30: 1-8) "

По-късно същата Рахил умряла при раждането на Вениамин - вторият й син.

Ето значи какви наистина са пожеланията към младоженците - един вид черно програмиране:

Възвиси се като Сара - която е лягала с всеки човек от полза,
Бъдете весели, като Ревека - при която единият син предава другия,
Умножете се като Рахил - която починала при второто раждане.

Добри пожелания за щастие към младите ...

А сега да се замислим по какъв чуден начин тези повече от спорни от гледна точка на всяко морално право хора изведнъж се оказаха за нас еталон на поведение?!

Не по-малко очевиден е въпроса - защо този "ритуал" става за славата на Израел
(?!)

Много хора говорят за своето много негативно самочувствие, след като са преминали през този ритуал. След извършване на ритуала, вие в действителност сте подписали договор с eгрегора. От тогава нататък трябва да се съобразявате с всички негови догми и условности, в противен случай - веднага ще сте наказани.

Оказва се, че 99.99% от младоженците подписват договора, без дори да го прочетат. Така неизбежно ще навлекат на себе си (и най-лошото от всичко - на своите деца) възмездие.

И същността тук не е коя религия е лоша и коя е добра. Основното нещо е - да направиш избор съзнателно. Тогава едва ли някой ще иска да се храни с чужд егрегор, без да е наясно с възможните последствия.

С други думи, на младите семейства по някаква причина се втълпява да отдават силата си на някаква външна (очевидно черномагьосническа) сила, при което неосъзнато стават жертва на чуждите догми.

Към тези, които смятат да се венчават - има смисъл да се помисли:

Дали те искат да бъдат като Сара и Авраам ... Или все пак да вземат някои по-достоен пример за подражание?

Дали те искат на финия план да имат заложена програма за полигамия, съпружеска изневяра, кръвосмешение, проституция, измами, безплодие и смърт при раждане?


Чудно ли е тогава, че семейният живот на много женени двойки, които са програмирани към такава мизерия и неморалност се развива нещастно ...

По материали от Интернет

вторник, 17 март 2015 г.

Оценка на нивото на свързване към земния живот

Чрез обръщение до информационното поле (ноосфера) можете да видите всеки герой на нашия земен театър за неговото ниво на привързване към земния живот. Това се прави така. Нужният човек се визуализира, но с уговорката, че това е именно той. Едновременно с това към информационното поле се изпраща искане да се покаже търсеното ниво. Представената картина варира според него - човешката фигура е боядисана в черно от краката до определена точка. Над тази точка се вижда чисто бяла енергия.
Важен въпрос е за скалата на показателите на дадено ниво. Болшинството прегледани материалисти са оцветени в черно или до раменете (Путин), или над врата (Oбама). Това са типични земни материалисти, независимо какви са в обществото. По-развитата съзнателно категория от населението се вижда оцветена в черно до средата на гърдите. Нивото на привързване към земното все още е висок, но духът вече чука на вратата им. Магическите - с други думи, духовно надарените хора започват с черно, достигащо само до стомаха. Тези хора започват да прозряват духовната реалност и разбират, че да си твърде прикрепен към земното не си струва, защото това ще се отрази сериозно на качеството на живот след напускането на земния план.

Индикатор за нивото при прегледа може да плува, но незначително. Разбира се, за да се настрои към информационното поле и да получава от него някакви данни, операторът трябва на първо място да може да управлява своето внимание (концентрация дисциплина), а от друга страна да бъде достатъчно чист за това действие, тъй като в противен случай от информационното поле ще бъдат привлечени купчина измислени боклуци.

По материали от Интернет

неделя, 15 март 2015 г.

Изгубеният свят на планината Рорайма

Тепуи е единственото място на Земята, където не е стъпвал човешки крак. Загадка остава за хората какви животни живеят там, какви растения виреят...

Най-големият природен резерват на Венецуела – националният парк Канайма, е основан през 1962 г. и се смята за най-древната част на Земята, чиято възраст надвишава 2 млн. години. Този изгубен свят по някаква случайност се е съхранил такъв, какъвто е бил преди милиони години.
Рорайма е най-високата тепуи на територията на Венецуела. Височината й е 2810 м, а върхът на платото е с площ 34 кв. км, покрит с гъста растителност, причудливи камъни, стръмни склонове, пещери, малки езера и блата. Местните индианци наричат Рорайма „пъпа на земята“ и вярват, че там живее прародителката на човешкия род – богинята Куин.
Природата на националния парк Канайма е необичайно разнообразна и уникална. Освен величествени планини, увенчани с прекрасни водопади, на територията на парка могат да се видят редки видове флора и фауна, които живеят само в тази местност. Например месоядни растения, примамващи с красивите си ароматни капани насекомите. Подножието и склоновете на планините са заобиколени с гори, в които се виждат ярките петна на изискани бромелии и орхидеи.
Тази местност е обвита в ореол от тайни и загадки, с които са изпъстрени не само древните легенди и митове, но и отчетите на няколко експедиции, организирани от смели изследователи. Последната голяма експедиция по тези труднодостъпни места в Рорайма е сформирана през 1965 г. от сина на знаменития Хуан Анхел – първооткривателя на най-високия водопад в света.
В дневника на експедицията се описва удивителен свят, в който плоската повърхност на планината е покрита с причудливи хълмове, напомнящи по форма гъби, необичайни вдлъбнатини, пълни с вода, а освен известните на науката животни е открито необичайно същество, наречено кадборозавър. Невижданият звяр има глава на кон и тяло на змия с гърбици. Там са открити и жаби, снасящи яйца, кръвосмучещи насекоми, на които не действат никакви средства за защита, мравки великани, дълги над 5 см, способни със „стоманените“ си челюсти да откъсват клончета от дърветата.
Най-голямото откритие на учените са останките от древни животни, които доскоро са обитавали тези места. Има предположение, че са загинали в резултат на експеримент на извънземни. Тази догадка на учените е породена от откритата от експедицията голяма кръгла площадка, лишена от растителност и цялата обсипана със сребрист прах с неизвестен произход. Лабораторните изследвания показват, че става дума за сплав от редки метали, която в земни условия не може да бъде създадена.
При изследването на пещерите специалистите са открили голямо количество наскални рисунки, изобразяващи фантастични животни и същества, наподобяващи хора. Участниците в експедицията са открили и няколко гробници, изпълнени с гъста мъгла и сладникав аромат. Някои от членовете на екипа, които го вдишват, изпаднали за няколко дни в кома, а когато се свестили, разказали на колегите си за невероятни видения и пътешествия в други светове.
След този случай било взето решение да се върнат обратно, но тогава пътешествениците се сблъскали с друга изненада: не успели да намерят изхода от този омагьосан свят, сякаш някакви тайнствени сили им пречели да го открият. Едва след няколко месеца измъчените от търсенето хора успели да се върнат у дома. Те твърдят, че им помогнала неизвестна сила, която ги повдигнала и бавно ги спуснала на централния площад на едно от индианските селища.
Когато най-накрая учените се добрали до цивилизацията, установили, че семействата им отдавна са изгубили надежда да ги видят, тъй като експедицията, която по план трябвало да се завърне след няколко месеца, отсъствала 4 години!...

Дълго време в този регион не са организирани експедиции, но днес изгубеният свят, всяващ някога страх и ужас у хората, всеки ден се посещава от няколко десетки търсачи на приключения.  

събота, 14 март 2015 г.

НЛО в Марианската падина

1964 година ¬ Студената война е в разгара си и американци и руснаци се дебнат и шпионират с всички възможни средства. По това време във водите на Атлантическия океан редовно патрулират съветски атомни подводници. Една от тях попада на странен обект. Подробностите за мистериозната срещата стават известни едва преди няколко месеца, след разсекретяването на някои документи за мисиите на съветските подводничари. Ето какво пише в рапорта си за тази среща капитан ІІ ранг А. Воронов: "Предстоеше ни да изплуваме в определена точка на океана за кратка среща с помощния кораб. Стигнахме до координатите за рандевуто близо половин час по-рано. Затова реших да се възползвам от тъмнината и да позволя на част от екипажа да глътне свеж въздух на палубата. Моряците не бяха успели още да дръпнат по няколко пъти от цигарите, когато вахтеният откри на фона на звездното небе голям обект с формата на пура. Той се придвижваше съвършено безшумно по небосклона. Предположих, че това може да е патрулен дирижабъл на бреговата морска охрана на САЩ, затова заповядах да се готвим за бързо потапяне. Внезапно от дъното на "дирижабъла" светнаха три мощни прожектора. В светлината им забелязах, че под корпуса липсва каквато и да било гондола, а не открих и наличието на вертикален и хоризонтален рул на опашката. Дължината на обекта, който се намираше на около миля от нас (приблизително 1,8 км) беше около 200-250 м. После стана нещо невероятно. Без да изключва прожекторите, обектът започна бавно да се спуска, докосна водната повърхност и след секунди се скри под водата. При това хидролокаторите на лодката засякоха кратък свистящ звук." Този и множество други подобни рапорти са потъвали години наред в секретните папки. Едва в началото на 1980 г. част от тях започват да постъпват за проучване и анализ в комисията по аномални явления на Всесъюзния съвет на научно-техническото общество (ВСНТО). Така до нея стига и рапортът на капитана на кораба "Новокузнецк". Той описва мистериозна среща на екипажа с неидентифициран обект, станала на излизане от еквадорския залив Гуаякил. Рапортът е изпратен с радиограма до базата в Балтийското морско параходство на 15 юни 1978 г. В него се
описва, че през нощта пред носа на кораба били забелязани 4 бързо отдалечаващи се кипящи бели ленти с дължина от около 20 м. Малко по-късно към 3 часа, от водата пред кораба изскочил светещ обект с формата на сплескана топка. Той се приближил до кораба и застинал над палубата на двадесетина метра височина. След това обектът се издигнал зигзагообразно, спуснал се над водата и отново се скрил под морската повърхност. Американски океанолози едва не загубиха един от най-съвършените си и скъпи подводни роботи при последното си и останало недовършено проучване на най-дълбокото място на планетата - Марианската падина (11 045 м) в Тихия океан. Управляваната от борда на изследователски кораб подводна платформа с видеокамери, микрофони и мощни прожектори била спусната с помощта на 6 яки стоманени въжета. Отначало всичко вървяло по предварителния план, но няколко часа след потапянето пред мониторите на борда на кораба започнали да преминават някакви силуети и големи странни обекти. Според дежурните оператори размерът им бил между 12 и 16 метра. В същото време от
високоговорителите прозвучал ужасяващ звук на разкъсващ се метал, чули се и равномерни тъпи удари. При наличието на тези странни явления американските учени взели решение да прекратят спускането на подводния робот и да го изтеглят бързо на повърхността. След като качили апарата на борда, изследователите се уверили в правилността на решението си. Състоянието на скъпата подводна платформа било плачевно. Яката є стоманена конструкция била изкривена и усукана като настъпена кибритена кутийка. Шестте яки стоманени въжета били почти изцяло отрязани и се държали само на по няколко нишки. Участниците в последното изследване на Марианската падина не могли да скрият информацията за инцидента с подводния робот. Те обаче категорично отказали да коментират случая и да градят каквито и да било хипотези за мистериозните подводни обекти. С това те само разпалили фантазията на преследващите ги репортери от научно-популярните издания. Експертите още не могат да отговорят какво е това ¬ уникално фотопопадение или ловка фалшификация. Мистериозният инцидент с подводната американска платформа е само поредната загадъчна случка със сновящи в дълбините на океана неидентифицирани подводни обекти (НПО). Някои от тях могат да се означат и със съкращението НПЛО ¬неидентифицирани плаващо-летящи обекти, тъй като те били забелязани от очевидци да излитат от морските дълбини или пък ¬ обратно ¬ да се потапят под водата, след като са летели преди това над морската повърхност. Един от тези инциденти се случва привечер на 3 август 1999 г. край северозападното крайбрежие на Куба. Риболовният траулер "Хермес" се намирал на 27 мили (около 50 км.) от брега, когато членовете на екипажа стават свидетели на невероятно зрелище. В настъпващия сумрак отначало пред носа на кораба, а в последствие отляво, отдясно и зад кърмата се появило мощно сияние, наподобяващо на светещи под водата мощни прожектори. В един момент корпусът на кораба попаднал в центъра на подводния светлинен лъч. Повечето от моряците се изплашили ужасно, някои започнали да се молят, а други да плачат. Изведнъж със звука на изскачаща от шише с шампанско тапа от водата излетял светкавично неизвестен обект с форма капка. Той направил бърз кръг над кораба, след което застинал във въздуха над кораба на височина от двадесетина метра. При това "капката" осветила палубата с мек зеленикав лъч. След петнадесетина секунди НПЛО-то се оттеглил мълниеносно с огромна скорост и на разстояние от около 500 м се потопил във водата и изчезнал под морската повърхност. "Бяхме като втрещени. Не ми оставаше нищо друго, освен да съобщя по радиостанцията за случилото се и да дам заповед за прибиране в базата", записал в корабния дневник капитанът на траулера Валентино Пейра. Една година преди това ¬ на 14 ноември, се случва друг мистериозен инцидент с рибаря Тони Памака от адриатическия град Тронт. Очевидецът описва по следния начин случилото се пред кореспондента на в.
"Еуропео": "Около 4 часа сутринта, когато вадех риболовната мрежа, внезапно забелязах идваща от дълбините червена светлина. Щом извадих мрежата, побързах да се махна от това място, но светлината ме последва, като ту се потапяше надълбоко, ту идваше по-близо до повърхността. Беше ужасно и се тресях цели два часа от страх, докато не се добрах до брега. След това цяла седмица не посмях да изляза в морето, а и сега не се отдалечавам на повече от 200 метра от брега." Странен инцидент претърпява преди няколко години и екипажът на голям японски товарен кораб с 80 000 тона водоизместване. Корабът плавал към Сан Франциско. Едно денонощие след като потеглил от изходното пристанище, съдът се сблъскал посред нощ с нещо под водата. Огромният корпус първо се разтърсил, после подскочил леко нагоре и накрая се разлюлял странично няколко пъти от борд на борд. Вахтеният офицер обявил тревога, но морето било спокойно, в трюма не била открита пробойна, затова капитанът наредил да продължат по същия курс. Пребледнелите от страх моряци обаче попитали капитана какво може да е накарало огромният кораб да подскочи като тапа. "Първо предположих, че може да сме попаднали на риф или пясъчна плитчина. След това обаче съобразих, че дълбочината наоколо е не по-малка от 4-5 километра. Единственото ми обяснение беше, че сме се сблъскали с някакъв масивен подводен обект. Само че никаква построена на Земята суперподводница или пък какво и да било морско животно не биха могли да разтърсят огромен кораб с дебела 2,5 сантиметра стоманена
обшивка", припомня си японският капитан. Още по-сериозна уплаха преживели и моряците от италианския траулер "Троза". Риболовците били спуснали трала на 6 мили (десетина км) от италианското пристанище Гротамаре. "Двигателите вадеха трала, когато изведнъж стрелката на корабния компас започна да се върти като бясна. В следващия момент почувствахме, че тралът натежа страшно и корабът започна да се движи все по-бързо с кърмата назад. Ако тралът не се беше скъсал след минута-две, сигурно щяхме да потънем. Всички бяхме ужасени от случилото се", разказва преживяванията си 47-годишният боцман на "Троза" Пиетро Ферес. Той и останалите членове на екипажа още се чудят що за маса и мощ ще е имал мистериозният НПО, за да може да подлуди компаса и да тегли траулера като коркова тапа. Не всички срещи с НПО обаче завършват без опасни за очевидците последствия. На 2 август 1965 г. шестима египтяни ловели риба с моторна джонка в Червено море. Изведнъж на около 200 метра от тях от водата изплувал овален предмет с диаметър от около 50 м. След като застинал в продължение на около минута неподвижно над водата, предметът започнал стремително да набира височина. Възникналата от него въздушна струя обърнала лодката. Единият от рибарите се удавил на място, а други трима от тях починали в течението на следващите няколко месеца. На двама от тях била поставена диагноза "рак на кръвта". Списъкът с подобни разкази набъбва с всеки изминат ден, твърдят изследователите на феномените НЛО, НПО и НПЛО. Според една от най-често
лансираните хипотези в морските дълбини паралелно с нас може да живее подводна цивилизация със земен или извънземен произход. В крайна сметка, две трети от земната повърхност са покрити с морета и океани и, ако някой иска да се скрие от нас, това ще стане по-лесно под водата, отколкото във въздуха. Освен това човекът отдава стъпи на Луната, но повечето от най-големите океански падини са все още недостъпни за него. И още нещо съществено ¬ природните ресурси под водата със сигурност са повече от тези, които могат да се намерят на земната повърхност. Затова,ако някоя извънземна и по-развита цивилизация реши да се възползва скришом от тях, това ще стане най-лесно чрез колонизирането на морските дълбини.