петък, 30 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 10

Вариации

Необходимо е да се отбележи допълнителен, но много важен момент. Променената конструкция на атмосферата трябваше да е и такава среда, в която може да се осигури (т.е. съпроводено от енергия) и да се движат без никакви препятствия РАЗЛИЧНИ подвижни апарати с почвено и морско разполагане, внесени от Обектите, така наречените НЛО, изпълняващи част от контролната функция на интервенционната система за всички произтичащи процеси и състояния на енергиите, включително в материалния свят, включително цялата биологична среда. Тези различни видове НЛО използват като "гориво" само тритий и се придвижват само в атмосферните решетки (в средата), които задължително трябва да бъдат изградени въз основа на к-структури. При друга конструкция на решетката те не можеха да се движат.
Основните складове на внесения тритий са поставени в големи резервоари за прясна вода (предимно в езера) и дозирано са давани в решетките на атмосферата, гарантиращи нивото на необходимото състояние на атмосферата. Тритият, който е в несвързано състояние в морската вода (хидрофорният слой на атмосферата), играе съвсем различна роля, но за морско базираните НЛО е приложим. Тритий от морска вода в големи количества е използван по-специално от Комплекса за управление, разположен по протежение на източното крайбрежие на Съединените щати и Канада (Бермудски комплекс на интерветната система). Доставянето му се осъществява с помощта на управлявания океански поток (течение), който океанолозите наричат Гълфстрийм. Този океански поток беше окончателно ликвидиран през 2011 г., за да се локализират действията на Бермудския комплекс с цел по-нататъшното му елиминиране.


В допълнение към това планетата Земя с цялата си енергийна възможност също е уникална в своята мощ и универсалност като източник на генериране. Тя е била "принудена" да предостави своите енергийни възможности за генериране на сложни състояния, осигуряващи предаване на енергиите на отделните октави за работата на различни Интервентни Комплекси на Луната, Слънцето и отчасти върху внесените спътници на Планетите. За да се прехвърли голям обем от такива генерирани енергии и да се организира връзката с нейните "насилствени потребители", беше необходима и специална атмосферна конструкция, която да ЗАСТАВЯ ЗЕМЯТА да генерира енергия, да я натрупва и своевременно, по команда да я "прехвърля, а също и да приема нейната възвръщаема част обратно в модифицираното конструктивно състояние и да я разпределя по интервентните комплекси и обекти, разположени на Земята.
Функционирането на "Короната на Слънцето" като атмосфера на тази планета до голяма степен се реализира благодарение на предадената енергия от Земята (на 54 октави). А частично върнатата от Слънцето енергия (в октавата 54.25-54.35 + мантис, подобно на радиационната октава) осигурява, наред с други неща, "осветяването" на нашата планета, отново с помощта на конструкцията от решетки на променената атмосфера. Това далеч не е пълния списък на вменените функции, които бяха извършени с помощта на въведената атмосферна конструкция.
Ще отбележа, че северното сияние е феномен от областта на физическия процес, който е свързан с горепосоченото предаване на енергии. По-точно, това е процесът на доизгаряне на "излишък от енергия", който всяка година е бил натрупан за осем месеца, но оставащ след завършване на процеса на изпращане до "потребителите" (управление чрез УК "Урал"). Да се съхраняват такива обеми в такива енергийни състояния в решетките на атмосферата за по-дълги периоди не беше възможно и не е било предвидено от Интервентната система. Поради това те бяха принудени да "горят" като излишъци. Така неразумно се използваше генериращата сила на Земята. Това е истинската същност на физическия годишен феномен (в миналото) с очарователен външен вид - "Северното сияние"! Това не е единственият пример за неразумното "управление" на интервенционистите при прилагането на енергийния потенциал на Земята, което е свързано с особеностите на вменената конструкция на решетката на атмосферата.Автор:

сряда, 28 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 9

Дебелината на слоевете на атмосферата също беше променена по всички основни параметри, коригирани от Интервентната система за подходящо полагане на конструкцията на k-структурите с вменяване само на техните комуникационни честоти, които могат да обезпечат също постоянен собствен контролиран информационен контакт със своите планетни спътници, Луната и Слънцето, т.е. с целия си интервентен флот на планетите. Освен това цялото техническо развитие на Интервентната система беше придружено от въвеждането на такива новосъздадени честоти и в онези слоеве на атмосферата, в които трябваше да работи САМО тяхната "техническа система за транслиране" на енергийно-информационна подкрепа за цялото управлявано и организирано от тях битие на енергията като симулиращ процес на развитие на земната цивилизация като цяло. Освен това, в предишните (естествени) истински слоеве на атмосферата бяха направени допълнителни, целенасочени структурни промени. Например, с тяхна помощ са създадени всички условия за получаване на тритий от сателитите на планетите (като от транспортиращи "складове" - необходими за функционирането на техните обекти и комплекси) като единствената приемлива форма на енергия, която консумират (по-подробна информация за трития ще има в следващата глава).
В допълнение към получаването на такава форма на енергия като тритий, е важно и още нещо. Необходимо е било да бъде трансформиран, съхраняван в приемливи енергийни състояния, подходящи за употреба, както и да е разпределен дозирано както за обектите (обикновено наричани НЛО), така и за биоструктурите, а именно само тези, които успяха да материализират за своите планове и за своите следващи програмни нужди. Именно чрез използването на такъв необходим приет и трансформиран тритий беше вменен и цялостния процес на превъплъщение на цялата конструкция на енергийната информационна система и състоянието на всякакви различни видове вода върху планетата. А чрез тях промененото комплексно състояние на водата беше последвано от най-важните промени в образуването, осигуряващи подкрепа и управление на всички комплексни условия, без които не е възможно съществуването на целия живот на Земята. И това не е всичко, което беше засегнато от модифицираната конструкция на решетките на атмосферата във всичките й слоеве. Това вече беше НЕИСТИНСКИЯ "Създаден свят", който промени и изкриви всичко на нашата планета. Въпреки тези сериозни конструктивни промени с Планетата Земя, тя съхрани позицията си в общата йерархия на планетите с разумна ориентация. Но в действителност на нея протичаше процес на "ИМИТАЦИЯ" на развитието на цивилизацията през последните 18 000 години.Автор:

понеделник, 26 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 8

Разбиране

След завземането на Земята структурите на енергийните мрежи на всички слоеве на атмосферата бяха изцяло променени от интервенционистите, които им придадоха "привнесени базови октави на енергия и своите монтажни форми за проектиране на енергийни мрежи, но само в диапазона от 15 до 128 октави. Факт е, че в общия ескорт на интервенционистите, както вече писах, пристигнаха три луни. Но със саморазрушаването на Планетата Фаетон най-съвършените две бяха ликвидирани. По тази причина е ограничен предела на "доставените" октави на основните импортирани енергии. В границите на октавата на енергиите по слоеве изцяло е бил унищожен целият истински конструктивен пълнеж на енергийните решетки в Ди структурата и е заменен с кубичен, т.е. K-структура. Но от 129 до 224 октави са останали истинските естествени базови честоти на енергиите във всички слоеве на атмосферата в предишното конструктивно състояние (Ди-структури) като факт на недостъпност в своята елементна конструкция, поради ограничените технологични разрушителни възможности на интервенционистите. Въпреки това, през цялото това време (т.е. над 18 000 години) потенциалите (потенциална плътност) на честотите в тези истински октави на енергията (129 ÷ 224 октави), не бидейки в поддържано състояние на "презареждане" на енергия, се доближиха до нулата и до декември 2012 г. трябваше да изчезнат (да се разпаднат в съответствие с плановете на интервентската програма), а структурата на атмосферата след това разрушаване би трябвало да съдържа само вменени k-структури до ниво от 128 октави. Така би станало необратимо окончателно завладяно състояние на конструкцията на атмосферата, в чиито случай Земята действително щеше да извърши своята самоликвидация като цяло. Искам да отбележа, че програмата "СветЛ", подобно на самия Генератор, след своето "създаване" също изисква известна енергийна "захранка", защото всичко това е "създадено" в предишните интервентски октави. Това запълване се изпълнява първо от самия Н. Левашов, а след това така наречената "Генерираща матрица" (на създаването) чрез генератори, оставени от Н. Левашов за пряко приложение. Но да не се разсейваме. Цялата информация за фантастичния "ужас по сценариите на Холивуд", символизираща някакъв "апокалипсис", всъщност чрез различни представители (главно индивиди от 423 и 441 генотипи на мозъка) се излъчваше по-рано от Интервентната система през последните няколко века като вид провидение на различни армагедони. Но и този процес на управлявана поддръжка също е елиминиран. Сценариите за "края на света" си отидоха. А самият процес на елиминиране на последствията от намесата в част от ново споразумение за пресъздаване на енергийните мрежи на атмосферата и връщането й в предишното, т.е. "девствено" състояние, се случва без намесата им и не според тяхната воля и усърдие. Но според истинския сценарий този процес ще бъде още по-тежък от фантастичните рамки на техните хитри "режисьори" - апокалипсисът не само стартира, но и протича УСПЕШНО с нарастващо темпо. Незначителна част от неговата проява, т.е. произтичането в материалните състояния на октавите на енергиите се наблюдава и ще продължи да се наблюдава от хората през целия преходен период.


Автор:

петък, 23 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 7

Как низшето може да опознае висшето? Въпрос, на който, изглежда, никога не може да се отговори. Не е съвсем така, тъй като низшето може да узнае всичко само под попечителска информационна подкрепа, управление и контрол от по-висшето състояние. Това трябва да се отнася и до програмите СветЛ. Трябва да отговорите и на въпроса, на който преди не можеше да се отговори: как мозъкът може да опознае сам себе си? Той може да опознава себе си, но само ако части от конструктивните му функции (по-малки или по-големи - няма значение) са изменени на по-високо ниво на ОКТАВАТА. Това не е състояние на озарение или предшественик на състоянието на някакво научно откритие, то е много по-съвършено състояние на много порядки, като предшественик на промяната в нивото на октавата на мозъка като цяло. Това все още предстои да бъде предадено на хора, които напряко се интегрират в бъдещето. Искате ли да проверите? Задайте си мислено въпроса - "КОЙ съм аз?" Веднага всички емоции ще изчезнат, защото мозъкът ще попадне в "ступор". Той не е в състояние при сегашното ниво на октави да отговори на въпроса за себе си - кой е той? Но Разумът трябва да бъде "включен", което ще позволи "да получи" директна информация от системата за управление, което от своя страна влияе на повишаването на мозъчните октави. Така че всичко, както виждате, е взаимосвързано.
Достатъчно е да зададем въпросите с необикновено за науката звучене - какъв вид разум могат да ни дадат интервентите, как и с каква конструктивна и функционална ориентация са го развили, какъв разум са вменили на хората и с какви последващи цели на програмата? За какво са им нужни хора изобщо и именно с това състояние на разума, което беше представено и вменено? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси, но преди всичко ще е нужна информация за конструктивното интервенционно изграждане на атмосферата, което в това отношение играе важна роля в техния "създаден свят", който по същество осигурява условията на живот и обитаване на Земята, приемливи за "интервенционистите".
Тази част от "Сътворения Свят" в религиозни и научни догми често бива определяна като някакви апофатични небеса, които наистина притежават огромен набор не само от определена смес от газове, за които се предполага, че са необходими за живота и за чудесата в тях, но и истински величествени тайни, неизвестни досега.
Достатъчно е да се изброят такива неизвестни досега умозрителни прояви и ефекти на физическите процеси в небесата, които не играят водеща роля в самото предназначение на небесата, като гръмотевици и светкавици, северни сияния, произхода на системни и несистемни въздушни течения, дъги, валежи, звучен и плашещ тътен, който сега се появява в определени райони на планетата и други.


Нека се върнем към разглеждане на подреждането на истинската конструкция по отношение на непълния набор от всички по-рано установени функции по слоевете на атмосферата. Факт е, че този въпрос се явява много тясна специализация в процесите на управление на живота на Земята като цяло, което значително засяга същността на трансформациите в близко бъдеще. Следователно НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ публикуван в условията на остатъчната агресия, като комплексно взаимосвързано състояние на ЧАСТИТЕ на вменените функции на мозъка на индивиди с определен генотип на мозъка, автомоторно формиращи предишното ниво на съзнание сред някои от хората на сегашното време, носещи в себе си вменените пороци и насилие.
Това, което се предлага на читателите за конструкцията на атмосферата, е само някаква ПОВЪРХНОСТНА съставна част на общото познание за НЕРЪКОТВОРНИЯ "Създаден свят", ограничена от обхвата на дадените обяснения.


Автор:

четвъртък, 22 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 6

Основата на проблема

Излагайки тази информация и разбирайки цялата специфичност на засегнатите теми, на първо място я насочвам към хора, чиито цели не са ограничени в рамките на този свят, а отиват в областта, да го наречем метафизика. Наистина искам тази информация да се превърне в основната, която може и трябва да тласка нагоре, ако, разбира се, има желание. Нарочно "опростявам" информацията от Н. Левашов, А. Хатибов и Изследователския институт на НИИ, правейки я (според мен) по-достъпна за читателя. Невъзможно е обаче да се въведе такава основна информация за мнозинството чрез логика. Дори и най-опростеният текст още на следващия ден или след няколко дни мнозина ще забравят и ще се върнат в подсъзнателното си положение - не защото ще намерят логично несъответствие, а защото информацията ще противоречи на съществуващите подсъзнателни настройки. Безсъзнателното е по-силно от съзнателното. Но наистина искам да се надявам, че съзнателното ще стане по-силно, ако самият човек го поиска. Ето защо аз постоянно ще повтарям това, което вече съм написал, но в по-широка форма. НИКОГА нямам съмнения, че хората, които сега участват в програмите "СветЛ", ще имат дълбоко вникване в същността на това, което е написано. Но за сега тези хора все още са недостатъчни и ако другите до известна степен се заинтересуват - това ще бъде пробив.
Но нека да продължим изложението. Най-сложната истинска Конструкция на цялата СЛОЕВА структура на атмосферата преди интервенцията съдържаше такъв комплекс от енергийни мрежи, при който във всеки слой е приложен комплексен набор ("рецепта") от група честоти на енергия от 12 до 224 октави, а дори с отделни елементи до 512 октави (само от ди-структурата). Тази слоева енергийна конструкция на решетката на атмосферата ОСИГУРЯВА формиране и запазване в зададената програмна хармония на цялото специфично необходимо разнообразие от прогресивно развиващо се хармонично битие на енергиите в нематериално и материално състояние. В същото време, постепенно и стриктно по отношение на зададения такт на събитийното време и на рамката на общия хронопроцес възниква процесът на усъвършенстване на битието на енергиите като цяло и хармонично към тях - протича Развитието на Разума на планетата Земя и Разумът на човека.
Разумът сам по себе си не е нещо неясно и безформено, т.е. неконструктивно, неконтролирано и несистемно съществуване на енергиите. Разумът също е комплекс от функционално диференцирано битие от всички възможни граници, подходящи за контролиране на октавите и състоянията на енергиите над енергиите на другите октави и техните състояния, прилагани към всеки конкретен етап в развитието на цивилизацията. Шаблонно-машинният, т.е. някакъв механичен "програмно-компютърен" или ограничен систематично-математически подход към методологичните форми на осъзнаване и опитите да се прецени Разума в този случай е неприемлив. Той (т.е. Разумът) в своето развитие придобива такова ПОЕТАПНО усъвършенстване на тези програмни функции и способности на Управление на всички процеси на развитие на Цивилизацията като цяло, които му са вменени още при моделирането на планетата Земя. Той има свойствата на контрол и самоконтрол, функционалните възможности на управление, състоянията на различните форми на контакт, включително с индивиди (четете хора), обекти и комплекси на Управление и Поддръжка, предаване, приемане, декодиране и съхранение на информация. Той притежава и неотменните условия на напълно различно ниво на дефиниция на "Живот" като форма на съществуване и състоянието на комплекс от целия "набор от енергии" като програмна истинска същност, изпълнявайки ролята на водеща ориентация и контрол над "правилното" развитие на цивилизацията като цяло. Това изобщо не е стихиен, а е конкретен предметен и предварително ориентиран ЦЕЛЕВИ процес за развитие на методи и форми на управление, които с всеки етап се подобряват. И НАЙ-ВАЖНОТО - Разумът е материален, тъй като част от конструкцията на Разума за нашата планета е представена от "материята на магнитната енергия" в рамките на определени граници на октавите на енергиите! Освен това, тази материя има способността да се движи, и в същото време няма никакви пречки в своето движение, скоростта на такова движение е много по-голяма от тази, която разбираме и сравняваме със скоростта на светлината (фотоните). Разбирането на това ми даде възможност да започна "експерименти" с "въздействие" върху конкретни обекти, включително хора - най-напред чрез комплексите, включително комплекса "Svetl-Flora", а после и директно с мозъка на определен човек с цел подобряване на здравето. За мен това беше голяма победа.


Автор:

вторник, 20 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 5

Обител на боговете

През миналия век руски математици проведоха интересно проучване. В един мощен (по това време) компютър учените заложили данни за всички закони на природните науки и задават един въпрос: "Как работи всичко това?" Компютърът отговори: "За да работи това, имате нужда от външен управляващ". Всъщност, съществуването на Бог беше потвърдено. (Вече разбираме какво означава Бог). А къде "живее"? Къде е неговата "обител"? Може би отговорът дойде през 1994 г., когато космическият телескоп Хъбъл направи снимки на уникален обект. 


На снимките интересът на учените е бил привлечен от малко неясно петно, което не може да се обясни със смущения или оптични ефекти. Бяха направени допълнителни снимки с максимална разделителна способност. Това, което видяха учените от НАСА, веднага бе засекретено от правителството. Но тази информация стана достъпна.
Какво видяха специалистите на снимката? Професорът от Университета във Флорида Кен Уилсън видя град, съвсем истински град. Светещата структура, приличаща на "летящия остров" на Суифт, изглеждаше като нереален град на бъдещето. Обектът, който се появи на снимката, се нарича "Град на боговете" или "Обител на Бога".
Този град се простира в космоса повече от няколко милиарда километра, а в сравнение с него, Земята е просто прашинка. Какво е намерено във Вселената? Има много предположения по този въпрос, но всички могат да бъдат сведени до две възможности 


1 - Неизвестна суперцивилизация създава гигантски град, който се забелязва на такова огромно разстояние, въпреки че преди това обектите с такива размери никога не са били намерени.
2 - Това е мястото, където Творецът наистина живее.
Учените продължават да изучават този участък от Вселената, но цялата нова информация все още е класифицирана. Тя е класифицирана само с една цел - те (някои от "силните на този свят" - eбрите, черните или паяците - както ви се харесва) да стигнат до Прозрение: Първо - "това" е създадено извън тяхната воля и разбиране. Второ - "това" унищожи голяма част от създаденото в рамките на тяхната система за управление, а не само. И трето - Бялото Братство съществува и неговите "представители" контролират промените, които се случват и попълват редиците си.
След убийството на Н. Левашов, за което писах през 2012 г., 8 "хора", участващи в убийството му, 6 в Европа и 2 в Япония, бяха унищожени (изцяло). Лозунгът на това действие е "За Христос, Александър, Николай и Севастопол ..."
Ето как това беше "покрито" в медиите. "В японската Осака на 21 август 2012 г., непосредствено след мълния и началото на тежка гръмотевична буря, някои жители се шокираха от необичаен феномен - светлинни стълбове". Един от авторите пише, че само искал да снима светкавицата, а се оказа, че е снимка на такъв стълб, който се появи веднага след мълнията. По някаква причина той нарече това явление "Удар от Лапута" (Лапута - "Летящият град" в облаците). По-нататък надявам се, че всичко е ясно. 


Приблизително същото се случи и с хората, които се готвеха да "свалят" самолета над полуострова Синай. По-късно за това ще се каже - от тях практически нищо "не остана", както каза А. Хатибов - "разпръснати в пясъка", а след това много "могъщи хора от този свят" сериозно се замислиха за това.


Автор:

петък, 16 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 4

Останалите планети, които нямат "жизнени условия", са предварително програмирани за ограничен процес на своето развитие към съвършенство или липсата на такова изобщо. Те са функционално предопределени като "складове" за натрупване и съхранение на някои форми и видове енергии в различните им състояния в качеството на генериращи формиращи елементи на нещо под нечий контрол (включително информация от различни видове), или извършване на различни защитни, рециклиращо-регенеративни, експериментални функции и т.н. Съответно те са оборудвани със своя конструктивна форма и съдържание по съвсем различен начин (за разлика от планетите, които имат условия на живот), но хармонично с тяхната идентифицирана функция. Във всяка планетарна, галактическа, междугалактична и друга КЛЪСТЕРНА система са необходими собствени специфични компонентни елементи от планетите. Разнообразието и техният състав зависят от функционалната цел на даденото ниво на клъстера.
За Земята, по-специално, Развитието на Разумa на планетата не може да бъде без хармонично развит Разум на човека като самото признаване на съвършенството на нивото на развитие на цивилизацията. Следователно и преходът към втория етап на развитие, който предвижда повишаване на горната допустима стойност на октавата на енергията от 512 до 1024 октава и т.н. по нарастваща дискретност също не може да бъде, т.е., няма и не може да има движение в нейното развитие.
Поради тази причина пресъздаваният човек е важен именно с това, че асоциираният негов Разум е неразделна част от Разума на планетата, без който последният е непълен (неокомплектован). Човешкият Разум обаче също не е самостоятелен, тъй като може да се развива само в процеса и чрез развитието на Разума на планетата, и непременно с придружаващия процес от страна на истинската система за управление на Земята.
Във връзка с това всички легенди за развитието на предполагаемата четвърта цивилизация на Земята НЕ са истински (просто са измислени) и са с умисъл от страна на интервентската система на Ебра. Няма реална основа за такива преценки изобщо, тъй като първата "родна" цивилизация все още не е развита и завършена до съвършенство и хармония, понеже преди 18000 години това развитие е спряно от намесата на чуждата система!
Този сложен процес на комплексното развитие на Земната цивилизация (в рамките на 12 ÷ 512 октави на енергии) сега започва да се възстановява във всичките си истински състояния и направления, получавайки съпровод от родната система за управление на Земята и външна помощ за попечителство отвън, от страна на по-развитите Управленски състояния и цивилизации. В същото време, АКТИВИЗИРАНА е ликвидацията на всички последици от предишните интервенционални конструктивни и управленски намеси.
В този "процес" Н. Левашов прие АКТИВНО участие. Това е основната причина за убийството на Светлана (съпругата му), а след това и на самия него. Сега това вече може да се каже. Само част от това, което са били извършили и реализирали (тук наблягам - заедно със Светлана и без участието й), е описано в неговите писания. Всичко останало е направено без публичност (въпреки че хората, които е трябвало, са знаели за това).


Автор:

сряда, 14 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 3

Формиране

Всичките истински слоеве на атмосферата, като най-сложната хармонична конструкция на строго идентифициран набор от енергийни мрежи са формирани при моделното създаване на Земята. Именно такава истинска пластова конструкция на атмосферата обезпечаваше преди всичко самоуправлението по Програмата "Условия за обитание и управлявана околна среда", които от своя страна фундаментално полагат основата на самия факт на "зараждането" и съществуването на най-истинския Живот с ориентацията му към "Разумната основа".
Освен това само такова специфично оформление на атмосферата трябваше да бъде едно от задължителните условия и в същото време важна затваряща връзка при формирането на необходимите условия за осигуряване на поетапното развитие на Земния разум и неговата много важна роля - Човешкият разум. Няма друга хармония в процеса на развиване на истинската цивилизация на Земята и всичко останало е неподходящо за разумен живот. Такава е нейната истинска програмна същност и въплътената цивилизационна същност.


За Земята (като специфичен моделен комплекс - Планети), която се намира според нейното функционално разпределение в Общата йерархия на планетите, програмно ориентирани към развитието на цивилизациите с "Разумна ориентация", се предвижда (е вложено) следното. Цялото въплъщение на най-сложния път в развитието на нейната цивилизация трябва да се осъществи в осем последователни етапа с нарастващо ниво на съвършенство (с определен такт на събитийното време в хода на поетапния програмен хронопроцес), с постигането при всеки от тях на пълно съвършенство на хармоничното "битие на енергиите" в границите на строго установени за всеки определен етап октави на тези енергии.
Този сложен процес на развитие на хармоничното битие на енергията предвижда както собствените Програмни възможности на управлението на всичките текущи хронопроцеси с помощта на Системата за управление на Земята, така и възможността за "външна" помощ и контрол при условия на ограничена външна намеса в процеса. Тук е полезно да напомним на тези, които са скептични относно възможностите на Н. Левашов - той е могъл да се намеси и се е намесвал (дори ако се съди по това, което казва в своите книги) в процесите на управление.
Изглежда приблизително като на картинката. Тя показва работата на генератора на Левашов (прехвърлен от Франция в Русия) при взаимодействието и корекцията чрез него на енергията на един от процесите на управление, конкретно действие (процес), свързано с реални събития. 


Към момента на интервентската намеса на Земята тя беше само на ПЪРВИЯ етап на своето цивилизационно развитие, предвиждащ приемлив лимит за постигане на съвършенство за "цялата гама за устройване на битието" от октави на енергии, равна от 12 до 512 октави. Нашата Земя е млада според стандартите на времето от друг вид. В рамките на тези граници на октавите на енергиите се формира целият истински "Създаден свят" за Планетата Земя, като започваща собствения си дълъг път на съвършено развитие, притежаваща уникално състояние на живота - поетапно контролируем стремеж към "Разумна ориентация". Това ЕСТЕСТВЕНО състояние на развиващото се битие на енергиите е съчетано с изграждането на собствени хармонични и строго идентифицирани конструкции на енергийни мрежи (идентифицирани от додекаедричния дизайн, т.е. Ди-структура). Процесът на развитие е под единно управление от страна на собствената си Система за управление на Земята, програмирана да постигне съвършената хармония на "битието на енергиите" на цялата планета в техните материални и нематериални състояния. Искам да отбележа важна характеристика. Протичането на самия процес на развитие на цивилизациите за планетите, имащи съществуващ конкретен живот върху всяка една от тях и които са в общата йерархия на планетите с "разумна ориентация", трябва да има някакво ВМЕНЕНО за тях задължително условие. Това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие, свързано преди всичко с признаването на постигнатото ниво на тяхното съвършенство в развитието си по време на прехода от етап към етап, е задължителното постигане на необходимото ниво на съвършенство на Разума на планетата. Достигането само на една хармония на съществуването на енергиите в техните материални и нематериални състояния далеч не е достатъчно за признаване на съответото ниво на развитие на цивилизацията на планетите с живот. Точно същата логика може да се намери и при Н. Левашов. Има много живот, но недостатъчно Разуми!


Автор:

понеделник, 12 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 2

Функции на слоевете на атмосферата на интервентската система

В научната общност все по-малко остава предишната самозабравена увереност в непоклатимата твърдост на предполагаемата "природна основа" на естественото саморазвитие на природата и естественото протичане на процеса на хармонично усъвършенстване на цивилизацията (включително хората) и много повече.
Най-после науката е помислила върху проблематичните въпроси - кой или какво, над кого или над какво осъществява някакво мистериозно Управление, което е недостижимо за нашето съзнание? И има ли факт за присъствието му? Има ли някакво управление над съзнанието на хората и ако е така, как става това във физическия план при протичането на самия процес като такъв? По какъв систематичен начин се достига хармонията на РАЗВИТИЕТО на цялото разнообразие около нас в материалните и нематериалните състояния на енергиите? Вероятно, вместо утвърдените безсмислици относно необходимостта от съществуването на естествени "хранителни вериги" в цялата биологична среда, има по-сериозни основания за съществуването на такова огромно разнообразие от същности от биологични видове? Възможна ли е някаква корекция на това състояние от страна на КОМПЛЕКСНИЯ КОНТРОЛ? Ако е така, то кое място е определено за настоящата корекция на състоянието на хората за в бъдеще? Какво ще се случи с тях и какво е приемливо или необходимо за тях сега, за да съхранят живота си и да претендират за място на тази планета, и то не на равнището на сегашното потребителско плодовито "животновъдство" само за свое добро? Това са някои от ключовите въпроси, поставени от онези, които тръгнаха по пътя на ЗНАНИЕТО и поне започнаха да "разбират" нещо, събуждайки се от съня на невежеството, в който бяхме потънали.
Как стана така, че през дългия период на съществуване на живота на Земята с участието на хората, разбирането за същността на възникващите физически процеси на предполагаемото "саморазвитие" е оградено с плътна завеса от дълбочинното му опознаване от хората? Кой и защо ги изолира от тези знания?
Това е много добре написано от Н. Левашов, който обстойно разследва този процес и той изглежда така: колкото по-надълбоко се "опознава" светът, толкова повече възникват въпроси за физическата същност на процеса на неговото съществуване. Повечето от предишните основни константи и догми от научно и религиозно позициониране са разпръснати в прахта, а "новите" не винаги са представени разумно и интелигентно. Любознателните умове често се увличат към езотеричното разбиране за света, демонизма, космополитизма и т.н., което създава още по-голяма недостъпност до ИСТИНАТА, водеща това нестабилно познание до състояние на пълно неразбиране на самата истина.
Пътят за нас е само един - намирането на истината за "създадения свят", което ще ни позволи да разсеем закостенелите знания поне за хората като за някакви интелигентни същества (единствени от цялото разнообразие от същности в биологичния свят), ще подтикне към развитие общото ниво на старото стагнационно състояние на познанието за света около нас. Възможно ли е това на сегашното ниво на мозъчната октава, състоянието на мозъчните функции и съответния механизъм на осъзнаване на хората? И ако това е възможно - какво могат да направят хората за това?
В рамките на проблемите за формиране на индивидуалното и обществено съзнание на хората, природата на сегашното му състояние във връзка с продължаващите системни ПРОЦЕСИ на кардинални промени, нека разгледаме изграждането на земната атмосферна решетка. А по-точно, ние умишлено се ограничаваме да разглеждаме само някои от основните функции на управлението, гарантиращи съществуването на живота на хората.


Автор:

петък, 9 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 1

Съзнанието като фактор

И в наши дни, много учени по света все още са в положението на търсене на отговор на съществения въпрос в живота на хората: по какъв начин се оформя съзнанието - както поотделно за всяка индивидуалност, така и общественото съзнание в средата на определена общност? Какво е съзнанието като цяло? Дали процеса на неговото формиране е естествен, както се приемаше по-рано, или е управлявано отвън (но не в смисъл на активно административно-технически влиятелно участие на някаква политическа пропаганда под каквато и да е форма на нейното проявление)? Общоприетата йерархия по типове и видове съзнание, наситена с "професионални" дефиниции от представители на социални и медицински науки, психолози и други специалисти, в крайна сметка не позволява на хората да стигнат до пълноценно разбиране - какво е това съзнание. Още повече, и досега самият въпрос е много проблематичен: как се извършват умствените и мисловните процеси?
Какво е мозъкът и как всъщност е конструктивно устроен и многостранно функционален? Ако мозъкът на хората практически е еднакъв за всички (от гледна точка на медицината), тогава защо те са толкова различни в своите преценки и действия?
Много напреднали учени, благодарение на придобиването на съвременни технически средства за наблюдение и регистриране на различни индуцирани реакции и промени, настъпили в мозъка на хора под влияние на влиятелни фактори от различен характер, са установили, че някои закономерности от броя на фиксираните от тях реакции в своето факторно физическо състояние се проявяват действително, и това е неоспоримо. Но експерименталният материал, получен досега, не позволява да се стигне до единството на мненията, а най-вече между различните направления на науката. По-близо до истината за същността на самото съзнание бяха (колкото и да е странно) теолозите, базиращи се на религиозни догми. Те, макар и с определена несигурност, но без лукавство казват, че съзнанието е дадено от Всевишния, а хората са "само устата му и всичко, което те създават, е Творението на Бога". В това има много по-голямо сближаване с истината, отколкото в което и да е друго съждение, погрешно, но не по вина на самите хора. Много съвременни учени все по-често изразяват скромната идея, че самият Създател на сътворения свят далеч не е безразличен към това, че хората придобиват разумното си състояние. Последователността и безупречната актуалност на НИВО на ПОЗНАНИЕ по отношение на делата на хората и събитията в отделни направления на тяхното контролирано битие през цялата предишна история са просто поразителни с тяхната предсказуема събитийна точност във времето. Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а напротив, тяхното обществено битие определя тяхното съзнание.
Практикуемите закрити изследвания, проведени от специалисти от някои научни области, практикувани в много страни по света с цел да се придобият различни варианти на активно влияние върху хората с намерението да им се вменят форми на контрол над тях чрез скрито насилие над съзнанието, би представлявало частичен интерес. Но общата истинска картина на състоянията на мозъка на хора от такива експерименти не е била оповестена досега. Такива експерименти убеждават инициаторите само в едно: все още не е възможно да направят някого НАСИЛА умен, но да произвеждат изпълнители с някакъв неразумен силен характер за последващо ограничено приложение на експерименталните субекти е по-лесно и по-изгодно с прилагането на други, по-прости методи на влияние, използвайки основно пороците и интересите от личен характер. Разсъжденията и изследванията по този начин могат да се доближат до овладяването на някои системни дълбоки тайни за реалната конструкция на мозъка, включително осъзнаването на самия факт на функционалната цел на Човека на Бъдещето в рамките на промените, протичащи на Земята, без да се ограничава дълбочината на преценките с предишните рамки на "философския камък". На първо място именно поради тази причина е препоръчително да се разбере как по-рано от страна на старата интервентна система се извършваше ВЪНШНОТО УПРАВЛЕНИЕ на цялото битие на хората и нивото на тяхното знание чрез мозъка им. С какви форми на влияние беше възможно да се активират различните функции на мозъка? Как той се е подобрил по етапите на развитие на общия и събитийния хронопроцеси? Това ще ни позволи да узнаем в бъдеще - какво е Съзнанието, как е било образувано и как се променя през етапите на историческото развитие и т.н. На нас ще бъде дадена сериозна помощ от информация по въпроса, свързана с истинската Конструкция на атмосферата и вменените й функции за Управление, които бяха предоставени на нейните решетки от старата система за управление, включително в процесите на формиране на съзнанието и общественото съзнание. Consciousness creates reality and you create consciousness. 


Автор:

сряда, 7 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 21

Кръв, ДНК и белодробна памет

Когато заменяте част от мозъка, по правило кръвната група се променя. Защо? Това медицината не може да обясни. Не само кръвната група, но и седиментната структура. Може да се появят неизвестни по-рано съединения и частици (и техните размери). Ако е имало промяна в кръвната група, тогава има промени в структурата на някои органи. Като правило, това се отнася за външните обменни структури, т.е. белите дробове. Ако програмата предвижда промяна в съотношенията на потенциалите в атмосферните решетки и / или въвеждането на нова решетка, то първо трябва да бъдат подготвени за такива промени белите дробове. Дихателните упражнения са подчинени на мозъка и границата на дихателната способност не може да бъде по-голяма от тази, осигурена от мозъка (паметта на белите дробове). С намаляването на "коридора" човекът се задушава. Обикновено намаляването на коридора (а понякога и елиминирането му) се случва в съня, когато част от мозъка отсъства. Ако има несъответствие между "газовата" среда и паметта на белите дробове в мозъка, в продължение на 4 часа се дава сигнал и ако няма възможност да се коригира ситуацията, мозъкът се изтегля.
Самото наименование на ДНК (киселина) показва, че това е само средата за трансформиране на високи октави (спермата, както бе споменато по-горе, също нараства със загубата на октави в кисела среда). Но тази среда е добре организирана и с помощта на съвременни прибори е възможно частично да се открият някои от нейните характеристики. Събрани са 64 комбинации от аденин, цитозин, гуанин и тимин. ДНК е "конвейерна лента", използвана от мозъка за формиране на йонни структури и организиране на метаболитни процеси. ДНК е седиментна структура, а при смяната на мозъка тя не се променя. Просто на този "конвейер" ще бъдат събрани други детайли. Науката установи, че от 64-те кодона се формират 20 (известни) вида аминокиселини. Останалите 44 са неизвестни. Имайте предвид, че тези 20 аминокиселини са аналози на разпределението на цеховете на "конвейера". Ако "конвейерът" е "монтажния цех", тогава трябва да има "цех за щамповане", "бояджийски цех" и т.н. Предполага се, че неизвестните 44 аминокиселини са чужди "мафиотски" структури.
И така - какво се променя при Прераждане:

кръвната група;
паметта на белите дробове;
обменните процеси, включително координиране на движенията (може да се промени походката);
 структурата на паметта, например, владеене на езици, умения за пеене и т.н .;
нови записи на информация, които не са присъщи от преди за индивида;

Ще добавя, че след превъплъщение, новият мозък също така променя "дрехата", т.е. човек може да стане много по-млад или обратно - едно 3-годишно дете може да се превърне в много стар човек.
И така, прераждането имаше свойството да върне Мозъка при раждането на нов живот или на ТЕКУЩО ПРОМЕНЯНЕ НА ПРОГРАМНАТА ЗАМЯНА НА МОЗЪКА. По принцип второто беше масово използвано, с всички произтичащи от това проблеми. Прераждането се правеше само от комплекса Kaйлас. На прераждане подлежали само представители на "златния милиард", и главно - на втората част (подмяна на мозъка). Ако в процеса на живот у представителите на "златния милиард" откривали несъответствие между мозъка и програмните изисквания, мозъкът бивал разрушен. През 2000 г. е завършена 500-годишната програма за формиране на "златния милиард". Контролът, "извършен" преди Пасха, показа значителни несъответствия между функциите на мозъка и изискванията на програмата. На това "сложи ръка" и Н. Левашов. В тази връзка - всички функции на прераждането бяха сведени до нормалното възстановяване на програмните изисквания. Всички представители на "златния милиард" от сега нататък са на общи основания, без превъплъщение. Системата обаче избирателно замества мозъка в отделни индивиди както по отношение на оттеглянето, така и по отношение на пълно заместване с налагане на определени изпълнителски задачи за днес и за в бъдеще.
Църквата, която е създадена на базата на информация за прераждането, днес е ПАРАЗИТЕН елемент. Аз по никакъв начин не искам да обиждам чувствата на вярващите. Това е техният избор и право. И всички приказки за "бъдещия живот" са предназначени само за тяхното щастливо съществуване. И без значение колко се старая (използвайки произведенията на Н. Левашов и А. Хатибов) достъпно и просто да представям знанията си, знам, че хората все още няма да могат да се разделят с обичайните клишета за една нощ. Особено, ако съзнанието е загубило еластичността си и е закостеняло, което е характерно за по-старата възраст - не е лесно да се разделим с митовете, които са дълбоко вкоренени в умовете ни. Но ако хората искат, могат да върнат на изкривеното си съзнание Човешките качества, а книгата ми е стъпка в решаването на този проблем.


Автор:

понеделник, 5 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 20

Езикът като средство за комуникация

Веднъж попитах Борис Маков: "Колко езика има в света?" "Два - отговори той, - един розов, а другият с нотка (когато има болест)".
За разлика от хуманоидите човек може да говори. Подробен анализ на звуковите форми е даден в монографията на Н. Морозов "Христос", том 3. Причината за формирането на съгласувана реч обаче не е ясна за съвременната наука.
Ако подходим към този проблем от ненаучна гледна точка, мозъкът на всеки човек съдържа "Преводач", т.е. методът за превода на МУЗИКАЛНИТЕ редове, получени от октавите на гръбначния стълб или съхранявани в оперативната или дългосрочната памет. Може да има няколко такива преводачи. Без такъв преводач, можете да учите БЕЗПОЛЕЗНО езика в продължение на стотици години. Ако няма преводач, мозъкът спира да се занимава с непознат език. При превъплъщението е било възможно не само да се прехвърлят записите на събитията, настъпили с пренесения мозък, но и прехвърлянето на преводача, което дава възможност бързо и лесно да се направи опознаването на езика.
Системата за Управление при контрола на мозъка проверява коректността на преводача и, ако е необходимо, допълва (увеличавайки потенциала на честотите) Мозъка с "инструкции" за промяна на йонната част (дрехата). С намаляващи честотни потенциали можете да забравите всичко, да изгубите паметта. И това се случва често днес.
Известни са методите за изучаване на чужд език в съня. В действителност е необходимо да се използва 8-разряден музикален инструмент, а не 7 (12), както е обичайно днес. Освен това записът трябва да бъде направен в съответната октава (максималната възможна честота на радиооборудването е 16 октави, което не е достатъчно за формиране на потенциала на командния магнитен импулс). Вместо точни "искания" да инсталираме преводач от езика, сега имаме шумови ефекти, като например говорене на тълпа, а Системата за управление може или да увеличи плътностите на потенциала, заложени за по-ранните възможности, или дори да ги премахне (събуждаш се и откриваш, че си забравил своя роден език, а не знаеш друг). С увеличаването на плътността на потенциала може да има ефекти (не веднага) от познаването на езика.
Руският език е разработен 257 години преди раждането на A.С. Пушкин (между другото, английският също) и оттогава честотният баланс на живите клетки и костните резонатори е променен на нови структури. Тези промени са направени навсякъде по Земята, но са взети предвид "местните управленски структури" (например в Китай, Япония, Корея). Искам да насоча вниманието ви към факта, че структурата на мисловния процес в страните, използващи йероглифи, се различава от общоприетата. Тази СТРУКТУРА НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА и промените в тази структура, които не са присъщи на стереотипа, биха довели до унищожаването на значителна част от мозъчните матрици. Този процес едва сега започва да се "разгръща" за руския език. Думите, придружени от образи и визуализация, или изображения, които се превръщат в думи, са основа за бъдещо взаимно разбиране на хората.


Автор:

петък, 2 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 19

Сънят като контрол на кармата

Сънища и съновидения, тълкувания и справочници за сънищата са в основата на почти цялата работа на практикуващите от шаманизма. Известно е, че има много видове сънища - това са цветни сънища и сънища без съновидения, и мигновени сънища. (Човекът спи за няколко минути, заспива перфектно и в същото време вижда сън с продължителност няколко часа). По време на сън човек може да пътува, да изпълнява много специфични действия, да бъде на места, които са недостъпни и т.н. За пръв път идеята за съня като средство за контрол бе изразена от Фройд.
На Земята няма нищо случайно. Както казах по-рано, всички живи същества - това са биосензори, а ако се промени (по Програмата), честотния баланс, след това изчезват ненужните биосензори и се появяват нови. Същевременно трябва да се има предвид, че според Програмата честотният баланс само РАСТЕ (октавата се увеличава), поради което биосензорите с големи размери постепенно изчезват и се появяват по-малки. Особено внимателно системата за управление наблюдава човека. Мутациите са неприемливи, а веднъж на тактов интервал се извършва краткосрочно изтегляне на част от мозъка (според графика) за целите на контрола. В този случай за изтеглената част от мозъка се стартира тест и коригиращото въздействие се формира въз основа на резултатите от теста, след което изтеглената част от мозъка  се връща. Ако корекцията не е достатъчна за целия мозък, носещата честота се премахва или кармата се намалява.
На Земята има 12 системи за управление (които са взаимосвързани) и 21 системи за контрол. Например системата за контрол на Англия се намира в Гренландия. Изтеглянето на мозъчната част се е правело по командите от Луната.


Картината условно показва библиотека с памет. Тестването се извършва при високи октави. Има и друго време (144 пъти съкращение във времето), но ако това време НЕ е достатъчно за пълно тестиране, тестът се разрушава и частта от мозъка (непълна) се връща обратно. При следващия тест тази част от мозъка е поставена на по-ниска стъпка. Адресната комуникация ви позволява да върнете мозъка там, откъдето е бил взет за тестване, но ако по това време има промени в атмосферата, адресът може да бъде променен и например Мозъкът на една жена се връща на мъж и обратното. Следователно - увеличаване на броя на хомосексуалистите и лесбийките. Днес това се случва много често. TEСTЪТ е вид филм, всеки кадър от които проверява всяка клетка на мозъчната матрица. Следите от теста се запазват частично.
Да, възможно е да се определи болестта или общото състояние на човек чрез сън. Тълкуването на сънищата няма нищо общо с този процес. Сънят наистина е необходим, но не като сюжетен фрагмент, а като състояние, защото в този момент се извършва корекция в много, а понякога във всички процеси на контрол и наблюдение на енергийните и информационни състояния на мозъка и плътските клетки.
Загубата на адрес е трагедия за системата за управление, тъй като не само системата за контрол е нарушена, но и смисъла. Ако се установи загуба на адрес, системата за управление ликвидира генофонда на новия адрес и тази личност става баласт за общността. Всички така наречени "малцинства - те са брак в работата" на системата за управление при идеални условия. И системата постепенно разрушава мозъка им. Контролните точки на мозъчната матрица на всички октави са дадени в отделен труд на А. Хатибов. Тук отбелязваме, че само контролът върху функционирането на панкреаса има 8192 точки в мозъчната матрица. Всички лекарства, използвани от човека, или ИЗКЛЮЧВАТ Мозъка от йонните структури (дрехите), или КОРИГИРАТ дрехите, както е указано от върнатата част на мозъка. Няма и не може да има медикаменти, които засягат мозъка на човека.