четвъртък, 22 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 6

Основата на проблема

Излагайки тази информация и разбирайки цялата специфичност на засегнатите теми, на първо място я насочвам към хора, чиито цели не са ограничени в рамките на този свят, а отиват в областта, да го наречем метафизика. Наистина искам тази информация да се превърне в основната, която може и трябва да тласка нагоре, ако, разбира се, има желание. Нарочно "опростявам" информацията от Н. Левашов, А. Хатибов и Изследователския институт на НИИ, правейки я (според мен) по-достъпна за читателя. Невъзможно е обаче да се въведе такава основна информация за мнозинството чрез логика. Дори и най-опростеният текст още на следващия ден или след няколко дни мнозина ще забравят и ще се върнат в подсъзнателното си положение - не защото ще намерят логично несъответствие, а защото информацията ще противоречи на съществуващите подсъзнателни настройки. Безсъзнателното е по-силно от съзнателното. Но наистина искам да се надявам, че съзнателното ще стане по-силно, ако самият човек го поиска. Ето защо аз постоянно ще повтарям това, което вече съм написал, но в по-широка форма. НИКОГА нямам съмнения, че хората, които сега участват в програмите "СветЛ", ще имат дълбоко вникване в същността на това, което е написано. Но за сега тези хора все още са недостатъчни и ако другите до известна степен се заинтересуват - това ще бъде пробив.
Но нека да продължим изложението. Най-сложната истинска Конструкция на цялата СЛОЕВА структура на атмосферата преди интервенцията съдържаше такъв комплекс от енергийни мрежи, при който във всеки слой е приложен комплексен набор ("рецепта") от група честоти на енергия от 12 до 224 октави, а дори с отделни елементи до 512 октави (само от ди-структурата). Тази слоева енергийна конструкция на решетката на атмосферата ОСИГУРЯВА формиране и запазване в зададената програмна хармония на цялото специфично необходимо разнообразие от прогресивно развиващо се хармонично битие на енергиите в нематериално и материално състояние. В същото време, постепенно и стриктно по отношение на зададения такт на събитийното време и на рамката на общия хронопроцес възниква процесът на усъвършенстване на битието на енергиите като цяло и хармонично към тях - протича Развитието на Разума на планетата Земя и Разумът на човека.
Разумът сам по себе си не е нещо неясно и безформено, т.е. неконструктивно, неконтролирано и несистемно съществуване на енергиите. Разумът също е комплекс от функционално диференцирано битие от всички възможни граници, подходящи за контролиране на октавите и състоянията на енергиите над енергиите на другите октави и техните състояния, прилагани към всеки конкретен етап в развитието на цивилизацията. Шаблонно-машинният, т.е. някакъв механичен "програмно-компютърен" или ограничен систематично-математически подход към методологичните форми на осъзнаване и опитите да се прецени Разума в този случай е неприемлив. Той (т.е. Разумът) в своето развитие придобива такова ПОЕТАПНО усъвършенстване на тези програмни функции и способности на Управление на всички процеси на развитие на Цивилизацията като цяло, които му са вменени още при моделирането на планетата Земя. Той има свойствата на контрол и самоконтрол, функционалните възможности на управление, състоянията на различните форми на контакт, включително с индивиди (четете хора), обекти и комплекси на Управление и Поддръжка, предаване, приемане, декодиране и съхранение на информация. Той притежава и неотменните условия на напълно различно ниво на дефиниция на "Живот" като форма на съществуване и състоянието на комплекс от целия "набор от енергии" като програмна истинска същност, изпълнявайки ролята на водеща ориентация и контрол над "правилното" развитие на цивилизацията като цяло. Това изобщо не е стихиен, а е конкретен предметен и предварително ориентиран ЦЕЛЕВИ процес за развитие на методи и форми на управление, които с всеки етап се подобряват. И НАЙ-ВАЖНОТО - Разумът е материален, тъй като част от конструкцията на Разума за нашата планета е представена от "материята на магнитната енергия" в рамките на определени граници на октавите на енергиите! Освен това, тази материя има способността да се движи, и в същото време няма никакви пречки в своето движение, скоростта на такова движение е много по-голяма от тази, която разбираме и сравняваме със скоростта на светлината (фотоните). Разбирането на това ми даде възможност да започна "експерименти" с "въздействие" върху конкретни обекти, включително хора - най-напред чрез комплексите, включително комплекса "Svetl-Flora", а после и директно с мозъка на определен човек с цел подобряване на здравето. За мен това беше голяма победа.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.