четвъртък, 30 януари 2014 г.

Психотронната матрица - вълнови характеристики на високите здания

ПРЕДИСТОРИЯ

   Още в древни времена е съществувало знанието за това как да се повлияе на ума на човека с помощта на архитектурните структури. Готическите катедрали от Средновековието са отличен пример за такава конструкция. Единствено дори с вида си - назъбен силует на гаргойли с ужасни изображения на ада и висока надморска височина те потискат човека. А органната музика и хоровото пеене заедно с камбаната резонират с формата на сградата, за да създават мощни вибрации на инфразвукови честота, която може да причини у човек страхове или прекалена депресия.   Както е известно, всяко вещество е проводник на електромагнитни вълни, независимо дали са морски вълни, звук, светлина или електросигнал. Човекът съдържа практически всички химични елементи - злато, калций и вода и заради това е проводник на почти всички видове електромагнитни вълни и ритмите на тялото му съответстват на естествените ритми на Земята - средно 7.83 херца, и всяка промяна на общото електромагнитно поле води до съответна човешка реакция, независимо дали е от слънчевата светлина или скрито в инфразвука съобщение.
   Модерният ръст на технологиите за зомбиране доведе до изграждането на сгради, в които много често се използват скрити от хората пси технологии от невероятно високо ниво . Още след войната в Съветския съюз започнаха да се създават многофамилни жилищни комплекси, оборудвани с централизирани водопроводи, електричество и радио.


   Централизацията на комуникационните мрежи означава, че центърът има пълен монопол върху доставките на енергийни ресурси и възможността за въвеждане в нея на необходимите химически и вълнови характеристики. Особено внимание може да се обърне на радиото и телефона, за които е известно, че сега могат да се използват като средство за подслушване. Дори обикновена ел. мрежа е с възможност за пренасяне на електромагнитни честотни ефекти върху човешкото тяло или като носител на модулиран сигнал за влияние на подсъзнателно ниво.
   Радиото и телевизията са аналог на по-съвременната безжична комуникация, тъй както получавания и предавания сигнал покрива голяма площ и е в състояние да осигури незабележимо за човека въздействие, за разлика от светлината и звука по телевизията.

   Започвайки с общинските апартаменти са били тествани методи за влияние върху психиката на базата на концентрацията на хора в тесен обхват. В края на краищата, когато хората са много, те упражняват един върху друг влияние и в резултат на резонанса е постигнато идеологическо единодушие, което увеличава силата на вибрационната честота. В такъв случай къщата започва да резонира с "общата идея" и честотата, възпроизводима от нея се разпростира за цялата област. Най-малко това може да бъде инфразвукова вълна с честота от 2 Hz, причиняваща депресия у хората, което ги прави податливи на внушение.

   СЪВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

   Строителството на бетонни сгради, което започнало по-късно позволило да приложат на практика принципа на създаване на огромни пси генератори, населени с хора. Значителната концентрация на хора в сравнително малко пространство позволява да се концентрира върху тях, без разсейване мощен радиосигнал и ефекта на резонанса настройва цялата сграда на определена честота. В същото време развитието на индивидуалната комуникация и централизираните съобщителни мрежи позволява да се моделира вълновата среда на един сегмент независимо дали е офис или апартамент.
   Прилагането в строителството на материали с висока плътност като метал и бетон обезпечава висока проводимост на флуктуациите, а инертността на тежките материали позволила използването на технология за съхранение на енергия, когато зададената честота се запазва за дълго време, като звъна на стъклото. В същото време, бетонът и металът създават ефект на радиоекран, ограничаващ човешкото биополе от външни фактори като слънчевата радиация и ритмите на биосферата, като по този начин го карат да резонира с вътрешния електромагнитен фон.


   "Кубизмът" в архитектурата на къщите е оправдан не само с улеснение на строителите, но също така и с принципите на отражение на електромагнитните вълни, подобно на тези, които са заложени в огледалото на радара или в големите пирамиди и е трябвало да даде посока на вълните. Сградите с извити форми са с по-сложен и ефективен дизайн и замислен също с цел да се направляват вълните .
   Най-интересното е, че в резултат на електромагнитните вибрации на сградата се формира статично електричество, което се кондензира в най-фините елементи на сградата, а декоративните елементи на покрива, често наподобяващи пирамида или антена събират у себе си най-мощен заряд. Зарядът на статичното електричество, събрано върху кулата на сградата йонизира въздуха и по този начин, заедно с топлия въздух се изпраща в йоносферата, образувайки един вид невидима мълния, излизаща от гръмоотвода в небето, работейки по толкова сходен начин с антени от типа на комплекса HAARP.

    ПЕРСПЕКТИВИ

   Естествено, ефектът оказан от една сграда на земната йоносфера няма да доведе до забележима реакция или реакции, но в мащаба на големи градове са налице значителни електромагнитни потоци на определена честота, които имат огромно въздействие върху общия ритъм на планетата и могат да доведат до значителни промени в околната среда, а не само върху човешката умствената дейност .


   При темпа на растеж на модерното строителство в големите градове за в бъдеще е възможно да се организира такава сила на електромагнитния поток, че контролът над времето и земетресенията да изглежда детска игра. Глобалното въздействие на електромагнитното поле на земята чрез изгаряне на ресурси ще му даде такъв мощен заряд, че това ще се отрази на взаимодействието на магнитните полета на земята и други небесни тела, което от своя страна, може буквално промени орбитата на планетата.
   Заедно със слънчевия прус от изкуствено създадени облаци и космически технологии - сателитните комуникации, транслиращи определена честота и метални отломки в орбита, формиращи външен радиоекран от слънчевата радиация ние имаме техногенна цивилизация, чиито усилия са насочени към постигането на цели от космически мащаби.
   С други думи, влизането в резонанс със средната честота на планетата от 7.83 Hz просто позволява да се поеме контрола над планетарното тяло и да се въздейства и върху други планети в Слънчевата система.

    По материали от Интернет 

неделя, 26 януари 2014 г.

41 факта за историята на централните банки на САЩ

Днес повечето американски студенти дори не знаят, какво представлява една централна банка, да не говорим за факта, че борбата за централните банки е една от най-важните теми в историята на САЩ.Нашата нация е родена в разгара на конфликта за данъчно облагане и контрол върху парите.Централните банки играят ключова роля в почти всички войни, в които е участвала Америка.Президентите, които се противопоставиха на централните банкери, бяха разстреляни, други срамно поддаваха на техните искания. Сегашната ни централната банка, наречена Федералния резерв, и той е толкова федерален, колкото Federal Express. Това е частна финансова институция, която е предназначена да въвлича правителството на САЩ в безкрайно разширяване на спиралата на дълга, от който е невъзможно да се измъкнем. Федералният резерв, причини Голямата депресия, той също е в основата на сегашните ни икономически проблеми. Нищо от това не се учи днес от студентите в американските образователни институции.
През 2010 г. американците разказват зализаната версия на американската история, която просто няма смисъл. Както и в много други случаи, ако искате да разберете какво наистина се случва, просто следвайте парите.


# 1 В резултат на седемте години война с Франция, кралят на Англия, Джордж III е в дълбока дългова зависимост от централните банкери на Англия.

# 2 В опит да увеличи приходитекрал Джордж се опитва да наложи тежки данъци върху колониите в Америка.

# 3 През 1763 г., представители на Централната банка на Англия поискала от Бенджамин Франклин,да обясни защо са толкова богати колониите, и ето какъв е отговора:

"Това е просто. В колониите ние пускаме собствени пари. Ние ги печатаме в необходимите пропорции във връзка с изискванията на търговията и индустрията, за да се улесни преминаването на продуктите от производителя до потребителя.

По този начин, създавайки за себе си, нашите собствени книжни пари, ние контролираме покупателната им способности никой не плаща лихвени проценти. "

# 4 Законът за валутата от 1764 заповядва на американските колонии, да спрат да печатат своите собствени пари. Колониалните скрипти (името на парите, които по това време са използвали колонистите) били обменени в размер две към едно отношение към банкнотите на Централната банка на Англия.


# 5 По-късно в своята автобиография, Бенджамин Франклин описва въздействието на тези валутни промени за колониите:"За една година, условията са се променили така, че ерата на просперитета свърши и започна депресията, която изпълни улиците на колониите с безработни."
# 6 Бенджамин Франклин в автобиографията си, заявява недвусмислено, че правото да издават своя собствена валута е основната причина за революционните войни:"Колониите лесно биха издържали на малък данък върху чая и други данъчно задължени вещи, ако Великобритания не вземаше парите обратно от колониите, което повлече безработица и недоволство.Невъзможността колониите да получат право да издават свои собствени пари, в случая, разрешение за пускане, което Джордж III и международните банкери ще загубят контрол върху тях, е основната причина за войната за независимост. "
# 7 Губернаторът Морис, който е един от авторите на Конституцията на Съединените щати, мрачно предупредил всички ни, че ние не трябва да си позволяваме да ни поробят банкерите:"Богатите ще се стремят да доминират и да поробят останалите. Те винаги правят така. И те ще направят ... Те ще направят същото и тук, ако ние използвайки силата на правителството не ги държим в тяхната сфера. "
# 8 За съжаление, тези предупреждения за опасностите от централната банка не подействали. След един неуспешен опит да се създаде централна банка през 1780 г., Първата банка на Съединените щати е създадена през 1791. Александър Хамилтън (който е имал тесни връзки с банковото семейство Ротшилд) направил сделка, според която столицата на САЩ ще бъде подкрепена от капитала на страната, в замяна на подкрепа за юга, за основаване на централна банка.

# 9 Джордж Вашингтон подписал законопроект за създаването на Първата банка на Съединените щати на 25-ти април 1791 г.Банката получила 20-годишно право да извършва банкови операции.

# 10 В първите пет години Първата банка 
е заела на правителството на САЩ 8,2 милиона долара, а цените се повишили с 72 на сто.

# 11 Противниците на централните банки не били доволни. През 1798 г. Томас Джеферсън казва:
"Бих искал да направят възможно въвеждането на едно изменение на Конституцията - да се лиши федералното правителство от правото да взимат пари назаем."

# 12 През 1811 г. правото на банкови операции от Първата банка на САЩ не е било подновено.


# 13 Една година по-късно, през 1812 година войната избухва. Британците и американците воюват отново.
# 14 През 1814 британците завладяли и изгорили Вашингтон, но американците след това спечелили ключова победа в Ню Йорк и Ню Орлиънс.
# 15 Договорът от Гент, сложил край на войната, бил ратифициран от Сената на 16 февруари 1815 г. и ратифициран от британците на 18-ти Февруари 1815 година.
# 16 През 1816 г. е създадена друга централна банка. Втората банка на Съединените щати е основана, и получила правото да извършва банкови операции през следващите 20 години.
# 17 Андрю Джаксън, който става президент през 1828 г., решил да сложи край на властта на централните банкери над САЩ.
# 18 През 1832 година, под мотото за преизбиране на Андрю Джаксън, "Джаксън и никакви банка!"
# 19 На 10 юли, 1832 година, президентът Джексън говори за опасностите от централната банка, както следва: "Щедростта на нашето правителство е не само за нашите собствени граждани. Повече от 8 млн. акции на банката са в ръцете на чужденци ... Има ли някаква опасност за нашата свобода и независимост, че банката, по самата си природа няма нищо общо със страната ни? ... Позволението за контрол над нашата валута, получаване на нашите данъци и поддържане на хиляди наши граждани, в зависимост ... е по-страшен и опасен от всяка военна мощ на врага. "
# 20 През 1835 г., президентът Джексън напълно изплаща държавния дълг на Съединените щати. Той става единственият американски президент, който го е правил.

# 21 Джексън наложил вето върху опита за подновяването на пълномощията на Втората банка на Съединените щати през 1836 година.

# 22 Ричард Лорънс се опитал да застреля Андрю Джаксън, но той оцелялКакто се говори, Лорънс заявил, че "богатите хора на Европа", го подтикнали да направи това.

# 23 Гражданската война е още една възможност за централните банки в Европа да сложат юзди на Америка. Говори се, че Ейбрахам Линкълн се свързал с банковите кръгове Ротшилд в Европа за финансиране на войната. Както е било съобщено, Ротшилд поискал много високи лихвени проценти и Линкълн отказал.

# 24 Вместо това, Линкълн пробутал приемането на Legal Tender Act (Акта за легитимни средства за плащане) от 1862. В съответствие с този закон, правителството пуска 449 338 902 необременени с дълг долари.

# 25 Тези свободни от дългове пари станали известни като "зелените пари» (Greenbacks) заради използваното за печат зелено мастило.


# 26 Централните банкери в Европа са недоволни. Следваща статия се появява в London Times през 1865 г.:"Ако тази безразсъдна фискална политика, с произход от Северна Америка ще се превърне в обичайна практика, правителството ще започне печатане на пари, и нищо няма да им струва. То ще плати дълговете, и няма да има дългове. То ще разполага с всичките пари, необходими за поддържане на бизнес операциите. Страната ще стане толкова просперираща, както никоя друга страна в света преди. Мозъкът и богатството на нашите страни ще започнат да се вливат в Северна Америка. Всяка такава страна трябва да бъде унищожена или тя ще унищожи всяка монархия на земята ".
# 27 Ейбрахам Линкълн е бил застрелян от Джон Уилкс Бут, на 14 април 1865 година.
# 28 След Гражданската война, всички пари в САЩ, създадени от банкери за да купуват държавни задължения в замяна на банкноти.
# 29 Джеймс А. Гарфийлд става президент през 1881 г., и той е яростен противник на властта на банкерите. През 1881 г., той казва следното:"Който контролира количеството на парите в страната ни е абсолютен господар на цялата индустрия и търговията ... и когато разбереш, че цялата система може лесно да бъде контролирана, по един или друг начин, шепа влиятелни хора на върха, то вие ще започнете да разбирате откъде са различните депресии и инфлацията. "
# 30 Няколко седмици по-късно, президентът Гарфийлд е прострелян от Чарлз ГитоТой починал от медицински усложнения на 19-ти Септември 1881.

# 31 През 1906 г.фондовият пазар в САЩ, постави всички видове рекорди. Въпреки това, през 1907 г., той напълно се срива. Твърди се, че отговорен за това е банковия елит на Ню Йорк.

# 32 В допълнение, през 1907 г., JP Morgan, разпространяват слухове, че основните Ню Йоркски банки са фалиралиТова е довело до масово теглене от банките на депозити. От друга страна,банките започват да оттеглят по-рано дадените кредити. Паниката от 1907 г.  довела до разследване на Конгреса, което довело до това, че централната банка е "необходимо" да предотвратяват подобни паники в бъдеще.

# 33 Това отнело ни няколко години, но в крайна сметка международните банкери най-накрая получават своята централна банка през 1913 година.

# 34 Конгресът гласувал закона за Федералния резерв на 22 декември, 1913 год.между 1:30-4:30 часа сутринта.

# 35 Много от членовете на Конгреса по това време или спяли, или си били у дома и празнували празниците със семействата си.


# 36, Президентът Удроу Уилсън, който е подписал закона, създаващ Федералния резерв, по-късно изразил съжаление за решението си, пише следното:

"Великата индустриална нация е контролирана от системата си за кредитиране. Нашата система за кредита е съсредоточена в частни ръце. Така, развитието на нацията и всички наши дейности са в ръцете на няколко души ... Сега имаме пълен контрол върху едно от най-лошите, на най-зависимото правителство в цивилизования свят, който вече не е на правителството със свободно мнение, вече не е правителственото мнозинство, но правителството е принудено да следва на изискванията на една малка група от хора с огромна власт. "

# 37 Между 1921 и 1929 г. Федералният резерв увеличава паричното предлагане в САЩ с 62 на сто. Това време се нарича "Бурните двадесет".

# 38 В допълнение, "маржиналните заеми" с висока лихва на силно задлъжнели фондове се превърнали в обичайна практика през този период.

# 39 През октомври 1929 г., банкерите предприели широкообхватен преглед (на заемите) в маржиналните заемиТова създава първоначалния срив, с който започва Голямата депресия.

# 40 Вместо да се облекчава в отговор на кризата, Фед затегнал условията по отношение на пускане на пари в обращение.

# 41 Съобщено било, че между 1929 г. и 1933 г. общото предлагане на пари е намаляло с осем милиарда долараВ онези дни това била една страхотна сума. Повече от една трета от американските банки фалираха. Ню Йоркските банкери можели да си купуват банките и други активи за центове.

Но днешните американци не отварят и дума за нещо подобно, те дори не знаят за това.

И както се казва - тези, които забравят историята, са обречени да я повторят.


Източник : zahariada

четвъртък, 23 януари 2014 г.

Защо толкова много хора вярват в илюзията за неограничен ръст на ограничената планета?

Как си представяме сегашната икономика? Какво ще кажете за околната среда? Смятате ли, че ние сме в по-добра позиция, отколкото бяхме преди десет, двадесет или тридесет години? Трудно е да се намери човек, щастлив от състоянието на икономиката и околната среда едновременно. На първо място, до ужасните резултати от начина на управление на нашата икономика. Ние имаме цял куп от финансови фалити, неприемлива безработица и потиснически неравенства между имащите и нямащите. И ако нямате сърце и душа (или поне част от него) за това, което се случва на земята, океана и атмосферата, тогава не сте обръщали особено внимание на вездесъщите признаци на екологичния колапс.С всеки изминал ден става все по-ясно, че ние се заблудихме по пътя. Надпреварата за безкраен икономически растеж не е решение на теоремата за постоянен просперитет. При определени обстоятелства, създаването на още по-голяма икономика може да бъде оправдано, но постоянния стремеж за това означава изваждане на всички по-големи функционални дялове от екосистемите и техния принос за поддържането на условията за живот на Земята. Тогава защо толкова много хора вярват в илюзията за неограничен растеж на ограничена планета? Защото не можем да предложим по-добра идея? Защото силните и богатите са ни оплели в техните конспиративни мрежи? Защото хората са безнадеждно затънали в алчност и материализъм?За различните времена и местните условия, ние можем да отговорим на тези въпроси утвърдително, но има един по-общ отговор: "Не, не и не отново" Ако за момент се откажа от конспиративните теории, има три честни (но неразкрити лъжи) обяснение защо ние преследваме икономически растеж без ефективност и разум.
Обяснение № 1: Ние смятаме, че икономическия ръст ни е нужен за създаване на работни места
На хората и особено на политиците, са необходими работни места. За създаване на работни места в продължение на десетилетия, ние използвахме тъпия инструмент за икономически растеж, но нужен ли ни е той сега, наистина да имаме висококачествени работни места? Вярно е, че икономиката е във възход, като правило, предлага повече работни места, но има и други, по-евтини начини за осигуряване на тяхната достъпност. Растежът, обаче, предоставя удобна вратичка за корпоративните елити. Те могат да посочат икономическия растеж като източник на работни места, като в същото време правят всичко, което им е изгодно, независимо от последиците от техните решения върху заетостта.Ако работните места наистина са приоритет, то тогава ние не би трябвало да заменяме хората с машини. И ние няма да освобождаваме работни места в сектора на услугите, за да се прехвърлят на хората все повече и повече тежестта да обслужват самите себе си. Моят приятел Крис работи в бензиностанция и на персонала е предоставена възможността да извършва услуга, разпространявайки горива на потребителите. Въпреки това, ако живееше някъде другаде, той не би имал никаква работа. Случило се така, че той живеел в Орегон, когато законът постановява, че с дистрибуция на горива могат да се занимават само професионални оператори. В повечето щати, обслужващия персонал е заменен от самообслужване на бензиностанциите и платежни терминали. Този вид замяна се превърна в нещо обичайно за мерките, предприети в името на ефективността - създателите на тази политика са (или поне стигнаха до този извод в миналото), е по-лесно да се избегне изричното разглеждане на проблемите на заетостта. Просто икономиката да расте, а нека Крис да си намери работа някъде другаде - именно така ще бъде всичко, ако съкратят неговото място, така купувача ще бъде принуден да поеме щафетата.Истината е, че ние можем да имаме работни места и без да произвеждаме и консумираме все повече неща. За начало, може да се въведе политика, насочена към опита да се направи разделение на работното място за промяна на реалността в обсега на сферата. Много хора с удоволствие биха заменили част от доходите си за повече свободно време. Може също така да се спре закриването на работни места чрез аутсорсинг и замяната на хората с машини. Естествено, това ще наложи промени в стимулите за корпорациите ...
Обяснение № 2: Ръстът изисква невероятни движещи сили от корпорациите
Акционерни дружества са силно засегнати от пороци. Да речем, че моя най-голям приоритет в семейството е да увелича приходите си. Какво щях да правя? Аз ще търся най-високо платена работа, която мога да получа. Определено няма да взимам участие в обществените дела или инициативи с нестопанска цел. Аз не бих прекарвал много време с жена си и дъщеря - това ще ме отклони от моя професионален опит и доход.  Ако целта е толкова фокусирана върху едно нещо, резултатите не са изненадващи. Максимизиране на печалбата, независимо дали е в моето семейство или корпорацията, носи дефектни плодове.Ние знаем това за нашите акционерни корпорации. Ние знаем, че има по-добри начини за устройство на индустрия, с по-достойни цели, но не се променяме. Причината е, че ние  попаднахме в зависимост от две неща, които корпорациите могат да правят добре. Първо, ние сме пристрастени към потребителските нововъведения. Искаме само най-новите и най-добрите. Хората излизат на лов за айфони, айподи, айпади както и много другиВторо, ние се втурнахме да получаваме нетрудови доходи от инвестиции в акции или взаимни фондове. Хората, които са в състояние да си го позволят, инвестират в корпорациите. Тяхното лично богатство е свързано със способността на корпорациите да растат. Ние сме свикнали с идеята за пасивни инвестиции - ние поставяме допълнителни пари в сметката и абсолютно нищо друго, освен да гледаме дали тя се увеличава. Кой ни даде право, на всички нас, да получаваме нещо за нищо?
Обяснение № 3: Ние си затваряме очите за обратната страна на икономическия ръст
Малко изучават екология за да разберат, колко икономическия растеж влияе на деградацията на природните ресурси. В действителност, чудовищни 21 процента от студентите са със специалности в бизнеса. И както е отбелязано от д-р Сус в класическата си книга "Loraks", "Бизнесът си е бизнес и бизнесът трябва да расте!" Докато ние продължаваме да изкушаваме съдбата, увреждайки и лишавайки целостта на природните системи, за които ние имаме само частична представанашето внимание е приковано към резултатите от реалити-тв шоуто, сексуалният живот на Тайгър Уудс, прическите на Дженифър Анистън и Джъстин Бийбър, страхотните сватби номинални монарси и други въпроси от решаващо значение.

Докато ние сме безразлични, онези, които се възползват от растежа най-много, корпоративния елит ще продължи да прави същото, което правят и сега, и това е храна за всички насАко ние не питаме"защо", в не много далечно време, нашите деца ще питат: "Как можахте да позволите, това да се случи?"

by Rob Dietz

Източник : zahariada.blog.bg

неделя, 19 януари 2014 г.

Учени откриха нов феномен от квантовия свят

От формули физици са извели феномен, който от гледна точка на ежедневната логика изглежда невъзможен. Оказва се, че с предаването на квантова информация, вие можете да отговорите на всеки въпрос от енциклопедии, прочитайки (или получени от някого), само половината от статиите.

В реалния свят, ако човек знае само част от нужната информация, е възможно да се разкрие невежеството му, чрез добре подбрани въпроси. В квантовия свят, това не работи:въображаем играч във викторина винаги ще отговори на въпросите на водещите, дори когато знае половината от "базата данни"

Изследователите си задали следните въпроси: как нашите познания за общото, корелират спознанията за отделните части? В каква степен, непълното познаване на цялото изключва знанието,най-малко за една от неговите "части"? За това пише MEMBRANA.

Класическата интуиция предполага прост отговор: незнанието (несъвършено знание) за цялото не може да съществува без незнанието по отношение на, макар и най-малко на една част от същото цяло. И в класическия свят, нещата стоят именно по този начин. Но сега учените са открили, че в квантовата теория, тази хипотеза не действа.

Представете си, че пред вас е човек, който е прочел половината от книгата, обяснява  EurekAlert!. В класическия свят, експертът(изпитващия) винаги може да излезе с  въпрос, който ще разкрие невежество на човека.

Но сега ние се обръщаме към квантовия свят, квантово-кодираната информация (квантова криптография) и се обръщаме към отдавна приетите условни герои - Алис и Боб. Алис има книга от две (за простота на моделирането) страници и изпраща в квантов форма тази информация на Боб. Но изпраща само едната от двойката страници.
 

А после започват чудесата, които са в противоречие със здравия разум. Стефани Венер от Университета в Сингапур ((NUS) и Томас Видик от Бъркли (UC Berkeley) са показали, че няма начин да се покаже невежеството на Боб.
"В квантовия свят, голямото незнание за цялото може да съжителства с почти перфектно познаване на всяка една от неговите части." Учените са разделени за откритието. Проверете Боб, и той ще може да отгатне съдържанието на страниците на книгата почти съвършено, ако разбере какъв вид информация на Боб не е достатъчна - по принцип е невъзможно.
Такова нарушение на логиката се добавя към списъка на философските главоблъсканици на квантовата физика, като квантова суперпозиция или принципа на квантовата неопределеност.
Странно, че откриването е било неочаквано за авторите. От изследванията си, те са очаквали да получат точно обратното, че "квантовото незнание," трябва да следва класическата интуиция, и при условията на непознаване на цялото, непременно е възможно да се проследи незнанието за подробностите.
Авторите възнамеряват да проучат по-нататък откритото свойство на квантовата информация, която Стефани описва като "концептуално много странно". И вече са получили теоретичните изчисления, описани в статия на Physical Review Letters
Източник : zahariada.blog.bg

петък, 17 януари 2014 г.

Георезонаторите — информационните системи на нашите предци

Основният експеримент, който ще се проведе в аномалната зона Молебке ще бъде изграждането на каменен лабиринт - георезонатор.
Директорът на RUFORS, Николай Суботин, изказа предположение, че каменните лабиринти на Карелия със спираловидна форма, създават пасивна антена, която може да усилва енергията на разломите на земната кора. Проучванията показват, че каменните лабиринти са построени именно на такива места, така че Н. Суботин предлага условно да се наричат ​​георезонатори.
Друго откритие направено от изследователи на RUFORS, е, че структурата на каменните лабиринти по абсолютно същия начин повтарят надлъжния разрез на човешкия мозък (резонанс ефект). Въз основа на това наблюдение е направено второто предположение, че георезонаторите са били предназначени не само за подобряване на енергийния поток, идващ от земята, но първо и преди всичко за подобряване на психическите способности на хората, които са били в центъра на георезонатора.
Съвместните усилия на участниците ще се опитат да пресъздадат подобен каменен лабиринт в аномалната зона Molebka. За този експеримент ще трябват много доброволци. След приключване на изграждането, ще бъде направен опит за изкуствена активация на георезонатора.

четвъртък, 16 януари 2014 г.

Тоталитарният материализъм с етикет "наука" - Артьом Михеев

 За вредата, която е причинена на човешкото общество от политическия и религиозен тоталитаризъм е писано и говорено много. Тук бих искал да кажа няколко думи за друга негова разновидност, която може да се нарече "материалистичен тоталитаризъм". Към днешна дата тонът му се задава предимно от академичните функционери и служители, за да направи пълен кръга с "привърженици", симпатизиращи на научния и рационален светоглед. И това състояние на нещата за мен е два пъти по-болезнено, поради моята собствена принадлежност към научната общност.

   През последните десет години аз неведнъж се изказвах и сред колегите учени, и в пресата, и в публикации в Интернет по повод т. нар. "кругляковщина" и "борбата срещу псевдонауката". Не изпадайки в пустословие, бих формулирал същността на проблемите, пред които сме изправени, както следва: идентификацията на понятието "научен светоглед" и "здрав разум" с материализма, вулгарния атеизъм и техните странични продукти. Естествено, това включва прословутото отричане на парапсихологичните явления, на неизползваемия човешки капацитет, живота след смъртта, контакта с други нива на съществуване, както и други неща, за съществуването на които е известно днес вероятно почти на всеки. Привидно научната професия по своята същност трябва да е благоприятна за човешката откритост, безпристрастност, жажда за нови знания и изграждането на нови модели, които неизбежно заменят неуместните и остарели. Но това, което е учудващо, че така наречените "учени" в пъти превъзхождат по своята устойчивост и догматизъм закоравелите съветски апаратчици и църковниците . В интерес на истината трябва да се отбележи: тази ситуация не е актуална само за Русия.

   Хора от други творчески професии, да речем музиканти или художници, в по-голямата си част са много по-отворени за дебати, а и са просто разумни, не претендират, че трябва да указват на света как "следва да бъде" устроен, а по-скоро акцентират на хармонията с него.

   Господата, които наричат себе си "скептици" и "материалисти", са здраво окопани в изданията на научните списания по бюрократични столове на различни "академични" институции, специализирани в разхищение на скромния бюджет, и дори (!) като цензори на известната Уикипедия. Въпреки зова на времето, те все още държат на местата си и не искат да сдадат позиция.

   Струва си да се разобличи един мит, който се разпространява сега чрез някои от тези господа. Те ще ни накарат да повярваме, че съществуването на гореизброените явления не са научно доказани, или спадат към специална "ирационална" област на знанието, която е във фундаментално противоречие с научната и рационалната.

   В действителност има огромно количество научни публикации, публикувани не в "жълти", а в сериозни рецензирани научни списания, което показва, че наличието на явления, които мнозина все още отнасят до компетенцията на "тайни" или "окултни" дисциплини е безспорен факт. Не по-малко значими, отколкото съществуването на да речем, далечни мъглявини и галактики, които естествено, също така е невъзможно да "ги докоснем."

   Що се отнася до ирационалното познание, като приемем ограниченията на човешкия ум, ще е трудно да се отрече неговото съществуване. Но защо трябва да го считат за противоречащо на рационалното познание? След като и едното, и другото са само инструменти в ръцете ни. Освен това, както историята показва подхранващите ни съвременни научни методи са буквално произлизащи от по-широкото разбиране на света, което от сегашната тясна гледна точка може да изглежда "ирационално". И не е случайно че такива титани на науката като Парацелз, Сведенборг, Нютон са дали голяма част от своето време и усилия за изучаване на окултните въпроси. По-късно, през XIX век, членовете на Кралската академия на науките на Великобритания Уилям Крукс и Оливър Лодж взеха активно участие в проучването на спиритични явления, и започвайки със съмнение и скептицизъм, в края на изследванията си са били убедени в тяхната несъмнена истина. Този списък продължава достатъчно дълго.

   Как виждам решението на проблема? Разбира се може, следвайки известното изказване на Макс Планк да изчакаме, докато умрат привържениците на инертността и догматизма, принадлежащи към старото поколение от учени, за да бъдат заменени от ново поколение, за да получат нови идеи и нова визия за света. По мое мнение, този подход е непродуктивен, ако се вземе предвид нуждите на нашето време, които се характеризират с все по-нарастваща динамика на развитие и обмен на информация.

   Има алтернативни подходи към същия проблем и по принцип те се намират на повърхността:

   - Създаване и насърчаване на конкуренцията между съществуващите академични изследователски институции и групи.

   - Отстраняване на монопола на РАН относно достъп до научноизследователски и бюджетни ресурси. Като опция е необходимо наличието на няколко конкуриращи се академии, акцентът трябва да бъде върху реалната работоспособност на изобретенията, а не за това как те отговарят на всички остарели догми. В XXI век, присъствието на една малка група от длъжностни лица от науката, които седят на топло в кабинетите си и имат изключителна възможност да се разпореждат с държавния бюджет, като в същото време казват на другите какво да мислят и правят е принципно неприемливо.

   - И накрая, да не забравяме за такъв важен момент, какъвто е финансирането на науката от частни източници (имам предвид основно приложните научни изследвания, които не са свързани с военната сфера), което е широко практикувано на запад. Разбира се, то се основава на наличието на прослойки хора, които не само знаят как да направят определен капитал, но също така и да поставят адекватна цел като вложение в същите изследвания. Целта на тези вложения може да обхваща и получаване на печалба, а също и някои идеологически, стратегически цели.

   В заключение, искам да пожелая в XXI век науката най-накрая напълно да скъса с тоталитарното материалистично минало и да стане именно Наука. С голяма буква.

   За автора - Артьом Михеев е кандидат на физико-математическите науки, президент на Руската Асоциация по Инструментална Транскомуникация

неделя, 12 януари 2014 г.

Анализ на окултните символи в стенната живопис на Bank of America

На видно място във фоайето на корпоративния център на Bank of America има стряскащи фрески отстенописи пълни с окултни символи. Още по-тревожен е фактът, че тези картини, като че липредсказват събития за радикална промяна в света в не много далечно бъдеще. Познайте дали тези окултни стенописи предсказват идващия Нов Световен Ред? Да видим окултните символи и тяхното значение в фреските открити в стенописите на Bank of America.

Читател на InfoWars ми изпрати снимки на някои много странно изглеждащи стенописи откорпоративния център на Bank of America в Шарлот, С. Каролина. Излишно е да казвам, че те напълнозавладяха вниманието ми така, че аз бях поразен от символиката и посланията. Не можех да не гисъпоставя със зловещите картини в Денвърското международно летище.

В написаното от Бенджамин Лонг, се казва, че темите на картините се въртят около израстване/строителство хаос съзидание и планиране знания, в "смели съчетания на абстрактното и реализмя,украсени с нюанси на златото."
Фото: Три картини показват направлението на лоби фоайето в корпоративния център на Bank of America.

Въпреки че ние обикновено четем от ляво на дясно, вътре в степописите има ключ, който подсказвана публиката, че те се четат от дясно на ляво. Етапът на "планирането", визуално е представен накартината в дясно, обикновено първата стъпка на всеки процес, така че има смисъл да се тръгне от тук. Налице е също така един алхимичен символизъм, намеквайки за историята на живописта, така че нека да започнем отдясно:
Дясната живопис 
Картината вдясно се нарича планиране знания. Езотеричното тълкуване на неговата символика е точно това, което се планира и какви знания тя има предвид.
Снимка: Масонско момче на масонски под.

Тук виждаме едно русо момче стоящо на стандартен шахматен масонски под. Краката му са под ъгъл от 90 градуса, в съответствие с масонски ритуал за откриване на процедура за посвещение:

Въпрос: "След завръщането си в Ложата, къде ще бъдете като млад студент?

Отговор:. В североизточния ъгъл, краката ми образуват прав ъгъл, тялото ми е право, от дясната страна на Почитаемият Майстор на изток, стоят като човек и Масон, и ще ми бъде дадено правото да ходя и да действам като масон "

- Малкълм Дънкан, Масонски ритуали и описания.

По-долу от момчето, са изобразени хора, облечени в делови костюми, които, изглежда, че планират, сочейки към масонското момче. Дали момчето представлява "новото поколение"?

Русото момче много напомня на също такова момче в центъра на един от стенописите в Денвърскотомеждународно летище.
Снимка: Момчето пренаковава меч в орало меч. Обърнете внимание, че момчето е облечено в традиционен баварски костюм ... Може би баварски илюминат?

Горящият храст и жена в куб и пирамида


Снимка: Претоварване на символиката
До момчето е горящо дърво, което символизира негоримия храст в Стария Завет, което е важно в масонските ритуали, особено за 33 степен, тотава, когато членовете се считат за най -"близо до горящия храст".
"В края на третата е писано, докато Мойсей е водил стадото на Йофорите на планината Хорив," Господ му се явил в огнени пламъци от горящ храст, "и за първи път той му съобщил неизразимото си име. Образът на горящия храст се използва при посвещение в степен Кралската арка (Royal Arch ритуала е смятан от експертите за историята на масонството един вид като добавка към магистърска степен, която включва, в частност и ритуалите, свързани с придобиването на "истинското" име на Бога). В почти всички древни култури Огънят символизира Божественото. Негорящият храст или горящия, но не изгарящ трънен храст, в който Бог се явява на Моисея, символ на божествената светлина и истина в масонството означава най-висока степен за започване на посвещението, така както и изгрева на слънцето, за най-ниската. Това е великия източник на "истинската" масонска светлина. Ето защо, Висшите съвети на тридесет и третата степен определят неговите заседания и подписват официалните документи като "близо до НК", т.е. изображения в непосредствена близост до горящия храст, за да се обозначат като източник на уникалните масонски знания "
Albert Г. Маккей, Енциклопедия на масонството ", част 1
На заден план има египетска пирамида, основен символ на Тайнствата в окултните учения.
Странен детайл от изображението е прозрачен куб, висящ от небето на тънки нишки. В него, като в капан има една жена. Какво означава този символ? Може би това е един обикновен човек, заседнал в границите на материалния свят и управляван свише от невидими сили?
Степени и Черното слънце
Снимка: Стълбата на Яков и черното слънце
Отляво са изобразени стъпала, водещи към небето. Това е классически символ, обозначаващ поетапния възход към обществото на посветените /иллюминати чрез постигане на тайните на масонството.
Снимка: Масонска гравюра: стъпала, водещи от Масонския под към небесата
В небето е Black Sun, друг езотеричен символ. В алхимическите учения се казва, че има две слънца.Едното от тях е невидимо и ефирно, и е от чисто "философско злато". Второто е материално,достъпно само за възприемане от непосветените и добре познато в окултните символи като "Black Sun"(Черното слънце).

В алхимията, Черното Слънце (Сол Нигер) се нарича първия етап на Великата работа, която започва с"очерняне", т.е. горене на черен метал, и завършва с превръщането му в чисто злато.

Днес, изображението на Black Sun най-често се свързва с нацизма и окултни организации като Храмана Сет (организация, основана през 1975 г. от U. С. армейският подполковник Майкъл А. Акино, ипроповядваща философията на "разумният егоизъм"). Понякога този символ също така се намира насъвсем неочаквани места, като тези
:
Снимка: Bracken House в Лондон.  Лицето на Уинстън Чърчил е в центъра на Черното слънце.
…и в Международното летище на Денвър.


Снимка: Черното Слънце на пода на Голямата зала, като че ли затъмнява Златното.
Десният стенопис, следователно, представлява първия етап на Великата работа, така наречената "Работа в черно", която тепърва предстои да се направи. Самата работа е символизира ЧернотоСлънце

Хора, облечени в бизнес костюми са загрижени, очевидно подготвяйки новото поколение масонскимладежи. (Едно от най-поразителните сходство с основаването на Ордена на илюминатите от Адам Вайсхаупт.) "Непосветените", междувременно, очакват съдбата си в прозрачен куб, контролиран от невидими кукловоди.
Средната фреска


Средната фреска - Хаос / творчество. Тя описва бурния период на прехода. Много детайли показватдълбоко объркване, което изглежда е обхванало всички сектори на обществото и основите на цивилизацията. В тълпата може да се забележат военни дейци, монаси, протестиращи и други ...

Снимка: Бодливата тел, мрежата, и войниците по улиците, трябва да убедят зрителя, че липсата на ред, също е форма на потисничество. Тази монахиня също не е особенодоволна.

От ляво е изобразен мъж, облечен в костюм за химическа защита, което очевидно трябва да водизрителя до мислите за съществуването на определени химически оръжия.
Снимка: Човек в костюм за химическа защита
Тази фигура, и не само тя, напомня изображението на една от фреските на аеропорта в Денвър… между другото, най-зловещата от тях.

На фреската в Денвърското летище, фигурата на военния е в нацистка униформа и противогаз, щампована върху една безкрайна опашка от тъжни хора. Химическа война, военни репресии, мъртвитебебета - все същите герои ...

Ако погледнем в горната част на стенописа, ще видим, полу-прозрачни тела, които се въртят в огнен вихър. По-скоро, това означава, че хаосът засяга и метафизичните, космически или астрални нива.


Снимка: Голи тела в огнен кратер

Този кръгъл огнени кратер също прилича на слънце. Бледо златистия цвят и непрозрачността наформите предизвикват асоциации със средния етап на алхимическата Голяма работа, която се нарича"Работа в бяло". Юнг (Карл Юнг -. швейцарски психиатър, който имал значително влияние върхукултурните изследвания, сравнителна религия и митология) сравнява този етап с зората, като подготовка за следващия, последен етап, който той нарича изгрева на слънцето. В окултнитесимволи, изгревът се свързва с червения цвят. И, разбира се, този цвят в левия стенопис има специална роля.
Лявата фреска
Левият стенопис на тема "Създаване / Строителство". В центъра са фигурите на  работници с лопати в ръка, оглеждащи резултатите от тяхната работа. Стърчащите от джобовете парчета червен плат,също е много символично. Червеното, както е посочено по-горе, има специално значение. Този цвятсе свързва с финалната фаза на алхимическата Голяма работа, "Работа в червено."

В окултните учения на алхимичната трансформация може да се случва на няколко нива: на материално, когато черния метал се превръща в чисто злато, на духовно и философско, когатонепосветените се "прераждат" за нов живот. В традиционното учение на тайните общество, целия свят се разглежда като предмет на алхимична трансформация. Несъвършенството е необходимо, за дабъде "трансформирано в чисто злато", така че да отразява небето, в съответствие с алхимическатааксиома "Както на върха, така и долу." Означава ли това, че окултният елит смята, че изграждането наНов световен ред е "Голямата работа"?
Спящият гигант
Снимка: Той е мъртъв, или е заспал? И какво означават буквите «EQ»?

Странна част от фреска - един човек, едва различим на фона на земята. Какво означава това? Дълбок сън или смърт? Подобна картина може да се види в един от стенописите в Денвърскотомеждународно летище.
Снимка Безпомощно, спящо (или мъртво) малко момче, под червено покривало
Какво означават тези фрески?
Както всяко изкуство, вдъхновено от идеите на елитаризъм, стенописите в главния банков офис на Bank of America, най-голямата американска банка, са предназначени да бъдат разбрани от немного "посветени". Въпреки това, ние можем да приемем, че те описват трите етапа на предстоящата трансформация на света - Идея, Хаос и Постигане на целите. Всеки етап отговаря на определен цвят масонски алхимичен процес: Nigredo (работа в черно), Albedo (работа в бяло) и Rubedo (работа в червено).
Тези образи са до голяма степен в съзвучие с фреските на международното летище в Денвър. В тях също се разчита ужасната история на строителството "мир и хармония с природата" чрез смърт и хаос.
Първият стенопис е колекция от окултните символи, някои от които пряко показват масонството.Удивително е, че изображението е във фоайето на главния офис на най-голямата банка в САЩ, а не в масонската ложа. Но може би не е случайно. На стенописът група "посветени", т. е. тези, които могат да бъдат натоварени с най-първата част на масонската работа, идеята, е без съмнение, са мъжете в бизнес костюми. И може би не е случайно, че техните отношения са в хармония с червено белия шахматен етаж.


На втория стенопис - граждански вълнения, бунтове, протести и репресии. Хората обикновено са решени, чрез публичен протест, или като резултат от резкия спад в стандарта на живот или приемането на изключително непопулярни закони. Означава ли този фрагмент за премахването на гражданските свободи и създаване на полицейска държава? Налице е също така един метафизичен аспект на изображението, представен чрез кръжащи голи тела, които самите те напомнят на слънце.Това, по всяка вероятност означава хаос и космическо ниво.
Последният стенопис е свързан с последния етап от мисията. Един човек, хвърля поглед в центъра на извършената работа. В същото време, някои работници под земята все още са заети с тежък труд.Това означава, че масонската работа никога не може да бъде напълно завършена. Този стенопис ми напомня на филма Metropolis (ням филм, заснет от германския режисьор Фриц Ланг през 1927 г.), където работниците послушно и тихо отиват в подземния индустриален "ад", за да поддържат утопията за елитарност. Гледайки тези работници, аз не мога да не си спомня и чилийските миньори, които миналата година, прекараха седемдесет дни под земята.
.
В заключение

Стенописите от Bank of America са още едно доказателство за съществуването на таен елит, който се пази в тайна от "неносветените". Гигантските фигури, макар и представени на публично показване, но очевидно с цел да бъдат разбрани от малкото избрани. Те отразяват философията на елита, своите окултни знания и бъдещи планове. Както всички произведения на изкуството, стенописите могат да се тълкуват на различни нива и да се стига до различни заключения.
Въпреки това е трудно да не се обръща внимание на повтарящите се теми от фреските на Bank of America и на международното летище в Денвър. Невъзможно е да не се отбележи, как те се припокриват със съдържанието на надписите върху плочите на Джорджия (голям гранитен паметник в района на Алберт в щата Джорджия, който съдържа надписи на осем настоящи и четири древни езици, първият от които гласи: "Нека населението на земята никога не надхвърли 500 милиона , пребиваващи в постоянен баланс с природата "). Във всички тези странни места откриваме едни и същи окултни символи, предсказания за "нова ера" презрение към масата на непосветените, възхвала на войната и репресиите, и т.н. Съгласователността в техния символизъм, тон и съдържание е очевидно.
Стигам до извода, че за тези и много други странни изображения стои една и съща група от хора. Ние не знаем техните имена, но нещо за тях ние знаем със сигурност: те са невероятно богати, невероятно мощни и ние сме изключително неприятни за тях, защото те принадлежат към един тесен кръг на "избраните".
Източник : zahariada.blog.bg