петък, 31 юли 2020 г.

Митовете - не лъжат!

Руският физик А. Скляров е един от най-известните привърженици на алтернативната версия на историята. Той е член на много научни експедиции, чиито материали са в основата на филми, книги и статии за изследване на всички видове артефакти на древните цивилизации, които не се вписват в официалната версия на историята.
Проучванията на А. Скляров и неговите колеги за пореден път потвърждават, че няма установени истини веднъж и завинаги, особено в историческата наука, където историята често се пише по указание на управляващите елити. Ето какво пише самият той по въпроса:
"Има само версии, хипотези и теории. И те могат да грешат. Освен това те грешат и дават в най-добрия случай някакво приближение към истината. По някое време това приближение описва реалността с достатъчна степен на точност. Но неизменно идва моментът, когато тази точност престава да ни устройва. Една теория се заменя с друга. И в това няма нищо "страшно". Това е естествен процес на развитие на знанието ...
Така се случи в живота ми, че някъде в средата на 90-те се потопих в темата за древните легенди и традиции, както и проблема за премълчаването на фактите от съвременната историческа наука, които противоречат на приетата понастоящем картина на миналото на човечеството, която се рисува и разпространява от тази наука в книги и учебници.
Със значителна изненада за себе си открих, че един доста голям слой информация, заключен в древни легенди и считан от историците за прости измислици на далечните ни предци, се потвърждава от реалните факти, събрани от съвременната наука в различни области на познанието.
А опитът да се комбинират научни данни и „митологична“ информация дава в крайна сметка много подробна и самосъгласуваща се картина на далечното минало - само картина, много далеч от тази, която историците рисуват за нас.
По-специално, добре познатият сюжет от древни легенди за световния потоп не само намира пълно потвърждение, но и ни позволява да изясним данните, натрупани от археологията, геологията, климатологията и други науки“.
И така, - митовете не лъжат и Е. Блаватска има право като твърдеше, че нито една легенда не се ражда от нулата и че в основата на всяка митология лежат реални исторически събития?
сряда, 29 юли 2020 г.

Сграда на знания от друга реалност

Интересно изживяване извън тялото се случило с американка на име Даяна през лятото на 1971 г. в Северна Джорджия, докато пътувала на салове по река Чатахучи. Един от саловете, на който имало осем души, се преобърнал, докато минавал през бързеите, покривайки жената, която след това се задавила и загубила съзнание. По време на това състояние с нея се случило невероятно изживяване извън тялото, което доказва, че съзнанието може да напусне тялото ни.
Ето как американският онколог Джефри Лонг описва какво се е случило с нея по време на този експеримент в книгата си „Доказване на живота след смъртта“: „Тогава разбрах, че се намирам на стотина метра над реката и погледнах надолу към сала, забит между камъни. Видях двама мъже, които ме чакаха да се издигна изпод водата. Видях още една жена, която бе на нашия сал - тя се държеше за камъка по-надолу по течението. Гледах съпруга си и по-малката си сестра, които без проблеми се спускаха пред нас по праговете. Те се затичаха обратно към хълма, за да видят защо по реката плават отломки.
Взехме всичко от сала им и го сложихме на нашия, в случай че се преобърнат, но те преминаха толкова лесно, а ние просто щяхме да плуваме след тях. Отгоре гледах как съпругът ми се изкачва на камък по реката. Той не чу заради рева на водата, че двамата мъже, останали на сала, му викаха. Той не знаеше къде съм и какво се случи, но видя, че ме няма. Останах с впечатление, че той ще скочи във водата и ще ме потърси, а аз изведнъж се озовах на брега и се опитах да го спра, защото не плува много добре и знаех, че е безсмислено. Когато протегнах ръка да го спра, ръката ми мина точно през него. Погледнах ръката си и си помислих: "О, Боже, мъртва съм!"
... Светещото същество каза, че трябва да избирам: да остана или да си тръгна, но все още имам неща за вършене в този живот и сега не е най-добрият момент да умра. Все още се колебаех и ми казаха, че ако реша да се върна, ще ми дадат определени знания, които трябва да споделя с другите. След дълга дискусия се съгласих да се върна и изведнъж се озовах пред висока сграда във формата на конус - толкова висока, че сякаш се простираше до безкрайност. Казаха ми, че това е сграда на знанието. Влязох и полетях по спиралата нагоре през рафтовете с книги, като в библиотека. Като стигнах до върха, излетях и попаднах в цветен калейдоскоп и в същото време главата ми изскочи от водата. Намирах се на около десет метра от сала надолу по течението.
Веднага осъзнавайки къде съм, хванах най-близкия камък. Успях да изляза и изплюх вода. Бях в шоково състояние, но нямах нужда от лекарска помощ. Не знам колко време съм била под сала; никой през това време не е погледнал часовника. Може да е три или четири минути, а може и десет. На мястото, където бях, нямаше време“. 
В допълнение към най-невероятното преживяване на състоянието на съзнанието извън тялото, в което Даяна е била както в нашия свят, така и в друга реалност, се заинтересувах от обекта, който тя нарича „Сграда на знанието“. Веднъж, по време на един от моите съкровени сънища, посетих подобен обект, който нарекох "Вселенската библиотека". В този обект всичко наистина приличаше на гигантска библиотека. Във всеки случай, възприех вътрешните му помещения по този начин: също ми се стори, че има много стелажи с библиотеки, където са съсредоточени всички древни знания за човечеството. А може би и за по-древни цивилизации. Така че, може би някой по време на ОС или ИТП също е бил на това невероятно място? Дали древните не го наричаха Акашовите хроники?
понеделник, 27 юли 2020 г.

Ватиканът е бил инструмент на глобалистите още през Средновековието

Анализ на достъпните за нас версии на исторически събития, историята на създаването и развитието на католицизма ни позволява да направим съвсем категоричен извод, че Ватиканът е създаден от самото начало от съвсем определени сили, които упражняват тайно влияние върху събитията от човешката история, като един от инструментите за постигане на световна власт и обединяването под тази власт на цялото човечество. Особено силно глобалистичните тенденции от дейността на Ватикана се проявяват за първи път на събора в Тридент, който се проведе през 1545-1563 г. На този събор, който продължи цели 18 години, глобалистичните сили на Ватикана решаваха задачите, определящи тактиката и стратегията на Католическата църква за 300 години напред. А някои учени дори предполагат, че преди този събор католицизмът не е съществувал като единна организирана структура.
И така, какви решения бяха взети на Тридентския събор? В книгата на издателство "Концептуал", озаглавена "Как и защо писанията се правят" свещени "?" се дават се следните:

- Тридентският събор осигурил върховенството на папите. Всъщност римокатолицизмът е създаден като монолитна транснационална наднационална монархистка организация с единен контролен център - папата, чиито преценки по въпросите на вярата и морала са безпогрешни.
- Формира се идеологическата основа под формата на Библията.
- Vulgate, т.е. латинският превод на Библията е приет като официална Библия на Католическата църква.
- Указано е, че авторът на всички книги от Стария и Новия завет е Бог.
- Приет е указ за символа на вярата.
- Орденът на йезуитите е официално одобрен.
- Приет е указ за индекса на забранените книги.
- Христовото евангелие и писанията на апостолите се оповестяват публично.
- Исус Христос е обожествен.
- Тълкуването на Писанието е забранено за миряните.
- Одобряват се основните догми на католицизма.
- Взема се клетва от всички духовници и преподаватели на католически университети.

По-нататък четем в същия източник следното: „Всъщност на Тридентския съвет е създадена религиозно-идеологическа организация - политическа организация с глобалистична насоченост, а не само религиозна (вероучителна) като другите църкви. Единството на църквата, основано на ръководството на папата е силната страна на Римската църква, което позволява да се решат много проблеми, които не са по силата на други църкви. Властта на папите е неограничена.
Йезуитският орден, легализиран на събора, е създаден по официалната версия, за да преподава латински вероучения на народите от други страни. По подразбиране това е военен монашески орден, който изиграл огромна роля за формирането на много владетели на средновековна Европа. Йезуитите винаги са се славили със способността си да постигат резултати на всяка цена. Орденът оплита всички цивилизовани страни по света със своите връзки. Интрига и изнудване, подкуп и убийства - от една страна, защита на интересите на църквата и католицизма - от друга. Всъщност, ако използваме терминологията на нашите дни, йезуитският орден е един от инструментите на папството и неговите господари от „хибридната война“ за неделимо световно господство.
Целта на събора е била да очисти ереста от църквата, да премахне злоупотребите и пороците, да укрепи вътрешната църковна дисциплина и да освободи Римската църква от контрол от страна на светските монарси. За ликвидиране на ересите разчитали на индекса на забранените книги и на инквизицията.
Обърнете внимание, че всички монашески ордени са създадени с цел да се осъществи католизация на некатолическите народи с всякакви методи и средства. Формално възможностите за папата след Тридентския съвет бяха ограничени до назначаването на епископи във всяка една католическа страна, но всъщност папата назначал крале и императори. В католицизма съществува концепция за върховенството на църковната власт над светската. Потвърждение за това е предложението на йезуита Посевино Иван Грозни да приеме католицизма като единствената правилна религия и за това му било обещано да бъде назначен за източен император“.
Разбира се, Иван Грозни, като истински руски цар от рода Рюрикович отказва предложението на Ватикана, което е предателско за народа му. Затова йезуитите първо отровили сина му, а след това и самия него. С помощта на инквизицията и индекса на забранените книги Ватиканът успял да унищожи всички носители на ведическо знание в Западна Европа, изгаряйки или скривайки в подземните хранилища на своята Библиотека истинските знания за миналото на древните цивилизации и започнал напълно да фалшифицира цялата световна история.
Първата жертва на тази фалшификация е цар Иван Грозни, който не се преклонил пред глобалистите, на чиито врат фалшификаторите и техните слуги не само „окачиха“ убийството на сина му, но самият той беше представен като жесток и кървав владетел, въпреки факта, че „цивилизованите“ крале на Европа, които се подчинили на Ватикана, са унищожили десет пъти повече от своите поданици през това време, а самият Ватикан също беше виновен за смъртта на десетки хиляди хора от ръцете на инквизиторите. Тази двулична фарисейска политика на "двойни стандарти" по отношение на страната ни е ясно видима сега и именно тя, както нищо друго, много добре описва паразитната и сатанинска същност на онези глобалистични сили, от които самият Ватикан е създаден като един от инструментите за постигане на техния план за световно господство. И точно затова сегашното сближаване между „върхушката“ на Руската православна църква с Ватикана не носи никаква полза нито на страната ни, нито на нашия народ.
петък, 24 юли 2020 г.

В.Ажажа за астралната роботизация

Известният руски уфолог, кандидат на техническите науки В.Ажажа, преди няколко десетилетия в своите изследвания се доближи до темата за паразитите на съзнанието - инфернални същества, които не само източват различни видове жизнена енергия от хората, но и контролират тяхното съзнание, превръщайки хората в накуцвайщи биороботи. И това е една от причините, защо на Земята от древни времена се вкорени паразитната система и много от хората така лесно приемат паразитните „ценности“ на хищника-потребител. Всъщност, започвайки от представителите на световния "елит" и завършвайки с много обикновени хора, които се покланят на култа към материалните удоволствия, всички те са такива биороботи, контролирани от волята на адски същества.
В. Ажажа нарича този тип отрицателно въздействие на адските създания и образувания „астрална роботизация“. Ето какво пише за нея в книгата си „Внимание: Летящи чинии!“: „Това е вид контактна ситуация, когато се предполага пълно унищожаване на естественото психоенергетично поле на човека с цел окончателното премахване на неговото психическо„ Аз “, превръщайки го в перфектен инструмент за послушание, подчинявайки се на указаните действия на астралните същества, които ги насочват по тяхна преценка, и в крайна сметка - окончателното вмъкване на зла субстанция в астралното тяло на човека.
В началните етапи на такъв контакт субектите на ниския астрал „се прикрепват“ към човека, започват да контролират неговите действия, мисли и желания и по този начин се подхранват от психическа енергия („зла енергия“), получена от човека. Пример от картотеката на нашия институт:
"Веднъж мъж дойде при нас за помощ. Попита за съвет как да се отърве от "жената", която постоянно "седи"на рамото му и насочва действията му. "Тя" го карала да лъже, пие, пуши, да обижда други хора. Той дори чува гласа й. Човекът се обърна към екстрасенси. Някои от тях я виждат, а други я усещат, вдигайки ръка към местоположението й, усещайки силно неприятно изтръпване. И когато екстрасенсите се опитаха да прогонят тази „астрална дама“, тя се концентрира в точка и се скри в ушната мида, довеждайки мъжа до силен дискомфорт и пълно отчаяние“.
Тази ситуация на контакт е на такъв етап, че „жертвата“ на контакта все още има възможност да прояви своето лично психическо „Аз“ и да се бори срещу действията и постъпките, наложени му от „силите на злото“. Но когато отрицателна ситуация достигне етапа на пълно астрално вселяване, тогава човек най-накрая се превръща в контролиран астрален робот".
Знаете ли как да различавате такива биороботи от хора, които все още запазват частичен контрол над съзнанието си? Такива биороботи никога или почти никога не признават грешките, вината си и считат личното си мнение за „крайна истина“ и внимателно го налагат на другите, ожесточено борейки се с всяко несъгласие. Такива биороботи не позволяват на други хора да имат собствено мнение и вярват, че всеки трябва да живее според тяхната лична (всъщност - наложена от паразитите на съзнанието) скала от „ценности“.
Човек, който все още не е попаднал под пълния контрол на паразитите на съзнанието, е способен да осъзнае интервалите от време, когато е бил контролиран от емоционални изблици и експлозии на страсти, чрез които се контролира поведението му. Друг от ефективните инструменти за контрол на съзнанието на хората, които използват паразитните образувания (ларви, демони и т.н.), е „умственият диалог“, описан от известния американски антрополог К. Кастанеда, въз основа на знанията, получени от неговия учител, индианският маг дон Хуан Матус, който от своя страна преподава методи за „спиране“ на този „умствен диалог“.
И точно затова книгите на К. Кастанеда, подобно на много други „забранени знания“, които позволяват на хората да се освободят от силата на паразитите в съзнанието и други хищни същности, са били и продължават да бъдат подлагани на жестока критика и дискредитиране от биороботите, контролирани от паразитната система, които несъмнено са всички тези фанатични „борци срещу псевдонауката“, „борци за чистотата на вярата“ или „борци за демокрация“, както и всички други такива „борци“.
Същностите на тъмнината и техните „подопечни“ винаги се отличават с нетърпимост към всяко несъгласие и пълното пренебрежение към принципа на свободната воля, предписан от Висшите сили за човека. Но тъй като човек има свободна воля и свобода на избора, това означава, че съществува и възможността за освобождаване от властта на паразитите. Само за начало е необходимо да осъзнаем самия факт за съществуването на такива адски сили около нас и тяхното влияние върху действията и поведението на хората. В крайна сметка, всеки начин на изцеление започва с осъзнаването на наличието на самата болест.
сряда, 22 юли 2020 г.

Окултната същност на глобалистичните организации

Една от основните глобалистични организации на нашата планета е Организацията на обединените нации, външната цел на която е "осигуряване на мир и спокойствие на планетата", както и развитие на сътрудничеството между различни страни. Изглежда целите са доста хуманни и универсални. Основната цел на ООН обаче е да обедини всички народи и държави в единна глобална държава под ръководството на единно световно правителство.
Няма нищо лошо в такава цел. Освен това, самата ООН е външен орган на такова правителство, представляващ всички страни и народи. Но колко войни и агресии бяха предотвратени от ООН? Както ги имаше и преди създаването на тази организация, те продължават и до днес. А това означава, че в никакъв случай самата ООН не „управлява“ планетата, а тази глобална сила в лицето на най-богатите банкови кланове и управляващите династии на Земята, която се позиционира като „световно правителство“.
Именно за да се ускорят процесите на глобализация, от тази сила се провокират кървави конфликти и войни, природни и причинени от човека бедствия, епидемии и икономически кризи. Целта е да се създаде на Земята „контролиран хаос“ и непоносими условия на живот за обикновените хора, така че те сами да помолят „могъщите на този свят“ да установят на планетата „закон и ред“, който ще бъде самият сатанински „нов световен ред“, към който и без друго влачат своите народи националните „елити“, служещи на глобократите.
Защо сатанински? Защото самите слуги на световния "елит" не крият особено това. Всъщност, заедно с единна световна държава, според техните планове, на Земята трябва да се установи единна световна религия, която по своята същност е Църквата на Сатана. Със създаването на тази икуменистка религия се занимава активно друга организация на глобалистите - Ватикана, която е окултно-религиозният „център на силата“ на това т.нар. "световно правителство." И сатанинските символи на Ватикана вече са на показ.
Нещо повече - глобалистичните организации на Ватикана и ООН са свързани помежду си. Наличието на тази връзка в средата на миналия век е открита от кандидата на историческите науки, доцент на МГИМО О. Четверякова. Ето какво можете да прочетете в книгата й „Върколаци или кой стои зад Ватикана“:
„Глобалистичната визия в духа на „световното братство" на Маритен проникна в цялото мислене и изказвания на Павел VI. Така в своята енциклика Populorum progression от 1967 г., говорейки за ролята на ООН, чиито наблюдател става Светия престол от 1964 г., в частност той пише : „Това международно сътрудничество в глобален мащаб изисква институции, които го подготвят, координират и определят, до установяването на общопризнат ред. С цялото си сърце насърчаваме организациите, които са взели това сътрудничество с цел за развитие и желаем техният авторитет да расте. „Вашето призвание - казахме на представителите на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, - е да се помирят не отделни нации, а всички народи ... Кой не вижда необходимостта постепенно да постига по този начин установяването на световна власт, способна да действа ефективно както юридически, така и политически?“ 
Нещо повече, той всъщност сакрализира тази власт, което е добре показано в неговото встъпително слово през октомври 1965 г. до ООН: „Смеем да кажем, че ООН е отражение на Божествения план за напредъка на човешкото общество на Земята, отражение, в което виждаме евангелското послание, което от земно трябва да бъде преобразено в небесно".
Посещението на Павел VI на разположената в сградата на ООН, „Стаята за медитация“ - „храмът“ на бога, когото човечеството почита под различни имена, имаше дълбоко символично значение. Създаването на този „храм” се лобира от ню-ейджърската, нео-гностична организация Lucis Trust, основана от последователката на Е. Блаватска Алис Бейли, която привлече участието на Световния съвет на църквите и християнското движение на миряните. Стаята е построена във формата на пресечена пирамида, вътрешността на която е разработена от тогавашния генерален секретар на ООН Дат Хаммарскьолд. Както съдържанието на стенописа, така и магнитният камък, разположен в центъра, имат чисто езотерично значение: последният представлява високото посвещение, кулминацията на „трансмутацията на животинския човек в човешки бог“, която настъпва в резултат на неговото „просветление“ от Луцифер.
В „Стаята за медитация“ два пъти седмично за своите „молитви“ се събирали „Гражданите на планетата“, което всъщност е напредналата чета на движението „Ню Ейдж“. Интересното е, че тогавашният президент на тяхното събрание Доналд Кийс говори за целта на ООН с почти същите думи като папата: „ООН е инструмент на Бога; да бъдеш инструмент Божий означава да бъдеш божествен пратеник, който носи знамето на Божието вътрешно зрение и външно проявление. Някой ден светът ще се възползва от това и с голяма гордост ще почита душата на ООН наистина като своя собствена и по силата на достойнството на тази душа тя ще стане вселюбяща и успокояваща“.
Въпреки че всички тези глобалисти говорят за Бога, те всъщност се покланят на Луцифер. А ООН и другите глобалистични организации са именно инструментът на този „Бог“. Следователно, това изобщо не е изненадващо, че именно Луцифер е обявен за Бог от папа Франциск на 27 април 2014 г., по време на церемония, посветена на папите Йоан Павел I и Йоан Павел II. Както можете да видите, глобалистите дори не крият кой е техният Бог, на когото са принесли в жертва милионите хора, загинали във войни и конфликти, революции и безредици, природни и причинени от човека бедствия, както и  умиращите от глад и епидемии.
Така бившият британски служител на разузнаването Джон Коулман в книгата си „Комитет на 300“ пише за онези, които се налагат на човечеството като „световно правителство“, следното: „Какви са целите на тази тайна елитна група, наследници на илюминатите ("Покоряващият вятър на Мория" - Moriah Conquering Wind), култът към Дионис, култът към Изида, Катарите, Богомилите? Членовете на тази елитна група, които също наричат себе си „Олимпийци“ (те наистина вярват, че по своето положение и сила са равни на легендарните богове на Олимп, които са се поставили, подобно на своя бог Луцифер, над нашия истински Бог) твърдо вярват, че са призвани по божествено право да направят следното:
(1) Създаване на управителен съвет на Единното световно правителство - Новият световен ред с обединена църква и парична система под техен контрол. Малко хора знаят, че Единното световно правителство започва да създава своя собствена „църква“ през 1920-30 г., тъй като признава необходимостта от осигуряване на отдушник за естествената нужда на човечеството от религиозна вяра и затова създаде „църковна“ организация, която да насочва тази вяра към  желателния за себе си канал.
(2) Пълното унищожаване на националната идентичност и националното достойнство.
(3) Унищожаването на религиите и особено на християнството, с едно изключение - създадената от тях религия, спомената по-горе.
(4) Контрол на всеки човек, без изключение, чрез използването на техники за управление на съзнанието, както и чрез това, което Бжежински нарече „технотроника“, което ще създаде хуманоидни роботи и такава система на терор, в сравнение с която терора на Феликс Дзержински ще изглежда като детска игра.
(5) Пълното прекратяване на цялото индустриално развитие и производството на електроенергия в ядрените централи в така нареченото „пост-индустриално общество с нулев растеж“. Изключенията ще са компютърната и обслужващата индустрия. Оцелялата промишленост на Съединените щати ще бъде преместена в страни като Мексико, където робският труд е в изобилие. Безработните, които ще се появят в резултат на унищожаването на индустрията или ще станат наркомани, или ще станат числа в статистиката на процеса на унищожаване, която днес е известна като Global 2000.
(6) Легализация на наркотици и порнография.
(7) Намаляване на населението в големите градове според сценария, разработен от режима на Пот Пот в Камбоджа. Интересно е да се отбележи, че плановете за геноцид на Пол Пот са разработени тук в Съединените щати от един от изследователските центрове на Римския клуб. Интересно е също така, че в момента Комитетът се стреми да върне отново на власт в Камбоджа полпотовските убийци.
(8) Спирането на всички научно-изследователски работи, с изключение на тези, които Комитетът счита за полезни. Основните усилия трябва да бъдат насочени срещу използването на ядрената енергия за мирни цели. Особена омраза предизвикват експериментите върху студения термоядрен синтез, които понастоящем се дискредитират и осмиват от Комитета и подчинената му преса. Създаването на реактори на базата на студен термоядрен синтез не би оставило камък върху камък от концепцията на Комитета за "ограничени природни ресурси". С помощта на такива електроцентрали, когато се използват правилно, можете да създавате всякакви вещества и материали от най-често срещаните скали. Възможностите за използване на реактори за студен термоядрен синтез са наистина неограничени и те могат да донесат такива ползи за човечеството, за които хората все още нямат дори далечна представа.
(9) Чрез ограничени войни в развитите страни и в страните от третия свят - чрез глад и болести до 2000 г. следва да се унищожат 3 милиарда души - онези, които наричат „безполезни ядящи“.
По този въпрос Комитет 300 възложи на Сайръс Ванс да напише доклад за това как най-добре да се осъществи този геноцид. Тази работа излезе под името „Глобален доклад за 2000 г.“ и беше одобрена и приета като ръководство за действие от правителството на САЩ, представлявано от президента Картър, както и държавния департамент на САЩ, представляван от тогавашния държавен секретар Едвин Мъск. Според разпоредбите на Global 2000 населението на САЩ трябва да бъде намалено до 100 милиона души към 2050 г.
(10) Отслабване на морала на нацията и деморализиране на работническата класа чрез създаване на масова безработица. Тъй като съкращението на работните места е резултат от политиката за нулев индустриален растеж на Римския клуб, деморализираните и разочаровани работници ще се пристрастят към алкохола и наркотиците. Младежите на страната чрез рок музика и наркотици ще бъдат насърчавани да се бунтуват срещу съществуващия ред, в резултат на което основите на семейството ще бъдат подкопани и в крайна сметка ще бъдат разрушени. Комитет 300 възложи на Института Тависток да подготви проект за план за постигане на тези цели. Тависток от своя страна повери тази работа на университета в Станфорд, където под ръководството на професор Уилис Хармън е изготвен този план, който по-късно става известен като „Конспирация на ерата на Водолея“.
(11) Препятстване на нациите сами да решават съдбата си, като изкуствено се създават за тази цел различни кризисни ситуации с последващото „управление“ на тези кризи. Това ще отслаби и деморализира населението до такава степен, че в условията на прекалено широк избор маси от хора просто ще изпаднат в апатия. В САЩ вече е създадена специална агенция за управление на кризи. Нарича се Федерална агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), за първи път публично го съобщих през 1980 г. ...
(12) Създаване на нови култове и непрекъсната подкрепа за съществуващите, включително рок гангстери като мръсно изродената група „Ролинг Стоунс“ на Мик Джагър (група, която е много уважавана от европейската Черна аристокрация), както и всички рок групи, създадени от Taвисток, започвайки от Бийтълс. Продължаване на разпространението на култа към християнския фундаментализъм, основан от Дарби, служител на "Британската Източноиндийска компания". Всъщност този култ ще бъде насочен към укрепване на ционистката държава Израел чрез идентифициране на привържениците на култа с евреите чрез мита за „избрания от Бога народ“, както и чрез даване на значителни дарения за това, което привържениците погрешно смятат за добро религиозно дело, насочено към укрепване на християнството.
(14) Насърчаване на разпространението на религиозни култове като Мюсюлманското братство, мюсюлмански фундаменталисти от различни видове, сикхизъм, както и провеждането на експерименти с убийствата, моделирани по образец на "Синовете на Сам" от Джим Джоунс ...
(15) Разпространяване на идеите за „религиозно освобождение“ в целия свят с цел подкопаване на съществуващите религии и особено на християнството ...
(16) Създаване на обща криза в световната икономика и създаване на общ политически хаос.
(17) Поемане на контрол върху цялата външна и вътрешна политики на Съединените щати.
(18) Оказване на пълна подкрепа на наднационални организации като ООН, Международния валутен фонд (МВФ), Банката за международни разплащания, Световния съд и, доколкото е възможно, лишаване на местните институции от влияние, постепенно намалявайки тяхната роля или прехвърлянето им под егидата на ООН.
(19) Въвеждане на подривни агенти във всички правителства и провеждане на дейности, насочени към разрушаване на суверенната цялост на държавите отвътре на тези правителства.
(20) Организиране на глобален терористичен апарат и договаряне с терористи, където има условия да се извършва терористична дейност.
(21) Установяване на контрол върху образованието в Съединените щати с оглед на неговото пълно и окончателно унищожаване".
Както можете да видите, в наше време много точки от този античовешки и сатанински (луцифериански) план за установяване на „нов световен ред“ се прилагат активно по целия свят от слугите на самопровъзгласилото се „световно правителство“, истинската същност на която е видима с просто око. Окултната същност на всички глобалистични организации, създадени от тази сила, включително ООН, е абсолютно същата. И е напълно разбираемо, че при такова „световно правителство“ не може да се говори за никаква социална справедливост и възможност за еволюцията на човечеството.
понеделник, 20 юли 2020 г.

М. Величко за същността на „библейския проект“

Все повече и повече съвременни изследователи и учени започват да се замислят за същността на „библейския проект“ и целите, които той преследва във връзка с човечеството като инструмент за поробване на съзнанието на хората. Какви сили го инициират? Какви конкретни цели преследват? Подробни въпроси вече започват да се задават от все повече и по-мислещи хора. Един от такива съвременни учени е кандидатът по икономически науки, доцент на катедрата по социология, политически науки, история на Икономическия университет в Санкт Петербург Михаил Величко, който разказа следното за „библейския проект“:
"Като цяло, в зависимост от това коя хронология се използва, но според традиционната хронология, преди около 3500 години, египтяните престават да бъдат "справедливи и човеколюбиви". Това се отнася за афоризма на Козма Прутков: "Египтяните бяха справедливи и човеколюбиви по своето време". По това време жречеството на Древен Египет е „отегчено“ и стартира глобален проект за подчиняване на останалата част от човечеството от името на Бог. Резултатът от това е „библейската“ култура.
Тази библейска култура е двустепенна, когато се гледа отвън. Когато се вгледате отвътре, се появява друго езотерично ниво, което не засяга представителите на публичния живот на обществото. Това е скрита информация за това как да се манипулират всички останали. А в аспекта на публичността последователите на юдаизма имат две мисии. Това е покупка на цялата планета с всичките й жители и тяхното имущество въз основа на монополите и лихварството. И втората мисия е да се контролира развитието на науката и технологиите, т.е. да решават какво е „истина“ и кое е „лъжливо“, независимо дали определени „истини“ и „лъжи“ се потвърждават от принципа на практиката на критерия за истинност.
Защо? Защото във всяка концепция за живота на обществото науката решава определени и специфични проблеми. Тя служи за управление именно на тази концепция. И ако нещо е неприемливо за тази концепция, тогава независимо дали е вярно или не, то се обявява за „лъжа“. Има научна йерархия, която е "авторитетна" и нейната задача е да прави точно това.
Така наречената традиционна християнска култура във всичките й разновидности е подчинена система, защото за всяка теза на юдаизма има ответна теза на християнството и тя е с подчинен характер. Учението на Римокатолическата църква като първоначално учение и учението на други църкви, кръстени на Христос, по някакъв начин се основава на Никейско-картагенския символ на вярата, в който по известни причини няма нито една фраза, изречена от Христос, които са в Евангелието ...
Символът не съдържа нищо, което е казано от Христос. Но ако познавателният и творческият потенциал на културата е блокиран и вероучението е издигнато до ранга на „безспорна истина“, тогава пред обикновения човек не изниква въпрос за това как вероучение, исторически развито в християнството и юдаизма, се различава от това, на което са учели основателите на световните религии. И следователно, въпреки че всичко това присъства в текста, разпръснато на порции спрямо обема на този текст, то минава покрай съзнанието на повечето хора и не ги задължава към никаква дейност нито по отношение на себе си, нито към обществото. Следователно „библейският проект“ като доктрина за закупуването на света действа през цялата паметна история“.
Казаното от М. Величко разкрива истината за „библейския проект“ като изобретението на тъмните жреци на Амон-Сет, които първо измислили концепцията за „избраните от Бог хора“, за да зомбират евреите и да ги подчинят на техните цели, а след това измислили „филиалите“ на юдаизма като религия за "гоите" - роби, които са подканени смирено да приемат всяка воля на "избраните от Бога" и техните господари. И разбира се, християнството като религия има малко общо с учението на самия Христос и по същество е юдеохристиянство, тъй като признава еврейския „Стар завет“, с който Христос се бори, предлагайки вместо „Стария“ своя „Нов завет“, който значително се различава от паразитната същност на юдаизма.
 Именно Ватиканът стана тайната резиденция на първожреците на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана и това обяснява много. Например тоталната фалшификация на историята, проведена от Ватикана, както и налагането на еврейски догми върху други направления на християнството и желанието да ги подчинят. Това обяснява и разрушаването от Ватикана по време на инквизицията на представители на ведическия светоглед под предлог, че се борят срещу „магьосничеството“, а за представители на други клонове на християнството - под предлог, че се борят с „еретиците“. Това обяснява и факта, че Ватикана благославя „кръстоносните походи” на обединена Европа срещу страната ни почти всеки век, въпреки факта, че основната религия на руския народ в продължение на много векове е християнството.
Но защо? Защото св. Сергий Радонежки провежда реформа, която свързва и съгласува източното християнство с ведическото православие на Древна Русия. Това даде възможност да се спре дългогодишната междуособна гражданска война на територията на Русия и в същото време да се неутрализира същността на източното византийско християнство, подчинено на юдаизма. Ето защо Ватиканът смята нашето християнство за "неистинско". Да, защото въпреки реформите на Никон, които разделиха нашата църква, той, по указанието на Ватикана, никога не успя да превърне руското източно християнство в истинско юдеохристиянство. Независимо от това, през 19-ти век, заговорниците успяват да наложат „Стария завет“ на руските християни чрез измама и хитрост.
Но когато през 1943 г. по инициатива на И. Сталин руската християнска църква се възражда, която едва от този момент започва да се нарича „православна“, основното условие, което патриарсите трябва да изпълнят е непризнаването на Стария завет за свещено писание. Въпреки това, с убийството на И. Сталин и възхода на властта на ционисткия Перлмутер-Хрушчов, Руската православна църква беше принудена не само да признае Стария Завет, но и да се свърже с Ватикана, чието учение в Русия винаги се е смятало за "ерес". И днешните контакти между „върховете“ на Ватикана и Руската православна църква ясно ни казват, че е започнала активната фаза на създаване на икуменистка религия, основана на юдаизма, същността на която е много добре описана от Дж. Коулман в книгата си „Комитет 300“. И това е една от задължителните точки в плана за слугите на тъмнината на Земята да установят сатанински „нов световен ред“.
М. Величко също добре обяснява изненадващия факт, че по-голямата част от представителите на „избраните от Бога” хора са сред научния „елит” и особено сред членовете на псевдонаучните комисии, които защитават интересите на своите господари и в никакъв случай не разкриват истината и лъжливостта на различни открития и изобретения. По същия начин повечето представители на избраните от Бога хора присъстват и в банковите кланове. А задачата да се „купи всичко“ просто се състои във финансирането на плана за установяване на „нов световен ред“ и превръщането на останалото човечество в безсилни роби, които ще са прогонени в тотален „електронен концлагер“.
Но най-важното е, че истинските господари на заговорниците са извън човечеството и следователно те са върховните тъмни жреци и членове на тайни окултни общества, контролирани от тях, и "върхушката" на църквите на "библейския проект", и банковите кланове, и "богоизбраният" народ само ги използват в играта си, чиято основна цел е пълното унищожаване на човечеството, включително на техните тайни или явни лоялни слуги, които им служат. Именно за тази цел върховните жреци на Амон-Сет бяха вдъхновени от основите на плана на „библейския проект“, а сега с помощта на своите слуги те налагат „нов световен ред“ на човечеството. И като приближават реализирането на този античовешки план, слугите на тъмнината също се приближават до своята гибел, защото слугата, който е изпълнил мисията си, вече няма да е нужен на господаря. Е, всички останали хора също трябва сериозно да помислят дали си струва като „стадо безмозъчни овце” да влязат покорно в приготвената за тях кошара на „новия световен ред”, което е междинна стъпка преди пълното унищожаване на човечеството.
петък, 17 юли 2020 г.

Извънземни, почти неразличими от хората

В уфологичните източници се споменават някои видове извънземни, които са почти неразличими от хората и следователно присъстват на нашата планета от дълго време, живеят сред човечеството и имитират обикновени хора. Същевременно обаче има редица характерни черти, които ги отличават от обикновения човек, благодарение на които тези извънземни могат да бъдат идентифицирани. Ето например какви критерии за определяне на такива извънземни дава руският уфолог Е. Литвинов в доклада си за 2004 г. на заседание на Комисията за AЯ и Руското географско дружество:
„Представители на ИЦ, външно почти неразличими от хората, вероятно имащи общ произход с нас, или (и) представители на ДС (други светове), които са в състояние да приемат формата на хора и дори да я променят в хода на контакта.
Характеристики:
1) Външни признаци.
- главата е малко уголемена с изразено удължение в тилната част и / или отделяне на полукълба (две, рядко три) в горната част;
- ранно оплешивяване;
- лице - голямо чело и безизразна, малка уста;
- кожа на лицето със сивкави нюанси или много бяла;
- очите са кръгли, изпъкнали или с голяма форма на бадем, ако са без вежди, то с издатини на веждите;
- цветът на очите е синьо-син или сив, ако е тъмен, тогава е със златни точки;
- променящ се израз на очите: понякога огледално, понякога дъговидно, понякога зениците са заострени до вертикална линия;
- тялото е тънко, стройно, силно с крехка кожа;
- може да има допълнителни прешлени;
- слаба коса, особено по лицето;
- плоско стъпало, което не причинява неудобства;
- при жените - конусообразна форма на гърдите;
- пръстите са дълги и тънки;
- нокти с розово оттенък;
- може да има шест или четири пръста, като в последния случай се забелязва наличието на малки мембрани между тях;
2) Модел на поведение.
- при среща не подават ръка, избягват ръкостискане;
- избягват директния поглед (скриват очите си);
- отклоняват се от въпросите за детството и родителите;
- избягват да посещават лекари, лаборатории и магазини;
- безразлични към масови шоута, хазарт и политика;
- имат компетентна, сбито-точна конструкция на фрази, сякаш произнасят само цитати;
- безразлични към храната и съня, могат да не ядат или да спят три дни;
- не плуват в морето, избягват пряка слънчева светлина.
3) Характер, наклонности.
- отговорни, точни, акуратни;
- не са предразположени към проявление на емоции, лиризъм;
- обичат класическата музика, очарова ги;
- в разговорите използват шеги, афоризми и анекдоти, но не разбират тънкия хумор, намеците;
- опитват се да останат в сянка (тайни водачи)
.4) Физиологични характеристики.
- нямат папиларни линии на пръстите;
- иридодиагностиката не е приложима за тях;
- виждат добре и се ориентират в тъмното;
- имат необичайно остър слух, „чуват“ звуците на растенията;
- нямат обоняние;
- при тях удивително бързо заздравяват всякакви рани;
- устойчиви на интоксикация, наркотици, повечето земни заболявания;
- не понасят електропроводи и флуоресцентни лампи - когато са в зоната на тяхното влияние, им причиняват главоболие;
- повишената влажност води до задух".
Както можете да видите, извънземните, подобни на нас и живеещи на Земята сред нас, имат редица характерни черти, които въпреки отличната си маскировка, все пак се различават от обикновения човек. 
сряда, 15 юли 2020 г.

С. Сал относно деградацията на човешката цивилизация

Вече много независими изследователи са разбрали, че в резултат на намесата в нашата история на определена „външна сила“, нашата цивилизация непрекъснато деградира. Но този процес, използвайки примера на технологии, достъпни за хората, продължава от хиляди години. И всяка следваща цивилизация след смъртта на предишната има все по-малко количество истински знания и напреднали технологии. Това е много добре показано във видеоклиповете от автора на канала ISPIK О. Павлюченко, както и от много други независими изследователи.
Напълно съгласен с това мнение е и кандидатът на физико-математическите науки С. Сал, който по този повод е казал следното: "Вие навярно сте чели книгата на Майкъл Кремо "Деволюцията на човека". Там стриктно се проследява линията на човешката деволюция в течение на цялата история. Онези висоти, които човечеството постига за десетки и стотици хиляди години, сега са напълно непостижими. Това отдавна е разбрано, т.е. през всичките тези десетки хиляди години деградацията на човечеството е била бавна и неравномерна. 
И очевидно основната деградация превзема слой от жречеството - влъхвите, които по-рано са имали способността да левитират, за да издигнат огромни камъни, да превърнат камъка в мек послушен материал. Сигурно сте чували за самоук литовски строител, който дълго е изучавал египетската история и е имал способността да вдига такива гигантски товари. В Америка има построен от него „коралов замък“.
Така че за някои от хората тази способност е съхранена ... Няколко десетки хора сега владеят левитация. Всичко това е заснето и можете да намерите абсолютно надеждни видеоклипове в Интернет. А влъхвите имали способността да левитират такива тежки предмети. Така че мисля, че не е необходимо тук да се търсят сложни технически устройства, цялата работа е в самия човек. По това време влъхвите наистина могли да контролират силите на природата. После тази способност бива напълно изгубена, защото знанието изчезнало. Влъхвите били унищожени.
Е, сега, разбирате ли, човечеството просто не притежава това знание. А и най-важното е, че е имало генетична деградация на човечеството. И това е по-страшно нещо ... Тук са сработили няколко фактора. След Потопа гигантските войни продължиха с използването на непонятни оръжия и очевидно основната част от влъхвите, които притежавали такива способности, просто са били физически унищожени ... На Земята наистина бушували войни, които биха могли да се нарекат „ядрени“, но просто не можем да си представим какво оръжие е използвано. Постепенно цялата тази цивилизация била унищожена.
Вторият фактор е генетичният. В средата на влъхвите е имало генетична диверсия, вече говорих за това. Но такъв фактор като смесването на раси също работел. Смесването на раси също води до загуба на такива способности, това е очевидно. Всички тези фактори довели до факта, че тези човешки способности през последните 10 хиляди години на практика са загубени и само отделни хора в момента имат такива способности ... "
Както виждаме, според С. Сал (а това се потвърждава от легенди и митове на много народи) в далечното минало на цивилизацията на Златния век са били техномагични, а не технократични и затова хората са притежавали способностите на боговете. Но кой ни тласна към технократичния път, водещ в задънена улица? Това можеше да го направи само външна паразитна сила, която сама по себе си имаше технократично развитие.
Именно тази сила първо подчини съзнанието на първожреците на Атлантида, а паразитните „ценности“ и сатанинските култове на жертвоприношенията са били насадени върху нейния народ и така тласкат тази цивилизация по технократичния път на завладяване на световното господство, което не може да не доведе до тотална война срещу техномагическата слънчева цивилизация на Хиперборея. В резултат на тази война и изхода на бялата раса от арктическия дом на предците, започва нейното смешение с други нации (което е изкуствено провокирано и сега). Но потомците на атлантите, оцелели във войната и катаклизма, който го последва, бяха най-силно изложени на този процес и тогава, и сега, от които по-късно, след смешението им с архантропите на Европа, бе създадена т.нар. "Западна цивилизация." 
Хибридните нечовеци, създадени чрез генетични експерименти, бяха въведени в самата западна цивилизация, която с течение на времето представляваше най-богатите управляващи династии и банкови кланове на Земята. Именно с тяхна помощ паразитната външна сила унищожи хората с древни знания и способности и наложи на човечеството технократичния път на хищници и потребители, водещ до деградацията на способностите на съзнанието, превръщайки хората в послушни биороботи на паразитната система, унищожавайки околната среда и носеща самоунищожаването.
Тази деградация става очевидна за все по-голям брой хора, а първият етап в унищожаването на човечеството са плановете на глобалистите да го намалят до 500 милиона души, записано на скрижалите от Джорджия. Но господарите на световния "елит" не смятат да се спират на такова тотално намаляване на световното население. Тяхната задача е да доведат човечеството до пълно самоунищожение, израждане и изчезване, защото със създаването на роботи и киборги няма нужда от живи слуги, включително хибридни нечовеци, чиято мисия с установяването на „нов световен ред“ ще бъде изчерпана. И от всякакви "отработени и ненужни материали" паразитите винаги безпощадно изхвърлят на боклука.
Но всичко това ще бъде възможно само ако човечеството, националните "елити" и хибридните нечовеци от световния "елит" продължат да следват сценария на нехуманоидния разум, решил да стане суверен и законен господар на нашата планета. Но наше право е да изберем по-хармонична и оптимална версия на нашето бъдеще. По-голямата част от представителите на "елита" са деградирали нехора, които са се превърнали с помощта на своите господари в сатанисти, канибали, педофили и други "ценности" на глобалната паразитна система. И точно западните "елити" са най-деградирали, чиято гибел подобно на "Содом и Гомор" от нашето време вече е предрешена.
Само завръщането към светлинната същност и истинските човешки ценности може да помогне на малка част от тях да се върнат към пътя на еволюцията и да влезете в хармонично и социално справедливо алтернативно бъдеще без паразити. Останалите сами се поставят в условия, от които няма изход. Във всеки случай те ще бъдат "изчистени" или от господарите, тъй като "междинното ниво" на глобалното управление става ненужно с въвеждането на ИИ, или ще бъдат унищожени от техните "събудени" народи, като предатели на интересите на човечеството, служещи на поробителите и нашествениците на нашата планета.
понеделник, 13 юли 2020 г.

Коварните "капани" на магьосниците

Освен паразитните инфернални същности, черните магьосници също ловуват за нашата жизнена енергия, като я използват, за да увеличат продължителността на живота си, да подобрят физическото здраве, както и за магически практики и обреди на магьосничество. Често магьосниците задават различни "капани" чрез захвърлени неща. Ето защо, преди да съберете парите и различните неща, намерени на пътя или кръстовището, трябва да помислите за това, каква цена можете да платите за такава находка.
За по-ясно разбиране на използването на тази техника от магьосниците ще дам фрагмент от книгата на изследователя на езотеричните знания Н. Ковалева „Друга реалност“. И ето какво пише тя: „Н. К. Рьорих пише в очерците си за страните от Изтока за дейността на една древна религия в Тибет, наречена„ бон-по “. Големият руски мислител и пътешественик особено предупреждаваше за опасностите, породени от магическата практика на някои (но не всички!) насоки и секти от тази религия.
По планинските пътеки на Тибет пътешествениците често могат да намерят „заклети предмети“ - сребърни монети, лежащи, по правило, в купчина от някакви парчета плат, а понякога дори и сребърни бижута. Но местните жители, въпреки бедността си, никога няма да вдигнат тези бижута и да ги докоснат. Те добре знаят, че съблазнителните находки не са нищо друго, освен капани, подготвени за несведущи хора от тибетски магьосници - дуг-па. Всеки, който докосне тези предмети, ще бъде парализиран от силната отрицателна енергия, съдържаща се в тях и скоро ще умре от въздействието й.
Понякога дуг-па измислят още по-коварни неща: те слагат по тесните планински пътеки, минаващи покрай скали или пропасти, парцали от плат, подхранвани от смъртоносния заряд от негативна психическа енергия. Пътешественикът, който върви привечер по пътека над пропастта, често просто не забелязва парцалите под краката си и стъпва по тях. В този момент мълния пронизва тялото му: мощен заряд от енергия парализира аурата на човек - той губи съзнание и пада в бездната, пребивайки се до смърт.
Защо тибетските магьосници убиват случайни хора? Факт е, че в момента на смъртта на човек огромно количество жизнена енергия се освобождава в космоса. Магьосниците се нуждаят от това. Заради нейното извличане те не подбират средствата ... "
Трябва да се каже, че и други магьосници действат по приблизително същия начин. Техните методи могат да варират, но целта винаги е една и съща и тя е идентифицирана. Надявам се сега, след като прочетете този пост, ще помислите дали си струва да се радвате на подобни открития, или въпреки това е по-добре да ги игнорирате.
петък, 10 юли 2020 г.

Фалшивите "доказателства" на дарвинистите. Археораптор и археоптерикс

Без значение как почитателите на дарвинизма се опитват да окачат спагети на ушите на лековерните еснафи чрез измислените догми на тяхната религия, но всичките им истински „доказателства“ всъщност се оказват откровени фалшификати. Точно такъв е случаят с всички видове „междинни връзки“ не само между маймуна и човек, но дори и между различни видове от животинския свят.

Например, каква е сензационната история за откриването на археораптора - „междинната връзка“ между птиците и наземните динозаври от групата на тероподите? Дарвинистите бяха толкова възхитени от тази „находка“, че дори без да проверяват нейната автентичност, през 1999 г. публикуваха статия за тази „вкаменелост“ от Китай в престижното научно списание „National Geographic“. Това „доказателство“ на дарвинистите обаче се оказа истинско менте, събрано от различни части на вкаменелости от други изкопаеми видове.
И така, оказа се, че горната част на тялото принадлежи на изкопаемата птица Янорис, опашката - на малкия крилат динозавър микрораптор от семейството на дромеозавридите, а долните крайници не могат да бъдат идентифицирани. Фактът на фалшификация е потвърден от изследвания на няколко независими изследователи. Но ако не беше сензационността на изказванията за намирането на следващата „междинна връзка“, която доведе до задълбочена научна проверка, тогава археорапторът, подобно на много други псевдонаучни „доказателства“ на дарвинистите, ще се появи на страниците на учебниците и енциклопедиите като „доказателство“ за еволюционната трансформация на динозаврите в птици.


И в края на краищата това не беше първият подобен случай на „намиране“ на такава „междинна връзка“ между птици и динозаври. Още през 1861 г., само няколко години след публикуването на творбата на Дарвин „Произходът на видовете чрез естествен подбор“ в Бавария, на парче шисти бе открит отпечатък на скелета на крилат гущер, която беше наречена археоптерикс, изчезнала птица от подкласа на гущерите. И наистина тя се демонстрира за дълго време в учебниците, като се смята за прародител на цялото племе на птиците.
През 1985 г. обаче две независими групи изследователи, които изучават този експонат под ръководството на такива учени като Ф. Хойл и Л. Спетнер, откриват истинска „научна“ фалшификация. Оказа се, че върху динозавъра просто са залепили пера от съвременните птици. Подобни „доказателства“ са налични в арсенала на дарвинистите и според списание „Science“ напоследък фалшиви вкаменелости не само наводниха палеонтологичния пазар, но и влязоха в музеите.
Особено много такива фалшиви вкаменелости се намират в Китай, където от отделни дилъри е създаден истински черен пазар за такива фалшификати. В статия в това списание се казва, че в някои китайски музеи до 80% от пробите от изкопаеми морски влечуги са комбинирани от части от различни скелети на изкопаеми животни, а в някои случаи дори са завършени с помощта на изкуствени материали. Има напълно фалшиви скелети, в които изобщо няма фосили.
По принцип такива експонати се съхраняват в малки провинциални музеи, но отделните им копия дори проникват в музеите на големите градове. Въпреки това китайските учени от Института за палеонтология на гръбначните животни към Китайската академия на науките редовно идентифицират подобни фалшификати, сравнявайки ги с хранително отравяне, което може да има сериозни последици в бъдеще. Такива фалшификати не само подвеждат посетителите на музея, но и при изготвянето им истинските вкаменелости се влошават и се унищожават. Като цяло, както се оказва, всички тези мошеници са сродни на дарвинистите, които  многократно са извършвали подобни фалшификации, за да докажат „истинността“ на догмата на своята религия. Но други подобни случаи ще бъдат обсъдени в друг пост.

сряда, 8 юли 2020 г.

Минуси от дистанционното обучение и енергийно въздействие върху децата

Държавите в много страни по света се опитват да прехвърлят децата си на дистанционно обучение, уж в рамките на сигурността и борбата срещу разпространението на известния таралеж, който вече шест месеца не напуска екраните ни. Днес ще поговорим за това какво е дистанционно обучение за децата в енергиен план и какво може да се направи, за да се помогне.
Само по себе си дистанционното обучение не е нещо лошо или добро, неговото качество и въздействие върху развитието на детето зависи от много фактори. Много родители отдавна са прехвърлили децата си в дома си и се справят много добре, а единственият негатив е липсата на пълен контакт с връстниците им, останалото е наред. 
Днес ще говорим за този вид на дистанционното обучение, предлагано от държавите в полузаповеден вариант, чрез интернет.
Трябва да разберете, че самият Интернет е глобална структура, пълна с различни кодировки в енергиен план. Глобалният егрегор на Интернет има маса от дъщерни егрегори, контролирани от държави, корпорации и групи по интереси. Нека ви напомня, че всеки егрегор по същество е неутрален, това е просто инструмент. Ножът също е инструмент, но един човек може да нареже вкусна салата с него, а друг може да го направи инструмент за кръвна вражда. Така са и компютрите и Интернет - първоначално те също са неутрални, докато не седне човек с конкретни намерения за тях. Съществуват ли инструменти за промяна на системата на редовното и дистанционното образование, както и самата възможност за настъпващо бъдеще? 
Да, има. 
На първо място, обърнете повече внимание на децата си и се опитайте да преподавате тези предмети, които са им наистина интересни. Поддържайте баланса между логиката, интуицията и креативността у детето, позволявайки му да разкрие своите таланти, а не само аспекти и предмети, които са полезни за социалното оцеляване. Светът ще продължи да се променя бързо, вчерашното образование отдавна е остаряло и в бъдеще просто ще стане безнадеждно. 
Единственото решение може да бъде да се разгърне вътрешният потенциал у всеки човек от ранно детство, така че детето да расте интересувайки се и да е в състояние да пренесе идеите си в живота, интуитивно да измисля решения и да се адаптира към обстоятелствата. Творчеството в точните науки ще бъде също толкова добре дошло, колкото и в изкуството, защото науките също ще се променят бързо, когато новите знания, донесени от новото поколение Земляни, се пренесат в нашия свят. Никакво редовно или дистанционно обучение няма да бъде в състояние да осигури всички тези условия, ако глобалното мислене и подходът към образованието не се променят.
За да се отвори потокът от нови знания, се изисква не само цялостен преглед на образователната система за децата и всички други социални системи, върху които работи нашата цивилизация. Трябва коренно да променим отношението си към свободата на мисълта и творчеството, за да позволим на новите деца да се разкрият в съответствие с индивидуалните планове на техните души.  
Системата се огъва под натиска на бумащината, така че колкото повече граждани я замерят с писма, петиции и искания към нея, толкова по-добре!
Силно се препоръчва не само да декларирате позицията си по удобния за вас метод, но и да разпространявате информация за такава възможност сред любимите си хора. 
Всеки човек оперира върху собствения си слой от реалността. Единият не иска ваксинации, вторият не харесва обучението на децата у дома, третият не се интересува от цялата тази бумащина и матричните игри, а има само желание за свобода на избора и еволюцията на Духа в широкия смисъл.
Вземете възможното решение, което ви подхожда лично или създайте свое по интуиция. 
Декларирайте избора си във форма, удобна за вас лично, ако не искате той да бъде направен за вас от добри чичовци във връзки и униформи! 
Ако сте неактивни, по подразбиране сте съгласни със случващото се и прехвърляте отговорността за живота и бъдещето на вашите деца на когото и да било, но само не на тях и не на себе си.

понеделник, 6 юли 2020 г.

Звездното небе е огромна холограма

Замислих се за троичността, за която говори Библията и за скрижалите на Тот и реших да огледам внимателно света. Всичко, което не гледате, е троично (или триизмерно), всичко има дължина, ширина и височина. Имаме и три неразривно свързани физически величини скорост, пространство, време.
Ако говорим за времето, то също е триизмерно, има минало, настояще и бъдеще. И ако си припомним неразривната връзка на пространството с времето, тогава можем да кажем, че пространството също е триизмерно. Но аз не видях троичността в две неща, това са математиката и човешката ДНК. Но първо за математиката. Не видях триединство в никоя от познатите координатни системи и тогава реших да се върна към началото, тоест към декартовата координатна система. Успях да видя нейната непълнота.
Ето какво направих:
Необходимо е да създадете кръг от точката на свързване на осите X'X и YY‘ с компас. В това изображение виждаме три кръга, разположени в три равнини, т.е., ние имаме графично изображение на сфера. Какво следва от това? Това, че точка А, която се счита за нанесена на равнината, всъщност се намира в пространството.
От това следва също, че изчисленията на математиците, свързани с всички видове координатни системи са неправилни, а също така следва, че разговорите на много учени за многоизмерността на пространството е бълнуване.
Искам да ви кажа как да използвате декартовата координатна система за изчисляване на точка в пространството. Факт е, че не сме обърнали внимание на един много важен детайл. От точката на пресичане на осите xx' и yy', оста zz' гледа към вас и откъм вас, тоест имаме триизмерен математически модел, който идеално се вписва в перфектен геометричен модел, сфера.
За да разберете как да го използвате, просто трябва мислено да се върнете в детството, в училище, да си спомните основите на чертането. Начертайте координатна система в горния ляв ъгъл на листа и маркирайте осите. Нанесете точка А. Създайте проекция на координатната система в десния ъгъл на листа, ще получите осите yy' и zz', създайте проекция на точка A и я обозначете 1А. Създайте нова проекция в долния ляв ъгъл, ще получите осите xx' и zz '. Създайте проекция на точка A и я обозначете 2А. Сега вместо една точка А имаме три точки, точно разположени в пространството. След това създайте нова координатна система в долния десен ъгъл. Хванете оста на y с пръсти и я завъртете на 45 градуса по посока на часовниковата стрелка (като въртящ се връх), ще получите 6 оси, разположени под ъгъл 45 градуса една спрямо друга. Обозначете ги, като започнете от горната ос по посока на часовниковата стрелка - Y; X '; Z; Y '; X; Z'; Прехвърлете три точки към нея, като помните положителните и отрицателните свойства на числата (вижте статията ми "Алгоритъм"). Завършете изчисленията. Както можете да видите, изчисленията от висшата математика са се превърнали в геометрията от училищната програма.
Това е доказателство, че звездното небе е огромна холограма. Бих искал да попитам кой е създал това чудо.
Владимир Гутче

Тайният живот на небесните учители

- Кой прави холограмните планети?
- Има специални системи, които са специализирани в холограми от различни видове.
- Разработен ли е специфичен технологичен процес за създаването им?
- Да. Но можем да кажем, че това е типично механично производство. Разбира се, нашите устройства, които създават холограми, не могат да се сравняват с вашите, те са толкова сложни за вас. Но за човек дори тези холограми, които са създадени на Земята, са трудни за възприемане. Затова трябва да разберете - колко по-сложно е устройството и цялата технология, пресъздаваща холограми с космически пропорции. Всяка холограма също трябва да отчита средата, в която е поставена, в противен случай изображението няма да работи. А нашите инсталации създават холограми за различни светове. В този случай материалът на холограмата трябва напълно да съответства на материята на света, в който е поставена.
- Но всички тези процеси при създаването на холограми се контролират от Висшите същности на Духовната система или на Материалната?
- Същности от Йерархията.
- Стоят ли над нивото на основателя?
- Много по-високо. Това са много висши личности. Те са отговорни за структурата на големи обеми, за структурата на Моите вселени, тоест само за онези части от тях, които са свързани с изграждането на холограми. В различните светове ги има много.
- А Материалните системи се занимават с изграждането на холограми?
- Да, холограмите също се използват от тях и затова имат своя собствена технология за конструирането им. В материалните светове най-често се осъществява сътрудничеството между Висшите материални системи и Духовните за създаване на материални холограми. Духовните поставят цели, Материалните ги обличат в плът. В йерархичните светове, където се използват и холограми, Материалните системи вече не участват.
- Холограмните планети се обитават от живи същества или от холограмни същества?
- Холограмни същества. Живите върху тях няма да могат да живеят. Например, физически човек с душа не може да съществува на материална планета-холограма.
- По каква причина те не могат да живеят там?
- Е, изкопайте сами тази причина. Това вече е по силите ви.
- По-рано казахте, че холограмите не са изградени от атоми. Тогава въпросът е от какво са направени холограмите на планетите? Това са по-малки частици или специални лъчи?
- Това е енергия. Всичко в нас е изградено от енергии. А какво е фината енергия, човек би трябвало да знае вече. Но той се отклони от планираното развитие към технократизма. Крайно време е да преминем от познанието за грубите енергии към фините.
- Какви са енергиите, които съставят холограмата на материално физическо ниво? Нуждаем се от някаква аналогия, за да имаме някаква обща представа за тях.
- За холограмите се използва енергията на различни светлинни нюанси. Така например, когато човек трябва да рисува картина, той прилага бои с различни цветове. Така е и тук. Когато искате да създадете някаква холограма за материалния свят, се вземат енергии с различни цветове.
- Хората на Земята понякога виждали образа на Света Богородица. Това ли е този тип холограма?
- Да. Подобни картини във вашия свят са много просто създадени чрез използването на цветове на енергии. Но като цяло, всяка холограма задължително взема предвид цветовите нюанси. А цветът в нея е избран специално комплексно.

Холограми на звезди, планети

- Казахте, че звездите също имат холограми?
- Да. Всяко космическо тяло може да има своя холограма. С помощта на холограми можете да изградите всичко, което искате.
- За какви цели се изграждат холограми на звездите?
- Холограмите на звездите се използват за различни цели. Например в някакъв свят е необходимо да се изобрази звездно небе. Това е необходимо и за естетически цели, тъй като пълният мрак предизвиква страх у съществата, потиска ги, а също и за енергийни цели, за да насочи необходимата енергия към някакво място в пространството. В небето ви има и холограми от звезди. И може да се каже, че имате много от тях.
- А за какво се използват холограми на звезди на нашето небе? Показват ли някакви пространствени промени или чрез тях изпращат нова енергия на Земята?
- Те балансират енергийната маса на целия ви свят, тоест неговите положителни и отрицателни състояния. Някъде във вашия свят нещо липсва, някакъв вид енергия и ние го добавяме с помощта на холограми от звезди. В новата ера на златната раса звездното небе ще се промени и то вече започна да променя конфигурацията си. Всички промени са свързани с преструктурирането на енергийното състояние на Земята и преминаването й към нова орбитала. Земята ще се нуждае от по-интензивна циркулация на енергия, следователно ще се изискват допълнителни източници, участващи в предаването на енергия и събирането й в колекторите на енергия.
- Каква е разликата между холограмите на звездите и холограмите на планетите? Вероятно са изградени от различни видове енергия?
- Естествено, при изграждането на холограми на звезди се използват по-тънки и по-мощни енергии, тоест енергии от по-висок ред от тези, които се използват за изграждане на холограми на планетите. Звездите са с по-високо ниво на развитие от планетите, по-мощни и затова е необходимо при изграждане на техните холограми да изразходвате повече енергия с характеристики на висока мощност. През холограмата на звездите ще се транслират по-мощни енергии, отколкото през холограмите на планетите, следователно структурата на холограмата трябва да издържа на по-сложни процеси.
- А техническите устройства, които създават холограмите на звездите, вероятно също стоят над устройствата, възпроизвеждащи холограми на планети?
- Разбира се, по-високо. Тази зависимост винаги се наблюдава. По-висшата техника и технологии създават обекти от по-висок ред.
- В нашия свят холограмите се използват само за възпроизвеждането на някои звезди и слънчевата система, или има и други обекти?
- Във вашия Космос има много от тях и дали човек ги вижда или не, няма значение. Холограмите изпълняват задачите си и могат да се променят периодично. Но обикновено, колкото по-ниско е светът по отношение на развитието, толкова повече холографски конструкции има в него, и следователно толкова по-далеч е той от реалните творения на Вселената. А колкото по-висш е светът, толкова по-малко холограми има в него и толкова той е по-близо до истинските конструкции на Вселената.
- Какво дават холограмите освен енергия на самия човек?
- Те допринасят за развитието на неговото мислене, въображение, естетически чувства. Всяка холограма изпълнява не само технически задачи, но и други.
- Какви функции, които все още не са ни известни, тя възпроизвежда?
- Всичко зависи от вида на самите холограми. Някои носят защитни функции.
- Използват ли се холограми на нивата на йерархията за някои цели, например за създаване на околна среда?
- Да, в йерархичните светове се създават специални холограми, за всяко ниво - свои. Те придават специфичен нюанс на някои ситуации, действия, за да предизвикат развитието на чувствителност в енергийното ниво на някаква група Същности или на една Същност. Когато душата вече е в Йерархията на едно от нейните Нива, тогава нейното развитие протича чрез използването на холограми. Следователно, те са от голямо значение за прогреса на душите. Холограмите са изградени при взаимодействието на Същностите и основната им цел е да допринесат за прогреса на душата.
- Дяволът използва ли холограми в своята Йерархия?
- Да. На него също са му необходими за развитието на своите Същности. Но холограмите Му са по-различни, отколкото в Моите светове, защото образованието на Същностите има различна ориентация. Принципът на конструиране на холограми е един и същ, но вътрешната им ориентация е различна. А всеки свят има своя холограма.петък, 3 юли 2020 г.

П. Свиридов: живеем в един вид дигитален виртуален свят

През последните години все повече независими изследователи и дори съвременни учени от теоретичните физици все по-често задават въпроса за истинската структура на нашата реалност. В същото време хипотезата за виртуалността на нашия свят набира все по-голяма популярност, в полза на която говори холографската природа както на самата Вселена, така и на едно невероятно явление като нашето Съзнание. Това е доста убедително доказано от изследванията на Д. Бом, К. Прибрам, М. Талбот, резултатите от които те представиха в своите блестящи творби.
Но днес искам да ви запозная с изводите и мненията на независим изследовател и разузнавач, астролог и член-кореспондент на Академията за космонавтика "К. Е. Циолковски" П. Свиридов, който през последните десетилетия активно изследва необичайни явления и „забранени” знания, от изучаването на които някои от официалните учени са се елиминирали. И ето какво разказва за своето виждане за истинската структура на нашата реалност в едно от изказванията си:
"Напоследък се появяват все повече доказателства, че живеем в някакъв дигитален виртуален свят. И светът ни е измислен от някой и се прилага като своеобразна програма. В подкрепа на твърдението е теорията на американския физик Д. Бом, който по принцип доказа, че нашият свят - Вселената, е един вид холограма.
Развитието на програмните и компютърните технологии показа, че те са изградени отчасти на същите принципи, чрез които наблюдаваме заобикалящата ни реалност. Има толкова много други доказателства, които подсказват, че нашият свят е вид виртуална реалност. И по-специално, изследванията в областта на историята и археологията показват, че светът преминава през циклично развитие и често откриваме артефакти от определени цивилизации, съществували преди нас и те коренно се различават от нас.
Всичко това предполага, че Земята е вид полигон, върху който се осъществява някакво възпроизвеждане на модел за развитие или модел на игра. Е, и по-специално фактът, че светът все повече се плъзга във виртуалната реалност е само доказателство за факта, че основният компонент на света е информацията. Физиците отдавна вярват, че има само две форми - това са материя и енергия. И така те извличат от това цялото разнообразие от онези закони, частици, елементарни частици, междуатомно взаимодействие, въпреки че в действителност това е само един вид „основа”, това е „желязото” за информационния компонент.
Защото всичко се основава на информация. И по-специално се появиха много изследвания (например книгата „Програмиране на Вселената“ на Сет Лойд), а също така наскоро беше постигнат много голям напредък в създаването на квантови компютри, които показват, че основната цел на нашия свят е да събира информация. Вселената се развива и чрез информацията опознава себе си. Всичко това води до идеята, че човек е само определен етап от развитието, за да се придвижи към определена виртуална форма под формата на вълна. 
Ако в ерата на Нютон се вярваше в съответствие с класическата механика, че всички тела имат определен импулс на движение и в абстрактни координати тялото се движи равномерно и праволинейно и можете да предвидите къде ще бъде, но всъщност се оказва, че всичко не е точно така. А моделът на атома е различен от структурата на Слънчевата система в представите на древните. Всъщност около атомното ядро няма орбити на електрони, а съществува само вероятността да се намери този електрон. Самият електрон не се държи като частица в определена пространствено-времева локалност, а се държи като вълна и съответно има свойствата на вълна. По своя факт на наблюдение и измерване ние определяме местоположението на тази частица в мястото, където извършваме измерването.
Последните научни открития от ХХ век показват, че нашият свят зависи от окото на наблюдателя и от това дали се провежда експеримент. Съответно, това е пряко заключение, че ние се намираме в един вид „лаборатория“, където се провежда експериментът и ние получаваме корпускуларната форма от основната вълнова форма в резултат на този експеримент. Ще съществуваме, докато трае този експеримент и ще бъде интересно за тези, които го провеждат. Всички тези последни открития и парадоксални по своята същност закони на квантовата физика, те доведоха мнозина до идеята, че живеем в някакъв виртуален свят. И това е един вид програма, която се контролира от определени алгоритми, от определени закони. До известна степен, осъществявайки тази програма, ние осъзнаваме своята мисия".
Разбира се, не всеки ще хареса такава смела хипотеза. Но, повтарям, някои сериозни учени вече се изказаха в нейна полза. Така че, като хипотеза, подобно мнение има право да съществува. Лично за мен е интересна представата за сегашното ни „корпускуларно“ и бъдещо „вълново“ състояние. В края на краищата, ако в първото състояние ние се подчиняваме на законите на грубата материя, която засяга физическото ни тяло, което в случая е чисто материален обект, тогава когато влезем във вълновото състояние, ние придобиваме много способности, които нарушават законите на грубата материя. Например, преминавайки във вълново състояние, ние сме в състояние незабавно да изминем дълги разстояния, да преминем през материални обекти и да получим достъп до информационните полета на Вселената, както и да пътуваме към миналото и бъдещето.
Някои паразитни сатанински сили, действащи в нашия свят, се опитват да ни обвържат с корпускуларното състояние, за да придобият пълен контрол над нас. Въпреки това нашето Съзнание ни прави собственици на невероятни потенциални възможности, които ни позволяват да надхвърлим законите на класическата механика и грубата материя. Това обяснява всичко, защо слугите на тази власт извършват информационна манипулация на съзнанието на хората, за да ги отвлекат от истинската им същност и да прикачат към състоянието на робите триизмерна реалност, материални "ценности" и законите на паразитната пирамида на властта.
Преминавайки във вълново състояние, ние се измъкваме от целия този пълен контрол и получаваме истинска свобода. Това също така дава яснота защо определена област на знанието е обявена за „забранена” за човечеството и е внимателно заглушена и дискредитирана (етикетирана като „шарлатанство”, „псевдонаука”, „мистификация” и т.н.), а носителите на това знание са подложени на информационен тормоз или дори физическо унищожение. Но квантовата физика само доказва, че имаме свобода на избор и въпреки опитите на определени сили да ни лишат от тази свобода, можем да променим природата си, като преминем на качествено ново ниво (от нивото на безмозъчното „стадо“ до нивото на „боговете“). И основната тайна на нашата реалност, която манипулаторите и техните слуги се опитват да скрият от нас е, че Съзнанието влияе на нашата реалност. Следователно нашата реалност наистина може да се окаже виртуална.

сряда, 1 юли 2020 г.

Къде ще се преместят паразитите и техните слуги?

Замисляли ли сте се защо паразитната система чрез медиите усърдно ни „зарежда“ не само с отрицателни, а с всякакви „плашила“ като следващия „край на света“? Разбира се, ясно е, че енергията на страха се използва като храна от паразитните демонични същности, които контролират съзнанието на своите слуги, живеещи в нашия свят от световните и националните „елити“. Но не е само това. Никога ли не сте чували в различни псевдо-езотерични сайтове и форуми за „пророчеството“, че Земята неизбежно ще загине и следователно трябва да „попаднете“ в друг свят?
Точно така, паразитите и слугите им се подготвят за предстоящата си „евакуация“ в друг свят. Но тъй като паразитите не могат да оцелеят без стадо, много обикновени хора са подложени на определена обработка на съзнанието, вдъхновявайки ги с идеята, че този свят не може да бъде спасен и че неизбежно ще умре. Ето защо „добрите чичовци и лелки“ предлагат на някои „напреднали“ и на хора, от които се нуждаят, да бъдат „спасени“. Ласкавостта, страхът и други инструменти за манипулиране на поведението на хората се използват за набиране на колкото се може повече такива лековерни „овце”, които в другия свят също могат да бъдат „остригани”, така както са „остригани” тук.
Всъщност „новият световен ред“ е чисто доброволно нещо и за нарушаването на свободната воля неизбежно ще последва разплата. Ето защо много лъжи и трикове се използват, за да примамят колкото се може повече „агнета“ и „овце“ в тази „кошара“, приготвена от паразитите. Но тя може да бъде реализирана вече не в нашия свят, а само със свободното съгласие на онези, които желаят да бъдат спасени. Работата е там, че веднага след като приключи процесът на "отделяне на плявата от зърното", само тези, които решат да продължат еволюцията на Съзнанието и да възстановят хармонията на света като алтернатива на „новия световен ред“, ще останат на тази планета. Всички, които нямат време да се „събудят“, според закона за „мълчаливото съгласие“ ще бъдат преместени до мястото, където може да се приложи този „порядък“. Заедно с всички автори и вдъхновители и изпълнители на този античовешки проект.
Защо това ще се случи, Сал Ракели, многоизмерен изследовател на езотеричните знания, обяснява добре в книгата си „Човек многоизмерен“: "...Няма нужда да продължаваме да говорим за парникови газове, изчерпване на озоновия слой, обезлесяване и т.н. Достатъчно е да кажем, че Майката Земя чувства съществуването на заплаха за Нейния живот и предприема всички необходими мерки за Себе си и за съществата, които живеят върху Нея, които биха искали да живеят в хармония с Нея.
От нейната гледна точка има смисъл да премахнете натрапниците и да ги преместите някъде другаде, където те могат да продължат да играят агресивни драми, без да нарушават волята на тези, които искат мир. Други планети вече са създадени, за да получават входящи души, които желаят да продължат агресивните действия. Тези планети се съгласиха да приемат души, докато не са готови да се развият до по-високо разбиране.
Сега е време да се възползвате от училищната аналогия. Представете си, че живеете в малък град, в който има само една класна стая. Всички класове, започвайки от детската градина и завършвайки с гимназията, са претъпкани всеки ден в една класна стая. Ако градът расте, става много трудно да се получи образование. Учениците от гимназията срещат трудности при схващането на алгебрата. Децата в детските градини страдат от липса на внимание. Учениците в напреднала възраст са принудени да седят на скучни уроци, а изоставащите ученици се чувстват изгубени и дезориентирани.
Един ден кметът и общинският съвет се събират и решават да построят ново училище с няколко класни стаи. Освен това всяка стая е проектирана за отделен клас. Тогава учениците от началното училище ще изучават предметите си, а по-напредналите ще се движат напред. Администрацията решава да задели сградата с една стая за напредналите ученици, а всички останали ще се преместят в нова сграда.
Всяка душа прави съзнателен или несъзнателен избор: да остане или да си тръгне. И въпреки че училищната сграда (планета) ще бъде разпределена за всяко ниво, администрацията (Бог) решава, изборът на подходящия клас зависи от всеки ученик (душа). Някои ще вземат решения съзнателно, но повечето - несъзнателно ... "
Съзнателно човек може да избере паразитиращия сатанински „нов световен ред“ или друга, по-хармонична реалност, която ще бъде изградена от тези, които остават да възстановят планетата. Но паразитите със сигурност ще вземат цялото си „стадо“ със себе си: всички онези, които са се продали на паразитната сатанинска система, приели са нейните хищническо-потребителски „ценности“ и съзнателно й служат. Всички онези, чието съзнание все още не е готово да живеят в хармонична реалност, ще бъдат преместени от Висшите сили към други светове и планети, съответстващи на вътрешната им същност. И за тях условията на живот ще останат същите. Разбирате ли защо нашето време се нарича време на „отделяне на плявата от зърното“? И ако разбирате, тогава направете съзнателен избор, докато паразитите и техните слуги не го направят вместо вас, използвайки мълчаливото ви съгласие.