неделя, 30 юни 2013 г.

Атланти, Чужди посещения, и генетични манипулации (Майкъл Царион) - 5

   Нека разгледаме само някои от странните препратки от страниците на Библията, и
да помислим, дали има друг разказ различен от този, който е бил разтълкуван от
проповедниците.
Тогава Ева погледна към небето и видя една блестяща колесница, теглена от
четири блестящи ангели, чиято слава никой роден от жена, мож да изрази нито
да погледне в лицето им и ангелите дойдоха преди колесницата. (Книга на
Езекиил)
А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък,
който премина между тия части. (Битие 15:17)
И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се
издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха. (Езекиил 01:19)
Гдето имаше да иде духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и
колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества
беше и в колелата му. (Езекиил 01:20)
... И облачнен стълб вървеше пред лицата им и остана зад тях. (Изход 4:19)
... Той тръгна от края на небето, и обиколи краищата му, и там нищо не се скри
от топлината му. (Неемия 18:10)
Видях, ето, вихрушка идваше от Север, голям облак и пламнал огън, а около него
сияние. Посред облака се виждаше нещо наглед като светъл метал. (Езекиил
04:05)
И когато влезеше Моисей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на
входа на шатъра, и Господ говореше с Моисея. И всичките люде гледаха облачния
стълб, който стоеше на входа на шатъра, и всичките люде ставаха, всеки на
входа на шатъра си, та се кланяха. (Изход 33:9)
Тогава те охотно го взеха на кораба, и внезапно кораба беше на земята къде те
отиваха. (Йоан 6: 21)
И от древните арийци и индуси четем:
Той се качи на въздушно превозно средство с Khara, което беше украсено със
скъпоценни камъни и лица на демони и го премести с шум, наподобяващ
резонантни облаци.
Така Ravana и Maricha се качили на борда на летателната кола приличаща на
дворец (Vimana) от тази отшелническа хижа.
Тогава демоните донесоха на Puspaka въздушно превозно средство и поставиха
Сита в него, отнасяйки я от гората на Ашока и я накараха да види бойното поле
с Trijata.
Това въздушно превозно средство, белязано с Лебед скочи към небето със силен
шум.
Летателна колесница, Pushpaka, превозва много хора до столицата на Ayodhya.
Небето е пълно с изумителни летящи машини, тъмни като нощта, но оградени
от светлини с жълтеникави отблясъци. (Махавира на Bhavabhuti, текст от осми
век на Jain, говорейки за по-ранни записи).
Сега колесницата на Вата е величествена! Спирайки хода и, гръмотевичен е
шумът и, до небето се докосва, прави огнен оглед [червени огнени отблясъци} и
развихря пръст на земята.
Самолетът е зает от Salva беше много загадъчен. Той беше толкова
необикновен, че сякаш много самолети са се появили в небето, а понякога все
едно го няма. Понякога самолет се виждаше, а понякога не се виждаше, и бойци на
Yadu династията са озадачени местонахождението натози особен самолет.
Понякога тевиждаха самолета на земята, понякога, плаващ в небето, понякога
почивайки на връх на някой хълм, а понякога и плаващ по водата. Прекрасният
самолет лети в небето като огнен вихър - не беше неподвижен, дори за миг. (В
Махабхарата)
Ръководителят на санскрит в Университета на Мадрас, д-р В. Рагхаван, пише:
След петдесет години проучвания, тази древна работа ме убеждава, че има
същества от други планети, както и че те са посетили земя още през 4000 г. пр.
Хр ... Има една огромна маса от информация за летателни апарати, дори
фантастични оръжия като научна фантастика, които могат да бъдат намерени
при превод на Веда, индийски епос, и други древни санскритски текстове.
Захари Ситчин и други от неговата гилдия са на мнение, че губещите в този
космически "Армагедон", а именно посетителите, са морални и добри, и че тяхното
пристигане тук като цяло е добро нещо за Земята. Този писател не може да
приеме теорията в нейната цялост. Разумно е да се предположи, както древни
текстове пледират, че тези посетители, бидейки толкова безпощадно
преследвани, са неморални, отрицателни хора, които може би са допринесли за
корупцията на тяхната собствена планета, и които най-накрая са били
унищожени. Има една голяма част от информацията, идваща от древните
легенди, която убеждава този писател, че посетителите, с цялата тяхна
интелектуална проницателност и технологични познания, са морално
корумпирани, без духовна чувствителност от всякакъв вид. Тези пришълци,
криминални ренегати, се скрили на Земята, срещайки се с местните племена, били
сметнати за богове и се възползвали напълно от относителната доверчивост на
своите домакини. Не харесвайки хората на Земята, те почти веднага са поискали да
ги поробят. Нашето становище, е че те са успяли и че никой няма да може да има
реална възможност да разбере и осъзнае историята и развитието на човечеството
без да се вземе под внимание, идеята за извънземна колонизация. Много древни
легенди говорят за това посещение. Например, индуското писание, Шримад
Бхагаватам, се отнася за идването на раса от демони, които са завладяли три
планетарни/системи.

събота, 29 юни 2013 г.

Атланти, Чужди посещения, и генетични манипулации (Майкъл Царион) - 4

Келтските легенди също говорят за потопа: 
Аз бях на платнохода на Дилън, син на Wave, когато водата се надигна като пик, 
падайки от небето, върху откритата бездна. (Книгата на Taliesin)
Индианците от езерото Мисула, Вашингтон, имат в митове си следният разказ: 
Една лятна утрин хората се стреснаха от тътен и едно разклащане на Земята. 
Тогава слънцето се скри ... Уплашени хората бягаха в планината за да избягат...
от погрома на водата ... След това дъжд от пепел започна да пада. Той падаше в 
продължение на няколко седмици.
Индианците Уте разказват: 
Слънцето се тресеше и хиляди отломки падаха на земята причинявайки голям
пожар. Тогава TA Уотс, побягнал преди разрушението, което си проправяло път 
и като побягнал, горящата Земята изгорила стъпалата му, краката, тялото, 
ръцете,  докато най-сетне, набъбнали от топлина, очите на бога на 
експлоадираха и сълзи бликнаха като порой, който се разпростря над Земята и
прекрати огъня.
В Навахо, Койотерос и Пуеблос индианците имат подобни разкази:
Единствената им храна  беше месото ...  за всички видове краят беше близо ... 
Тогава мъжете и животните започнаха да излизат от своите пещери и затова 
им  бяха  необходими няколко дни.  А  Земята беше по това време много малка, а 
светлината оскъдна; нямаше небе, нито слънце, нито луна, нито звезди. 
От тевтонските легенди четем: 
 Земята потъна в морето, слънцето  стана черно,  От небето  падаха  горещи ...
звезди, Димът вонеше, в огнени пламъци, Небето беше обгорено с огън.
От чуднесният катастрофист и изследовател Comyns Beaumont, четем:
Потопът, за света като цяло неясна и мъглява традиция, наистина крие най-
ужасяващото посещение  и опустошение на Британските острови и 
Скандинавските земи може да бъде проследен до голяма степен от ефектите на 
това, което геолозите наричат "Плаваща" епоха. Той е не просто плаващи 
ледени блокове. Той е бил внезапен и страшно бърз стихиен.
Той изцяло е засегнал световния климат към по-големи екстремални стойности 
на студ и влага, удължаването на слънчевата година с разширяване орбитата на 
света.  Той  оформя история на света, като вменява  бягство на оцелелите към 
друг по-малко негостоприем климат и довежда в значителна степен да 
разпръскването на арийците. Той  потопи до  голяма степен  Британските 
острови  с изключение на по-високите земи. Това е удавянето на Атлантида. 
Потопът обезсмърти сблъсъкът на една паднала планета, по-късно наречен
Сатана, всъщност кометно тяло с нашата земя - Comyns Beaumont
(Загадката на праисторическа Великобритания)
Отломките от унищожения Тиамат е днешният астероиден пояс със собствена 
орбита. Когато  той  наближава  Границата на Рош на тази планета,  отломките
понякога навлизат отново в атмосферата,  падайки на повърхността. 
Изследователи като Чарлз Форт  чудесно  съпоставят, че на нашата Земя  са 
забелязани странни дъждове от риби и жаби, масло и камък, градушка и лед 
спускащи се от небето.  Това което е било скрито, е фактът, че тези аномалии 
наистина са останките на цяла планета, на Тиамат. Водите на неговия голям океан
са останали замразени в космоса. Когато  навлезли в атмосферата ни, те  се 
втечнили, оставяйки обитателите му на повърхността на Земята като объркващи и 
изумяващи/доказателства.
Както е споменато в Откровение на Йоан, "битката при Армагедон" се е състояла
във "въздуха" и  е довела до последици, свързани с унищожаването на второто 
светило в нашата собствена слънчева система или до вероятна междугалактическа 
война, от която са се отклонили и са влезли в нашия собствен двор. (Виж Загубеният
Зодиак, и творчеството на Ерих фон Деникен, Имануел Великовски, Уилям Брамлей,
Дейвид Хатчър Чилдрес и Хъртак).
Както се предполага,  провежданата във въздуха  война,  очевидно се виждала от 
Земята от  нейните  местните жители. Освен това  разузнавателни мисии на 
"падналите" боговете в техните странни "колесници"  са били засвидетелсвани и 
записани. Тези архиви остават и до днес, но мнозина вярват, че те  са само 
вълшебни приказки: 
Повече от 30 000 писмени документи от всички краища на света разказват за 
напреднали същества, които или са дошли на Земята, или по-рано са живяли на 
Земята. (Джак Беринджер, Шок в моналото)
А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при  живите 
същества, за всяко от четирите им лица. Изгледът на колелата и направата им 
бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и 
направата им бяха като че ли на колело в колело. (Книга на Езекиил 1:15,16)