сряда, 29 ноември 2017 г.

Първата верига от преживявания

След като Висшият Аз се измори от това, което Боб Монро нарича оригинален „дом”, той разкъсва веригата от преживявания, свързани с този оригинален „дом” и започва да търси нещо повече. Това може да включва доста странстване и търсене. Помнете, че всички решения се вземат единствено от Висшите Аз – никой не им казва какво да правят.
Даден млад Висш Аз може да попадне на сценариите за Играта в трета плътност разигравани в различните галактики.
Без изключение Играта започва на пътя на последователните инкарнации. Именно там Висшият Аз събира основните си преживявания от трета плътност. Висшите Аз с последователни инкарнации се събират на големи групи, в зависимост от това коя част играят в Играта – например Висшите Аз на влечугоподобните се събират толкова близо, че ако ги гледате отстрани ще ви се сторят като разстлан огромен лист опаковъчна хартия с малки мехурчета по него. Помнете, че всяка последователна инкарнация има един Висш Аз – това прави много на брой такива Висши Азове.
Те избират една от групите последователни инкарнации, защото групата, която стои заедно, прилича на групата дейности от оригиналния „дом” на Монро. Влечугоподобните са зелените пулове на дъската на Играта. Плеядианците са жълтите. Сириусианците са кафявите и т.н. Това са само етикети, които им давам тук, за да илюстрирам разликите в последователните участници. Поради това, че имат по една инкарнация и се групират заедно, техният напредък като цяла единица се извършва изключително бавно. Това показва, че групата ви забавя, когато сведете прогреса си до нейния.
Това продължава милиарди години. След това, както в описания от Монро сценарий на оригиналния „дом”, някои Висши Аз се отегчават от рутината и от бавните вериги от преживявания, които срещат на пътя на последователните инкарнации. „ТРЯБВА да има нещо повече”, мислят си те. Ето кога няколко групи Висши Аз се отделят от своите групи и това включва ВСИЧКИ последователно инкарниращи се групи. Тези Висши Аз търсят нещо повече. Ето кога те откриват пътя на едновременните инкарнации.
Отварянето на пътя на едновременните инкарнации в Играта е съвпаднало с експериментите на генетичните учени на Орион/Сириус на Земята и разделянето на древните земни хора на два пола. Така започнали преживяванията, свързани с едновременните инкарнации. По-неспокойните Висши Аз напуснали прекалено претрупаните групи от Висши Аз еволюиращи чрез последователни инкарнации, и се придвижили към областта на висшите Аз еволюиращи чрез едновременни инкарнации. Те се превърнали в нова част от Играта, но техният брой бил твърде малък в сравнение с астрономически високия брой Висши Аз с последователни инкарнации.
Онези Висши Аз, които са избрали да останат на бавния път на последователните инкарнации, знаят за едновременния път, но още не са преодолели своите страхове от това да работят самостоятелно и независимо и да скъсат веригите от преживявания, свързани с пътя на последователните инкарнации. Тяхното мото е безопасността. Ще стигнем там, когато ни дойде времето, смятат те. Този подход е валиден за тях. Що се отнася до Висшите Аз, които искат повече, обаче, те се движат по пътя на едновременните инкарнации. Придвижването от последователни инкарнации към едновременни е постоянно, но това не пречи на Висшите Аз с последователни инкарнации да се опитват да повлияят на членовете на бившия екип, за да ги накарат да се опитат да се върнат въпреки, че това е невъзможно.
Обикновено това се наблюдава при някои контактьори и техните извънземни посетители, които им казват: „как някога са били един от тях” – това добавя нови преживявания към веригата от преживявания на съответния контактьор. Вместо да ги насърчат да Напредват, те правят опити да забавят развитието им – това важи за онези Висши Аз, които се опитват да извадят от строя даден бивш член на екипа. Това е друг фактор в Играта.

Вал Валериан

понеделник, 27 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 12

Църквата

Още когато Земята беше създадена, бяха положени 8640000 меридиана (в науката те се наричат магнитни меридиани), дълбочина - около 1000 метра. Това са енергийни кабели. Бяха измерени само нискооктавни честоти (под 42 октави). Но тези меридиани са проводници и на високи октави, няма прибори за измерване на силата им, но последиците от тяхното присъствие се появяват. В допълнение към меридианите има и спирала, във възлите между меридиан и спирала се формират възлите на Хартман, Кюри, Рентген. Възлите на Кюри са възли на повишено напрежение. Ако терминалът е поставен над такава възлова точка, тогава потенциалът на решетката на атмосферата ще се увеличи в определен радиус. Ако добавите малко повече "миризма" (запалите свещи), тогава човешкият мозък може да получи нещо от атмосферата, например НОВО ПОЗНАНИЕ. Има и обратен ефект - мозъкът да се изчисти от цялата информация.
От момента, в който са въведени честотите контрол за определен генотип на мозъка (от 0 години), на Земята в голямо количество започнали да строят терминали - църкви, джамии, будистки храмове.
Имайте предвид, че във възела на Кюри е увеличена ПЛЪТНОСТТА на потенциалите за честоти на всички октави - от 16 до 128, но човек възприема само 62 (къде да отиде или за кого да гласува). Днес 66, 68 са текущи програми за мозъка (запомнете това). Октавните честоти, свързани с неинерциалната маса, са над 70. При материализацията им в честоти от 28-32 октави могат да се появят и сълзи по иконите, т.е. върху определен материален носител, който в структурата си има олово, сяра и някои други компоненти. Това не се отнася към божествените чудеса - вземете мокра кърпа и я разклатете в МОМЕНТА на появата на друго "чудо" - получавате сноп искри. Ако такъв сноп се прояви на голяма територия, очаквайте земетресение. Това вече не е чудо. За да могат всички "овце" навреме да получат това, което им е предоставено са разработени и създадени култови конструкции. Никой представител на църквата не може да ви каже защо формата на луковицата е избрана за църковния купол, защото за тях това е въпрос, който не се подлага на съмнение.


Всички съществуващи църкви не са изградени случайно. Контролната система е пирамида, чийто връх е църквата. Местоположението на църквата не е случайно - върхът (острието на купола) съвпада точно с оста на пирамидата.
Това важи както за православните църкви, така и за католическите катедрали и минарета (джамии).
Църквата е двойно действаща помпа. При четене на информация (по празници) стрелката е надолу (одухотворението напуска църквата). При запис на информация стрелката е нагоре - запис с изхвърляне през острието на боклука и стара информация (светещи облаци над църквата при голямо събиране на хора). Хората излизат с нова информация и пристъпват към изпълнението на това, което е написано. Всички празници и всичките дни за снемане на информация са разписани и пуснати в обръщение за подвеждане към божествените и свещени събития. Информацията най-напред получават служителите на църквата, поради което изборът на духовенството не е случаен. Тъй като информацията идва чрез църквата, тя се смята за основата на всичко - и морал, и наука, и всичко, което е предписано от програмата. Формата на купола е луковица, а конусът също не е случаен. Ако под него няма нещо, което да прекъсва връзката, формата на луковицата или конуса улеснява изтеглянето на потенциала от всички присъстващи. Каските, будьоновките изпълняват същата функция - по време на война мозък не е необходим.
Системите за обмен на информация са много, но по характера на презентация те са различни. Всички генотипи 421 посещават само синагоги, нямат нужда от църква (с честоти на контрол, те получават и предават информация, заобикаляйки празниците). Всички останали (гоите) се задоволяват с трохи, но дори и там разделянето на касти се определя от формата на купола.
Православните християни СТОЯТ последни по ред, формата на луковицата не пропуска честотата на директна комуникация (обвивката на луковицата - спектралната форма на водорода (Hc) +) - положителен водород в централна позиция. Това впоследствие създава голям проблем в неконтролируемостта на егрегора на православната християнска църква - няма информация - няма подчинение (дори и във висшата йерархия). На дневен ред бе поставен въпроса за унищожаването на православното християнство. Католиците са първи в информационната линия - техните храмове са точно изчислени според конуса и цялата информация, която трябва да знаят само избраните гои, идва до тях. Минаретата и джамиите нямат такива разчети, поради което над 99% от информацията се разпръсва, въпреки директния достъп до източника на информация.
На дълбочина 1270 м под морското равнище се разполага информационна плоскост по типа на риболовна мрежа с възли в зоните на Кюри. Ако гравитационният потенциал на к-структурите се поддържа в Кюри възел (на дълбочина) над 122%, във възела може да се образува топка при 63 октави. Диаметърът на топката е от 2 до 33 см и тя вече има свойствата на пиезоелектричен елемент. Именно над такава топка е необходимо да се построи църква. Ако няма пиезоелемент, църквата е черна дупка (Храм на Христос Спасител).
Топката - концентратор е създадена изначално - при създаването на информационната мрежа. Ако църквата (джамията или храма) не стоят по оста на топката, тогава те нямат смисъл и са обект на унищожение (както в епохата на развития комунизъм). Преди това всеки търговец се опитвал да построи църква за себе си (четиридесет и четиридесет църкви само в Москва, включително храма на Христос Спасител). Само онези църкви, които са на правилно място остават. Катедралата Христос Спасител е извън района на Кюри и следователно е безполезна, с изключение на ритуалните служби. Отклонението от оста не трябва да надвишава 12 см (тръбата на оста), мястото на купола трябва да е точно, в противен случай църквата е безполезна.
Енергетиката на първата пирамида е на 71 октави, т.е. директен достъп до мозъка. Енергетиката на вторичната пирамида е 43,5 октави, т.е. преработена чрез съответния транслатор (музикален) информационен блок. Но според Програмата за 2005-11-14 е необходимо да има 49,5 октави за транслация, в противен случай всички слушатели няма да разберат какво искат да им предадат. Ролята на преобразувателя се изпълнява от втората пирамида (с изхода към кръста).
От двете възможности - да преустроите църквата или да копаете фундаментна яма - за предпочитане е втората. До 1000-та година броят на концентраторите е 3260, останали са по-малко от 1000 (останалите са износени и подлежат на замяна), поради което общият брой на правилните църкви, храмове, джамии не трябва да надвишава броя на работещите концентратори. Ако погледнем напред, ще кажа, че ситуацията, която се разви през 2005-11-22 при стартирането на автомати за съпровод към информационните блокове, е много интересна. Цялостният контрол преди това показа наличие на октава 49.5 (самата пирамида е възстановена), избраният състав има Мозък с контрол на 49.5 октави, поради което автоматите ще отхвърлят всичко, което е зададено според програмата и дори повече. Преброяването на гласовете е направено стриктно в съответствие с матриците, а изпълнението е гарантирано, както преди, от системата за контрол (плюс съпроводните автомати).
Има непроверена информация, че топката е святия дух (приблизително като в антиклерикалната песен на В. Висоцки: "Аз се завръщам от работа, слагам дръжката на стената ..."), който понякога посещава избрани дами за сътворението на следващия Христос, използвайки НЕПОРОЧНО зачеване.
Така че църквата е терминал не само за получаване на Програмна информация, но и за почистване на мозъка от натрупаните боклуци. В синагогите се използват концентратори - свещи, но боклука остава в мозъка. Този боклук може да е причина за много заболявания (това разбиране ще бъде от полза за читателя в бъдеще за познанието). Между другото, в прилични ресторанти (а в Западна Европа и в къщи) по време на обяд се палят свещи (за красота). Реалната цел на свещите е да увеличат потенциала на решетката, при което процесът на храносмилането се подобрява. Същите свещи се използват от всички магьосници, магове, знахари. Свещите трябва да бъдат направени само от парафин, продукт от нефт. Този продукт съдържа сяра, чиито честоти са основни в атмосферата.
За "златния милиард" системата за управление РАЗРАБОТИ реинкарнацията, или "Христос", т.е. вечният живот на създадения мозък: прераждането, във връзка с началния процес на "внасяне на ред във всичко и всеки, както преди инвазията" - премахнат от 2000-та г. - в църквата процесът се нарича Антихрист и самата църква става БЕЗПОЛЕЗНА, което вече се наблюдава от пръв поглед.


Автор:

петък, 24 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 11

Някои странности

Радиусът на Земята R = 6378 km;
Радиусът на Луната R = 1738 км;
RЗемя +RЛуна = AB = 8116 км;Ъгъл на наклона на пирамидата = 51.5040; 4 * С = 8 * R = 51024 km;
Р = 2 * 8116 * π = 50994,331953 ..;
Разлика = 29.7 (в рамките на грешката в измерването). Съотношението на площта на квадрата (около Земята) към площта на окръжност с радиус AB D = 0.78631 ... и Arcsin (D) = 51.840.
Масонски кръст (компас).
Периметрите на кръга и квадрата са равни.
R = f2 = 1.618 ... С = 2 * R * π = 10.1664 ...
Страна на квадрата
а = 2.5416017 ... (дюйм);
a / 2 = 1.2708. AB = 0.6944678.


Дюймът се получава от задачата "квадратура на кръга". a / R = 0.7850258 .. α = arcsin(a / R) = 51.757927.
Примерно ъгъла на пирамидата на Хеопс. Точността при изчислението може да бъде всякаква. Стойността на дюйма е независима от физическите величини.
Камерата на фараона - площта на напречното сечение е равна на половината от площта на основата на пирамидата.


Основата на пирамидата е S = 53185.5844 m2;
Площ на нивото на камерата на фараона
Sk = 26592.7922 m2;
Половината от страната на основата
P = 115.31 m;
Половината от страната на среза
Pk = 81.5364829 m;
Камерата на фараона е на височина
h = 42.98207986 m;
PK / PV = 6,1988
PK / h = 0.555614874105621
Реципрочната стойност на Pk / h = 1.79980782565739;
Стойността 0.555 играе изключителна роля в генетиката. Това е кодът на комплекса.
И трите пирамиди стоят на спирала от златното сечение. Посоката на погледа на Сфинкса е Сириус. Това е открито през 1985 година.
Пътечката, идваща от третата пирамида е насочена точно към другата точка в съотношението f1 от голямата страна на правоъгълника със златното сечение. Ще разделим правоъгълника вертикално. Тази линия минава точно и успоредно на равнината на вертикалния фронтон на главата на Сфинкса. Ако удължите линията на южната основа на втората пирамида, тя ще докосне дясното рамо на Сфинкса, маркирайки специално място.
Централната линия, равна на дългата страна на правоъгълника, минава точно по предния край на главата. С други думи, краят на главата отбелязва точно центъра на надлъжната посока на правоъгълника със златно сечение, доказвайки, че Сфинксът не е поставен случайно в пясъците.
Защо е отбелязана линията В? Астрологичното колело е взето, свързано към Северния полюс и поставено на една линия с Кайро. Краят на линията попада в специално място на планетата Земя - зона с 4 ъгъла в САЩ - границите на щатите Юта, Колорадо, Ню Мексико и Аризона. За индианците зоната на четирите ъгъла е белязана от четири планини. Ъгълът на наклон на пирамидата (изчислен) 51051'24 ".
Ако пирамидата е построена правилно, тя ще изпомпва вода без движещи се части.


Ако начертаем кръг на Земята, неговият диаметър ще бъде 4 километра. Вярвало се, че Изтокът е посоката, накъдето гледат пирамидите и Сфинкса, но това не е вярно. Три източно ориентирани ъгли на пирамидите са на линии, събиращи се в една точка на хоризонта (по дъга). Точката на хоризонта е точката на хеликалното издигане на Сириус, която не се намира директно на Изток.


На 23 юли Сириус се издига за минута преди слънцето да изгрее и в този момент Земята, Слънцето и Сириус образуват прав ред. Очните ябълки на Сфинкса гледат на едно и също място. 12 сектора - колелото на времето. На Земята бяха поставени три пирамиди точно в съответствие с трите звезди на Орион. Отклонението от 3,6' е свързано с ориентацията.


Пирамидите са в съзвездията Дева и Лъв. Ако от върховете, ъглите и т.н. се спуснат прави линии през центъра, това би насочило към спектър от точни дати между Водолей и Риби, т.е. за периода от време, в който живеем - епохата на Рибите, която преминава в епохата на Водолея.
Тук е уместно да поговорим за "приказки, открития, предположения, глупости" и т.н.
Племето ДОГОН в района на Тимбукту (Мали) има скални рисунки на риба, Сириус А и Сириус Б (който се върти около Сириус А), описания на сириусианците. Информацията е потвърдена около 80-те години. Догоните знаеха как са изглеждали Нептун, Плутон и Уран. В скалите са изобразени траекториите на Сириус А и Сириус Б за периода от 1912 до 1990 година. (потвърдено чрез изчисления). В Африка, където живеят Догоните, звездата Сириус изчезва от хоризонта и става невидима няколко месеца, а след това в утрото на 23 юли отново се появява на небето, миг преди Слънцето да се издигне - рубиненочервена, блестяща, почти точно на Изток. След 60 секунди Слънцето се издига - това е хелиакически (в лъчите на зората) изгрев на Сириус. В този момент Сириус, Слънцето и Земята са подравнени по една линия (както казахме по-горе).
В много храмове има малка дупка в стената, същата малка дупка е в друга (срещуположна) стена и така нататък до някаква тъмна стая. В тази стая обикновено има нещо като куб или златен правоъгълен гранит, разположен точно в центъра и имащ малък знак. По времето на хеликалното издигане на Сириус рубинено червената светлина пада върху олтара за няколко секунди, което означава началото на новата година и на първия ден от сирийския или Сотичния календар.
Установено е, че Слънчевата система се движи в Космоса по спираловиден модел, по продължението на продълговата спирала. Тясна връзка със Сириус.
Не само догоните, но и шумерите знаеха за всички външни планети - как изглежда Слънчевата система, когато я приближите от Космоса. Шумерите описваха сравнителните размери на различните планети, сякаш минаваха покрай тях в Космоса. Те описват как изглеждат планетите, какъв цвят са те (3000 г. пр.н.е.). Те знаеха за прецесията на равноденствията. Те са знаели, че наклонът на Земната ос до равнината на орбитата около Слънцето е 23 градуса и че прави пълен кръг в период от 25,920 години.
Между Марс и Юпитер имаше планета Тиамат (или Фаетон, разрушена от нашествениците).
На всеки 3600 години планетата Мардук влита в Слънчевата система (тя е Нибиру за шумерите). Тази планета "влетяла" в последно време се превърна в истинска заплаха за Земята. Движението на планетите обикновено е между Марс и Юпитер.
Третата планета, излязла от Сириус Б (Океания), е дом на китове и делфини. Планетата е напълно под водата.
Всички пирамиди са свързани чрез структура, изградена на принципа на спиралата на златното сечение.
Започвайки от Ушмал (полуостров Юкатан) са построени 7 храма, аналогични на 7 структури по Нил. От Ушмал до Лабна, после до Киба, после до Чичен Ица, после до Тулум, близо до океана, после се спуска, минавайки край Белиз и Коунлих и се простира по протежение на континента към Паленке. От Паленке структурата се разделя на север и на юг.
На юг - до Тикал в Гватемала (началото на нова октава). В края на спиралата има места като Мачу Пикчу и Саксаюман, близо до Куско в Перу. Една от основните спирали завършва на място, наречено Чавин в Перу (където е бил най-важният религиозен център на империята на инките). Оттук отива до езерото Tитикака до точка на половин миля от острова на Слънцето (Боливия), след това прави завой на 900 и отива на остров Пасха и накрая до Mуреа, където отива под Земята. Тази структура носи името "женски компонент на решетката". Това е информационна структура, която минава през основните комплекси на Земята. Тя е предназначена за контрол.
"Мъжкият компонент на мрежата" се движи на север от Паленке. Преминава през руините на ацтеките и се издига нагоре през пирамидите на американските индианци (Албакърки, Ню Мексико). След това спиралата отива до Синьото езеро близо до Таос (Ню Мексико), което е близнак на езерото Титикака. Това е една от най-важните области на Съединените щати, отдавна защитавана от индианците таос. Близо до Синьото езеро отново има обръщане на 900. Оттук спиралата се движи по планината, преминавайки през планината Ут (близо до границата с Колорадо) и други планини и изкуствени структури. Преди да напусне брега на Калифорния, спиралата продължава през езерото Тахо, езерото Донер и езерото Пирамида. Оттук, през подводната планинска верига, тя достига до Хавайските острови, където един от основните й възли е кратерът Халеакал, след което отново се връща на юг. Преминава през веригата на Хавайските острови, които се простират на хиляди километри до остров Муреа.
Това е огромен незатворен кръг, който се движи по Земята, от Ушмал (образувайки перфектни спирали по посока на и наобратно на часовниковата стрелка) до остров Муреа в южната част на Тихия океан.
Eбрите са построили няколко пирамиди и на Тибет.
Пето заключение. По време на пребиваването си на Земята Ебрите (шумерите, догоните и др.) са блокирали системите за подпомагане на живота на Земята, като поставят на пътищата за преминаване на силовите системи КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ, за да предотвратят тяхното използване.
Шестото заключение. За да контролират движението на Земята в определена посока, ебрите използваха собствените си структури и обекти, като им осигуриха изкуствени контролни структури под формата на пирамида на Хеопс.
Под сфинкса има затворени една в друга 9 кристални вази (от теориите).
Музей на Изтока (Ташкент): 9 топки, вложени една в друга. Топките не са изключени, всички са видими.
Император Ашока, Индия, от 273 г. пр. Хр. - общество от 9 неизвестни с дешифриране на имена:
Техниката на пропагандата и психологията на войната.
Физиология.
 Микробиология.
 Трансформации на метали.
 Средства за комуникация - земни и неземни.
 Гравитация.
 Космогонията.
 Свойства на светлината.
 Социология и закони на еволюцията на обществата.
Всеки от деветте членове на обществото имал книга, в която знанието е влязло и непрекъснато се допълва в определена област на науката. Между другото, били известни 64 начина за криптиране на текстове. В допълнение към референтната функция, пирамидата на Хеопс все още изпълнява функцията на комуникация.
Да разгледаме мястото в горната част на пирамидата и като норма за обичайната пирамида и получаваме: Ъгъл = 20,9051550 ... това е ъгълът в додекаедрона (връх на додекаедрона, център, половина на лицето). Като се има предвид, че атмосферата на Земята има външна додекаедърна структура, тази пирамида е пирамида на свръзката.
Октава на свръзката 51,125,125.
Контурът на пирамидата е радиационната решетка 53.375 октави.


За разлика от решетката за ориентация, която има отклонение 6' на юг, пирамидата на свръзката е точно по оста на йонната пирамида.
Ориентировъчната пирамида има структурата 53,625. УСТРОЙСТВА, които определят тази честота, НЯМА, но тя се възприема биологично. Пирамидата е проектирана да работи в първоначалната структура на атмосферата (додекаедър). Обръщам внимание на това.
При отправна точка - мястото на пирамидата на Хеопс, те получиха златна пирамида. Предвид неточността при предоставянето на входни данни (размери), те все пак получиха резултат, който показва не само смисъла на пирамидата на Хеопс, но също така и това, че не са я построили онези, които са тичали с лъкове и стрели.
Златната пирамида: NM / 2 * PM / NM = 1,6180339 ... и това е свързано с комуникационната система. В продължение на хиляди години йонната структура се е променила, но стриктното съответствие се запазва и днес, за сметка на радиационните контури.
Сега, разчитайки на тази информация, ще разгледаме нещата, които са по-близо до нас по местоположение.Автор:

сряда, 22 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 10

Пирамида на Хеопс

Да отбележа: Пирамидата на Хеопс се намира на територия с координатите от 300 с.ш. и 300 и.д. Северната равнина на пирамидата е ориентирана на север, точността е 2 '.
Първата пирамида с наклон на равнината 520 и с вход под ъгъл 280, от която се виждаше Полярната звезда, беше пирамидата край Медум. Тя е унищожена (счита се, че е имало земетресение). Размерите й бяха по-малки от тези на по-късната - Хеопсовата.
Желанието да поддържа ъгъла от 520 и наклонът на входа с визуално наблюдение на Полярната звезда не е случайно. В допълнение, съотношенията на някои стойности показват ъгъла на наклона на пирамидалната равнина.
Да построим кръг с радиус R = h, т.е. равен на височината на пирамидата (h)
Съотношения:
h = 146.75 m;
a=230,62 м;
R=146,75 м;


Второто заключение. При изграждането на пирамидите се използва система от физически единици, която остава загадка. Преводът на съществуващата система от единици не дава представа за смисъла и целта на пирамидата.
Някои пропорции на величините в пирамидата на Хеопс сочат съществуването на скрита (вероятно основна) пирамида, която съвременната технология не може да открие (определи).
Да разгледаме пирамидата на Хеопс от гледна точка на Системата за управление (пирамидата на Хеопс е контролен датчик за системата за управление на Земята и на слънчевата система).
Индексът на СУ ДЗ и CC = 555 (от текстовете на командите).
Параметри на пирамидата на Хеопс:
Страна: AB = 230,62 м;
Височина: OG = 146.75 м;
Височина по отношение на среза: SG = 138,38;
Страна: OA = 219,38 м;
Проекцията на страната OA (AG) = 163,07 м;
Ъгълът на наклона на равнината е 51,840;
Входна височина = 18 м;
Обем (без отрязания връх): V = 2601238 m3.


Контурът на пирамидата на Хеопс граничи с друга пирамида, която е основната.
Пирамидата на Хеопс има някои особености: югоизточният ъгъл е 2 см над северозападния ъгъл.
Размерът на входа е строго изчислен (виж по-долу).
Отклонение на страните = 3,6 '(по ориентация към частите на света).


Ъгъл AOB = 63.40 = 63025
2 * AB / OG = 2 * 230.62 / 146.75 = 3.1430;
Страна на платформата An = 13.15359 m;
Площта на платформата Sn = 173,0169419885 m;
Съотношението А на базата / An = 17.532855436.


В съответствие със законите на златното сечение, ние имаме:
Ъгълът β = FCK = KCG = 25054'49 ";
Ъгълът FCG = 2 * β = 51049'38 ";
KQCG е пълен ромб.
Това е ромбът, който образува спиралата на златното сечение, ромбовият формат е вграден в ъгъла на наклона равнината на пирамидата.
По височина пирамидата е преместена с 60 на юг, съотношения:
AB=230,62 м     CS=71,27     MG=113,9     NG=FG = 128,82
AC=115,31 м     AS=44,04     OA=186,63     OE=128,56
OC=146,75 м     S’G=174,00     MQ=132,36     CS/AC=0,618
ОP=173,05 м     FP=18,188     FM=58,00     4*AC/OC=3,1430
OF=174,00 м     EG=101,02     OM=116,00     OM/OF=0,6666..
OR=264,00 м     EE’=13,512     GA’=18,188     FR*OM=100*AB
FR=198,54 м     GE’=114,53     ON=MN=FM=58
    
Точката S 'е диаметрално противоположна на точката S.

Ъгъл на BFC = 67.50 - зрителния сектор.

SIN 60 = 0.1045284 ..;

COS 60 = 0.9945219 ..;

TG 60 = 0.1051042;

Ъгълът OAC = 51.840.

Ъгълът FOP = 60. Точка F - Фокус, посоката на линията - към гравитационния център на Земята.
Ъгъл FRO = 41.2305770;
Sin (41.2305770) = 0.4537626;
Ъгълът G''FR = 26059'7.2 "(26.9853470);
Линията GF е конус, звездата се появява в гнездото на 12 ', G1G2 = 0.4461769 m. Страната G1G2 има деление на 6 части, Meгрец преминава една секция за 144 цикъла на предаване, т.е. за 2 минути.

Ако йонната решетка има 32.22502250 връзки на структури, то скритата пирамида има решетка от 53.625. Между другото, ИМЕННО в тази пирамида се крие "проклятието на фараоните" - честотата на излъчване (гама-лъчение).


Ъгълът GFR = 25015 '. Точно тази линия (по-скоро ъгълът 25015 ') определя наклона на екватора на Земята да достигне 0 албедо и не може да бъде нарушена поради пълния дисбаланс на системата за управление.
Параметри:
EG=101,01863 м;

FA”=119,21 м;

G’A”=41,628819 м, GA”=45,724163 м, GGv=3,2125163 м;

GA”—G’A”=4,095344 м;

Tg  25,25=0,4716306;

Tg 19,25=0,3492156;

Tg 20,985347=0,3835706.

Последователност на преминаване на световния полюс:
π, η на Херкулес;
τ на Херкулес (VIII - VII пр. Хр.);
ι Дракон (5500-3500 г. пр.н.е.);
α Дракон (Тубан) 3500-1500 г. пр. Хр .;
β Maлката Мечка (Koхаб) от 1500 до 1 н.е.;
Кохаб и Киносура Малката Мечка (Пазители), когато между тях се намираше полюсът на света;
α Малката Мечка (Киносура) 1100-3300 г.;
Полярната (а Mалката Мечка - Киносура) ще премине полюса на света с точност 27’ през 2100 год.


Тъй като полюсът на света се разхожда по съзвездията, това означава, че заедно с него променят местоположението си звездите и небесния екватор, и точката на пролетното равноденствие, от която се измерват небесните координати.
Цикълът на прецесията на Земната ос е Платоничната година.
Третото заключение. Движението на слънчевата система до звездата Мегрек се извършва по спиралата на Архимед.
ИЗЧИСЛЯВАНЕТО по спиралата на Архимед позволи да се установи времето на пристигане на Ебра на Земята, а еднородното въртене на полюса на света, когато се движи по спиралата на Архимед е неправилно.
Четвъртото заключение. Ебра се появи на Земята преди около 18300 години, унищожавайки мозъка на предишната цивилизация.
Да се върнем към пирамидата на Хеопс. На първо място, има някои съотношения:
β = 23027 '= 23,450 - наклон на екватора на Земята към равнината на еклиптиката;
γ = 5008'43,4 '' = 5,14540 - наклон на екватора на Луната към равнината на еклиптиката;
α = 28035'43,4 '' = 28,59540 - Сумарен ъгъл;
За 1 година (365.26 дни) Земята преминава разстоянието L = 149.6 * 2 * a * 106 km = 939964520 км;
30 Скоростта V = 29.785678 км / сек;
Vверт = 14.256062 км / сек;
Lверт = 449887100 км.
Сумата от ъглите (направление към полярната звезда на пирамидата плюс наклона към еклиптиката): 46054 '= 46.90;
Ъгълът на наклона на пирамидата е 51,840;
Разлика = 4.940 = 4056.4 '. Разликата с Луната = 0.20540 = 0012'19.4 ";
Разстоянието AB = L = 939964520 км;
Разстояние AC / 2 = 131352001 км (разстояние до Слънцето, или 1 астрономическа единица).


Слънчевата система се движи по спирала. В тази система Земята се движи по двойна спирала (въртене около слънцето и въртене заедно със слънчевата система).


Спиралата на Архимед
1 - траектория на Земята при въртене около Слънцето; 2 - траекторията на Слънцето.
Според астрономическите наблюдения Слънчевата система е била променяна пет пъти от Полярната звезда, но науката не е установила как и защо.
Разстояние между завоите на спирала = 2 * p * Sверт / w;
w = 28.59540 = 28035'43.4 "= 0.4990838 рад.
Ако вземем w = 28.647890 = 0.5 рад, тогава разликата = 0.0524897 рад = 3'8.96 ".
Точност на ориентацията по страните на светлината в пирамидата на Хеопс = 3,6 '= 3'36 ".
За точна ориентация е необходимо да промените ъгъла на наклон към Eклиптиката, за което е необходима втората (скрита) пирамида. Това е пирамида с плаваща геометрия (до 54 октави). Ако ъгълът е постоянен, получаваме логаритмична спирала.


Автор:

понеделник, 20 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 9

Налични средства

Ако сте били спуснати в лодка в средата на океана, тогава няма да проучвате структурата на лодката и начините за закрепване на рамките. На първо място, с помощта на импровизирани средства, ще се опитате да определите координатите на вашето местоположение и след това да плувате в посоката, която знаете. Това направиха точно онези, които дойдоха на Земята преди хиляди години. На първо място бяха определени координатите, подредени "важните етапи" и създадени условията за преместване на цялата Система (като Гъливер от Дж. Суифт, който влачеше корабите) в НУЖНАТА посока.
Специално място в изследванията на "древните" заема Голямата Мечка, което е описано подробно от Н. Морозов в многотомната му работа "Христос". Освен това на Земята са построени много пирамиди (за какво са построени - няма разумен отговор), и тъй като координатите са усъвършенствани, много от тях стават ненужни (пирамидите на маите, пирамидите в Еквадор и др.).
Както показват изчисленията, пирамидите са установени като контролни системи по пътеките на силовите линии на земните комплекси. Рамките на пирамидите в Еквадор сочат към звездата Бенеташ от Голямата мечка. Всички пирамиди са построени не на произволно избрано място и, разбира се, не са правени с изчисления върху пясъка. Точността на изчисляването на някои константи е до 124 знака (определена чрез косвени изчисления, когато съотношенията на размерите водят до константа) СЛЕД запетаята.И така - първото заключение. При пристигането си на Земята, която вече имаше собствена цивилизация, Eбрите (извънземни, според Н. Морозов) преди всичко отбелязаха местоположението си, като отбелязаха и установиха "важни етапи", а за целта използваха бордовата изчислителна система на НЛО.
Как е разположена слънчевата система и къде се движи днес е отделна тема. Да разгледаме една от значителните стари контролни системи - пирамидата на Хеопс.
На пирамидата на Хеопс (както и на пирамидите изобщо) са посветени много научни произведения и всички те констатират съществуването на пирамидата, натрупват теория за строителството и също така извличат практически резултати чрез местене на мумиите от пирамидите до музеите.
Много смъртни случаи на изследователи на пирамидите са свързани с "проклятието на фараоните" към онези, които нарушават техния покой. Виждаме само йонната част на комплекса, а за да се изучи неинертната маса на пирамидите, Човечеството все още не е разработило инструментална база. Аз ще приведа изчисленията на А. Хатибов, само малка част от които стана публично достояние в наши дни.


Автор:

петък, 17 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 8

Поробването на планетата Земя

Преди 18300 години се осъществи поробването на планетата Земя от силите на останалата звездна флота от интервенционисти. Всички структури за поддръжка на живота на мозъка на планетата бяха унищожени и той загуби потенциалите до ниво от 3%, което впоследствие доведе до елиминирането на всички жители на Земята за кратко време.
Същевременно възникнаха следните събития:

унищожаване на истинските Земни управленски комплекси, разположени на повърхността;
формиране на райски места за съществуването на интервенционистите; унищожаването на системите за подпомагане на живота на Марс;
изключване на системите за подпомагане на живота на други планети; формирането на система от спътници около планетите;
началото на промяната в структурите на заловените планети.

Мозъкът на Земята преди атаката имаше 512 октави. Атакуващите планетарни нашественици имаха мозък от 224 октави. Впоследствие, поради редица причини за несъвместимост в новите условия на Земята, този мозък на интервенционистите до 66 октави беше унищожен. Останалите структури на Земята успяха да съхранят за кратко време мозък с 57 октави (главно в екваториалната полоса). При по-нататъшно намаляване на нивото му, населението намаля с 67-68% и останаха само около 2 милиона души, които впоследствие също изчезнаха.
Комплексът от Пасха, като един от основните родни ескортни комплекси (разположен под остров Пасха при h = -12450 м), беше напълно изключен. След извършването на редица програмни процеси от интервенционистите, Човекът се превърна в някакво биологично същество, което не притежаваше предишната независимост на мозъка. Това е основната информация, която дава възможност да се разбере какво се е случило по-късно, до наши дни.
Каква е връзката на тази програма със Слънцето, Луната и спътниците на планетите, каква роля играе в цялостното развитие на цивилизацията на хората и развитието на съзнанието на индивида и обществото, по-специално?
Тази връзка, от техническа гледна точка, е ОПРЕДЕЛЕН комплект от сформирани "комуникационни тръби" между Земята, от една страна, и Луната, Слънцето и Сателитите на планетите, от друга. С помощта на такива комуникационни тръби цялата информация се предаваше от генерираните и управленските Комплекси на интервентската система, разположени извън Земята, към комплексите от същата Система за управление, разположени на Земята. Тази програмна информация съдържа всичко необходимо за управление на цялостното развитие на вменената цивилизация на концептуално ниво.
На първо място, чрез тази връзка бе предопределено принудителното удържане на действията на хората в състояние на тяхното материално използване за всички програмни процеси, контролирани от Интервентната система, а съответно, и постепенното проактивно развитие на индивидуалното и общественото съзнание пред всяка историческа събирателна стъпка. С помощта на тази информация се осъществяваше управлението на концептуално ниво на всички процеси от съществуване на енергиите като цяло в промененото им конструктивно състояние. Осъществява се контрол и се образува защита, за да се предотвратят конструктивни промени в енергийните мрежи от страна на истинските комплекси на Земята, задържането на тези комплекси в "затворено" състояние и т.н.
На Земята съществуваше население, което се различаваше в биологията. Затова беше решено да се унищожи мозъкът на Земята и да се трансплантира Мозъкът на Паяците в човека (биологична структура).
През последните 4000 години Суперсистемата-интервент16 чрез модифицирана система от заобикалящи структури извършва огромен брой програмни процеси (включително с всички системи за подпомагане на живота, биоцентровете на Земята, създаващи и поддръжащи човека) и директно със самия човек.
За тези цели интервенционистите въведоха Програмата "Енергобиогенезис на плътската клетка", която придоби по-голям капацитет в усилените опити за създаване на хора (като подобие на прото-Човека), защото ПЛЪТТА от паяците (които бяха нашествениците) НЕ Е СЪВЪРШЕНА и е неприемлива за "вход в Йерархията на развитието на цивилизацията към разумна ориентация "(както и конструкцията на мозъка им). Това в крайна сметка стана една от причините за прекратяването на такъв експеримент и началото на процеса на връщане към първоначалната "точка", което всъщност се случва днес пред нашите очи. Кой и как го разбира - това е вторично. Първичното е това, че се случва и никой и нищо не може да спре процеса.


Автор:

сряда, 15 ноември 2017 г.

Модернизацията на Древните магически пътища, интервю с Кастанеда, 1997

Тенсегрити на Карлос Кастанеда: Модернизацията на Древните магически пътища.
Интервю на Брус Вагнер, (увод на Гайлин Бейкър).
От началото на шейсетте, и до днес, Карлос Кастанеда повсеместно вдъхновява търсещите. Hеизмислените мистерии са разгърнати през цялата история на магически приключения от серията книги, като се започне от "Учението на Дон Хуан: Пътят на познанието Яки". След поредната, просто завладяваща книга, литературният свят с затаен дъх очакваше продължение, което несъмнено, също обещава да стане бестселър.
Жадните за новото читатели, които дори не си помислят да напуснат своите удобни кресла, бродят през загадъчните светове, понякога на противоречивата, но всякога очароваща информация. В качеството си на най-тайнствения писател на нашето време, Кастанеда никога не е бил достъпен за публиката, и рядко е давал интервюта.
Циниците, които се имат за познавачи на маркетинга и неговите потайности, смятат, че това се прави за да се нагнети тайнственост и страх, в качеството на успешна техника за "насмитане на маркетинга", извънредно повишаваща популярността на Кастанеда. Търсачите, от своя страна, усещат, че самите книги задължават Кастанеда да изчезне в неясен облачен дим.
По този начин, затворничеството става наложителна част от историите на Кастанеда. А след това, през осемдесетте, даже и книгите секват. Следва обрат през първите три години на 1990-те , появяват се три нови книги : "Изкуството на Съновидението" Кастанеда, (Харпър Колинз), "Животът в съновидението" (Харпър, Сан-Франциско) Флоринда Донер-Грау, и "Магически Преход" (Пингвин, САЩ) Тайша Абелар.
Всяка от новите книги дава нови завладяващи описания на учението в легендарния свята на Дон Хуан Матус. Добавяйки известна възбуда, средата на 1993 поднася новината, че Флоринда и Тайша заедно с Керъл Тигс, разпознавана в книгите, като Жената Нагуал, са с намерение да обучават в три отделни майсторски курса. Те избират следните места: Института Рим в щата Аризона, Фермата на Акахи в Мауи, и института Есален в Биг Сур, щат Калифорния. Учебните центрове се появяват също толкова бързо, както и биват обявени.
Новата думичка е в устата на всички: "Тенсегрити". Движенията тенсегрити се преподават в майсторските класове чрез демонстрации при участието на аудиторията. В институт Рим е обявено, че се подготвят видеозаписи на тези движения. По това време, участниците в майсторския клас, изучават своите набързо нахвърляни бележки и груби зарисовки при мъчителни напъни да ги усвоят. Всеки се включва в майсторския клас с надеждата да зърне жадуваното видео.
И така, година след това, първият филм от серията се появява на бял свят. Прожектиран е през февруари в библиотеката на Феникс в Санта Моника, Калифорния, и вече се предоставя на различните майсторски класове в цялата страна. Духът на Разума на Тялото (Body Mind Spirit) моли писателя/директора Брус Вагнер да се свърже с доктор Кастанеда, с молба за по-задълбочено обяснение и разбиране на онова, което в действителност се крие в термина "тенсегрити".
Въпрос: По времето, когато вашите работи отразяват огромното великодушие към вашите читатели, вие наред с това сте прочут и с известна "недостъпност". Сега, когато предоставихте видеозаписите на "енергетичните движения", наречени "Тенсегрити". Това ни се струва безпрецедентно. Бихте ли споделили с нас причините, довели до този поток откровения?
Отговор: Отмина времето, когато нашият учител, Дон Хуан Матус, ни предоставяше, на четиримата си ученици, Тайша Абелар, Флоринда Донър-Грау, Керъл Тигс и моя милост, модел на поведение, копирано от неговия собствен жизнен модел: модела на пълна недостъпност. Нещата се промениха, и освен другото, по отношение на това ние не сме длъжни да се придържаме безпрекословно към неговите стъпки.
От друга страна, нашата настояща достъпност не е наше изобретение, а резултат на строгата ни привързаност към концепцията, която самия той ни е преподавал - текучеството, съществената градивна част на неговия свят. Или казано с други думи, нищо в света на маговете не е постоянно. В света на реалната действителност нищо не е постоянно, уви, но хората предпочитаха да се крият зад празни илюзии и така да игнорират този факт.
Въпрос: Бихте ли ни разяснили, какво се подразбира под напразни илюзии?
Отговор: Маговете предполагат, че ние сме се социализирали, за да се скрием от нашите реални потребности зад фалшиви щитове, плацебо, лишени от каквито и да било значимости. За да е ясен примера, имам предвид нашата загриженост при представянето ни и самозащитата в ежедневието - един от редицата фалшиви щитове.
Маговете преценяват, че това е като плацебо, защото не съответства на нашите действителни потребности, които най-точно са описани чрез такива базисни проблеми, като въпросите по повод природата ни на осъзнаване, целите на нашия живот, неизбежността на нашата смърт.
Дон Хуан ни предостави подход за решение на такива въпроси - нарече го "пътят на война". През периода на цялата ми работа, аз бях зает само с това, да се старая за живея с най-сериозна отговорност, описвайки пътя на война. Всички ученици на Дон Хуан прекалено задълбочено са въвлечени в същото. Осъзнавайки, че ни остава прекалено малко време, стигнахме до извода, че е дошло време за всички нас заедно да поемем отговорността за показването на пътя на война. Предоставяйки това видео ние се опитваме да го реализираме.
Въпрос: Движенията, които са показани във филма "Тенсегрити" са Ви преподавани от Дон Хуан Матус. Те изследват дуализма между личността и енергетичното му тяло. Какво е тяло на енергията?
Отговор: Движенията, показани във филма "Тенсегрити", в действителност са ни преподавани не само от Дон Хуан Матус, но и от всички членове на неговата група. Движенията, които те наричат "магически пасове", са част от тяхното магическо наследство. Тези движения са манипулация на енергията, насочени към това, да се изолира и укрепи онова, което маговете наричат "тялото на енергията" - конгломерат от енергийни полета, разглеждани като двойник на физическото тяло.
Въпрос: Споменавате, че мъжете и жените, които някога живеели в древно Мексико имали желание да съберат достатъчно енергия, с цел да разширят или подобрят своето осъзнаване. Движенията, описани във филма "Тенсегрити", са предназначени именно за постигането на тази задача. Как са били изобретени (открити) тези движения?
Отговор: Мъжете и жените магове, които обитавали Мексико през древността, практикували този комплекс от движения с цел да запазят енергията в телата си и да я управляват. Движения, в действителността не са били изобретени от тях; по-скоро са били разкрити чрез практиката при съновиденията. Съновидението, за маговете, е изкуство за преобразяване на обикновените, нормални сънища в прецизен инструмент за разширяване на възприятията.
Обяснението, което ни дадоха, ни навежда на мисълта, че при съновиденията определени мъже и жени са били способни да достигат нива на оптимално физическо равновесие. При съновиденията си, те също така били в състояние да констатират и запомнят специфичните движения, като им се предоставяла възможността да възпроизвеждат същите в периодите на тяхното бодърстване и при това да постигат същите нива на оптимално физическо равновесие.
Убедеността на тези магове, основаваща се на техните наблюдения по време на съновиденията, се крепи на факта, че осъзнаването е като светлина, фокусирана на определени места в нашите енергийни тела, петно, което е видимо, ако се виждаме в качеството си на енергийни полета. Колкото е по-голямо количеството енергии, които физическото тяло може да съхрани и които може да управлява - толкова е по-интензивна светлината на осъзнаването.
Въпрос: Към хората, демонстриращи движенията на видеозаписите, се обръщат с термина "чакмулам". Кои са те? Какво е тяхното значение?
Отговор: Във филма са показани трима души - Кайли Лундал, Рени Мурез и Hаи Мурез. И тримата работят заедно с нас дълги години. Кайли Лундал и Hаи Мурез са възпитаници на Флоринда Донер-Грау; Рени Мурез е ученичка на Кэрол Тигс.
Дон Хуан ни обясни, че гигантските, полулегнали фигури, наричани "чакмулами", са открити в пирамидите на Мексико, и са в действителност изображения на пазители. Отбеляза и факта, че видимата празнота в очите им е предизвикана от факта, че са страж на съновиденията, охраняват сънуващите и местата за съновидения.
Придържайки се към традициите на Дон Хуан, нарекохме Кайли Лундал, Рени Мурез и Hаи Мурез "чакмулами", защото присъщата им енергийна конституция ги дарява (предопределя) с единственото им предназначение - абсолютно упование и смелост, превръща ги в идеални пазители на всичко, което си изберат за охрана, независимо дали това е човек, идея, начин на живот, или каквото и да било друго.
Във видеофилма тримата пазители демонстрират техниката на "Тенсегрити", защото именно те са най-квалифицирани за това, и защото и тримата са постигнали решаването на задачата по съединяването на четирите различни вида магични пасове, предадени ни от Дон Хуан, и четиримата му последователи. И не на последно място, защото при прилагането на "Тенсегрити" те достигат до преобразуването на идеята за рутинна принудителна дисциплина в изкуство на дисциплинирания войн, освободен от принуждаване.
Въпрос: Споменавате, че Дон Хуан има само четирима ученици: Тайша Абелар, Флоринда Донър-Грау, Керъл Тигс и Вие. Какво стана с другите ученици, за които споменавате във вашите ранни книги?
Отговор: Вече не са сред нас. Те се присъединиха към Дон Хуан. В термините на енергийната си конфигурация, те значително се различаваха от нас, и поради тази причина не бяха в състояние следват моето ръководство; това не означава че не искаха - случи се така, че моите действия и целите, които преследвам, нямаха никакъв смисъл за тях. Hе съществуват други ученици в света, които да са били при Дон Хуан.
Твърдения, че този или онзи са се обучавали при Дон Хуан или пък при мен са абсурдни. Ние бяхме абсолютно недостъпни в продължение на тридесет години. Твърдения че някой е знаел за нас или е работил с някой от нас са измислица. Подозирам, че авторите на подобни изказвания са били силно повлияни от нездрав разсъдък, или, още по-лошо, под въздействие на осъдителната потребност да привличат внимание на всяка цена.
Въпрос: Говори се също, че движенията "Тенсегрити" подобряват самочувствието. Почувствал ли е някой подобрение след тяхното изпълнение?
Отговор: Дон Хуан Матус сам за себе си споделя, че при практикуването на магическите пасове, не само подобрява самочувствието си, но и подобрява качеството на човешкото същество; причината за такова твърдение е съвсем проста: При увеличаването на енергията се постига спокойствие, ефективност и целеустременост. Дон Хуан нерядко казва, че обща болест за нашите времена е общият недостатък на целеустременост.
Постоянно ни повтаря, че без достатъчно енергия не съществува възможност, дори просто да се проумее наличието на каквото и да било съществени основателни причини за съществуването на нашия живот. Магичните пасове, помагайки ни да съхраним енергията, благоприятстват и за проумяването на смисъла на нашите мисли и действия.
Въпрос: Как стигнахте до решението да назовете движенията "Тенсегрити"? И какво означава това?
Отговор: Както по-рано споделих, благодарение на старанието на тримата "чакмула", систематизирали всичките магични пасове, ние можахме да завършим обширна система от движения на тялото. След това години наред се трудихме, за да превърнем тази система в истински работоспособен модул. Нарекох този модул "Тенсегрити", термин, който означава в архитектурата "свойство на носещите конструкции, използващи непрекъснати елементи на напрежение и прекъснати елементи на свиване при метод, който позволява всеки от елементите да функционира при максимална ефективност и икономия ".
Ние сме единодушни, че такова определение най-добре характеризира спецификата на системата от движения Същността й се заключава в напрежението и в отпускането като начало на отделни части на тялото, което води до напрягане и отпускане на тялото като цяло. Това което искаме е да се възпроизведе ефективността, присъща на мъжете и жените, маговете от древността, които са открили и практикували магическите пасове.
Поради тази причина, Дон Хуан сам ни накара да се запознаем с практиките на източните бойни изкуства. Вдъхновил го е, без съмнение един от представителите на неговото обкръжение - Клара, учител на Тайши Абелар, изучаваща бойни изкуства в Китай.
Идеята на Клара е в това, че самите откриватели на магическите пасове, били роби на зловещата идея за съвършено изпълнение на пасовете, и за да се отърват от тази привързаност, ние имаме нужда от точност и вътрешна сила, които се придобиват при практикуването на източните бойни изкуства, подчинени на пристрастие и склонност. Всеки от учениците на Дона Хуан, през различните периоди е изучавал бойни изкуства, и така движенията "Тенсегрити", са като вече модифицирани, от въздействието, поради което ще водят тялото към развитие на максимална точност и вътрешна сила, вместо да преследват натрапчива идея.
Въпрос: Във филма, избягвате да казвате думите "магия" или "магьосничество", предпочитайки да назовавате дейността на тези мъже и жени от древно Мексико развитие на способностите да се "управлява осъзнаването". Защо "магия" и "магьосничество" имат отрицателен заряд на звучене?
Отговор: "Магьосничеството" и "Магията" са термини с отрицателен заряд на звучене поради факта, че на "западния човек" не са му присъщи маниери на поведение при срещи с неизвестното. Маговете предполагат, че той (западният човек) е пренаситен с чувство на ирационален страх от неизвестното, и с цел да бъде освободен от този страх, се налага да се промени неговата базисна ориентация - вместо да бъде наплашен от неизвестността, трябва да бъде заинтригуван от нея.
За да не си навличам злобата или неодобрението на хората, които могат да се заинтригуват от този филм, се въздържах да им насаждам страх чрез използването на термини, подобни на "магьосничество" или "магии". Всичко, което исках да постигна е да им отвлека вниманието от желанието да оценяват, за да престанат да съдят, и чисто и просто да се захванат с движенията. А след като са се срещали с неизвестното, с набъбнала енергия, благодарение на практиките на движения в този видеозапис, те ще се увлекат в работата по осъзнаването при нов за тях режим на работа.
Въпрос: Какво ще кажете на онези, които третират филма Ви като запис но упражнения? Или казано с други думи, ще има ли някакви постижения онзи, който не е готов да извърви "абстрактното пътешествие"? (И смятате ли, че идеята за придобиването му е осъдителна?)
Отговор: Идеята за придобиването изобщо не е осъдителна. Ние се занимаваме с "Тенсегрити" именно за да придобием сила, устойчивост, дълголетие и младост. Така че идеята да се използва филма от хората като запис на упражнения е напълно приемлива. Главния коз, както споменава Дон Хуан, не е в вярата, а в практиката. "Вие не сте длъжни да вярвате на това, което ви казвам", неведнъж ни казваше той, "но правете точно каквото ви казвам, защото съм по-стар от вас и познавам пътя. В края на краищата всичко онова, което съм ви препоръчал да правите ще даде ефект - ще и промени ."
Въпрос: Дочухме, че ще има и възможност да ни обучават на тези движения в рамките на класа и под напътствията на "чакмула".
Отговор: Да, истина е, че чакмула имат намерение да организират майсторски класове по "Тенсегрити". Чакмула решиха, че е необходимо да обучават на движенията "Тенсегрити" всички, които пожелаят това. Те застанаха зад идеята да създадат собствена организация, "Център за подобряване на възприятията на Чакмула". Аргументират се с това, че наследниците на учение на Дон Хуан, независимо от факта, че имат желание да са пределно достъпни, въпреки това са недостъпни, вследствие на практиките, които им е предоставил Дон Хуан в наследство. От друга страна, позицията на чакмула е идеална за преподаване, тъй като те са млади достъпни ученици на по-недостъпните, стари ученици.
Въпрос: Ние дочухме, че това видео ще е едва първа част от редицата замислени серии. Колко движения има там?
Отговор: Видеото е първа част от предполагаема серия записи - това е така. Движения "Тенсегрити" има много, и изкуството на "чакмула" ги е синтезирало в един единствен модул. Кайли Лундал, в качеството си на ръководител на стражите, след дълги години на усърдие и в постоянна консултация с учениците на Дон Хуан, избира за всеки видеозапис най-подходящите магични пасове, като ги подрежда от най-обикновените към най-сложните.
В своя избор, тя се ръководи от степента на енергетично излъчване, като не забравя, че при извършването на движенията "Тенсегрити" се влага намерението на маговете да съхранят енергията, а не просто да повтарят рутинно движенията. Кили Ландал, в сътрудничество с всички ученици на Дон Хуан, е съставила комплекс от движения "Тенсегрити" за максимална приложимост при подобряването на самочувствието и увеличаването степента на осъзнаването.
Въпрос: Вие практикувате ли всеки ден упражненията? И ако някой се занимава самостоятелно, кога може да очаква "резултати"?
Отговор: Всички практикуваме движенията всеки ден индивидуално и там, където се намираме. Кога се събираме заедно, което се случва рядко, тогава тримата "чакмула" напътстват сесията. Положителните резултати от "Тенсегрити" са почти мигновени, ако се упражняват движенията усърдно и ежедневно.
P.S: Брус Вагнер е писател, сценарист и директор на филма. Той режисира първия филм, посветен на"Тенсегрити": "Дванадесет основни движения за събиране на енергия и повишаване на доброто физическо състояние." Днес той е сценарист и изпълнителен продуцент на телевизионния филм на Франсис Форда Коппола "Белият заек" (White Dwarf)
Превод от руски Castaneda-BG.com

 http://castaneda.forum.cool/viewtopic.php?id=18

понеделник, 13 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 7

Малко за Слънцето

Малко се увлякох, но (обективно) конкретно повдигнах тези въпроси, за да ви покажа как вървят логическото "преплитане" и потвърждаването на информацията от А. Хатибов и Н. Левашов. И това (надявам се, че сте разбрали) е обективен процес.
Както казах, нашето Светило (Ярило) беше загасено и заменено от Слънцето. Всички планети са "вързани" със Слънцето с комуникационни тръби. Привичните идеи на хората за материалния свят не позволяват веднага правилно да възприемат думата "изгасено". Възниква асоциацията, че нещо се е случило с нашето Слънце. Избухна ли? Превърна се в неутронна звезда? Беше откраднато и погълнато от крокодил, както в стихотворението на К. И. Чуковски? Ако възникне експлозия, цялата планетарна система ще загине. Трансформацията в неутронна звезда не се случва бързо и гравитационните сили на такова масивно тяло просто ще унищожат съществуващата атмосфера на всички планети. Дори приближаването на известната Планета Х през 2003 г. заплашваше цялата Слънчева система. Остава последната опция: "Светило" наричаха системата на истинската светлина, която създава решетка на атмосферата, когато фазата на светлинния импулс е настроена на 0. На скоростта на префазировката влияят параметрите на светлината, цветовия спектър, яркостта, плътността на потока, кода на планетата (за Земята е 512) и разстоянието от светлината. Октавите на местните СУЗ бяха занижени, а тъй като много от важните системи за управление на Земята бяха заловени от интервенционистите, те трябваше да бъдат прекъснати.
В търсене на по-пълно разбиране на това, което е казано, може да се обърнем към друг важен източник на информация - книгата на Н. Левашов "Приказката за Ясния Сокол" - миналото и настоящето"
"... нашите далечни и не много далечни предци наричаха нашето осветително тяло РA или ЯРИЛО-СЛЪНЦЕ! Точно както нашата планета е наричана МИДГАРД-ЗЕМЯ, а не само ЗЕМЯ, както я наричаме днес! Защото MИДГАРД е СВЯТ, населен от хора. Така че думата "Слънце" не беше за нашите предци името на нашия светилник, точно както "Земята" не беше името на нашата планета! Всяка планета, всеки светилник в онези дни имаше свои собствени имена, включително тези, отдалечени на много светлинни години планети-земи и техните светила. Всички СВЕТИЛА и ПЛАНЕТИ-ЗЕМИ имаха имена, които не са били дадени от нашите предци, а от жителите на същите тези планети-земи от далечни съзвездия, от които преселниците се установяват на нашата Mидгард-Земя на няколко етапа!". По времето на завладяването на Земята са живели около милиард и двеста прото-човека.
Тази важна и ключова информация за замяната на нашето Ярило (Истинската земна светлина - Бяла Светлина) със Слънцето за първи път е дадена открито в интервюто за кандидата на историческите науки, етнолог, изкуствовед, член на "Руското географско дружество" Светлана Василиева Жарникова на Втория ведически конгрес през 2010 г. За съжаление Светлана Василиева ни напусна през ноември 2015 ...
От произведенията на Н.В. Левашов се знае, че за настъпването на Живот на Планетата е необходимо да се спазват следните условия:
присъствието на постоянно диференциално измерение;
наличието на вода;
наличие на атмосфера;
наличие на периодична промяна на деня и нощта;
наличие на заряди на атмосферно електричество.
Това е вярно за началото и развитието на Живота от самото начало. Аз подчертавам от НАЧАЛОТО. Много милиарди години преминават без външно влияние върху тези процеси. Често животът никога не е имал време да се развива до Разумен на тази или онази планета, тъй като не е осигурена стабилност и допълнителна защита - жизненоважно обезпечение на системата за управление.
В естествени условия планетите се формират в зоната на деформираното пространство по време на "експлозията" на Свръхнова Звезда. "В процеса на компресиране на звездите балансът между излъчващата повърхност и излъчващия обем е нарушен. В резултат на това първичната материя се натрупва вътре в звездата.
С течение на времето, в резултат на термоядрените реакции звездата губи най-простите атоми, като водород, хелий и т.н., а се увеличава процента на атомите на тежки елементи. Размерът на звездата намалява, тя става все по-плътна, тежка и степента на влияние върху измерението на околното пространство става все по-силно". Изхвърлената при това материя от звездата и Първичната материя могат да формират планета с подходящи размери на подходящото разстояние от източника на деформация. Всички формирани планети в резултат на експлозията на Свръхнова оборудват планетната система не в една плоскост на еклиптиката, която е невъзможно да се намери в Макро-Космоса, защото е необичайна по своята същност, но в хармония със структурата на самото нееднородно пространство ... Според материалистичните идеи, инструменталните наблюдения, получени от данните и използването на компютърни модели на звездната еволюция "Слънцето ще съществува още 5 милиарда години, постепенно ще се затопля и ще увеличава размера си. Когато целият водород в централното ядро се изразходва, Слънцето ще бъде 3 пъти по-голямо от сега. Накрая, слънцето ще се охлади, превръщайки се в бяло джудже. Това са заключенията на "съвременните учени". Обаче смея да ги разочаровам - не е нужно да чакате 5 милиарда години. Всичко ще се случи (и вече се случва) НЕ ТОЧНО ТАКА.Както виждаме от две описания на еволюцията на Слънцето, възгледите на Н. Левашов, А. Хатибов и съвременната наука са много различни. Може да се приеме, че някой от тях не е прав. Но нека не бързаме с изводите. Николай Левашов в "Нееднородната Вселена" показа процеса на образуване на материята и обясни раждането на звездите, тяхната еволюция и образуването на черни дупки или неутронни звезди. Учени-астрофизици наблюдават конкретното Слънце и наблюденията показват точно растежа на атмосферата на нашата "звезда". Но ако масата на звездата стане по-плътна, тогава според законите на гравитацията не може да се образува планетарна мъглявина. Нещо тук не съответства на естеството на самата звезда. Какво може да причини такава аномалия? Ще повторя нещо, но отново ще ви обърна внимание на описанието на Слънцето от А. Хатибов.
Да се върнем към казаното по-горе: Слънцето е планета, монтирана в нашата система (заедно с Луната), диаметърът на Слънцето е приблизително равен на диаметъра на Земята. То имаше атмосфера с дебелина около 2000 км, състояща се от смес от кислород и хлор. Слънцето вътре е кухо, животът му е само вътре (като в черупка). Там има всичко необходимо, за да се запази животът, който пришълците искаха да направят навсякъде в нашата система. Освен това беше необходимо да се попълнят запасите, които преди нападението бяха на сателитите. Поради изпомпването на енергия от Земята, новата атмосфера на Слънцето се е увеличила с повече от 100 пъти (диаметър 1392000 км).

Приблизителната структура на слънчевата атмосфера в момента:
№                  
Дебелина на слоя                                                                                                     1 смес от водород и хелий, t0 около 30000                                                     19200km
2 Честотна решетка 53.375, потенциална плътност 127.4, ризи 111                   332000 км
3 Честотна решетка 53,875,875, плътност 121 и 100                                                       128,000 км
4 Решетка на честотите на кислород и хлор, плътност 100 и 100                              63000 км
5 защитна решетка 49 октави, плътност 100 и 100                                                       146000 км
6 Решетка на сероводород, октава 36.5, плътност 75 и 75                                  2000 км

Слънцето има честотен преобразувател. Получавайки енергия на 49 октави, те го превръщат в 53,375, поддържайки радиационната решетка. Температурата на повърхността на самото Слънце не надвишава 200 ° С. 49 октави бяха изпомпани от Земята (полярните сияния) с помощта на специални обекти на Земята.
Слънцето е гравито-магнито-електрически генератор на движението на цялата слънчева система. Слънцето е тактов генератор на движението и този генератор е свързан със системите за поддържане на живота на всяка планета. И не слушайте професора от Хидрометеорологичния център, че циклонът (антициклонът) е причинен от температурата. Тази локална ПРОМЯНА на електрическите параметри на мрежата на Хартман привежда в движение  макроструктурата (атмосферата). Но да се върнем към последователността.


Автор:

събота, 11 ноември 2017 г.

Какво да правим по време на периода на Края на Играта – Емоционален огън

Периодът на Края на Играта е в разгара си. Вие сте в Играта. Какво да правите? Трябва да правите онова, което имате чувството, че трябва да правите. Почти всеки ще играе някаква част от драмите, разиграващи се в Края на Играта, в зависимост от това къде е настоящата ви инкарнация и в зависимост от преживяванията, от които вашият Висш Аз се нуждае. НЯМА правилни или погрешни положения, в които можете да се намирате. Ако искате да следвате Адолф фон Буш, значи именно това трябва да направите. Ако искате да се присъедините към противниците на войната – значи това е нещото, което трябва да направите вие. А ако искате просто да си седите, да се облегнете назад и да наблюдавате – значи това трябва да направите. Да изисквате от всеки от останалите да прави онова, което правите вие, означава, че не сте достатъчно напреднал, за да може духът ви да управлява процеса на идентифициране с тялото ви. Това, обаче, се отнася за повечето хора на планетата. Ако някой твърди, че неговата позиция е правилната, а тази на другите – погрешната, значи не е разбрал въпроса за индивидуалността. Онова, което е правилно и вярно за един, може да е неправилно за друг.
Докато по принцип е много полярно да си или за или против изграждането на империи от Америка и желанието да управляваш света, вие нямаше да сте тук, ако вашият Висш Аз не искаше НЯКАКВИ преживявания във връзка с това. Намирам, че е особено интересно да говориш за тези неща и да наблюдаваш реакциите на онези, които вярват, че присъединявайки се към единия лагер може да промени Играта. Играта не може да бъде променена. Дори цялото „зиг хайл-ване” в Америка за Адолф фон Буш няма да промени нейната посока. Нито пък протестирането срещу войните. Помнете, че направленията на Играта са определени още преди тя да започне. Вие сте само играч в Играта, който е дошъл тук заради преживяванията. Докато не схванете тази концепция, няма да можете да видите гората от дърветата.
Питали са ме дали Играта е състояние на дисбаланс поради това, че тъмните сили в Америка, Британия и Израел действат и дали „светлата полярност ще бъде увеличена като численост”. Този сектор от галактиката е към Тъмната полярност – имайте предвид това.
Ако Империята Орион наистина изпълни плановете си да се завърне на Земята, Светлата полярност почти ще изчезне тук.
С наблюденията, които правя, аз ви давам гледната точка на Събудена финална Инкарнация за Играта. Мога да посоча Тъмните и Светлите и да посоча техните намерения. В същото време обаче ви казвам, че те трябва да изпълнят своята роля в Играта. Вие не можете да промените това, но можете да се забавлявате с тях, ако можете да владеете своя емоционален огън. Можете да участвате в Играта и без да се оставите да бъдете пометени от нея. Можете да изпитвате страст към нещо без да се оставите тази страст да започне да ви управлява. Когато казвам това на някого, който се идентифицира с тялото си, той казва: „абе ти защо не се ядосваш заради това или заради онова?” Така им се струва на тях, защото те самите „реагират” така, тъй като са управлявани от страстта, вместо да е обратното. Да рисуваш с емоционалния огън е нещо, с което Събудените Финални Инкарнации ще се занимават, той като това е необходим за по-високите плътности елемент.
Вал Валериан

петък, 10 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 6

Преустройство (за себе си)

Преди 19304г. интервенционистите започнаха и направиха следното:
всички планети са напълно поробени и целият живот е унищожен, а техните души (неинерционни енергийни същности) са заловени в плен;
края на поробването на звездната система на планетата Земя;
планетите на Земната система бяха заобиколени от спътници като "конвой";
започна движение към съзвездието Голяма Мечка.
От първата контактна агресивна инвазия в продължение на 1040 години всички планети бяха напълно завзети (завземането приключи през 17914 г. пр.н.е.). Самото завземане е условно, тъй като всички основни комплекси на планетите от Клъстерния междупланетарния комплекс на Земята са били изключени преди поробването, а без да познават структурите на тяхното изграждане и при условия на по-ниски нива на познание, атакуващите просто са свързвали всички планети с гравитационни тръби (по-нататък и с комуникационни тръби). Включили вменени базови генериращи честоти на радиационната защита на Слънцето, заобиколили планетите чрез "спътници" (като охранителен конвой) и се преместили към Голямата мечка, за да достигнат зоната на активния й обхват. Но по пътя на движението бе решено да не губят време и да извършват възможни процеси на промяна в своя полза ...
А. Хатибов убедително доказва, че светът около нас не е нещо отделно материално и отделно идеално - той е едно цяло. Просто този свят се изразява в различен набор от честоти. Само това е разликата. А чрез възприятието на човека създали (наложили) илюзията за материалността на света и отделили този свят от неговите мисловни и духовни дейности. По-рано, преди инвазията, такова възприемане на света (чрез двойствеността) отсъстваше в нашите предци. Ние не можем да наричаме нашите предци човешки същества или хора, защото съвременният човек в сравнение с Разумния Прародител е Маймуна в сравнение с Човек, колкото и парадоксално да звучи. И "снижаването" на нашия Разумен Предшественик до нивото на "съвременния" Човек беше извършено от външни сили. Това обяснява странното развитие на цялата земна история на човечеството с безбройните си войни и неизмеримо насилие, както и странното развитие на науката, която всъщност поробила човечеството напълно. Как и от кого всичко това е било проведено и извършено - сериозно ще разгледаме в тази книга.
Нека да го оставим малко "за по-късно". Междувременно, нека да разгледаме по-отблизо какво би могло да бъде Творението на Висшите сили на Разума от нашата вселена-венчелистче. Отново ще надникнем в наследството на нашите славянски предци - славяно-арийските Веди.
"В древни и славни времена, на благословената Земя-Мидгард, в плодородния древен край, в древна и мощна Азия, която се простира на изток от земята от Рипайските планини и се простира отвъд границите на морето на арийците, и от студеното море Дадари до великите планини Химават, живели четири велики Рода на Асовете, потомците на древните светли богове, четири велики Рода на Расичите.
Великите и мъдри Асове започнаха да мигрират към Азия от Светата земя на Даария в древното и славно време.
И започнали Родовете да живеят в тази плодородна древна земя от началото на времето на просперитета, още когато нашите Велики предци виждаха три луни в нощното небе.
Древните и мъдри Велики Асове нарекли тази плодородна земя Светата земя, земята на Асовете или земята на Светата раса. Многобройните мъдри Асове дойдоха в този плодороден район на Азия от Свещената Северна Страна, където нашeтo трисветло Ярило-Слънце не искаше да залезе, а само да осветява добрите дела на всички Светли небесни богове и творенията на техните красиви потомци на благословената Земя-Мидгард"
Ще разгледаме и други източници на информация за съставяне на по-пълна картина на хронологичните събития на нашата планета.
От някои древни митове и хроники, които са дошли до нас, следва, че "имаше епоха на Земята, когато нямаше луна в небето". Това е написано през V в. пр. Хр. от гръцкия философ и астроном Анаксагор от Клазомен, който използва източници, които не са достигнали до нас, където се твърди, че Луната се е появила на небето след възникването на Земята. През ІІІ в. пр. Хр. той бил подкрепен от гръцкия философ и поет, главен куратор на библиотеката в Александрия, Аполоний Родоски. В "Аргонавтика" той цитира думите на друг философ - Аристотел, който около век по-рано споменал в една от творбите си за древните жители на планинските райони на Аркадия (район на полуостров Пелопонес), които "ядяха жълъди, а това беше в онези времена, когато все още нямаше Луна". Писателят и историк Плутарх, който е живял в началото на І-ІІ в. сл. Хр., говори за един от владетелите на Аркадия, наречен Проселенос, което означава "долунен". Съвременните учени не отричат възможността за "безлунна" фаза в историята на човечеството и привеждат различни обяснения. Според едно от тях, в даден момент Луната е била една от планетите в Слънчевата система, но след това, в резултат на някаква космическа катастрофа излиза от орбитата си и се превърнала в спътник на нашата планета.
Може да се очертае малко по-различна картина, без да повтаряме интерпретацията на издателите в бележките под линия на текста на славяно-арийските Веди и да се позовем на по-ранни документални източници. Нашите предци наричаха луни спътниците на планетата. Тъй като нашата планетарна система е създадена изкуствено, всичко обмислено и проявено в нейната уникална структура е във връзка с много други планетарни или слънчеви системи от естествен произход.
Определеността по въпроса за уникалността на нашата слънчева система се появи наскоро, когато бяхме в състояние да изследваме откритите "екзопланети" (планети, които се въртят около други звезди) и открихме, че в други слънчеви системи всичко е напълно различно от нашата. Наскоро на тази тема се появи малка бележка, озаглавена "Слънчевата система беше родена в уникални условия". "Американски и канадски учени, използващи компютърно моделиране, доказаха, че са необходими уникални условия за образуването на слънчевата система и тя е много специален случай сред другите планетарни системи. Резултатите от проучването са публикувани в списание Science. Повечето от предходните теоретични модели, които обясняват образуването на слънчевата система от протопланетарния газов прахов диск, се основаваха на предположението, че нашата система е "средна" във всяко отношение. През последните десетилетия бяха открити около 300 екзопланети - планети, циркулиращи около други звезди. Обобщавайки тези данни, астрономите от Американския Северозападен университет (в Илинойс) и Канадския университет в Гуелф стигнаха до извода, че слънчевата система в много отношения е уникален случай и че нейното формиране изисква абсолютни специални условия".
Една от най-важните промени на Земята е промяната в основата на формиране на пространства от додекаедрената до кубичната основа за изграждането на енергийни мрежи. Въведената кубична енергийна мрежа, която обгражда всички предишни състояния и структури на енергията, промени и ограничи състоянието на материалния свят на Земята до ниво, приемливо само за чуждестранните контролни системи, промени всички условия на околната среда, включително атмосферата, водата, цялата биосфера и т.н. Сега този процес продължава. Основата на образуването на пространството варира от кубичната до додекаедричната основа за изграждането на енергийни мрежи. Това се взема предвид и при създаването на програмите "СветЛ". Но там цялата тази "процедура" се осъществява чрез изграждането на тор, като един вид "трансформатор" на една конструкция (без разрушаването й) в друга. За това - по-късно.
Сателитите на нашата планета изпълняваха специални функции - функция на защита и функция на отражение на албедото на нашата атмосфера, което от една страна създава стабилност за самата планета и живота върху нея, тъй като намалява риска да попаднат случайни космически тела, създавайки вид гравитационно-електромагнитен оазис. От друга страна, те управляваха ОТОПЛЕНИЕТО на самата атмосфера на планетата. Това позволяваше на системата за преобразуване на светлинната фаза (нашето светило - Ярило) да разпределя топлината равномерно по цялата повърхност на планетата, създавайки необходимите условия за богатството на растителния свят - основата на всеки живот. Постоянната фотосинтеза на растенията даде необходимото количество кислород, толкова ценна съставка на газовата среда на планетата, както за създаване на силен озонов щит, така и за насищане и развитие на мозъка на интелигентните същества за по-доброто му функциониране. Както знаете, кислородния глад води до разграждането на клетките на физически плътния мозък и до намаляване на продължителността на живота.
Префазирането на светлината е изместването на фазата на светлинния импулс на определена величина. Например, ако фазата е изместена на 0, имаме нормална слънчева светлина, при промяна на 1200 - нощ, при 2400 - преминаването от нощта към деня или зазоряване. Този цикъл се повтаря ежедневно и никой не се е съмнявал, че ИМЕННО Слънцето е източник на светлина. В нормалния живот човек има защита, която отслабва светлинния поток приблизително 1000 пъти, и когато човекът си отива (умира), тази защита се отстранява и слънчевата светлина става непоносимо ярка и единственият източник на топлина, така че той не иска да я оставя. Ако човек си отива през нощта, то подсилването е в обратната посока, тук човекът се опитва да се бори за живот, докато пада в студения мрак.
Такава защита може да се наблюдава индиректно под формата на пречупване на границите на пространството на защитното поле около един човек или съвкупното поле на група хора. Цветът на дъгата означава деформация на пространството, образувано от седемте форми на първичната материя.


Съвременната физика съобщава, че слънчевата светлина е квант (материална частица) и вълна едновременно. След като е елементарна частица, тя е редом с други частици, идващи от Космоса (но от Космоса освен разпадащата се външна обвивка на конуса на движението на слънчевата система, нищо не пристига и входящите отпадъци имат същата структура, както на Земята). Няма друга информация за слънчевата светлина. Но са известни експериментите на П.Н. Лебедев за изследването на налягането, което произвежда квант светлина. Слънцето обаче е основният информационен комплекс, който предоставя необходимата информация на всички 12 направления, разделени на честоти.
По своята структура, квантът светлина е "яйце".
При определена фаза на атмосферата, необходимата честотна информация е била давана на едни повече, на други - по-малко. Дължината на деня и нощта, топлината и студът бяха регулирани. При тези пренасочвания една програма е бивала оттеглена, а на нейно място друга е доставена. Позволете ми да ви напомня, че крайният доставчик на самата Програма е Луната. Външните проявления на предела на желаните октави се проявяват под формата на Северните Сияния, които вече не се срещат поради промените в честотата в Системата за Управление на Земята.
Подобни, но обратни процеси се виждат при появата на вертикални цветни стълбове през нощта и през студения сезон. Тук атмосферата изпомпва - от земята.Във връзка с това може да се заключи, че при промяната на честотните характеристики на Системата за Управление на Земята се изисква смяна на деня и нощта.
Но винаги ли е било необходимо?
Дали наистина е необходима смяната на деня и нощта за вече развитата и Разумна цивилизация? Не беше ли замислена друга осветителна система, предназначена да придружава този уникален експеримент?


Автор: