сряда, 29 октомври 2014 г.

Ритуалите

 Религията и тайните общества използват ритуали за да контролират лицето и да му напомнят “къде му е мястото”. Религията ги обича много – ходи на църква всяка неделя, иначе ЩЕ ОТИДЕШ В АДА, например. Всички религии използват ритуалите, за да напомнят постоянно на своите последователи (правилната дума е стадо), че те са предмет на капризите и настроенията на техните божества И че не трябва да мислят за нищо друго, освен как да се подчиняват на това божество. “Грях е да се задава този въпрос” често са ми казвали в католическото училище. Трябва да приемеш това без да задаваш въпроси и да го правиш просто защото бог казва така. Това са глупости, но те държат мнозинството от овцете на линия – в страх от тяхното божество.

Ритуалите, редовно практикувани, държат лицето подчинено на божеството независимо кое е то – аллах, Кришна, Буда. Колениченето, поклоните, използването на фрази като “бог казва” или “в божието име” са начин да ви покажат, че друг контролира вашия живот. Само че тези същества ще контролират живота ви само АКО вие им позволите. Ритуалите ви показват, че сте подвластни на други същества. Хората, които са си възвърнали силата знаят, че божеството е в тях самите и че те сами са отговорни за своето спасение. Те не се опитват да избегнат отговорността. Този бог казал това, оня казал онова – осъзнайте, че важното е ВИЕ какво казвате, ВИЕ какво решавате, защото отговорността за вашето спасение е ВАША. Правят се ритуали за опрощаване на греховете – няма грехове, има само различни преживявания. Учете се от грешките си, ако не искате да ги повтаряте. Поискайте прошка от някого, когото сте наранили, а не от измислени божества. Няма грях – има само преживявания, които ви помагат да израстване и съзрявате. Влечугоподобните обичат да носят маската на Бог, аллах и т.н., но снемете тази маска и ще видите разцепения им език.

Някой кихва и ритуалът повелява да му кажат “Бог да те благослови”. Някои знаят за какво става дума и пак го казват, защото звучало толкова мило. А говорим за програмиране. За да прекратите контрола от външните божества, спрете да използвате ритуалите одобрени от тях. Кихането няма нищо общо с благославянето, но трябва да съберете кураж и да нарушите правилата. “Грях е да мислиш, че не си роб на “бога”. Глупости!

Безсмислените фрази са загуба на енергия. Като ми кажат в такъв случай “Бог да те благослови” им казвам “кой бог”? Това ги отрезвява. Ако някой кихне, или ако вие кихнете на обществено място – най-добре е да пренебрегнете това. Животът продължава. А ако ви питат защо не участвате в ритуала – обяснете им. Ако някой си избере да изпълнява тези ритуали – добре. Но кажете на някого “не изпълнявай този ритуал спрямо мен, защото това ме обижда” – гледайте каква ще е реакцията му. Защо? Защото нарушавате правилата, а щом стереотипа се наруши, това се разпространява.

Тайните общества – масони, мормони, Череп и Кости и т.н. масово използват ритуали със същата цел. После това се предава по-нататък – “правителството знае кое е най-добро”. Вижте колко много хора тичат при правителството, при шефа си, за да им решат проблемите. Но вие никога няма да се научите, докато не поемете отговорност и не свикнете сами да намирате решенията. Той не правеше каквото мисля, че би трябвало, затова се оплаках на властите. Кога тези хора ще възвърнат обратно силата си и ще пораснат?

Това бяха само няколко примера за ритуалите. Потърсете ритуалите в своя живот. Кога отдавате силата си на друго лице, място или предмет? Помислете ЗАЩО го правите. ТРЯБВА ли да го правите? Ако отговорът ви е “бог, правителството/обществото очакват това”, значи го правите по грешна причина. Добре де, няма да го правя, ама какво ще си помислят другите? –въздишка. Направете го.КолениченетоКолениченето при женитба, полагане на клетви и др. произхождат от империята Орион. Мъжът трябва да коленичи пред жената, докато измолва от нея нещо – това е древна практика в Империята. Не случайно в кралските общества в Европа то било силно застъпено по всевъзможни поводи. Колениченето демонстрира покорство. Използва се и днес. Казват “традиция” – да, традиция, започнала в Империята. Отново става дума за полярностите, за авторитетите и за контрола. Затова следващият път, когато видите някой да коленичи, спомнете си за Орион.

Вал Валериан - Матрицата 5


петък, 24 октомври 2014 г.

Магията, науката и енергийно-информационния компонент на Вселената

Преди повече от 30 години колектив от психиатри от Одеския медицински институт и физици от Института по земния магнетизъм и разпространение на радиовълните от Москва проведоха експерименти за създаване на астрални двойници на тестваните хора, намиращи се в дълбока хипноза.

Доказана бива възможността за отделяне на енергийна субстанция под въздействие - както чрез хетеросугестия, така и с автосугестия от тествания в дълбока хипноза и "отправяне" на отделената енергийна субстанция - енергиен двойник (ЕД ) на различни разстояния (според оповестени експерименти до десет километра). След фиксиране местоположението на ЕД един от участниците в експеримента е преместен в местонахождението на двойника и фиксирал всички преминаващи хора и преминаващите превозни средства.
Хипнотизираният, или намиращ се в дълбок автотранс (състояние на парасомнамбулизъм) поискали с помощта на своя енергиен двойник да четат информация от местонахождението му. Най- изненадващ резултат е, че при създаването на връзката процентът на "предаваната" информация от ЕД достигнала почти 100% съвпадение с информацията, която издиктувал на магнетофонната лента тествания, намиращ се в стаята. Сверяването е водено в съответствие с протокола, който се водел от един от експериментаторите, стоящи близо до ЕД. Общо са проведени 55 експеримента с четирима тествани. В 8 случая се е създавал канал за комуникация, четири пъти при един тестван, три при втори и един път при трети. Четвъртият участник и при петте опитиа не е имал успех. Тестваните са били в една възрастова група 19-22 години - студенти от политехническия институт, които преди това преминали сомнамбулен етап на хипноза. Комуникационният канал обикновено е установяван в продължение на 10-20 минути, в зависимост от желанието на ръководителя на експериментите проф. К.В.Москвети или на Лурис, който извършвал хипнозата. Описаният подробно експеримент цели да се създадат условия за разглеждане на хипотезата за естеството на ЕД.
Във всички случаи хипнотизираните "видели" своя двойник. На ЕЕГ се отбелязвало появата на β - ритъм на фона на доминиращия α - ритъм (72 ± 3% ) , потенциометрите за измерване на постоянните потенциали практически не показват почти никакви надеждни измервания. В същото време, използваните торсионни везни на Козирев дават отклонения, типични за хора с контролирани халюцинации (30% ± 4). Интересно е да се отбележи, че не са забелязани никакви "астрални шнурове", свързващи тестваните с ЕД. Още повече, че това било във фокуса на изследователите и в няколко други експеримента.

Отделни случаи на астрални шнурове са описани от тествани в други експерименти, но по наше мнение те са фиксирани само за тези, които "знаели, че този шнур трябва да бъде" от литературата и други източници.


Благодарение на фиксиращите отклонения прибори, субективните описания на тествания, както и на обективните протоколи се доказа осъществимостта на контролирано и управлявано отделяне на енергийна субстанция, ако човек е в дълбоко трансово състояние.
Въз основа на тези експерименти е възможно да се направят някои хипотетични заключения за механизмите на проявлението на ЕД.

Известно е, че когато човек се занимава по- сериозно и дългосрочно с психовизуализация, той може мигновено да възпроизвежда предмети, хора, животни и т.н., без да изпадне в дълбок транс и без преминаване на някакъв алгоритъм за отделяне на енергийна субстанция. Освен това повечето от подготвените "псивизуалисти" твърдят, че те могат да получат от представените (въображаеми) същности необходимата информация.

Ако в тези експерименти - отделеният ЕД просто чете информация (как ! ?) от околната среда - т.е. реално описва промените, настъпващи на физическия план, още по- загадъчен е механизмът за четене на информация за бъдещето или миналото (за което тестваният не знае) при запитванията към псивизуалистите чрез създадената от въображението психоформа.
Лурис и двама от неговите ученици, обучени да видждат аурата на човека, не са отбелязали някакви промени в аурата на хипнотизираните за времето от отделяне на ЕД към момента на връщането обратно в тялото. Тестваните са видели своя двойник като светещо очертание, повтарящо контурите на тялото. В два случая субектите се видели в същите дрехи, с които те са били по време на експеримента. Професор Москвети е изказал хипотеза, че в тези случаи 2-та хипнотизирани описват типична халюцинация. Но тогава възниква въпросът как халюцинацията предава информация. Отговор на този въпрос не е намерен. В литературата, разглеждаща работата с ЕД (Ани Безант, Р. Юрвил и др.) подобни въпроси също не са били взети под внимание. 15 години по-късно се прокрадна изказването на Ф. Боневитс, потвърждаващо хипотезата на Москвети. Боневитс разглежда всички случаи на ЕД като халюцинации. В същото време, той сам посочва несъответствието на този подход, поради възможността в доста случаи за фотографиране на ЕД.
Единствената работеща хипотеза в момента е хипотезата, в която има много доказателства за съществуващото енергийно поле на ноосферата. Преди повече от 60 години Карл Юнг нарича това поле колективно несъзнавано, а много от последователите му го наричат енергоинформационна матрица, колективно съзнание, eгрегориално поле (Ф. Боневитс, Д. Рол, Г. Рожковский, Б. Райън , Д. Уолш ). Очевидно е, че с различни имена се описва едно и също нещо. Говорейки за същността на описаните явления следва да се счита, че по всяка вероятност има "включване" на ЕД в енергоинформационното пространството на Вселената.

Трябва да отбележим, че енергията, освободена от нас по време на "мислене" е много по-различна от няколко десетки излъчвания, фиксирани като произхождащи от човешкото тяло и динамично променящи се по време на живота (от инфрачервената област до магнитни, електромагнитни, хемилуминесцентни и т.н.).
По всяка вероятност мисловната енергия е по-фина и по тази причина все още не е фиксирана с модерни уреди. Редица учени - A. Генкин, E. Moрдвинов, Ф. Бокевитс предполагат, че тя произхожда от микролептоните. Може да се предположи, че непрекъснатото предаване на "нашето мислене" под формата на най-фините вибрации се вплита в ноосферата, формирайки многостепенна мрежа от информационни клетки. В индуистката концепция за световното хранилище на знания под формата на "Акаш", формирана преди векове могат да се намерят достатъчно преки аналогии с тази хипотеза. Разсъждавайки нататък, ние стигаме до разбиране същността на "егрегора" когато говорим за него като за "матрица в матрицата", т.е. енергоинформационни родствени компоненти. Някак си все още непознаваемите за нас многовариантни компоненти на нашите мисли са систематизирани в клетките по родственост (съответност) на информацията. Ето защо в езотеричната и научна литература, главно се говори за егрегор като за част от енергоинформационна съставка, отразяваща определена общност от хора, обвързани с общи идеи, цели и "мислене".
Въз основа на изложеното по-горе може да се предположи, че всяка клетка съдържа мрежа от свързани помежду си, но също така локализирани клъстери от информация в някакво стационарно състояние. Произтичащите от процеса на човешкото мислене постоянни вибрации са "микро изграждащи блокове", от които в процеса на сортиране се образуват егрегориалните конструкции.

Може да изглежда невероятна идеята, че тези структури съхраняват цялата хроника на развитието на човечеството, или да речем - световния опит. Но нека просто да направим груба аналогия с флашката на компютъра.

Във флашка с памет от 64 GB в средата има чип с размер по-малко от един кубичен сантиметър, на който могат да бъдат записани повече от 100 000 книги. Колко информация може да съдържа една книга? Опитайте се да си представите колко много информация може да се съхранява на чипа в 1 m3 и 10 m3. Вероятно ще остане още много свободно място. Така днешното разбиране за "енергия" и "информация" дава надежда за пробив в обективирането на егрегориалната хипотеза.
Връщайки се на получените резултати от псивизуалистите може да се предположи, че енергията на желанието, проектирана върху продуцираната мисъл-форма се явява ключа (мост, свързваща нишка, инструмент...) между нужната клетка, в която се съхранява необходимата информация и човека, който я е потърсил. А информационният компонент на търсенето под формата на прецизно оформен мисловен образ е паролата за свързване към клетката. Ако продължим разсъжденията, въз основа на наличните емпирични практики на Лурис и неговите ученици и учени-магове от различни страни (отнася се за изследователите, участващи в проучването на теоретични и приложни изследвания в областта на езотериката) може да се приеме, че с индивидуална парола за бързо и лесно намиране на информация могат да се намерят нашето собствено име, псевдоним, мантра или определен ритуал.

По материали от Интернет

петък, 17 октомври 2014 г.

Енергийни портали

Както знаете, моят дом е моята крепост. А къщата, където ние попълваме своята психическа и физическа сила винаги искаме да се поддържа чиста и спретната, като това не е просто отсъствие на прах или мръсни чинии. Самата "атмосфера в къщата" създава енергийното пространство на всяка стая, благодарение на което ние ще се чувстваме зад родните стени в защитена крепост. Всяко негативно въздействие в рамките на вашия дом или апартамент може значително да навреди на вашето здраве, да причинява семейни проблеми и проблеми в работата. Пътят за проникване на такива сгъстявания са енергийните портали, чрез които във вашия дом могат да проникнат духове и дори душите на мъртвите. За да се предотврати появата на такова съседство, вие трябва да знаете как се отварят порталите. Eнергийният портал - това е енергиен пробив в определена област, през която от друг енергиен свят могат да се появят въздействия от пришълци чрез възникнал пробив на сгъстенa негативна енергия. Появата на такъв портал може да бъде предизвикана от различни фактори. Порталите са разделени в два вида - предизвикани и стабилни. Стабилните са обусловени от географското местоположение на вашия дом, това е, ако къщата се намира в геопатогенна зона, там може да съществува енергиен портал. Също така порталите често могат да бъдат на бивши гробища, така че къщите, намиращи се на такива неблагоприятни места по отношение на енергийно поле често имат съседи от отвъдното. Пробивите от този вид не могат да бъдат елиминирани, може да се смекчи само тяхното разрушително влияние. Предизвиканите портали могат да бъдат причинени от развалини. Развалината - това е скрит дефект, който за известно време е бил в стените на вашия дом, създавайки енергийна дупка, през която ще проникват негативни същности, най-често паразити. В редки случаи пробивът може да бъде причинен от смъртта на един човек, но само ако той е имал силна отрицателна енергетика, такива явления могат да се случат след смъртта на силен магьосник или вещица. Има много случаи на набези чрез такъв енергиен портал на призраци на самите починали, които са открили този портал. Ако са започнали да ви измъчват кошмари, развили сте комплекс за преследване и безпричинни страхове, вие сте започнали да чувствате в апартамента нечие чуждо присъствие, това може да бъде признак за неканени гости. Рязкото влошаване на физическото и емоционалното състояние, изострянето на хронични заболявания или безпричинната поява на нови болести може да бъде предизвикана от въздействието на чужда енергетика. Ако чувате стъпки или виждате неясни сенки, това също е причина за тревога. Добре е да следим поведението на животните и стайните растения - в помещенията, където има отворен портал, животните се чувстват обезпокоени и не остават в тях за дълго време. При растенията започват да окапват листата и умират. За да бъде намерен в дома енергийния пробив трябва да обиколите по периметъра на всяка стая със запалена свещ, движейки се по часовниковата стрелка. В място, където свещта започне да пуши, да премигва или внезапно да гасне може би се намира търсената област. В такива случи най-добре се обърнете към специалист в областта на езотериката и парапсихологията.

По материали от Интернет

сряда, 15 октомври 2014 г.

Медиум общува със света на сенките

Американецът Върнън Овърли поддържа от години "връзка" със задгробния свят. По време на общуване с неговите обитатели върху лицето му може изведнъж да се появи брада или косата му да се сгъсти, придавайки му външно сходство с невидимия събеседник. Понякога се появяват очила, обеци на ушите, носът му се удължава...
Когато осъзнал тази своя способност, Овърли започнал да извършва сеанси-демонстрации в различни страни. Според него духовете го използват, за да помага на живите, като отговаря на техните въпроси.
Обитателите на ефирните сфери владеят безценни знания и са готови да ги споделят в нашите съновидения. Така например Елиас Хоу сънувал насън игла с дупка на острия край и това му подсказало идеята за шевната машина. На Чарлз Бой му се присънил газов брояч, а на Менделеев - периодичната таблица на химичните елементи.
"Животът не свършва със смъртта - твърди Върнън Овърли - а едва започва. Нашият свят е само тренировъчна площадка за прехода към истинския свят, към нашето истинско предназначение. На хората са нужни талантливи медиуми, с помощта на които те могат да се свързват с отвъдното и да узнават истината. И тогава ще намалее страхът от смъртта, а когато тя настъпи, ще можем спокойно да прекрачим в новия си живот."
В своята книга "Медиум", създадена чрез метода на "автоматичното писмо", Овърли разказва за английският пианист Джеси Шепърд, роден през 1843 г., който умеел да се свързва с отвъдното. Той бил добър музикант, но когато се научил да контактува с обитателите на тънките светове, станал виртуозен изпълнител.
"Чрез мен свирят Лист, Шопен, Моцарт, Берлиоз - обяснявал своите изненадващо появили се способности Шепърд. - Понякога в полутъмната зала по време на моето изпълнение публиката забелязва как на клавишите на рояла има не две,а четири ръце..."
"Всеки човек има духовни ръководители - смята Овърли, - които го водят в живота. Може би не знаете, но те винаги са до вас."
Най-ценната част от работата на медиума според самия него е лечителството. В една от своите книги той разказва за семейство Уилям и Джорджия Браун от щата Джорджия. Те са ефирни хирурзи. Отдавна е известно, че всеки от нас, освен физическо, има и ефирно тяло. Всичките му органи, нерви и тъкани абсолютно точно повтарят физическото, материалното тяло. Но ефирната обвивка може да види само този, който притежава дарбата на медиум.
"Ефирните хирурзи", опериращи тънкото тяло, го виждат също така ясно, както останалите хора - физическото. Основният ефект от "ефирната хирургия" е, че когато се провежда операция на ефирното тяло, физическото възприема намесата и оздравява. Пациентът на операционната маса се подлага на специално обезболяване, при което съзнанието не се изключва. След това ефирното тяло се издига на няколко сантиметра над физическото и над него "ефирният хирург" извършва нужните манипулации.
На въпроса трябва ли да оплакваме починалите, Овърли получил отговор: "Умирайки, ние напускаме изхабеното тяло и отиваме в други сфери на битието. И винаги можем да се върнем при роднините и близките си, да видим какво правят, да узнаем какво мислят. Но не можем да общуваме с тези, които прекалено силно тъгуват, оплаквайки нашата смърт. Когато вие плачете за нас, ние също плачем, тъй като знаем, че вашата мъка е безпричинна. Защото в тънкия свят сме живи и здрави, а вашите сълзи ни причиняват страдание. Рано или късно със сигурност ще се срещнем, за да не се разделим никога повече..."

Енергийни канали и обвързвания : каква е разликата

Обвързването - това е енергиен канал, образуван по време на взаимодействието с други хора , предмети или eгрегори. Нека заедно разграничим двете понятия : енергиен канал и енергийно обвързване. Това не е едно и също нещо.

Енергийните канали възникват като даденост по време на комуникация между двама души, чрез тези канали става обмен на енергия. Без енергийни взаимоотношения с другите хора човек не може да оцелее, те не могат да бъдат отстранени, това би нарушило човешката природа.
Обвързването - това също е канал, но тук ние имаме случай с енергийно нарушение.

Обвързването е въз основа на зависимостта на човека от нещо или някого, и по този начин противоречи на основния Божествен закон, който гласи, че всеки човек е свободен.


Опасността от енергийни обвързвания е не само със спиране на развитието, но също така и във факта, че умел манипулатор чрез това обвързване може да предизвика отрицателни емоции, произхода на които е трудно да се проследи.

В хода на живота почти всеки създава енергийни обвързвания, без дори да подозира как това усложнява неговото съществуване. Тези обвързвания не дават на човек да се развие напълно. А човек без развитие деградира.
Причината за появяване на обвързвания - нарушаването на Божествения закон за развитието на човека. Негативните емоции сформират обвързването по съответните чакри :

• Муладхара ( базова чакра ) - страх, агресия.
• Свадхищана ( сексуална чакра ) - страст, мания.
• Манипура ( пъпна чакра ) - подчинение или обратното - желание за власт.
• Анахата (сърдечна чакра ) - любов и омраза.
• Вишудха ( гърлена чакра ) - желание за себереализация.
• Аджна ( челната чакра ) - обвързване към това, което човек вярва че е истината, принципите и насоките.
• Сахасрара ( коронна чакра ) - обвързване с егрегорите.

На ефирен план обвързванията се виждат във формата на тръбички с различни диаметри, по които текат потоци от различен цвят и консистенция на енергия.
Не са опасни самите обвързвания, това са само енергийни канали, а определената енергия на нарушение при взаимодействието - когато хората не са свободни и се опитват да покорят другия.

• Обвързванията внасят тежест в комуникациите. В този случай човек ще почувства силна привличане към този, с който е обвързан. Степента на устойчивост на обвързванията е много висока, те лишават човека от свобода и възпрепятстват неговото духовно развитие.

• Обвързването може да се случи неволно. Например, когато има астрална атака се появяват форми на свързване между тези, които са нападнати и тези, които нападат. Това са следите от взаимодействието.

• Обвързванията могат да бъдат изкуствено създадени. Действието на знаменията е базирано на изкуствено създадени обвързвания. В този случай мястото на обвързване се визуализира под формата на куки, винтове, скоби, възли и други форми за закрепване. Те разрушават обвързванията и блокират енергийните канали. Тези действия са свързани с ритуалите на черната магия.

• Обвързванията могат да бъдат активни или пасивни, в зависимост от това дали има течаща енергия по тях.

Примери за обвързване :• Жалост, желанието да се помогне, да спасяваш. Мнозина попадат на тази стръв. Приемайки, че прави добро дело, един човек може да храни много години такъв енергиен паразит и при това да смята, че без неговата подкрепа другия няма да оцелее. Това е паразитна връзка.

• Обидата. Това чувство се счита за едно от най-мощните с отрицателно въздействие върху здравето. Факт е, че при обидата човек се връща в мислите си към хулителя, отдавайки при това щедро своята жизнена енергия.

• Отмъщението, желанието да се докаже собствената правота. Трудно е да се забрави и да отвържеш човека, когато се превърта в главата зловещ план за отмъщение, представяте си какво да му кажете, как след това ще изглежда той и т.н.и т.н.

• Чувство за вина. Тук ние се сблъскваме с агресия, насочена към самия себе си. Такива хора се лишават от правото да направят грешка. Чувството за вина - непродуктивна емоция, защото хората не се коригират в действията си, а изпадат в самобичуване. Един човек, който се чувства виновен пред другия, често си мисли за това как да му се моли за прошка и какво може да направи, за да се реваншира. Резултатът - по- здраво обвързване.

• Материални загуби. Невърнатите дългове свързват двама души за дълго време, като колкото по-голяма е сумата, толкова по-силно е обвързването. Въпреки това, за този, който е дал средствата има изход : психически да каже сбогом на парите си, както ако те са загубени и искрено да прости на длъжника. Да си представи, че парите, които той му е дал са за рождения му ден например. За длъжника ситуацията е по-лоша, без значение как се е старал, той не може да забрави на кого дължи пари. Единственият начин да се оттърве от обвързването е да плати дълга си или да го отработи. Грабеж, кражба, измама - те също формират обвързването между извършителя и жертвата. Заключение: оттървете се от привързаност към пари и вещи.

• Чувство за дълг да се отплатиш за извършената услуга. Тук също е налице чувство за дълг, но той не е материален. "Сега съм ти длъжник" - казва един човек на друг, като по този начин се създава силно обвързване. Дълговете трябва да се връщат, но тук ние забравяме, че другият човек доброволно е направил за нас добро дело и в този случай е достатъчна искрена благодарност.

• Хората, които живеят заедно, но в действителност те вече са си чужди, те вече са преминали този етап, но не могат да отидат по-нататък, тъй като се обвързват един с друг. Или един от партньорите отдавна е надраснал тази връзка, той трябва да върви напред, а другият не му позволява да се развива. Какво подхранва обвързването в този случай - навикът, чувството за дълг, задължението, грижи за децата, привързаност към общото имущество, съжаление към партньора (как ще е без мен). Всичко възможно, но не и любов.

• Необходимостта да имаш другия човек, зависимост, страст, ревност и т.н. Човекът отново и отново мисли за обекта на неговите желания, мечтае за него, нетърпелив да го получи. И човек става като дете, на което не дават любимата играчка. Той си я иска и нищо около него и вече не е от значение. Да не се бърка с любов. Любовта не нарушава правото на свобода на другия.

• Несподелена любов. Тя е толкова издръжлива ефирно-материална структура, която може значително да навреди на здравословното състояние на човек, изстисквайки всичките му жизнени сокове. Такова състояние е изтощително както за този, който обича, така и за онзи, когото обичат. Това е мощно вампирско обвързване. В допълнение , новата любов не може да се появи у човек, ако цялата му енергия отива към този, към когото той чувства несподелена любов.

• Най-силни са родителските обвързвания. Повечето родители (особено майките) са склонни напълно да контролират своето дете, задушавайки развитието му със своето внимание и грижи. За любов тук не можем да говорим, това е пристрастяване и желание да се подчини другата личност. Последствията могат да бъдат много неприятни. Детето или ще намери сили да прекъсне обвързването, което ще е изразено с пълно спиране на комуникация с родителите, или ще си остане непълноценна личност. Например, ако майката не приема сина си тийнейджър като независим човек и не го отпуска, то нейната енергия плътно блокира неговите основни чакри, което води до огромен провал в личния живот на човека. Жената трябва да обърне внимание на отношенията със своя баща. Макар че в интерес на истината трябва да се каже, че обвързванията между дъщеря и баща са много по-редки, отколкото тези между майка и син.

• Скриване и изместване на истинските чувства към друг човек. Ние винаги трябва да слушаме сърцето си, захвърляйки стереотипите и фанатизма. Понякога хората, усещайки любов към друг я скриват, страхувайки се да не изглеждат глупаво, смешно или да бъдат отхвърлени, или просто защото "така не е уместно" или "аз не съм такъв". Любовта трябва да изригне, да се отдаде, да кажеш на друго човешко същество, че то е добро, колко много го цениш.

Това е важно! Понякога обвързванията умират много трудно. И ако отрицателните емоции са силни, тогава свързването се съхранява няколко превъплъщения подред. Хората отново и отново се привличат помежду си във всяка нова инкарнация, докато не се освободят от своето обвързване. Почти всички кармични връзки са въз основа на обвързване.

Има практика на освобождение от ненужни обвързвания. В езотериката е прието те да бъдат разсечени, изгорени, унищожени. Но за да се отървете от обвързването по този начин са нужни психически способности.

Какво да правят тези, които не могат да видят обвързването на ефирен план, но подозират присъствието им в себе си и искат да се отърват от тях? За да отстраните обвързването трябва да разберете с какви емоции го създавате и захранвате. Трябва да премахнете негативизма си, да приемете другия човек такъв, какъвто е, да му простите и да го оставите да си върви с любов. След това можете да премахнете обвързването.

Ако ви е трудно да направите това, помислете дали искате до края на този живот, а след това през следващите хиляда години да изпитвате отрицателни чувства към този човек? Вие ще се срещнете с него в животите, докато не разрешите този проблем, отново и отново изпитвайки чувство на неудовлетвореност.

Махането на обвързването не включва отстраняването на енергийната връзка. Освободени от обвързванията, ние не спираме да се обичаме един друг! Ние ще придобием свобода и свободата, която даваме на другите, като им признаем правото да се разпореждат с тяхната съдба. Това е безусловната любов.

Можете да се насладите на всичко, което обичате и да бъдете свободни от обвързване

По материали от Интернет

сряда, 8 октомври 2014 г.

Научиха ли урока си ?

Едно интересно послание взето от отвъдното по време на регресия през 80-те години и може би в него става дума за настоящето:

"Всичко трябва да е в равно­весие. Животните живеят в хармония. Хората не се научи­ха на това. Те продължават да се самоунищожават. Няма хармония, няма и план в действията им. В природата е много по-различно. Природата е балансирана. Природа­та е енергия и живот... и възстановяване. А хората само рушат. Погубват природата. — Кога ще се случи това? — попитах. — Ще се случи по-скоро, отколкото си мислят. При­родата ще оцелее. Растенията ще оцелеят. Но ние няма. — Можем ли да сторим нещо, за да предотвратим това унищожение? — Не. Всичко трябва да бъде уравновесено... — Това унищожение във времето на този живот ли ще стане? Можем ли да го избегнем? — Няма да се случи в това време. Ще бъдем в друго измерение, когато това ще се случи, но ние ще го видим. — Няма ли никакъв начин човечеството да се поучи? — продължавах да търся изход за някаква смекчаваща възможност. — То ще се направи на друго ниво. Ние ще се поучим. Опитах се да погледна откъм светлата страна на неща­та: — Добре, значи тогава нашите души се развиват на различни места. — Да. Ние няма повече да бъдем... тук, щом като знаем за това. Само ще го видим. — Да — предадох се аз, — изпитвам необходимост да уча хората, но не знам как да го правя. Има ли друг на­чин, или те сами трябва да учат уроците си? — Ти не можеш да достигнеш до същината на всеки. За да може да се спре унищожението, трябва да се достиг­не до всеки един. А ти не можеш. Това не може да се спре. Те ще получат урока. Когато напреднат, те ще разберат урока. Ще има покой, но не тук, не в това измерение. — Най-накрая ще настъпи покой? — Да, в друго измерение."

Вестители от отвъдното Брайън Уейс

събота, 4 октомври 2014 г.

От никъде за никъде с влак

Доказателства за съществуването на явления и събития, които излизат извън рамките на здравия разум има много. Палмата на първенството държат хората-фантоми - умиращи, мъртви и живи. Те са следвани от призрачните животни - домашни, диви или от някакъв друг свят. Не остават настрана и къщи, коли, самолети и дори танкове, а ако имате късмет, можете да видите призрачен град и да поскитате по мостовете му, а някои дори успяват да общуват с неговите граждани. Така че защо да не лети от никъде за никъде един влак-призрак ?
 " ... Краищата се губеха, стопени във въздуха - неясни и размазани. И на един такъв край изникна главата на влака - допотопен локомотив с прожектор отпред и извита струйка дим над горивната камера, той изскочи на моста от нищото и от това нищо изтегли черни вагони с площадки отпред и отзад, с верига от не много ярки прозоречни светлини... Това не е мираж. По земята се предаде тътена на колелата, усети се миризмата на изгорели въглища ..."- пише В. Крапивин в книгата "Стражева кула, на жълта поляна". Дали писателят се е срещнал с мистичен влак, или това е плод на въображението му - не е известно, но фактът, че композициите, които не са посочени в нито едно разписание и не признаващи никакви разписания, се появяват от време на време - факт, който е доста известен. Удивителните влакове целенасочено се стремят нанякъде и е невъзможно да бъдат спрени.
 Отправната точка е 14 юли 1911 г. Именно тогава туристическия тривагонен влак напуснал римската гара. Този курс е организиран от фирмата "Занети" за богатите италианци, така че 106 пътници да могат да видят забележителностите около новия участък от пътя. Влакът наближавал супердълъг (по това време) планински тунел в Ломбардия, когато разни странни неща започват да се случват. Според двама от пътниците, които са скочили от страх по време на път, всичко изведнъж се покрило с млечнобяла мъгла. Когато наближили тунела мъглата се сгъстила, превръщайки се в желе. Въпреки това, влакът навлиза в тунела, но от другата страна така и не се появява ... Локомотивът и трите вагона са изчезнали без следа. Лошата слава на този участък от пътя принудила железницата да се откаже от експлоатацията му, тунелът бил засипан с  камъни.
 Въпреки това, през 40 -те години на XX век мистичния влак изведнъж се появил там, където от Европа все още не са продължили железопътните линии - в мексиканската столица. Бележките на известния мексикански психиатър Хосе Саксино излагат информация за това, как в Мексико се появяват 104 италианци. Всички били настанени в психиатрична болница, тъй като твърдели, че пристигнали в Мексико Сити от Рим ... с влак.
Това събитие по някаква причина не предизвиква особено вълнение, и дори никой не е свързвал липсващият италиански туристически влак и точния брой на останалите в него с броя на "полуделите".
 Смята се, че промяната на континента с римския влак не е изолиран случай. В Северна Америка има една легенда, според която влака за погребението на президента Ейбрахам Линкълн все още скита по железопътни линии в щата Ню Йорк, въпреки че от смъртта на президента са минали повече от сто години. Американският художник Майкъл Роф се опитал да нарисува това явление по думите на множество свидетели. Илюстрацията показва локомотив и същите три вагона...
 Много мистериозно събитие станало през 1929 г. на гарата в Цюрих. На коловоза, от който преди няколко минути тръгнал експрес пристигнал състав от няколко дълги сини вагона и луксозен червено-черен локомотив, даващ силен сигнал. Дежурният по гара и водачът на локомотива за известно време с неприкрито удивление се споглеждали - дежурният се чудел какъв е този влак и откъде се е взел, а водачът - каква е тази гара и откъде е изникнала по пътя му. Накрая локомотивът, бълвайки облаци от дим и пара се отдалечил от перона, бързо набрал скорост и скоро изчезнал от погледа. Дежурният побързал да информира следващата гара по маршрута на неизвестния влак, но както се оказало влакът не стигнал до най-близката станция, той сякаш изчезнал в нищото ...
 Такива "железопътни легенди" могат да се чуят по целия свят, в зависимост от мястото на битуването им в тях могат да се появят композиция, рухнала в реката по време на авария на железопътния мост (Румъния); "влакът на Павка Корчагин" в Украйна; санитарен влак, пострадал от бомбардировките в края на Втората световна война в Германия; мистериозният влак от Коломбо (Шри Ланка) и много други.
 Особено силни становища по такива теми има Николай Черкашин, когото мнозина наричат ​​просто късметлийски шегаджия. Той е автор на няколко статии за изчезналия италиански влак, една от тях се нарича "Черепът на Гогол под Ламанша". В нея се разказва, че именно в злополучния италиански влак пътувал студентът Яновски, чийто брат (племенникът на H. Гогол и морски офицер) изнесъл от Русия откраднатия череп на писателя, за да се положи в земята в Италия. Защо на младия човек бил нужен  този странен предмет в пътуване за удоволствие е неизвестно, но именно той е сред двамата щастливци, които са успели да скочат от влака. От този момент черепът на Гогол пътува по целия свят в един влак-призрак. Има записани случаи за нееднократната му поява (на влака) при Полтава, в родината на писателя, в района на жп спирка Заваличи, а през 1940 г., в навечерието на рождения ден на Адолф Хитлер, влакът-призрак се появил на свръхсекретна линия, водеща към щаба на фюрера. Също така призрачният влак е бил наблюдаван в железопътния тунел под Ламанша.
 Виждали са този влак и при Балаклава... Казват, че той все още "върви" по пътя на бившата железопътна линия, която британците прокарали от Балаклава към италианския лагер на връх Гасфорт. А през 1999 г. мистичният влак се появил при Боярка. Това село в съветските времена е известно на всички, които са чели романа на Островски "Как се каляваше стоманата". Както знаете, в началото на 20 -те години на XX век в областта комсомолците наистина построили жп теснолинейка за снабдяване на замръзналия Киев с дърва за огрев. Жителите на Боярка винаги са били горди, че в техния град са работили комсомолци, водени от Павел Koрчагин. Но сега се появили слухове, че в града се появил призракът на Павка, което здраво ги уплашило. Виделите призрачния влак твърдят, че в кабината на машиниста има млад мъж в униформа на Червената армия и будьоновка. Това е истински влак, състоящ се от неголям парен локомотив от тези далечни години и три вагона, натоварени с дърва за огрев. Локомотивът гърмейки, минава направо през заснеженото поле, без да оставя следи, машинистът изсвирва няколко пъти, след което влакът буквално се разтваря в нищото. Местното население знае за редовната поява на влака, но се страхува да говори за тях дори и на журналисти. Може би защото в областта се разпространил слуха, че душата на некръстения Koрчагин (хората някак си забравили, че това е просто измислен герой) е осъдена от небето цял живот да се вози с парния локомотив.
 Някои изследователи смятат, че това е хрономираж, който може и да възникне в мразовит въздух, но никой все още не е чувал за мираж, който да е придружен от звукови и сеизмични ефекти. А още по- странно е, че с него можеш да ... потеглиш. Така на 25-ти септември 1991 г. председателят на Комисията за изследване на аномални явления в Академията на науките на Украйна Василий Петрович Лешчатий засякъл мистериозния влак на прелеза в село Заваличи. Той скочил на стъпенката и ... повече никой не го е видял ... Желаниещи да продължат проучването на това явление все още няма. Дежурната по прелез в село Заваличи - Елена Спиридоновна Чебрец твърди, че влак с плътно затворени завеси, отворени врати и празна кабина на машиниста този път се придвижил абсолютно безшумно, газейки при това разхождащите се по линията пилета.
В шок бил и машинистът на товарен влак, който на 2-ри февруари 2002 наближава гарата на Плавни (Украйна). Изведнъж на някакви си петдесет метра изниква ... композиция от явно предвоенно време - парен локомотив и шест или седем вагона! Когато сблъсъкът изглеждал неизбежен, композицията мистериозно изчезнала ...
 И все пак учените се опитват по някакъв начин да обяснят появата на мистичния влак в различни части на света. Железниците, казват те, гъсто и сложно са преплели континентите в паяжини от релси, а това, както всяка значителна трансформация на пространството  води до временни аномалии. Свръхдългите тунели, свръхдълбоките шахти, свръхвисоките кули - всички тези пространствени новообразувания променят, макар и не много забележимо движението на времето. Железопътната мрежа е може би най-мащабното творение на човечеството. Meталната мрежа, покриваща с различна плътност нашите континенти без съмнение се отразява на естествените геофизични полета на Земята, а оттам и на нейните хронални процеси, т.е., на хода на времето.
Известният експерт в областта на топологията, доцент от Московския университет, кандидат на физико-математическите науки Иван Петрович Пацей пише, че "железопътната мрежа - тя не е равнинна, а сферична; тя повтаря кривината на земното кълбо. А там, където плоскостта преминава в сфера, там триизмерното пространство преминава в двуизмерно, и обратно (спомнете си лентата на Мьобиус), което означава, че железопътната мрежа е граница - на смесването на поне две, но в по-голямата част - на няколко пространства ..."
 За италианския феномен се намира и друго обяснение. Малко преди изчезването на римския влак в Италия е имало силно земетресение с епицентър в района на Месина. Възможно е чудовищни ​​пукнатини и повреди да са настъпили не само в каменистата почва, но също така и в хроналното поле. Ако предположението, че там се е образувала "блуждаеща хронална дупка", която може да  придвижи влака от нашето обичайно триизмерно пространство в четириизмерното, където времето (хроналното поле), освен дължина придобива нова характеристика - дълбочина. Ето защо злощастния влак, изпаднал от "своя нормален вектор от време, започва свободно да се движи от своето настояще, както в миналото, така и в бъдещето".
В заключение ние отбелязваме, че според някои учени феноменът на влака-призрак е по-свързан с категорията на топологичните аномалии, отколкото с баналния мистицизъм.


 По материали от Интернет