петък, 29 юни 2018 г.

Още подробности за контролната система на Паяците - 2

Сега да разгледаме всички съотношения от различна гледна точка. Нека ебрите (евреите) също да са хора. Какво следва от това? Това означава, че никаква външна структура не може да бъде преместена за живот в условията на Земята, без да се унищожи всичко, което е на Земята, и да се въведе нова атмосфера и собствена система за подпомагане на живота.
Обаче всичко това не се изискваше. Достатъчно бе да се намери експериментална база за тестване на всички настройки с последващо прехвърляне на необходимите честоти в нормални "дрехи".
И така - първи пункт. От цялото население на Земята, останало след пленяването му, бе избран конкретен биоматериал за отработка на всички жизненоважни функции. Изборът беше успешен - племена без местообитания, изгонени отвсякъде за кражби, свикнали с трудностите, неспособни да постигнат цели, в по-голямата си част съставени от убийци - всичко това определило след кратко колебание избора им като основен материал за провеждане на експерименти.
Известно е (от историята, от произведенията на психиатри и т.н.), че процентът на пациентите сред евреите е по-голям от този на други народи, т.е. новите честотни настройки не винаги се инсталират благополучно. При нормален изход структурата се формира в нормална здрава дреха (като Чубаис). Отпадъчният материал се изхвърля, има много начини (включително и холокоста). С масовото вмъкване на следващата честота имаше и големи загуби - по-голямата част от биоматериала напълно губеше всичко, което вече им беше въведено, и тогава се разработваха разрушителни схеми по естествен път, а всички антисемити са бивши евреи, които не можаха да получат нов мозък, за тях има "СТЕНА НА ПЛАЧА", СИНАГОГИ, туристически бази и места за почивка.
Максималният брой на установките е 6 милиона и поради това, започвайки от Средновековието (чумата в Европа) звучи това число.
Известно е, че за "болните", върху които се извършват експериментите, се създават идеални условия за успешното им завършване, докато програмата бъде завършена. За евреите всичко е създадено - религия, "знания", специалности, способност да заемат всякакви постове и да изглеждат като гении.
Въпреки това не е възможно да се осъществи програма за въвеждане на нови честоти без вътрешен контрол и корекция. Някои грапавини могат да бъдат коригирани на място, за тази цел са създадени всички условия.


Еврейските лекари трябваше да проверят ефекта на лекарствата, използвайки различен биоматериал.
Еврейските банкери трябваше да принудят цялото население да се подчини на всички настройки на програмата.
Еврейските адвокати не трябваше да позволяват преследване на евреи за експериментите им (създаване на лагери, психиатрични болници и други "домове за отдих" за гоите). Системата за управление се грижи за благоприятното съществуване на евреите, на които им беше казано, че с появата на Мошиах (2008 г.) "златната ера" ще започне за тях. "Пристигна", но кацането беше трудно и "ИДВАНЕТО" - не се състоя и няма да се случи - НИКОГА.
За 2000 години и резултатите от експериментите се натрупаха и беше решено да се преместят в пълен обем всички тези, които съставят "златния милион" (общо 980 000 матрици).

Освен евреите, и други народи са били използвани - татари, жители на Централна и Мала Азия - над 4 милиарда души заради 1 милион. След нормалното преместване на ЕБРИТЕ целият биоматериал би трябвало да бъде унищожен като отпадък. Начало - есента на 2007 г. (не се получи).
Тъй като вниманието на целия свят е фокусирано върху евреите и антисемитизмът нараства, тяхното унищожение ще бъде посрещнато с радост, въпреки че никой не подозира защо са съществували и защо Всемогъщият ги е подкрепял само тях.
Именно за евреите създали ореола на мъчениците, те "имат възможност да комуникират с Бога без посредници", сред тях има най-много екстрасенси (особено в наши дни, всъщност вече няма никакъв смисъл) и всяка нова въведена честота изисква "специално отношение" към тези, които са били тествани.
Няма и не може да има евреин, който да получи пълен набор от всички необходими честоти. Както е прието в медицината, всяко ново лекарство се тества на отделен пациент. Невъзможно е да се даде всичко на болния - не е известно от какво може да му стане лошо. Следователно стандартният набор за всеки евреин са животинските функции и нещо от новите честоти. Ако той съществува с тях повече от 90 години, тогава доказаният канал за прехвърляне вече работеше върху тези матрици, които трябваше да са съществували в перфектните "дрехи".


Автор:

сряда, 27 юни 2018 г.

Още подробности за контролната система на Паяците - 1

Според определението на академик Н. Морозов, автор на фундаменталната работа "Христос", "ЕВРЕЙ" - ЕБР (ЕМИГРАНТ).

Няма обаче данни за произхода на преселването и как е станало. Няма данни за това, откъде произлиза изразът "ЙОГ" и съответно "ГОЙ" - по типа "БАР-РАБ". Защо е забранена нотата за настройка на всички музикални инструменти "LA" (440 Hz), като "ЧИСЛО НА САТАНАТА"?
Защо само евреите имат право да заемат длъжности като лекари, архивари, банкери, юристи (обикновено адвокати)?
И накрая, какво представлява антисемитизма, Холокоста?
Да започнем с нотата "LA". В нотната поредица DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI - нотата LA е шестата. Звездата на Давид също има 6 ъгъла. Трикратно повторение на нотата LA (666) е кодирането на входните и изходните сигнали на мозъка, предназначени за обработка на последващия текст, предаван от 12-ти регистрационен ред (преводна таблица 12x12).
Никой никога не се е опитал да дешифрира таблицата за превод, в която например DODO е буквата "а".
Сканирането на таблицата е решение на "задачата на Хамилтън" за размерност 256 - (за да се получи резултат са нужни милиарди години).
На всеки 36 месеца в репер №2 (Израел), дълбочина - 4510 метра от нивото на повърхността, се появява НЛО (код 216, октава изместване - 288, октава състояние - 76, работна октава - 50). Последното пристигане е през април 1995 г.
Всеки евреин (и мутант, съответно) има кодов запис в малкия мозък - дължината на записа е 54 точки от 24 бита (всеки пункт). Записът е в двоичен код.


Това е скала на състоянията. Тя бива изпитвана от НЛО (сканирал се е целият състав на Земята) на октава от 33 Mi. В скалата за състоянието има копия от 16 команди. Когато има съвпад на заповедта (НЛО) и командите, следва изпълнението. При неизпълнение на командите в рамките на 36 месеца от момента на подаването им (до следващото "пристигане"), следвала команда за самоунищожение.

Последователност за получаване на команди:
След октавата 32 Mi следва групата: (MiDo) 32 (повторение 32 пъти), последвана от група на октавата на повторението - подготвителна.
Втората серия - (DoMi) 32 - изпълнителната серия, а след нея - изпълнителната серия от команди. Ако има запис за извличане на информация, тогава по време на записа се повишава информационната октава.
За унищожение в скалата на състоянията са посочени повече от 1 милион начина - на практика изборът не е ограничен.
Пример за серия:
((MiDo)32(ReFa)48;(DoMi)32(FaRe)48
Цялата серия се повтаря 6 пъти.
Това е първият слой контролируеми системи, последвани от роботите (на Земята има вече 0.6 милиарда души) и "киборгите" (на Земята - 0.3 милиарда). Те в наши дни съставляват тази част от евреите, които се явяват (И СА ПЛАНИРАНИ) като "недосегаеми".

 серия команди:
Наименование
Код команды (подготовительные)
Код команды исполнения Октава команды Число Повторений Примечание
1 Самоуничтожение
(DoRe)16
(NaDo)16
(DoNa)16
(DoRe)16
16 Na 16 Обычно — ритуальное
2 Самосохранение
(SolDo)33
(DoRe)33
(DoSol)33
(DoRe)33
33 Sol 33 «Прячься», объединиться
3 Ожидание (DoSol)24 (SolDo)24 24 Fa 24 По людям
(DoRe)24 (ReDo)24 24 Fa 24 По вещам
4 Исполнение (ReDo)8 (DoRe)8 8 Do 8 Уничтожение материального
(ReNa)8 (NaRe)8 8 Do 8 Убийство кого-либо
5 Съём информации (ReLa)44 (LaRe)44 44 La 44 По материальному
(ReFa)48 (FaRe)48 48 Fa 48 С людей

За формирането на заповеди се използва редът: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, NA (таблица 8x8).
И така, "йогата" има мозък, способен да обработва кодове, "гоят" няма такъв мозък. (Днес този "процес" е спрян и протичат някои други процеси).


Автор:

понеделник, 25 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ НА АТМОСФЕРНИТЕ РЕШЕТКИ

Този видеоклип, "случайно появил се" в Интернет, отлично илюстрира материализацията на решетките на атмосферата.
Основното е, че е заснет от МКС и е много добре анализиран от автора на видеото.
Около това явление, което не е разбираемо за мнозина, включително мнозинството учени, възникват много измислици и мистични предположения, които при липсата на наука са съвсем разбираеми!
Какво можем да научим от този клип?
Нашата атмосфера е малко по-различна от това, което учените са ни наложили !!!
Илюзията за скитащи се облаци насам-натам, които сами по себе си се водят, някаква спонтанна промяна в налягането и температурният спад на въздуха, нямат подплатена основа!
Интересно е, че те впоследствие произволно отдават водата си, но минимум от 1200 м височина, за което бих искал да насоча вниманието ви.
Вероятно си струва да обърнете внимание на факта, че облаците, обгръщащи цялото небе, могат да се излеят веднага над вас, а и могат да се носят в продължение на няколко дни в посока, която им е известна, без да пролеят и капка!
Нашата атмосфера е строго структурирана, управляема и доста предсказуема (с правилното и вече съществуващо знание), затворена (временно) за нас система.


Ето и снимка, която може да даде представа за атмосферните решетки. Тя е заснета случайно в планините на Осетия, по време на дъжд.Ето нещо, за което вече е писано неколкократно: "Преди да бъде въведена новата програма, процесът на изтегляне е бил в диапазона +/- 2%, поради което честотите на k-структури, t-структури, DI-структури не се пресичат. Въвеждането в експлоатация на новата програма от 2000 г. насам изисква значителни мощности за изпълнение, а изтеглянето започва да достига (+/-) 33%, което води не само до граничните стойности на формата (почти до скъсване на връзките), но и до смесване на честотите, а тогава вече се материализират честотите на DI-структурите. Единични случаи имаше преди 2000 г., но те за тогава са уникални, докато от 2000 г. насам това е често срещано явление".
В наши дни тази информация е много полезна.


Автор:

петък, 22 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 28

А дали обектите на Ебра летят днес? Да, летят. Вече написах, че ВСИЧКИ спътници от планетите ще бъдат "събрани" (и това става) към Слънцето. Целият "Парад на планетите", който наблюдаваме от време на време, е "обкръжен" от спътници. Планетите са все още в плен на системата на Ебра. Около Сатурн се "въртеше" огромен брой сателити, които не слизаха на него. Сатурн не "разреши" това. Но той ги държи в плен и не ги пуска. Всяка планета е надарена със своята функция в тази клъстерна система на Земния модел. При настъпването на пленническото състояние, конструкцията на техните атмосфери е била почти унищожена. Сега процесите на реконструкция на атмосферните решетки във ВСИЧКИ планети на клъстерната система на Земята са в ход (и вече са в най-активното състояние). Някъде е реконструкция, а някъде наново построяване. Комуникационните тръби между планетите са запазени, но са преустроени от системата на Ебра. Разбира се, неграмотно е да се нарича "гравитационна комуникационна тръба", защото няма нищо общо с гравитацията, но по друг начин, за съжаление, сега мнозина (а не само потребителите на програмите "СветЛ") няма да разберат. Ако разкрия, че няма никаква гравитация, мнозина ще изпаднат в такъв потрес, затова ще се въздържа за по-добри времена. А сега, за да разберем какво се има предвид под гравитация, достатъчно е да отбележим, че МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ е привличане и отблъскване. Луната, например, се държи от тръбата на гравитационната връзка като "куче на каишка".
Мнозина не знаеха и все още не знаят, че всички женски жизнени цикли са пряко свързани с Луната! Ето защо днес, както казват те, нашите възлюбени (и изобщо всички) жени "не си намират място", без да разбират какво се случва с тях. Луната ще бъде отстранена от Земята. Радостните ще бъдат много.
Радваме се на Слънцето, на неговата светлина и топлина чрез трансформацията на енергиите, изтеглени от Земята. Формата на енергиите в октавата е 53,25-43,25 - това са условията за поддържане на живота. Те са неестествени за Земята като цяло. В процеса на реконструкция на земната система "услугите" на Слънцето вече не са необходими ... Земята ще осигурява всичко! Тя е толкова технологично съвършена, че не е необходимо да има намесване. Денят и нощта няма да бъдат отменени. Температурата, а по-точно - климатичните условия в процеса на възстановяването вече се променят към по-добро. Сигурен съм, че Русия ще изгради курорти в районите Архангелск, Мурманск, в Република Коми, на брега на всички северни територии. Погледнете внимателно зимите в периода 2015-2017 г. - това е само началото. Текущият Северен пояс, където средната годишна температура ще бъде + 22 ° С, ще се използва за посеви. Това ще позволи събирането на две или три култури годишно с малък брой засети площи. Необходимостта от комплекса "СветЛ-Флора" автоматично ще отпадне. Природата ще настъпи към градовете. От това не трябва да се разстройвате, просто се радвайте. Не само Н. Левашов и аз, но всички, за които написах, вярваха и вярват, че едно от функционалните насоки на човечеството е: да имаш попечителство по отношение на Природата. Флората и фауната след пресъздаването ще станат производители на онези минерали, които са необходими за живота на човечеството и природата. Но това е един от най-сложните процеси, който хората ще преживеят най-трудно. Това изобщо не е ликвидация. Това е ликвидация на последствията от интервентната намеса в клъстерната система на планетата Земя. Това е целесъобразност, която ще бъде осъществена!


Автор:

сряда, 20 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 27

Какво да очакваме? Как да се тълкува?

Преобразуващата целенасочена транслация на СУЗ в Русия започна през 2013 г., на 25 октомври в 3:14 часа. В нощта на 25 октомври бе направен преход на състоянията на Управление, осъществен от СУЗ на ниво по-тежко (т.е. по-малко пластично) влияние. От напълно тежък преход за сега няма нужда, но ако е необходимо (а точно натам се отива в светлината на събитията, които следват), той ще бъде по-малко пластичен. В какво се проявява това? Хората все още не го усещат. Но съвсем обективно има повече умозрителни ефекти от, например, преди 2013 г. Нищо трагично на 25 октомври не се е случило. Тази промяна е от голяма полза за бъдещето, тъй като е започнал по-активен процес в по-уплътнен такт на събитийното време ... Предишните условия на местообитанията се пресъздават. И на първо място - Управлението. Това вече е засегнало околната среда. За наблюдателите радостта стана много по-голяма - повече започнаха да се търкалят различни блестящи "топки" на небето. Не се страхувайте - това не е НЛО ... Нито едно НЛО, въведено от системата на Ебра, няма да може да излита повече. Основният комплекс за управление на тяхното движение е напълно "източен", той е неработоспособен. И всички днешни "НЛО", за които пишат, които виждат, заснемат и качват снимки в мрежата - това са "блестящите топки" в небето. Но те се появяват, ако анализираме тяхното появяване, винаги във връзка с някои събития в областта на появяване, планирани в рамките на т. нар. Целеви вектор на събитията под контрола на СУ. Забележителен пример за това е така нареченият "метеорит Челябинск" (15 февруари 2013 г.). Ще пиша повече за НЛО в по-късна глава. Това е полезно за познанието.
В последно време са се "появили" особено много плазмоиди!


Различни видове плазмоиди са използвани и продължават да се използват. Те представляват движещи се сензори от различни видове и с различни функции ... Те самите (с изключение по енергиен път) не могат да създадат някакъв вид неприятности. Те не са способни да имат разрушителен характер и не е нужно да се пазим от тях. Плазмоидите започват да се появяват като последица от процесите за създаване на истинска СУЗ. Те са създадени в рамките на Системата за управление на Земята. В бъдеще те ще станат още повече - НЕ трябва да им обръщате внимание. И ако сте толкова любопитни, не се намесвайте с любопитството си в това, което се случва. Където днес има проява на необосновано любопитство, има и противодействие. Това важи и за комплексите "СветЛ" и техните програми. Необходимо е да привикнете към факта, че любопитството не трябва да е за всичко! Това трябва да е ЗНАНИЕ и желание да се знае.
Много хора се интересуват: "А какви са тези обекти близо до Слънцето?" Близо до слънцето те са почти от 18 години (към април 2017 г.), а съвсем отскоро е възможно и да бъдат наблюдавани и виждани. И ако се вгледате внимателно, можете да видите 4 добри "куфара", които летят, работейки със Слънцето - отстраняват от него НЕГАТИВНИТЕ аспирации срещу Земята. Земята отдава все по-малко енергията си. Принудително в своето пленническо състояние, преди това тя отдаваше безпрепятствено. А сега обемите на трансфер на енергия от Земята в 53-тата октава намаляват. Това е програмният процес. Всички остатъчни процеси, които се появяват в различни области под формата на северно сияние, са процесите на ДОГАРЯНЕ на подготвената, но НЕИЗПРАТЕНА енергия. И не обръщайте внимание на цвета.


Написах всичко това поради причината, че тези, които са прочели информацията за прекратяване на Северното сияние като процес на Ебровската система, щяха да задават въпроса - "Но Хатибов пишеше, че Северното сияние вече няма да го има, но то все още продължава ..."


Автор:

понеделник, 18 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 26

Например, за проявяването на неединични индивиди, т.нар. "Нови руснаци" или просто "олигарси", е било необходимо да се извършват сложни експерименти от страна на системата в областта на енергийната биогенеза на плътта и в коригирането на много функции на мозъка, т.е. към бъдещия "излишък в хайвера, парите, яростта на пазарните отношения и сивата икономика" постепенно приучваха и разработваха функциите на мозъка. Това включва най-малко четири поколения "програмно-мозъчни донори", върху които беше тестван модулът на БЪДЕЩИ индивиди за последващо въвеждане на такава програмна и функционална ориентация по получаване на информация от Системата за новия мироглед и предстоящата социална реорганизация чрез безжалостното разрушаване на всичко съществувало преди тях.
Пълният списък на такива изработени и внедрени индивиди е възпят от социолозите в историческите анали - от Горбачов и Елцин до Чубайс с всички подобия на отделната порода Гайдаров, включително и по-нататък присламчила се към тях плиткоумна и заблудена младеж с неопределена функционална и друга ориентация като въвлечени програмни изпълнители  на иминантна основа на информационното възприятие. Те нямат свои "мозъци", но външно са подобни на своите мозъчни донори.
След като честотите са установени и проверени в работата, цялата маса на по-рано участващите "програмно-мозъчни донори" вече не е била необходима и Системата се е отървала от тях, като е извършила ПОЧИСТВАНЕ с цел да не допуска по-нататъшно развитие на такива функции на мозъка в масата на бившите донори или в роденото от тях поколение.
По този начин системата за управление е програмно усъвършенствана, практически осъществява обработка на всяка функция на мозъка, т.е. като избирайки най-добрата опция за сработване по всички функции, включително контрол върху изменената програма за работа на отделни вътрешни органи, установявайки такъв "достигнат опит" за хората от т.нар. "Златен милиард и милион". Тази версия на материалното използване на хората изисква количествено увеличение на "експерименталния материал" и това е една от причините за значителното увеличение, многообразието в изискваното качество и съответното конкретно количество население на планетата. Колкото по-сложно е бил инсталиран програмният генотип на мозъка в процеса на неговото развитие от 42 до 46 генотипи, толкова повече експериментални процеси са били необходими с многократна проверка на състоянията на мозъчните функции - както за външното, така и за вътрешното управление. Това не означава, че такъв процес на развитие се осъществява чрез метода на произволни селекции, т.е. "на сляпо". Той е свързан с изключително сложен програмен процес на едновременно комбинирано развитие не само на функциите и способностите на мозъка, но и със сложна програма за развитие на енергийната биогенеза на плътта на самите индивиди, отработвайки невероятно сложни и многовариантни прграмни процеси в комплекса. Отработеният "материал" след завършването на такава програма бива премахнат от Системата. Между другото, такива организиращи изпълнители на изчистване на голямо количество и на големи територии трябваше да станат Саакашвили, Лев Качински, президентите на трите балтийски републики, Курманбек Бакиев и др. Но те не позволяват да се изпълни такава "историческа функция". Те просто бяха "отписани", а програмата бе ликвидирана със съответните последици.


Автор:

петък, 15 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 25

Биомаса

Важен функционален фрагмент се явява контролът на състоянието на така наречената "биомаса". Колкото и жалко да звучи, под "биомаса" трябва да се разбира голяма част от населението на хората, която не е била обект на програмни процеси за въвеждане на генотипи на мозъка. Тази част е била използвана в ограничена степен в развитието на енергобиогенезата на плътта, но е била използвана в по-голяма степен като така наречените "програмно-мозъчни донори", прилагайки се за извършване на някои промени във функциите на мозъка и провеждане на някои изследвания за контрол на промените след извършване и въвеждане на промени в местообитанията.


H. Левашов, щадящ психиката на неподготвените хора, пише, че "прехвърлянето на същностите е (и е бил) обективен процес"! Но той не пише (макар че той знаеше за това, а ние обсъждахме този въпрос, който за мен тогава беше нов), че НЕ във всички тела (дрехи) при образуването на плода се е случило ПРЕХВЪРЛЯНЕ на същности, за които е предназначено развитието. Колкото и тъжно да звучи, това е така. Всички обществени фигури от сферата на властта, занимаващи се с демографските проблеми на Земята, могат спокойно да свалят цялата тежест на такава отговорност и да почиват спокойно, защото всички тези проблеми са измислени от тях. Количественият и качествен състав на цялото население на планетата е УПРАВЛЯЕМ програмен процес и само Системата може да реши такива важни епизоди. Причината за всичко това е все по-усложненият процес на разработване и подобряване на елементите на системата за контрол и развитие на функциите на мозъка в определените за целта генотипи и всичко останало е вещно приложение на текущия процес на развитие. Ако мозъкът на даден индивид от цялата контролирана маса се прояви по някои показатели на функциите на мозъка като получил по-добри свойства на приемане, обработка и индикативна способност на новата функция с други полезни изпълнителски оперативни качества, свързани с проявяването на по-перфектен контрол върху работата на определен вътрешен орган, тогава такъв индивид се превръща в "програмно-мозъчен донор". Подобрената характеристика на работата на мозъка му по управление на дейността на даден орган се възприема от системата за контрол като положителна, т.е. най-добрия опит.
Такива проявени варианти по планирани отклонения от преди това тестваните честоти на контрола бяха фиксирани и по-късно, след многократно и масово тестване на програмно-мозъчни донори, бяха дублирани за последващите им установки "Златен милиард и милион" (мозъчни генотипи 42, 44 и 46). Такива процеси изискват СЪЩЕСТВЕНО ВРЕМЕ и развитието се извършваше за много поколения от донори. Всъщност това не е казано от Н. Левашов.


Автор:

сряда, 13 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 24

Трябва да се обърне внимание на факта, че "шнуровете" (директно по тяхното конструктивно устройство) работят по слой 3 в зоната на екваториалната полоса, но информацията се поема по цялата зона между южните и северните полярни кръгове. Това е само един допълващ контролен елемент към 120 контролни системи от 18 системи за управление на Земята. Контролът на "шнуровете" в повечето случаи протича "безболезнено" за човек (възможно е повишаване на кръвното налягане, вкус на метал в устата и подобни малки краткосрочни "неприятности").
Шнурът е нещо като завеса, простираща се от Северния полярен кръг до Южния полярен кръг. До 120 км - сегмент до h = 10240 м. Следващите 120 км - до h = 12400 м. Височината над повърхността е най-малко 124 метра.Плътността на структурата на кабела е неравномерна. Гравитационният потенциал има поетапно разпределение. Максималната възможна плътност за структурата на тетраедрата е 148GP (за куба -124GP). Това означава, че ако при работата на шнура през него премине всякакъв обект с кубична структура, тогава той ще изчезне (ще се разтвори в атоми). Дебелината на шнура в основата не надвишава 1 метър, а на височина от h = 12400 м дебелината достига 32 м. Животът на кубичната структура в шнура не надвишава 1 секунда. Работният график на шнуровете се формира въз основа на исканията на системите за управление.


Базовые шнуры контроля
№ п/п Октавы Используются Местоположение
1 11 — 511 15 — 124 Примерно 33 км от побережья в сторону Хабаровска, вдоль меридиана
2 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №1
3 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №2
4 11 — 511 15 — 124 Примерно 120 км восточнее Цюриха
5 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №4
6 11 — 511 15 — 124 Центр Бермуд
7 11 — 511 15 — 124 + 1047 км восточнее Бермуд
Има 32 основни шнура, но те се включват веднъж годишно за Великден. И поотделно всеки от 7-те шнура, посочени в таблицата, се включва веднъж седмично (не непременно последователно). Съществуват и допълнителни шнурове за контрол на решетката на атмосферата в слоевете от 0 до -2200 м, а броят им е 48. Допълнителните шнурове за удобство е по-добре да бъдат дефинирани като шнурове за нискочестотен контрол. Сега този контрол "работи" под влиянието на новата система и е крайно актуален.
Шнурът не е неподвижен обект. От момента на зареждането и формирането му се създава "фантом" на шнура, който за 2 часа и 10 минути минава около Земята (самият шнур остава на мястото си). Чрез разликата между потенциала на шнура и фантома, системата за контрол формира искане за съответния комплекс, който добавя или премахва необходимите потенциали.


На снимките моментът на преминаване на фантома на шнура в периода на включване на електрическото оборудване на кулата.
 

99% от всички подводни видове са в зоната на Северния тропик - Южен тропик, поради което в тази полоса основният контрол на решетката е от 0 до -2200 метра.
Контролната система е създадена заедно със Земята, поради което обхватът на нейните октави е от 11 до 512. Кубичните структури използват контрол от 15 до 124 октави. Ако например се включи контрол на 128 октава с натоварване, по-голямо от 136% от гравитационния потенциал, тогава всички кубични структури от 15 до 124 октави ще изчезнат заедно с техните носители.
Когато контролът над Човека се упражнява във връзка с изпълнението на "вмененото изпълнителско направление" в рамките на решаването на специфични проблеми, това може да бъде доста болезнено. Колкото повече "внимание" към човека, толкова повече "параметри" се "отстраняват" (заявени от мозъка) и толкова повече "неприятности" (неприятни усещания като остра болка в сърцето, замайване и т.н.). Аз изпитах това през септември 2013 г., а после още няколко пъти през следващите няколко години. Това обяснява и оплакванията на потребителите на програмите "СветЛ" през последните години за "понякога остри болки (краткосрочни), сърцебиене, рязко увеличение на кръвната захар и замаяност до загуба на съзнание".  Бих искал обаче да насоча вниманието ви към факта, че ако дадено лице има някаква връзка с конкретна информация, излъчена и потвърдена днес от функционално зададеното и съответния набор мозъчни функции, то НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ възможността за контактно състояние, чрез което да получи такава информация и съответното ПОЗНАНИЕ. Грешките са изключени технологично. Човек, който добре пече хляб, не може да получава (възприема) информация за ядрен физик, освен ако, разбира се, на "хлебаря" не е подменен мозъка по една или друга причина. Но това не означава, че хлебарят днес не може да не разбере, че всичко свързано с атомната енергетика е ПОВЕЧЕ ВРЕДНО, отколкото полезно. В настоящия момент функционалното разпределение на индивидите може да бъде РЯЗКО променено - променено в съответствие с това, което се случва (искам да кажа - недейте "да се отпускате"). Мозъкът, който не е подготвен за това, в повечето случаи може да не приеме тази информация, но потребителите на програмите СветЛ ще я "приемат" с голяма сигурност и ще станат съизпълнители при изпълнението на планирания целеви вектор. Това е голям шанс за "ИНТЕГРАЦИЯ" в бъдещето. Време е това да се каже ОТКРИТО.
Другите слоеве на атмосферата несъмнено влияят върху процесите на осигуряване и функциониране на създадените местообитания и условия на контролираната околна среда, но тяхното влияние върху самия процес на формиране на съзнанието е ПРОИЗВОДНО. Поради тази причина няма да ги разгледаме.


Автор:

понеделник, 11 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 23

Трябва да се отбележи една особеност - изборът на радиационни честоти за даден географски регион не винаги е постоянен. Той се променя в стриктна хармония с такта на събитийното време и в течение на времето се правят корекции в комплексното му състояние, ако в рамките на Векторите на Целите на явленията, действията и събитията се изисква такава корекция за формиране на бъдещи действия или събития в дадения регион. Тази последна корекция започна в много географски региони от 25.10.2012 г. насам. Естествено всички тези промени, а особено корекцията от определения момент се "координират" от програмите "СветЛ" в зависимост от дефиницията на потребителя в по-нататъшните процеси на трансформация на околната среда и "изпълнение" на самия целеви вектор в рамките на участието в тези процеси в съответствие с трансформацията на съзнанието (подробностите за корекцията са скрити за сега). Този набор от радиационни честоти със своята основна база определя на свой ред преобладаващото количественото географско-квартирно пребиваване на конкретна етническа група (или евентуален набор от групи индивиди със специфичен генотип на мозъка). То пряко и необратимо повлиява процесите на разбирането на хората на всички етапи от тяхното развитие и изразява спецификата на възникващите "национални" традиции на поведение и съжителство. Всичко това е повлияло и на изграждането на различни структури на организираното съществуване на обществата, характерни за специфично функционално-териториално наследство и развитие, култура и всичко останало, отнасящо се до БИТИЕТО на хората като цяло.
Няма в битието на хората действия и събития без образуване на обществено и индивидуално съзнание, означаващо, че слой № 3 на атмосферата взе пряко участие по програмно вменяване на хората на такова съзнание. Така че племенният мироглед, който преобладава сред политолозите в опитите им да променят конструкцията на социалната структура на съвременното общество (в полза на собствената им изгода, т.е. демокрацията е само за тях) - всичко това по естествената справедливост следва да се отнесе към ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. И светът на реалността около нас е съвсем различен и в съответствие с хармонията на промените, които се случват в него, изисква съвсем различен, а не животновъден подход към прехода към различен път на развитие на човешката цивилизация, изграждането на нова система за тяхното организирано съществуване, особено по въпросите за  формирането на съзнанието!
От 25.10.2012 г. насам цялата основна база за светогледа на настоящите хора относно процесите на формиране на обществено и индивидуално съзнание от основното положение на "изгода" се превключва към друга - "разумност". Този процес се осигурява чрез подходящия превод на енергийна информация от страната на възстановената родна система за управление. Това привидно незначително послание е недвусмисленият нов крайъгълен камък, тъй като формираното изпълнителско състояние (едно от трите изисквани за това) поема началото на замяната на цялата бивша структура на организираното съществуване на хората, родени от старата интервентна система за управление. Ето защо, буквално няколко месеца след смъртта на Н. Левашов (2012.06.11), концепцията за "внедряване" на програмите "СветЛ" в генератора беше "ревизирана" (няма нужда да се свързва по никакъв начин с оттеглянето на Н. Левашов), тяхното приложение и "настройка" за процесите, които започнаха в атмосферните слоеве и по-специално в слой # 3. 
Как се осъществяваше технологичният контрол на цялото разнообразие от параметри и производни състояния в слоя и с помощта на слой # 3? Функциите на такъв технологичен контрол върху състоянията, включително и тези на общественото съзнание, се реализират с помощта на "шнуровете" като един от елементите на активната форма на контрол.


Автор:

петък, 8 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 22

В подслоевете на този слой № 3 се извършва най-сложния процес на конструиране на модели на химични елементи на йонно ниво, т.е. модификацията на всички химически елементи се изпълнява в съответствие с Програмата за съществуването на енергии на планетата Земя (в инерциалните и неинерциалните им състояния). Трябва да имаме предвид факта, че всеки химически елемент има стотици хиляди честоти, свързани помежду си в моделна връзка (специфична за всеки от тях), които са в строго определени граници на температура и налягане. Всеки химически елемент има период на полуразпад. Ако потенциалите на зарядите се изпомпват през честотите, включени в моделната конструкция на енергийната решетка на химическия елемент, тогава неговият полуразпад се увеличава. Ако ли не, химичният елемент се разпада. Изотопите на химичния елемент имат различен живот, което се отразява в таблицата на химичните елементи "Фльоров" (Георги Николаевич Фльоров, роден на 17 февруари 1913 г., е съветски ядрен физик, съосновател на Съвместния институт за ядрени изследвания в Дубна, академик на Академията на науките на СССР (1968 г.). Герой на социалистическия труд. Той е носител на наградата "Ленин" и два пъти лауреат на наградата "Сталин").

Във слоя, където се образува определен програмен химически елемент, той изначално е под формата на смес от определени изотопи. При разпадането на самата моделна структура на химически елемент се формира група от честоти, определена по дефиниция като спектър от честоти. Всяка група от тези честоти има носеща честота, която е основна за разпръснатите групи и за самия химически елемент. Тази честота е радиационна, а всички спектри са конструирани по отношение на специфичните радиационни честоти.
Важно е да се отбележи, че живата клетка на плътта съдържа и радиочестотни честоти. Това е само един несъществен елемент от цялото разнообразие на общата конструкция на битието на енергиите на Земята като такава. Ще дам пример: когато се извършва флуорография, клетъчното съдържание се регистрира в снимката спрямо фона на честотите на излъчване, а не спрямо базата на самата клетка. Следователно, всяко изследване на клетката само с такъв инструментален метод е много повърхностно и далеч от обективността. При разсейване плътността на потенциалите, честотата и разстоянието на действието на такъв физичен процес могат да бъдат измерени само чрез съществуващи инструментални методи, като в резултат на това е възможно да се нарисуват различни честотни кръгове около източника на разсейване. Ако обаче разделим тези честоти по части, можем да получим определена крива, която се нарича "крива на симетрията". Тази крива съдържа 18 оси на симетрия и 6 транслации. Честотните разсейвания формират СПЕЦИФИЧНИ форми на пространство. Именно това е много важен физически процес като едно от необходимите условия за живота на биосферата - обемната форма на дисперсионното пространство. Благодарение на напредъка на този процес, но без помощта на познанията на патолозите, можете да отговорите на голям брой въпроси относно характеристиките, разнообразието от обемни форми и изненадващата хармония при разполагането на вътрешните органи в "утробата" на хора, които "не си пречат" един другиму! Ако премахнете разсейването, тогава черният дроб например ще приеме пространствената форма на кълбо, ще "запее" в съвсем различна тоналност по основната си честота и просто няма да позволи на останалата част от плътта да живее в предишната хармония!
Всъщност, метаболитните процеси не са само в биоструктурите, а и в цялата природна реалност около нас! Именно поради тази причина хората трябва да са много по-скромни в поведението си спрямо околната природа и да не допускат своето паразитно положение като неин "завоевател", защото тя (природата) връща на тях (НА НАС) цялата утайка от порочното съществуване на хората (не само в инерционното им, т.е. материално "твърдо" състояние). Вярно е, че с всяка изминала година са необходими още повече пари за лечението на хората. Много "хармонично" отношение, нали? "Вие на мен - аз на вас" - като при чиновниците. Очевидно сегашният "платежен обмен на услуги" сред правителствените служители не е корупция като порок - на нивото на възгледите им - това е естествено явление, което "премахва" от тях правната отговорност за подкупите (това е елемент на тяхното "обществено съзнание").
Като се имат предвид вменените структурни особености на мозъка (според честотната характеристика) в групи индивиди от всеки мозъчен генотип (с цялото разнообразие на техните подгенотипове), трябва да се подчертае, че на всеки от тях е дадена СТРОГО идентифицирана базова честота на излъчване (с подходящ набор от допълнителни). Броят на радиационните честоти е повече от 100 (броят на съществуващите в момента генотипове е 61), т.е. избор все още има! Ще помогне ли програмата "СветЛ" в това? Да, ще го направи - точно както казах. Не относно генотипа на мозъка на потребителя, а по отношение на желанието му в познанието. За определен географски район на континенталната част, на който му е приписано специфично функционално териториално разпределение, изхождайки от рамката на действията на хората, в слой 3 на атмосферата се образува специфичния набор от радиационни честоти, които в крайна сметка изразяват рамката на определени условия на живот за конкретни типове индивиди.


Автор:

сряда, 6 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 21

Например, какво е общественото съзнание на всички моряци от американските наземни и подводни сили като носители на стратегически ядрени оръжия по време на Студената война - това е красноречиво описано в пропагандна литература от онова време от двете противоположни страни. А изграждането на стационарни и мобилни системи за наблюдение, проследяване, прилагане и организиране на рубежите на превантивните удари и много повече - всичко това е създадено под управлението и контрола на хидрофорния слой, без да се забелязва неговото декларативно участие, но осъзнато от хората като ИНИЦИАТИВНИ И ОСМИСЛЕНИ волеви действия и решения. И всичко това не е без героични усилия в трудни океански условия, формиращи съответното антагонистично обществено съзнание в този труден период. По същество това беше създадената (и липсваща по-рано) система за оперативен контрол върху всички движения и потенциалната възможна употреба (като плашеща заплаха) на ядрени оръжия от Системата за контрол, която играе определена роля в историческите процеси на РАЗВИТИЕ НА НАСИЛИЕТО в глобален мащаб и имаше значително влияние над бъдещето. Това, в крайна сметка, доведе до програмните процеси на глобалното управление на народите по света - "Глобализацията" чрез открито насилие и паразитизъм от страна на САЩ и техните съучастници.
Също така би било възможно да се попитаме за БЕЗУМИЕТО при разполагането на всички атомни електроцентрали на източното крайбрежие, като се вземе предвид пълната им уязвимост спрямо заплахата от използването на ядрени оръжия от страна на СССР. Но такова разполагане се определя от основния генериращ комплекс - УК на Бермудските острови, и е определено за известно "презареждане" на комплекса от дейността на атомните електроцентрали, чийто брой се определя от "мощността" на комплекса. Американските инженери трябваше само да го превъплътят в живота и да убедят другите, т.е. да повлияят върху тяхното обществено съзнание в тази част, но с обезателното участие на хидрофорния слой и Системата за атмосферно управление, разположени в този слой! В такива тънкости е възможно и необходимо да се разгледа по-нататък всеки географски изразен фрагмент от държавното подреждане и да се ПРЕРАЗГЛЕДА цялата история на събитията, като по този начин се приближим до особеностите на тяхното въплъщение чрез истината за управлението им от Системата като такива.


Също толкова важен в своята функционалност е слоят # 3, в който се намира системата за атмосферно управление.
Слой # 3 е много сложен по конструкция. Той е разделено вертикално на подслоеве от по 6 метра, всеки от които има строго определени честотни характеристики, с изключвайки каквото и да е налагане или взаимна намеса. Ще разгледаме само онази част от контролните функции, поставени в този слой, които пряко повлияха върху формирането на общественото съзнание на хората, строго диференцирани от тяхното функционално-териториално разпределение, в зависимост от тяхното разпределение в областите на планетата. Такива функции включват:
- формирането, контрола и задържането на "рецептурната" форма на всички химични елементи в йонното им състояние;
- изпомпване на енергии, управление и регулиране на състоянието на стабилност по отношение на плътността на потенциалите на зарядите, т.е. запазване на определения полуразпад на елементите;
- запазване конструкцията на всички енергийни решетки на елементите по оста на симетрията и транслация, естествена температура и налягане.
Факт е, че самото битие на цялата биологична среда, включително и на хората, е възможно само при ЗАДЪЛЖИТЕЛНО създадени за целта условия за живот. Част от тези условия се организират с помощта на слой номер 3 и с участието на системата за контрол, поставена в него.


Автор:

понеделник, 4 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 20

Необходимост от размисъл

А напълно различно, но не по-малко важно ниво на влияние имаше втората група функции на този слой на атмосферата.

2. Функциите на "проводник и попечител" на частта от управленската енергийно-информационна емисия, идваща от мозъка на системата за управление като цяло, относно изпълнението на материалното участие на хората, формирането на техните действия и събития в рамките на двете стратегически програми: "Развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка".
Целта тук не е да разгледаме целия комплекс от втората група функции на хидрофорния слой, чрез който по-рано се осъществяваше трансфера на част от енергийно-информационната транслация в съответствие с последователното въплъщение на целия исторически Вектор на Целта - на явленията, действията и събитията от цялата огромна география на света. Тъй като днес е важна и достатъчна само тази демонстрационна част от тях, която пряко или непряко е имала отношение към формирането на общественото съзнание на хората. Надявам се, че и по-нататък ще има многобройни изследвания на бъдещето. Ще разгледаме само някои факти за участието на хидрофорния слой в тези процеси.
Ако погледнем картата на света, показваща текущите резултати от ежедневното развитие на континенталната и морска (океанска) част от повърхността на планетата, можем да се изненадаме от неточността, от една страна, и от изненадваща хармония, от друга страна, по въпросите, свързани с цялостното разквартируване на населението на планетата, формирането на огромен брой изкуствени континентални, крайбрежни и морски структури, които осигуряват определена степен на достатъчност при управлението на всички сфери на организирано съществуване на народите на планетата. Това до известна степен демонстрира НИВОТО НА РАЗВИТИЕ на настоящата цивилизация, чийто процес е въплътен в текущите междудържавни стратегии в различни направления на геополитиката. Именно към такова тесногръдо ниво на преценките е била "приучена" цялата социална мисъл за своето съществуване, без да предизвиква никакво съмнение за "нейната същност". Но дали това е в истинския смисъл на всичко въплътено?
Изглежда малко досадно (а за някои - обидно) да научим за факта, че хората не са независими както при избора на местата си на разквартируване и съответното на всички съзидателни действия по оборудване на ежедневието си, а и в изпълнението на всички събитийни исторически процеси от всякакъв мащаб, въплъщението на които те възприемат и до днес като САМОСТОЯТЕЛНА история. Целият процес на събитийното въплъщение се осъществяваше под ръководството на интервенционалната система за управление. Това важи за всички места и за всички народи, където се намират сега. Каква роля и функция играе хидрофорния слой на атмосферата в този процес на управление? Например, контролният ефект от УК на Бермудските острови като част от ѝмозъка на системата за управление (слой № 1), и неговото транслационно въздействие чрез хидрофорния слой (No.2) върху някои от основните процеси, които са резултат от събития, включващи поне популациите на САЩ, Канада и Мексико. Независимо как американците днес представят цялата си "история" като на "заслужени лидери" на съвременния световен ред, но всички те са ИЗКУСТВЕНО ПОРАЖДАНЕ на някои вменени събитийни процеси с почти 400-годишна история, включваща УК на Бермудските острови. Никаква заслужаваща си селективност и инициатива от така наречената европейска колонизация - през 16 век във формирането на всички процеси на историческите събития - по-късно в организирането на социални и държавни регулации - в миналото и сега при специфичното разделение на цялото население, дори неразумната концентрация на атомната енергетика (АЕЦ) само на източното крайбрежие и много други, всичко това не е инициирана самостоятелност на тези новодошли европейски народи, а контролирани процеси, включващи Бермудският УК и хидрофорния слой.
Какво е променящото се състояние на общественото съзнание на всеки етап от историческото развитие на Съединените щати - това не е важно. Важното е, че то се формира по пътя на неговото ВМЕНЯВАНЕ именно на новодошлото население на САЩ (определен набор от индивиди със специфичен генотип на мозъка), включително чрез енергийно-информационна транслация чрез решетките на хидрофорния слой.


Автор:

петък, 1 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 19

Използвайки случая (и логиката на преценката), на политическите анализатори - "строители на исторически събития" бих искал да задам един много важен въпрос: в кой ден свърши "патриотизма" в цялото постсъветско пространство и с помощта на какви волеви действия на лидерите? Като следа ще дам насочващ въпрос: кога и кой издаде указ за премахване на свободното предоставяне на детските учреждения на рибено масло? Същият въпрос се отнася до чиновниците с придобити сертификати за притежание на различни степени и звания, които се борят срещу "псевдонауката" с цялата си пролетарска омраза, но на заплата. И все пак - какво общо между рибата, морските дарове и общественото съзнание? Не е важна толкова рибата, колкото факта, че съществена част от населението на планетата, ориентирана към задоволяване на жизненоважната нужда на плътта си чрез необходимия асортимент от протеини и минерали (според програмата "Енергобиогенеза"), получени от морски дарове, всички създадени за тях условия на живот формират специфичен образ на тяхното съществуване в хармония с всички особености на жизнения и социалния кодекс, присъщия им светоглед, съответстващо на индивидуално и социално съзнание. За металурзите от  Урал раците не са жизнено ВАЖНИ, въпреки че са много приятни и липсата им в храната няма да ги доведат до решително протестно настроение, което не може да се каже за жителите на крайбрежните райони. Но не е само това. Цялата тънкост се крие във факта, че индивидите с различен мозъчен генотип и различни функционални роли в цялостния процес на участие в програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътските клетки" се основават на различни източници на придобиване на белтъци и минерали за организма според стриктно диференцираната форма на техния естествен произход - както морски, така и континентален.
За мнозинството от населението формирането на условия за образуване на стратегическа памет в основата на организма (костите) се базира на йонната основа на минералите, образувани във водната среда. В този случай, за индивиди от всеки мозъчен генотип има собствена строго идентифицирана моделна конструкция. Следователно, липсата на консумация от страна на индивидите на необходимите минерали и белтъци, които са подходящи само за тях, ще доведе до нарушения в необходимото им доставяне в йонното състояние за плътските клетки, включително и за мозъка им. Не по-малко важни за активирането на определени функции на мозъка на хората са фосфорните йони, идващи особено много при консумацията на риба. Съответно това в крайна сметка засяга общото състояние на мозъка, запазвайки неговите функции в активно състояние, а следователно и в процесите на ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗНАНИЕ, формирането на индивидуално съзнание. Това буквално влияе върху процесите на формиране на общественото съзнание чрез организирани действия и събития, тъй като последните, несъмнено, ще бъдат коригирани чрез контролиращите процеси от страна на системата за управление, може би дори чрез агресивна проява на насилие или под някаква форма на други активни практически действия, ако се проявят такива недостатъци в морските дарове. Всички практически действия винаги се предхождат от формирането на конкретно обществено съзнание за всички лица, които участват в такива действия за опозиция. Въстанието на моряците от Черноморския флот на океанския кораб "Очаков" под ръководството на лейтенанта П.П. Шмид през 1905 г. и други подобни събития не са свързани с липсата на морски дарове на борда, тъй като основната причина трябва да бъде търсена в организационните дейности на Коминтерна.
Бих искал да кажа, най-малкото на разумната част от американското население, че непрограмираната подмяна на използваните белтъци и минерали (с използването на продукти от соя вместо морски дарове от месо) не само доведе до неудържимо разрушаване на всички метаболитни процеси в организма на американците и към наднормено теглото, но и до много сериозни проблеми, свързани с ДЕГРАДАЦИЯТА на мозъка и агресивното поведение на основната част от обществото. И това буквално засяга формирането на индивидуалното и обществено съзнание.
Това е принципно и кратко, но е достатъчно за разбиране - за първата група функции на Хидрофорния слой, като факторна демонстрация на неговото УПРАВЛЕНСКО ВЛИЯНИЕ върху съзнанието на хората в процеса на тяхното организирано битие.


Автор: