петък, 8 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 22

В подслоевете на този слой № 3 се извършва най-сложния процес на конструиране на модели на химични елементи на йонно ниво, т.е. модификацията на всички химически елементи се изпълнява в съответствие с Програмата за съществуването на енергии на планетата Земя (в инерциалните и неинерциалните им състояния). Трябва да имаме предвид факта, че всеки химически елемент има стотици хиляди честоти, свързани помежду си в моделна връзка (специфична за всеки от тях), които са в строго определени граници на температура и налягане. Всеки химически елемент има период на полуразпад. Ако потенциалите на зарядите се изпомпват през честотите, включени в моделната конструкция на енергийната решетка на химическия елемент, тогава неговият полуразпад се увеличава. Ако ли не, химичният елемент се разпада. Изотопите на химичния елемент имат различен живот, което се отразява в таблицата на химичните елементи "Фльоров" (Георги Николаевич Фльоров, роден на 17 февруари 1913 г., е съветски ядрен физик, съосновател на Съвместния институт за ядрени изследвания в Дубна, академик на Академията на науките на СССР (1968 г.). Герой на социалистическия труд. Той е носител на наградата "Ленин" и два пъти лауреат на наградата "Сталин").

Във слоя, където се образува определен програмен химически елемент, той изначално е под формата на смес от определени изотопи. При разпадането на самата моделна структура на химически елемент се формира група от честоти, определена по дефиниция като спектър от честоти. Всяка група от тези честоти има носеща честота, която е основна за разпръснатите групи и за самия химически елемент. Тази честота е радиационна, а всички спектри са конструирани по отношение на специфичните радиационни честоти.
Важно е да се отбележи, че живата клетка на плътта съдържа и радиочестотни честоти. Това е само един несъществен елемент от цялото разнообразие на общата конструкция на битието на енергиите на Земята като такава. Ще дам пример: когато се извършва флуорография, клетъчното съдържание се регистрира в снимката спрямо фона на честотите на излъчване, а не спрямо базата на самата клетка. Следователно, всяко изследване на клетката само с такъв инструментален метод е много повърхностно и далеч от обективността. При разсейване плътността на потенциалите, честотата и разстоянието на действието на такъв физичен процес могат да бъдат измерени само чрез съществуващи инструментални методи, като в резултат на това е възможно да се нарисуват различни честотни кръгове около източника на разсейване. Ако обаче разделим тези честоти по части, можем да получим определена крива, която се нарича "крива на симетрията". Тази крива съдържа 18 оси на симетрия и 6 транслации. Честотните разсейвания формират СПЕЦИФИЧНИ форми на пространство. Именно това е много важен физически процес като едно от необходимите условия за живота на биосферата - обемната форма на дисперсионното пространство. Благодарение на напредъка на този процес, но без помощта на познанията на патолозите, можете да отговорите на голям брой въпроси относно характеристиките, разнообразието от обемни форми и изненадващата хармония при разполагането на вътрешните органи в "утробата" на хора, които "не си пречат" един другиму! Ако премахнете разсейването, тогава черният дроб например ще приеме пространствената форма на кълбо, ще "запее" в съвсем различна тоналност по основната си честота и просто няма да позволи на останалата част от плътта да живее в предишната хармония!
Всъщност, метаболитните процеси не са само в биоструктурите, а и в цялата природна реалност около нас! Именно поради тази причина хората трябва да са много по-скромни в поведението си спрямо околната природа и да не допускат своето паразитно положение като неин "завоевател", защото тя (природата) връща на тях (НА НАС) цялата утайка от порочното съществуване на хората (не само в инерционното им, т.е. материално "твърдо" състояние). Вярно е, че с всяка изминала година са необходими още повече пари за лечението на хората. Много "хармонично" отношение, нали? "Вие на мен - аз на вас" - като при чиновниците. Очевидно сегашният "платежен обмен на услуги" сред правителствените служители не е корупция като порок - на нивото на възгледите им - това е естествено явление, което "премахва" от тях правната отговорност за подкупите (това е елемент на тяхното "обществено съзнание").
Като се имат предвид вменените структурни особености на мозъка (според честотната характеристика) в групи индивиди от всеки мозъчен генотип (с цялото разнообразие на техните подгенотипове), трябва да се подчертае, че на всеки от тях е дадена СТРОГО идентифицирана базова честота на излъчване (с подходящ набор от допълнителни). Броят на радиационните честоти е повече от 100 (броят на съществуващите в момента генотипове е 61), т.е. избор все още има! Ще помогне ли програмата "СветЛ" в това? Да, ще го направи - точно както казах. Не относно генотипа на мозъка на потребителя, а по отношение на желанието му в познанието. За определен географски район на континенталната част, на който му е приписано специфично функционално териториално разпределение, изхождайки от рамката на действията на хората, в слой 3 на атмосферата се образува специфичния набор от радиационни честоти, които в крайна сметка изразяват рамката на определени условия на живот за конкретни типове индивиди.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.