понеделник, 11 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 23

Трябва да се отбележи една особеност - изборът на радиационни честоти за даден географски регион не винаги е постоянен. Той се променя в стриктна хармония с такта на събитийното време и в течение на времето се правят корекции в комплексното му състояние, ако в рамките на Векторите на Целите на явленията, действията и събитията се изисква такава корекция за формиране на бъдещи действия или събития в дадения регион. Тази последна корекция започна в много географски региони от 25.10.2012 г. насам. Естествено всички тези промени, а особено корекцията от определения момент се "координират" от програмите "СветЛ" в зависимост от дефиницията на потребителя в по-нататъшните процеси на трансформация на околната среда и "изпълнение" на самия целеви вектор в рамките на участието в тези процеси в съответствие с трансформацията на съзнанието (подробностите за корекцията са скрити за сега). Този набор от радиационни честоти със своята основна база определя на свой ред преобладаващото количественото географско-квартирно пребиваване на конкретна етническа група (или евентуален набор от групи индивиди със специфичен генотип на мозъка). То пряко и необратимо повлиява процесите на разбирането на хората на всички етапи от тяхното развитие и изразява спецификата на възникващите "национални" традиции на поведение и съжителство. Всичко това е повлияло и на изграждането на различни структури на организираното съществуване на обществата, характерни за специфично функционално-териториално наследство и развитие, култура и всичко останало, отнасящо се до БИТИЕТО на хората като цяло.
Няма в битието на хората действия и събития без образуване на обществено и индивидуално съзнание, означаващо, че слой № 3 на атмосферата взе пряко участие по програмно вменяване на хората на такова съзнание. Така че племенният мироглед, който преобладава сред политолозите в опитите им да променят конструкцията на социалната структура на съвременното общество (в полза на собствената им изгода, т.е. демокрацията е само за тях) - всичко това по естествената справедливост следва да се отнесе към ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. И светът на реалността около нас е съвсем различен и в съответствие с хармонията на промените, които се случват в него, изисква съвсем различен, а не животновъден подход към прехода към различен път на развитие на човешката цивилизация, изграждането на нова система за тяхното организирано съществуване, особено по въпросите за  формирането на съзнанието!
От 25.10.2012 г. насам цялата основна база за светогледа на настоящите хора относно процесите на формиране на обществено и индивидуално съзнание от основното положение на "изгода" се превключва към друга - "разумност". Този процес се осигурява чрез подходящия превод на енергийна информация от страната на възстановената родна система за управление. Това привидно незначително послание е недвусмисленият нов крайъгълен камък, тъй като формираното изпълнителско състояние (едно от трите изисквани за това) поема началото на замяната на цялата бивша структура на организираното съществуване на хората, родени от старата интервентна система за управление. Ето защо, буквално няколко месеца след смъртта на Н. Левашов (2012.06.11), концепцията за "внедряване" на програмите "СветЛ" в генератора беше "ревизирана" (няма нужда да се свързва по никакъв начин с оттеглянето на Н. Левашов), тяхното приложение и "настройка" за процесите, които започнаха в атмосферните слоеве и по-специално в слой # 3. 
Как се осъществяваше технологичният контрол на цялото разнообразие от параметри и производни състояния в слоя и с помощта на слой # 3? Функциите на такъв технологичен контрол върху състоянията, включително и тези на общественото съзнание, се реализират с помощта на "шнуровете" като един от елементите на активната форма на контрол.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.