сряда, 6 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 21

Например, какво е общественото съзнание на всички моряци от американските наземни и подводни сили като носители на стратегически ядрени оръжия по време на Студената война - това е красноречиво описано в пропагандна литература от онова време от двете противоположни страни. А изграждането на стационарни и мобилни системи за наблюдение, проследяване, прилагане и организиране на рубежите на превантивните удари и много повече - всичко това е създадено под управлението и контрола на хидрофорния слой, без да се забелязва неговото декларативно участие, но осъзнато от хората като ИНИЦИАТИВНИ И ОСМИСЛЕНИ волеви действия и решения. И всичко това не е без героични усилия в трудни океански условия, формиращи съответното антагонистично обществено съзнание в този труден период. По същество това беше създадената (и липсваща по-рано) система за оперативен контрол върху всички движения и потенциалната възможна употреба (като плашеща заплаха) на ядрени оръжия от Системата за контрол, която играе определена роля в историческите процеси на РАЗВИТИЕ НА НАСИЛИЕТО в глобален мащаб и имаше значително влияние над бъдещето. Това, в крайна сметка, доведе до програмните процеси на глобалното управление на народите по света - "Глобализацията" чрез открито насилие и паразитизъм от страна на САЩ и техните съучастници.
Също така би било възможно да се попитаме за БЕЗУМИЕТО при разполагането на всички атомни електроцентрали на източното крайбрежие, като се вземе предвид пълната им уязвимост спрямо заплахата от използването на ядрени оръжия от страна на СССР. Но такова разполагане се определя от основния генериращ комплекс - УК на Бермудските острови, и е определено за известно "презареждане" на комплекса от дейността на атомните електроцентрали, чийто брой се определя от "мощността" на комплекса. Американските инженери трябваше само да го превъплътят в живота и да убедят другите, т.е. да повлияят върху тяхното обществено съзнание в тази част, но с обезателното участие на хидрофорния слой и Системата за атмосферно управление, разположени в този слой! В такива тънкости е възможно и необходимо да се разгледа по-нататък всеки географски изразен фрагмент от държавното подреждане и да се ПРЕРАЗГЛЕДА цялата история на събитията, като по този начин се приближим до особеностите на тяхното въплъщение чрез истината за управлението им от Системата като такива.


Също толкова важен в своята функционалност е слоят # 3, в който се намира системата за атмосферно управление.
Слой # 3 е много сложен по конструкция. Той е разделено вертикално на подслоеве от по 6 метра, всеки от които има строго определени честотни характеристики, с изключвайки каквото и да е налагане или взаимна намеса. Ще разгледаме само онази част от контролните функции, поставени в този слой, които пряко повлияха върху формирането на общественото съзнание на хората, строго диференцирани от тяхното функционално-териториално разпределение, в зависимост от тяхното разпределение в областите на планетата. Такива функции включват:
- формирането, контрола и задържането на "рецептурната" форма на всички химични елементи в йонното им състояние;
- изпомпване на енергии, управление и регулиране на състоянието на стабилност по отношение на плътността на потенциалите на зарядите, т.е. запазване на определения полуразпад на елементите;
- запазване конструкцията на всички енергийни решетки на елементите по оста на симетрията и транслация, естествена температура и налягане.
Факт е, че самото битие на цялата биологична среда, включително и на хората, е възможно само при ЗАДЪЛЖИТЕЛНО създадени за целта условия за живот. Част от тези условия се организират с помощта на слой номер 3 и с участието на системата за контрол, поставена в него.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.