петък, 22 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 28

А дали обектите на Ебра летят днес? Да, летят. Вече написах, че ВСИЧКИ спътници от планетите ще бъдат "събрани" (и това става) към Слънцето. Целият "Парад на планетите", който наблюдаваме от време на време, е "обкръжен" от спътници. Планетите са все още в плен на системата на Ебра. Около Сатурн се "въртеше" огромен брой сателити, които не слизаха на него. Сатурн не "разреши" това. Но той ги държи в плен и не ги пуска. Всяка планета е надарена със своята функция в тази клъстерна система на Земния модел. При настъпването на пленническото състояние, конструкцията на техните атмосфери е била почти унищожена. Сега процесите на реконструкция на атмосферните решетки във ВСИЧКИ планети на клъстерната система на Земята са в ход (и вече са в най-активното състояние). Някъде е реконструкция, а някъде наново построяване. Комуникационните тръби между планетите са запазени, но са преустроени от системата на Ебра. Разбира се, неграмотно е да се нарича "гравитационна комуникационна тръба", защото няма нищо общо с гравитацията, но по друг начин, за съжаление, сега мнозина (а не само потребителите на програмите "СветЛ") няма да разберат. Ако разкрия, че няма никаква гравитация, мнозина ще изпаднат в такъв потрес, затова ще се въздържа за по-добри времена. А сега, за да разберем какво се има предвид под гравитация, достатъчно е да отбележим, че МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ е привличане и отблъскване. Луната, например, се държи от тръбата на гравитационната връзка като "куче на каишка".
Мнозина не знаеха и все още не знаят, че всички женски жизнени цикли са пряко свързани с Луната! Ето защо днес, както казват те, нашите възлюбени (и изобщо всички) жени "не си намират място", без да разбират какво се случва с тях. Луната ще бъде отстранена от Земята. Радостните ще бъдат много.
Радваме се на Слънцето, на неговата светлина и топлина чрез трансформацията на енергиите, изтеглени от Земята. Формата на енергиите в октавата е 53,25-43,25 - това са условията за поддържане на живота. Те са неестествени за Земята като цяло. В процеса на реконструкция на земната система "услугите" на Слънцето вече не са необходими ... Земята ще осигурява всичко! Тя е толкова технологично съвършена, че не е необходимо да има намесване. Денят и нощта няма да бъдат отменени. Температурата, а по-точно - климатичните условия в процеса на възстановяването вече се променят към по-добро. Сигурен съм, че Русия ще изгради курорти в районите Архангелск, Мурманск, в Република Коми, на брега на всички северни територии. Погледнете внимателно зимите в периода 2015-2017 г. - това е само началото. Текущият Северен пояс, където средната годишна температура ще бъде + 22 ° С, ще се използва за посеви. Това ще позволи събирането на две или три култури годишно с малък брой засети площи. Необходимостта от комплекса "СветЛ-Флора" автоматично ще отпадне. Природата ще настъпи към градовете. От това не трябва да се разстройвате, просто се радвайте. Не само Н. Левашов и аз, но всички, за които написах, вярваха и вярват, че едно от функционалните насоки на човечеството е: да имаш попечителство по отношение на Природата. Флората и фауната след пресъздаването ще станат производители на онези минерали, които са необходими за живота на човечеството и природата. Но това е един от най-сложните процеси, който хората ще преживеят най-трудно. Това изобщо не е ликвидация. Това е ликвидация на последствията от интервентната намеса в клъстерната система на планетата Земя. Това е целесъобразност, която ще бъде осъществена!


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.