сряда, 31 октомври 2018 г.

Най-древният нацизъм

В наше време, по някаква причина е прието нацистите да се свързват най-вече с хитлеристите или с бандеровците, а в краен случай - с нацистките гангстери от украинското правителство. Но всъщност нацизмът е на повече от хиляда години и не произхожда от Германия през миналия век. Има дори официална религиозна конфесия, базата на която е истинският нацизъм, основан на постулатите на превъзходството на един "избран от Бога" народ над всички останали народи по света. Според това понятие за "Божиите избрани хора", цялата собственост на гоите трябва да принадлежи на "избрания от Бога" народ, чиито представители трябва да управляват останалата част от човечеството.
Какво е това, ако не е истинската "нация на господа" или дори "нация на царете"? Не е ли това най-истинският нацизъм, основан на експлоатацията, потискането и поробването на всички други народи? Ето например какво за това понятие може да се намери в книгата на издателство "Концептуал", озаглавена "Как и за какво писанията се правят "свещени"?"
"Юдаизмът твърди, че юдеите-евреи са Божият избран народ, чиято мисия е да управлява целия свят и да води човечеството към съдния ден. Всички останали нации имат право да съществуват само под ръководството на избрания от Бога народ и тези, които не искат да служат на Божия избран народ, ще загинат. Според Тора (Старият Завет), монополът над транснационалното лихварство е в основата на властта на юдеите по света.
"Не заемай с лихва на брат си (в контекста на племето на юдеите) нито сребро, нито хляб, нито нещо друго, което може да се заеме с лихва; на чужденеца (т.е. на не-евреин) заемай с лихва, така че твоят господар (дяволът, ако съвестно гледате на същността на лихварския паразитизъм: затова думите "Господ" и "Бог" в написаната от нас тематична подборка не са написани с главни букви) да те благослови във всичко, което се извършва от твоите ръце на земята, която отиваш да завладееш" - Второзаконие 23:19, 20.
"... и ще дадеш заеми на много народи, но ти няма да вземаш заеми; и ти ще властваш над много народи, а те няма да властват над теб. Господ (твоят бог) ще те направи глава, а не опашка, и ще бъдеш само на високо, а няма да бъдеш долу, ако изпълняваш заповедите на твоя господ, които ти заповядвам да пазиш и изпълняваш, и няма да отстъпиш от всичките думи, с които ти заповядвам днес, нито в дясно, нито в ляво, за да следваш други богове и да им служиш" Второзаконие 28: 12-14.
" Чужденците ще съградят стените ти, И царете им ще ти служат; Защото в гнева Си те поразих, Но в благоволението Си ти показах милост.      Портите ти ще бъдат винаги отворени, Не ще се затворят ни денем ни нощем, За да се внася в тебе имота на народите, И да се докарват царете им. Защото оня народ и царство, Които не би ти служили, ще загинат; Ония народи дори съвсем ще се съсипят." Исая 60: 10-12
Както можете да видите перфектно от горните редове на еврейските писания, тази доктрина носи откровено нацистки характер. И единствената най-голяма античност, за която евреите могат да претендират на сто процента - това е изобретеният от техните патриарси най-древен нацизъм на земята. Също така, разбира се, евреите са имали пръст в създаването на глобална паразитна финансова система, основана на лихвения заем и поробване на цялото човечество.
По материали от Интернет

понеделник, 29 октомври 2018 г.

Глобалистите започнаха да "зачистват" националните "елити"

Вътрешната същност на много процеси, които сега се провеждат в съвременния свят, е скрита от нас зад завесата на информационната "мъгла", която се създава от световните медии, контролирани от глобалните паразити (глобалисти). И така, в сърцето на много съвременни конфликти, икономическите и информационни войни лежи войната на транснационалните корпорации срещу националните държави и техните национални "елити", които стават ненужна междинна връзка на управлението при изграждането на глобална тоталитарно-полицейска държава от "новия световен ред", упражняваща пълен електронен контрол.
Р. Василишин пише в своята книга "Свръхновият завет" за същността на тези процеси, скрити от обикновения човек на улицата: "Новата матрица на посткризисния свят предполага унищожаването на националната държава като концептуална категория. Контролът върху населението, осъществяван чрез ръцете на националните елити, ще бъде заменен от пряк цифров контрол, използващ способностите на изкуствения интелект.
Националните елити на Русия и Украйна са първите, които са на ред за грабеж и физическо унищожение. Украйна и неутралната Руска федерация са де факто "полигон" за разработване на алгоритмите на новия цифров ред. Сега процесът е на етап дискредитиране на местните "пастири" с подготовката на общественото съзнание за тяхното отчуждаване и изолация. В това отношение все още е важно да се спомене следното: невъзможно е да не забележите колко бързо се развива управленската наука в света, с какви умопомрачителни технологии за глобални координации разполагат транснационалните корпорации, специалните служби и криминалните синдикати от различни страни.
ТНК (транснационалните корпорации) подчиняват човечеството и поради факта, че те вече са се превърнали в един вид организационен свръхразум, интегриран с изкуствен интелект. Но в системата на управление на държавите ние лично наблюдаваме обратното. Там животът изглежда замръзнал и в продължение на няколко столетия не се наблюдаваше развитие, въпреки че академици и докторанти защитиха хиляди дисертации в тази област.
Във всички страни корумпирани президенти, псевдоизбрани парламенти, правителствени крадци и корумпирани съдилища седят на гърба на население от смъртоносно разлагащи се трупове. Тази система на управление е най-безмозъчната от безмозъчните, призната за целия свят като канонична, демократична и непогрешима. Всеки опит за преосмисляне или подобряване на това е обявен за престъпен, а управляващите и политиците, които търсят начини за повишаване на ефективността на държавното управление в своите страни, са обявени за "популисти" и "диктатори - узурпатори".
Разбира се, едновременното увеличаване на ефективността на корпоративните управленски технологии и насилствената карикатуризация и влошаването на качеството на държавното управление са съзнателно и целенасочено действие на глобокрацията. Нейната цел е транснационалните корпорации да заемат мястото на безнадеждно губещите ефективност държави - организационното оръжие на Кагала (глобалното управление).
Стратегическата цел на Кагала в Украйна и Русия е да роботизира "изкормването", значително увеличавайки производителността му. Но този процес е сложен и изисква известно време, за да се превърне в реалност. Въпреки това, при запазване на настоящите тенденции, много скоро плановете на Кагала ще бъдат включени в инфраструктурата за "изкормване" от нов тип.
Докато Русия и Украйна "мигат", Кагала прави всичко възможно, за да запази стабилността на своя собствен гешефт. Печалбата от грабежа на Русия и Украйна от международния криминален синдикат не трябва да намалява по време на преходния период. За да се гарантира това, глобокрацията изисква от руския и украинския елит да увеличат производителността на труда в "изкормването" на подведомствените територии. В същото време Кагала възнамерява едновременно да извърши тотално "прочистване" на местния елит на Русия и Украйна и това ще бъде направено главно с ръцете на същия този "елит".
Т.е., президентите на Украйна и Руската федерация, без значение кои са те, ще бъдат едновременно начело на щабовете както за отчуждаване на съучастниците си в местните "горни етажи", така и за принуждаването на същите тези "върхове" да извършат още по-сериозна експлоатация на "стадото" в Украйна и в неутралната Руска федерация. Машината работи безпроблемно като автомат до момента, докато териториите на Русия и Украйна напълно преминат под пряк контрол на Кагала.
Въз основа на такова тълкуване на момента е необходимо отново да се очертае положението на територията на Украйна и неутралната Руска федерация в светлината на новото разбиране за истинската структура на контролната класа.
1. Целта на Kагала: непрекъснато "изкормване" на националните ресурси. Транснационалният синдикат - условният "Запад", няма други цели в Украйна и Руската федерация, освен грабеж.
2. Задачата на момента: да не се позволи неконтролирано разпадане на Русия и Украйна или силно противодействие отвътре - от елита и обществото на Русия и Украйна, както и да се предотврати сключването от страна на Украйна и Руската федерация на алтернативни междудържавни съюзи, които предвиждат свои собствени проекти.
3. Метод: Кагала ще "разчупи" Русия и Украйна с ръцете на местния криминално-политически "елит".
4. Инструмент: Върхушките в Москва и Киев разчитат в своята дейност на регионалната и ведомствената мафия и нямат суверенни цели. "Елитът" на Русия и Украйна не решава никакви задачи, освен изпълнението на мисията на Кагала - "изкормването" и унищожаването на собствените й граждани.
5. Институционализация на процеса: Кагала изкуствено поддържа постоянна враждебност сред политиците на Русия и Украйна, като по този начин търси критичното им отслабване и пълен контрол над тях. Освен това войната между фракциите в украинския и руския "елити", както и поетапната война между украинския и руския "елити", може да бъде или проекция на войната между клановете на Kaгалa, или изкуствено провокиран външен конфликт, където Kaгала действа като единствен субект на манипулация.
6. Народите-стада са само обект на изкормване и не играят друга роля в живота на Русия и Украйна. Контра-елит в една нация може да се появи само ако е създаден, подхранван и изхранван отвън. Населението на Украйна и Русия не разполага със средствата за самостоятелно създаване и култивиране в себе си на влиятелна конкурентна сила за противодействие на плановете на Кагала. Това важи за повечето от останалите държавни формации на планетата".
Е, може би по отношение на пълната липса на сила, способна да се противопостави на Кагала в неговите криминални планове по отношение на Русия и целия свят, няма да се съглася. Тъй като Р. Василишин не взема под внимание тайната институция на пазителите на древното познание на цивилизациите от "златния век". Тези тайни мъдреци са способни да станат новия елит на Русия и Украйна, вместо загнилите национални корупционни "елити". Освен това, сред самите тези "елити" със сигурност ще има и такива, които ще осъзнаят, че чрез изпълнение на заповедта на Кагала за увеличение на експлоатацията и ограбването на собствения си народ, те също се приближават до своето "прочистване" от силите на Кагала.


По материали от Интернет

петък, 26 октомври 2018 г.

Как действат "паразитите на съзнанието"?

Съществуването на определени същности, наричани "паразити на съзнанието", не се признава от ортодоксалните науки. В езотеричните източници обаче съществуването на различни същности, както приятелски, така и враждебни към хората, не се поставя под въпрос. Много уфолози също така отбелязват, че отношението на различните видове пришълци към човечеството значително варира.
Възможността за съществуването на различни форми на живот, включително и на безтелесни, не противоречи на понятието за многоизмерна вселена. А това означава - сред различните класове от различни същества, може би съществуват и тези, които се наричат "паразити на съзнанието". И те често "замъгляват мозъците" на така наречените "контактьори", преследвайки личните си цели по време на такива "контакти", и по-специално - опитват се напълно да подчинят човека на своята воля.
В архива на руския уфолог В.Ажажа има интересно писмо от някой си Николай Зимин, написано от него през юни 1995 г. В това писмо човекът, въз основа на собствения си опит с такива "контакти" твърди, че тези същности представляват източник на смъртна опасност за хората и разказва за признаците, характерни за този феномен:
"И абсолютно съм убеден, че този източник е изключително агресивен към хората, при по-внимателно разглеждане в процеса на "комуникацията", разбира се, принудена, наложена на даден обект, става ясно, че такова "общуване" всъщност е неразличимо от някакъв вид инфекция, която се пренася в човешкото тяло, както можете да се досетите, от може би все още неизвестни видове жива материя (от астрален тип?).
От къде тази опасност идва, например от космоса, паралелния свят, от дълбините на Земята - нямам отговор на този въпрос. Реших да се обърна към вас, защото почти четири години ми се налагаше да контактувам с такива същества и този опит може да бъде полезен в бъдеще.
Основното заключение, което направих през това време относно естеството на това явление е, че е напълно възможно да бъде квалифицирано чрез методите за повлияване на жертвите му като "паразити на съзнанието", но, разбира се, това е много грубо определение.
Всичко започва обикновено с факта, че чувате странични гласове (мъжки и женски). Подобни невидими събеседници може да се представят като някакви оператори, които са дошли при този човек, за да му помогнат да стане по-добре. Ето например, по този начин: повече да обичаш майка си, баща си, семейството си и да се грижиш за тях, да помагаш по-активно на нуждаещите се, болните и други.
Но трябва да ви предупредя, че всички тези декларации и съвети са само техника, с която започват да обработват жертвата си.
С други думи, те по същност са фалшиви, защото те (операторите) действително изобщо не се интересуват от всичко това, а точно от обратното. В същото време те започват истинска агресия върху съзнанието, емоционалната сфера, различните човешки органи, паметта, опорно-двигателната система и други, т.е. нито една от сферите не остава незасегната от тази агресия, както и хората наоколо са подложени на определени ефекти.
Много скоро препоръките (засега само гласовете) за определена линия на поведение на дадено лице се заменят с нареждащ тон и почти веднага такъв човек (жертва) ще почувства (или най-напред ще му се струва) общо неразположение, влошаване на общото благополучие, лошо настроение. До голяма степен това се внушава на жертвата от така наречените оператори.
Какво наистина се случва? Можем само да гадаем, че например въздействието върху човек (жертва) в началния етап, поне отначало се проявява през определени точки на тялото (изглежда, че те се наричат акупунктура), поради което самочувствието се влошава драматично ...
И въпреки всичко това, трябва да се има предвид, че тези същества (по-скоро паразитите на съзнанието) не могат да засегнат човек подобно на СПИН, т.е. техните възможности са ограничени. През всичките тези години на "комуникация" обръщах внимание на следното обстоятелство: въздействията върху различните човешки органи не са постоянни, те отслабват с течение на времето, а това, което е още по-важно, е, че при елементарно превключване на вниманието болните усещания изчезват или стават по-малко забележими.
Почти всички човешки органи (слух, зрение, сърце, мозък, дихателни пътища, вкусови усещания, чревна работа, затруднено уриниране и т.н.) стават обект на тяхната агресия. И тези много неприятни мигове, свързани със самочувствието, превръщайки се в истински терор срещу дадено лице при определени условия (аз лично съм бил подложен на такава обработка през последните два месеца), се допълват от периодично изразени заплахи, издевателства (въпреки че това се случва и при шизофренията, помня го), въпреки че "паразитите на съзнанието" и различните прояви на шизофренията често са идентични, което, разбира се, затруднява разпознаването на такива "паразити на съзнанието".
Заключение: източникът на несъмнена опасност за здравето и живота на хората е извън човека, въздействието върху човека води до негативни резултати, така нареченото морско свинче постоянно живее в стресова среда (внушение - хипнотичен фактор - съставен елемент на въздействие)".
Как можете да определите, че именно това са "паразитите на съзнанието", които въздействат върху вас? Н.Зимин дава няколко характерни признака на тяхното въздействие:
1) периодично има главоболие с много различна интензивност;
2) главата сякаш е обхваната от железен обръч и това може да трае много дълго време;
3) докато сте в определено положение, може да имате временна скованост в различни части на тялото, особено лицето, врата, ръцете, краката;
4) има треперене на пръстите, което може да започне неочаквано и неочаквано да завърши, като някакви импулси преминават през крайниците и в определени части на тялото, наподобяващи появата на кръвни съсиреци;
5) нарушена е координацията на движенията;
6) периодично има трудности в умствената активност на човека, възпрепятстват се най-елементарните поведенчески реакции на това, което се случва;
7) можете да добавите още и замайване, нарушаване на нормалното дефекиране и много други.
Как да се противопоставим на всичко това? Н. Зимин вече отбеляза, че тези "оператори" изобщо не са всемогъщи и техните заповеди могат да бъдат напълно пренебрегнати. Но най-добрата защита срещу всякакви вредни същества и влияния са чистите мисли, светлата душа и любящото сърце. Когато човек излъчва високочестотни положителни енергии, вредните субекти не проявяват интерес към него като към "жертва" и "храна".
По материали от Интернет

сряда, 24 октомври 2018 г.

НЛО и неутринни лъчи

Има хипотеза, че поне някои от изкуствено създадените НЛО са оборудвани с антигравитационни системи, използващи неутрино. Във всеки случай, част от уфологичните източници се отнасят до някои физици, на които им е позволено да изучават апарати, които са се разбивали, а и са присъствали по време на експериментите, извършени в някои тайни хангари.
От уфологичната литература е известна "зона 51", разположена в Съединените щати. Въпреки това се твърди, че подобни тайни хангари за изучаване на НЛО са били разположени и на територията на СССР. За една от тези съветски изследователски бази, където антигравитационните устройства на извънземните aпарати са били изследвани, можете да прочетете в книгата "Реални истории и срещи с паранормалното" (съставена от С. Ретов).
И ето какво е написано там: "Може би най-голямата лаборатория на територията на бившия СССР, в която се провеждат изследвания на извънземни технологии, е бил таен хангар, намиращ се на тестовото летище Раменское, където почти три десетилетия са били доставени неидентифицирани обекти, намирани в различни региони на страната, чието технологично ниво порази въображението на съветските учени.
Станало е възможно е да се установи, че материалите, от които се произвеждат НЛО, имат сложен химичен състав, включващ почти всички елементи на периодичната таблица. Стоманата на корпуса е много издръжлива и се поддава само на диамантения нож. Фактът, че силицият, който се намира в много вътрешни устройства, се магнетизира, което е невъзможно при земните условия, беше учудващ.
За изследователите били доста необичайни устройства, които като че ли играят ролята на бордови компютър, чийто принцип на работа никога не е бил разкрит. В допълнение, учените установиха, че апаратите имат няколко телескопични конструкции за кацане, обикновено две спускащи се рампи и от две до шест системи за задвижване с антигравитационно и реактивно действие, което придава на извънземните апарати извънредна маневреност. Според редица съветски физици, които имат достъп до тайни обекти, НЛО двигателите в своята работа използват неутрино лъчи, които са разрушителни за хората.
През пролетта на 1983 г. в района на град Орджоникидзе претърпява катастрофа апарат с форма на диск, който два месеца по-късно бе открит в гората от гъбари - една двойка на средна възраст. Осмелявайки се, човекът с фотоапарат се качил на купола на НЛО и направил няколко снимки. По-късно те били иззети от военните, които извършили евакуация на разрушения обект. През следващите пет години беше установено, че повече от половината от специалистите, участвали в инспекцията и транспортирането на НЛО, са загинали от различни онкологични заболявания. През 1988 г. починаха от левкемия и гъбарите, проявили опасно любопитство. Според неофициални данни почти всички случаи на контакт с подобни, даже повредени обекти са изключително опасни за хората".
Въздействието на неутриното вероятно е объркано с неутроните, а неутронните флуиди наистина имат тежки последици за живите организми. Известно е също така, че НЛО често имат отрицателно въздействие върху наблюдателите. Не е ясно само защо се твърди, че за това са виновни именно неутрино лъчите. Също така не е напълно ясно каква е връзката им с антигравитационния ефект или в крайна сметка това е някакъв страничен ефект. Във всеки случай, по-добре е да не се доближавате до паднали неидентифицирани апарати, тъй като те могат да се окажат фрагменти от ядрен шпионски спътник. А повишената радиация, както е известно, не само не е от полза за здравето, но също така значително намалява продължителността на живота.
По материали от Интернет

понеделник, 22 октомври 2018 г.

"Пробуждаш ли се" или оставаш "стадо"?

Често се поддаваме на натиска на социалната среда, позволяваме на себе си да бъдат наложени гледищата на заобикалящата ни реалност, предварително подготвени за нас, като на бездушна механична машина, в която ние сами сме безсмислени винтчета, изпълняващи волята на Пирамидата на властта.
Но някога сте се опитали да помислите за действителната истина на готови догми и идеи за Вселената, която ни заобикаля? Кой има полза, за да се почувстваме като "Божии роби", "винтчета на системата" и подобни безволеви същества, послушно даряващи лостовете за контрол върху тяхната съдба на организации и структури, които използват тези възможности за собствените си егоистични цели?
Елементите зад тази пирамида на властта са изчислили всичко правилно. В края на краищата, ако доброволно се откажем от свободата си (макар и с помощта на измама) и се съгласяваме с нашата роля на роби в порочната система, съществуваща на нашата планета (въз основа на култовете на златния телец, насилие, съмнителни удоволствия и т.н.) и на "дойни крави" за същностите, стоящи зад тази планетарна пирамида на властта, тогава събитията, които се случват с нас, ще бъдат естественият резултат от нашата свободна воля.
Ние ще бъдем използвани като "пушечно месо" във войните и революциите, организирани от задкулисието, и ще бъдем "разкъсани" по време на изкуствено създадени финансови и икономически кризи, както и за финансиране на проекти на "борбата" с различни страхови истории. като например "глобалното затопляне", "астероидната опасност" или "извънземната инвазия".
Ще продължат да се опитват да премахват конституционните права и свободи под претекст за "борба с тероризма". Ще ни разкажат за "предимствата и удобството" на чипа и ще се опитат да заменят напълно истинските пари с електронни. Нашият брой ще бъде намален по различни начини, така че на Земята да няма повече от 1 милиард.
И всичко това няма да се направи от грижи за нас или в името на опазването на планетата. Всичко това ще бъде направено, за да стане възможно най-лесно за световните елити да изпълнят плана за създаване на нашата планета на "нов световен ред" в рамките на формирането на единна световна тоталитарно-полицейска държава, в която съдбата на обикновените граждани ще бъде незавидна, тъй като тяхното препитание ще бъде напълно контролирано от тези т. нар. "собственици на Земята".
Но нима създателят на Вселената я създаде именно за това? Не е ли време да престанем да халюцинираме с наложеното върху нас помрачение и да накараме съзнанието ни да се "събуди"? Просто се опитвайте да не вярвате сляпо във всичко, което медиите ви казват, учебниците пишат,  "авторитетите" твърдят ...
Опитайте се да преценявате всякаква такава информация критично и да проверите нейната автентичност, да се научите да мислите самостоятелно, да развивате аналитични умения. С течение на времето ще започнете да забелязвате многобройни "несъответствия" в информацията, с помощта на които те се опитват да ви лишат от възможността за пряко възприемане на реалността. Осъзнайте факта, че вашето съзнание е старателно манипулирано с помощта на древни и съвременни технологии.
Често се отнасяйте до вашата интуиция, към по-висшето си "аз", тъй като способностите му далеч надхвърлят дори възможностите на обикновеното аналитично мислене. Ще забележите също как ще се промени вашата представа за реалността.
Само вие можете да решите собствената си съдба. Но като продължавате да седите пасивно в "клетките-квартири" с покорно поглъщане на информация, която медиите внимателно свалят в съзнанието ви, или отивате в различни "виртуални" (игри и т.н.) реалности, вие помагате на "елитите" да ви закарат в строя на "новия световен ред". Вие им помагате да създадат удобна за тях, а не за вас реалност на околния свят.
Ние сме в състояние да превърнем нашия свят в истинска хармонична реалност за цялото човечество и дори за цялата биосфера. Не знаем много от нашите способности, чието съществуване е внимателно скрито от нас. И за да направите първата стъпка към тази реалност, трябва поне да искате да "събудите" вашето съзнание.
Всяко съзнание, което се "събужда", ще допринесе за създадената колективна реалност от самия факт на неговото съществуване, докато "ефектът на стотната маймуна" не събуди всички останали. От това се страхуват "господарите на Земята". Но и точно това ще се случи рано или късно. В края на краищата, не всеки от нас все още иска да остане покорно и глупаво "стадо" на порочната пирамида на властта?


По материали от Интернет

петък, 19 октомври 2018 г.

След играта : преглед, сравняване и споделяне

Всички сте чували за това как „животът ти преминава пред погледа”, когато смъртта почука на вратата на инкарнацията. Това е разкъсване на един от ДНК филтрите във вашето физическо тяло и ви дава възможност за кратко да се докоснете до инкарнационния „поток” (или нишка) на Висшия Аз относно тази конкретна инкарнация в истинска заплашваща със смърт ситуация. Това е бързият преглед на преживяванията на тази инкарнация, които се съхраняват във ВАШИЯ Висш Аз.

Когато вашата Финална Инкарнация е решила да призове всички останали инкарнации на този Висш Аз през Времевата Връзка да се върнат във Висшия Аз, той прекарва (относително) кратък период от време като прави преглед на опита и преживяванията на всички свои инкарнации. Това е поглед назад и сортиране на огромно количество безценна информация.

Този преглед от религията се нарича „съд”, за да предизвика у вас страх, защото когато се страхувате сте по-лесно контролируеми. Самите Висши Аз намират този преглед единствено за очарователен „интересно колко много животи си избрала да живееш като проститутка” или „какви бяха основните ти преживявания като член на СС през Втората световна война”. Това продължава известно „време” но помнете, че всъщност времето не съществува и вие разполагате с цяла вечност да се занимавате с каквото искате.

Висшите Аз избират ситуации, в които са централния герой за някои преживявания, а в други – като второстепенен герой, понякога са подтисника, а понякога – подтисканите. Някои Висши Аз предпочитат да преживеят много инкарнации с други Висши Аз, които са им приятели докато са в Играта. Ролите обаче се разменят многократно. Преживяванията се трупат. Само помислете колко има да си говорите с приятел, който е участвал с вас в нещо с ограничен мащаб в една инкарнация. (Представете си ако това става хиляди пъти по хиляди пъти.) И при това са на разположение звук, светлина, цветове, 3D и още.

Материалите, които издавам под чадъра на „Матрицата 5” нямаше да са възможни без помощта на други Висши Аз и техните инкарнации. Например без помощта на Вал те нямаше да бъдат издадени като книга и вие нямаше да можете да ги получите. Да, аз щях да съм ги написал и щях да съм ги споделил с неколцина близки приятели, но този материал е ДАЛЕЧ по-важен, за да се разпространи в толкова ограничен мащаб. Затова беше необходима мащабна комуникация и интернет. Има някои Висши Аз, които оказват привидно малка, но изключително важна подкрепа. Планирах края на Играта отдавна. Сега тази реалност е в ръцете ви. Почакайте докато вашият висш Аз види от какво се интересувате.

Вал Валериан

сряда, 17 октомври 2018 г.

Сатанистите от ЦЕРН променят нашата реалност?

Десетки милиарди долари са инвестирани от глобалния паразитен "елит" в изследванията, провеждани в CERN, някои от които са пряко свързани с промяната на миналото чрез създаването на "портали" в пространство-времето. Има ли признаци, че нашето минало е претърпяло промяна в годините, преминали от началото на активната фаза на експериментите в CERN? Всъщност има. И един от тях е феномена, наречен "ефект на Мандела".
Същността на това явление е, че много хора изведнъж откриха, че събитията от миналото, които много добре си спомнят, се промениха. За пръв път този масов феномен бе разкрит по време на погребението на африканския лидер Н. Мандела през декември 2013 г., когато милиони хора заявиха, че ясно си спомнят, че медиите вече са съобщили за смъртта му през юли 1991 г. И това не е единствената промяна, която миналото е претърпяло.
Оказва се, че не само писмените източници, включително текстът на Библията, са се променили, но също и документални и игрални филми, а дори и карикатури за деца. Например, всички по-стари поколения знаят, че Н. Хрушчов чукаше с обувка по време на речта си в ООН през 1960 г. и обеща да покаже на Запада "мишата дупка". Мнозина си спомнят тези кадри. Въпреки това, на документалните кадри, дори качени с този таг на YouTube, вече няма да намерите този епизод. Той дори изчезна в тези видеоклипове, които бяха съхранени в домашните видеотеки. А и в известния съветски анимационен филм за лъвчето и костенурката лъвчето казваше: "Покатай меня большая черепаха", и тази фраза е запазена в много рекламни брошури на филмчето и кориците на дисковете, в заглавията на видеото в YouTube. Но в мултфилма вече няма да намерите тази фраза и лъвчето сега казва: "Покатай  меня, а?"
По някаква причина и "Нью-Васюки" изчезна от речта на Остап Бендер във всички игрални филми и дори в книгите на самия Илф и Петров, превръщайки се просто във "Васюки". Въпреки че много хора добре помнят "Нью-Васюки". А и името се запазва в различни пътища, на знаците на хотели, на кориците на списания, в имената на клубовете по интереси. Спомняте ли си филма "Александър Невски", който бе пуснат през 1941 г.? Помниш ли онези крилати думи, които руският княз казва в него? "Който идва с меч при нас - от меч и ще загине!" А сега отново прегледайте тези кадри и ще откриете, че в тях думата "идва" вече се е променила в думата "влиза". Въпреки, че тази фраза е запомнена от милиони хора. Тя се съхранява и в много статии.
Промените засягат и някои от песните от филмите, където вместо познатите, изведнъж се появиха нови думи. Така в серията "Гости от бъдещето" звучеше песента "Прекрасное далеко", а сега в нея се появи подозрителен куплет, започващ с думите: "Слышу голос из  прекрасного далека,  он зовет меня не в райские края".  Ще кажете - "фалшива памет"? Но защо тогава на запазените концертни кадри на изпълнението на тази песен от други изпълнители, тя звучи правилно, тоест точно както си спомнят милиони хора.
А помните ли известните кадри от убийството на президента Дж. Кенеди в Далас? Помните ли известните снимки по време на изстрелите, които звучат в Далас? Милиони хора помнят, че колата на президента е 4-местна и в нея има само една жена - съпругата на Кенеди. Погледнете отново тези кадри от филма и ще бъдете неприятно изненадани от настъпилите промени. Сега в колата по загадъчен начин се появяват още един ред седалки, а в нея вече пътуват 6 души, от които 2 са жени.
Изследователите на феномена "Мандела" отбелязват, че много подробности вече са изчезнали от реалността, която познавахме отлично през целия си живот. Много популярни фрази от известни филми сега звучат различно, претърпяват известни промени и логотипите на някои известни компании, промени са настъпили дори в платната на великите художници.
Ето какво каза руският изследовател доктор Павел Свиридов за тези странни промени: "Оказа се, че в паметта на милиони хора е налице постоянна празнина за събития, за които се твърди, че не са се случили и това е свързано не само с паметта за преждевременно отишлия си Нелсън Мандела, но и за някои други неща, да речем, за ключови фрази, които хората си спомнят от филмите. Оказва се, че те започнаха да звучат съвсем различно. За някои символи, които са променили образа си буквално през последните години.
И внезапно стана ясно, че това не е само "празнина в паметта", а много истински "физически феномен" ... Това е много трудно да се обясни, защото филмът всъщност е с документален характер, въпреки че действието се е случило пред хиляди хора. На тази тема са посветени научни изследвания. Въпреки това фактът остава: филмът се е променил, определено състояние на света се е променило и това вече е нещо ново ...
Съответно, някой влиза в ключови точки, моменти от историята и изменя реалността. Съответно, светът започва да се движи по различен начин. Тогава обикновените хора започват да чувстват, че зад всички тези малки промени се случва нещо глобално в нашия свят, при което това глобално засяга ежедневието им".
Така че може би странните състояния на влошаване на паметта и общото здраве при почти всички хора също са резултат от намесата на паразитните и сатанински сили в реалността на нашия свят чрез експерименти в CERN? Или всичко това е страничен ефект от експериментите по активирането на "порталите" на време-пространство, с които световният паразитен сатанински "елит" се опитва да изстрелва своите адски господари в нашия свят?
Така че, не е ли време всички ние да спрем тази оргия на сатанинските сили? Не знаете как? Тогава визуализирайте картина, в която самият CERN и неговите собственици изчезват от нашата реалност. И заедно с тях и останалата част от паразитните и сатанински мошеници, а нашият свят се очиства от целия информационен и физически гнилоч и се връща към хармоничен живот - без социални паразити и техните корумпирани слуги. Силата на колективното съзнание все още не е отменена.

По материали от Интернет

понеделник, 15 октомври 2018 г.

"Спирачките" на прогреса

Чрез усилията на всякакви "борци с псевдознанието", вместо истинска наука, изследваща заобикалящата ги реалност, се насърчава сляпата вяра  в неприкосновеността на съществуващата научна парадигма, която твърди, че съществува само груба материя и невъзможността за нови открития извън тази парадигма. Очевидно е, че когато няма достатъчно талант за откриване на нещо ново, научните изследвания се заменят с "борбата срещу псевдонауката", основана на безразборното отричане на каквито и да било явления и теории, които надхвърлят много остарялата парадигма на грубата материя от края на ХІХ и началото на ХХ век.
Междувременно А. Скляров демонстрира истински научен подход към "живота след смъртта", отбелязвайки: "Тъй като данните на различни изследователи (много критични към изследваните материали) и заключенията им са еднакви, няма смисъл да се спори дали да се вярва или не в техните данни, а да се приемат като обективна реалност. Изследванията са извършени съвсем правилно, затова ще разгледаме възможността за съществуването на душата след физическата смърт на човек като доказана емпирично ... ".
Характерно е, че още през 19 век, в продължение на многобройни експерименти френските изследователи Дюрвил, де Роша и Ланселен доказват съществуването на енергийно тяло при хората и възможността за "отделяне" от физическото тяло по време на хипнотичен транс и други изменени състояния на съзнанието. Както се оказа, енергийното тяло притежава личностните черти на субекта. То може да изпълнява определени действия (включително въздействия върху физически обекти) и незабавно да се движи на всякакво разстояние.
След като се събуди или излезе от транс, субектът дава точно описание на много отдалечени обекти и събития. Дори е определено теглото на това енергийно тяло, което варира от 10 до 30 грама. Данните от експериментите обаче изобщо не се съгласуват със съществуващата научна парадигма и следователно са били подложени на съмнение и осмивани от ортодоксалните в науката, които, както винаги, изпълняват своята "присъда" без най-малкия опит за научно изследване на този феномен.
Не случайно един от участниците в експериментите - полковник Алберт дьо Роша по-късно пише: "Такива явления като че ли трябва да преобърнат всички официални теории, но това няма да се случи още за дълго време. За много хора образованието надена конски капаци. Те не са виновни, че не виждат нищо, освен пътищата, по които се движат, а дори и това е ограничено от капаците".
И както конят е покорен на волята на ездача, който го контролира, така и ортодоксалните са покоряващи се на контролиращата воля на "господарите на човечеството", ограничавайки възприемането на човечеството до "капаците" на триизмерната действителност. Те са, които ни карат да се движим по "коловоза", което води човечеството далеч от истинската му природа и латентните възможности. Лесно е да се манипулира такава "спяща планета", защото е лесно на полузаспалите да се внушат всякакви абсурди и заблуди, които за десетилетия (и в някои случаи, векове) са вменявани като неизменни истини, с които прелива модерната училищна и университетска литература.
С. Лайт пише за това: "Каквото и да научите от спящите хора, обединени в партия, религия, държава, всичко това служи на мъртвото минало, но не и на вас. Тяхната задача е да ви експлоатират за техните нужди. Тези егрегори се хранят с вашата енергия, с живота ви. Те ви отвеждат до нивото на машините и ви предлагат методи, за да станете по-ефективни машини. Един роб - независимо дали е полезен или ефективен - все още остава роб".
Въпреки това, не всеки обича да гледа на света през налаганите на човечеството "капаци", затова и за самото човечество не всичко е изгубено. В днешно време информацията за това "забранено" знание в миналото става все по-видима, стават известни успешни опити, които преди това не са били споменавани. Прогресивните учени и изследователи продължават да разбиват глухата стена на заблудите, носейки на света всички нови открития в "несъществуващото" поле отвъд тясната рамка на остарялата парадигма. Но не всичко е толкова просто.
По този начин, във връзка с гореспоменатите експерименти преди повече от 100 години, кандидатът за физическите и математическите науки В. Псаломчиков пише: "Както виждаме ... може да се види определена идентичност между астралния близнак на изследователите и душата. Също така в експериментите се установи, че астралният двойник на субекта е свързан с него чрез един вид проникващ и способен да простира безкраен низ или сноп (във физиката теоретично глуоновите вериги притежават подобни свойства). След смъртта тази нишка бива отрязана (блокирана), а астралното тяло получава независимо съществуване.
Изглежда, че вечната тайна на живота и смъртта на човека най-после е решена, но уви ... Тези експерименти бяха посрещнати с враждебност от тогавашните ортодоксални наука и религия. Науката, която не признава съществуването на душата, ги обяви за чиста шарлатания. Църквата била обидена от самата идея да се експериментира с божествената душа и още повече се страхувала, че тази душа може да предаде информация, която в основата си е в противоречие с религиозната догма. В допълнение, световната война избухна. В резултат на това, настоящите изследователи на подобни явления, загубили век, едва сега успешно са успели да повторят някои експерименти на французите. Но като цяло отношението към тях на съвременната наука и религия не се е променило".
От къде такова лицемерие? Както вече беше отбелязано: ортодоксалните от науката и религията следят за стабилността на съществуващите догми, както в религията, така и в науката. А това много потиска развитието на човечеството.


По материали от Интернет

петък, 12 октомври 2018 г.

Животът ни в триизмерна реалност - това е гледането на "филми" в киното на Вселената

Колкото по-малко лична сила имаме, толкова по-малко можем да използваме намерението и следователно можем да окажем по-малко влияние върху нашето бъдеще и нашата съдба. Начинът на живот в технократския свят е подреден от хищнически същности точно по такъв начин, че лишава личността от лична сила.
Човечеството е принудено да води такъв начин на живот, който много усложнява обстоятелствата на живота и привлича негативите. Ето защо определена представа за реалността е наложена на човечеството - като за свят, ограничен в три измерения, който всъщност е само една от многото версии на реалността или един от "каналите" на Колелото на времето:
"Придобивайки плът, много хора забравят, че те са тези, които създават реалността с мислите си. Човек страда от последиците от собствените си меркантилни мисли. По този начин индивидът развива съзнанието на жертвата, сякаш всичко му се случва против неговата воля. Сякаш светът не се ражда и расте у него, а той се ражда и расте в света". (Г. Бореев).
Но ние можем да създадем много по-добри реалности, както на нашето бъдеще, така и на нашето минало. Ето защо е толкова важно да се постигне свобода от стереотипите и догмите, наложени на човечеството, да доведете вашето съзнание до качествено ниво на възприятие.
Д. Лин описва още една от подобни практики за "моделиране" на бъдещето по следния начин: "След като се научите да трансформирате, ще можете да излезете от кръга на възможностите си и да отворите напълно нови измерения в живота си. Седенето в центъра на свещения кръг по време на търсенето на видения е нещо от непосредствената ви среда. Отбелязвайте чувствата и усещанията си.
За да се тренирате към трансформиране, представете си, че изливате тялото си във всякаква форма. За да направите това, затворете очите си, отпуснете се и излезте от собственото си тяло. След това се обърнете и погледнете тялото си отстрани. Докоснете го със собствените си ръце, състоящи се от духовна енергия, и дайте на тялото си някаква форма, както скулпторът прави с глината. Можете отново да промените формата на тялото си или да го направите в друга форма, например под формата на скала, дърво или орел".
А. Ксендзюк обяснява по този повод, че колкото повече измествания има в събирателната точка в човешкия енергиен пашкул, толкова повече енергийни еманации може да използва. Следователно той има по-голяма свобода и е по-близо е до енергийната трансмутация в абсолютно свободен човек, способен да избере за себе си алтернативни житейски линии или канали на колелото на времето.
Този факт се потвърждава от интуитивното прозрение на американския мистичен пилот Ричард Бах: "... Ти гледа филма днес, защото искаше да го гледаш. Много хора избират този или друг живот, защото искат да направят нещо заедно. Актьори от този филм днес играят заедно и в други филми.
Преди или след това - това зависи от кой филм си гледал в началото. Или можеш да ги видиш едновременно на различни екрани. Ние купуваме билети за тези филми, плащайки за входа, като се съгласяваме да вярваме в реалността на космоса и в реалността на времето ... Нито едното, нито другото е вярно, но всеки, който не иска да плати тази цена, не може да се появи на тази планета или в каквато и да било система пространство-време изобщо" ("Илюзии").


По материали от Интернет

сряда, 10 октомври 2018 г.

Конфронтация с извънземни. Инцидентът в Дулси

Сред декласифицираните документи на американските специални служби, посветени на "феномена на НЛО", има така нареченото "Дело 481224", което се нарича "Произшествието в Дулси" и е посветено на събитията от август 1979 г. в град Дулси, Ню Мексико (САЩ), разположен на северната граница с щат Колорадо.

Един от свидетелите на тези събития беше американският военен инженер Фил Шнайдер, който заедно с неговото подразделение се занимаваше с прокопаване на подземни тунели в тази област. От дълго време имаше упорити слухове, че на това място има тайна военна база на извънземни "Дулси", изсечена в планината Аркулета-Меса и състояща се от седем подземни нива.
Ф.Шнайдер отбелязва, че по време на работа оборудването често се е разваляло по неизвестни причини. След известно време добре въоръжено подразделение "зелени барети" се присъединило към военните инженери и започнало да контролира напредъка на работата. Причината за появата на това звено за дълго остава загадка за военните инженери.
Обаче скоро се случва нещо, което обясни всичко. Веднъж тунелът, прокопан от военните, ги довел до едно от подземните нива на извънземната база. Фил Шнайдер, заедно със Зелените барети, отидоха да инспектират това ниво и много скоро се натъкнаха на "сивите" извънземни, които провеждаха експерименти с отвлечени хора.
Ф. Шнайдер твърди, че е открил огън с пистолет и е убил двама пришълци. Все пак, в отговор, той е бил ударен от някаква "синя светкавица", която му откъсва два пръста и причинява тежки изгаряния на тялото му. Останалите войници, носещи ранените на безопасно място, също влизат в битка с извънземните. По време на тази битка бяха убити около 50 американски войници.
Шнайдер твърди, че американското правителство знае за тази база, в която новодошлите са се заселили отдавна. Съществуват и много други доказателства, че извънземните експериментират с хора и животни в тази база.
Съществува обаче друга версия на тези събития, която беше представена от някой си Джон Лиър. И ето какво той казва за тях: "Подземната база на Сирианците (Зонeрийците) се намира в Дулси.
Конфликтът със Зонерийците в Дулси се случи през 1979. Това се дължи на неразрешеното отнемане от страна на американците на водороден реактор (с размера на баскетболна топка) с транс-V елемент 115, който е взет от действащо "НЛО" (в отсъствието на Зонерийците). Когато се върнаха, те не можеха да излетят и погледнаха в отделението на реактора и откриха загубата. Американците не отговориха на искането им да върнат реактора.
Тогава извънземните взеха като заложници 44 души от научния и техническия персонал и повториха своето искане. Американската страна отказа и командосите от Делта бяха извикани от базата Форт Карсън в Колорадо. В хода на това действие 72 души загинаха (всичките 44 заложници и 22 "Делта" бойци, общо 66 души + още 6 "липсващи", телата им не бяха намерени). Всички, които умряха, бяха изгорени (подобно явление е известно като спонтанно изгаряне на хора).
Такава реакция от извънземните причини паника. В периода 1979-1981 г. всички контакти между САЩ и Сириус са прекъснати, но помирението постепенно надделяло и сега сътрудничеството продължава".


Освен това все още съществуват доказателства от някой си Томас Кастело, който твърди, че е работил на тази база като служител по сигурността и я е напуснал след конфронтация с извънземните. Данните за системите за видеонаблюдение, които притежава Кастело, му даваха пълна информация за случващото се в базата, за нарушенията на човешките права, които постепенно го принудиха да напусне базата и да разкрие тайните материали на заинтересованите хора.
Кастело твърди, че хората, които работят в базата, са учени, служители по сигурността и служители на различни корпорации, които обслужват военни договори. Освен хората, в базата има представители на четири извънземни раси:
1) стандартните малки "сиви" от звездната система Зета Ретикули (височина около 120 cm)
2) високи "сиви" от Ригел, Орион (около 2 м височина)
3) рептилоидни същества, както от Земята, така и от звездната система  Дракон в съзвездието Орион (180-230 см) (както се вижда от други източници, изглежда се има предвид звездата Тубан (Алфа Дракон).
Според Кастело, земните рептилоиди, които той описва като "работеща каста", се контролират от крилати рептилоидни същества, които той нарича "драко" (извънземна раса от Орион). Той казва, че малките "сиви" (показани във филми като "Близки контакти от третия вид") са подчинени на "драко" рептилоидите.


Въпреки някои противоречиви данни за тази подземна база и събитията, които се случиха през 1979 г., трябва да се отбележи, че "няма дим без огън". Интересен е и фактът, че земеделските стопани често се оплакват, че в този район се открива осакатен добитък, както и се виждат полети на неидентифицирани обекти.
Също така е напълно възможно тази конфронтация с пришълците да е основната причина за изявлението на американския президент Р. Рейгън на Общото събрание на ООН на 21 септември 1987 г., че пред лицето на нашествие от извънземни, народите на Земята могат да се обединят - въпреки идеологическите и политическите противоречия.По материали от Интернет

понеделник, 8 октомври 2018 г.

Технологията на псевдонаучните "бойни хамстери"

Както вече беше отбелязано, религиозните и научно-ортодоксалните догми в действителност са далеч от реалността и са нужни на тайните "господари на човечеството", за да поддържат "мъглата" на полусъзнателното съществуване в рамките на предсказуеми модели на поведение, наложени на човечеството, които улесняват задачата на самозваните "господари" и създадената от тях пирамида на властта. Именно поради тази причина, освен към напредналите учени, е имало нападки както от "борците с лъженауката", така и от религиозните ортодокси към Е. Блаватска, семейство Рьорих, Д. Андреев, К. Кастанеда и много други, които ортодоксалната наука е обявявала за "велики мистификатори".
Ето например как Е. Мулдашев описва процеса на означаване на "мистериите" от Е. Блаватска: "... А.Н. Степанов от Самара написа писмо, в което цитира информация за среща на Лондонското дружество за психични изследвания. Оказва се, че в началото на нашия век член на това общество на име Ходжсън бил изпратен в Русия, за да изучи "феномена Блаватска". Заключението, което направил Ходжсън било: "Елена Блаватска е най-образованият, остроумен и интересен измамник в света".
Вярно ли е това? Разбира се, лондонските научни общества, включително и тези по-горе, са много уважавани в света. Но колкото по-голяма е известността на научното общество, толкова повече е изкушението на неговите членове да абсолютизират знанията си и да заемат позицията на краен консерватизъм. Ходжсън, член на научната общност, също не избягва от това изкушение, обвинявайки Блаватска в измама, тъй като знанието й надминава закостенелите понятия на Ходжсън.
Обременен с голямо разбиране за ролята си, Ходжсън, разбира се, не можеше да признае, че Блаватска е сто пъти по-умна от него. Ходжсън, разбира се, не се досеща да прави паралели между данните на Блаватска и религията. И той, разбира се, пренебрегва факта, че много страни от Изтока имат същите идеи за вселената и антропогенезата, както и Е. Блаватска. Товарът на отговорността не позволи на Ходжсън да разбере това. И оттогава насам е минало почти столетие; кой знае за Ходжсън? Почти никой. А Блаватска я знаят всички.
Не случайно хората, когато спорят и не стигнат до общо мнение, казват: "Нека времето да ни съди". Времето отсъжда така, че въпреки безразборните обвинения в измами, името на Е. Блаватска е широко известно. Дори и на тези, които не са съгласни с нея. Независимо от това, все повече хора, включително и тези в научната общност, сега възприемат ученията, които тя описва в основните си трудове "Разобличената Изида" и "Тайната доктрина". Но изглежда, че "лаврите" на Ходжсън не дават покой дори на съвременните ортодокси.
С началото на новия век тези "критици" се насочиха към В. Мегре и Е. Мулдашев, чиято нарастваща популярност очевидно предизвиква същото нарастващо чувство на завист в някои "учени". Независимо от това, истинските измамници и предатели на човечеството са всички тези корумпирани "авторитети от науката", подвеждащи обществеността от телевизионните екрани и страниците на печатните издания. Не случайно повечето от така наречените "проучвания" в областта на "борбата с псевдонауката", които по своята същност са неоснователни отричания на очевидното, са добре финансирани от висши секретни организации чрез военните и други силови ведомства.
Руският парапсихолог Б.Моносов отбелязва, че парапсихологията е обявена за "фалшива наука" на официално ниво. Той обаче свързва този факт с факта, че: "по-голямата част от изследванията се извършват в рамките на тайни военни програми и имат статут на "секретни". В същото време, в пресата се извършват операции за "покриване", направлявани от специалните служби. Целта им е неоснователно да представят цялата парапсихология на широката общественост като шарлатанство. Самите служби за сигурност харчат милиони долари за парапсихологични изследвания. Основните области на техните интереси: "психотронно оръжие, телепатична комуникация, телепортация и телекинеза".
Също така е известно със сигурност, че много древни ръкописи, които разкриват неизвестни постижения на допотопните цивилизации, се съхраняват във ватиканската библиотека, внимателно скрити от обществеността. Под егидата на Ватикана е тайният католически орден на Опус Дей, който също има за цел да прикрие всяко древно знание, което позволява на хората успешно да се противопоставят на манипулациите от страна на тъмната пирамида на властта. В организациите на ордена има режим на пълен контрол и сляпо послушание, изпълняван в името на "постигане на святост", което е типичен пример за религиозен фанатизъм, подхранван на Земята не без помощта на силите на тъмнината.


По материали от Интернет

петък, 5 октомври 2018 г.

Размисъл за хоризонта на събитията и изменените състояния на съзнанието

Нашите възможности за физическо и информационно взаимодействие с действителността са ограничени от хоризонта на събитията. Но какво означава това понятие? Твърди се, че хоризонтът на събитието е въображаема граница в пространство-време, която отделя тези събития (точки на пространство-време), които могат да бъдат комбинирани със събития на светлоподобна (изотропна) безкрайност със светлинни геодезични линии (траектории на светлинни лъчи) и тези събития, които не могат да бъдат свързани по този начин.
Тъй като обикновено съществуват две светлинни безкрайности в дадено пространство-време: по отношение на миналото и бъдещето, то може да има и два хоризонта на събитията: хоризонтът на събитията от миналото и хоризонтът на събитията на бъдещето. Хоризонтът на събитията на бъдещето съществува за нас в нашата Вселена, ако съвременният космологичен модел е верен.
Може опростено да се каже, че хоризонтът на събитията от миналото разделя събитията на такива, които могат да бъдат повлияни от безкрайността и обратно - такива, които не могат да бъдат повлияни; а хоризонтът на събитията на бъдещето разделя събитията, за които човек може да научи нещо, дори в безкрайно далечно бъдеще, от събитията, за които човек не може да научи нищо.
Теоретичните физици отбелязват, че хоризонтът на събитията е неразделна и нелокална концепция, тъй като светлоподобната безкрайност участва в неговото дефиниране, т.е. на всички безкрайно отдалечени области на пространство-време.
При акустиката има и ограничена скорост на разпространение на взаимодействието - скоростта на звука, при която математическият апарат и физическите последици от акустиката и теорията на относителността стават аналогични, а в свръхзвуковите потоци на течност или газ възникват аналози на хоризонтите на събитията - акустични хоризонти.
Има и понятие за хоризонта на събитието на отделен наблюдател.  Той разделя за себе си събития, които могат да бъдат свързани към световната линия на наблюдателя със светлоподобни (изотропни) геодезически линии, насочени към бъдещето, съответно хоризонт на събитията от миналото, и в миналото - хоризонт на бъдещи събития и събития, с които това не може да бъде направено. Въпреки това, в четиримерното пространство на Минковски, всеки равномерно ускорен наблюдател има свои собствени хоризонти на бъдещето и миналото.
Но всъщност, вселената е многоизмерна и само способностите на нашето възприятие са ограничени до триизмерна реалност. В рамките на това триизмерно възприемане на реалността възможностите на нашето физическо и информационно взаимодействие с нея ще бъдат ограничени до хоризонта на събитията.
Но с "разширяването" на нашето възприятие, което е резултат от развитието на съзнанието, хоризонтът на събитията също ще се увеличи значително, т.е., възможността за физическо и информационно взаимодействие с реалността. Всичко това много добре обяснява способността на ясновидците да "проникнат" на значителна дистанция в миналото и бъдещето по време на променените състояния на съзнанието, докато в обикновеното състояние на съзнанието тези способности са много ограничени.
По материали от Интернет

сряда, 3 октомври 2018 г.

Онова, което Висшите Плътности НЕ са

Последователите на Светлата полярност искат всеки да вярва, че трябва да се съобразява стриктно с техните стандарти и маниери на говорене, за да премине в по-високите плътности. Тъмната полярност поставя огради от типа това може/това не може да се прави/казва. Зад ограниченията в обществото днес стоят полярностите.

Едната полярност иска да накара хората да се държат добре и да се съобразяват, да бъдат добри, но не ви ли звучи това като намеса отвън с цел подтискане на индивидуалността?

Щом използваш някоя непристойна дума пред тях, те извръщат очи нагоре и казват, че не можеш да правиш това, защото то ги обижда. Ами нека се обиждат тогава. Те искат да създадат впечатлението, че високите плътности са нещо като християнския Рай. Това ДАЛЕЧ не е така.

Ако търсите християнския рай, отидете на ниво 25 от класификацията на Монро. Фактът, че то се намира ПОД ниво 27, на което са Парка/Библиотеката, трябва да ви говори много. В по-висшите плътности не подтискат индивидуалността, а я уважават и насърчават.

Последователите на Светлите[1] държат много на маниерите, а това е отнемане на сила. Възвърнете си силата и спрете да се притеснявате за това какво ще си помислят другите. Всеки е на различно ниво на напредък. Светлите осъждат онези, които не се съобразяват с ТЕХНИТЕ стандарти. Това е поредният камък по пътя, който трябва да преодолеете. Но не се отчайвайте – един ден ЩЕ преодолеете полярностите.

Светлите все претендират, че са „балансирани” и че за да си балансиран, трябва да си обзет от любов и светлина. Глупости! Те не знаят какво е истински баланс. Затова описват баланс, преоблечен в Ню Ейдж одежди. От гледна точка на истинския Баланс, обаче, любовта е нещо съвсем различно, интензивно и истинско, в сравнение с любовта, която описват тези „Светли”. Това ще ви стане ясно, когато напреднете. Тогава то просто ще се разгърне пред вас и един ден ще си кажете „Сега вече знам за какво е говорел”. Само почакайте.

[1] Тук и навсякъде другаде в книгата, където се използва подобна формулировка, под Светли и пр. авторът има предвид тези тъмни, които се правят на светли и така се опитват да ограничават хората. Именно по това те могат да бъдат различавани от истинските Светли и от техните последователи, които за разлика от тях са далеч от подобни стремежи.

Вал Валериан

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Дж. Коулман: Ние реагираме по начина, по който сме програмирани

В теорията на конспирацията може да се вярва или да не се вярва. Вярата е личен въпрос за всеки човек. Въпреки това, независимо от вярата или неверието на някого на нашата планета в продължение на повече от едно хилядолетие има враждебна сила към човечеството, която периодично се намесва в историческите събития. Доста истина за световната паразитна сатанинска система е написана в книгата "Комитет 300" на бившия офицер от разузнаването на САЩ Джон Колман. Какъв е този мистериозен "комитет", който също се нарича "световно правителство"?
Ето какво пише Дж. Колман за него: "Представете си една МОГЪЩА ГРУПА (която не признава никакви национални граници), която включва банкиране, застраховане, добив на въглища, търговия с наркотици, петролна промишленост, чиито членове са единствено отговорни пред участниците в тази група. Това е Комитетът 300 ...
Как конспираторите успяват да задържат за гърлото целия свят, особено Съединените щати и Великобритания? Най-често срещаният въпрос е: "Как една единствена организация може да знае за всичко, което се случва по света по всяко време и как упражнява контрол?" В тази книга ще се опитаме да отговорим на този и на други въпроси. Единственият начин наистина да се противопоставим на успеха на конспираторите е открито да назовем и да отворим дискусия около тайните общества, както и организации, които служат като параван за тези общества, правителствени агенции, банки, застрахователни компании, транснационални корпорации, нефтената индустрия, около стотици хиляди други организации и средства, скрити под различни знаци, но въпреки това подчинени на Комитета 300 - който управлява света поне от сто години ...
Единственият начин да се противопоставим е да разобличим конспираторите и многобройните организации, които служат за тяхното покритие. Нуждаем се от хора с опит, които ще могат да формулират стратегия за защита на безценното ни наследство, което, ако бъде загубено, не може да бъде възстановено. Трябва да изучим методите на конспираторите - да ги изучаваме и да предприемаме контрамерки. Само съкрушителната програма за противодействие ще спре гниенето, което разяжда нашата страна.
Някои едва ли възприемат идеята за глобална конспирация, защото много писатели правят пари от това. Други се съмняват в възможността за успешно реализиране на такива дейности в световен мащаб. Те виждат чудовищната бюрокрация на нашето правителство и казват: "Ами защо да вярваме, че дадено лице може да направи повече, отколкото правителството?" Не взимат предвид факта, че правителството е част от конспирацията. Те искат изрични доказателства, а такива доказателства е трудно да се получат.
Има и такива, които казват: "И какво. Какво ме е грижа за конспирацията, дори не гласувам". Това е реакция, която идва от по-голямата част от населението на Америка. Нашите хора са поразени от апатия и безразличие - това са резултатите от 45-годишната война, която се води срещу нас. Книгата на Курт Левин ясно показва как това се прави, но има ли много хора, които биха предпочели да четат научна книга пред забавна литература? Ние реагираме по начина, по който сме програмирани ... Същността на всичко това е, че британските и американските правителства вече разполагат с механизъм, който да ни води към Новия световен ред без много съпротива от наша страна и този механизъм съществува от 1946 г. насам. Всяка година се добавят само нови подобрения.
Именно Комитет 300 създаде безпрецедентни механизми и контролни мрежи. За да бъдем послушни, ние не се нуждаем от вериги и въжета. Страхът ни от това, което може да се случи, е много по-ефективен от който и да е физически възпиращ ефект. Промиват ни мозъците, за да се откажем от конституционното си право да носим оръжие; да предадем самата конституция; да позволим на ООН да упражнява контрол върху нашата външна политика, а на МВФ да управлява нашата данъчна и парична политика; за да позволим на президента да наруши закона безнаказано, да нахлуе в друга държава и да отвлече държавния глава. Накратко, промили са ни мозъка до такава степен, че ние, като нация, ще погълнем всяко беззаконие, извършено от нашето правителство, почти без да задаваме въпроси ...
Не трябва да си позволяваме да се забъркваме, защото точно това планират за нас онези, които манипулират нашето съзнание, изправяйки ни  пред такива сложни проблеми, на които просто не можем да устоим и се предаваме на всепроникващ натиск и обикновено се отдръпваме от решенията на много важни въпроси ... Това, пред което сме изправени сега, е не само загубата на нашата независимост и самата основа на нашата нация, но много по-лошо е възможността да загубим душите си. Последователното унищожаване на основите, върху които се държи нашата република, създава празнота, която се втурнаха да запълнят с техните духовни сурогати всякакви окултисти и сатанисти. Тази истина е трудна за разбиране и оценяване, защото не се случи ВНЕЗАПНО. Ако бяхме поразени от внезапен шок, културен и религиозен шок, щяхме да се отърсим от нашата апатия.
Но постепенността - и в това е същността на фабианството - не дава възможност да предизвика тревожност. Поради факта, че по-голямата част от американците не могат да видят мотивацията в нещата, които описвам, те не могат да ги възприемат и затова се отнасят към заговора с презрение и често подигравателно. В страната се създаде сложна ситуация чрез ежедневното представяне на стотици възможности на хората, от които те трябва да изберат най-печелившите. Ние стигнахме до такава ситуация, че ако мотивацията не бъде изразена достатъчно ясно, тогава всяка информация ще бъде отхвърлена.
Това е едновременно слаба и силна връзка в конспиративната верига. Повечето хора отхвърлят всичко, което не се поддава на разбираеми мотиви, така че конспираторите се чувстват напълно безопасно и подлагат на подигравки онези, които посочват предстоящата криза в обществения и личния живот. Ако обаче можем да предадем истината на достатъчно голям брой хора, мотивационното блокиране на съзнанието ще стане по-слабо, докато не бъде отхвърлено, тъй като все повече хора ще бъдат приобщени към истината, а общото извинение, че "в Америка това е невъзможно" ще загуби своята сила.
Комитетът 300 разчита на нашата реакция, насочва я към създадените от него събития и няма да бъде разочарован, докато ние като нация не реагираме по същия начин както сега. Трябва да превърнем реакцията си на създадените кризи в AДЕКВАТНИ отговори, като идентифицираме конспираторите и излагаме техните планове, така че всичко да става обществено достояние. "Римският клуб" вече направи прехода към варварство. Вместо да чакаме да бъдем "възнесени на небето", трябва да спрем Комитет 300, преди да достигне целта си да ни превърне в затворници на "Новата тъмна епоха". Не разчитайте на Бога, трябва да разчитате на себе си. Трябва да предприемем необходимите действия ...
Цялата информация, която представям в тази книга, беше получена в резултат на дългогодишни изследвания, основани на безупречни източници на разузнаване. Тук нищо не е преувеличено. Всичко е абсолютно точно и се потвърждава от фактите, така че не се поддавайте на намеците на врага, че всичко това се предполага, че е "дезинформация". През последните две десетилетия представих изключително точна информация, която обясняваше много тайнствени събития. Надявам се, че благодарение на тази книга ще има по-добро, по-ясно и по-широко осъзнаване на конспираторските сили, насочени към тази нация. Тази надежда се реализира, тъй като все повече млади хора започват да задават въпроси и търсят истината за това, което наистина се случва. Трудно е хората да разберат, че тези конспиратори са реални и че имат властта, която аз и много други им приписваме".
Трябва да кажем, че процесите, описани от Джон Колман в неговата книга, са не само в САЩ и Великобритания, но и почти по целия свят и следователно имат глобален характер. Разликата между различните държави се състои само в това, че тези процеси са най-бързи в така наречените държави със "западна демокрация" и точно защото глобалистите имат най-силно влияние там. Но те и в нашата страна, чрез корумпирани "агенти на влияние" от структурите на властта налагат своите антинародни закони, които са част от един общ глобален план за установяване на "нов световен ред". И тези, които се опитват да наложат скептично отношение към теорията на конспирацията, са или пълни идиоти, които не са наясно с реалните процеси, които се случват в нашия свят, или са съзнателни сътрудници на световната паразитна сатанинска система.


По материали от Интернет