понеделник, 8 юли 2024 г.

От тъмна планета към открито общество

 "Нашата планета за момента се явява тъмна планета.Това се определя от способите за управление на обществото, където малцинството решава как ще живее болшинството. В такива условия се формира низходяща енергетика и животът на болшинството се изразява в страдание и оцеляване. Дуалността в своята най-крайна форма се проявява във войните, организирани от пропадналия елит с цел съхранение на йерархията. На практика става разделение на жертва (народите) и преследвач (елитите). Жертвата изпитва Стокхолмски синдром към своя преследвач-тиранин. Колкото тиранията е по-голяма, толкова повече народът вярва и обича такъв елит. Това изглежда ирационално, но така работи низходящата система. Именно заради това планетата става тъмна - при което управляват царе и президенти. Отношението жертва-преследвач се установяват на всички нива на обществото, в това число и в личните отношения. На някои места народът играе ролята на "малък елит", вписвайки се в системата. Ярък пример за деструктивността на такова общество се явява например отношението стар-млад войник в армията, при което мъжете биват принудени да постъпят в казармата. Това дори се нарича "воинска повинност", което веднага сформира ролята на жертвата. Старите войници се подиграват на младите, а на всичко отгоре това бива наречено "да преминеш през школата на живота", бивайки считано за полезно... В училище не е по-различно - от около 10-годишна възраст над децата се установява тирания, при която им набиват в главите всякакви глупости, които после в живота изобщо няма да им бъдат нужни. Това създава само илюзия за образование и жертвата изпитва Стокхолмски синдром по отношение на тези, които внушават лъжовни знания, считайки ги за учители. Така работи пирамидата - където жертвата излъчва енергия Хавах (Гавах), която бива направлявлявана от елитите към Земята, образувайки тъмни егрегори. А те действат обратно на обществото, образувайки кармични зависимости, при които работи закона за преразпределение на енергията. А след физическата смърт заради всички тези енергии, получени за сметка на съседа или природата, на даден човек му се налага да ги неутрализира. Но за този въпрос не се говори нито в училищата, нито в религиите. Последните даже твърдят, че за всички мъки и страдания на планетата ще ни бъде въздадено след смъртта на "небето". Но в действителност това не е така, защото всичко се случва чрез ръцете на жертвата, на обикновения народ, който бива поддържан на психично ниво в режим на сляпа вяра, психичен потребител и подчинен. Той бива зареден с лъжливи програми, които подхранват и усилват неговата роля на жертва, но давайки временно да играе и роля на преследвач, провокирайки война. Войната се използва като елемент за управление и подчинение на такова общество, когато на човек се дава възможност да се "прояви", да реализира стремежа към изменение; но всъщност това е просто самоунищожение и унищожение на съседите. Народът се обединява около елита, около своя цар, който (както народът смята) им помага да преживеят. В действителност, чрез него протича Хавах (Гавах) и материалните блага, които се използват от елита по тяхна преценка. Такава система се държи на вярващите глупци от низините - вярващи в добрия цар, в президента, в елита - те нали са "свои", "защитници на народа" и прочие бутафория. В такава система има разделение, при което елитът е мозък в обществото, а народът - ръцете и краката. Войната максимално проявява ролите на жертва и преследвач едновременно, където хората са готови да убиват и умират за царя и за родината. Всъщност, това е утилизация на окрадените и система за задържане на развитието, система за усилно събиране на Хавах, енергии на страдание и по-нататъшно потопяване в ролята на жертва. Поради това хората стигат до крайности и дори да оцелеят, продължават по низходящата спирала, повличайки и обкръжението си. А след смъртта се налага да се отрабoтят изкривените енергии, заради което военната повинност е задължителна в мирно време, понеже така е изгодно на елита. Промъква се идеята за защита на родината, която всъщност не принадлежи на народа, тъй като всичко се управлява от малцинството. За народа се сещат само, когато трябва да се работи, да се платят данъци или да се воюва.

Тук може да стане Светла планета, но когато я няма сляпата вяра и сляпото подчинение, т.е. психичното развитие да започва отдолу и обществото започне да разбира природните закони - как и какво в природата следва да взаимодейства, без указанията на елита. Системата на деление елит-народ е зло, при което се задействат кармични низходящи енергии и обществото бива използвано като ресурс, без никакво развитие. В едно развито общество човек на психично ниво умножава енергиите, т.е. мисли рационално, отказва се от вярата в полза на разбирането на природните закони; където борбата тече не с последиците (както е при системата на разделение), а бива отстранена причината за проблема. А причината винаги се корени в разделението жертва-преследвач.

Народът трябва да се откаже от системата на елита, от тайното гласуване, от изборите и да премине към открито общество, където болшинството решава как ще се живее и е невъзможно да се подкупи елита"


Източник - https://www.youtube.com/watch?v=Kq-yMto888c

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.