Шаманы видят ДНК животных и растений
Изучавайки изцелителските способности на шаманите от Амазония, Джереми Нарби стигнал до извода, че те ­общуват с растенията и животните на клетъчно ниво… 

Ayahuasca (в зависимост от района, наречен yage, caapi, или Санто dzhurema Daimyo) - това е халюциногенна отвара, консумирана в басейна на Амазонка. Основната й съставка е Banisteriopsis caapi, разновидност на лиана, или по-скоро на кората й. Неговото местно наименование е "Ayahuasca", което означава "лиана на духовете" и  то въвежда хората в състояние на преживявания близки до смъртта, в което душата се отделя от тялото. В началото  нейното действие често е доста неприятно, а понякога и болезнено, което предизвиква гадене. След това, обаче, започва обратното, еуфорично състояние, придружено с ярки халюцинации. Човек вижда змия, животни, растения и дори живи клетки в тяхното развитие. Втората съставка, Psychtoria viridis - също играе важна роля, защото, заедно с наркотичните свойства, смесена със стомашния сок, неутрализира Ayahuasca. Сред другите активни елементи Ayahuasca е ДМТ (диметилтриптамин). Някои шамани са запознати с "цивилизования" свят, по аналогия наричат Ayahuasca "горска телевизия". Използването му е широко разпространено в големите градове на Бразилия, а в някои християнски секти, като например "Църквата на "Santo Daimyo", носи религиозен характер ...

ДНК: универсалният «език за общуване»

Така, според непотвърдената хипотеза на Джереми Нарби, информацията, кодирана в ДНК на растенията, под влияние на Ayahuasca е достъпна за нашето възприятие. Ayahuasca, следователно се явява, като един вид посредник между човека и останалата част от природата. Можете да си го представите и по друг начин: духовете на растенията и животните може да се доближат до тях и да общуват с човек пил от отварата Ayahuasca.Хромозомите на ДНК, основата на целия живот, не само запазват, но също така и разпространяват информация, която дадено лице е в състояние да възприеме и интерпретира, благодарение на Ayahuasca и обикновено със смесени в нея и други растения, включително див тютюн. Може ли да се научим на това? Могат ли те да споделят знанията си с другите, както се учиме да играеме шах? Дори и ако те могат - дори ако това не е вродена способност, с която са се родили - дали искат и могат да преподават?

ДНК - това е универсалния "език на общуване," единен за всички живи организми. Ето защо, по принцип, е възможно да се вземе ДНК от растение с определени характеристики (например, имунитет към някои болести) и да се "присади" на растение от друг вид, като по този начин се създават генетично модифицирана негова версия.

 Сама по себе си, способността на всички живи организми да взаимодействат едно с друго на нивото на ДНК не дава, обаче, отговора на по-важния въпрос: Как точно го правят?

Известно е, че ДНК е т. нар непериодичен кристал, който е в състояние да улавя и задържа в себе си електроните, които се явяват източник на фотонни емисии, т.е. - електромагнитни вълни. Честотата на тези вълни е изключително ниска, но все пак може да бъде регистрирана и може да бъде измерена от прибори. Установено е експериментално, че фотони излъчват всички живи организми, всеки с характерна интензивност и, че източникът на това излъчване е ДНК. Ами ако "светлината", излъчвана от живите клетки, носеща информация, която шаманите възприемат и интерпретират? В края на краищата, ние говорим за, макар и много слаба, но според германския биофизик Фриц Поп, "изключителна, не по-малко последователна (кохерентна) радиация от лазерната", в смисъл, че въпреки промяната на разстоянието от различни източници, тя не се променя качествено. С други думи, пише Джереми Нарби, ДНК излъчва един вид  "лазерни лъчи със свръх ниска честота." Когато става въпрос за лазери, може би първото, което ми идва на ум е "причастност" към холографските изображения, визуално много близко до халюцинациите, причинени от Ayahuasca, най-малкото като "голям, ярък, свеж и жив."

Нарби заключава: "Молекулите на никотина или ДМТ (диметилтриптамин), в тютюн или Ayahuasca, активизират съответните рецептори в мозъка и те предизвикват в невроните каскада електрохимични реакции, възбуждайки ДНК и предизвикват, наред с другите неща, излъчването на емисиите от видимия спектър, които шаманите възприемат като халюцинации. " Без значение колко логично звучи обяснението от него още не следва, че фотонните реакции на ДНК засягат нашите умове и в нормално състояние, т.е. без използването на психотропни лекарства.
 
За да разбере това, Джереми Нарби, се обърнал към най-новите научни открития и хипотези в областта на молекулярната биология, особено по отношение на "езика", на който клетките обменят помежду си информацията, която им е необходима за съгласувани взаимодействия.
 
Повечето от експериментите, проведени през последните двадесет години показват, че обменът на информация между клетките става с помощта на електромагнитните вълни.Освен това, не само между клетките на един и същ организъм, но и между различни организми. И тогава става ясно как, например, милиарди микроорганизми, които съставляват планктона,  е възможно да се обединят безупречно в организирана колония, в качеството на един суперорганизъм. Това ниво на взаимодействие не може да се обясни само с биохимични реакции, както това се опитва напразно да направи ортодоксалната биология. На електромагнитно, фотонно ниво стават по-ясни много явления, необясними от гледна точка на биологията до вчера.


Според, споменатия по-горе немски учен Фриц Алберт Поп, автора на биофотонната концепция, нашето съзнание, по всяка вероятност също е електромагнитно поле, образувано от цели комплекси от фотонни реакции, включително тези, причинени отДНК вътре в невроните. В този смисълфотонни реакции на целия ансамбъл от клетки на планктона, които са в постоянна комуникация на електромагнитни ниво, може да се разглеждат като форма на метасъзнание - съзнанието на колониите на планктона. По аналогия, нашето съзнание не е нищо друго освен един комплекс от електромагнитни полета, генериращи ансамбъл от нашите неврони. Ако е така, какво друго е и ефектът отхалюциногенни наркотици като AyahuascaТе не предизвикват халюцинации и действат като един вид преобразуватели на фотонното излъчване, позволяващо обмена на информация между електромагнитните полета на съзнанието, чиито характеристики са еднакви за всички, без изключение, живи организми - растения, животни, човек ...


http://vbox7.com/play:c46ebe5b2d

Източник : zahariada.blog.bg