сряда, 30 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 18

Известно е, че протеините и минералите играят важна роля в живота на клетката, а природната им същност в необходимото количество и състоянието на тяхната хармония се формира в животворните и растителните форми на съществуване във водната среда или с участието на вода като такава. Целият процес на "естественото" формиране на биологични същности от тяхното зараждане (в йонно състояние) до тяхното съвършенство (в плътта), поддържане в необходимо променящо се състояние на своето същностно развитие, регулиране на количествени и асортиментни състояния, осигуряване на мигриращи контролирани движения или запазване в ограничена регионална изолация (поне във връзка с разнообразието на всички видове риби) - всичко това е УПРАВЛЯЕМ процес от страна на Управляващите комплекси и техните сървъри чрез енергийните решетки на Хидрофорния слой (слой номер 2) на атмосферата. Първичният процес на апробация в полезност и достатъчност на всички необходими белтъчини и минерали, образувани във водната среда и на континенталната част, осигуряващи хармония на метаболитните процеси на плътската клетка, бе ЕКСПЕРИМЕНТИРАН с населението на Маите, както споменахме по-рано. И досега широка гама от рибни запаси от основните видове риби се съхранява в локално положение, без миграция по крайбрежието на тази област на предишното им местоживеене, което се явява една от най-простите тайни на този регион и това селище.
Всички миграционни циклични движения на рибните маси, маршрутното "транспортиране" без грешки, навременната сезонна "доставка до зоните на потребление", асортимент и количествено регулиране - управлението на всички тези процеси се осъществяваше от управляващия сървър, разположен на о. Махе (Сейшелските острови) в Индийския океан. Поради тази причина мигриращите "пътувания" на много видове риби започват от тази океанска зона.


Всички тайни на регулирането за запазване в подходящо "стоково" състояние на необходимия асортимент от видове риби (регулиране на асортимента и разпределение на необходимите видове според функционално-териториалното, т.е. географското разпределение) се осъществяваха скрито чрез управлението на УК Пасха, разположен под о. Пасха (Тихия океан).


Именно той, получавайки информация за текущи процеси, необходими изисквания и съпътстващите условия по изпълнението на Програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка" от УК Кайлас,  предварително регулираше всички процеси на селекционно управление на "рибната икономика" на планетата. От негова страна се задаваше програмния процес за развитието на определени видове риба. В какво оценъчно състояние за белтъците и минералите трябва да пристигне в района на своето "потребление", кои зони трябва да посети със специфични минерални солеви "разтвори" в своето специфично йонно състояние, за да си придаде правилен "стоков" вид на своята потребителска същност и много повече. Своите "решения" УК Пасха предаваше на Управляващия сървър на о.Махе за управлението на миграционните транспортни процеси.
Не е ли талантливо и докосващо? Каква загриженост! Това обяснява някои неоткрити досега казуси. Тихоокеанската херинга заради някои "неизвестни причини" и строгите заповеди на "партийни лидери" се доставяше в по-голяма степен в западните райони на огромната страна, а атлантическата херинга - обратно. Необходимо е да се вземе предвид цялата "нецелесъобразност" на такъв акт, като се вземе предвид стойността на транспортните разходи, но това беше направено точно така и само в отделен период от 28 август до 19 януари! А през останалата част от годината правителството е полагало специални грижи под формата на омразното на децата рибено масло. Тогава Партията не можа да отговори на този въпрос относно вменената "целесъобразност" на такъв акт, а сега - още повече, поради отсъствието й като такава.Автор:

понеделник, 28 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 17

Хората толкова са свикнали с върховното си положение над "завладяната" природа, че до известна степен са "изгубили душата", монотонно гризвайки само "философския камък", измислен от тях, и забравиха за какво живеят и колко дълго ще търпи тяхната унищожителна агресивност тази "завладяна" Природа. Освен това, на повечето от тях е напълно БЕЗИНТЕРЕСНО, дори на нивото на любопитство, дали възникващите природни процеси са случайни, стихийни ли са или нещо ги управлява. С каква степен на полезност за хората става протичането на такива процеси? Хората се смятат за нещо уникално и цялата теория на битието е изградена на тяхната уникалност. Единицата е тяхната мерна единица, но това е грешка. Всички системи, изобретени от хората, са само скица. Едно плюс едно е равно на две - всичкото, което научихме. Но едно плюс едно не е равно на две. Няма никакви цифри и никакви букви. Закачихме тези етикети, за да опростим живота по някакъв начин, да го направим по-ясен; измислихме скала с измерения, за да забравим за нашата неизмеримост. Въпреки липсата на такова разбиране сред мнозинството хора, все още съм убеден, че е необходимо и днес да се разкрият за тях някои тайни относно процесите на природното подреждане на околните реалности, чието управление се осъществяваше с участието на хидрофорния слой №2 на атмосферата, първично или вторично, което повлия на битието на общата биологична среда като цяло, както и определяйки изпълнението на Програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътната клетка" на хората. И в същото време, упражнявайки управляващо влияние върху организацията и изпълнението на събитийните процеси в обществото и съответно - оформяйки тяхното обществено съзнание.
Този хидрофорен слой е оборудван с огромен брой контролни функции и изисква ОТДЕЛНО задълбочено проучване.
Някои подобни функции, за които ще говорим по-късно, са "заложени" в самия Генератор и в Програмата за взаимодействие с мозъка, осъществявайки контрол над текущите промени в трансформацията на самия мозък на потребителя, неговото изцеление и адаптиране към бързо развиващите се промени в околната среда. Но засега с вас ще се заемем с всичко, което касае пряко осигуряването и поддържането на специфичното съществуване на хората и тяхното участие в изпълнението на програмните дейности и събития. За целта ще разделим разгледаните функции за управление и поддръжка, зададени на този слой, в условни две групи.
1.Функциите на контролирано съучастничество в регулирането на променящата се достатъчност на хората при осигуряването им на протеини и минерали с природен произход - от моретата и океаните, за текуща житейска активност по програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка".
Тази функция е изключително важна, тъй като е важен елемент от цялостния КОМПЛЕКСЕН процес за създаване на условия за живота на цялата биологична среда, включително съществуването на хората. Да разгледаме тази контролна функция в частта, касаеща САМО СЪЩЕСТВУВАНЕТО на хората.


Автор:

петък, 25 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 16

Хидрофорният слой (слой № 2), който е функционално специфична част от енергийната решетка на Атмосферата, е конструиран по такъв начин, че да гарантира изключването на всякакво случайно смесване на различни видове вода и да поддържа в устойчиво състояние вида вода, който по териториалното разпределение следва да бъде в конкретна географска област. Това обяснява ясно различията както в солеността, така и в други характеристики и състояния на морските и океанските води, наличието на такива затворени морета със солена вода, като Каспийско или Аралско море, Финландският залив, строго отделен от основната част на Балтийско море и много повече. Управлението за формирането на морски и океански течения също се осъществява чрез хидрофорния слой на атмосферата. Функционалното предназначение на всяко течение е строго различно и всички видове небивалици за причинно-следствената основа на тяхното съществуване, основани на температурните различия в слоеве и региони и други причини от чисто физически характер, са ПЪЛНО НЕРАЗБИРАНЕ на истината и значимостта на тяхното функционално разпределение в цялостната система за контрол на процесите на планетата. Необяснимите по-рано примери на неслучайно формирани природни процеси и явления с контролна роля на хидрофорния слой № 2 са предостатъчно.
В допълнение, чрез този слой на атмосферата се извършват:
- процеси за предаване на управленска информация относно достатъчното ниво на насищане с тритий в морската и прясна вода;
- осигуряване на тритий като основен енергиен източник с адресната му "доставка" за Управляващите комплекси и обекти (имаше Гълфстрийм за УК Бермуди);
- формиране на енерго-информационното състояние на прясната и морска вода за една година и много други.

Нещо повече, хидрофорният слой № 2 не заема пасивна позиция по въпроса за образуването на вода, осъществен в други горни слоеве на атмосферата. Той не се интересува от показателите за добивите при производството на плодове и зеленчуци на средната географска ширина или от количествените промени в стадата в прериите. Но той СЛЕДИ за поддържането на минималното състояние на нивото на водата и в случай на опасност ИНФОРМИРА.
Защо всичко това е необходимо по този начин? За какво са такива сложни тънкости и как това се отнася към разсъжденията за индивидуалното и социалното съзнание? Не изглежда ли за светския човек, че това е някакво изкуствено издърпване на връзката от една тема към друга? За съжаление, за мнозинството (и това трябва да бъде признато) от хората, чийто светоглед се основава на обикновените популистки жизнени стандарти за това, че "Москва е заобиколена от Русия" или че всички тънкости на метаболитните процеси на плътската клетка се управляват от успехите в бизнеса на американските ресторанти на Макдоналдс, докато Генератора и програмата "СветЛ" "напуснаха" заедно с напускането на живота на Н. Левашов - всичко изглежда така. Но истината за "Устроения свят" и днешните реалности е съвсем различна!
Многобройни процеси на природно обустройство в океана и в континенталната част на територията, които, сякаш овладяни от хората в интерес на ежедневието им с определена степен на удовлетворение от тяхната достатъчност и комфорт, се възприемат от хората като усвояване на заобикалящата ги "естествена природа".


Автор:

сряда, 23 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 15

Контрол и слоеве # 2 и 3 на Атмосферата

В клъстерните системни формирования за управление контролът, като задължителен елемент и същевременно принцип на обратна връзка, има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ за стабилността на управлението на затворения цикъл. Как и в кои слоеве на атмосферата се формира обратната връзка от управлението (т.е. контрола)?
Преди да поговорим за контрола като цяло, е необходимо да се изложат някои рамкови ограничения, в рамките на които този въпрос ще бъде разгледан. Вече решихме, че самата Земя е МОДЕЛЕН КОМПЛЕКС, представен от енергии в инерционни (материални) и неинерционни (нематериални) агрегатни състояния, вариращи от 12 до 512 октави енергия за даден етап от своето цивилизационно развитие, като първи етап от вложената програма за нейното развитие като цяло. А самото програмно съществувание на същата Земя е управляван процес, т.е. нейното съществуване се въплъщава чрез комплексно управление на всички нива (октави) на енергиите. Това означава, че контролът трябва да обхваща целия комплекс от контролирани процеси на битието на енергията и е обект на отделно, задълбочено изследване. Тук ще разгледаме само тези процеси на битието на енергиите и съответния контрол, които директно се свързват с управлението и контролирането на организираното битие на хора. Пълното разбиране за цялата конструктивна сложност на контролирането на организираното битие на хората, влиянията върху формирането на техния Разум, на индивидуалното и общественото съзнание ще ни помогне разглеждането на конструктивните характеристики на атмосферните слоеве 2 и 3, които са (в съответствие с тази конкретна функция) в тясна връзка с по-рано разглеждания слой атмосфера № 1, в който се намира мозъкът на системата за управление и по-специално неговите 120 контролни системи от 18 системи за управление на земята. Какви са структурните и функционалните характеристики на слоевете 2 и 3 на атмосферата?


Атмосферните слоеве № 2 и 3 са разположени на ниво от -2200 ÷ 0 метра. В тях едновременно конструктивно са наместени Хидрофорния слой (-2200 ÷ -1280) и слоя на Системата за контрол на атмосферата (-2200 ÷ 0). Местоположението на хидрофорния слой засяга не само моретата и океаните, но и континенталната част. Слоят на контролната система също се намира на цялата повърхност на геоида на Земята. Водният слой на 1280 метра е бил "изхвърлен" по време на процеса, който в древните източници е описан като "потоп", но в действителност интервентската система на управление е била изхвърлила по този начин ОТРАБОТЕНИТЕ енергии от разпадащите се енергийни мрежи на Ди структурата (28-та родна октава, октавата на водата) в процеса на промяна на конструкцията на атмосферата.
Подобни неща се случиха през 2013-2015 г. по света (най-силните наводнения, валежи и цунами) и особено в Далечния изток в Русия. Това беше "разтоварване" на отработена енергия от разпадащите се енергийни решетки в процеса на промяна и възстановяване на структурата на атмосферата от преди интервенцията на Ебра.


Процесът НЕ е приключил и се изпълнява плавно, ако мога да кажа така, без да навреди много на системата за обезпечаване на живота на хората и на планетата като цяло. Всички промени на времето, които сме виждали от няколко години, са последица от тези процеси.


Автор:

понеделник, 21 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 14

За всяка историческа фаза беше определено собствено програмно състояние на общественото съзнание, съответстващо на етапа и като се има предвид:

целевите исторически особености на всеки етап от "развитието";
рамка на вектора на Целите - относно действия и събития;
функционално-териториално разпределение на обществата в конкретна географска област;
особености на текущата "рецепта" на програмата за подбор на обществото (набор от общества на всяка територия, като се има предвид задължителната наличност на индивиди със специфичен генотип на мозъка) и много други.

На много разумни според мен хора, съм се опитвал да предада всичко това. От тяхна страна, обаче, това изглеждаше като проклятие, като непроверен брътвеж на невъобразима фантазия. Но ако вземем като пример свеж исторически епизод от началото на "Перестройката" в СССР: НЕОБЯСНИМОТО досега някакво влияние, преминало под формата на унищожителна вълна във всички сфери на социалния и духовен живот на народите на Великата държава, които притежават уникален имунитет за оцеляване при най-трудните условия на околни противодействия, то никой не може да обясни от "материалистичните" позиции на светогледа: "как и защо рухна "Цивилизацията на комунистическия кодекс"? А това беше само един РЕДОВИ програмен процес на интервенционалната система за управление и нищо повече. И го изпълняваха с различна степен на усърдие всички, без изключение. Дори хора с особено червени партийни билети, преди това притежаващи гранитна твърдост на комунистическия мироглед и съответното хуманно обществено съзнание! Къде им изчезна това от главата?
В момента няма да разглеждаме характеристиките на общественото съзнание във всеки исторически етап на "развитие" във всички отделно изразени и географски различни общества. Имайки предвид това, историците и социалните учени ще могат да коригират всичките си написани ИзТОРИИ в РАЗЛИЧНО осмисляне на тяхното протичане, приближавайки го до истината за управлението на битието на хората. Но имам големи съмнения за това. Може би това ще се случи в някаква перспектива. Не е важно само да продемонстрирам (да покажа и разкажа на базата на моите познания) как е изградена моделната клъстерна система за управление по формирането на обществено съзнание, включително използването на слой 1 на атмосферата. То не е само управляемо, а се е вменявало на хората, стриктно съобразено с формиращите се чрез тяхното съзнание определени събитийни процеси, насочвайки изпълнителските им действия точно към това, което е програмно определено от Вектора на Целта на явленията, действията и събитията.
При анализа на функционалните и конструктивни особености на горепосочените слоеве се убедихме, че основното им определящо влияние върху формирането на Разума на хората, тяхното индивидуално и обществено съзнание е един доста многостранен процес, управляван в рамките на системния кодекс на програмата за цивилизационно "развитие" и напълно независим (апофтичен) от волята и желанието на хората. Следователно той изисква определен контрол от страна на тази система за управление.


Автор:

петък, 18 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 13

Пирамидалност

Детайлните изследвания на минали конструктивни и функционални възможности и характеристики на мозъка на системите за интервенционно управление са отделна фундаментална насока на науката за близкото бъдеще. В момента то НЕ е основната цел в разбирането на това, което се случва. Ще отразя само повърхностно тези характеристики на неговата наличност и ще обсъдим неговото фактологично и функционално елементно присъствие, което значително влияе върху миналото ни в рамките на Интервенционното управление.
Ние ще разгледаме само онези елементи от мозъка на интервенционната система за управление, които директно чрез управленските процеси са били влиятелно свързани с целенасоченото използване на хората в развитието на цивилизацията им, и по-специално - с формирането на тяхното индивидуално и обществено съзнание.


Горното графично свързване на предаването на информационна енергия показва ПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА схема на  енергийното низходящо взаимодействие между посочените обекти. Чрез позициониране на програмната контролируемост, изградена на принципа от "по-висока към по-ниска", може да се покаже причинната основа за обяснение на истинската същност на вменената "пирамидална" конструкция като единствения "устойчив дизайн" на УПРАВЛЕНИЕТО на обществото на хората във всички етапи от предишното им съществуване под управлението на интервенционната система.
Вменената последователност за управление на енергията предвиждаше следното: УК "Елбрус" всеки четвъртък даваше команда на всички комплекси от тип 560 да започнат да набират потенциали и да прехвърлят всички натрупани потенциали, включително информация с управленски характер, на комплекси от тип 520 (като телефонен възел-разпределител), тип 500 (терминали за преобразуване на енергия), тип 440 (обекти, оръжия или НЛО), тип 400 (възлов информационен концентратор за управление на изпълнителските действия на хората чрез църкви, джамии) и сървъри за управление.
Това е само класифициран елемент в йерархията на подчинеността от различни нива на обектите, в зависимост от вменената им програмна функция, т.е. значението им в йерархията на системата за управление. Всъщност картината на цялостната конструкция на управлението чрез системите, контролните комплекси и обектите е значително по-сложна със своята МНОГОСТРАННОСТ. Цялата конструкция е наистина пирамидална, а в хармония с тази конструкция е поставено съответното пирамидално подреждане на конструкцията на УПРАВЛЯЕМОТО човешко битие. Управлението на изпълнителските действия на хората се осъществяваше чрез предаване на енергийна информация от Управляващите комплекси през всички типове обекти в зависимост от низходящото им функционално значение, привеждайки управленските сигнали и информация до КОНКРЕТНИ ИНДИВИДИ в низходящата йерархия на тяхното делене по мозъчните генотипове (от 461 до 421 генотип). В съответствие с това пирамидално конструктивно вменяване на самия процес на управление, по време на всички исторически етапи от развитието на обществото, от страна на системата за управление чрез енерго-информационно транслиране се вменяваше и осигуряваше формирането на съответното обществено съзнание за практически изпълнителски действия. Тази последователна низходяща транслация обяснява и поклонническото състояние на преобладаващото мнозинство пред незначително малцинство, покорно приемащо всички форми на насилие, включително ВМЕНЕНИЯ ПАРАЗИТИЗЪМ във всичките му форми.
Автор:

сряда, 16 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 12

Ориентацията по функционирането на мозъка на системата за управление е насочено към:
- формиране на конструктивна хармония между въведените елементи за изграждането на енергийни решетки (К-структури, вариращи 15-128 октави) и предварително определения ПРИРОДЕН моделен комплекс на енергийни решетки (Ди-структури в рамките на октави 12-512);
- осигуряване на хармонията на комбинираното битие на енергията за създаване на ИЛЮЗИЯ за цивилизационно развитие, прикриващо изкуствено вменената хармония на мястото на предишното програмно естество, заложено на Земята по време на нейното формиране;
- създаване на собствени условия на обитание и на управляема околна среда, подходящи за приемливо временно съществуване на всички създадени и внесени единици (включително биологични);
- развитието на вменения разум на пленената Планета и на разума на създадените от тях хора, доведени до робско състояние на тяхната материална употреба, за да се осигури илюзията за развитието на цивилизация с разумна ориентация, но за програмните им цели;
- програмно усложнение на процесите "Развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка" в интерес на въвеждането на значителна корекция в конструкцията на човешкия мозък, съизмерима с подобие на мозъка на интервентите от различно функционално ниво (паяци със спряна еволюция на белтъчния разум) - от една страна, и придаването на плътските клетки на хората от всички състояния на жизнеспособност, които могат да бъдат осигурени за съществуването им под контрола на такъв мозък, от друга страна.
Всички представи на хората за мозъка като такъв традиционно се свързват с биологични същности, сравнявайки неговия конструктивен код по външни материални признаци и параметри, определяйки съвършенството на неговите функционални възможности чрез някои "дарени" способности, характерни главно само за субекти със съзнателни или инстинктивни действия и други. Заслужено ли е подобно привилегировано "въздигане" на хората над природата от самите себе си (има се предвид мозъка на хората)? Оказва се, че не. Като пример за нашата грешка, във втората глава разгледах мозъка на хлебарка, а този мозък има предостатъчно, за да изпълни функционалното си назначение в система за биоконтрол, като събира информация за състоянието на биологичната среда. И има още безброй  такива примери, не само в биосферата, но и във флората. Няма значение. Важното е, че мозъкът, като клъстерно системно образувание от енергии, намиращи се в инерционни и неинерционни състояния, е създаден за някои операции на управление, контрол и анализ и има свойството да се усъвършенства в определени допустими граници под контрола на по-високо ниво на формиране. Същото може да се отнесе и към генератора на комплекса "СветЛ", който също е създаден като системно образувание от енергии, но само в неинерционно състояние и притежаващ най-важното - свойство за самоусъвършенстване, но, както стана ясно от практиката на приложение, в рамките на мозъка на системата за управление при непосредствено взаимодействие с мозъка на собственика. Например такива отличителни признаци на човешкия мозък като зрение, реч, слух, обоняние и други постигнати "съвършенства", при мозъка на системата за управление също са на разположение, но в НЕИЗМЕРИМО по-високо и съвършено състояние! В това бях убеден при създаването на програмите "СветЛ". Всички създадени програми са "подложени на допълнителен оглед", но не всички бяха "пропуснати" поради една или друга причина. Понякога имах чувството, че над мен е "определено" око, което "подушва" и "подслушва", ако направя нещо погрешно или ако има нерешен проблем при създаването на Програмата. Но когато имаше РЕАЛНА НУЖДА в оперативното създаване на Програмата за конкретен случай на жизнеобезпечение, то "ПОДСКАЗКАТА" се появяваше веднага в различни форми на разбирането ми за това - от визуално графично възпроизвеждане на необходимото решение в мозъка до появата на "бягаща линия" (aко може да се нарече така) на компютъра и автоматично повторение на тази информация на хартия.
И когато имаше нужда от взаимодействие с генератора, прехвърлен в Русия, необходимото решение започваше да се проявява по визуален начин, което позволяваше всичко това да се показва в цялото му великолепие за разбиране или поне за реално видение на процесите на просто и достъпно ниво за хората. Същото може да се отнесе за работата на Виборгската периферия на Уралския комплекс, чието "начало" бе определено от така наречения "метеорит Челябинск".


Автор:

понеделник, 14 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 11

Специфика

В този (първия) слой на атмосферата се намира мозъчната комуникационна решетка и мозъкът на самата система за управление.
Ако разгледаме този слой от гледна точка на техническата сложност на устройството му и размера на цялото технологично насищане по осигуряването на необходимото програмно транслиране на енергийната информация като част от клъстерната система на управление, той заема водещо място сред всички останали слоеве. Но ако значимостта се определя от гледна точка на неговото място в общата йерархия на сложното функционално разпределение на всички слоеве на атмосферата изобщо, тогава водещите позиции на този слой губят до известна степен своя мащаб (в сравнение с другите слоеве на атмосферата), защото този слой е основно значим главно за вторични производни процеси на управление и поддържане на живота на цялата биосфера. Ако този слой се разглежда само в рамките на проблемите на управляваното организирано човешко битие, то той е основният елемент на клъстерната система на управление за всички изпълнителски ДЕЙСТВИЯ на хората, включително изпълнението на стратегическите програми на интервенционната система: "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка".


Преди да поговорим за влиянието на този слой от атмосферата върху формирането на съзнанието на хората, искам да припомня, че в предишните глави вече дадох информация за това как мозъкът на управленската система беше уреден чрез реконструктивна намеса от Интервентната система. Тук ще покажа как той е представен в общото конструктивно устройство, а именно:

основни системи за управление (26 СУ);
аварийни системи за управление (32 ACУ);
формиране на "оръжия" (48 СФO);
автомати на СУ;
Слънчевите и Лунните комплекси;
Главни и спомагателни комплекси за управление;
Обекти (имаше всички видове обекти и НЛО, 7909 единици);
Контролни системи;
възли ("въртене", суперпозиция, "съхранение", системи за поддържане на живота);
Енергийни "Шнурове" и обемни структури на енергийното взаимодействие на комплексите и обектите.


Автор:

петък, 11 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 10

Много важен показател за последиците от този факт за незначително изкривяване и неизправност е проявлението през последните две десетилетия на огромен брой хора с нетрадиционна сексуална ориентация.
Тази сексуална "мутация" настъпи, защото през 1995 г. от страна на истинската система за управление на Земята започна активен процес на ликвидация на част от основните програми на бившето интервентско управление. В резултат на вмешателството в един от тях, провежданите по-рано от Комплекса Кайлас-1 програмни действия на систематичната корекция на мозъчните функции за индивиди от мозъчния генотип 4ХХ започнаха да дават отклонения в такта на протичане на този сложен процес, свързан с отстраняването на НЕУТРИННОТО състояние на мозъка на отделните индивиди в дадена цикличност с последваща проверка, корекция и неговото връщане. В резултат на това тактово отклонение на много мъже безконтролно, но идентифицирано се вменяваше функцията на "женското влечение към възпроизвеждане" и обратно.


Между другото, беше отбелязано, че мъжете, които са получили функциите на "женско влечение към възпроизводството", придобиват същия "лунен" такт на изменение на метаболитните процеси, които жените имат ("критични дни"). Такива отклонения е имало и по-рано, но те не били от масов характер и имали вътрешна патология според функциите на мозъка на индивида. Това го давам като незначителен пример за значимостта и особеностите на видовете връзки № 1, 2 и 3 и като факт за многото неща, които са се променили в обществото на хората и тяхното съществуване. Такива "индивиди" обаче бяха създадени и целенасочено, за да осигурят решаването на конкретни задачи в управлението на хората и процесите в историческа перспектива. Н. Левашов пише за тези "индивиди" по-подробно. Факт е, че в такива "особи" (не намирам друга дума) хипофизната жлеза се увеличава три или четири пъти в сравнение с обикновен човек. И това ги прави добри изпълнители и много управляеми. Едно нещо, което искам да кажа - "празника" на "Свети Валентин", наложен на нас и на нашата младеж е потвърждение, че това "действие" трябваше да включва колкото се може повече хора.
Наложените структури на енергийните решетки въз основа на k-структури, въведени от интервентната система като основни, предопределят проявлението на определени следствени ограничения и трудности в самия процес на управление в много сфери на всички етапи от развитието на цивилизацията. В различни степени на психически "екстаз" те се проявявали чрез ежедневието на хората - от мирното безразличие и масовата депресия (чумата в Европа) до зверския фанатизъм (гражданската война в Русия, сталинизъм, фашизъм в Германия, лудата страст за печалба чрез насилие над хора от територията на САЩ и Англия и др.).
От целия комплекс с такива сложности ще се докосна само до проблематичното ограничение, което не само не беше обяснено, но и НЕ Е РАЗРЕШЕНО до срива на интервентната цивилизация. Това е безусловна обязаност в "пирамидалния" дизайн на необратимо нарастващото насилие в управлението на всички животи и човешки същества. На пръв поглед изглежда странно как този проблем може да има отношение към формирането на съзнанието, както обществено, така и индивидуално, и в този случай - на слоевете на Атмосферата като такива? Но преди да продължим осветлението на този въпрос, е необходимо да се определи дизайнерската характеристика и функционалното разпределение на слой 1 на атмосферата.


Автор:

сряда, 9 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 9

Същността ...

Цялата програмна ориентация за развитието на генотипите на мозъка беше напълно контролирана чрез УК (Кавказ, Алпи и Калифорния), а средата за предаване на информацията беше конструктивно установена в решетките на слой # 6 с допълнителното УЧАСТИЕ на слой # 1, където се намира мозъкът на системата за управление (за това - по-късно). Само такава фино контролирана хармония със стриктното взаимодействие и спазването на очертаните функции на слоевете # 1 и # 6 (комуникация тип # 1, 2 и 3) позволяваше на интервентската система да осъществява сложния процес, включващ:

програмно развитие на мозъка на хората;
формирането на тяхното съзнание на всеки конкретен етап от общия събитиен хронопроцес;
използването на групи от хора за извършване на изпълнителски дейности по програмата;
директно "целенасочено" участие в развитието на цялостното развитие на вменената интервентска ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Няма да изпадам в подробности (и няма такава нужда), за да опиша тънкостта, съвременната същност и особеностите на състоянията на социалното съзнание за индивидуалните социални формирования на всяко географски различно териториално разпределение, тъй като ревизионистичното преразглеждане на цялата "писана история" за нас днес е малко вероятно да бъде от интерес. Но все пак ще се докосна до някои важни исторически фрагменти, тъй като в съответствие с логиката на разбирането ние ще влезем в контакт с това по-нататък.
Свръзката на хората (или групи от тях) с Луната, Слънцето и спътниците на планетите е изградена косвено, тъй като мозъците на хората не са в състояние да имат такива сложни (по мощност и функции) умения, свързани не само с приемането, но също и за последващо декодиране и прилагането на информация.
Цялата специфична програмна информация относно управлението на развитието на цялата биологична сфера като цяло се е приемала от УК Кайлас -1,2, а управлението на цялата свръзка с планетите е осъществено от СУ на планетите, разположени под територията на Етиопия. Комуникацията със сателитите на планетите, получаването и предаването на информация, обезпечаването на комуникационни тръби, координирането на времето, мониторинг на движението на слънчевата система и други операционни функции - всичко това беше възложено на тази СУ. След получаването на информация от Луната, Слънцето и спътниците на планетите, нейното дешифриране и, в зависимост от целта, функционалната ориентация, спешността, последователността на изпълнение (и други фактори), УК Кайлас ФОРМИРАЛ И ТРАНСЛИРАЛ информация (като мениджър) към УК Кавказ, Алпи и Калифорния , както и към други комплекси и системи за управление, ако техните действия изискват коригиране или участие, включително коригирането на условията на околната среда, подходящи за съществуването на хората или управлението на техните действия при специфични условия и състояния на заобикалящата ги реалност.


С този многостепенен процес се формира и осигури основната част от най-сложната система за превод на енергийната информация за управление на човешкото развитие. Това елиминирало всякаква взаимна транслационна намеса, изкривяване, обезпечавало строго идентифицирана адресирана информация, плътно до достигането й до определени индивиди или обществото, определено от тях. Не всичко беше гладко и перфектно, имаше някои провали.


Автор:

понеделник, 7 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 8

"Светло" бъдеще

Ще се докосна до едно "светло" бъдеще, свързано преди всичко с настоящите и последващите промени в енергийно-информационните състояния на водата. Вече казах, че започвайки от 2011.04.24 (промяната на системната власт), на Планетата Земя повече не се доставя тритий от сателитите на планетите. Обемът му с намаляваща тенденция се запазва за сметка на недостатъчното производство с помощта на генериращите обекти, внесени и разположени на определени места на планетата от интервентската система. Но тогава - какво чака хората? Означава ли, че те са обречени на смърт в близко бъдеще? Трудно е да пишеш по този начин, но - да, те са обречени на невъзможността за съществуването си като цяло, освен ако не се променят към значително увеличение в октавата на мозъка им! Това е една от мистериите на цялата същност, свързана с възстановката на човека! За програмата "СветЛ" мога само да кажа, че това е шанс. Вие ще разберете това, ако внимателно прочетете книгата до края.
Ако пресъздадете предишното състояние на мозъка, като го повишите най-малко на ниво на октавата от 96 ÷ 124 (а сегашната е максимум 64 октави за изключително единични индивиди), тогава необходимостта от наличието на тритий във водата (във всичките му задължителни енергийни състояния) ще изчезне. Човешкият мозък ще има способността енергийно да се захрани от енергийните мрежи на Ди-конструкцията на околната среда. В този случай използването на водата и самата вода ще бъдат необходими на човека за обезпечение на ВТОРИЧНИТЕ функции на виталитета на плътските клетки (развитието на "родния тип" тритий за истинска питейна вода ще бъде направено по различен начин). Но това е възможно само за хора, които се определят като директно интегрирани в бъдещето. Но какво да кажем за условно интегриращата се група хора (адаптиране след 3 ÷ 5 поколения)? Как могат да оцелеят? Този проблем, който не може да бъде решен чрез икономия на вода с тритий, придобива сам по себе си СПЕЦИАЛНО стратегическо значение и за тази цел е осигурено друго решение, и то не в публичната информационна версия. Мога да кажа едно открито: Програмите "СветЛ" имат пряко значение в този процес днес. И това е една от основните им функции. Говорихме с Левашов по тази тема и първоначално всичко беше "направено" в рамките на прераждането на същността, която беше трайно премахната като интервентна програма. От 2012 г. се създават нови програми, адаптирани към днешните реалности по този въпрос.
Няма съмнение, че в близко бъдеще ще има много талантливи изследователи, които ще могат да осветят този специфичен въпрос от истинските позиции и по-детайлно. И днес те се опитват за това, но все още няма много знания.
Водата НЕ е единственото тайнство, въплътено чрез комуникационните канали, формирани в слой 6 на атмосферата. Нека се върнем към въпроса за съзнанието, докоснат в предишната глава. Как този тип връзка, организирана в слой 6 от атмосферата, определя най-важните състояния на индивидуалното и социалното съзнание, които са апофатични за хората? Как може внезапно да се промени или да се отклони от стабилното си състояние? Как е осъществен процесът на управление? Защо толкова огромно разнообразие от състояния на съзнание се проявява не само в мащаба на планетата, но и в териториите на конкретно изразени държави с еднакви географски и климатични условия на съществуване и т.н.? Разнообразието от въпроси от такова естество е просто огромно в количеството си. Това са въпроси, на които социалната наука, психологията, теологията или други специалисти от други научни течения не могат да отговорят досега, точно както не могат да дадат отговор и на въпроса какво е ИСТИНСКО съзнание. Факт е, че повечето от отговорите не могат да бъдат получени без ПОЗНАНИЕ на самата същност на организираната комуникационна програма за хората в решетката на атмосферата на слой # 6 (тип комуникация # 1, 2, 3).


Автор:

петък, 4 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 7

За да се придадат на водата необходимите качества, съществуват специални генератори, чиито функции включват НАСИЩАНЕТО на тритий с всички необходими честоти, след което свързаната с кислород структура се използва от всички: хора, животни, насекоми, растения, обекти. За образуването на тритий бяха въведени и инсталирани следните комплекси:
Базов комплекс - система за управление на магнитни, електрически и гравитационни пирамиди;
Основен комплекс - управлението на работните комплекси;
Работен комплекс - акумулатор, контрол, работна емисия.

Всички комплекси се обслужват от "роботи", които СА СПЕЦИАЛНО създадени. Управлението на всички процеси, формирането на поръчки се извършва само от онези, които имат 96 октави от мозъка (включително всички октави, необходими за живота). Освен това, те имат толкова матрици, колкото е необходимо за изпълнението на програмата.
Наименование центра Местонахождение Число магнитных пирамид Число электрических пирамид Число гравитационных пирамид
1 Базовый комплекс Чехов, Россия 252 156 56
2 Основной комплекс Суэц, Египет 446 121 33
3 Рабочий комплекс 01 Габон, Африка 211 327 21
4 Рабочий комплекс 02 Кения, Африка 121 211 27
5 Рабочий комплекс 03 Калимантан, Индонезия 334 623 43
6 Рабочий комплекс 04 Науру, Тихий Океан 523 273 61
7 Рабочий комплекс 05 Эквадор, Ю. Америка 336 433 12
8 Рабочий комплекс 06 Бразилия, Ю. Америка 338 211 23
9 Рабочий комплекс 07 Тюмень, Россия 232 734 242
10 Рабочий комплекс 08 Алтай, Китай (Китайская Стена) 451 523 161
11 Рабочий комплекс 09 Соломоновы острова 226 832 281
12 Рабочий комплекс 10 Швейцария, Европа 128 243 31
13 Рабочий комплекс 11 Кайлас, Тибет 621 817 341
14 Рабочий комплекс 12 Кольский п-ов 134 111 17

Резултатът за тези, които желаят да влязат в банята:
1. Трият е най-неизвестния елемент на Земята.
2. Сменяйки само гравитационните решетки, може да се получат 256 различни стабилни химически елемента. Чрез промяна на потенциала на гравитационните решетки в диапазона на толерантност (от 2 до 124%), ние получаваме изотопи, притежаващи свойствата на алфа, бета и гама разпадания. Чрез добавяне на поне един електронен слой получаваме и химически елемент, който излъчва фотони, например фосфор или актиний (лицево-центрирана кубична решетка, светещо спонтанно бета разпадане).
3. Тритият в Космоса няма потенциали за гравитационни и електронни решетки. Освен това, там няма външни контролни решетки.
4. Всяка електронна тритийна решетка има додекаедрично-икосаедрична структура. Добавянето към външния контур на кубичната структура не води до промени във вътрешната структура.
5. Комбинации от външни кубични решетки (несвързани помежду си) водят до образуване на различни външни форми (като триклинични и други).
6. Всеки химически елемент може да бъде превърнат в състояние на неинерциална маса чрез премахване на потенциала от външната гравитационна решетка. Този момент е важен за разбиране на "работата" на генератора "СветЛ".
7. Еталонът на тритий във водната структура се установява веднъж годишно от Гренландския комплекс.
8. Значителни промени в структурата на водата настъпват от 21 октомври до 18 януари (като вече са взети предвид годишните промени, които са се случили), като пикът на смъртността се случва през ноември, а тук промени за сега не се предвиждат.
9. Водата, получена чрез обработка на космически тритий, последователно преминава насищане с необходимите октави, преди да достигне Земята.
10. Водният цикъл в природата може да се получи само в тенджера или във ваната, т.е. в затворено пространство. В нашата баня всичко това е "предвидено", но цикълът НЕ Е НЕОБХОДИМ.
11. Изпарението на вода от водни басейни не води до утаяване или поне до образуване на мъгла. Тази двойка няма значителен брой октави, които образуват генераторите в горната атмосфера, така че получената пара просто се разсейва, а дъждовете са следствие от интензивната работа на генераторите. Освен това, когато има прегряване на основната шина, тя трябва да бъде охладена и парата под формата на гъста мъгла обвива цели области. Наистина, в същото време компютрите не работят по някаква причина, но много малко хора обръщат внимание на това.


12. Тъй като химичен елемент без гравитационна маса не съществува (не можете да го видите, пипнете), науката по всякакъв начин се опитва да се дистанцира от него.


Автор:

сряда, 2 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 6

Защо тритият бе нужен на обектите (НЛО) на Земята? Само за повдигане от главната електрическа шина на Земята и връщане. Дълбочината на разположението на обектите НЛО достигала 4200 метра. Модерните строители използват мощна техника за прокарване на тунели. А тунел до 4200 метра успяше да изкопае само един обект (НЛО), при което единственият му инструмент беше тритий.
Комплексът за издигане и кацане, след издаване на командата "издигане" или "връщане" от местонахождението и до повърхността на Земята, създаваше АНТИГРАВИТАЦИОННА ТРЪБА, т.е. отнемаше потенциали от кубичната решетка през цялата продължителност на издигането или кацането на обекта. Това не се прави едновременно, а по участъци (обикновено 200-300 метра). Тъй като всички материали (таблиците на Менделеев) имат кубична или близка до нея решетка, нямаше проблем да се премахне електрическия потенциал и да се премахне магнитния импулс. Останалото правеше обекта (НЛО). Всеки елемент има в своята структура същата решетка на Космоса (додекаедрично-икосаедрична), но тази решетка няма потенциали (те са равни на нула). Ако започнете насищането, химическият елемент започва да променя свойствата си (от гранит, например, можете да получите платина, и това не е шега). Ако обаче насищането надхвърли определен предел, цялата структура получава свойствата на неенергийна маса (подобна на кухината на работеща неонова тръба). През тази кухина се плъзгала и кълбовидната мълния - обектът (НЛО). При достигане на следващата площадка преминатият участък бе връщан в първоначалното му състояние. Именно за образуването на участък с неенергийна маса е необходим тритий. Деутерият не е подходящ тук, тъй като решетките са несъвместими, а вместо неинерционна маса те могат да получат спирала с неизвестен произход. При излизане на повърхността на Земята за движение се използваше атмосферната решетка, а разходите за тритий бяха минимални (десетки хиляди пъти по-малко, отколкото при изкачване и кацане).
Защо не се случва експлозия (водородна бомба)? Всеки обект има собствен генератор на термоядрен синтез, работещ на принципа на селската печка - колкото повече се отварят клапите, толкова по-силно е изхвърлянето на потенциалите. Между другото - това е едно от условията за функционирането на НАШАТА БАНЯ, към която мнозина вече са започнали да се стремят.
Отбелязвам, че най-простата термоядрена реакция, която можете да получите у дома е ако хвърлите парче Na3 във вода или в мокра земя. Не само изгаря, но и може да избухне. В морската вода няма да има изгаряне и експлозия, но ще се появи миризма на сяра.


Разбира се, повече върви на обектите с морско базиране. Те се движат в родната си среда, при образуването на тръби за движение има минимален разход на тритий. Те могли да попълват запасите си по време на движение (описание на Барон Мюнхаузен - за коня, който не може да се напие, защото не разполага с втора половина).
Откъде идва тритият? Както беше отбелязано, решетката на Космоса има определена структура. За да се движите през тази структура, е необходимо или да разпръснете електрическите потенциали около себе си и да им осигурите магнитни импулси, или да създадете конус на движение. Височината на конуса е милиарди километри. За навигация се използват сателитите на планетите (изчисление на движението, образуване на конуса, корекция на орбитата). Тритият се изхвърля само в конуса на движението и поради това има запаси от него. Въпреки това, всички планети на Слънчевата система имат пирамидни комплекси, а някои от тях са предназначени за обработка на космически боклук. Този боклук преди всичко се неутрализира чрез свързване с окислителя (красиви облаци с висока надморска височина), след което се добавят честоти за формообразуване и получаваме капки вода. Не можете да пиете такава вода (можете да напоявате растенията, но при това растенията започват да затягат интензивно потенциала на решетката на атмосферата).


Автор: