петък, 29 август 2014 г.

На какво е способен полевият (етерен) двойник

Със създаването на всеки, дори и на най-малкия материален обект, природата го е направила така, че съществуването на този обект служи за постигането на по-стабилно съществуване на цялото местообитание на този материален обект.

За да се контролира смисъла на съществуване на материален обект, природата го е надарила с информационен полеви двойник, като е използвала за това торсионните полета . А за по-точно четене на информация от материалния обект, Природата е "заставила" всички атоми, а дори и елементарните частици да се движат или изменят в съответствие с определени закони.

Не е излъгала с вниманието си природата и човека, от когото е искала да получи не само самовъзпроизвеждаща се биологична единица, но също така и някои психични ползи.
Поради това комплексът на полевия двойник на човек има по-голям обхват на полевите структури, в сравнение с по-прости живи организми. И ако е така, тогава животът на полевия информационен двойник на човека и връзката му с материалното тяло са по-разнообразни. Полевият двойник зависи от материалното ни тяло точно така, както тялото зависи от полевия двойник . И тялото, и полевия двойник - всеки живее в свой собствен свят. И ако двама души се сбият помежду си и по този начин променят състоянието на материалните си тела, в този случай, разбира се се променя състоянието и на определени структури на полевия двойник .

Полевият двойник, живеейки в своя свят, може да влиза в отношения с други информационни структури. Това ще повлияе на състоянието на материалното тяло. А как може да се прояви връзката между човека и информационния му двойник? За тази цел трябва да се разгледат и отношенията между материалните и полевите светове.
Един от най-простите видове такива взаимоотношения е срещата с призраци. Едно от свойствата на торсионните полета гласи, че торсионния клъстър, създаден от материален обект, остава да съществува дори след като обектът се е преместил на друго място. Така призраците са торсионен фантом, генериран основно от емоционално състояние, което е съществувало на това място. Този фантом може да бъде резултат на емоционалното състояние на произволен брой хора. По телевизията има програма "Битката на екстрасенсите", където показват възможността на някои хора да прочетат информацията в тези информационни фантоми. Тези информационни полеви фантоми са подхранвани от самите хора и могат да съществуват толкова дълго, докато хората ги помнят. Въздействието на информационните фантоми върху материалното човешко тяло може да бъде с доста осезаем характер.
Понякога въздействието може да носи изключително жесток характер. Тези въздействия хората са нарекли "стигми". Медиите публикуваха статия за инцидент, който се наблюдава през 1761 г. в град Вентимилия (Северна Италия): "Пет жени се завръщат у дома със снопове пръчки. Изведнъж една жена изпищяла и паднала мъртва. Спътничките се шокирали от видяното. На главата на жената имало такива рани, че на някои места можело да се види черепа . Дясната страна е разкъсана толкова много, че вътрешностите се разлели навън. Повечето от вътрешните органи са били смачкани, върху корема се виждали многобройни разрези, а едно от бедрата е било с напълно обелена плът.
С този случай се занимавали даже от Френската академия на науките. Повечето от тях са изненадани, че в местата с прорезите дрехите са непокътнати ... ".

Стигмите са пример за това какви могат да бъдат промените на състоянието на материално тяло след известно влияние от информационните фантоми върху информационния двойник на това материално тяло. Материалното тяло и неговия полеви двойник са тясно свързани. И промяната на състоянието на едното мигновено се отразява на състоянието на другото. Тези промени в състоянието на материалното тяло се записват в съответната структура на полевия двойник като "промяна на състоянието в резултат на събитие".
Ако в определено място на информационния човешки двойник са направени промени, резултатът ще е рязка промяна в характеристиките на спина на атомите на съответните части на материалното тяло с радикална промяна на междуатомните връзки. Което се проявява под формата на порязвания и други наранявания (стигмати).

Тази агресивна полева структура хората най-често създават със собствените си мисли. Не само, че човек формира агресивна полева структура, но и генерира дела и действия, съответстващи на структурата. Такъв пример е проявлението на полтъргайст.
Не по-малко интересни са взаимоотношенията на полевите двойници на телепатично ниво.

Телепатията - това е процес на обмен на информация между живите обекти с визуални, обонятелни и тактилни усещания или изображения. При хората съществува телепатична връзка между близки роднини - родители и деца, братя и сестри. Съпруг и съпруга, след дълъг престой в брака се усещат един другиго. Телепатичната информация идва под формата на мисълта на човека, която възниква на подсъзнателно ниво.

Много са случаите, когато такава информация се появява в мозъка, когато човек е в състояние на сън. В този случай, съзнанието не е натоварено с обработка на информацията от сетивата.
Американски учени провеждат експерименти, за да проучат телепатичната комуникация. За да направят това, те поканили двама души, които имат телепатични способности, и поставили всеки на значително разстояние един от друг. В определеното време един от телепатите е трябвало да рисува произволно изображение върху хартията, а другият е трябвало да "види" картинката и да я нарисува върху лист хартия. След известно време точността на възприемане станала 100% . Ето защо, учените решили да усложнят експеримента. Всичко било същото, само "предавателят" започва да рисува един час преди определеното време. И най-интересното - един час по-късно от определеното време за получаване на информация! И дори в тези случаи, точно в определеното време, "приемникът" получава информация! (Подобни експерименти са проведени с подобни резултати и в Русия - в сибирският клон на Академията на медицинските науки под ръководството на В.П. Kaзначеев ).
Когато комуникацията се осъществява в определено време, то е сравнително ясно всичко: мислите се предават от един телепат и се приемат от друг. Но когато "приемника" получава информация от миналото - това озадачава дори най-смелите умове. А когато "приемника" започна да приема информация от бъдещето ... !"

И какво реално се е случило? Когато "предавателят" е предавал информация около час по-рано, то мисълта на "предавателя" се е записала в информационното пространство на Земята - ноосферата. И "приемникът" не чете информацията директно от "предавателя", а от ноосферата, в която информацията може да се съхранява достатъчно време. А как ще можете да прочетете това, което не съществува?
Мисълта при човек възниква, от една страна, като реакция на "входните условия" от страна на сетивата. От друга страна, мисълта може да дойде от полевия двойник. Тогава, когато тази мисъл формира Смисъла на ноосферата. В случаите, когато "предавателят" предавал информацията до 1 час по-късно, Смисълът пренася тази информация към "приемника" с 1 час по-рано от внушилия тази мисъл "предавател".
Този експеримент показва, че мислите на човек може да са продиктувани от ноосферата. Когато "предавателят" седнал да рисува картини, той не се интересува какво изображение ще направи. Ето защо мисълта да нарисува тази или онази картина може да подскаже ноосферата. Дори ако "предавателят" предварително е обмислял някакви изображения, и в този случай идеята може да възникне от ноосферата. Или смисълът би могъл да формира ситуация, която ще насочи "предавателя" именно към тази мисъл. Това е пример за това, че във всички тези случаи бъдещето се образува в миналия смисъл. A събитието за "приемника" е станало 1 час по-рано от момента за "предавателя".

Не по-малко интересно е явлението, при което човек може да чете информацията, намираща се на значително разстояние.
Дистанционното виждане - това е телепатично възприемане на визуална информация за територии, зони и събития, които се случват в момента на значително разстояние и са недостъпни за пряко възприятие на сетивата. Това е един пример за това как може полевия двойник полевия двойник на човек да общува с полевите двойници на на други хора и дори с полеви двойници на неживата материя. Опитите с виждане смаяха учените.

Американците разработили програма "Портал към небето". Медиумите само трябвало да определят мислено географските координати на даден обект. Но това, което е изненадало организаторите на програмата е, когато екстрасенсите са били в състояние дори да проучат в детайли тези обекти. Нещо повече, те дори са били в състояние да разглеждат папките, скрити в кутии, да четат всякакви цифри, букви, таблици. Добирали се до всякаква необходима информация.
Полевият двойник е представен в ноосферата така, както и цялата друга информация. Ето защо, за този двойник може да бъде достъпна всяка информация, предоставена в информационното пространство на ноосферата. А в това пространство е събрана цялата информация за планетата от самото и създаване. Следователно, полевия двойник може да научи всичко за това,, което се е случило в миналото до наши дни.

В днешно време необходимостта от телепатична комуникация е минимална и тя се счита за екзотична. Ако у някого възниква интерес към телепатична комуникация, това са специалните служби. И този интерес при тях не е напразен. Разузнавателните агенции са длъжни не само да пазят в тайна това, с което разполагат, но също така да знаят какво е направено при другите.
В Руския изследователски институт по приложна и експериментална психология са извършвали експерименти с дистанционен контакт от един човек към друг. В този случай човекът, с когото влизат в контакт дори не е знаел за това. Обаче човекът, който влиза в контакт трябва да има специални способности. Хората, способни на такъв контакт по целия свят са буквално една шепа. Тези хора се наричат снипери.
Сниперите - това са хора, които могат да проникнат в структурата на информационния двойник на даден човек и да четат информация от подсъзнанието на човека за всичко, което е било в живота му. Те общуват с този човек чрез неговото подсъзнание и съзнание и дори могат да го кодират за определени действия или решения. При това сниперът се инициира в подсъзнанието и съзнанието на човека, който е изобразен на снимката. В това състояние, сниперът може да се движи в подходящото време от живота на този човек, в търсената стая, да види хората и обстановката в тази стая, да види какво прави всеки от присъстващите и дори да чуе какво говорят хората в тази стая. В този случай е налице прочита на информация, която в миналото е била фиксирана от полевия двойник на този човек в информационното пространство на ноосферата.

Но сниперът може да чете мислите на човек и в реално време, водейки диалог с този човек, чрез подсъзнанието. Подсъзнанието не забравя нищо. Дори и най-малките подробности и детайли, на които хората никога не са обърнали внимание. И когато сниперът избира времето и мястото, където човекът е бил в миналото, по този начин той не се придвижва във времето и пространството, а чете информацията, записана от подсъзнанието по това време и на това място.

В момента, когато сниперът е иницииран в съзнанието на човека, той може дори да даде установка за специфично поведение на този човек. В действителност го превръща в зомби. Това е един от най-екзотичните начини на комуникация между двама души чрез своите полеви двойници.

Чрез полевия двойник може да се оказва върху хората дори дистанционно физическо въздействие. Като правило, това показват майсторите от отделите на специалните сили, демонстрирайки вид безконтактна борба.
Безконтактната борба, която показват майсторите се характеризира с това, че майсторът екстрасенс провежда успешно приемане, когато противникът е ... на няколко метра от майстора. Дори ако същият атакуван от атакуван от много опоненти след това и те дори от разстояние падат на земята като презряла круша. И какво се случва?

Психиката на майсторите психически обработва последователността на движенията при различните методи на борба, както е и при контактната борба. Тази визуализация на техники се повтаря в полевия двойник на майсторите. Полевият им двойник влияе на полевия двойник на противника. При това измененията в полевия двойник на майстора предизвикат смущения в работата върху информационния клъстър на нервната система на полевия двойник на противника. Клъстърът, който контролира опорно-двигателния апарат. Полевият двойник на нервната система на противника чрез "входовете Х" влияе върху нервната система, на опорно-двигателния апарат от материалната субстанция на противника. В резултат, тялото на противника стига до такова положение или състояние, каквото би имало при проведен контактен бой на материалното ниво. Полевите двойници живеят в информационното пространство на ноосферата, но това е тема за друг разговор.

По материали от Интернет

петък, 22 август 2014 г.

Moжете да излезете от системата на Maтрицата, ако промените хранителния си режим

Емоционалното състояние, здравето и дори човешкото поведение зависят пряко от храната, която той яде. Ако искаме да разберем как човечеството, сътворено по "образ и подобие" е стигнало до такова примитивно и скотско състояние, то именно това ще бъде първият ключ ...
"Помните ли филма "Матрицата"? (пише общността "Най-силните знания"). Имаше в него момент, когато Неo се запозна с екипа по време на общия обяд. Не са много хората, които обръщат внимание на това. Това е ключов момент на неговото излизане от Матрицата. Всички те изядоха нещо като много рядка каша, хомогенна маса от течна консистенция. И при това един от тях каза, че те винаги ядат еднообразна храна (! ). А когато един от тях реши да предаде екипа на агента, първото му желание беше да "яде всичко, което поиска". И ако не греша, по времето, когато той говореше за това, в една чиния пред него имаше пиле. Системата на хранене. Тя засяга микрофлората на организма, киселинността, и най- важното - системата на мислене. Това е основният и единствен начин за излизане от Матрицата. Толстой пише за него в книгата си "Първата стъпка" - това също е символично име, съгласете се? За същото е писал и Арнолд Ерет. Той нарича това познание "Aлфа и Омега".
А сега си спомнете друг момент. Когато му вкараха паразита и устата му се слепи. Това също така не е случайно. Тук всеки детайл има своя дълбок смисъл.Фактът, че 100 от 100 души са носители на паразити, които се внедряват в хормоналния фон и контролират човека. И помните ли с какво започна неговото освобождение екипът на Морфей? Те започнаха с извличането на паразита. Знаете ли, че 80 % от всички заболявания са с паразитна природа? А фактът, че патогенната микрофлора окислява тялото? И факта, че в киселата среда не се синтезира протеин? Той се синтезира само в алкална среда. Около 80% от протеина се синтезира в мозъка. Факт е, че 3500 ензима се активират в кисела среда. Патогенните бактерии променяйки хормоналния фон, окисляват организма и така отключват хормоналната система на управление на тялото, а техните отпадъчни продукти в действителност вземат контрола над нашето тяло. Всичко е програмирано от нивото на рефлексите. За това може да се говори много и все пак не може да се обхване всичко.
Нашата медицина е толкова остаряла и деградирала, и се превърна в червен парцал за отмиване на истината, че това се разбира дори и от хора, които нямат нищо общо с нея. Тя се превърна в алчен и циничен бизнес. Налагат ни погрешна система на хранене и погрешна система на ценности. Това се прави с помощта на медиите и лобитата на големите фармацевтични компании, хранително-вкусовата промишленост и медицината. Налагат ни "незаменими аминокиселини", глюкоза като източник на енергия, както и броене на калории. Докато всичко това в действителност е голяма измама.
Проф. Иван Павлович Неумивакин, който е работил в системата на здравеопазването на космонавтите повече от 30 години : "Пазете се от попадане в ръцете на лекарите - не защото те са лоши, а защото те са затворници в собствените си заблуди. Някому е било от полза да се създаде система, в която колкото по-малко има пациенти, толкова по-ниска е заплатата на лекарите и са по-малко като персонал. За съжаление, здрави хора не са нужни на медицината - на нея й трябват колкото се може повече пациенти. Болният - той осигурява работа на огромната здравеопазваща промишленост, медицинската и фармацевтична индустрия, т.е. на един пазар, който живее за сметка на пациентите".Павел Дуров каза : "Фармацевтиката - това е легализирана търговия с наркотици. Хапчетата винаги са предназначени за борба със следствието, а не с причината. Истинската причина за заболяването почти винаги се крие някъде в начина на живот или начина на мислене. Но за фармацевтичните компании и техните аптекарски дилъри не е изгодно да се елиминира истинската причина за заболяването. Здравите хора за тях са директни загуби. Но мъртвеца също е загуба. Следователно, в техен интерес е да живеете, но лошо. С периоди на временно облекчение, което ще ви донесат изцелителните хапчета. Които за да имат ефект, ще трябва да приемате по-нататък в малко по-големи дози". Той също така каза много точно : "Характерното за нашата цивилизация е любовта лекарствата, които са по-опасни от самото заболяване".
Заради тази информация са били убити много хора. За това, че са давали тези знания на простосмъртните. Например Aрнолд Ерет. Той е бил убит веднага след лекцията му на тази тема ..."

По материали от интернет

неделя, 17 август 2014 г.

Кой създава нощните кошмари?

Кошмарите - какво е това? От гледна точка на официалната медицина всичко е много просто. Това е в резултат или на прекалено задушевна приятелска разпивка или следствие от нарушение на човешката психика. Но, за съжаление, това не е толкова отговор, колкото признание за своята пълна некомпетентност.
Нека опитаме да разберем: чии призраци се появяват в къщите и плашат хората. Не винаги, но понякога все пак се удава да се установи точно кого е видял човек в сумрака на вечерта.
Ето например, какво се случило с московските копачи, които слизали към старото подземие на Института за спешна помощ "В.В.Склифовски", който в миналото е бил страноприемница на граф Шереметиев. Под намиращия се някога тук приют се запазили огромни изоставени мазета, в които веднъж се спуснали двама безстрашни изследователи на подземия. Те открили запечатана врата с ръждясала ключалка, сръчно я отворили и се оказали в огромна сводеста изба. Но не могли да я изследват. Едва направили няколко стъпки, те чули шумолене над тях. Смелчаците погледнали нагоре и видели как през тавана първо се промъкнала нечия ръка, после крак, а след това в мазето бавно "изплувал" женски силует. Копачите веднага избягали от мазето и дошли на себе си едва в приемната на болницата. Но там те се изплашили още повече : в инвалидната количка било тялото на мъртва жена, чийто призрак те преди малко видели в мазето.
Но за да се срещнете с призрак или фантом на починал човек изобщо не е задължително да се спускате в загадъчните тъмни мазета.

Щурман Николай Меркулов се връща у дома след дълго пътуване, събира своите приятели и роднини, за да отпразнуват пристигането му. И всичко е наред, докато някой изведнъж решава да почете тъщата на домакина, която умира, докато той е бил на път. Тя е добра жена, така че всички гости са пили заедно и искрено й пожелали лек път в отвъдното. И... изведнъж в стаята настава тишина. В един тъмен вход, водещ в съседната стая изниква бял полупрозрачен силует. Това е призракът на тъщата. Изведнъж стаята бива осветена от ярка светкавица. Това е понеже един от гостите решава да заснеме невероятната поява на умрялата жена. Ужасени, гостите набързо си отидват, а Николай през останалата част от нощта не можал да заспи. Струвало му се, че призракът е все още в апартамента, но е станал невидим.
На сутринта идва гостът, който успял да натисне копчето на фотоапарата, преди призракът да изчезне. У дома си той проявил филма и с изненада намира на негатива прозрачната фигура на призрака на починалата.

Какво е фиксирал апарата на хладнокръвния гост? Ето например, съвременният канадски невролог Mайкъл Пърсингър заяви следната теория, обясняваща по негово мнение както появата на призраци, така и възможността да се отразят на фото филм. Почти всички от виденията, счита физиолога, се дължат на електрическа стимулация на определени части на мозъка на човека, особено на неговата лимбична система. Те могат да се тълкуват като последна "въздишка" на умиращия мозък, създадена от последните му електрически импулси.
Но може би призраците имат и друг произход. От снимки на призраци, които се появяват по време на някои спиритични сеанси в края на XIX век се интересува изследователят на невероятни явления А. Аксаков. Според него, много интересно наблюдение, което предполага произхода на призраци е описано през 1889 г. от известния изследовател на спиритизма MакНеб. По време на един сеанс експериментатора, фотографирайки съпровождащите го явления, направил снимка на призрак-момиче, появила се близо до медиума, който е бил в летаргично състояние. Когато MaкНеб показал снимката на медиума, той разпознал в нея древна рисунка, която преди много години поразила въображението му. Това било снимка на момиче, което възникнало в състояние на транс във въображението на медиума, което някак си е било запечатано на фотоапарата.
Предположението на Аксаков, че призраците са отражение на мислите на човек в състояние на транс и че те са в състояние да се материализират в обект, обликът на който може да бъде записан на фотография се потвърждава от проведени през последните години проучвания.

В средата на 70-те лекарят-психиатър Генадий Kрохальов с фотоапарат успял да улови виденията на пациенти, страдащи от психични разстройства. Като "устройство" за такива експерименти той използва маска за подводно гмуркане, към която присъединил апарата. Приблизително при половината на снимката се появил съвсем ясно изображение на халюцинаторните образи на пациентите.
Подобни експерименти провежда напълно независимо и американски психолог Юлий Ейкзенбуд. Насочвайки обектива на фотоапарата "Polaroid" към окото на притежаващ екстрасензорни способности човек, ученият му предлага да мисли за даден обект. В повечето случаи на снимките има ясен образ на обекта или на човек. За разлика от Крохальов, по време на опитите Eйкзенбуд успял да направи много интересно откритие - изображението на филма често се появява и в такива случаи, когато камерата не е насочена към очите на човека. И още едно наблюдение на Ейкзенбуд, което ще помогне да се разбере явлението призраци. Въздействието на екстрасенса върху филма, което се проявява в по-голяма яснота на изображението е по-голямо, когато той е бил в състояние на леко опиянение.
Този на пръв поглед странен ефект на алкохола върху способността на човек да въздейства на филма може да бъде разбран. Много екстрасензорни способности на човека, например проскопия - предсказване на бъдещето, се проявяват, когато той се намира в състояние на транс. Ето защо известните гръцки храмове, прочути със своите гадатели, често са били разположени в планината близо до пукнатини, от които се издигали на повърхността дълбочинни газове, оказващи "опияняващ" ефект на жреците.

Появилите се в резултат от влиянието на екстрасенса призраци, отразени от чувствителността на фотографския филм или директно възприемани от някои хора, уфолозите наричат "мисловни форми" или "мислеобрази". В резултат на многобройните наблюдения, те заключават, че мисловните форми - това не са просто триизмерни образи, те са наситени с определена информация, емоции и надарени със собствено, независимо от породилия ги човек битие. Например, те могат да се внедряват в намиращи се в близост хора и да им оказват определено влияние.
А ето какво мисли за връзката между хората и генерираните от тях мислени образи един добре известен парапсихолог - Людмила Баранова : "... изследванията, извършени както в нашата страна, така и в чужбина, са показали, че филмът е в състояние да улови нашите мислеобрази. Тези експерименти показват, че човешката мисъл пряко или косвено - чрез физически процеси, може да се материализира така, че да се фиксира от уреди, а понякога и от очите на хората. Ако приемем, че това е така, тогава много явления ще имат разумно обяснение. Например много истории за призраци, таласъми и други зли духове. В крайна сметка, това може да са "материализирани видения", родени от кошмарите или от разпаленото въображение на човека".
И така, мислеформите или мислеобразите съществуват не само в мозъка на алкохолиците, както и на изпаднали в състояние, близко до транс. Веднъж възникнали под въздействието на силни човешки преживявания, те продължават още известно време да съществуват самостоятелно като енергийна същност. Продължителността на съществуването им зависи от енергийните доставки, които получават. Такива доставки най-интензивно се наблюдават в различни аномални зони на земята, където тя разтоварва своята енергия. От тази гледна точка може да се обяснят например, множество явления, настъпили в известния Пермски триъгълник.Огромните двуметрови същества, видени от някои изследователи в здрача, дискомфортът, изпитван от тях като че ли от неприятелски поглед, неясните силуети, заснети от фото капани - всичко това не е доказателство за наличието в Пермския триъгълник на снежен човек, а на мислеформи, създадени от самите участници в експедициите и усилени под въздействие на енергийно активната зона.

По материали от интернет

събота, 9 август 2014 г.

Кои са те - паразитите на съзнанието ? (част 3)

Авесалом Подводни


Книгата на този автор е ценна, защото подробно описва ситуацията, създадена от паразитите на съзнанието за изсмукване на енергия. Авторът отбелязва, че има голямо разнообразие от паразити, но условно е отделил седем най-характерни, класифицира ги в съответствие с методите и видовете енергийни вампири. Цялата тази седморка се намира на фино ниво (той така я и нарича "фината седморка") , и тя не е видима за човека. Например, "черен агресивен мъж" действа като провокатор на агресия, гняв и страх към околния свят. "Драконът на Личното Самоутвърждаване" отглежда и подхранва "егоизма" на човек , по будистката философия - основен източник на страданието му. Кастанеда би нарекъл дракона създател на "чувство за собствена важност", " Аз-образ" , причината за безкрайно "индулгиране" (превъртайки в мислите енергийно - опустошителни събития в миналото и възможното бъдеще). Именно тези "изобретения на дракона" изтискват по-голямата част от енергията в ежедневието на човека. Списъкът на паразити може да продължи.
Както създателя на ДЕИР Верешчагин, Подводни показва, че отливът на човешката енергия се произвежда чрез т. нар. "чакри", конгломерат от енергийни канали при човека. Всеки паразит се залепва към определена любима му чакра. КК твърди, че отливът на енергия към паразитите идва от главата, гръдния кош и корема, там, където се намират основните човешки чакри. Подобно на "Касиопейците" и Подводни твърди, че паразитите са само инструменти, роботи за инволтация (информационно-енергиен поток) на своите създатели, ипостасите Гагтунгра (грубо казано, местен Луцифер според Андреев)

Антонио Менегети "Да си спомниш всичко"


Основателят на онтопсихологията - популярният италиански учен Антонио Meнегети беше един от тези, които през деветдесетте години на висок глас заяви за някаква матрица, "седяща във всеки от нас". Той описва възприятието на човека като "отклонение от работата на монитора", което засяга нашите ценности, морал, поведение и дори смърт. Прилича ли на кастанедовския "балон на възприятие" и "тонал" ?
Meнегети твърди, че през последните няколко десетки хиляди години ние сме под игото на чужд разум, че по-рано, преди появата на Земята на тези чужди паразити човек е бил свободен от вредните матрици и монитори, сам е създавал приоритети и сам вземал решения. Именно дошлите представители на други култури и цивилизации "наложили" на земляните кодове на основни ценности, разработили общочовешкия морал, морални критерии. За да се освободим от влиянието на паразити, според италианския учен трябва да "си спомним всичко".

"Рептилоидният мозък" на Дейвид Айк


Подобен възглед за ограниченото възприемане на света, но с други термини е изразен от Дейвид Айк. Идеята за тонала той заменя с т.нар. вложена програма "холографско възприемане", изкривяваща до неузнаваемост околния свят. В твърдо фиксирана събирателна точка на възприятието, която озарява изкривено само изключително малка част от света. Той също говори за "балон на възприятието" и могъщия невидим вампир на човечеството.
При Айк паразитите на съзнанието биват наречени "рептили", извънземна раса с рептилна структура, която контролира човешката раса от незапомнени времена. Смесването на човешкото съзнание с извънземния паразит Айк описва като промени в структурата на човешката ДНК, което е внесено от паразитната рептилна структура. В ролята на гурджиевият "кундабуфер" е т. нар. "рептилен мозък", този същ "трети мозък", вклинен между първия и втория "мозък", т.е. ляво и дясно полукълбо. Целта на вградената в човешкия мозък чрез ДНК рептилна компонента е наличието на канал, по който върви изтичането на енергия за паразита. Видовете енергия са точно същите като тези, посочени от споменатите по-горе автори: излъчване на страх, депресия, гняв и агресия, негативни емоции.

Споразумение на жертвата с паразитите на съзнанието


Ето какво пише Енменкар в статията си за споразумение с хищника
"...Нито една личност няма съзнателно да отдаде част от своите ресурси на паразита, така че задачата на последния е да завземе властта тихо и да внушава на индивида, първо - фалшиво чувство на сигурност, а второ - да му наложи умишлено неефективни модели на поведение, които предизвикват разпръсване на големи масиви енергия.
Работата над това паразитът започва с раждането на съществото, приучавайки го да бъде жертва, стъпка по стъпка, чрез сключване на споразумения с него, противоречащи на интересите на съществото, но маскирани като полезни. Тъй като паразитите са завзели общественото съзнание от дълго време и сериозно, такава стратегия е масова и всеобща, и съществото свиква да бъде жертва, повлияно не само от неговия паразит, но и виждайки примера на обкръжаващите го подобни жертви.
При това паразитът използва две стратегии за робство : от една страна, той изкривява възприятието с подаването на погрешни схващания, а от друга - заставя съзнанието доброволно да избира неефективни модели на поведение.
Съзнанието само ограничава себе си, вкарва се в застой и за паразитите остава само умело го манипулират, точно както и дресьора на слон заставя огромното животно да се подчинява на волята му.
Съзнанието се съгласява да бъде жертва. В основата на споразуменията е Законът на жертвата, който е малко извратен от паразитите: на съзнанието се внушават мисли за собствената слабост. Всеки път, когато съзнанието отказва да се бори, то отдава част от себе си на паразитите. Паразитът също преувеличава своята сила и внушава на съзнанието, че с него е "безполезно да се борим" и по-добре да се предадем доброволно"... паразитът ни предлага да считаме за реалност това, което тя не е, и ние се съгласяваме с това. Очевидно е, че колкото повече човек поддържа дадено описание, толкова по-трудно му е да го преодолее".
Предложената от Енмеркар борба с паразитите на съзнанието от кастанедовска гледна точка се свежда до ежедневен сталкинг. Именно при сталкинга се трошат оковите, наложени от паразитите шаблони на възприятие и следването на фалшиви ценности. Сталкерът сам определя кой начин да избере за описване на света днес, разбирайки неговата условност и илюзорна природа.

Борба с паразитите на съзнанието


Как да се справим с паразитите и дали можем да се оттървем от тях?
В форумите след смъртта на Кастанеда Cleargreen неговите последователи твърдят, че да се отървем от "летачите" чрез прилагане на много усилия е възможно. Те твърдят, че поради големия избор пред "летачите" от огромното човешко стадо - техни жертви, има нелош шанс да се измъкнеш незабелязано. Но дали е така ? Позволете ми да ви напомня, че КК, след като се оттървал от "летачите" се учи като дете да ходи отново. Същата процедура е трябвало да минат и останалите магове. От този факт можем да си представим степента, в която човекът е подчинен на паразитите. Учителят на Вадим Садов, автор на книгата "Смъртните сънища за силата" - Сид - твърди, че съзнанието на паразита се смесва с човешкото съзнание, подобно на тиня в пясъка на брега на реката. Оттървавайки се от паразитите, човекът в действителност се оттървава от всичко човешко. Можем да кажем, че той престава да бъде човек и се превръща в друга същност. Писателят-фантаст Колинс, автор на гореспоменатия роман "Паразити на съзнанието" показва главните герои, избавили се от влиянието на паразитите като хора, които са придобили безпрецедентна сила и сидхи, т.е."свръхспособности". В реалността тези хора стават аутсайдери на обществото, което де факто е построено от паразитите. КК описва маговете, изгонили "летачите" като самотни воини. Самотата на мага, изхвърлен зад борда на обикновения човешки живот е показан много силно на КК в разказа на Дон Хенаро за неговата книга "Назад към Икстлан". Всички хора за Дон Хенаро, в действителност са се превърнали в черни магьосници. Въпреки че по принцип те са такива. За същото говори и учителят на КК Дон Хуан. Но все пак маговете на КК намерили начин да се свържат с хората и обществото чрез така наречената "контролирана глупост". Маговете на КК знаят каква игра играят хората под името "живот", и кога трябва да играят заедно с тях в тази игра.
Ето какво казва Дон Хуан за това как да се борим с "летачите" :
"Всичко, което остава на хората - това е дисциплината. Само дисциплината е в състояние да го изплаши (т.е. "летача") ... Под дисциплина магьосниците разбират способността спокойно да се устои на неблагоприятните обстоятелства, които не са включени в нашите разчети. Магьосниците казват, че дисциплината прави блестящата обвивка на осъзнаването безвкусна за летача. В резултат на това хищниците са объркани. Неядливата светеща обвивка на осъзнаването, струва ми се е далеч от тяхното разбиране. След това те не могат да направят нищо друго, освен веднага да изоставят гнусното си занимание".
Лично аз разбирам под дисциплината на Дон Хуан контрол на собственото осъзнаване. Хората в действителност са в режим на хибернация и приличат на "зомбита", действайки в съответствие с техния ограничен набор от шаблони, чувства, стремежи и преживявания. Не говори ли точно за същото и Гурджиев, твърдейки, че всички ние спим и сме "механични хора". По-често обръщайте внимание на своите мисли и чувства. Ако имате проблясък на гняв, ревност или завист, следете за неговия източник и ще намерите един невидим кукловод. Не забравяйте, че потокът на "вашите" мисли - не са вашите мисли, а нашепванията на паразита. В много религиозни и езотерични учения умът, разсъдъкът действа като "изобретение на дявола". По-рано хората се ръководели от интуицията за придобиване на знания и вземането на решения. Но "изобретението на дявола" изхвърлило от съзнанието интуицията. За да се оттървете от изтощителни съмнения Дон Хуан предлага "да бъдеш отговорен за приетото решение", да се вземе решение и да се бориш за неговото прилагане, сякаш това е "последната битка на земята". Да описваме всички средства за борба с паразитите - това означава да напишем отделен голям труд. Но вече има много информация по този въпрос. Например книгите на КК. Всъщност, цялата система "сталкинг" на KK е богат арсенал за борба с влиянието на паразитите. Да водиш живот на воин - означава постепенно да се избавиш от паразита на съзнанието.
Ето какво разказва за паразитите на съзнанието авторът на сайта Електромагнитни полета и хора : "...Пришълци смучат енергия. Това означава, че планетата е била нападната от нов тип чума и е обявена за "поразена планетата". Източниците на чумата - електромагнитни създания от извънземен произход, които... използват биологичните електромагнитни излъчвания в широк спектър за поробване и унищожение на хората.
Трудността е, че тези електромагнитни създания използват високи технологии и паразитират върху хората, животните, те са невидими". "Пришълецът в електромагнитна форма може изцяло да замени човешката душа в човешкото тяло, или да я угнетява с присъствието си".
По този начин , паразитизмът не е всеобщ, а селективен, и с помощта на "избрани поразени" бива поробена и останалата част от населението. Авторът дори предлага тест на Мулдашев за определяне на "поражението".

Астрални същества контролират нашето съзнание


Както съобщава списанието "SA Scientific Journal", група учени от универститета в Кейптаун направила сензационно откритие. Било получено потвърждение , че нашето съзнание се управлява от астрални същности ! Значението на това откритие е толкова значимо, че всички изследвания, свързани с изучаването на това въздействие били не само засекретени, но е имало опити да се изземат всички появили се по-рано публикации с информация за тези изследвания !

На широката oбщественост отдавна е известен метода на съпрузите Кирлиан, с помощта на който за пръв път са получени снимки на полета, обгръщащи биологични обекти. Изследователите, занимаващи се с изучаване на паранормални явления асоциират тези полета с аурата на обектите.

Научният колектив от Университета в Кейптаун, съставен от известни учени с голям опит в изследване на паранормални явления, в това число и методи за фиксиране на аурата, възглавяван от докторът по философия Нгунга Тобаго, направил преврат в осъзнаване значимостта на тези полета в живота на човека.

Разработените от учените методи на изследване и изобретения от тях прибор ( с патент от САЩ , № US 5,253,984 B1), позволяват не само регистрация на динамиката на аурата на биологичните обекти, но и на основание проведените опити да се направи откритие , което едва ли ще остане незабелязано от широката световна общественост.

Изследванията все още продължават, но повечето от тях са засекретени във връзка с това, че позволяват да се направят сензационни изводи при оценка на поведенческите особености на хората.

Все пак някои резултати от изследването на тези учени станали достъпни, понеже било невъзможно да се покрият.

Работата е там, че при изпробването на методите и прибора от първите етапи на изследване били задействани много хора, от които било невъзможно да се скрие информацията за резултатите от опитите.

Получените резултати свидетелстват за това, че има непосредствена връзка между т. нар. астрални същности и човека.

По-детайлни изследвания по динамиката на тези обекти и взаимодействията им позволили да се изяснят определени закономерности за поведението им и връзката им с хората. Учените твърдят, че им се е удало да фиксират етапите на “проникване” на астралните същности в аурата на човек. От резултатите следва, че на първите етапи от “проникването” астралната същност синхронизира вътрешните си ритми с ритмите на “жертвата” и по този начин получава или не получава достъп до аурата на “жертвата”. В случай на проникване в “жертвата” има пренастройка на нейните вътрешни ритми под въздействие на астралната същност.

Част от информацията, получена на ранни етапи от изследванията позволява да се направят определени изводи.

Оказва се, астралните същности когат да се разделят на два ясно изразени вида . Учените условно ги обозначават като “тъмни” и “чисти”.

Самите названия говорят много за характеризираните обекти. Те се различават помежду си по интезитета светлина, спектралния състав на светлината и динамичните му характеристики.

Въздействието на тези същности върху хората се оказва също така различно.

“Тъмните” същности ( низшите духове ),например проявяват постоянна активност в “опитите за проникване” в аурата на човека

“Чистите” същности (ангели) като правило не проявяват такава активност.

Получените корелации между активността на “тъмните” същности и психофизиологичното състояние на хората също така показва тяхната различна степен на въздействие от тази на “чистите” същности. По правило, такова въздействие предизвиква с нищо необоснована агресия на хората , напълно неадекватна на ситуациите. Доколкото сегашните по-млади поколения земляни стават все по-агресивни, то може да се предположи, че те стават своеобразно “общежитие” за “тъмните” същности.

На основание проведените опити станало съвършено очевидно, че много хора се намират под постоянно непосредствено въздействие на тези низши същности !

Част от информацията , получена в хода на опитите свидетелства и за това, че се наблюдава прецизна зависимост между устойчивото психофизично състояние на човека и “чистотата” на неговата аура, а също и нейната изложеност за “прониквания”. Устойчивостта на психофизиологичното състояние се определяла по ред медицински и психологични тестове , както и по реакциите на изпитваните в определени специално създадени ситуации.

За потвърждение или опровержение на тези изводи били проведени статистически изследвания върху големи групи хора. В тези изследвания взели участие различни категории хора – от затворници до група политици или бизнесмени, събрали се за обсъждане на делови въпроси.

Въпросите, задавани на изследваните групи хора били специално подготвени от група психолози за получаване на адекватни поведенчески реакции.

По резултатите от тези изследвания бил направен извод : практически всички политици и бизнесмени, изследвани на тяхна среща на върха в Йоханесбург през 2002 г. били “ЗАРАЗЕНИ’ !

Резултатите потресли учените ! Оказало се, че най-голямо количество “тъмни” същности ( низши духове ) с частично или пълно проникване в аурата било фиксирано в групата на политиците и бизнесмените ! Количеството “заразени” сред тях било неколкократно по-голямо от “заразените” сред затворниците !

Освен това били направени изследвания с предмет “заразяване” от низши астрални същности на много политици от най-висок ранг из цял свят. Резултатите били отчайващи.

Taka статистическите изследвания потвърдили изводите на учените относно това, че много хора, особено политиците и бизнесмените се намират под постоянното въздействие на “тъмните” астрали ( низши духове ), които контролират тяхното съзнание и поведение ! Поради това, действията на политиците често се оказват неадекватни на политическите и икономическите ситуации по света. Това обстоятелство е добре да се отчита при преизбиране на сегашни “опитни” политици от висок ранг.

По материали от Интернет

сряда, 6 август 2014 г.

СТАТУЯТА НА СВОБОДАТА - БОГИНЯ НА ТЪМНИНАТА

Главният символ на САЩ е древното божество Хеката, сътворено от ръцете на френски масонЗа влиянието на масонството в създаването на САЩ е известно много - от бащите-основатели до символиката на долара : пирамиди, стрели, всевиждащо око и т.н. украсяват различни правителствени сгради в Щатите. Но за най-главния символ - Статуята на Свободата - обикновено не се правят никакви връзки с масонството.
Пълното название на статуята е "Свободата, озаряваща света" - Liberty Enlightening the World. Това е една от най-знаменитите скулптури в САЩ и в света, често наричана "символ на Ню Йорк и САЩ", "символ на свободата и демокрацията", "Лейди Свобода". Тя е подарък от френските граждани за стогодишнината от американската революция. Нейният автор е френският скулптор Фредерик Огюст Бартолди.
Преди да стане скулптор, той дълго пътешествал из Египет и служил като адютант при Гарибалди по време на франко-пруската война. Създаването на статуята съвпада с встъпването на Бартолди в масонската ложа (Елзаско-Лотарингския филиал) през 1875 г.Статуята била поставена и открита в Ню Йорк 11 години по-късно.
Опорните й конструкции са проектирани не от кого да е, а от Александър Гюстав Айфел (Боникхаузен), известен със своята авантюра по присвояването на огромни средства за фиктивни работи по времето на строителството на Панамския канал, но прославил се благодарение на уродливото си съоръжение в центъра на Париж. Айфел също бил член на масонската ложа, а да се измъкне от панамската афера му помогнал друг брат по ложа, който в този момент заемал поста министър-председател на Франция (очевдино масонството е над закона!).
"Богинята на свободата" държи факел в дясната си ръка и скрижал в лявата. Надписът на скрижала гласи "JULY IV MDCCLXXVI", което показва датата на приемане на Декларацията на независимостта на САЩ. Освен това на главата й има корона със седем лъча, които символизират седемте морета и седемте континента. В самата статуя има 356 стъпала до короната или 192 стъпала до върха на пиедестала. В самата корона са разположени 25 прозореца, които символизират тъмните скъпоценни камъни и небесните лъчи, озаряващи света. Пълната височина на композицията е 93 метра, включително основата и пиедестала, а самата статуя е висока 46 метра.
Може да се направи връзка с цифрата седем, любима на масоните и други тайни общества, както и да се разглеждат и другите цифри според езотеричната нумерология, макар че очевидното се налага от само себе си. Някои смятат, че тъй като статуята изобразява богинята на свободата, значи става дума за Либера - божество на плодородието в древноримската митология. Тя често се отъждествявала с богините Прозерпина или Ариадна и била съпруга на Дионис-Либер. Дионис на свой ред е късна интерпретация на древноегиетския бог Озирис, поради което много автори виждали в Либера вдовицата на Озирис и майка на Хор.
Но интелигентният читател може веднага да открие някои странности. Защо богинята на свободата държи факел в ръка? Защо й е нужна светлина посред бял ден? А и споменатите по-горе богини се изобразявали различно.
Докато Хеката - повелителката на ада, мрака, нощните видения и магията, била изобразявана именно с факел и рога-лъчи в главата (според преданието в косите й имало и змии като при медузата Горгона). Смятало се, че тя е близка с различните богини на плодородието по своите хтонични функции.

Може би именно тази богиня е изваял скулпторът-масон?
Възможно е традиционното съперничество между Франция и Англия да е наложило своя отпечатък в историята на създаването на статуята. Франция подкрепяла усилията на американските масони в борбата им за независимост от Британия, с която тогава била в конфликт. Версай явно мечтаел Лондон да престане да претендира за морско владичество. Дали пък това не е причината моретата и континентите символично да са отдадени във властта на богинята на тъмата, която е стъпила върху Херкулесовите стълбове (а това вече е знакът на долара) ?...

петък, 1 август 2014 г.

Кои са те - паразитите на съзнанието ? (част 2)

Гностиците за паразитите на съзнанието


Изследователят на гностическото учение, базирано на дешифрирането на ръкописи от Наг Хаммади - Джон Леш, намира много паралели с ученията на Кастанеда и по-специално с темата за "Летачите". Леш твърди, че учението на гностиците съдържа също и описание на чужди хищници, които те наричат Aрчонсами (или на гръцки Aрконтеями, т.е. Архонти). Текстовете от Наг Хамади ги описват като мрачни, призрачни, тъмни същества. Леш сравнява толтекското учение с езотеричните школи на древна Европа, използвайки апокрифните книги на ранните християни и намира прилики по отношение на летачите. 1.KK "хищниците са ни дали своето съзнание, което става нашето съзнание". Г (гностиците): Разумът на човешките същества - това е част от космически интелект с хищническа природа. Поради навлизането на Aрхонтите разумът на хората е изкривен и дори напълно изместен от чуждото съзнание. Гностиците предупредили, че Aрхонтите са проникнали в човешката психика, въпреки че те могат да ни въздействат и на физически план. 2.KK : Човешкото съзнание възприема света през призмата на наложени от обществото шаблони чрез образованието и езика. Г: "Разбирането на рояка". Научете повече за значението на правилния синтаксис при гностиците в статията на Леш "Ритуал и откровение". Вероятно затова кастанедовото СВД (спиране на вътрешния диалог) е един от начините за справяне с "летачите", което позволява да се спре "нашепването на паразитите".

Кундабуферът на Гурджиев


Всеки, който е запознат с творчеството на Кастанеда, намира много сходни идеи с ученията на Георгий Гурджиев.
Mистериозният кавказец не подминава и паразитите на съзнанието. Една от основните идеи на учението му е концепцията за "кундабуфера". "Кунда" на санскрит означава "тайнствен". Но какво точно е "буфер"?Човешкият мозък може да бъде разделен на три компонента : "логичен ум", "интуитивен ум", " инстинктивен ум". При отделните индивиди, в зависимост от вида на личността е забелязано преобладаващо развитие на един от видовете на ума. Хармонично функциониране на съзнанието е ключът към благополучие и просперитет както за конкретния човек, така и за отделни социални групи.
Връзката между разсъдъка, интуитивния и инстинктивния "ум" драматично се усложнява от наличието на четвъртия "ум", който се нарича "агент -провокатор", "противник" или просто - "буферен ум". През последните десетилетия физиолози са установили, че носител на този "ум" е малко образувание в мозъка между средния мозък и лобната част, явпвайки се нещо като "буфер" между тях. Този "буфер" го има само при хората. Любопитното е, че този слой е добре развит при криминалните елементи и различни злодеи : садисти, изнасилвачи, педофили. По мое мнение, в Швеция вече правят операция за отстраняване на мозъчния буфер, разбира се със съгласието на пациента, с цел да се унищожат престъпните наклонности. Не е ли това "чуждата инсталация", отстранена от К.К. от неговия учител дон Хуан, след което Кастанеда отново се учил да ходи?
Тази част на мозъка е по някакъв начин "имплантирана" на човека преди хиляди години и съдържа някои специални програми за управление на поведението, насочени към ограничено развитие на човека до ниво полу-животно, но предотвратяващи по-нататъшно развитие в посока на разумността.
Всякакви случаи "ирационално поведение" на изглеждащ достатъчно разумен човек : постоянство в пороците, неестествено желание за задоволяване на потребностите, безпричинна жестокост и т.н. - произхождат от "буферния ум". Въпросът от кого и с каква цел е имплантиран този "буферен ум" остават за сега без отговор.

Филмът "Матрицата"


"Матрицата" е навсякъде, тя ни заобикаля. Дори и сега тя е в непосредствена близост до нас. Можеш да я видиш, когато погледнеш през прозореца или включиш своя телевизор. Можеш да я почувстваш, когато работиш, когато отиваш на църква или когато си плащаш данъците. Цял малък свят, наврян в очите ти, за да скрие истината, че си просто роб, Нео. Подобно на всички останали, ти по рождение си във вериги, с раждането си в затвора, който не усещаш и не докосваш. В затвора за разума... Изглеждаш така, както си привикнал да се виждаш. Това е ментална проекция на виртуалното "аз". Какво е реалността и как да се определи? Целият набор усещания - визуални, осезателни, обонятелни - това са сигнали на рецепторите, електрически импулс, възприеман от мозъка... Светът съществува само в невроинтерактивен модел форма, или Матрицата. Вие всички живеете в един свят на мечтите... Добре дошли в пустинята - реалност... Матрицата е един свят на мечти, за да ни покори. Направи ни просто едни батерии... Докато Maтрицата съществува, ние няма да сме свободни... Трябва да помниш, че по-голямата част хора не е готова да приеме реалността, а много от тях са толкова отровени и така безнадеждно зависими от системата, че те ще се борят за нея".
Напомня ли ви на нещо монолога на Морфей от филма "Матрицата"? Чувството е, че е било взето от известното обяснение на Дон Хуан към неговия ученик KK в 10-та глава от последната книга на КК "Активната страна на безкрайността". Тези, които са гледали филма "Матрицата" по сценарий на братята Уашовски, ще установят аналогия с ученията на КК. Трудно е да се обвинят авторите на "Матрицата" в плагиатство. Фактът, че книгата и филма излизат почти едновременно унищожава всеки опит да се пренебрегнат очевидните паралели между тях, тъй като Уашовски не биха могли да я прочетат, докато са работели по сценария, а в предишните книги няма нищо, което би могло директно да инспирира сценария на филма. Това, което имаме, или си мислим, че имаме, това са две тясно свързани версии на една и съща истина - истината е толкова неприятна за осъзнаване, че обикновеният човек вижда само научно-фантастичен сюжет, разработен от Холивуд.
При КК Дон Хуан представя на своя ученик "темата на темите" за маговете: съществуването на тъмната хищническа сила, която е поробила човечеството, правейки го източник на своето захранване.
Когато Дон Хуан го обявява на Карлос като "енергиен факт", Карлос реагира като Нео след подобното откровение на Moрфей. "Не, не - аз чух думите си - Това е абсурдно ... Това, което казваш е чудовищно. То просто не може да е истина".
Това, което обяснява Дон Хуан, по същество е идентично с концепцията на Maтрицата при Уашовски : хомогенна, включила всичко в себе си, но напълно фалшива програма-реалност, наложена върху човечеството като управленски инструмент в процеса на отнемане на жизнената му енергия. И в психомита на Уашовски, и в окултните откровения на КК е представена една и съща непоносима идея, че човешката култура, реалност и дори самата природа е нищо по-различно от една коварна симулация, създадена с цел измама и принуда да правим отстъпки на този разум, с който бихме се борили на живот и смърт, вместо да му служим.
Лично за мен самата програма "Матрицата" е свързана с тонала на дон Хуан. Във филма програма "Maтрица" създава илюзорната природа на всички хора по света. При КК тоналът е всъщност същата програма, обработваща всички външни сигнали в понятни за човека изображения. Човек е наясно и разбира света на други хора само чрез т. нар. "инвентаризационен списък" - вътрешен тълковен речник, където той за всеки предмет и явление намира подходящата дума, чрез която става и осмислянето.
Единствената разлика е, че филмът "Матрицата" е просто една фантазия, "летачите" - поробители - машини роботи. Кастанеда твърди, че целият ни живот е само сън, прожектиран ни от летачите, а истинската реалност е, че цялото човечество е само удобна батерия за тези същества. Филмът показва много силно този момент, когато Нео се събужда от сън и се намира в гробницата. Мощно и категорично е показана картината на милиони гробници, където хората спят, обвързани с множество жици за изпомпване на енергията, и от раждането до смъртта гледат на сънищата като на реален живот. Не е ли това, за което индийците говореха, позовавайки се на ведическите писания за вечна "Мая", привеждаща умовете на хората към илюзорната природа на света, а на душите страдания от създаденото от нея "его", и за нашия живот като сън на Брахма.
Според Дон Хуан, летачите не се хранят с телесна енергия (като във филма), а по-скоро с "аурата на съзнанието", която ни прави хора. Те поглъщат светлината напълно, оставяйки ни само една малка част, колкото да останеме живи. Този остатък съзнание е тяхната инсталация или мозъкът на летача, която се върти около самовлюбеност и заетост само със себе си, особено за безопасност, комфорт, храна и други материални нужди (които са паралелни към мозъка на летача).
И Дон Хуан, и Moрфей твърдят, че хората колективно (макар и неволно) са положили клетва пред хищниците, и следователно са станали част от неговата тъмна саморазрушителна програма. Царството на Матрицата, "летаческата" интелигентност са толкова изчерпателни и безспорни, че за повечето от нас е невъзможно да помислят за нашата ситуация, камо ли да й се противопоставят. Тъй като ние не контролираме собствените си мисли, веднага след като получим "вътрешна информация" за наличието на хищник / Maтрица, тя се размива веднага от потока противоположни мисли, зададени на разума от Матрицата. Следователно, единственият начин за изява на такива познания на съзнателно ниво (в допълнение към книгите тип Кастанеда) са фантастиката и ужасите. Така на хората се дава възможност поне малко да погледнат истинската природа на тяхната ситуация. От друга страна, възможността за сваляне на тиранията на хищник - Матрицата е отворена за всички.
Maтрицата като такава има нещо като матка, от която ние, като съзнателни индивиди можем да излезем, за да наследим истинската си съдба - извън илюзиите и без лъжи. Истината, без значение колко ужасна може да се окаже съществува, за да ни направи свободни.

"Розата на света" Д. Андреев


Не мога да не спомена за паразитите на съзнанието, посочени в известния труд на Даниил Андреев "Роза на света". Той нарича своето произведение труд по метаисторията на човечеството. Андреев заявил, че целият ни живот, животът на нашето общество, а всъщност и на цялото човечество са просто груби и видими прояви на по-дълбоки процеси, протичащи извън нашето осъзнаване. Цялата "Розата на света" е опит да се погледне в тези невидими процеси, които определят нашата съдба. Андреев разгръща пред читателя обемна картина на борбата на силите на светлината и тъмнината, арена на която е станал човекът. В допълнение към многобройните описания на адски светове, Андреев описва и създанията на тъмния невидим свят. Много същества по своята същност не са нищо друго, освен паразити на съзнание. Авторът описва различните видове енергийни излъчвания и прави класификацията на паразитите - към какъв вид на излъчване от човешкото същество съответно се насочва паразита. Например :
eйфос - енергийно излъчване на похот от човек и животно;
шавва - фино материално излъчване на човешката психика, свързано с "патриотични чувства";
гавва - универсална храна за всички паразити, излъчване на човешката болка и страдание.
Г. Андреев заявил, че излъчването на гавва се случва при кръвоизлив и умиране - то е универсална храна за паразитите на съзнанието. Нито една война, нито дори и незначително кръвопролитие не се случва без участието на паразитите, провокиращи хората към конфликт. Още седейки в стаите за мъчения на Сталин, Д. Андреев прогнозира прословутата "сексуална революция" и предрича бъдещото изчезване на човечеството не като резултат на поредица от бедствия, а като следствие от деградацията при безразборните сексуални контакти. Лично аз виждам една огромна машина на порно - индустрията, като добре смазан механизъм за набавяне на ейфос, националистическата психоза - средството за добив на шавва от хората, храна за уицраорите (демоните на великодържавието). Сълзливите сериали и предавания извличат излъчване на самосъжаление; сцените на насилие, "екшъните" - енергията на гняв и ярост; хоръри, трилъри - енергията на страха, толкова обожавана от "неорганичните твари". Всичко е пуснато на огромен конвейер за изсмукване на човешката енергия, целия ни живот е огромна фабрика за производство на енергия, а ние, хората - сме производствения материал.

По материали от Интернет