петък, 29 август 2014 г.

На какво е способен полевият (етерен) двойник

Със създаването на всеки, дори и на най-малкия материален обект, природата го е направила така, че съществуването на този обект служи за постигането на по-стабилно съществуване на цялото местообитание на този материален обект.

За да се контролира смисъла на съществуване на материален обект, природата го е надарила с информационен полеви двойник, като е използвала за това торсионните полета . А за по-точно четене на информация от материалния обект, Природата е "заставила" всички атоми, а дори и елементарните частици да се движат или изменят в съответствие с определени закони.

Не е излъгала с вниманието си природата и човека, от когото е искала да получи не само самовъзпроизвеждаща се биологична единица, но също така и някои психични ползи.
Поради това комплексът на полевия двойник на човек има по-голям обхват на полевите структури, в сравнение с по-прости живи организми. И ако е така, тогава животът на полевия информационен двойник на човека и връзката му с материалното тяло са по-разнообразни. Полевият двойник зависи от материалното ни тяло точно така, както тялото зависи от полевия двойник . И тялото, и полевия двойник - всеки живее в свой собствен свят. И ако двама души се сбият помежду си и по този начин променят състоянието на материалните си тела, в този случай, разбира се се променя състоянието и на определени структури на полевия двойник .

Полевият двойник, живеейки в своя свят, може да влиза в отношения с други информационни структури. Това ще повлияе на състоянието на материалното тяло. А как може да се прояви връзката между човека и информационния му двойник? За тази цел трябва да се разгледат и отношенията между материалните и полевите светове.
Един от най-простите видове такива взаимоотношения е срещата с призраци. Едно от свойствата на торсионните полета гласи, че торсионния клъстър, създаден от материален обект, остава да съществува дори след като обектът се е преместил на друго място. Така призраците са торсионен фантом, генериран основно от емоционално състояние, което е съществувало на това място. Този фантом може да бъде резултат на емоционалното състояние на произволен брой хора. По телевизията има програма "Битката на екстрасенсите", където показват възможността на някои хора да прочетат информацията в тези информационни фантоми. Тези информационни полеви фантоми са подхранвани от самите хора и могат да съществуват толкова дълго, докато хората ги помнят. Въздействието на информационните фантоми върху материалното човешко тяло може да бъде с доста осезаем характер.
Понякога въздействието може да носи изключително жесток характер. Тези въздействия хората са нарекли "стигми". Медиите публикуваха статия за инцидент, който се наблюдава през 1761 г. в град Вентимилия (Северна Италия): "Пет жени се завръщат у дома със снопове пръчки. Изведнъж една жена изпищяла и паднала мъртва. Спътничките се шокирали от видяното. На главата на жената имало такива рани, че на някои места можело да се види черепа . Дясната страна е разкъсана толкова много, че вътрешностите се разлели навън. Повечето от вътрешните органи са били смачкани, върху корема се виждали многобройни разрези, а едно от бедрата е било с напълно обелена плът.
С този случай се занимавали даже от Френската академия на науките. Повечето от тях са изненадани, че в местата с прорезите дрехите са непокътнати ... ".

Стигмите са пример за това какви могат да бъдат промените на състоянието на материално тяло след известно влияние от информационните фантоми върху информационния двойник на това материално тяло. Материалното тяло и неговия полеви двойник са тясно свързани. И промяната на състоянието на едното мигновено се отразява на състоянието на другото. Тези промени в състоянието на материалното тяло се записват в съответната структура на полевия двойник като "промяна на състоянието в резултат на събитие".
Ако в определено място на информационния човешки двойник са направени промени, резултатът ще е рязка промяна в характеристиките на спина на атомите на съответните части на материалното тяло с радикална промяна на междуатомните връзки. Което се проявява под формата на порязвания и други наранявания (стигмати).

Тази агресивна полева структура хората най-често създават със собствените си мисли. Не само, че човек формира агресивна полева структура, но и генерира дела и действия, съответстващи на структурата. Такъв пример е проявлението на полтъргайст.
Не по-малко интересни са взаимоотношенията на полевите двойници на телепатично ниво.

Телепатията - това е процес на обмен на информация между живите обекти с визуални, обонятелни и тактилни усещания или изображения. При хората съществува телепатична връзка между близки роднини - родители и деца, братя и сестри. Съпруг и съпруга, след дълъг престой в брака се усещат един другиго. Телепатичната информация идва под формата на мисълта на човека, която възниква на подсъзнателно ниво.

Много са случаите, когато такава информация се появява в мозъка, когато човек е в състояние на сън. В този случай, съзнанието не е натоварено с обработка на информацията от сетивата.
Американски учени провеждат експерименти, за да проучат телепатичната комуникация. За да направят това, те поканили двама души, които имат телепатични способности, и поставили всеки на значително разстояние един от друг. В определеното време един от телепатите е трябвало да рисува произволно изображение върху хартията, а другият е трябвало да "види" картинката и да я нарисува върху лист хартия. След известно време точността на възприемане станала 100% . Ето защо, учените решили да усложнят експеримента. Всичко било същото, само "предавателят" започва да рисува един час преди определеното време. И най-интересното - един час по-късно от определеното време за получаване на информация! И дори в тези случаи, точно в определеното време, "приемникът" получава информация! (Подобни експерименти са проведени с подобни резултати и в Русия - в сибирският клон на Академията на медицинските науки под ръководството на В.П. Kaзначеев ).
Когато комуникацията се осъществява в определено време, то е сравнително ясно всичко: мислите се предават от един телепат и се приемат от друг. Но когато "приемника" получава информация от миналото - това озадачава дори най-смелите умове. А когато "приемника" започна да приема информация от бъдещето ... !"

И какво реално се е случило? Когато "предавателят" е предавал информация около час по-рано, то мисълта на "предавателя" се е записала в информационното пространство на Земята - ноосферата. И "приемникът" не чете информацията директно от "предавателя", а от ноосферата, в която информацията може да се съхранява достатъчно време. А как ще можете да прочетете това, което не съществува?
Мисълта при човек възниква, от една страна, като реакция на "входните условия" от страна на сетивата. От друга страна, мисълта може да дойде от полевия двойник. Тогава, когато тази мисъл формира Смисъла на ноосферата. В случаите, когато "предавателят" предавал информацията до 1 час по-късно, Смисълът пренася тази информация към "приемника" с 1 час по-рано от внушилия тази мисъл "предавател".
Този експеримент показва, че мислите на човек може да са продиктувани от ноосферата. Когато "предавателят" седнал да рисува картини, той не се интересува какво изображение ще направи. Ето защо мисълта да нарисува тази или онази картина може да подскаже ноосферата. Дори ако "предавателят" предварително е обмислял някакви изображения, и в този случай идеята може да възникне от ноосферата. Или смисълът би могъл да формира ситуация, която ще насочи "предавателя" именно към тази мисъл. Това е пример за това, че във всички тези случаи бъдещето се образува в миналия смисъл. A събитието за "приемника" е станало 1 час по-рано от момента за "предавателя".

Не по-малко интересно е явлението, при което човек може да чете информацията, намираща се на значително разстояние.
Дистанционното виждане - това е телепатично възприемане на визуална информация за територии, зони и събития, които се случват в момента на значително разстояние и са недостъпни за пряко възприятие на сетивата. Това е един пример за това как може полевия двойник полевия двойник на човек да общува с полевите двойници на на други хора и дори с полеви двойници на неживата материя. Опитите с виждане смаяха учените.

Американците разработили програма "Портал към небето". Медиумите само трябвало да определят мислено географските координати на даден обект. Но това, което е изненадало организаторите на програмата е, когато екстрасенсите са били в състояние дори да проучат в детайли тези обекти. Нещо повече, те дори са били в състояние да разглеждат папките, скрити в кутии, да четат всякакви цифри, букви, таблици. Добирали се до всякаква необходима информация.
Полевият двойник е представен в ноосферата така, както и цялата друга информация. Ето защо, за този двойник може да бъде достъпна всяка информация, предоставена в информационното пространство на ноосферата. А в това пространство е събрана цялата информация за планетата от самото и създаване. Следователно, полевия двойник може да научи всичко за това,, което се е случило в миналото до наши дни.

В днешно време необходимостта от телепатична комуникация е минимална и тя се счита за екзотична. Ако у някого възниква интерес към телепатична комуникация, това са специалните служби. И този интерес при тях не е напразен. Разузнавателните агенции са длъжни не само да пазят в тайна това, с което разполагат, но също така да знаят какво е направено при другите.
В Руския изследователски институт по приложна и експериментална психология са извършвали експерименти с дистанционен контакт от един човек към друг. В този случай човекът, с когото влизат в контакт дори не е знаел за това. Обаче човекът, който влиза в контакт трябва да има специални способности. Хората, способни на такъв контакт по целия свят са буквално една шепа. Тези хора се наричат снипери.
Сниперите - това са хора, които могат да проникнат в структурата на информационния двойник на даден човек и да четат информация от подсъзнанието на човека за всичко, което е било в живота му. Те общуват с този човек чрез неговото подсъзнание и съзнание и дори могат да го кодират за определени действия или решения. При това сниперът се инициира в подсъзнанието и съзнанието на човека, който е изобразен на снимката. В това състояние, сниперът може да се движи в подходящото време от живота на този човек, в търсената стая, да види хората и обстановката в тази стая, да види какво прави всеки от присъстващите и дори да чуе какво говорят хората в тази стая. В този случай е налице прочита на информация, която в миналото е била фиксирана от полевия двойник на този човек в информационното пространство на ноосферата.

Но сниперът може да чете мислите на човек и в реално време, водейки диалог с този човек, чрез подсъзнанието. Подсъзнанието не забравя нищо. Дори и най-малките подробности и детайли, на които хората никога не са обърнали внимание. И когато сниперът избира времето и мястото, където човекът е бил в миналото, по този начин той не се придвижва във времето и пространството, а чете информацията, записана от подсъзнанието по това време и на това място.

В момента, когато сниперът е иницииран в съзнанието на човека, той може дори да даде установка за специфично поведение на този човек. В действителност го превръща в зомби. Това е един от най-екзотичните начини на комуникация между двама души чрез своите полеви двойници.

Чрез полевия двойник може да се оказва върху хората дори дистанционно физическо въздействие. Като правило, това показват майсторите от отделите на специалните сили, демонстрирайки вид безконтактна борба.
Безконтактната борба, която показват майсторите се характеризира с това, че майсторът екстрасенс провежда успешно приемане, когато противникът е ... на няколко метра от майстора. Дори ако същият атакуван от атакуван от много опоненти след това и те дори от разстояние падат на земята като презряла круша. И какво се случва?

Психиката на майсторите психически обработва последователността на движенията при различните методи на борба, както е и при контактната борба. Тази визуализация на техники се повтаря в полевия двойник на майсторите. Полевият им двойник влияе на полевия двойник на противника. При това измененията в полевия двойник на майстора предизвикат смущения в работата върху информационния клъстър на нервната система на полевия двойник на противника. Клъстърът, който контролира опорно-двигателния апарат. Полевият двойник на нервната система на противника чрез "входовете Х" влияе върху нервната система, на опорно-двигателния апарат от материалната субстанция на противника. В резултат, тялото на противника стига до такова положение или състояние, каквото би имало при проведен контактен бой на материалното ниво. Полевите двойници живеят в информационното пространство на ноосферата, но това е тема за друг разговор.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.