понеделник, 30 октомври 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 1

Начало

Повечето цивилизации в Космоса са на качествено ДРУГО ниво на развитие, когато информацията се предава и получава не чрез радиосигнали, а ментално и холографски, а още по-точно - визуалографически. На Земята идват хиляди сигнали от Космоса от други цивилизации под формата на обемни холограми - директно и чрез контролни комплекси. Не е нужно вече да се установява контакт. Има го в конкретното въплъщение, особено след пълното спиране и прекратяване на всички бивши Контролиращи Комплекси и замяната на Интервентските Програми през 2012 г. с родните програми за "съживяване и възстановяване" на всичко, което беше на Земята преди двадесет хиляди години. Но повечето хора не разбират, не знаят и не могат да получат тази информация. Тези, които могат, превеждат тази информация на достъпен език (това са произведенията на Н. Левашов, А. Хатибов и не само). Но за съжаление, и в достъпна форма тази информация се отхвърля ...
Нека отделим два пътя. Първият е да се откажем от всякакви разсъждения за основата и природата на обществото, за новите знания и познания, да се слеем с тълпата, да имаме хляб и зрелища и да се предадем на волята на стихиите. Вторият е да се вникне в същността на случващото се, в причините за настоящите ни проблеми и да изградим за себе си модерна система, основана на НОВО ЗНАНИЕ, която освен това трябва да включва и това, което се разказва тук.


*           *          *


Земята е изкуствено създадено (в рамките на 10 милиарда години) образувание, за да се гарантира съществуването и развитието на живота. Клетката (животът) също е изкуствено създадено образувание, чието съществуване се определя от тактовете на Земята. Земята има свои "компютри" и Комплекси, които съставят Системата за Управление на Земята (СУЗ). На свой ред, СУЗ взаимодейства с висшата йерархия на Вселената.


 СУЗ е самостоятелно развиваща се, управляваща развитието и поддръжката на Земната жизнена система, създадена специално за нашата планетарна система (по-късно ще стане ясно защо нашата система не се нарича слънчева). Една от най-важните задачи на СУЗ за осигуряване на съществуването на живот на Земята е поддържането и генерирането на тактове (вид кварцови генератори) за живота на клетката, органа, организма, общността на живите индивиди, Човека и човешкото общество.
Някои тактове осигуряват жизненоважни цикли на съществуването на клетките, други тактове гарантират съвместното съществуване на клетките и т.н. Тактовите честоти на Системата за управление далеч надхвърлят честотата на всички физически вибрации, които смятаме за възможни (и отиващи в областта, както се казва, над астрално-менталната честота).
Изглежда като научна фантастика! Но в търсене на допълнителни доказателства за възможността за такова творение, нека се обърнем към материалите на Н. Левашов: "... била създадена изкуствена планета с огромни размери, но това не е всичко. Създадената бяла звезда е създадена по такъв начин, че би могла, като изкривява пространството около себе си, незабавно да се окаже в тази Вселена-венец или в това матрично пространство, където е необходима помощ ... Това, за момента е единствено по рода си творение на Разума, което не само се премества в пространството, но може да се каже, че то премества самото пространство. Това творение съответства на твърде добре известната поговорка, че "ако Мохамед не отиде на планината, планината отива при Мохамед". И ако поговорката има фигуративен смисъл, то Бялата звезда наистина го прави. Специален пространствен генератор променя пространството около бялата звезда така, че вселените-пространства една по една "се припокриват" с Бялата звезда и остава само да се зададе задачата на коя вселена-пространство трябва да се спре и ... Бялата звезда ще бъде в нужната вселена-пространство".

 И ако тази информация не е достатъчна, за да задоволи скептиците, можете да вземете "Книгата на всички времена и народи - Старият завет или Танах" в леко съкратена форма. Според Библията, в продължение на седем дни Бог създава небето и земята, отделя водата от сушата, работи върху създаването на различни растения и животни. Той създал човека от прах (материя, състояща се от атоми и молекули, като всичко на земята) по свой образ и подобие, а на седмия ден се оттеглил, удовлетворен от светлите си дела. Това също така показва акта на Сътворението. Въпреки че всеки го разбира по свой начин.
Неслучайно (според Библията) за създаването на Земята и Живота върху нея на Бог ... му трябвали седем дни (денят е светлото време на денонощието, наситено със спектъра на първичната материя (фотони), но в определена последователност на техния качествен и количествен състав). Както е известно, бялата светлина се разпада на седем цвята при разлагането й, седемте основни вещества образуват гъстата субстанция на нашата Вселена и съответно планетите! И ето какво е станало при последователното им приложение: 

 Но защо да се изпълни работа, с която природата може лесно да се справи при подходящите условия на зараждане на живота? Вероятно с Вселената "се е случило нещо" и след това е било възможно да се започне "нов експеримент", като се вземе предвид знанието "за естеството на процесите на формиране на материята", което са успели да организират по-развитите цивилизации. По-съвършени системи за развитие и запазване на Живота на планетата бяха изкуствено създадени. С обичайното развитие на звездно-планетарната система планетата беше изложена на различни заплахи от трансформацията на материята  на самия Космос - експлозията на "свръхнови" звезди, летящи "осколки" на планетите под формата на астероиди и други космически "безпорядъци", както и обективно съществуващи паразитни цивилизации.
Планетарната клъстерна система освен Земята включваше Меркурий, Венера, Марс, Фаетон, Юпитер, Сатурн, Плутон, Нептун, Уран. Всяка от планетите има определена функция, конкретна за нея. Например, планетната система не се нуждаеше от Слънце (което не е съществувало) като мултифункционален генериращ комплекс, който осигурява формирането на управляващите енергии на радиационните честоти. На Земята имаше 364 000 обекта за обезпечение на ВСИЧКО необходимо за комплексното управление на хармоничното БИТИЕ на енергията, осъществяването на процеса на цивилизационно развитие и осигуряването на условия за живот. Светлината имаше 80 октави (сегашното осветление с участието на Слънцето има 48 октави), гравитацията беше 5,82 м / сек (това променило фундаментално подреждането на живота на човека, метаболитните процеси на организма му и много други неща в състоянията на заобикалящата го действителност).
Тази Планетарна Система е създадена с цел да развие СЪВЪРШЕН РАЗУМ, за придобиване от Човека, намиращ се Земята, на Истинността за Съзнанието, Разума и Материята. За постигането на тази цел беше взето решение на базата на Живата клетка при правилно развитие на човешкия мозък в специално подготвени условия за поддържането на живота на Системата за Управление на Земята (СУЗ). Това се извършва дълго преди нахлуването на паразитните сили - нашествениците от Адските светове.
петък, 27 октомври 2017 г.

Полярност/Манипулации на Играта

Полярностите биха направили всичко, което могат, за да може тук на Земята да си остане тази ситуация с две страни. Тези, които са към Тъмните и са против промяната (оттук и анти-Законите във Вселената) искат да въведат всякакви възражения срещу онова, което хората възприемат като „свободи”, за да подсилят своята позиция - със заплахи или с откровено насилие.
Една от популярните песнички, използвани от Тъмната страна е, че „свободата на словото има последици”. Това е пряка заплаха за онези, които НЕ следват партийната линия. Този тип фалшива „свобода” съществува по цялата планета във всяка форма на управление. ВСЕКИ може да каже ВСИЧКО поне веднъж, но има последици, защото това е против-Играта и против-полярностите. Китайците, които искат Фалун Гонг, бяха „свободни” да се ангажират с него, докато тяхното правителство не каже „не”. Те имаха „свобода на словото”, докато не го направиха масово достояние. В САЩ, при управлението на Адолф фон Буш, ако изказвате мнения срещу фашистите или дневния ред на Тъмните, ви поставят етикет „предател” „не-Американец” и ви заплашват със загуба на прехраната. Ако наистина съществуваше истинска свобода на словото, всеки щеше да може да си изразява мнението без страх от последици. Законите на Вселената включват толерантност. Може да не сте съгласни с изказваните от хората мнения, но АКО имаше свобода на словото, никой нямаше да ги „застрашава” по никакъв начин. Желанието за това всички да мислят еднакво и да имат еднакви нагласи по своята природа е типично за последователните инкарнации и противоречи на мнението на едновременните инкарнации. Това е основен урок, който всички едновременни инкарнации трябва да усвоят.
Много по-вероятно оксиморона „свободата има (негативни) последици” да се използва повече от Тъмните, отколкото от Светлите, защото Тъмните се стремят към заплахи/контрол. Те се опитват да сплашат другите така, че те да не си изразяват мнението. Но едно е да не си съгласен с протестиращите, а съвсем друга – да бъдеш агресивен към тях.
Досега протестите по значими въпроси никога не са успявали, ако не служат на Играта. Протестиращите, които искат мир, понякога биват допускани, за да се поддържа илюзията за „свобода” при условие, че Играта допуска тези протести само ако не пречат на нейните планове. Те нямат истинско влияние – единствено позволяват на части от населението да излеят своето недоволство. Ако обаче група протестиращи прекоси невидимата „черта”, Тъмните ще им налетят с ярост, както множество пъти е ставало. Някои от протестиращите са наистина ориентирани към Играта – част от Играта възнамерява да увеличи партизанщината. Омразата, която Тъмните изпитват към Светлите, Е част от Играта и служи да храни Тъмните същности от низшия астрал. Тъмните управляват мнозинството от американската общественост и това мнозинство с желание прегръща Тъмните, но иска те да носят одежди на Светли – вълци в овчи кожи.
Познавам хора, които се мислят за „много Напреднали”, но чиито вериги от патриотизъм/подстрекателство към война са много активни. Те също бързат да споменат, че „свободата на словото има последици”. Разбира се, те преживяват онова, от което техният Висш Аз има нужда в този период, НО докато не успеят да прекъснат тези вериги от Тъмни преживявания, ще бъдат далеч от позицията на Много Напредналите. Това нито е „добро”, нито „лошо”. Това е просто начина, по който стоят нещата.

Вал Валериан

сряда, 25 октомври 2017 г.

Г. Сидоров за незавидната съдба на масоните

Въпреки активната пропагандна кампания, предназначена да впечатли хората с псевдо-скептично отношение към съществуването на различни тайни ордени и организации с различни окултни убеждения, самите те не крият особено своето присъствие, очевидно разчитайки на напълно "промития мозък" на обикновените хора. Но дори и много от обикновените членове на тези общества, които все още не са достигнали най-високите нива в тяхната йерархия, дори не предполагат на кого всъщност служат, кой и с каква цел е създал всички тези общества, кой ги използва с измама в своята хитра "игра" и какви са крайните му цели?
Отговорите на всички тези въпроси са дадени от руския пътешественик, биолог и антрополог Г. Сидоров в книгата  "Сияние Высших Богов и крамешники". Ето част от неговия диалог с двама сибирски отшелника:
"- Значи искаш да кажеш - преведох разговора на друга тема. - че самият Сатана се крие под високочестотния глобален екран?
- Точно така! Под купола той се чувства уверен, защото чувства подкрепата на онези, които са го създали.
- Гущероподобните ли? А аз си мислех, че е грешно да мисля, че именно те са Дявола?
- Тези същества, за които иде реч, стоят по-долу от своето изобретение.
- Къде по-долу?
- Падението, както и изкачването, са безкрайни, приятелю. Те създадоха свой егрегор на Земята и умело го водят.
- Из-под земята ли?
- Частично да, отчасти с помощта на своите генетични поддръжници, т. нар. илюминати. Влечуги в образа на човек. В продължение на няколко десетилетия гущероподобните работили върху създаването на въпросните. Това е така, между другото. Илюминатите на свой ред разчитат на мрежата от масонски ложи. Но трябва да знаеш, че не всички масонски ложи са ключови. Тези, чрез които планетата е пряко контролирана. Повечето от тях са камуфлажни или с фалшиви цели. Това са онези, които се състоят от европейци, азиатци или латиноамериканци. Само еврейските ложи са ключови. Но те имат и собствена йерархия, в която за водещи се считат ложите, състоящи се от азиатски и африкански "избрани от Бога", които имат геноми на техните господари - Анунаки. В бъдеще, според техния план, тези истински евреи, които също са наричани сефаради, а не европейците, трябва да дойдат на власт над гоите на планетата.
- Кажи му всичко за плановете им. Не се ограничавай до общи фрази - господарят на манастира се бе преместил на ръба на печката. - Той трябва да знае всичко. Границата отдавна е мината.
- Да, знам, не се безпокой, Дадонич. Ще му кажа всичко, не се притеснявай. За масонските ложи трябва да знаеш това: основните - тези, чрез които идва прякото влияние над структурите на властта, именно от тях се издигат нагоре особено проверените. Така е във всички страни.
- Където и да е - добави Дадонич от трибуната си.
- Останалите масонски ложи са зачислени към основните, сякаш са в резерв. На тях разчитат в краен случай. Например, ако един евреин е излязъл и спешно трябва да бъде заменен не от евреин, но от свой. В същото време масоните от камуфлажния корпус са нещо като прикритие. Ако започне преследване на масоните, те биват избутани на сцената, с тях се прикриват. Всичко се прави, за да се запази мрежата от ключови ложи. За да спасят масоните - сефаради.
- От това, което ми казахте, разбрах, че масоните от нееврейските ложи дори не подозират за истинското си предназначение?
- Разбира се, те не подозират. В противен случай ще предизвикат бунт и масонският проект ще се превърне в прах. Оголването на основните еврейски ложи незабавно ще доведе до гибелта им. Защо? Защото това е явен неприкрит расизъм, в който малък, енергичен и сплотен етнос, под покритието на "богоизбран", което никой още не е доказал, се опитва да наложи волята си на цялото човечество. И сега ще ти кажа най-важното. Това, за което помоли Дадонич. Чувал ли си мита за "златния милиард"?
- Чувал съм го неведнъж.
- И така, няма да има никакъв "златен милиард". Според плана на Илюминатите, след смъртта, или по-скоро разпадането на бялата раса в океана на цветните хибриди, ще започне систематичното унищожаване на последните, всички до един. Разбираш ли - всички: негрите, папуасите, арабите, дивите австралийци, индианците, латиноамериканците и хибридните европейци ... всичко под ножа! За целта ще се използват всички видове оръжия: от вирусо-бактериологични до генетични. Всяка раса и дори всяка етническа група ще има своя собствена смърт. Тези смъртни случаи вече се разработват. Това се прави в тайни специализирани институти, които се финансират от известните банки на илюминатите. Нямай никакви илюзии за "златния милиард". Това е друга подла измама. Измама на цялата човешка цивилизация.
- Какъв кошмар! -не можех да се въздържа. - Тогава кой ще остане на Земята? Само рептилоиди и техните съюзници?
- Ще останат илюминатите, същите влечугоподобни, само в образ на хора, както и сефарадските евреи от основните масонски ложи. И при едните, и при другите в ядрата на клетките им са концентрирани гените на анунаките. Само при първите има повече, а при вторите - по-малко.
- А какво ще стане с масоните от камуфлажа и евреите в Европа?
- Когато работата бъде свършена, масоните от англосаксонски, руски, немски, френски произход, накратко, всички неевреи, веднага ще бъдат унищожени. Те вече няма да са необходими. Ще оставят само евреите-ашкенази, които имат хазарски произход. Въпреки че са евреи, но в кръвта им няма "благородната" кръв от рептилоидите, за тях е решено да ги превърнат в роби. Според изчисленията на илюминатите и техните господари няма да има повече от шест хиляди евреи на Земята. Тези, които имат кръвта на завоевателите във вените си. Робите ще бъдат пет пъти повече. Всички те ще бъдат чипизирани и свързани към специален компютър.
- Тогава изобщо защо да живееш, по-добре е да умреш! - забелязах аз.

-Прав си, че е по-добре да умреш, отколкото да се чувстваш като електронно допълнение към цивилизацията на рептилиите - каза Светозар".
По този начин става съвсем ясно каква съдба ни готвят гущероподобните и техните слуги от световния "елит" и каква участ си подготвят много от представителите на служещите на тези не-хора тайни общества и спецслужби. Време е хората да отворят очите си за същността на процесите по света. Плановете на рептилоидите не предвиждат да оставят живи онези, в които няма рептилоидни гени, което означава - хората. Ето защо сме отровени от ГМО и кемтрейлс, принудени сме да правим ваксинации, които убиват нашия имунитет, и под всякакъв претекст се правят ваксини, водещи до безплодие. И всичко това, без да се брои налагането на хомосексуалността, наркоманията, алкохолизма и други "подаръци" от "новия световен ред". А и процесите на чипизиране вече се виждат с просто око. И ако хората не се "събудят" и не се опитат да унищожат анти-човешките планове на престъпниците, след известно време на нашата планета няма да останат хора.
понеделник, 23 октомври 2017 г.

Манипулиране на любимците и още нещо

Любимците, както и ниските и Средни нива, реагират много добре на визуална и вербална стимулация. „Ужасите на войната” редовно се показват, за да подсилят тяхната позиция, както и „мъртви деца”, „паникьосани граждани” и други „престъпления по време на американската война”. В про-инвазионните области ще чуете всичко, освен това. Вместо това там чувате „освобождение”, „свобода” и други подобни глупости. Ако бъде нападната Америка, обаче, позициите бързо ще се обърнат – тогава всичко, което сега се говори против Ирак изведнъж ще стане валидно, защото обувката ще е преместена на другия крак.

ВСИЧКО това – и ДВЕТЕ страни, е част от Играта. Това са изражения на полярността, от които Играта се нуждае заради преживяванията. Тъмната полярност се представлява от американското/английското правителства, Фокс Нюз и други фашистки елементи. Светлата полярност може да се види в медиите на останалите страни по света. И ДВЕТЕ полярности са уловени в капана на веригите от преживявания и всяка защитава своите възгледи. Тъмните нарушават вселенските закони, но Играта пет пари не дава за това. Ето това става, когато се присъединиш към полярностите, вместо към Баланса. Полярностите очакват съгласие от останалите и използват различни средства, за да наложат насила своите позиции. И двете полярности се контролират от емоциите. Това е важното и означава идентифициране с тялото. Помнете, обаче, че тези преживявания са необходими на техните висши Аз в етапите ПОД много Напредналите нива. При това и двете полярности приемат своите позиции толкова сериозно, че им липсва всякакво чувство за хумор. Това са наблюдения, които ще направите в своята Финална Инкарнация.

Всяка от полярностите обвинява другата. По телевизията показват убити от американците деца, за да контролират любимците. Получава се един цирк от шоу програми на полярностите. В зависимост от това къде се намирате, вие или ще участвате в този цирк, или ще наблюдавате забавленията, или ще правите някаква смесица от двете.

Вал Валериан

събота, 21 октомври 2017 г.

В. Серкин: няма "обективна реалност, независима от нашето съзнание"


 
В рамките на съвременната научна парадигма съществува цяла група от непроверени хипотези, които въпреки това поради ограниченото съзнание или злонамерени намерения ни се представят като "истината от последна инстанция". И то абсолютно неоснователно. Освен това, на нас ни предлагат да вярваме в тях сляпо, като не включваме собственото си мислене, осъзнаване и не извършваме експериментална проверка на истинността им.
Една от тези известни псевдо-истини са неоснователните изявления на "авторитетите" от науката, че предполагаемата "обективна реалност" съществува абсолютно независимо от нашето съзнание, което е абсолютна глупост, като се има предвид, че човекът със съзнание не е напълно изолиран от системата на външния свят, а взаимодейства с елементи на външната реалност. И не случайно все повече и повече съвременни учени започват да осъзнават този факт. Един от съвременните научни иноватори, които изоставиха сляпата вяра в съмнителна догма, е докторът по психология, професор В. Серкин.
Ето например какво пише за "обективната реалност" в работата си "Теорията на активността на съзнанието": "Независимо дали ни харесва или не, нашите действия винаги променят нашата реалност.
Пример. По време на лекция студентите ме помолиха да докажа тази теза. За целта помолих за няколко секунди и нарисувах маймуна на чистата дъска. С думите ми, че реалността в аудиторията е различна, отколкото преди рисуването, всички се съгласиха. Осъзнаването на факта за промяна в реалността чрез действията ни ни позволява поне от време на време да променим реалността на битието ни осъзнато и отговорно. Често и отказът от практически действия е едновременно отказ да се повлияе на реалността на своето битие.
Традиционната парадигма на моделиране на съзнанието, свързана с епистемологичния подход, описва отразяващите функции на съзнанието. Най-ясно това описание е представено в произведенията на К. Кастанеда, където човек е пряко описан като възприемащо същество, а варианти на "реалността" се реализират като опции за описване на материала на възприятието. Предложената ни парадигма третира човека като творящо (и по този начин избиращо) своята "реалност" същество, а основните специфични функции на съзнанието са функциите на трансформацията и проектирането.
Понятието за съзнание като съвкупност от когнитивни и мотивационни процеси се основава на имплицитния постулат за съществуването на "обективна реалност", от една страна, и отделен от реалността опознаващ субект, от друга. Според нашата теория, съзнанието се развива в процеса на активност (активна практика), променящ "реалността", т.е. заедно с развитието на "реалността". Терминът "реалност" е в кавички, тъй като "реалността" за творческото същество не е непроменена "обективно съществуваща" реалност, а процес (физически атрибут на нейната дейност), който може да бъде повлиян от своите дейности.
А. Леонтиев през своето време много се доближава до тази идея, сочейки прехода от форми на дейност (и индивидуални действия) към свойството на обекта (една от аспектите на обективността на дейността).
Пример. При изграждането на вила (дейност) аз разрязвам дълга дъска (действие). След успешното завършване на действията си, в една нова реалност, която е по-подходяща за мен, вече няма една предишна дълга дъска, а има две къси.
Текстовете на А.Н. Леонтиев и Б.Ф. Ломов съдържат разсъждения за тройния ефект върху: а) предмета на дейността; б) субекта на дейност; в) самия себе си. Ние ще разгледаме тези положения малко по-нашироко и по-подробно: дейността променя а) реалността, тъй като всеки предмет на дейност е системна част от реалността; б) физическото тяло, психичните функции, съзнанието, отношенията и средствата на субекта на дейност; в) самата дейност и съответно, цялата система от дейности.
Несъществуването на "обективна реалност, независима от нашето съзнание" и нашите действия, отчитайки системната природа и взаимовръзките на вселената, предефинира проблема за отговорността на субекта в процеса на познанието.
Тук е необходимо да се изкажат съображения за очевидния радиус (обхват) на влиянието на човешките действия върху променената реалност: а) ако действам физически, обхватът на влиянието е ограничен от моите физически и инструментални способности (буквално - къде мога да стигна); б) ако действам организационно, т.е. организирам действията на друг човек, тогава обхватът на влияние е ограничен от степента на съществуващите ми социални връзки (в границите на Земята и гамата от космически апарати); в) докато радиусът на влияние в границата може да има културни действия (създаване на произведения на изкуството, проекти и т.н.)"
Всяко едно от нашите съзнателни действия в света на физическата реалност постоянно я модифицира и в същото време се явява действие на нашето съзнание. И следователно "обективна реалност, независима от нашето съзнание" действително не съществува. Ние сме неразделна част от вселената и един от нейните взаимодействащи помежду си елементи. Същият елемент на реалността е нашето съзнание. Но защо толкова старателно ни отвличат от очевидната истина? Не е ли така поради причината да бъдем отстранени и от знанието за колосалните потенциални възможности на нашето съзнание, "събуждащи се" при достигане състоянието на пълно осъзнаване?

сряда, 18 октомври 2017 г.

Сръбски еколог бие тревога за чемтрейлс

За чемтрейлс е писано от доста време, тези странни следи, които самолетите оставят в атмосферата, хората ги наблюдават повече от десетилетие. Тези следи не се разсейват във въздуха за доста дълго време, за разлика от обичайните следи от инверсия от двигателите на въздухоплавателните средства и отдавна привличат вниманието на независими изследователи. В същото време официалните власти продължават да мълчат по този въпрос, а официалните учени отдавна подиграват хипотезите на теоретиците на конспирацията като "фиктивни фантазии", настройвайки хората в скептично отношение към тях.
Въпреки това, катастрофалните промени, настъпили в света през последните години, не могат да бъдат забелязани само от слепи. А те докоснаха не само човечеството, но и всички други живи организми. Все по-очевидно е, че растенията и дърветата са засегнати от някакви боклуци, които падат върху тях отгоре, при хората също има странни видове болести, а източниците на вода и почвата все повече са изложени на замърсяване от различни токсични вещества. И ето че много еколози бият тревога.
Един от тези природозащитници, които подозират чемтрейлс като замесени в много от нещата, които се случват в света, е лидерът на сръбското екологично движение Никола Олексич, който многократно е арестуван от страна на властите за изказванията си по тази тема. Той твърди, че химически опасни вещества и вируси се пръскат от самолети над големите градове и селските райони. И това се прави целенасочено.
Ето какво каза той за това: "Обяснихме на хората истинското значение на това химическо пръскане. Истинският смисъл на следите от самолета, оставащи часове, след като е прелетял, простиращи се от единия край на хоризонта до другия. В тези следи има бактерии, вируси, гъбички и дори някои изкуствено създадени организми, но като живи. Някакви стъклени влакна на границата на живите и неживите, които при вдишване или поглъщане с храна или вода се свързват помежду си и използвайки нашата биоенергетика,  създават по-дълги влакна в дебелината на човешката коса, които се провират под кожата на цялото тяло (болестта на Моргелон ). Това е най-ужасното заболяване в историята на човечеството.
Тридесет процента от тези огромни облаци, които остават след самолетите, изхвърлящи химически съединения, са алуминиеви оксиди. Те замърсяват почвата, превръщайки я в кисела, след което на нея могат да растат и да се развиват само генетично модифицирани семена. Това е сериозна причина за унищожаването на най-плодородната ни земя ... Чака ни глад.
Освен това те замърсяват откритите водни потоци. И това, което се изхвърля на земята, прониква в подземните потоци. Населението е отровено. За да падне отровата на земята, веднага след пръскането трябва да завали. И врагът го организира с помощта на климатични оръжия. Защото тази отрова трябва да падне на земята. Това е ясна причинно-следствена връзка. Доказахме го със сателитни изображения по един телевизионен канал. Това е просто невероятно. Това е съдебно доказателство, че Америка провокира това наводнение от 2014 г. в Сърбия, чийто точен брой жертви не знаем и днес".
Заради справедливостта следва да се отбележи, че чемтрейлс активно се проявяват както на територията на самите Съединени щати, така и над  съюзническите им държави от Западна Европа. И това явление се проявява по целия свят. Това означава, че американското правителство няма отношение към него, а е другата сила, на която всички правителства са подчинени, продължаващи да мълчат за това, как населението на техните държави се унищожава.
Това е същата паразитна и сатанинска сила, която управлява и най-богатите банкови кланове, и управляващите династии - т. нар. "черна аристокрация". И всички тези предатели на човечеството служат на същата сила, която възнамерява да унищожи човечеството. Никой нормален човек няма да попадне в състава на оставащите по техния план за "нов световен ред" 500 милиона души на планетата. Това ще бъдат само техните слуги от хибридните нехуманоиди от световния "елит", както и техните роби измежду нехората и дегенератите, които в по-голямата си част са клонинги и биороботи.
За човечеството, ако не иска да бъде изпратено на "шиш кебап" като стадо "жертвени овни", е време не само да "разтърка очите", но и да започне да се бори с това общо нещастие за всички нас, изисквайки от корумпираните и уплашени правителства ефективни мерки за защита на населението. И, разбира се, за всички талантливи хора, ако самите те не искат да продължат да бъдат "лабораторни животни", върху които нехуманоидите провеждат своите анти-човешки експерименти, тогава е време да измислят ефективно противодействие.

По материали от Интернет

понеделник, 16 октомври 2017 г.

Кой чипира човечеството?

Според данните, които могат да се намерят в уфологичната литература, най-малко 10% от американското население е подложено на отвличания от представители на извънземен разум. Но дали тези "извънземни" наистина са чужденци от други звездни системи или може би живеят на Земята в подземни и подводни градове от дълго време?
Почти всички тези възвратни отвличания са последица от генетични експерименти, провеждани върху човечеството, за които можем само да гадаем истинската им цел. Има хипотеза, че извънземните се опитват да отгледат хибридна раса, за да контролират Земята с помощта й. Но има и хипотеза, че такава хибридна раса вече е била отгледана в далечното минало от някои рептилоидни извънземни и въведена в управляващите "елити" на Земята, и сега тези хибридни не-хора са част от всички управляващи династии и най-богатите банкови кланове на нашата планета - т.нар. "черна аристокрация", характерната "марка" на която е синята кръв, извлечена от влечугите "боготворци".
И така, кой и защо продължава генетичните експерименти с човечеството и защо отвлечените хора са имплантирани с високотехнологични чипове? Проблемът с "извънземните" импланти е широко разпространен в уфологичната литература. Например, ето какво е написано за това от известния руски уфолог, кандидат за технически науки В. Ажажа в книгата му "Внимание: летящи чинии!":
"Според американските изследователи, 6% от похитените хора са имплантирани. Отбелязва се, че имплантите могат да активират механизма на развитието на определени заболявания, промени в психическите навици на човека. Предполага се, че програмният набор от възможни отклонения в човешкото тяло може да се разшири до генетични промени. В края на 1995 година някои методологични проблеми, свързани с извличането на импланти  бяха елиминирани и уфолозите бяха в състояние да проучат резултатите от анализа на няколко десетки извлечени имплантати.
С помощта на стандартен магнитометър се определя местоположението на имплантата в човешкото тяло. Имплантатът има контакт с човешката нервна система, поради което локалната анестезия не работи до голяма степен по време на операцията. Наблюдават се нервни окончания около импланта, през които се установява връзката с централната нервна система. Имплантатът е покрит със сива обвивка с изключителна якост, която свети в зелено в ултравиолетовия спектър.
Обвивката се състои от човешки кръвни биоелементи с кафяви гранули, съдържащи кислород, пигмент на червени кръвни телца, както и кератин, обикновено намиращ се в космите, ноктите и човешката кожа. Установено е, че обвивката е направена от ензими от човешкото тяло преди имплантирането в него.
Транспортът на имплантанта в изследователските центрове обикновено се извършва в биотечност, базирана на кръвта на пациента, за да се предотврати унищожаването на импланта. Кръвта на пациента се обработва в центрофуга, за да се отдели серума. След това кръвта се смесва с антикоагулант и се поставя в стъклен съд, в който се поставя самият имплант. Обикновено имплантите са триъгълни със заоблени ъгли, овални или пръчковидни. Страните на триъгълника са от 5 до 7,5 милиметра, дебелината е 2,5 до 3,5 милиметра. Рентгеновите изображения, направени в две равнини, позволяват да се определи позицията на имплантата в човешкото тяло. В САЩ най-изчерпателните проучвания на импланти с използване на уникално оборудване, са проведени в Националния институт за научни открития, в Центъра за медицински изследвания в Лос Анджелис и Медицинския център в Хюстън.
На първия етап имплантите се изследват, като се използват неразрушителни методи. На второ място са изследвани техните индивидуални фрагменти. Като правило, анализите се извършват в следната последователност: биофизични, структурни, спектрографски, рентгенови, електромагнитни, химични и металургични. След биофизични изследвания и отстраняване на обвивката в ядрото на импланта са изведени характеристики, присъщи за някои видове метеоритно вещество, а именно - присъствието на най-малко 11 до 12 елемента, включително Na, Al, P, CI, Fe, Ni, Cu, Mo, Cn. Този състав е типичен за каменно-железните метеорити от класическата структура.
Рентгеновата дисперсионна спектроскопия показва преобладаването на желязото и фосфора в състава на биологичната обвивка на ядрото, което обяснява блясъка, когато се облъчва с ултравиолетова светлина. В допълнение, обвивката съдържа минерала калциев фосфат, който е характерен за костите и зъбните структури. През последните 20 години калциевият фосфат се използва в медицината като основа за приготвянето на керамика в денталната технология. Имплантовите ядра в повечето случаи имат стриктна магнетизация по дължината на техните дълги оси.
На тъмно-сивата повърхност на ядрото има жълто-кафяви петна, които имат висока отразяваща способност. Металографските изследвания след приготвянето на шлифовката показват явно метален външен вид, висока отразяваща способност в диапазона на видимия спектър. Когато се шлифова равнината на ядрото, цветът му става черен, което показва липса на метална фракция в обема. Това се потвърждава от резултатите от измерванията на плътността на веществото. Въпреки това твърдостта на ядрото се доближава до твърдостта на кварцовата или инструменталната стомана.
Анализите, извършени със сканиращ електронен микроскоп, показват пластова структура на материала, в който към желязната основа са добавени мед, алуминий, калай и никел. Въпреки че микроструктурата не показва класическата структура на перлита, можем да приемем, че ядрото на импланта е система от желязо-въглерод с тъмна фаза, която е типична за циментита.
Основното заключение е, че ядрото на имплантата е феромагнит. В рамките на съвременните знания и микротехнологии не се открива техногенен фактор в структурата на имплантовото ядро. Резултатите от биофизичните изследвания на обвивките на ядрата показват съответствието на структурата и състава на обвивките с функционалната цел - да се предотврати отхвърлянето на импланта.
По принцип е възможно да се направи хипотетично заключение за принадлежността на имплантата към един от видовете уфологични артефакти, чиято цел не е напълно определена, но които обаче допринасят за разпространението на информация за психофизичната манипулация с жертвите на отвличания. Още веднъж може да се подчертае, че въздействието върху човешката раса от феномена НЛО е неоспоримо, но неговите методи са безупречно маскирани чрез дезинформация, артефакти и обработка на съзнанието на хората в контактни ситуации".
Както виждаме, чипирането на човечеството от страна на НЛО изобщо не е фантазия или въображение на умствено болни хора, а обективна реалност, потвърдена от множество научни изследвания на импланти, имплантирани в телата на хората след контакт с НЛО. Каква е истинската цел на това глобално имплантиране или чипиране на хора? Най-вероятно - упражняването на контрол над тяхното съзнание и задържането им в границите на стереотипите на поведение и догми, които не насърчават истинското пробуждане и осъзнаване.
Ненапразно и слугите на нехуманоидния ум - световният елит, направиха програмата за чипиране на човечеството една от задължителните точки за установяване на "нов световен ред" - тоталитарна полицейска универсална държава, в която хората получават ролята на бездумни и напълно контролирани биороботи-роби. Но дали се нуждаем от това и трябва ли да се примирим с незавидната роля, която ни отреждат паразитните и сатанински сили? Или може би можем да изберем съвсем различно бъдеще за себе си? Никой не е отменил божествения принцип на свободата на волята.
събота, 14 октомври 2017 г.

Веригите от преживявания и полярностите

Вашият Висш Аз иска преживявания и от Тъмната и от Светлата полярност. Веригите от преживявания се структурирани и в Тъмната и в Светлата полярности. ДНК командите, които извънземните са поставили в земните хора, изключително много ограничават свободата на изразяването и на Тъмното (военното, физическото и парично робство, системите за задлъжняване и т.н.), тъй като това тук е Тъмен сектор на галактиката. Всяка верига от преживявания, която трябва да преодолеете - от най-ниската инкарнация през Събудената Финална Инкарнация, се изразява и с Тъмни и със Светли течения. Вие ТРЯБВА да преживеете/усвоите добре Тъмното, за да сте в състояние да прекъснете Тъмния сектор на веригата. Ако сте преминали само през едната полярност, значи сте разединили само половината от веригата.
Прекъсването на веригите отнема множество инкарнации. Главните вериги, като религия, подстрекателство към война/патриотизъм и социалната конформност (живеене за другите) имат толкова много преживявания и вариации, че вие най-вероятно няма да скъсате ВСИЧКИ елементи от ВСИЧКИ тях преди да стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация. За да постигнете Баланс, вие трябва да потопите себе си и в Тъмното и в Светлото, защото иначе няма да сте в състояние да ги оцените като това, което те са и да знаете как да ги смесите така, че да се стигне до Баланс. След като сте постигнали Баланс, можете да бъдете обградени от калта и на двете полярности, но да останете незасегнати от тази кал.

Ходих на едно събиране край Ню Йорк. С удивление констатирах, че то беше предимно Тъмно. Обсъждаха се научната фантастика и ужасите. Участниците бяха много горди с това, че принадлежат към Тъмните, което им прави чест. Това, което на мен не ми харесва, обаче, е когато виждам Тъмните в овчи кожи, тъй като това е преднамерено заблуждаване (както при Адолф фон Буш, например). На това събиране привържениците на Тъмните смело заявяваха своя път – имаше тениски и стикери „За-Смъртта”, които ме разсмяха. Един човек, облечен целия в черно, носеше черна якичка на врата с верига на нея, която една държеше, а той пристъпваше покорно след нея (точно в стил Орион). Няколко души се бяха нарисували като влечугоподобни. Един рисуваше половината им лица със зелено и даже им даваше жълти контактни лещи като част от ефекта. Смърт, кръв и зъби имаше навсякъде, НО поведението на участниците не беше застрашаващо. На гърба на едно 12 годишно дете пишеше „Смях се с Луцифер на въртележката на Сатана”. Бях сред хора, които не се извиняваха за това, което бяха. Привържениците на Светлите никога не могат да оценят тези хора и винаги се опитват да ги „спасят”. Балансът, обаче, цени това, защото заедно със Светлината води към Баланс.
Тези хора с едновременно инкарниращи Висши Аз накрая ще преминат отвъд Тъмната полярност, а Светлите, които решат, че искат нещо повече, ще преминат към Тъмните. И едните и другите са част от една и съща верига от преживявания. Когато скъсате дадена верига, вие спирате да се ангажирате в изключителните дейности на която и да е от страните. Това е скъсването. Това, което първоначално правите, е да смесвате полярностите, което кара веригата да престане да съществува за вас. Докато успеете да смесите двете полярности в една група, не можете да скъсате веригата. Ако ви преследва чувство на вина, това е Светлия сегмент от вашата верига. Това е много разрушително и е нещо, което отнема ДЪЛГО време, докато се скъса. Ако сте водени от желанието да причинявате ненужна болка на другите, това е Тъмния импулс.
След като сте скъсали дадена верига от преживявания, това не ви прави неутрален по въпроса. От позицията на Висшия Аз това би било липса на чувство и ОПРЕДЕЛЕНО би било недостатък. Целта не е да се отстраните от преживяването и от емоциите, а да извличате полза от тях и да ги преработите в Баланс. Много по-лесно е да избягате от тези преживявания, отколкото да се изправите лице в лице с тях и да ги преодолеете. Информацията в този сегмент е нещо, с което трябва да се справите през целия си инкарнационен цикъл, а не само в няколко инкарнации. ВСИЧКО ще ви стане ясно на етапа Събудена Финална Инкарнация.

Вал Валериан

четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Интернет се контролира само от 14 души със 7 секретни ключа

Това може да звучи като сюжет за шпионски роман , но е истина : Целият Интернет се контролира с помощта на седем действителни физически ключове. И наскоро с участието им се състоя изключително секретен ритуал, който се нарича „церемония на ключовете“.
Хората, провеждащи церемонията, са част от организацията Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN е отговорна за присвояване на цифровите интернет адреси на уеб сайтове и компютри , както и превръщането им в нормални уеб адреси, които хората пишат в своите браузъри. ICANN пази таблиците за съответствие на числовите адреси (с които по-лесно работят компютрите) и думи ( което е по-удобно за хората) .

Ако някой някога поеме контрола над базата данни на ICANN , той може – буквално – да контролира интернет. Например , той може да насочи хората към фалшив банков сайт , вместо към реален и да получи достъп до техните финансови акаунти.

От друга страна, ако се случи някакво непредвидено бедствие, базата данни на ICANN ще трябва да се възстанови. Поради това организацията е намерила начин да го направи, без да се фокусира твърде много контрол в ръцете на един човек. ICANN избира седем души, като пазители на ключовете и дава на всеки от тях истински ключ към Интернет. Тя също така избира седем резервни ключодържатели: общо 14 души .

Тези физически ключове отварят сейфове, разпръснати по целия свят. Вътре в тези сейфове има смарт карти . Чрез комбинирането на тези седем смарт карти, може да се получи „мастър ключ“. Мастер ключ е компютърен код, който дава достъп до базата данни на ICANN.

Четири пъти годишно, като се започне през 2010 г., седем притежатели на ключове, се срещат на церемония с ключове, на която те генерират нов мастър ключ – нова парола.

Мерките за сигурност по време на церемонията са безпрецедентни. Малцината журналисти, които някога са били допускани до нея, описват, че процедурата включва преминаване през серия от затворени врати , оборудвани с кодови брави и скенери за пръстови отпечатъци, за да се влезе в залата, която е напълно защитена от всякакви електронни комуникации.

Групата провежда церемонията с ключовете, и след това напуска стаята по един.  http://www.burgasnews.com/ezoterika-i-misterii/69946-internet-se-kontrolira-samo-ot-14-dushi-sas-7-sekretni-klyucha

понеделник, 9 октомври 2017 г.

„Станцията за повторно навлизане” и „Светлия Капан”

Един от участниците при Монро пишеше за астрално преживяване с това, което той нарича „Станция за повторно влизане”, управлявана от „Директор по влизанията”.
Първото нещо, което трябва да направи впечатление на читателите на Матрицата, е терминът „Станция за повторно влизане”. Ако е „повторно влизане”, значи е от пътя на последователните инкарнации. Едновременните инкарнации НЕ „влизат повторно” и не се „връщат”! ЕДИНСТВЕНО последователните се ангажират в тази дейност.
Второ важно нещо е, че както изглежда тя се управлява от Директор по влизанията – това същество е друг външен контрольор. Външните същества обичат да се опитват и да объркват/манипулират Напредналите инкарнации, особено когато те се вкопчват във философията на Светлите.
Устройството за повторно влизане е описано като нещо с формата на камбана. Тази форма, гледана от Земята, е именно онзи Светъл Капан, който е описан в Матрицата 2. Въпросният директор говори за това, че инкарнациите губят своята памет. Светлият Капан е поставен, за да примамва духовете на онези, които току-що са умрели така, че те да могат да бъдат вкарани в инкарнациите на хванати в капан същества, избирайки да направят това, което искат да направите вие. Подтискането на паметта е част от този ефект. Това не е като участието на Висшия Аз в едновременния път.
Цялата тази концепция също се захранва от сценария за фалшивото линейно време, защото за инкарнациите се казва, че очакват инкарниране. Този път е на последователните инкарнации. Освен това целта на Играта изобщо не се споменава. Говори се за пояси около Земята, както в материалите на Монро, но не се споменава нищо за това какво създават мислите на планетите на извънземните. В техните светове няма пояси, освен това, че някои от тях са доста плътно населени. На Земята поясите не пречат на последователните извънземни да си спомнят своите минали инкарнации, защото изборът на път от страна на Висшия Аз е онова, което определя дали ефектът на пояса ще заработи, или не. Когато в бъдеще Монро докладва, че тези пояси вече не са около Земята, причината за това е, че Земята е приключила своята функция като свят за едновременни инкарнации. Поясите ги няма, защото вече липсва причината, поради която ги е имало. Те не са негативни странични продукти, както Монро би искал да вярваме. Те са част от структурата на Играта по отношение на едновременните инкарнации.
Дезинформация постъпва както от астрала, така и от физическата повърхност. Има ги тези от 4-та плътност, които работят, за да държат едновременните инкарнации заспали или да им отвличат вниманието. Докато Монро дава само ограничено обяснение относно тези пояси, той не прави още една крачка напред, за да направи посредством своето обяснение връзка с Играта. В края на краищата, той е замесен с „бившите” правителства. Нивата на Средно-Напредналите, особено Светлите, „маркират” за онези, които искат да манипулират земните хора, поели по пътя на едновременните инкарнации. Когато започнат да се щурат из астрала, те никога не знаят кое опортюнистично същество ще се опита да ги използва. Това е част от ТЕХНИТЕ свързани с ученето преживявания. Както и вярването в „реинкарнацията”, което е явление типично за последователните инкарнации, към което се придържа дадена едновременна инкарнация, така и тази върви по улица без изход. Правилният тренинг преди да играете в астрала е от съществено значение. Ако вашата философия е светлата полярност, те ще имат възможност да се позанимаят с вас – например като ви се представят с крила. Астралът не е място за наивници.

Вал Валериан

събота, 7 октомври 2017 г.

Около Земята има защитно поле, което предпазва паразитите? - част 2

- Но ето каква е работата. Високочестотното екраниращо поле, създадено от рептилиите, работи на границата на възможното. Защо е така? Защо не може да бъде усилено? Защото трябва да пропуска информацията на Създателя за всички живи същества. Усилването на този екран ще доведе до смърт дори и вирусите. Трябва да знаеш, че структурата на ДНК е просто приемно устройство, нещо като антена. Без космически информационен поток гените са празно пространство, те не работят. Ето защо е невъзможно да се засили високочестотната изолация на планетата до безкрайност. Разбираш ли къде клоня?
- Изглежда, разбирам. Ние, хората, трябва да се научим как да използваме информационния поток, въпреки влиянието на защитното поле, създадено от гущероподобните.
- Мисълта ти е вярна. Но факт е, че част от световното население не само на ниво инстинкти, но и на по-високо ниво може да използва информационното поле на Вселената. Хибридните раси са черната и жълтата - на инстинктивно ниво. Поради това те не са толкова сложни. А някои представители на бялата раса успяват да се промъкнат до нивото на висшето познание. На първо място, това се отнася до преките потомци на северните елфи - Орианите. Искам да кажа - носителите на хаплогрупа R1A1 ...
- Наскоро му разказах защо Свещената инквизиция е създадена от Ватикана. Разбра ли с каква цел?
- Да изгори в Европа хаплогрупата R1A1. Тъй като нейните носители имат достатъчно енергия, за да "пробият" защитния екран. Хората от хаплогрупа R1A1 са потомци на трите висши съсловия и са много слабо програмируеми индивиди.
- Виждаш ли колко просто е всичко? - отново се чу глас от печката.
- Когато знаеш, винаги е лесно. По-лошо е, когато чуваш това за пръв път. Сега нека си спомним заедно всички европейски гении. Вероятно си чувал, че сред тях няма представител на средиземноморската раса. И не защото тази раса не е такава. Работата е в друго. Гениите са тези, които са могли да се свържат с информационното поле на Вселената при условията на глобален екраниращ екран. Казано с една дума - с Рода. Спомнете си безсребърника мъдрец Солон, неговия родственик Аристоскъл-Платон, умния Хераклит, блестящия Анаксимандър, в така нареченото Средновековие - Леонардо да Винчи, Челини, Галилео Галилей, Моцарт, по-късно блестящите Ломоносов, Виноградов, Пушкин, Лермонтов, Чайковски, Менделеев, Никола Тесла и много други.
- Искаш да кажеш, че всички са имали хаплогрупа R1A1?
- Разбира се, не всички, но мнозина. Например, Пушкин вероятно е имал друга хаплогрупа, но някой е бил с него, така че защитният екран на гущерите не е сработил.
- Трябва да е била Арина Родионовна. Чрез нея Александър Сергеевич получил достъп до космическата информационна банка.
- Чакай, спомням си! - промърмори пазача от печката.
- Наистина ли носителите на хаплогрупа R1B1A2 не са способни да се борят със защитния екран? - попитах Светозар.
- Някои са способни. Например, баба Ванга или Едгард Кейси. Но забележете, Ванга беше сляпа, и затова имаше резервна "допълнителна" енергия. А Кейси работеше в сън. Използваше пълна мобилизация.
- Но Ванга и Кейси също са допускали грешки?
- Не много, но допускаха.
- А Нострадамус?
- Какво за Нострадамус? Не знаеш ли кой е той? - усмихна се мъжа. - Този френски евреин всъщност е живял наистина. Само че той не пророкуваше. Всичките му катрени са фалшиви. Специално, за да манипулира умовете на европейците. По-точно, за да програмира събитията в Европа за бъдещето. Ние не говорим за пророци и ясновидци, а за нещо друго. За хора, чието подсъзнание може да получава космическа информация, независимо от намесата. Защо се случва това? Само в случай, ако дадено лице има излишък от специална, фина енергийна връзка. Хората със северна хаплогрупа имат в излишък тази природна енергия.
- Оказва се, че глобалното екраниращо поле не е било направено за тях? - изненадано казах.
- За тях, Белослав, само за тях. Но с условието за генетично смесване ... Сега разбираш ли защо хибридните раси са интелектуално и морално малко различни. И не защото имат по-малки мозъци и са по-лоши от тях. Въпреки че от гледна точка на антропологията и физиологията всичко е така.
- Оказва се, че техният проблем е, че те не са в състояние да общуват на най-високо ниво с космическото информационно поле?
- Точно така. Антрополозите и расистите измислиха това с по-висши и по-низши раси. И наистина, това е така от гледна точка на съвременната сатанинска наука. Но всъщност всичко е различно. Нека вземем същите тибетци. Те също са хибриди и дори какви! В тях е смесена кръвта на жълти, бели и дори негроиди. Но сред тях има много ясновидци и способни лесно да прочетат всяка космическа информация. Проблемът им е само, че този народ е необразован и поради това възприема много неща мистериозно. Чудил ли си се понякога защо са различни?
- Не знаех за способностите на тибетците.
- Тогава знай. И помисли защо колкото са по-високо в планините, толкова са по-мъдри хората?
- Защо му подсказваш? - скочи от печката Дадонич. - Той вече е готов за всичко.
- Тибетското плато е по-високо от разпространението на сатанинския екран?
- Платото не е по-високо, но Хималаите са по-високи. Сега вече се изяснява защо манастирите на тибетците "се изкачват" в планините?
- Мислех си, по-близо до Бога...
- По-скоро по-близо до космоса и далеч от защитното поле. Трябва да знаеш, че тибетските манастири и храмовете на нашите предци започнаха да се строят в планините едва наскоро. Петстотин години, не повече."
Както можете да видите, Рьорих не ни измамиха, когато твърдяха, че в планините до нашето съзнание достигат по-чисти космически енергии. Особено се усеща в Хималаите и в Тибет, където те търсеха легендарната страна Шамбала. Но тогава подобен ефект трябва да се усеща и от пилотите и космонавтите. Вярно е, че пилотите не пътуват дълго на високи височини и в допълнение, тяхното съзнание се занимава с пилотиране. Но, въпреки това, някои от тях усещат странни "проблясъци" на съзнанието. Например такива пилоти бяха известните писатели Ричард Бах и Сент Екзюпери.
Що се отнася до астронавтите и космонавтите, не е случайно, че всички те  са подписали съгласие за неразкриване на информация. Въпреки това астронавтът-изследовател С. Кришевски разказваше за странните феномени на съзнанието, възникващи по време на дълги орбитални полети.
И така - този "защитен екран" действително съществува? И не е ли свързано точно с него "укрепването" на тайната програма на HAARP? Във всеки случай, нашата задача, поне на всички тези, които не са станали роби на деградиралите паразитни и сатанински "ценности", е да се опитваме да се свържем отново с Твореца и да пробием този "екран". По материали от Интернет

четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Около Земята има защитно поле, което предпазва паразитите? - част 1

Една от основните загадки на нашата планета, която слугите на тъмнината внимателно крият от нас, е съществуването на силно развити цивилизации в далечното минало. Именно поради тази причина историческите източници бяха заменени и фалшифицирани от векове насам, както бяха укривани и унищожавани древни артефакти, които могат да ни разкрият истината. Но остава напълно непонятно как слугите на тъмнината, под ръководството на своите нечовешки господари да завладеят властта на нашата планета?
Някои от учените смятат, че причината е глобален природен катаклизъм. Но напоследък се появяват все повече и повече доказателства в полза на факта, че този катаклизъм е само последица от световна война с използването на разрушителни оръжия. За последната такава война, разделяща човечеството на два противоположни лагера е разказано подробно в древния индийски епос.
Само че тази война не е първата. Цялата тази информация е внимателно скрита от нас, тъй като не само многото религии, но и съвременната наука и култура се контролират от паразитна и сатанинска сила, състояща се от нехуманоиди и техните слуги измежду дегенератите. Основната им задача е унищожението на човечеството: първо на бялата раса, а след това на всички останали, включително на верните слуги на силите на тъмнината. А на Земята ще останат само онези, които имат в себе си рептилоидни гени. Ето защо те се опитват да организират нова световна термоядрена война.
Да разделят бялата раса на два противоположни лагера те вече са успели, както успяха по времето на Атлантида и Арктида-Хипербореа. Сега те се опитват с всички сили да противопоставят в общата война  наследниците на традициите и културата на тези две древни цивилизации, които под въздействието на системата на фалшивите ценности, наложени върху тях значително са деградирали. И най-вече това се отнася до западната "атлантическа" цивилизация, която напълно повтаря съдбата на своя предшественик.
Но как успяха да наложат всички тези лъжливи ценности върху нас? Оказва се, че след последната разрушителна война, която унищожила древните континенти, нехуманоидният разум успя да създаде над нашата планета един вид "защитен екран", който не пропуска енергията на Създателя в нашето съзнание и в резултат огромното мнозинство от хората загубиха изначалната си връзка със Създателя. След като загубиха тази връзка, хората загубиха способността си да различават истината от лъжата и затова те станаха обект на манипулиране на тяхното съзнание от страна на паразитните сили.
Всичко това е описано много добре от руския пътешественик, биолог и антрополог Г. Сидоров в книгата му "Сияние Высших Богов и крамешники". Ето какво разказва диалогът му с двама сибирски свещеници, от които получава тази информация:
"-Не само трябва да разбереш, но и да осъзнаеш, че нашето нееднородно човечество не е единствено на планетата. Всъщност Майката Земя е покорена и ние помогнахме на завоевателите по всякакъв възможен начин. Как се е случило, скоро ще ти обясня. Гущероподобните ни завладяват преди 13 000 години, след като започнали втората гражданска война. Първата била много по-рано, мисля, знаеш кога. Но тя не научила на нищо нефилимите или белите богове.
- Защо нарече нашите прадеди нефилими? - попитах аз.
- Този израз е взет от шумерската митология. Шумерите казват директно кои са нефилимте и по какво се различават от анунаките. Древната война беше ужасна, но последната беше още по-ужасна, макар че атомните оръжия почти не бяха използвани. Всички гигантски кратери от ядрените експлозии, които се намират на нашата многострадална Земя, са предимно наследство от древната война. Във втората война двете страни използват оръжията на Шива - йоносферни. В резултат на това бяха погубени три континента. Това са прочутата Атлантида, гигантският Му и нашата прародина. Нашите предци спечелиха отново. Но победата беше пирова. Потъналите континенти повдигат водите на Световния океан и вълните поглъщат свещената Ориана. Но нямаше да е толкова ужасно, ако не се случи още едно нещастие. По време на световния хаос, Големия потоп и чудовищните земетресения, нашите предци не успяха да неутрализират действията на враговете на човечеството - анунаките. Последните, като се възползваха от събитията, успяха да включат специално високочестотно защитно поле над земната повърхност.
- Какво е това поле и какво защитава?
- Ясно е, че полето е изкуствено и "защитава" човешкото ни съзнание от възприемането на космическите информационни вълни. Тук е основната победа на анунаките над нашите предци, белите богове или нефилимите. Разбираш ли от какво ни лишиха?
-Всъщност не съвсем...
- Ти не си ли представяш какво означава да откъснеш съзнанието на човек от информационната банка на Вселената? Това е краят! Няколко хиляди години агония и хората, включително нашата раса, ще се превърнат в нови видове антропоиди. Този процес вече е започнал и не може да бъде игнориран.
- Разбрах! - казах изчервен. - Разбирам всичко. Можеш ли да ми обясниш защо се е случило това?
- Отчасти мога. Работата е, че гущероподобните, по своята същност са логични, макар че главите им са огромни, два пъти повече от човешката. Надявам се, че си виждал черепите на техните антропоморфни хибриди? Огромни, удължени глави, нито хора, нито гущери?
-Виждал съм, но не съм помислял за устройството на мозъка им.
- Значи знай: при тези същества няма дясно полукълбо. Няма и епифизна жлеза. Те са само, ако мога да кажа така, с ляво полукълбо. Ето защо, за да компенсират недостига в организацията, те имат огромен брой неврони. На нас, хората не ни трябват големи глави, като на прогнилите идоли. Имаме друга организация. Защо ти е огромен мозък, когато човек с помощта на дясното си полукълбо може директно да чете информация от космическата универсална банка. И чрез епифизата лесно да я превежда в лявото полукълбо.
- Наистина ли няма механизъм за възприемане на информационните полета при рептилиите? - усъмних се.
- Има, но не е развит. Само на ниво инстинкти, като при птици или змии. Неговата роля играят отделните клетки на мозъка им. Преди това този апарат са го имали, но постепенно гущерите започнали да се приближават към материалното и интуитивното знание беше заменено с логично. Същото нещо се случва сега с нас. Истината не е всичко, но ние ще говорим за това друг път... Сега разбираш защо е необходимо, наблюдавайки гражданската война на хората, гущерите да лишат враговете си от връзката с информационното поле на Твореца?
- Определено за унищожение.
- За да се изравнят шансовете. Тъй като сме с развито ляво полукълбо, бъдете и вие същите, само че в логиката ние сме много по-силни. Ето защо вие сте обречени. Разбра ли сега тяхната стратегия?
Не казах нищо.
По материали от Интернет

вторник, 3 октомври 2017 г.

Природните катаклизми са ръкотворни?

През последните години все повече независими изследователи започват да възприемат идеята, че поне някои от ставащите катаклизми имат човешки характер. Освен това, в рамките на американския проект HAARP ("ARFA") има всички технически възможности чрез въздействието върху йоносферата на Земята за промяна на климатичните условия. И именно последните климатични аномалии ни карат сериозно да поставим под въпрос искреността на твърденията на американските власти за това, че този проект вече е закрит.
Не е случайно, че американският учен Джероу Дейвид в своята книга "Драконът се завръща: опасности от изкуствен магнетизъм" предупреждава за такива експерименти. А през 1995 г. излезе книга-изследване на Н. Бегич и Дж. Маннинг  "Никола Тесла и дяволското му оръжие", в която още тогава беше изразена сериозна загриженост относно появата на военната програма на правителството на САЩ - HAARP ("ARFA"). Ето какво пишат там:
"Малко преди смъртта си великият изобретател Никола Тесла каза, че "въз основа на напълно нов физически принцип" е способен да "запали небето" и да "разтопи самолет или кола на разстояние от 400 километра". Освен това на Тесла е приписвано изобретяването на лазерни оръжия ("лъчите на смъртта") и "електрическа пушка", откриването на резонансния ефект, способен да причини изкуствено земетресение и дори грандиозна експлозия в сибирската тайга, известна сега като падането на Тунгуския метеорит.
След смъртта на учения през 1943 г. неговите военни изобретения са били забравени - или по-скоро са се постарали да бъдат забравени. Авторите на тази книга убедително доказват, че "архивите и научните трудове на Тесла са систематично крити от обществеността" от американските специални служби, докато американското правителство продължавало с неговите революционни разработки, и че ужасното оръжие, за което изобретателят говорел, ВЕЧЕ Е СЪЗДАДЕНО!
Това е основната военна тайна на Съединените щати. Това оръжие е по-мощно и разрушително от ядрените оръжия. То е в състояние не само да свали вражеските ракети, но и да предизвика техногенни катастрофи навсякъде по света, да парализира напълно радиокомуникациите и електронното оборудване и дори да повлияе на психиката на хората. Използването на това тайно оръжие, прикрито като научна програма, заплашва с катастрофа от планетарен мащаб! ...
"ARFA" или аврорална резонансна фазирана антена е съвместен проект на военновъздушните и военноморските сили на САЩ, базирани в Аляска. Проектът е изследователска програма за изучаване на йоносферата с цел създаване на нови видове оръжия.
"ARFA" има за цел въздействие над йоносферата - слой на атмосферата, който е 50 км над земната повърхност. Извършва се с помощта на предавател, монтиран на Земята, който е антена с фазирана решетка - широко поле, установено синхронно от работещите антени ... И всичко това, за да се контролира състоянието на йоносферата.
Ефективната радиационна мощност на инсталацията в първия етап на проекта е около 1 милиард вата. Той ще бъде използван за "томография на земната кора" (т.е. за сондиране на геоложки образувания с цел откриване на подземни комплекси или залези от полезни изкопаеми), радиовръзка с подводници, въздействие върху комуникационните канали на евентуален противник, създаване на изкуствени плазмоиди в йоносферата, контрол на времето и предаване на електроенергия към различни райони на планетата, устройството може да се използва и като хоризонтален радар и дори като анти-сателитно оръжие ...
Сега е известно, че истинският обхват на приложение ще бъде хоризонтална радиолокация, средства за комуникация и разразботки по създаване на противоракетна отбрана ... Университетът в Аляска получи суперкомпютър - отново за "научни" изследвания; но тук истината е, че ресурсите на университета са били използвани за провеждане на военни експерименти по създаването на модерни оръжейни системи. Отново обществеността бе лишена от всякаква информация по този въпрос и от възможността за обсъждане".
След публикуването на тази книга започна международно разследване на проекта "ARFA", в който се присъединиха и депутати от Държавната дума, които изразиха загриженост за разработеното от САЩ "качествено нов вид оръжие в рамките на изследователската програма". Те отбелязват, че подобен качествен скок в оръжейната система може да се сравни само с прехода от студеното оръжие към огнестрелното или от конвенционалните към ядрени оръжия. Отличителна черта на това оръжие е, че обект на въздействието става околоземното пространство.
В резултат на разследването депутатите от Държавната Дума установиха, че в Съединените щати от 1997 г. насам са започнали подготовката за тестване на три нови оръжейни инсталации по програмата HAARP, разположени в Аляска, Гренландия и Норвегия. Това оръжие е в състояние "да блокира комуникацията, да деактивира бордовата електронна апаратура на космическите превозни средства, ракети, да предизвиква големи аварии в електрическите вериги, нефтопроводите и газопроводите, да оказва негативно влияние върху психичното здраве и здравето на населението на цели региони ..."
По този начин много от странните аварии на космическата и авиационната техника, причинените от човека бедствия, неадекватното поведение на масите на хората, необичайните природни бедствия могат да се окажат резултат от използването на тези оръжия, чиито компоненти сега са разположени по целия свят, а също така са инсталирани на американски плаващи платформи и военни кораби, които са в състояние да се движат във всяка точка на повърхността на океаните. Освен това, началото на проекта на пълен капацитет първоначално е планиран за периода 2001-2017 г.
Всичко това потвърждава, че заключенията на независимите изследователи относно ръкотворството на много природни бедствия и  имат съвсем реална научна и техническа основа в рамките на американския военен изследователски проект HAARP ("ARFA").По материали от Интернет