петък, 26 януари 2024 г.

Вперёд. Структура и работа на руските психотронни отдели. Поглед отвътре. - част 7

 Хибрид и създаване на хибрид. Малко информация за създаването и работата с така наречения информационен хибрид. Хибридът е така да се каже превозното средство на руския информационен агент. Най-общо и разбираемо казано е, че той се получава от съединяването на аватара на обекта с аватара на наблюдаващия. С хибрида работи основно Контрольор 1, който действа така да се каже от повърхността. За да се разбере как работи хибрида трябва да хвърля повече яснота върху технологията на работа с Аватара. Аватарът представлява торсионно-холографската матрица на наблюдаваното лице. Тя е интелигентна, самообучаваща се и непрекъснато ъпдейтваща и обогатяваща се с информация за обекта на контрол. В степени по-сложна е от аватарите, създавани от устройствата на центъра Козирев. От записите на наблюдаваното лице, които пак повтарям, действат на торсионно-холографски принцип, се извличат отбелязаните моменти и се интегрират в матрицата на наблюдаемия. За процеса на извличане, подобно при нулирането се използва техниката на замразяване на момента или стоп кадър. Само че в този случай конкретната информация не се нулира, а се обработва за по-нататъшно повторно интегриране в матрицата на Аватара. Ако информацията не е извлечена от лицето, тя трябва да бъде модулирана така че емоционално и ментално да резонира с обекта, иначе бива отхвърлена като чужда и не постига целта си. Затова се предпочита и се работи повече с фрагменти от записи от него, които се наслагват в матрицата на Аватара му. Прилича на съвременна и технологична вуду магия, нали? Когато Аватарът на наблюдавания се интегрира с аватара на Ка 1, се създава хибрид, който посредством управляемия сигнал достига целта си. Това служи и като един вид камуфлаж. Преди да открия как действа системата, когато се опитвах да се свържа, разгледам или въздействам на Ка 1, се сблъсквах само с отражение, което много приличаше на мен, но същевременно беше и на друг човек. Все едно човек, който ме наблюдаваше зад огледало. Имено това е ефекта на огледалото, който тези отдели използват чрез конструирането на хибриди, за да не усети наблюдаемият, че е наблюдаван. В определен режим на работа могат да разпитват направо Аватара и да извличат информация за наблюдаваното лице. Това обаче става при взаимодействие на двете матрици и ако се прекъсне управляемия сигнал на прикачане, взаимодействието с Аватара се преустановява и не може да се извлича и предава информация за човека. Хибридите се конструират от „капитана” или Наводчик и затова техните позиции пред апаратурата им позволяват да получават бърза информация от външния свят и да манипулират ловко с нея. Малко инфо за това как се получава огледало и отражението в него. Когато бъде уловен от Ка 1, матрицата на Аватара на обекта започва да се ъпдейтва с информация за него в реално време. Така както отразената светлина от тялото на човек попада върху повърхността на отразяващо огледало и той вижда своето отражение. Ако се усмихне и отражението се усмихва. Така става и при генерираното от Аватара огледало, но там има и някои особености – отражението никога не е едно към едно с това на наблюдавания човек.

Много важно внимание при създаването на Аватар и хибрид се обръща на гласа на наблюдаваното лице. По-късно ще дам примерна обработка на мой познат, която отнема около 15 - 20 минути всичко. Това са както казвам психотроно-електронни или психотронно-дигитални отдели. Не могат да действат върху някого, ако не получат реална информация за него от дигиталната мрежа – например снимки, звукови файлове с гласа му и кратка биография. И действат изключително бързо с огромни обеми от данни, като от някой футуристичен филм. Та да се върнем на гласа. Той се използва при самият хибрид и пак както и отражението не е абсолютен дубликат на реалният глас и слава Богу. Когато членовете на екипа комуникират по между си се чува именно този хибриден глас и това е така, защото аз ги слушам през хибрида, т.е. Ка 1 действа в активен режим. Прилича малко на едногласов превод. 

Ще дам пример с груби стъпки как се създава хибрид между руски контрольор и нова цел, нов шаран, който трябва да се улови. Започва разглеждане на снимков материал, като се почне от детството и се стигне до настоящето. Прослушват се звукови файлове, със запис от гласа на човека. Започва обработката на гласа. Пуска му се сигнал и чакат да зарегистрират реакция, отклик. Откликът е много важна част от обработката. След като са сигурни, че са уловили именно точния човек, започват да го тестват с различни сигнали, включително и такива, които предизвикват силен стрес. По този начин му правят профил и се определят така да се каже границите му. През този процес вече тече снемането на торсионно-холографски отпечатък, необходим за изграждане на матрицата на неговия аватар. Започва създаване на хибрид, при което гласа от матрицата на обекта се наслагва върху този на контрольора. Може да се направят няколко опита за това, защото не винаги от първия път се получава успешен хибрид. След това информационният агент се свързва с обекта си и започва да усеща гръдния кош, все едно диша с него. Започва хармонизация на сърдечния център. Както споменах по-рано, руските отдели отделят особено внимание на него. И когато ръката се напъха в ръкавичката, работният хибрид е вече готов. Хибридите като цяло не са константа и могат да търпят модификации. Както и при хората, така и между матриците на аватарите може да има несъвместимост.

Как и кога се генерира „канала на контрол” (за когото говорих в предишната публикация), в контекста на казаното дотук: 1/ Първоначално конструиране на Аватара на базата на развед информация получена по електронен път; 2/ Пускане на управляем сигнал към обекта; 3/ При достигане на сигнала до човека се активира Аватара и  едновременно с това се създава и „Канал за контрол”, свързващ темето на контрольора с темето на обекта (най-опростено казано). Големината и информационният капацитет на „информационният канал” при хората зависи от работата на епифизата; 4/ „Теперь все делаем вместе!” 

Произнасяне на вербални команди без задействане на хибрида не води до никакъв резултат. Проверено е! Тоест, системата не действа на принципа на хипнотично вкарана дума, която да активира режим или програма в подсъзнанието, ако Аватарът не работи. Системата за контрол работи само и единствено чрез активирана матрица на Аватара. 

Мониториране на торсионно-холографското поле на клиента. Посредством него работи системата за бързо разпознаване, защото всички взаимодействия на полето с други хора се индикират на екрана. Има разпознавателен маркер. Веднага се вижда „свой“ ли е другия човек или е „чужд“. Ако е „свой“ кой е и ако е „чужд“ кой е. След като се разпознае, като свой, дадения човек не се обработва, за да не се пречи на работата на отдела, отговарящ за него.

Как се действа по протокол с обекта при среща с други хора. Когато отиде в група от хора, които не са наблюдавани, първо екипът избира хора с пропуски възгледи, защото те са свързани с руското информационно поле и с тях се работи по-лесно. Ако няма такива се използват най-податливите и подходящи. Избраните служат като антени, които помагат да се хармонизира цялостното поле на групата. Тъй като се обработваше цялото мое обкръжение. много от хората от него развиха проруски възгледи, въпреки че преди това бяха русофобски настроени и лишени от каквито и да е симпатии към Русия. Така се работи, това е стандартна процедура при обработка на даден човек. Друг интересен ефект от въздействието е, че винаги когато говорех положително за Русия, започваше повишаване на настроението и обратно. 

Отделите могат да катализират някои процеси в живота на разработвания да се случат с лекота, докато на други да се попречи изобщо да се случат. Използва се и се работи с концепцията, че реалността подлежи на промяна и тези технологии се използват, както върху живи обекти, така и върху неодушевени, и върху определени райони и събития, като цяло.

Има специално разработен план за неутрализиране на врагове, но той се изпълнява само и единствено от определени отдели. „План Молния“ или „Мълния“ е план за дистанционно ликвидиране на набелязан враг от руските военни пси отдели. Името идва от начина на поразяване. Действа, както поразява и мълнията – от дистанция, бързо и унищожително. Прилага се основно при шофиране с моторно превозно средство, като се задава вариант на режим „Замърсяване“, при който се създава напрежение в човек, съпътствано с непрекъснато чувство за опасност и липса на контрол върху управляемото от него превозно средство. Прилага се при по-дълги пътувания, например междуградски, за да се увеличат шансовете за успех на плана. 

Важно е да се знае, че външните руски информационните отдели са обучавани и тренирани да действат предимно в Европа, САЩ или най-общо казано срещу колективния запад. Целта им е и беше да се задълбочат партньорските взаимоотношения и контакти, да се създава приятелство в международните отношения. След събитията в Източна Украйна и особено след началото на специалната военна операция, работата на самите отдели трябваше да се преориентира в посока на своите стратегически партньори. Откъде обаче идват трудностите в този случай? От това, че този тип отдели са пропити с недоверието от своите предшественици още от времето на СССР, че на Китай не може да се има доверие, на него не може да се разчита. Този факт в началото ме изненадваше, тъй като в единното руско информационно поле на повърхностно ниво се разпространяваше информацията за стратегическото партньорство между двете страни. Повечето от русофилите, включително и аз, вярваха че едва ли не Русия и Китай всеки момент ще се обединят и ще прекършат гръбнака на Америка с лекота. И някои може би все още вярват. Та проблемът откъде идва? В това че Китай е главния стратегически партньор на Русия. А всички досега работещи кадри са закърмени с неприязън към китайците, защото са тренирани да създават приятелство със Запада и да се пазят от Китай. Мислите ли, че този начин на мислене може да се промени за една две или повече години? Тъй като тази находка в началото ми приличаше на дезинформация, се наложи да е проверявам многократно и всеки път откривах потвърждение.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.