понеделник, 25 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ НА АТМОСФЕРНИТЕ РЕШЕТКИ

Този видеоклип, "случайно появил се" в Интернет, отлично илюстрира материализацията на решетките на атмосферата.
Основното е, че е заснет от МКС и е много добре анализиран от автора на видеото.
Около това явление, което не е разбираемо за мнозина, включително мнозинството учени, възникват много измислици и мистични предположения, които при липсата на наука са съвсем разбираеми!
Какво можем да научим от този клип?
Нашата атмосфера е малко по-различна от това, което учените са ни наложили !!!
Илюзията за скитащи се облаци насам-натам, които сами по себе си се водят, някаква спонтанна промяна в налягането и температурният спад на въздуха, нямат подплатена основа!
Интересно е, че те впоследствие произволно отдават водата си, но минимум от 1200 м височина, за което бих искал да насоча вниманието ви.
Вероятно си струва да обърнете внимание на факта, че облаците, обгръщащи цялото небе, могат да се излеят веднага над вас, а и могат да се носят в продължение на няколко дни в посока, която им е известна, без да пролеят и капка!
Нашата атмосфера е строго структурирана, управляема и доста предсказуема (с правилното и вече съществуващо знание), затворена (временно) за нас система.


Ето и снимка, която може да даде представа за атмосферните решетки. Тя е заснета случайно в планините на Осетия, по време на дъжд.Ето нещо, за което вече е писано неколкократно: "Преди да бъде въведена новата програма, процесът на изтегляне е бил в диапазона +/- 2%, поради което честотите на k-структури, t-структури, DI-структури не се пресичат. Въвеждането в експлоатация на новата програма от 2000 г. насам изисква значителни мощности за изпълнение, а изтеглянето започва да достига (+/-) 33%, което води не само до граничните стойности на формата (почти до скъсване на връзките), но и до смесване на честотите, а тогава вече се материализират честотите на DI-структурите. Единични случаи имаше преди 2000 г., но те за тогава са уникални, докато от 2000 г. насам това е често срещано явление".
В наши дни тази информация е много полезна.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.