понеделник, 30 март 2015 г.

Илюминатите служат на древни нефизически същности

Илюминатите не са свободни и са ограничени от договор с много древни нефизически същества.


Илюминатите се страхуват от свободата, осъзнанието и обединението на душите - това, което извежда хората и другите същества извън рамката на различните ограничения, както и извън веригата от прераждания в грубите материални светове, от колелото на самсара - но защо? Защото самите те не са свободни и са ограничени от договор с много древни нефизически същества, с дълъг живот, които в далечното минало са признавали за богове, на които те вярно служат за предоставената възможност да имат много силна и постоянна власт над този свят и хората на Земята.
Тъй като "боговете-паразити"се нуждаят от тираничната система, която съществува само в грубите и насилствени вибрации на ниските измерения, техните слуги - илюминатите, в действителност планомерно пречат на сливането и сублимацията на различни многостранни съзнателни енергии, отварящи изход за душите на хората към по-високо ефирноматериално ниво. Чрез системата от тайни общества, които образуват пирамида на знанията с посветени човешки лидери от демоничен вид на върха, тези междупространствени същества контролират еволюцията на човечеството, пренасочвайки потока на жизнената сила на масите от хора в сферата на техните интереси - за обезпечаване на съществуването си ...

Как става това?

На външно, материално ниво, поради постоянното многоизмерно разделение на хората един от друг, над тях се извършва "задкулисен" контрол и се извлича огромна полза във всички сфери на живота за също толкова контролирания "елит". И това е само онова, което лежи на повърхността. Илюминатите от векове внедряват своите агенти да заемат ръководна длъжност във всички социални структури - в религията, науката, политиката и изкуството. Тези агенти привеждат в действие и насърчават сред обществото маса планирани илюзии, предназначени да насочват мислите на хората в блуждаещ кръг от фалшиви теории и вярвания, които хвърлят умовете в съмнение, разочарование и разстройство - неспособност за концентриране и възприемане на действителността. Тази разрушителна атака на задкулисните структури използва по-специално медиите, всички видове електронно оборудване и дори храната, за да се нарушава самата способност на масите от хора непосредствено да възприемат заобикалящата действителност.
По този начин, хората губят своята сила на осъзнание и разбиране на истината, губят чистото възприятие, тъй като съзнанието им блуждае в невежество, в околни пътища и всякакви религии. За сметка на масовите нарушения на енергийните потоци и способността на възприятие, Илюминатите, водени от своите богове, нарочно удължи пътуването на човечеството със "заобиколки" на Истината, което е от огромна полза за властовите структури. Но, най-важното е, че непрекъснатия контрол и програмиране на човешкия опит, неговата повторяемост и цикличност обезпечава паразитното съществуване на много богове, започващи с дявола и завършващи с "личните" вампири на конкретни хора. Това е възможно благодарение на факта, че боговете от демоничен тип експолатират неизползваните от хората потоци от собствената им жизнена енергия, вибрираща в честотните диапазони и в области на съзнанието, от които хората умишлено са "отрязани".
Следователно, има много богове, които са заинтересувани от робството на хората и има много хора в по-високите етажи на властта, които обслужват тези богове. Този въпрос си струва разглеждане в дълбочина, тъй като от неговото разбиране зависи освобождението ни като съзнателни същества. Има много исторически данни, които са част от "загубените" древни познания, скрити от Илюминатите в тайни общества - за това от кого и как човечеството е било отделено от пълноценната си природа, за да упражняват над него контрол и паразитизъм. Но от практическа гледна точка - за избавяне от контрола ще бъде по-полезно да се разгледа практическото значение на тези процеси ...
Ако се вгледате в това, което се случва от гледна точка на подсъзнанието и фините енергии - то с помощта на "храната за ума", противоречащи си идеи и концепции, религии и умозрения, на вътрешно енергийно ниво става разделение на душите на хората. Кризи, войни, негативни емоции на стрес, болка, депресия и страх - всичко това в по-голямата си част е изкуствено създадено единствено с цел да се застави колективната енергия на хората да вибрира на нивото на долните чакри с понижена честота. Затова, чрез активиране на всеразделящото ляво полукълбо на мозъка, хората се насърчават да се дистанцират един от друг, да изпитват раздразнение, враждебни чувства и агресия, намаляващи честотата на вибрациите на тяхната жизнена енергия. Хората целенасочено и систематично са тормозени чрез внушение на масови съмнения и деструктивни мисли, което забавя тяхната съзнателна скорост и честотата на вибрациите, с което предизвикват чакрите на хората да "изхвърлят" голямо количество нискочестотна енергия.
Тази "тежка" енергия, уплътнена от вибрации с ниска честота, минава по ръба на видимата "груба" материя на веществото и невидимата "тънка" материя на звука - което дава чудесна възможност за лесно захващане и поглъщане на тази енерго-материя от по-опитните паразитни съзнателни същества. Така тандемът на нематериални същества и илюминатите, които са в основата на тайните окултни общества, нарочно създават в човешките светове конфликти, огнища на агресия и масови убийства, за да използват ниско-честотна енергия, излъчена от хората за своите цели. Колкото и странно да звучи, но голяма част от хората се използва като батерия, източник за паразитното хранене - точно като във филма "Матрицата", а хората не го осъзнават! Те само понякога чувстват липса на енергия и умора.
Нашето съзнание представлява многоизмерно пространство, състоящо се от разночестотни полета от вибрираща енергия, обединяващо същността на абсолютния център на нашата душа. Всяко енергийно поле се извежда от определена чакра във фините тела на човека, а във физическото тяло се материализира под формата на конкретни части от генетичния код на ДНК-то ни. Ако някои от енергийните полета на нашата душа са неосъзнати и разпръснати, твърде отдалечени от централната същност, съответстващите на тези вибрационни честоти чакри и генетични кодове на макромолекулите са откъснати от съзнанието, или не работят напълно.
Именно този фактор на неосъзнатост използват различни паразитни същества в интерпространствата и вампирските лидери в света на хората, под чиито контрол човечеството съществува от древни времена. Т.е., ако си представим нашите енергии под формата на плодородна земя, то тази земя, която ние не засяваме (енергиите, които ние не осъзнаваме) бива окупирана от нежелани същества от други измерения и те събират от нашите енергии урожай, за да го използват за свои цели. Те идват в нашето спящо съзнание от паралелни пространства без нищо и си отиват, преливащи от богатството на нашата жизнена сила, която ние не използваме.
Тъй като тези енергични паразити са същите тези богове, на които служат всички тайни общества в света на хората, илюминатите стриктно поддържат контрол, разделяйки човечеството с противоречия и фрагментиране на човешкия ум, за да подхранват с нашата неосъзната енергия своите древни богове.
Те са водени от дивата си природа, жестокото желание за владение и контрол, власт над другите души. Те вземат изначалната истина, която им е добре известна от древните източници и която те крият, и пренаписват всичко по такъв начин, че да оставят вратичка за появата на много противоречия между хората, които ще последват тези фалшиви учения и измислени религии. Всички тези разпокъсани истини, които те изкуствено създават са помрачени от семената на раздора, от безброй спорове и безкрайни конфликти между хората, които ги следват. Целият смисъл на тези тайни дейности на илюминатите е безкрайно примитивен и абсурдно прост: да създадат и настойчиво да култивират всякакви несъответствия в рамките на всички религии, науки, политически партии, секти и всички обществени организации, за да скарват и разделят хората, а след това дълго и систематично да ги контролират за сметка на провокираната борба помежду тях.
Всички наши скърби, страдания, ранна старост и смърт - всичко в действителност е поради това изкуствено разделение на душите ни, изваждането ни от изначалната наша природа, създадения дисбаланс от коренно различни енергии, липса на комуникация между различните области на съзнанието и стагнацията на нашата жизнена сила, която използват всички възможни богове. В по-голямата си част всичко това е умишлено предизвикано и причинено от тотално непознаване на истината, злонамерено скриване и недостъпност на древните познания за законите на Вселената, монополизирани от тъмния елит. Ако се чудите откъде идва цялата сила и мощ на демоничните властови структури (малцинство от нашето общество), отговорът е само един - от незнанието и безсилието на останалите.
По този начин, както е било в миналото и се повторя днес, с помощта на страх, масово насилие, конфронтация на енергиите, раздробяване на цялото съзнание, отдалечаване от същността си и източника на живот - Единния Създател. На рубежа на смяната на епохи и цивилизации се разрушава неделимата структура на нашето ДНК, която контролира целия ни живот във физическото измерение. Когато ДНК е раздробена на части, хората стават несъзнателни същества, биороботи с ограничен набор от емоции и пет или шест програми в главата. Наистина, съвременните хора е трудно да се нарекат докрай живи, защото те живеят и действат по някаква писана отвън програма, без да осъзнават и да се направляват сами себе си.
За да се измъкнем от контрола на всички вампирски общества, специализирани в разделението на хората един от друг и в отделянето на всеки човек от връзката с душата му, е необходимо да се повиши глобалното съзнание на човечеството до нивото на горните чакри, предизвиквайки масовата енергия да вибрира на по-висока честота. Високите честоти на енергията са твърде духовни и нефиксирани, така че те не могат да се отдават или прихващат, те не могат да бъдат паразитирани, тъй като са имперсонални. Колкото по-висока е честотата на вибрациите, толкова по-близо енергията се намира до същността на душата, а тогава всички части на съзнанието, които се придвижват с енергията се приближават до оригиналния единствен център на самите себе си. По този начин, сублимацията на енергия и сливането на души възниква естествено, когато хората се обединяват, намирайки нещо общо навсякъде наоколо и вътре в в себе си, вместо безкрайни разлики.
Ето защо, ако хората започнат да се обединяват, повишавайки съзнанието, съсредоточавайки енергията си и преминавайки към по-висока честота, независимо от религиозните различия, политически партии, социален статус и умствени нагласи, източникът на захранване за паразитните богове под формата на нискочестотна енергия бързо ще изчезне. Гладните богове ще трябва да се трансформират, да повишат честотата си или да напуснат. В този случай, илюминатите ще останат без господари и цялата пирамида на насилствена власт на тайните общества бързо ще се разпадне.
Не само, че никакви структури не ще могат насила да контролират големи групи от спонтанно обединени хора, тези групи могат да се обединят срещу самите контрольори и манипулатори, а това за тях е истински кошмар.
Предвиждайки този ужасен (за тях) изход, илюминатите постоянно следят и пресичат в обществото и най-малката склонност към междурелигиозни и надполитически обединения между хората. Те последователно поставят пречки, направлявайки всички опити за обединение във фалшива посока под контрола на фалшиви нови лидери на религиозни и политически секти, използват множество измами, манипулации, провокации и тотална лъжа. Но всичко това само допълнително доказва цялата безнадеждност на положението им и безсмислието от изграждане на тираничен контрол, защото обикновените хора са милиони пъти повече, отколкото тъмния елит.
Неконтролираното обединяване ще предизвика естественото унищожаване на всички егрегори, поддържани от сектантската идеология и предаването на енергия чрез безсъзнателните молитви за спасението на собствения си егоизъм. Всички eгрегори са егоистични формирования, в които егоизмът започва от фините духовни нива, и те са създадени предимно от слабо осъзнати и егоистични хора. Всички тези религиозни клубове, секти и общества, както и политическата структура задържат своите членове в ограничено съзнание и пространството за сметка на силовото поле на собствения им егоизъм. Единствената разлика е, че в религията действа егоизъм от фините нива, който е много по-концентриран от материалния егоизъм: това е моята практика, енергията ми, моят учител, моите духовни братя и сестри, моето постижение, и всичко това е моя път към просветлението. Това е едно и също нещо като апартамента ми, колата ми, моята заплата, моята кариера и така нататък. Различните видове духовен егоизъм и подчинението на хора от различни божествени и демонични външни сили, различни полубогове или един и същи Бог под различни имена формират съответни многобройни eгрегори и ако се унищожат - това означава да се отървете от повтарящите се прераждания и да излезете от самсара.
Излизането отвъд пределите на егрегора прави по-свободни нашия ум и енергия, тъй като безконечните идеи, концепции, практики и другото изфабрикувано и пробутано на човечеството в продължение на много векове - всичко е това, за което хората трябва да плащат постоянно. Това е просто един голям енергиен капан. В същото време истината е елементарно и директно взаимодействие с реалността, прякото осъзнаване на същността на нещата чрез своето собствено съзнание. Ето защо, в идеалния случай, на нас ни трябва само един върховен и естествен егрегор, изчистен и освободен от всички останали. Когато погледнем към живота с този нов свободен поглед, ще видим, че почти всички хора живеят, без да разбират чистата реалност такава, каквато е, а се намират в различни хипнотични състояния, държащи ги до самата им смърт с един или друг енергоинформационен егрегор.
Ние живеем в един много труден момент, когато илюзията, замъгляваща съзнанието ни е много силна. Хората гледат зашеметяващите открития и не виждат нищо, чуват големите истини и не чуват нищо. Масите хора са програмирани от интензивен поток от информация и претоварени от стрес дотолкова, че почти непрекъснато възприемат всичко наоколо като фонов шум и картинки от филма, а не като ръководство за необходимите промени и самоусъвършенстване. Влошаването на глобалната хипнотична илюзия е причинено от факта, че сега се събуждат и излизат наяве всички древни слоеве от разнообразни източници на енергия и кармични фиксации, до момента спящи в етажите на нашето многоизмерно съзнание. В тази връзка, обикновеното всекидневно съзнание и контролиращите го насилствени структури са много уплашени в стремежа си за самосъхранение и слагат самохипнотизираща защитна бариера. Въпреки това, най-различни мощни енергии и въздействието на различни видове съзнание ни дава уникална възможност рязко да се измъкнем от всички обичайни и удобни рамкови ограничения и ускорено да променим себе си.
За световните лидери, стоящи по върховете на официалната религия, политическата власт, или шефовете на най-големите корпорации, ние трябва да разберем едно нещо: те обикновено не са на страната на народа си. Те просто служат на своите демонични богове, обезпечавайки своето елитно съществуване. Те просто ни използват, за да подхранват своите древни богове, както в древността, неразбирайки нищо и действайки по заповед. Ние служим като батерии, поради което за момента не ни хвърлят в кофата за боклук и до известна степен се грижат за нас, докато ние доставяме на тираничните богове достатъчно от нашата жизнена сила.
Под претекст за установяване на нов световен ред илюминатите искат да обединят всички религии и социални системи, под ръководството на един такъв Бог, единен дух на тъмнината, Луцифер или Грифон, което се нарича еднополюсен свят. Но истинската цел на човечеството всъщност е неполярен, трансцендентен духовен свят. Това е съгласувано съзнателно обединение във вътрешния свят на всички души, което свързва светлината на всяка душа със светлината на Твореца на Вселената.
Въпросът за освобождението ни е въпрос за пълнотата и силата на осъзнаване на енергоинформационното поле на нашата душа. За да направим това има различни духовни практики, чрез които се отварят и активират подсъзнателните ни спящи чакри и енергийни потоци. Прилагайки някои от тези традиционни или езотерични практики, ние трябва за самите себе си да съберем всички разпръснати енергии на нашата душа и да се отворим към единния осъзнателен център за реализация на истинската ни същност, да вземем цялата си жизнена дейност под пълен съзнателен контрол.
Ние трябва да се издигнем над цикличността на нашето съществуване и да се научим да вземаме непрограмирани решения, които излизат извън логиката на повторение на стари преживявания. За да направим това, трябва да сме в състояние напълно да свикнем с всички източници на въздействие в различните области на нашето многоизмерно съзнание,  прецизно да разпознаваме собствените си и чуждите потоци от енергия, веднага разграничавайки своята воля от чуждата и фино да възприемаме усещанията си от различни енергийни вибрации: дали преобладават в тях страх, насилие или любов.
Борбата между светлината и тъмнината е вечна, докато Вселената съществува и в нея няма никой да спечели, защото силите са равни. Това естествено следва от факта, че светлината и тъмнината са взаимозависими огледални елементи, които отразяват противоположности, родени от разделението на единния Абсолют и съзнателното разделяне енергиите на Твореца. Всякакво грубо двойно разделение, обозначено като мъжко и женско, светло и тъмно, демонично и божествено - всичко ще се върне към Твореца, оригиналния източник на това разделение. По същество целият свят е създаден от Твореца, за да се натрупа опит и душата да търси изход от мрежите на ограниченията, да намери своя път към първоизточника, пътят към реализация и свобода.
И колкото и да говорим, никой няма да ни разкрива някаква тайна, с изключение на това, че всичко е илюзия. Всички планове на масоните, илюминатите, пророци, гурута, светли борци за истината, цялата игра на демони и богове, цялата тази вселена - всичко е моделирано и е велик експеримент, стартиран за да ни върне към Единния Бог, Създателя и по-нататък към истинското аз, абсолютната същност на душата ни.

Когато това, което сме направили се връща обратно към нас, най-голямата тайна е, че се налага да сме колкото е възможно повече и по-наясно с всички процеси, да не се обвързваме с нищо, нито към обекта (частиците на осъзнателния опит), субекта (своето аз) и към самия процес на познанието. В действителност, ние сме чисто свръхсъзнание, абсолютна същност, източникът на сътворението, централната точка на цялото съществуване. Ако ние осъзнаваме това, ще разберем същността на пустотата, Висшия Аз извън пределите на самопознанието, който надхвърля разликата между себе си и което и да е  друго.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.