понеделник, 29 ноември 2010 г.

Накратко за космическите вибрации ( енергии )

Космическите енергии (вибрации) имат съзнание и носят определена информация. Можем да говорим за тяхното качество, т.е., възможността за предаване на определени вибрации и информационни пакети, които разкриват едни или други качествени характеристики на Вселената и си взаимодействат с определено ниво на съзнание. Колкото по-високо е нивото на човешкото съзнание, толкова по-голям кръг то възприема вибрациите на тези енергийни източници. Работа (общуване) с космическите енергии - това е медитативна настройка за техните вибрации, индивидуалното откриване на всеки да отговори на информацията, предадена от тях и тези усещания, които се появяват при хората под влиянието на тези енергии, но също така изразено намерение изцяло да усвои тези енергии в своето тяло на Светлината.

В този случай, Божествената любов присъства във всяка от космическите енергии, но в различна степен. Това е основната енергия на сътворението. Няма такива места, където я няма. Енергията на Любовта е налице дори там,където е тъмнина в човешкото разбиране (всъщност тъмно - това е само временно неизвестно), но там тя е в скрито (Неактивирано) състояние.

Универсалната калибровъчна мрежа (УКМ) работи с всички вибрации, някои по-силни, други по-фини. Това се дължи на факта, че Космическата УКМ, взаимодействайки със Земята продължава да се развива и да повишава обхвата на въздействие. В нея дълго време са се използвали енергетически ограничители. И сега същества от други измерения "дозират" изпращането на енергия на Земята, за да може трансформацията да протече най-плавно. .Ние все още не сме в състояние да възприемем пълната гама от висока честота вибрации. Същността на електромагнитното поле за балансиране е следният: едно лице е временно изключено от триизмерната реалност и се свързва с областта на високите измерения, за да може в съответствие с изразените намерения - да поиска по-високо темпо на промяната.Като цяло всичката духовна и медитативна работа е насочена към трансформация, обаче при ребалансирането тази работа се увеличава, главно поради ненамеса на нашия Низш Аз, който при други обстоятелства през цялото време се стреми да контролира и управлява Душата . И, разбира се, както е в Рейки и други упражнения, балансирането на ЕлектроМагнитнотоПоле вече е придобило силен канал, който не е сравним с индивидуалните канали и възможностите на индивида.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.