петък, 2 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 7

Звезден клъстер (звезден куп)

Това е група от звезди, от една страна, свързани с тръби (гравитационни, информационни и други), представляващи конкретна моделна структура на контролирано битие на енергиите в строго определения им диапазон от октави на енергиите. От друга страна, такава група се явява единен, контролиран от програмата процес на своето цивилизационно развитие, в който на всеки комплексен елемент (определена звезда или група от тях) са ВМЕНЕНИ определени функции, които взаимно се допълват или осигуряват хармоничното съществуване на целия клъстер. Той олицетворява зададено и контролирано цивилизационно развитие или друга програмна цел и приложение в клъстерни системи от по-висок клас.

Галактически клъстер

Това е автономна суперструктура, представляваща определена зададена моделна конструкция от няколко галактики. Като суперклъстър, той притежава единно програмно функционално разпределение, единна система за управление, контрол и поддържане на сложното цивилизационно развитие на всяка цялостна галактика, система на формиране и хармонично разпределение в цялата граница на вменените им октави на енергиите в техните материални и нематериални състояния. Галактическият клъстер, като конструкция има многопластова сложна структура на комуникационните тръби между всички галактики и звездни клъстери в рамките на всяка галактика.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.