понеделник, 23 януари 2017 г.

Отвъдният опит на физика Ефремов

Свидетелствата на преживели състоянието на "клинична смърт" вече са натрупани доста. Много от тях се появиха благодарение на възможностите на новите технологии за съживяване от последните 30 - 50 години. В същото време, често това необикновено преживяване изпитват хора с крайно атеистични възгледи, които след преживяното променят отношението си към света и истинската ни роля в него.

Един такъв човек е експертът в областта на изкуствения интелект, дълго време работил в Бюрото "Импулс", руският физик В. Г. Ефремов, който веднъж като по чудо се завръща от онзи свят, преживявайки опитността "клинична смърт". За опита си той публикува доклад в списание "Научни и технически новости от Санкт-Петербургски държавен технически университет", а после разказа за това на научен конгрес.
Ето как той описва своите чувства и най-вече възприемането на такава промяна на съзнанието: "Аз летях някъде по гигантска тръба. Усещането за полет се оказа познато - подобно се случваше преди в съня ми. Мислено се опитах да забавя полета, да променя посоката. Получи се! Нямаше ужас и страх. Просто блаженство.
Опитах се да анализирам какво се случва. Изводите дойдоха веднага. Светът, в който попаднах съществува. Мисля, следователно също съществувам. И моето мислене притежава свойството на причинната връзка, щом като може да промени посоката и скоростта на полета ми ...
Мина ми странна мисъл. До каква степен може да се влияе на света около нас? Можем ли да се върнем към минал живот? Аз визуализирах стария счупен телевизор от апартамента си. И го видях веднага от всички страни. Аз някак си знаех всичко за него. Как и къде е бил конструиран. Знаех от къде е добита рудата, от която са претопили металите, които са използвани в конструкцията. Знаех кой стоманолеяр го е направил. Знаех, че той е бил женен и е имал проблеми с тъщата.
Видях всичко, свързано с този телевизор глобално, осъзнавайки всички подробности. И точно знаех какъв детайл е неизправен. След това, когато ме реанимираха, смених транзистора Т-350 и телевизора проработи ... Това бе усещане за всемогъщество на мисълта. Нашата ЦБ две години се потеше над решаването на сложни проблеми, свързани с крилатите ракети. И изведнъж, представяйки си тази конструкция, видях проблема във всички аспекти. И алгоритъмът на решението възникна от само себе си. След това го записах и внедрих ...
Моето информационно взаимодействие със заобикалящата среда постепенно загуби едностранната си природа. На формулиран въпрос в съзнанието ми се появяваше отговор. Първоначално тези отговори възприемах като естествен резултат от размишленията. Но постъпващата информация започна да надхвърля предела на знанията, които притежавах от живота. Знанията, получени в тази тръба многократно превишаваха стария ми багаж.
Разбрах, че ме води някой вездесъщ, който няма граници. И Той има неограничени възможности, всесилен е и пълен с любов. Този невидим, но осезаем от цялото ми същество субект направи всичко, за да не ме плаши. Разбрах, че Той ми показва явленията и проблемите в цялата причинно-следствена връзка. Аз не съм го виждал, но го усетих съвсем ясно. И знаех, че е Бог ... Изведнъж забелязах, че нещо ми пречи. Бях издърпан като морков от почвата. Не исках да се върна, всичко беше идеално. Наоколо блесна и видях моята сестра. Тя се страхуваше, а аз сияех от радост ... "
В последващите си научни работи В. Г. Ефремов описа реалността, която е успял да посети по време на състоянието на "клинична смърт", с помощта на математически и физически термини. Но най-важното дори не е това. В резултат на контакта с тази реалност той получава уникални знания, които му помагат в справянето с предизвикателствата в този живот. Той разбира, че истинските знания получаваме в резултат на директен контакт с информационните полета и Висшата Разумна Сила на Вселената.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.