сряда, 4 януари 2017 г.

Главната причина за всички войни на Земята

Старателно се опитват да ни убеждават, че точно заради агресивната природа на самите хора на тази планета в продължение на хиляди години не са спирали кървавите войни. Мнозина толкова са свикнали с това наложено ни мнение, че дори и не се замислят: дали това наистина е така? Доколко причините за най-разрушителните и кървави войни, революции, бунтове и метежи отразяват интересите на самото човечество? Защо по време на "златния век" цивилизацията е съществувала без всичко това? Какъв всъщност е езотеричният произход на всички тези войни?
Ето например какво казва за това руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров: "Като цяло, особено в античността и средновековието, войните са били за поробването на хората. За много крале и императори човекът като производител е бил основен ресурс. Тоест, ние говорим за робство. Впрочем, то не е отменено и в наше време. Просто в така наречените "развити" страни е придобило по-цивилизована форма. Но ярко изразено икономическо робство може да се види в "развиващите се" страни, а средновековно - в страните от "третия свят".
А сега да разгледаме институцията на робството отстрани. Какво виждаме? На първо място, насилствено разделение на обществото на две класи, при което роб може да бъде гений, а господар, по правило, дегенерат. Пример в това отношение е философът Езоп и неговият господар. Нека си припомним, къде на земята се е появило класическото робство? Както сега се изясни, за пръв път то е възникнало след като евреите завладели Ханаан. Ето къде са корените му - от един и същи котел - като юдаизма. За мислещия читател подобен факт обяснява много.
Изводът е един: институтът на класическото робство е изкуствено създаден. Преди това, на робите след определен период от време почти всички народи на земята им позволяват да се приберат вкъщи, такъв е бил закона. Юдеите успели да го нарушат. Според Стария завет, евреите след завършека на свои походи ако нямали нужда от роби, те прилагали безсмислени от наша гледна точка екзекуции спрямо всички заловени мъже, жени и деца. Пример за това е отвличането на Исус Навин от древен Ерихон, както и разправата на цар Давид с Рава Амонитски.
Няколко думи за безсмислието на екзекуциите. Струва ни се, че рязането с железни триони на хора е дивашки, безсмислен акт, но в действителност в това има смисъл, и то голям. Просто не е изрично посочено в Библията, макар че, ако ви се чете Талмуда, тогава всичко става ясно. И патриархът Яков, и Моисей - имаме предвид екзекуциите на еврейски семейства в пустинята - и Исус Навин, а също и еврейските царе Саул, Давид, Соломон и другите, не просто избивали заловените пленници, а ги принасяли в жертва на своето кърваво племенно богче Яхве или Йехова. От езотерична гледна точка, това е процес на запълване с енергията на страха и човешкото страдание. Запълване на какво? На захранващата структура на егрегора Яхве-Амон. Това разбира всеки равин и всеки ведически жрец-пазител. Ето защо всички по-горе споменати чудовища евреите са превърнали в светии.
Но това е едната страна на медала, има и друга - тази, с която започнахме нашата история. Става дума за класическо робство, когато човек се превръща в "жив мъртвец". При келтите, германците, славяните, иранците, вавилонците, египтяните и дори китайците робите са били пускани на свобода, докато евреите не са го правели, а в края на живота им ги принасяли като жертви на своя Бог. Можете да си представите какъв е бил живота в древен Израел на робите, които са знаели, че никой няма да ги пусне и какво ги очаква в края на живота. Това са тези страх и стрес, които са най-ценени от егрегора на Яхве-Амон, или другояче - Сет-Сатана. Ето откъде черпи сила eгрегора на разрушението и унищожението на човечеството - това е енергията на човешката силна болка.
Какво е заключението от гореказаното? Класическото робство в световен мащаб е създадено, за да се запълни със силата на милиони мъченици енергийния потенциал на полевата сатанинска структура. Тази, която поддържа на Земята черните магьосници, започвайки с жреците на "Вуду", "Бон", и завършвайки с еврейските и християнските вещери и магьосници". По този начин именно сатанинската същност на наложените на човечеството религии, проповядвани от националните и наднационални управляващи "eлити", както и техните господари - тъмните жреците на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана, са в основата на всички кървави войни на човечеството. И именно необходимостта от постоянно "захранване" на тъмния сатанински eгрегор с кървави човешки жертвоприношения е основната причина за разрушителните и кървави войни в световен мащаб, а не предполагаемия "агресивен характер" на самите хора. От всичко това е възможно да се направи съвсем ясно заключение за това, как е възможно да се спрат по-голямата част от войните на нашата планета.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.