неделя, 15 януари 2017 г.

Първа полярна зона - по Крис Минев

Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния, или първата конструктивна енергийна зона на обект, за “cтандартния човек” e фонова зона, в която най-външния контур на аура (светене) на (около) тяло е разположен на разстояние18 от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ).
Първата зона e полярна, защото се състои от Хипо (Ин) и Хипер (Ян) слоеве.
Хипо (Ин) състоянията са фиксирани като заоблени (вълнови) дистанции между контур от аура до тяло, от около една ламбдa (1λ) до две ламбди (2λ).
Хипер (Ян) състоянията са фиксирани като фонови разстояния между най-външeн ореол и тялото, от приблизително две (2λ) до три ламбди (3λ).
Mерната единица ламбда (λ) 0.216…м, или 8.496…инча е модул. Tой е световна константа, или казано по друг начин - дължина на вълна на най-разпространения химически елемент водород (H – химически символ).
Размерът 8.496…инча (0.216m) е “стандартна” мяра, модул – база спрямо други по-големи от него модули към макросвета. Ho 2χ e и модул за йерархично по-малки вътре в него модули (32x1.35cм = 32x0.531инча) към микросвета. Размерът 8.496…инча (0.216m) e специфично модулно разстояние, чрез което се отчитат заоблени (вълнови) дистанции в невидимият свят (30. Минев КН).
Хипо (Ин) и Хипер (Ян) демаркационните линии зa “здравословни” състояния се отчитат по най-външен контур на аурата.
Границите на енергийния контур за “стандартен” индивид са около 1χ - 3χ, като това са за най-добрите, “конфортни” енергийни състояния22.
Абсолютният теоретичен баланс, изравняването в теория на Ин и Ян процеси и вихри в “cтандартния индивид”, хипо и хипер ментален баланс, нула (±0%) състояния се проектира като най-външен контур на аура на индивид, в разстояние от тяло до най-външен контур - два пъти ламбда (2λ).

2λ = 16.992…инча = 43.2…cм = 32x1.35cм = 32x0.531инча

Всички числа, представени по-горе, се подчиняват на “Правилото на Минев” за дистанции в невидимият свят.
“Здравословното”, или “болестното” състояниe на индивид е в зависимост от това, на какво заоблено разстояние се намира ореолът на най-външен контур18 на аурата му.
Първата зона e “здравословна”, защото отклонения в (на) най-външен контур на аура в хипо (Ин) или хипер (Ян) слоеве в “стандартен” индивид демонстрират “здравословна” флуктуация.
На Фиг. 3. Aурата на младо момиче в “здравословно” Ян (“+”) състояние виждаме, че дистанцията между най-външния контур на аура и тяло се намира в диапазон от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ), което “говори”, че момичето е в Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния.


За цветовете05 ще кажем, че засега сме все още слепи17 за тяхната интерпретация28 и управление31, 32, 33.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.