събота, 28 юни 2014 г.

Сър Оливър Лодж - Психичната наука (част 1)

Халюцинации и видения

След създаване на експерименталната телепатията са изследвани и описани явления, които се наблюдавали отдавна и служели като основа на множество разкази, както в историята, така и във фантастиката. Явленията от спонтанна телепатия до спонтанна радиоактивност се считат отговорни за появата на видения, халюцинации или фантоми както на живи, така и на мъртви, особено за явяване пред хората, изложени на силни емоции, преживели нещастие или злополука, или били близко до смъртта. Разликата между тях и експерименталната форма за предаване на мисълта е, че при опита съзнателното внимание и волята на участника ще се стремят към постигането на резултат - въпреки че е малко вероятно да бъде доказано, че съзнателните усилия са ефективни в този случай - а при спонтанните явления се предполага че действа подсъзнанието, защото впечатленията се предават без съзнателно намерение и предполагаемият получател дори не знае какво точно се случва. Представете си един хипотетичен агент, претърпял корабокрушение или намиращ се в опасност. Съзнанието му е в такова състояние, че у него се събужда латентна форма на телепатична или на симатическа връзка и предава впечатления в съзнанието на намиращ се на разстояние приятел или роднина с такава яснота, че всички обстоятелства, в които се намира този човек възникват във въображението на приятеля му така, както ако те са приети с помощта на зрението и слуха. Фантом в мокри дрехи или викът, пълен с отчаяние са "видени" и "чути" от предполагаемия приемащ, но не чрез физическите очи или уши, а с помощта на съзнанието, мисловния образ с готовност се интерпретира като обективна реалност, която се случва с човек, намиращ се не на разстояние, а близо и може да се възприема от сетивата.
Например , един млад войник, който загинал в самолетна катастрофа, веднага след смъртта видял и чул друг офицер, който го поздравил и разговарял с него, като изразил изненада, че пътуването е свършило толкова бързо. Mъжът в дрехите, които идентифицирали личността му отговорил на въпросите и си тръгнал. Същата вечер офицерът научил, че този човек, с който се е запознал, е починал по пътя към местоназначението си приблизително по времето, когато видението се появило. Един по-цялостен обзор по този случай може да се намери в "Списание" S.P.R. Но в действителност има много случаи от този вид и те често са разказвани в биографии.

Гласът на Рочестър, който е чут на невероятно разстояние от Джейн Еър е невъзможно да се приписва на свръхестествен слух. Ако това се случва в действителност, то е възможно да се обясни с телепатията или симпатическата връзка между, така да се каже, сродните души, защото тя е двустранна. Г-н Kaскел чул от Шарлота Бронте, че този случай има реална основа.
Повечето семейства имат подобни истории в своите архиви. Всички трудности, възникнали във връзка с появяването на фантом - мокри дрехи, придружаващи коне, някоя дива сцена - които не могат да се разглеждат като обективна реалност, дори ако фантомът може да се счита като такъв, всички тези трудности изчезват или са сведени до минимум, ако си представим, че всичко това е умствено впечатление, и че получателят му автоматично е конструирал не само фантома, а и допълнение към него, като ментални образи, причинени от шок или някакъв стимул, които той е получил благодарение на неговите способности на възприятие.
Такива случаи са твърде много, за да бъдат обяснени с просто съвпадение. За тези, които търсят истината безпристрастно ще е разумно да приемат фактите, които демонстрирахме тук и да видят дали може да се намери по-добро обяснение от телепатията. Защото дори ако телепатията е вероятното обяснение, от това не следва, че тя е приложима във всички случаи. Нашата цел не е да сме самодоволни с тези обяснения, които при повърхностен преглед изглеждат вероятни, а е да се установи истината.
Като друг пример за фантом можем да вземем един инцидент, който се случил с майката на един моряк, плавал в Тихия океан. Тя имала сън или видение, че той стои до леглото си в мокри дрехи. Тя счита това за знак и го оплакала като мъртъв. 6 месеца по-късно той се върнал невредим, но постепенно в отговор на поставени въпроси признал, че едва не се удавил, след като паднал от мачтата във водата и с мъка бил спасен. Потвърдено е, че датата на произшествието съвпада с появата на фантома.

Г-жа Артър Севърн се събудила от удар в лицето в същото време, когато съпруга й, който е бил на борда на кораба в езерото Конистън е бил ударен в лицето при завъртане на руля. Това е още един потвърден случай на спонтанна безсъзнателна телепатия.

Видения на мъртвите

Нататък можете да предприемете следващата стъпка. Известни са случаи не само за появяване на фантоми на живи хора, има доказателства за фантоми на мъртвите. И двете групи явления преминават едно в друго, тъй като времето на смъртта понякога е трудно да се определи. Едно нещо е сигурно - виденията на мъртвите са факт и дали те могат да бъдат приписани на прехвърлянето на телепатични мисли от безплътна душа, този въпрос остава открит. Като цяло, хипотезата за телепатия от страна на мъртвите се възприема положително от компетентни хора.

Класически пример за такъв случай, описан от поета е когато удавника Кейко се явява на любимата си съпруга Aлционе и постоянната й убеденост в смъртта му. Тази история е красиво разказана, живо и подробно в 11-та книга на "Метаморфози" от Овидий. Трябва да се отбележи, че по време на явяването на фантома Кейкo вече няколко дни е бил мъртъв, и поетът го представя като пратеник на боговете, приел формата и гласа на починалия, за да убеди Aлционе в реалността на станалото.
И все пак телепатията, независимо колко е различна в своите прояви, не е единственото обяснение. Тя трябва да бъде значително разширена, за да обясни много явления, особено така наречените "постоянни местните привидения", които са обвързани с конкретно място и дом, имащи репутацията на "нечисти". Всеки чужд човек, оказал се там, може да види привидението в определено време, дори ако той не е запознат с легендата.
Първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че фактите са верни и че духът е реален. Разумно да се поддържа непредубеденост по този въпрос, тъй като въпреки че доказателствата може да заслужават внимание, но не са от решаващо значение, както е с други групи от фантоми. В случая с привързаните към едно място привидения има известна обективност : изглежда, че няма видим агент, на когото би могло да се припишат телепатичните импулси, а също и нещата, за които се твърди че понякога прави привидението, са несъвместими с едно психическо впечатление. Следователно можем да приемем хипотезата за сън наяве от страна на получателя, и цялата тежест по доказването трябва да се възложи на разказвача. Не е необходимо да се дават примери : историите с привидения от този вид са твърде добре известни, трудно е да се запомнят подробностите, но е лесно да се измислят.

Съществува ли някаква рационална хипотеза, която да обясни това явление, при условие, че фактът е установен? Помага ли това да обясни възможната независимост на съзнанието от материята или необичайната им връзка - временна свобода на съзнанието от тялото?Предполага се, че това може да се осъществи по два начина :

Ясновидство

Критично изследване на медиумните способности показва, че те могат по време на телепатия или каквото и да било да извличат информация не само от умовете на други хора, но понякога и от нормални предмети. Така те могат например, да отгатнат какво има в запечатан плик или пакет, или да прочетат страница на затворена книга. Това "четене на вътрешности", както се наричало по-рано, или четене на върха на главата или пръстите, или дори някоя част на тялото понякога се обяснява със свръхчувствителност, т.е. някои участъци от кожата, които обикновено не са чувствителни към зрителното възприятие, изведнъж стават такива в някакви извънредни обстоятелства, или ако зрението изведнъж става особено остро. Трудностите , произтичащи от такава полуфизична теория са непреодолими, така че е най-добре за този феномен да се прилага термина ясновидство, без да се опитваме като начало да го обясним и да продължим с щателно изследване на фактите.
Един добре познат пример е разказан подробно от великия философ Кант. Когато Сведенборг "научил" за пожара в Стокхолм, намирайки се на разстояние от него двеста мили, той в смут станал от масата, прекъсвайки угощението и бил развълнуван в продължение на 1-2 часа, докато най-накрая тревогата му не спряла. И той не могъл да убеди себе си и приятелите си за това, че огъня е потушен, преди да има време да стигне до дома му, въпреки че вече е бушувал в близост до него. Всичко това е потвърдено няколко дни по-късно.

При дистанционното четене понякога се задава текст от Библията, но това може да бъде направено и по памет. Трудно е, обаче, да се припише на паметта изявлението на един млад мъж, убит по време на войната, че утешителното съобщение за майка му е в долната част на страница 77 от третата книга на рафта, където стоят ученическите книги в къщата, където медиумът преди никога не е бил. И освен това, случаи като този се съдържат в т. нар. "книжни тестове", които са събрани и публикувани през последните години (например , Lady Glenconner "Еarthen Vessel") .
Фактите на ясновидство, различаващи се от всякакъв вид телепатия е трудно да се проверят, защото ако има някакви знания в съзнанието на човек, то телепатията или четенето на мисли може да бъде най-простата, или поне най-възможната хипотеза, а ако знание няма и никога не е имало, тогава за медиума е трудно или почти невъзможно да го долови. От друга страна, ако съдържанието на пакета е известно на починалия, понякога тази информация може да се получи.

При разгадаването съдържанието на запечатани пакети често има грешки. Но грешките, подобно на други негативни резултати не доказват нищо. Те могат да се дължат на обикновени пропуски в паметта. Темата на написаното послание може да си спомнят, но им е невъзможно да пресъздадат по памет точните думи, с които е предадено. Така се е случило в един известен случай, когато покойният Ф. В. Х. Майерс не успя да повтори фразата, която написа и ми даде в един плик 12 години преди смъртта си. Паметта относно темата на съобщението не бе достатъчна в този случай. Резултатът може да се счита за неудачен.

Психометрия

Дори и в случай на успешен експеримент доказателствата за оцеляването на личността, получени чрез четене на писма или отгатване съдържанието на пакета ще бъдат неубедителни, много по-малко убедителни, отколкото хората могат да си представят. Тъй като съдържанието на пакета или историята на вещите, принадлежащи на починалия или на намиращ се на разстояние човек, могат да се усетят от медиума, който ги взема в ръка - процес, наречен психометрия. Може също така да се четат страници от книги, дори и тези, които са в библиотеките, отдалечени от мястото на действие. Всичко това изглежда достъпно за невероятните способности на ясновидството. Изглежда така, сякаш самите предмети предават впечатления на човешкото съзнание.
Както и да е, това е предположение, което лежи в основата на хипотетични обяснения, свързани с привързаните към дадено място призраци. Предполага се, че по стените и мебелите в помещението, където е станала трагедията, остава фонографичен или фотографски запис, и че това скрито впечатление може да бъде психометризирано, извлечено от забвението чрез човек, имащ необходимите способности достатъчно живо да реконструира сцената и да опише действащите лица в драмата, сякаш отново живеят и действат. Друга възможна хипотеза е, че починалите участници в драмата възкресяват спомените си за минали събития и мислите им телепатично се предават на съзнанието на медиума. Жив литературен пример за случай от този вид е една прекрасна история на Петер Ибетсон, разказана от Джордж дьо Мюрие.

Материализация

Има и друго интригуващо обяснение, което някои хора са склонни да приемат, това е хипотезата, че не само материята може да действа върху съзнанието, а и съзнанието може да въздейства на материята без участието на мускулите, извличайки от тялото на медиума органично вещество от специален вид, да го събира и да създаде феномен, известен като материализация. Това необичайно физическо явление изисква особено ярки и убедителни доказателства, но то е едно от тези, чието проявление в определени благоприятни обстоятелства особено силно се утвърждава и някои европейски физиолози въпреки волята си са станали убедени в неговата реалност. Смята се, че това изисква големи количества енергия, и следователно - поддръжка от значителен брой хора ; това обстоятелство несъмнено усложнява изследването. Освен това, това изисква определен състав на аудиторията, за което не винаги може да се разчита в даден ден, когато компетентният изследователят решава да проучи невероятни явления от този вид.
За щастие, в миналото такива съюзи между силни медиуми и компетентни изследователи са били факт и в резултат са се явили свидетелства за забележителна серия от случаи от този вид. И днес има хора, които да засвидетелстват за действителна временна физическа материализация, която може да се види, докосне, отлее във восък или гипс, а често и да се снима.

Освен това, тази материална или полуматериална течност, или вещество, или плазма, се счита за способна да задвижи предмети със значителна сила, което предизвиква явление, наречено телекинеза, т.е. придвижването на обекти без обичайния видим контакт.

Ако способността за материализиране бъде установена, независимо с какво бива обяснена, тя може да се прилага за някои разновидности на призраците. Това наистина може да бъде нещо видимо и осезаемо.
Въпреки това, ние трябва ясно да заявим, че европейските наблюдатели, които успешно и внимателно са проучили материализацията и телекинезата не са склонни да подкрепят спиритичната хипотеза под никаква форма, те предпочитат да разглеждат тези явления като необяснима енергия на самия медиум, когато той е в безсъзнателно или хипнотично състояние. Те са принудени да признаят съществуването на сили, преустройващи молекулата на субстанцията, извлечена от тялото на медиума, която е известна като ектоплазма, и която предизвиква видима проява върху човешки тела или части на тялото. И те са принудени да признаят, че тя може да има значително въздействие върху околните предмети.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.