вторник, 22 февруари 2022 г.

Агентите на Матрицата - Органичните Портали / част 1 /

 Този материал има за цел да обобщи, избистри и обнови достъпната информация по темата за Матрицата и нейните различни агенти, особено за един клас от агенти наричан „Органични Портали” („organic portals” – ОР). 

Този материал първо дефинира Органичните Портали (ОП) и хората с душа (не-ОП). След това се прави сравнение между тях базирано на физическа, психологическа и метафизична структура. Второ, материала проучва еволюционния произход и цел на двата типа хора. Трето тази статия описва функцията на „ОП-овете” в днешното модерно общество и в частност тяхната роля като пасивни същества подсилващи и подкрепящи Матрицата. И най-накрая статията контрастира ползата от интуицията срещу интелектуалния анализ, когато трябва да се определи дали някое същество е ОП. Разнообразявайки дискусията ще има допълнителни сравнения между тези и други агенти на Матрицата, в частност бездушевни роботоидни хуманоиди.


Дефиниция на Човек с Душа и Органичен Портал

Органичните Портали обхващат приблизително половината от човешката популация; другата половина се състои главно от хора с души. Тук ние определяме „душа” като ядрото на индивидуализираното съзнание, което остава цяло между две успешни инкарнации.
Поради генетично смесване Органичните Портали съществуват измежду всички познати раси днес, но въпреки това не са представени в еднакво количество в същите тези раси. Докато хората с душа имат божествена искра на съзнание, която им дава възможност за индивидуално собствено усещане, ОП-овете нямат тази божествена искра и са слабо съзнателни в сравнение. Те принадлежат на животинско-подобна групова душа, която съществува, еволюира и се инкарнира колективно, вместо индивидуално. Докато всеки човек с душа има относително уникална енергия оформена от личностното съзнание, опит и есенция, енергията която вдъхва живот на един ОП е същата, която дава живот на друг такъв.


Физическо сравнение

Физически двете раси са на практика неразличими. Статистически има минимални физиологически и може би генетични разлики. Физиологически ОП-овете са обикновено по-атрактивни и с по-добри пропорции. Поради това, че те съществуват основно на емоционално ниво, естественият подбор е осигурил сексуалността, физиката и привлекателността да играят голяма роля в тяхната физическа еволюция. Също за разлика от хората с душа, телата на ОП-овете се зачеват и развиват независимо от духовния натиск или кармично бреме, така че те са толкова привлекателни колкото вероятността им позволява в рамките на ограничението от природни и генетични параметри.
Поради това, че душата и гените са свързани, композицията на кармата и душата повлиява на физиологията на хората с душа. Не само гените и околната среда. Поради метафизически причини те рядко достигат максималния потенциал на атрактивност предназначен за тях от гените, освен ако качествата на душата им не го заслужава. Освен това хората с душа се женят и възпроизвеждат по причини, които са различни от простото физическо привличане, така че ниския приоритет на физическата атрактивност рефлектира в техните деца. Може да има генетични маркери в Х-хромозомите, които ги различават, или дори различия в телесната химия и хормони, но те не са известни на този етап.
Трябва да бъде посочено, че разликите във външния вид между ОП-ове и не- ОП-ове е толкова тънка, че не може да бъде използвана като достоверен критерий за различаване на двата вида като самостоятелен признак.


Психологическо сравнение

Психологически ОП-овете са много по-просто устроени и следователно по-ефикасни и изпълнителни от не-ОП-овете. Това е така, защото те имат по-малко психологически компоненти. Докато ОП-овете имат два компонента, хората с душа имат три. За Одухотворените хора първият компонент е Божествената Искра позната като дух, Висш АЗ, есенция, или истинското АЗ. Вторият компонент е неврален продукт на околната среда познат като Его, личност или механичният аспект, който се състои от множество събирателни същности – по-низши „аз”. Третият компонент е тялото или Соматичното съзнание, събирателната същност на физически клетки и органи на определен човек.
ОП-овете имат само тяло-съзнание и личност, но нямат Божествена есенция или Висш АЗ. Поради това че тялото и личността не познават морал отвъд социалните условия или самосъхранение, на ОП-овете им липсва истинско съпричастие или съчувствие. Всяко проявление на такова е имитирано. Поради тяхната психологическа простота, те са същества, които са предвидими и лесно манипулеруеми.
ОП-овете са линейни системи, докато хората с душа са нелинейни системи и следователно могат да бъдат непредвидимо сложни. Тази сложност е един вид предимство, защото хаосът от тази сложност позволява истинска креативност, но същевременно носи и вреда, защото е жертвана ефективността на машината. ОП-овете са инертни, но ефективни машини, с огромни изчислителни способности да постигнат своите цели, докато хората с душа са сложни същества способни да създават, а също и да трансформират енергии от по-висши измерения.


Метафизично сравнение

Докато има само леки разлики между физическите тела на тези два типа хора, съществува значителна разлика в техните метафизични тела. Както посочихме на ОП-овете им липсва Божествена искра. Есенцията, личността и съзнанието на тялото са общи термини, които формират система от чакри, или центрове обхващащи метафизичното тяло на съзнателните същества. За да се разбере по-добре метафизичната разлика е необходимо обяснение на различните центрове на чакрите.
Разликата между центровете и чакрите е, че при вторите се включва енергия организирана в локализирани вихри в етерното тяло, докато центровете са просто центрове на гравитация на различни функционални системи. Има пряко съответствие между центрове и чакри, така че за практични цели те могат да бъдат считани за еквивалентни.
Центровете имат независими съзнания и изпълняват специализирани функции включващи събиране, трансформация и разпръскване на различни типове информация и етерни енергии. Те функционират като енергийни портове и информационни центрове за връзка.
В напълно одухотвореният човек има три висши центъра и три нисши центъра. Нисши или висши се отнася до типа енергия и дейност, с които са асоциирани. Нисшите центрове се занимават с енергии от нисшите измерения и информация от непосредственото трето измерение или нисша среда. Висшите центрове се свързват с висши аспекти на определено съзнание и извеждат енергията от по-висши измерения.
Отвъд обсега на тази статия е обяснението на поддивизиите на нисшите центрове, освен да се каже, че са разделени на често-конфликтни секции докато висшите са цялостни.Описание на центровете
Нисшите центрове се състоят от моторен център (основна чакра), нисък емоционален център (сексуална чакра) и нисък интелектуален център (гърлена чакра). Висшите центрове се състоят от сексуален център (чакра на слънчевия сплит), висш емоционален център (сърдечна чакра) и висш интелектуален център (коронна чакра).
Сексуалният център е основния енергиен портал, от който другите центрове извличат тяхната енергия. Самостоятелно сексуалната енергия е просто груба съзидателна енергия, на която физическия сексуален акт е едно приложение. Другите центрове трансформират тази енергия и създават различни степени на енергия и ефекти от нейното оползотворяване. Сексуалният център обикновено взима своята енергия директно от Създателя – седмо измерение.
Моторният център има общо със съзнанието на тялото и инстинктивните движения. Сексуалната енергия използвана от този център се асоциира с физическия сексуален акт измежду други неща. Моторния център е седалището на соматичното, генетичното или тяло-съзнанието.
Нисшият емоционален център има общо с основните емоции, тези които са способни да преживеят животните. Този център е отговорен за животинската страна на хората.
Нисшият интелектуален център не е представен в повечето диви животни, обаче е доста развит в повечето хора и им дава способността да говорят, четат, пишат и да мислят абстрактно. Този център е седалище на егото и личността, механичен продукт на средата кодиран в невралната структура на нервната система. Притежава малко съзнание в себе си и е по-скоро като компютър или програма на изкуствен интелект.
Висшият емоционален център позволява на човека с душа да чувства, че нещо не е наред и способността да усеща съпричастие, радост и ентусиазъм. Той е във връзка с емоционалната страна на истинската същност на човека – Висшият Аз и източникът на интуиция при хората.
Най-накрая висшият интелектуален център е свързан с ядрото на съзнанието на Висшият Аз. Този център позволява на определен човек да знае абсолютната истина и е източник на информация от висшите измерения.
Докато хората с душа притежават всичките три центъра, Органичните Портали нямат висш интелектуален и висш емоционален център. Както всички животни единственият висш център, който те имат, е сексуалният център, който взаимодейства с тяхната групова душа. Много важно е да се разбере, че липсата на двата висши центъра описва всички разлики между тях и хората с душа.
Въпреки че хората с душа притежават всички шест центъра, двата висши центъра са латентни или недостъпни. Това не означава че Висшият Аз е спящ, а че комуникационната връзка е слаба или неработеща. Повечето хора с душа действат много подобно на Органичните Портали поради тази причина.
Още повече Органичните Портали могат да емулират висшите центрове като крадат такава висша енергия от хората с душа. Разликата между ОП-овете и не-ОП-овете понякога може трудно да бъде установена по тази причина.
Съзнателността се появява, когато центровете се наблюдават и усещат един друг. Всеки център е механичен компонент на нашето метафизично тяло и му е дадена ограничена съзнателност. Но когато ги съберем заедно чрез наблюдение и усещане един спрямо друг, може да се появи съзнание по-голямо от сумата на отделните части. Знае се от физиката или от хаос-теорията, че когато сложността на една система съставена от съединени части отиде отвъд определена точка, тя става хаотична. Чрез хаоса истинското съзнание се проявява в тази реалност. Идеята тук е, че повечето от нас са ограничени чрез идентификацията си със собственото его и тяло и същевременно пропускат да наблюдават и усещат двата висши центъра и по този начин не преживяват висшето си съзнание в тази реалност. Ключът към усещането на висше съзнание е да бъдем самоусещащи се, отколкото да се изгубим в това, което виждаме и долавяме. Да помним себе си във всеки възможен момент.
Нашият Висш Аз съществува, но без връзка между нашите нисши центрове и висши центрове, неговите усилия да комуникира остават нечути. Въпреки всичко висшите центрове все пак съществуват за хората с душа и макар и пасивни в по-голямата си част, те осигуряват вдъхновение, креативност и оригиналност. Колкото по-развита е комуникацията с висшите центрове толкова по-съзидателни ентусиазирани, интуитивни и гностични ставаме.


Функцията на центровете при Органичните Портали

Поради това че ОП-овете нямат истински висши центрове, те са неспособни на състрадание, висши емоции и висше познание. Както споменах преди, животните имат само моторен център, нисш емоционален и сексуален център. Липсва им интелектуалния център. Без образователното и енергийно присъствие на одухотворени хора, Органичните Портали едва ли ще са по-различни от животните.
В тяхното естествено състояние, на ОП-овете им липсва нисшият интелектуален център, точно както и при животните. Само чрез „кражба” на енергия от хора с душа техният нисш интелектуален център може да бъде формиран и само чрез тренировки с помощта на образование, медии, култура и среда, този център може да стане изтънчен. Веднъж придобили нисш интелектуален център, ОП-овете могат да наваксат за липсата на висши центрове чрез умела емулация, практически чрез кражба и взимане на образци от човек с душа.
Видът на откраднатата енергия зависи от метода на придобивка. Чрез физическа близост ОП-ът може да изгълта физическа енергия от моторния център на човек с душа, което се проявява като умора или изтощение. Чрез сплашване, изблик на гняв или съблазняване, нисшият емоционален център се пробива. Чрез лъжи или фантазии и моленето за внимание, енергията на нисшия интелектуален център на човек с душа се пресушава. Чрез оргазъм на човек с душа по време на сексуален акт, Органичният Портал може да вземе голямо количество от всички енергии на човека.
Така висшите центрове започват да не функционират оптимално, защото имат недостиг на енергия. Това е репер, че взаимодействие с ОП временно ще намали човешката креативност, индивидуалност и оригиналност. Когато нисшите центрове са пресушени интелектуалното представяне започва да страда също. Това ментално окалване прави човека по-малко способен да хване логическите измами, които ОП-овете използват в техните аргументи и позволява възприятията на човека да бъдат по-лесно изкривени от тях.
Основните енергии, които ОП-овете търсят, идват от висшият емоционален център на одухотворените хора. Понякога висшите центрове се източват непряко, когато енергията, която естествено запазена за тези центрове, вместо това се канализира към трите нисши центъра, за да навакса за източеното им състояние. По-директно ОП-овете ще изиграят сложна мелодрама и ще се представят за жертва молещи и виещи за съжаление, за да откраднат енергия от висшия емоционален център на тези, които правят грешката да съчувстват на нещо, което няма истински чувства. С тази енергия ОП-овете могат да емулират своите цели по-точно, давайки вид и изглеждайки, че все едно имат душа.


Симулация и Манипулация на Одухотворен човек

Органичните Портали са човешки хамелеони. Когато са активирани за манипулация, те се настройват на базата на духовния профил и поведение на тяхната цел. Тяхната настройка попада в две категории: интелектуална калкулация и духовна емулация.
Интелектуалната калкулация се извършва чрез интелектуалния център. При ОП-овете този изкуствен интелектуален център е отговорен за формирането на поведенческия подход към жертвата. Това включва какво да каже и какъв език на тялото да използва.
Повечето ОП-ове са хора само за фон, които изглеждат независими личности, но понякога те биват „активирани”. Когато са активирани, те използват емулационните и изчислителни способности на максимум, за да получат това, което искат, или са назначени да вземат. Ако те търсят да спечелят доверие, те знаят точните неща, които трябва да кажат. Когато изграждат хармония, те могат да опишат тяхната лична история, филмови и музикални предпочитания, хобита, работни длъжности или места където преди са живели. Много от тези детайли могат да съвпаднат с тяхната цел до степен да се заформи „приятелство”, но не дотам, че да се включи алармата за тези странни съвпадения. От друга страна ако целта им е да тормозят или саботират, те знаят кои бутони да натиснат и кои логически и емоционални трикове работят най-добре срещу емоционалните и интелектуални слабости на одухотворения човек.
Независимо от тяхната цел, ефективния интелектуален център на ОП-овете позволява специфичен подход към жертвата. Поради това, че са способни на поведение подобно на кошерно съзнание, веднъж един ОП да прочете профила на даден човек, той може незабавно да бъде споделен с другите. Това обяснява някои странни синхроничности. Те също взаимодействат с хиперизмерната йерархия на негативните същества и по този начин стават придатъци не само на двуизмерната групова душа, но също и на самата Матрица. Кошерното им поведение е главно поради тяхното взаимодействие с Матрицата. Без нея, тяхната групова душа може също да окаже подобно кошерно поведение, само че то ще бъде много по-малко забележимо – нещо като феномена на 100-те маймуни.
Емулацията на душата е техният втори авоар. Докато интелектуалната калкулация се занимава със светското поведение, емулацията на душата включва илюзията на душевна дълбочина. Като взима образци от енергията на висшите центрове на човек с душа, ОП-ът може да калибрира неговите интелектуални изчисления в допълнение към проектирането на тази енергия обратно към целта, правейки целта да възприема отразяването на неговия собствен духовен образ. Наивната жертва ще припише духовните качества на ОП-a, които са всъщност неговите собствени.
Способността да бъде като огледало е най-големия авоар на ОП-a. Той е също и тяхната най-голяма слабост защото ги изобличава. Тези, които са наблюдателни и разбират феномена на Органичните Портали, ще разпознаят тяхната огледална техника като прекалено свръхестествена, прекалено синхронична, прекалено странна и прекалено хубава за да е истина. Човек с душа може да има много общо с друг такъв, но всеки трябва да се запита до колко степента на това което имат общо е възможна, при положение че и двамата имат свободна воля.
Високи нива на използване на техниката „огледало” се наблюдава само в случаите че ОП-ът е активиран. Пасивните ОП-ове, които стоят за фон използват „огледалото” много по-рядко, но пък равномерно по синхронен маниер.

Oт Том Монтoлк

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.