четвъртък, 1 септември 2022 г.

Кенотаф: още едно съоръжение за събиране на гавах

 Нека прочетем какво пишат за него в енциклопедиите: "Кенотаф (от древногръцки) - пуст гроб, или паметник, който се счита за надгробен, но намиращ се там, където не са останките на покойния. Това е един вид символичен гроб.

Кенотафът може да бъде създаден по следните причини: ако тялото на загиналия е било изгубено или унищожено - например във война, при земетресение или пожар; ако мястото на гибелта е неизвестно; ако доставянето на тялото изисква големи усилия - когато смъртта е настъпила в планината, полярните области и т.н.; ако човекът е изчезнал без вест и от въпросния момент е изминало толкова много време, че изчезналият може вече да бъде признат за умрял; ако тялото е било кремирано, а пепелта - разпръсната. Също така, кенотафът може да бъде установен в родината на починалия, ако той е погребан в друга страна, а също и на мястото на бившето погребение, откъдето останките са пренесени в друго място.

Кенотафите служат за увековечаване на паметта за отишлите си и за изпълнение на поменните ритуали, и предсталяват съоръжение от различни типове и степени на сложности: курган, надгробни плочи, гробница, крипта, паметник, бюст, стела, обелиск, мемориал, барелеф, мемориална плоча и т.н.

Освен това, в европейската традиция като кенотаф бива обозначено паметно съоръжение, което е разположено не над гроб с останки на починалия, а на мястото на неговата гибел, дори и гробът му да съществува реално".

Разбирате ли реално какво означава всичко това? Че по-голямата част от паметниците, построени в нашия свят, могат смело да бъдат класифицирани именно към кенотафа, т.е. - символични гробове, цивилизация на "мъртъвци" крачи из планетата...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.