вторник, 2 ноември 2021 г.

Човекът като съзнателно „междинно звено“ на Вселената

 Материалистичната парадигма на атеизма възлага на обикновения човек ролята на „малък винт“ в голямата „машина“, под формата на която Вселената е представена в рамките на механистичен, бездуховен поглед върху заобикалящата реалност. В същото време хората са силно повлияни от идеята, че уж нищо не зависи от тях. И въпреки противопоставянето на надутите догми на религията на атеизма с подобни догми на монотеистичните религии от „библейския проект“ относно произхода на нашата Вселена, техните възгледи за ролята на човека във Вселената са поразително единни.

В края на краищата дори тези религии отреждат на човека ролята на безпристрастен „Божи раб“, който се доверява на Бога във всичко и е напълно лишен от собствената си воля. Можем да кажем, че и двете концепции са много полезни за всяко правителство, а фанатиците, които сляпо вярват в догмата, са доста лесни за контролиране, използвайки ги като „пушечно месо“ за решаване на техните задачи от управляващите елити от различни нива на глобално управление на човечеството .

Но въпреки това всеки човек, който не е загубил своята светеща божествена същност и не е бил сведен от религиозна или идеологическа пропаганда до нивото на тъпоглаво и покорно на волята на елитите „стадо“ с полуживотинско ниво на съзнание, разбира, че истинската ни роля във Вселената излиза далеч отвъд наложените ни от слугите на мрака понятията „малък винт“ и „раби“. В същото време китайската философия беше най-близо до разбирането на тази роля на съзнателната „междинна връзка“ между микро- и макрокосмоса от наличните днес източници на знания.

Това се вижда особено ясно при разкриването на китайската концепция за „фън шуй“: Например в книгата на Дж. Качман, въз основа на анализ на много китайски източници, може да се прочете следното за тази концепция: "Изкуството на фън-шуй не се занимава само с търсенето на енергията Чи, но и с въздействие върху физическите структури, естествени или направени от човешки ръце, с цел укрепване и коригиране на потока на Чи. Това е практика, която е пряко свързана с живота, за разлика от астрологията, чиято позиция изглежда по-пасивна и „защитна“. Съответно, Фън Шуй може да бъде разглеждан като един вид „лекарство“: Точно както йога се използва за развитие на човешката жизнена сила, Фън Шуй може да се използва за развитие на жизнената сила, или Чи, на Земята. Чи тече под земята като подземен ток, който крие своя ход , променяйки го според промените, направени от природата или човека на повърхността на земята ...

И така, изкуството на Фън Шуй се състои в улавяне на благоприятно Чи и отклоняване на вредното Чи от избраните места. Натрупването на добро Чи не само увеличава плодородието на земята, но също така създава благоприятни места за живот. Вредното Чи присъства в онези градски квартали и други райони, където енергийната "атмосфера" е замърсена от конфликти - както човешки, така и природни ...

В контекста на Фън Шуй и според хексаграмите на И-Цзин, човек работи като „крайно звено“. Китайските мъдреци казват, че нито Небето, нито Земята са идеални сами по себе си. Човекът, който е посредник между тях, трябва да завърши всичко и да го доведе до съвършенство. Според даоистите съзнателното усилие (озарено от познанието за делата на Небето и Земята) може, наред с други неща, да коригира естествените очертания на земната повърхност, като им придава по-съвършена конфигурация, която ще помогне за запазването и натрупването на Чи за общото благо на Земята, на човека и в крайна сметка на небето.

Влиянието на Чи върху времето и циклите на Петте елемента е много важно, но то „бледнее“ в сравнение със способността на Човек да използва в най-голяма степен скритото Чи на това място, където живее - за своето добро, докато е жив, и за спокойствието на мъртвите любими. Тази система на мислене се характеризира с идеята, че въпреки че Небето ръководи живота на човек, а Земята регулира тази насока, човек, подобрявайки неблагоприятните (земни) конфигурации, може да контролира съдбата си".

От всичко това може да се заключи, че основната задача на човек в този свят е да го подобри чрез въвеждане на хармония и коригиране на природни места с отрицателна енергия към места с положителна енергия. Разбира се, за всичко това трябва да имате хармонична вътрешна същност. И всички беди на съвременното човечество се дължат на отклонението от ролята му на съзнателна и хармонизираща „междинна връзка“ между Космоса и Земята.

Но съвременното човечество, управлявано от паразитна сатанинска сила, в по-голямата си част не само не носи хармония в света около нас, но даже обратното. Не последната роля беше изиграна в разрушаването на хармоничното съзнание, като му се наложи ролята на фанатично и сляпо вярващо в догмите за „роби“, измислени от църковниците, което неизбежно доведе до инквизицията, религиозните войни, „кръстоносните походи“, „джихад" и съвременния радикален тероризъм. Масовите кървави жертвоприношения са довели не само до деградация на съзнанието на хората, но и до влошаване на естествената енергия, тъй като природното Чи също се влияе от вътрешното Чи на хората.

Сектантите от религията на атеизма, които декларираха приоритета на неизмеримото материално потребление, започнаха варварското разработване на земните недра и неграмотното развитие на природните територии, унищожавайки естествената енергия на защитените кътчета. По този начин цялата съзнателна дейност на по-голямата част от човечеството под влиянието на управляващите го сили през последните векове е била насочена не към създаване на хармония в околния свят, а към унищожаването й.

Струва ли си тогава да се изненадваме от всички беди, които сполетяха съвременното човечество, след като вместо в защитни сили за своята планета, то се превърна в неин „раков тумор“? Разбира се, най-важната роля във всичко това изиграха паразитните сатанински юдеохазарски банкови кланове и кралските династии, в които успяха да се промъкнат, както и цялата система от тайни окултни общества със сатанинско убеждение. Но самото човечество също носи пряка отговорност за всичко това, тъй като то взема пряко участие в разрушителните процеси.

Ето защо то е подложено на „коригиращо“ влияние както от Космоса, така и от нашата планета, която с помощта на природни бедствия задейства механизма на „самопречистване“. И естествено всички онези представители на човечеството, които със своите действия и дори мисли внасят дисхармония, хаос и разрушение в енергията на планетата, се идентифицират от защитните сили на Космоса и Земята като „ракови клетки“. Ето защо вече в най-близко бъдеще се очаква нашата планета да бъде „напълно дезинфекцирана“ от вирусите на паразитизъм и сатанизъм. И на първо място, тази "дезинфекция" ще бъде насочена към премахване на паразитите от всички степени и техните слуги от нашия свят.

Но всички деструктивни хора, които размножават негативизъм, нарушават баланса на природните енергии и унищожават места с положителни природни енергии, също няма да избягат от тази чаша. И само здравите клетки от „междинното звено“, които ще се научат да трансформират отрицателното в положително, да хармонизират и да не нарушават природните енергии, да възстановят екологията на природните места, а не да изкореняват недрата на планетата, няма да бъдат подложени на „тотално почистване“ от защитните сили на Космоса и Земята. И по-голямата част от човечеството все още има време да научи всичко това.

А фрагментите от познанието за една единствена ведическа цивилизация на „златния век“, запазени в китайската, древноруската и други култури на народите на Земята, ще ни помогнат да разберем същността на процесите, протичащи в света, да разработим правилната стратегия за оцеляване и връщане към хармоничния „златен век“, изгубен в миналото без паразити и техните слуги. Подобрявайки благоприятните условия на заобикалящия свят, всеки човек подобрява както собствената си съдба, така и съдбата на човечеството като цяло.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.