петък, 22 април 2022 г.

Какво е властта? - 7

 Технокрацията е властта на способните над неспособните. Изглежда, че далеч от политиката и властта конструкторите на технологии, индустриалните технолози имат интерес от политическа власт, без която спира работата по овладяването на нови видове енергия, получаването на нови материали и т. н. Цялата позната човешка история показва, че без технократи войните НЕ СЕ ПЕЧЕЛЯТ, човешкото поведение НЕ СЕ КОНТРОЛИРА, управляващите династии НЕ СЕ УТВЪРЖДАВАТ. Технократите осигуряват разширяването на европейската политическа власт в останалата част на света по тяхно време чрез изобретяването и усъвършенстването на пушката - от балистрата от XIV в. през мускета от XV в. , скъсената пушка от XIX в. , затворената пушка от края на XIX в. и накрая модерната автоматична пушка от XX в. Днес политиците без технократите НЯМА да могат да решат проблема с поддържането на населението на Земята, което през 1900 г. е било 1630 милиона души, през 1985 г. - 4840 милиона души, през 1989 г. - 5162 милиона души, а в наше време (2022 г. ) - почти 8000 (7920) милиона души. Не е ясно как да се увеличи потреблението на енергия и добивът на суровини 30-40 пъти в това отношение? В критични моменти от историята политическата власт е ставала все по-малка без подкрепата на технократите. С лекотата на президента Айзенхауер технократите са наричани представители на военнопромишления комплекс (ВПК) и никой не си прави илюзии относно интереса им към властта. Но от времето на Айзенхауер насам технократите овладяват не само множество "нежелезни", но и буквално органични технологии, от които зависи съществуването на всеки политически режим: в областта на химията, физиката, биологията, генетиката, психологията и компютърните науки. Ще се убедим в това, след като в отговор на действията в Украйна държавите вземат решение да спрат доставките на компоненти за почти всички жизненоважни технологии, "произведени в Русия", но само за сметка на тези компоненти. Твърдението, че властта съществува в самата човешка природа и може да бъде съчетана с власт над природата и нечовешките форми на живот, важи с пълна сила за технократите.

Бюрокрацията - властта на овластените над неовластените. Най-често се пише за нея като за феномен в обществения живот, който е откъснат от хората и прилага чужда за тях система на управление. В личен план това е професионално имение на управители. Руският учен Л. А. Тихомиров (1890 г. ) смята, че Петър е допуснал фундаментална грешка, като НЕ е осигурил единството на върховната власт и нацията и е подчинил цялата нация не на себе си, а на чиновниците. Чичерин Г. В. (народен комисар на външните работи на РСФСР и СССР) посочва по негово време, че тя може да се превърне от удобен инструмент на властта в независим орган със собствени интереси. Още тогава са изброени четири основни отрицателни характеристики на бюрокрацията: 1) тя вижда нещата от гледна точка на своята служба; 2) тя постоянно се стреми да отклони отговорността от себе си във всеки случай; (3) тя е опитна в намирането на начини за заобикаляне на законите и разпоредбите; 4) тя насочва способностите си към изготвяне на аргументи в съответствие с променящите се вкусове на своите променливи началници. Съвременното обяснение на историческия дискурс за вредите и ползите от бюрокрацията е, че "властта е междуличностна категория". Във всяка голяма организация, в която лидерът има значителна власт, има МНОГО ПО-МАЛКО хора, които имат възможност да влияят на лидерите чрез лични методи. В тази област на властово функциониране е важен индивидуалният аспект на властта: властта над индивида и властта на индивида. Първото се осъществява чрез поощряване и наказание, като се въздейства върху съзнанието на човека да развие правилна нагласа и да създаде определени навици. Нарича се "гола власт". Втората има по-широк обхват и включва, първо, властта над другите хора, чието постигане се дължи на стремежа на човека към власт и слава и на неговите психологически характеристики, и второ, властта над природата, нечовешките форми на живот". Ако в системата на властта има представителство на интересите на всички слоеве и групи от населението, това е признак, че политиката е обществено дело и че властта наистина е продукт на целенасочено действие. Това обаче далеч не е така, особено днес. Властта дотолкова е завладяла човешкото време и пространство (подбор, обучение, контрол, избори, атестация, изпит, обучение, регистрация на местоживеене, работа, доходи и т. н. ), че да се твърди, че властта може да бъде локализирана в една избрана точка на социалността, определена като "външен враг" и да се предлагат "революционни средства" за борба с него, би било историческа провокация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.