вторник, 5 април 2022 г.

КАЖЕТЕ НА "ГОСПОДАРИТЕ" НА КАРМАТА, ЧЕ СТЕ СУВЕРЕННИ – ВЕЧЕ НЕ СЪМ СВЕТЛИНЕН РАБОТНИК - 1

 Мина известно време откак публикувах една дълга статия: "Защо вече не съм светлинен работник", а оттогава в продължение на много часове работих върху това продължение на августовската статия. Този материал предизвика многобройни положителни отзиви, както и огромна съпротива и презрение от страна онези от движението ню ейдж, които сериозно са се поддали на илюзиите на фалшивата светлина.


Зная, че много от онова, което разкрих в онази статия, е трудно за приемане, но аз съм се посветил на Истината, където и да води тя.

Тази статия ще продължи оттам, откъдето свършва първата, така че ако все още не сте прочели първа част, моля ви да го направите, тъй като понятията, дефинирани в "Защо вече не съм светлинен работник", ще бъдат използвани тук без да се дефинират.

"Господарите" на кармата

Фалшиво светлите демиургични паразити, известни като "Господарите" на кармата, са навярно най-лошите нарушители на свободната воля, които съм срещал, отстъпващи единствено на самия покварен демиург. Те са главните пазители на портата, които позволяват или отказват на съществата да влизат или излизат от демиургичната система, и като такива те трябва да бъдат разобличени.

Тяхното изопачаване на естествения закон на кармата е толкова изумително по обхват, че в тази статия ще бъда в състояние да опиша само малка част от него. Като начало ще кажа, че те са отговорни за насилването на съществата да се превъплъщават отново, и отново, и отново (и отново), в очевидно нарушение на Универсалния Закон.

В "Свободната Вселена" извън поробващата система на покварения демиург, всяко същество е свободно да се въплъти на всяка планета, която си избере.

Когато физическият живот на съществото приключи (след стотици или навярно хиляди години), то се завръща в Безкрайния Източник, за да си почине, след което решава какво е следващото нещо, което иска да направи, за да продължи да се учи и да израства. Никъде в този процес не е намесена някаква йерархична група от контролиращи, манипулиращи същества като "господарите" на кармата.

Както можете да разберете по употребата на кавички за думата "господари" от моя страна, изобщо не ми е приятно да ги наричам така. Така че, в обичайния ми стил, съм дал на тези същества едно ново, донякъде саркастично наименование: Говнарите на кармата. Започнах да ги наричам по този начин след една среща с тях преди няколко месеца, когато премахвах дълбоки пластове от наложени споразумения, които те се опитваха да запазят в сила. В един момент по време на този процес аз твърдо им заявих: "Вие сте най-големите г**на, които съм виждал. Не ви дължа НИЩО. ВИЕ сте тези, които дължите на всяко едно същество, което сте манипулирали, дълг, който никога няма да можете да изплатите!" Тогава те бързо си тръгнаха.

След това, наименованието Говнари на кармата някак просто си остана. Въпреки че е малко пубертетско, мисля, че им приляга и се надявам и вие да мислите за тях по същия начин, така че да не бъдете заблудени от тяхното мошеничество сега или по-късно, когато напускате физическия свят. Сега, след като приключихме с това преименуване, нека изследваме някои от начините, по които Говнарите на кармата (ГнК) манипулират съществата.

Измамата със светлинния преглед

Основното средство, което ГнК използват, за да изманипулират едно същество да се съгласи на почти безкрайни превъплъщения, е (фалшивият) "Светлинен преглед". Когато тялото на даден човек умре, той навлиза в астралните сфери и започва да се отърсва от по-голямата част от предишната си идентичност.

Ако на този процес му се позволи да протече без вмешателство, Истинната Светлина на това същество ще изплува от дълбините му и то ще заосвобождава пласт след пласт от ограничаващи вярвания, генерирани през това въплъщение.

Онова, което се случва, обаче, в рамките на демиургичната система на контрол, е, че ГнК прекъсват това същество точно когато светлината му започва да изплува и го обграждат със зашеметяващо шоу от цветни външни светлини. (Това е причината, поради която повечето от хората с близки до смъртта преживявания споделят за преминаване през тунел от светлина.) Зашеметяващото външно шоу отклонява вниманието на съществото от изплуващата от самото него светлина и го хипнотизира чрез честотно наслагване и активиране на всякакво и на цялото религиозно програмиране, на което това същество е било изложено по време на въплъщението си.

ГнК и други членове на Духовната Лъже-архия, като арх(онт) "ангели" и "възнесени учители", често присъстват на заден план по време на този процес. Когато индивидът се изпълни с чувство на универсална любов и свързаност, му се казва, че това чувство се влива в него от външните "същества от светлина", които го обкръжават.

Това чувство на универсално единство и любов, обаче, в действителност изплува ОТ самото същество и бива отразено обратно към него от ГнК и лъже-архията. Индивидът няма никакво време да размисли върху случващото се, тъй като той бива бързо придвижен към фазата "преглед" от процеса. Показва му се кратък филм на живота му, който се фокусира върху разочарованията, неосъществените желания, болезнените преживявания и навреждащите действия, които човекът е преживял през живота си.

Посредством този пристрбстен и изманипулиран "житейски преглед" съществото бива накарано да се чувства зле по отношение на живота си, което е точно каквото ГнК искат.

Те казват на човека, че, въпреки че се е провалил в толкова много неща в живота си, ще му бъде даден шанс да се върне обратно още един път и да "поправи нещата" в едно ново въплъщение. Тогава съществото е благодарно за този шанс за изкупление и приема споразуменията, които ГнК му предоставят, да се въплъти отново.

Ако това същество е било възпитано с християнски тип индоктринация, то ще срещне "Исус и ангелите", но ще му бъде казано, че "все още не е достойно да влезе в небесното царство".

Разбира се, страхът, че може да бъде изпратено в ада е толкова силен в неговата система от вярвания, че то СГРАБЧВА възможността да се превъплъти и да стане "достойно" да влезе в "Божието царство", което е в действителност царството на демиурга.

След като се съгласи да се превъплъти, съществото бива изпратено в "небесно царство" в средните или висшите астрални сфери, където да изчака превъплъщението си. Това царство е красиво украсено със симулации на природа, прекрасни гледки и персонал от "ангели пазители", които се грижат за това тези същества да се завърнат на земята, когато им дойде времето. Разбира се, тези "пазители" са в действителност паразитни овчари, грижещи се за своето стадо, като на съществата, които биват държани в това царство, НЕ им е разрешено да ходят другаде.

Прехвърляне на карма

Ако съдържанието на живота на даден индивид, неизцелените рани и неосъществените желания не са достатъчни, за да го убедят, че е нужно да се превъплъти, на него му се поднася една още по-безсрамна измама. Показва му се нещо, за което му се казва, че е негов собствен минал живот, в който той е извършил ужасни престъпления, и му се обяснява, че трябва да продължи да се въплъщава в неблагоприятни условия, за да "отработи" тази лоша карма.

В действителност, животът, който му се показва, НЕ е негов, а по-скоро представлява действията на някое същество, което е в тясно сътрудничество с лъже-архията и което е сключило с нея пакт да избегне поемането на енергийна отговорност за своите действия.

Част от зловредната енергия на това престъпно същество тогава бива проектирана върху индивида, който бива подмамен да повярва, че някога е бил този ужасен престъпник.

Тогава това същество поема споразумения да "разсее" "лошата карма", която (уж) си е заработило, без някога да разбере, че всичко това е било една лъжа, целяща да го държи в покорство и робство. Това се прави, за да се принуди съществото да се съгласи да се превъплъти и да поеме отговорност за престъпления, които не е извършило, подсигурявайки същевременно, че следващият живот на човека ще бъде изпълнен с неоправдано големи трудности.

Прехвърлянето на карма също така позволява на тези черни магьосници, които са в съюз с лъже-архията, да избегнат последиците от собствените си действия. Това прехвърляне също така се използва широко върху населението на планетата посредством форми на масов умствен контрол и медийна манипулация. За да мога да обясня това както трябва, ще е нужно да напиша цяла отделна статия, но основният механизъм за осъществяването на това е посредством подсъзнателни споразумения, вложени в цялата медия, корпоративните лога (сигли), финансовите договори, адмиралтейското право и други "институции на матрицата".

Принудителни демиургични входни споразумения

Един много важен аспект на споразуменията, които биват налагани на съществата от страна на ГнК, са първоначалните "входни споразумения", които навлизащите в царството на покварения демиург същества биват принуждавани да сключат, за да могат изобщо да получат достъп до системата. Много от нас са дошли тук от така наречената от мен "Свободна Вселена", за да спомогнем за разрушаването на демиургичната система отвътре, и лъже-архията налага дълъг списък от принудителни споразумения на тези "Свободни Души", за да ограничи тяхната ефективност.

Тези входни споразумения също така съдържат клаузи, които позволяват по време на въплъщението на даденото същество да му бъдат налагани някои неуточнени трудности, включващи, но неизчерпващи се с: раждане при лоши родители, физическо насилие, сексуално насилие, физически нападения, етерно имплантиране, манипулиране на сънищата, наемане в "корпусите на светлинните работници" на фалшивата светлина, проблеми във взаимоотношенията, здравословни проблеми, парични проблеми, физическо отвличане и имплантиране, липса на самоуважение и много други.

Повечето от идващите от Свободната Вселена същества са били доста уверени, че ще могат да преодолеят тези ограничения, така че са се подписали под тях.

Реално не сме имали кой знае какъв избор, но някои от нас са преговаряли по-ожесточено от други и са били натоварени с по-малък брой от тези вредни споразумения, но никой не е влязъл "незасегнат". Независимо от това колко на брой насилствени входни споразумения имаме, важно е да премахнем всички тези споразумения, за да се пречистим и да продължим с избраните от нас задачи по изцеляването и пробуждането на останалите, както и по разрушаването на демиургичния конструкт отвътре.

Камерън Дей
21.11.2013 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.